Payday Loans

Keresés

A legújabb

KAPCSOLAT ÉS SEGÍTSÉG

ÜDVÖZLET S ÜDV-KÍVÁNAT A NYÁJAS OLVASÓNAK:


Telefon: 06-20-222-01-58 (mobil) - telefon: 387-37-16 (vezetékes)

Postacím: 1037 Bp. Solymárvölgyi út 43.

BUDAPEST - ÓBUDA III. ker.

Számlaszám: Raiffeisen Bank - 12010367-01201963-00100001

golyalab_intro

http://golyalab.hu/_____________________________


boldogsag_net webstatisztika


Vizsgálati időszak: Elmúlt 12 Hónap

Készült: 28-Feb-2018 01:04 CET

Használat összegzése: webstatisztika

Havi összefoglalás
HónapNapi átlagHavi összegzés
TalálatokFájlokLapokLátogatókHostokKByteLátogatókLapokFájlokTalálatok
Feb 2018 33630 29345 9069 1647 26469 33191279 46133 253942 821682 941643
Jan 2018 35113 28364 9663 1453 25463 30145779 45045 299561 879297 1088527
Dec 2017 31751 26872 8077 1384 22776 30123783 42912 250400 833045 984299
Nov 2017 35979 29865 9610 1678 25932 30774551 50341 288321 895951 1079375
Okt 2017 35374 29329 8835 1925 26757 32261938 59693 273900 909213 1096623
Sep 2017 34073 29601 8042 1524 24953 31243908 45732 241260 888056 1022206
Aug 2017 23733 20432 6684 1180 18845 25776919 36588 207228 633419 735737
Júl 2017 24031 20445 6786 1174 19132 27301279 36405 210370 633821 744982
Jún 2017 27904 23708 7495 1292 21001 26814467 38778 224879 711269 837142
Máj 2017 39223 33874 12936 1549 27727 39137317 48023 401041 1050118 1215939
Ápr 2017 40399 35591 11103 1743 29925 38484783 52297 333108 1067757 1211979
Már 2017 41131 36244 12020 1659 29553 38646816 51454 372620 1123574 1275081
Összegzés38390281955340133566301044720212233533Nemzeti helytállás 1963-1989-2017.

Képtalálat a következőre: „1848 forradalom és szabadságharc”

Petőfi Sándor 

A MÁRCIUSI IFJAKSzolgaságunk idejében
Minden ember csak beszélt,
Mi valánk a legelsők, kik
Tenni mertünk a honért!

Mi emeltük föl először
A cselekvés zászlaját,
Mi riasztók föl zajunkkal
Nagy álmából a hazát!

A földet, mely koporsó volt
S benn egy nemzet a halott,
Megillettük, és tizennégy
Milljom szív földobogott.

Egy szóvá s egy érzelemmé
Olvadt össze a haza,
Az érzelem "lelkesűlés",
A szó "szabadság" vala.

Oh ez ritkaszép látvány volt,
S majd ha vénül a világ,
Elmondják az unokáknak
Ezt a kort a nagyapák.

És mi becsben, hírben álltunk,
Míg tartott a küzdelem,
De becsünknek, de hirünknek
Vége lett nagy hirtelen.

Kik nem voltak a csatán, a
Diadalhoz jöttenek,
S elszedék a koszorúkat,
Mert a szóhoz értenek.

E sereg, mely, míg a harc folyt,
El volt bujva vagy aludt,
Igy zugott a diadalnál:
Mi viseltünk háborut!

Legyen tehát a tiétek,
A dicsőség és a bér,
Isten neki... nem küzdénk mi
Sem dicsőség-, sem dijért.

És ha újra tenni kell majd,
Akkor újra ott leszünk,
És magunknak bajt s tinektek
Koszorúkat szerezünk.

Viseljétek a lopott hírt,
A lopott babérokat,
Nem fogjuk mi fejetekről
Leszaggatni azokat.

Abban lelünk mi jutalmat,
Megnyugoszunk mi azon:
Bárkié is a dicsőség,
A hazáé a haszon!

Pest, 1848. június

 

diogenesz_m_3

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Tisztelt Orbán Viktor Úr!

A saját jogon járó

nemzeti helytállásért pótlék

elismeréséről

 

A kommunizmus áldozatainak a napja

és március idusa, vagyis március 15.-e

- nekem mindig a sajtószabadság napja -

között vetődik fel bennem újra a kérdés,

és/mert – sajnos - másban nem nagyon,

ki mindenki nem részesül ebből a „pótlékból” sem.

 

Most az 1963. utáni időkre gondolok,

és azokra, akik nem „pusztán áldozatok”,

és nem csak passzív, de aktív ellenállók voltak –

mint például éppen március idusa kapcsán

közel két évre bebörtönzött Szalay Miklós barátomra,

aki ezek után nem fizikus, hanem mosógépszerelő lett…

Vagy a katonai szolgálatot politikai okokból megtagadó,

két év letöltendő börtönbüntetésre ítélt Keszthelyi Zsoltra…

 

De muszáj magamra is gondolnom,

és a szamizdatos-ellenzéki mozgalomban

mindvégig áldozatos szerepet vállaló feleségemre,

és a ma már családot alapító kisebbik fiamra

(a nagyobbat 2000-ben, épp február 25-én vesztettük el…)

 

Mindazokra, akik még élnek,

és már – majdnem – nyugdíjasok.

Mert sok a halottunk:

Krassó Gyuri, Modor Ádám,

Orosz István, Zsille Zoli és a többiek…

 

Amikor nyugdíjamat megállapították,

akkor én írtam a Köztársasági Elnök úrnak,

melyben kifogásoltam, hogy miért büntetnek azért,

amiért akár jutalmazni is lehetett/kellett volna…

 

Az 1979-es Charta-s aláírás után

1980-ben lettem „szabadúszó”/munkanélküli,

és sújtott az - íratlan, de hatékony – ún. Berufsverboten,

a foglalkoztatási tilalom: az eltiltás a hivatásom gyakorlásától…

 

Én azért

a magam szent meggyőződése szerint

mégis tovább gyakoroltam a – humán – értelmiségi hivatásom,

vagy egy évtizedig a független magyar szabad sajtó megteremtésében…

(„Köztörvényesként” engem is börtönbüntetésre ítéltek, de felfüggesztve…)

 

A nyugdíjam

megállapításánál ezeket az éveket

nemhogy duplán vették, de semmisnek tekintették –

ezért is kapok ma 50, azaz ötvenezer egynehány forintot egy hónapra…

 

Ezt

felháborítóan

méltánytalannak, igazságtalannak érzem –

és ennek a helyzetnek rossz társadalmi-politikai üzenete is van…

 

Hisz

mit üzen az a maiaknak,

és kiváltképp a magyar ifjúságnak,

ha azt látják például,

hogy az 56-os mártírok kopjafáit is ácsoló Inconnu-s Bokros Péter

a legelemibb megélhetési gondok között, közmunkásként tengődik?

Jóhiszeműen feltételezem,

hogy Ön/Önök, a kormányzat is változtatni kíván,

és komoly szándékában áll a szükséges lépések megtételére.

 

Levelem nyílt levélnek tekintem, 

de minden további lépés, akció stb. megtételéig

fogyó, de még létező türelemmel várom a válaszát,

de legalább valaminő szándéknyilatkozatát

lehetőleg március idusáig...

 

Én/mi sem

hősködni, vagy mártírkodni, tüntetni stb.,

de hatni, alkotni, gyarapítani szeretné(n)k,

hogy a haza fényre derüljön…

 

Tisztelettel:

Nagy Jenő (1952- )

az ABC Független Kiadó

és a Demokrata folyóirat egykori,

illetve a boldogsag.net honlap mai mindenese

 

Kelt a 27 éve szabad Magyarországon, 2017. február 28-án.

 

1988marc

post scriptum:

Miközben várjuk az illetékes helyről/személytől a választ

mindenkit felszólítunk/biztatunk, hogy ha magáénak érzi az ügyet,

akkor a maga módján segítse elő annak közismertté válását,

vagy bármi szellemes módon járuljon ahhoz hozzá,

hogy siker koronázza kezdeményezésünket

(ha már nem volt senki, aki helyettünk...!!!)

 

Itt nem "csak" a plebejus szamizdatosokról,

de sok ismeretlen politikai fogolyról is szó van.

(Bár nem oly sokról, hogy államcsődöt idézzen elő)

 

Az elutasító válasz a nemzet szégyene is lenne,

és nem kizárt, hogy a honlap is végleg bezárna

(korgó gyomorral hogy lehet filozofálni,

számítógép, internet nélkül honlapozni...?)

 

Nagy Jenő

 

+

Nyílt levél Magyarország kormányához és a törvényhozáshoz

2016. szeptember 20. -

Azzal a kéréssel fordulunk a Magyarország kormányához és a törvényhozáshoz, hogy szüntessék meg a volt politikai foglyok kárpótlásánál alkalmazott különbségtételt. - Igazságtalannak tartjuk, hogy a jelenlegi kárpótlás különbséget tesz a volt pártállam politikai foglyai között, nem adva például nyugdíj-kiegészítést az 1963 után bebörtönzötteknek, ellentétben a korábban bebörtönzöttekkel.

Érthetetlennek és különösnek tartjuk azt is, hogy a Miniszterelnök úr és a Parlament Magyarország Alaptörvényébe építette be azt, hogy 2013. április 25. napja után „nem hozható törvény az életüktől és szabadságuktól 1956 és 1990 között törvénysértő módon megfosztott volt politikai elítéltek ügyében. Ez mindenképpen a kádári koncepció túlélését jelenti: ti. azt, hogy „az 1963-as amnesztia után nem maradt politikai fogoly Magyarországon”.

A magyar törvényhozás több alkalommal tárgyalta a szovjet katonai megszállás idején a NATO-országok javára végzett hírszerzők, a „kémkedésért” elítéltek esetleges rehabilitálását – melyet egyébként minden volt szocialista, a szovjetek által megszállt országokban megtettek – de Magyarországon, a NATO tagállamában, a mai napig sem történt meg az „első NATO-katonák” rehabilitálása, a még életben lévő egykori politikai elítéltek sorsának rendezése.

Az egyenlőtlen elbírálás elvének hibájától eltekintve erkölcsileg tarthatatlan, hogy az új rendszerben éppen azon keveseket mellőzzék, akik mintegy a lakosság lelkiismereteként szabadságuk és egzisztenciájuk feláldozásával szálltak szembe a kádári kompromisszummal. Ez a jelen és a jövő generációinak talán nem a legjobb morális lecke, mint ahogy az sem, hogy a mellőzést eldöntők között prominensen szerepelnek azok, akik életútja nem elhanyagolható szakaszai e kompromisszumok különböző mértékű támogatásával telt el.

Ha egyáltalán lehet különbséget tenni az 1963 után és a korábban elítélt politikai foglyok között, akkor az az, hogy 1963 után „ártatlanul” gyakorlatilag nemigen került börtönbe senki: az 1963 és 1989 között börtönbe került politikai foglyok tudatosan léptek fel a „barakk” kényelme és a kompromisszum „bölcsessége” ellen. Nem mártírok, ellenállók voltak.

E tettükért a nemzet mostani vezetőinek és törvényhozóinak nem a negatív megkülönböztetéssel kellene válaszolniuk az új rendszer fennállásának immár huszonhatodik évében. - Ha ezt tennék, többekben ébredhetne fel az az érzés, hogy a kádárizmus „aranykorszakában” börtönbe zártakat jogosan ítélték el lázadásukért. Másoknak pedig úgy tűnhet, a rendszerváltozás olyan folyamat, amelynek befejezéséig még hosszú út áll előttünk.

Az egykori antikommunista politikai foglyok és az 1990 előtt politikai perekben kivégzett bajtársaink nevében:

Budapest, 2016. szeptember 2. napján

Szemenyei-Kiss Tamás
Rimner Gábor
Szügyi István
Gyarmati László
Balázs Pál
Hornyik Tibor
Siklóssi Attila
Tamás János
Kollár Erzsébet

+

Képtalálat a következőre: „1848 forradalom és szabadságharc”

"Mindig, mindent adjál oda hazádnak.

A világnak nincs semmiféle értelme hazád nélkül.

Ne várj jót a hazától, s ne sopánkodj, ha megbántanak a haza nevében.

Mindez érdektelen. Egyáltalán semmit ne várj a hazádtól.

Csak adjál azt, ami legjobb életedben.

Ez a legfőbb parancs.

Bitang, aki ezt a parancsot nem ismeri."

(Márai Sándor, Füveskert)

Képtalálat a következőre: „1848 forradalom és szabadságharc”

+

 

MELLÉKLET:

boldogsag_net webstatisztikaHasználat összegzése: webstatisztika

Havi összefoglalás
HónapNapi átlagHavi összegzés
TalálatokFájlokLapokLátogatókHostokKByteLátogatókLapokFájlokTalálatokFeb 2017 44630 39993 15353 1603 27167 35644457 44890 429907 1119825 1249657
Jan 2017 45609 41177 11056 1721 32488 36517164 53363 342761 1276487 1413888
Dec 2016 44222 39903 14362 1693 29154 45029208 52497 445225 1236997 1370893
Nov 2016 47243 42297 11242 1628 32605 38008816 48869 337262 1268910 1417290
Okt 2016 48786 44476 11788 1641 34537 39162264 50880 365453 1378779 1512390
Sep 2016 42686 38166 13701 1395 27084 33773492 41860 411040 1144996 1280583
Aug 2016 32152 28684 13447 1082 19693 29638396 33565 416883 889206 996729
Júl 2016 29716 27374 12196 1133 18887 31518621 35135 378105 848595 921202
Jún 2016 29833 27028 10931 1211 19919 35846680 36359 327959 810859 895006
Máj 2016 62663 32584 41034 1330 21980 39794678 41248 1272064 1010120 1942560
Ápr 2016 36927 31639 14911 1233 21682 38026882 36999 447352 949199 1107824
Összegzés40432425647748251861351197325914151661

 


KÉREK MINDEKIT,

aki ezt nem - csak - a mi magánügyünknek tekinti,

de a kormány, sőt a nemzet adósságának/szégyenének,

az jelentkezzen, keressen a hasonló ügyével, vagy ötleteivel,

vagy a maga fórumain terjessze, küldje tovább a nyílt levelet!

 

Nagy Jenő

06-20-222 01 58

1-387-37-16

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

 

 

 

 

LAST_UPDATED2
 
BÚÉK 2018.

petofi_debrecenben_1844_orlay_festmenye

PALOTA ÉS KUNYHÓ

 

Miért vagy oly kevély, te palota?

Uradnak fényében kevélykedel?...

Azért van rajta gyémánt, hogy szive

Mezítelenségét takarja el.

Szakítsd le a cafrangokat,

Mit rá szolgája aggatott,

S nem ismersz isten munkájára,

Oly nyomorúság marad ott.

 

S hol vette gazdád ama kincseket,

Mik semmiből őt mindenné teszik?

Ott, hol a héja a kis madarat,

Mit szétszakít, melynek vérén hizik.

A héja vígan lakomáz,

S szomszéd bokornak fészkiben

Madárfiúk zokognak, várván

Anyjokra, mely meg nem jelen.

 

Fitogtasd csak, te gőgös palota,

Az orzott kincsek ragyogásait,

Ragyogj csak, ugysem ragyogsz már soká,

Meg vannak már számlálva napjaid.

S kivánom, hogy minél elébb

Láthassam omladékodat,

S hitvány lakóid összezúzott

Csontját az omladék alatt! - -

 

S te kis kunyhó a magas palota

Szomszédságában, mért szerénykedel?

Miért bújtál a lombos fák mögé,

Azért-e, hogy inséged födjed el?

Fogadj be, kis sötét szoba;

Nekem nem kell szép öltözet,

De szép szív... s a sötét szobákban

Találni fényes szíveket.

 

Szent a küszöb, melyen beléptem én,

Oh szent a szalmakunyhók küszöbe!

Mert itt születnek a nagyok, az ég

A megváltókat ide küldi be.

Kunyhóból jő mind, aki a

Világnak szenteli magát,

S a nép mégis mindenfelől csak

Megvetést és inséget lát.

 

Nem féljetek, szegény jó emberek,

Jön rátok is még boldogabb idő;

Ha mult s jelen nem a tiétek is,

Tiétek lesz a végtelen jövő. -

A földre hajtom térdemet

E szűk, de szent födél alatt:

Adjátok rám áldástokat, s én

Rátok adom áldásomat!

 

Pest, 1847. január

Petőfi Sándor

albrecht_dc3bcrer_035

Eugéniusz Nagy Jenő

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Számlaszám: Raiffeisen Bank - 12010367-01201963-00100001

Kérek mindenkit: áldozzon a honlap fennmaradása érdekében...

 

gykonyvnap

boldogsag_net webstatisztika

Vizsgálati időszak: Elmúlt 12 Hónap
Készült: 01-Jan-2018 00:28 CET

 

 

 

Havi összefoglalás
HónapNapi átlagHavi összegzés
TalálatokFájlokLapokLátogatókHostokKByteLátogatókLapokFájlokTalálatok
Jan 2018 245 199 69 24 26 7151 24 69 199 245
Dec 2017 31751 26872 8077 1384 22776 30123783 42912 250400 833045 984299
Nov 2017 35979 29865 9610 1678 25932 30774551 50341 288321 895951 1079375
Okt 2017 35374 29329 8835 1925 26757 32261938 59693 273900 909213 1096623
Sep 2017 34073 29601 8042 1524 24953 31243908 45732 241260 888056 1022206
Aug 2017 23733 20432 6684 1180 18845 25776919 36588 207228 633419 735737
Júl 2017 24031 20445 6786 1174 19132 27301279 36405 210370 633821 744982
Jún 2017 27904 23708 7495 1292 21001 26814467 38778 224879 711269 837142
Máj 2017 39223 33874 12936 1549 27727 39137317 48023 401041 1050118 1215939
Ápr 2017 40399 35591 11103 1743 29925 38484783 52297 333108 1067757 1211979
Már 2017 41131 36244 12020 1659 29553 38646816 51454 372620 1123574 1275081
Feb 2017 44630 39993 15353 1603 27167 35644457 44890 429907 1119825 1249657
Összegzés3562173695071373233103986624711453265

 

Képtalálat a következőre: „ÍRÓGÉP”LAST_UPDATED2
 
Haza a magasban
petofi_debrecenben_1844_orlay_festmenye

Illyés Gyula

Haza, a magasban

 

Jöhet idő, hogy emlékezni

bátrabb dolog lesz, mint tervezni –

bátrabb új hont a mult időkben

fürkészni, mint a jövendőben –?

 

Mi gondom! – áll az én hazám már,

védőbben minden magasságnál.

Csak nézelődöm, járok, élek,

fegyvert szereztem, bűv-igéket.

 

Már meg is osztom, ha elmondom,

milyen e biztos, titkos otthon.

Dörmögj, testvér, egy sor Petőfit,

köréd varázskör teremtődik.

 

Ha új tatárhad, ha kufárhad

özönli el a tiszta tájat,

ha útaink megcsavarodnak,

mint giliszta, ha rátapodnak:

 

te mondd magadban, behunyt szemmel,

csak mondd a szókat, miktől egyszer

futó homokok, népek, házak

Magyarországgá összeálltak.

 

Dühöngő folyók kezesedtek,

konok bércek – ezt ne felejtsed,

ha megyünk büszke szájjal vissza,

mint várainkba, titkainkba.

 

Mert nem ijeszt, mi csak ijeszthet,

nem ölhet, mi csak ölne minket,

mormolj magadra varázsinget,

kiáltsd az éjbe Berzsenyinket.

 

Míg a szabad mezőkön jártál,

szedd össze, pajtás, amit láttál,

mit szívvel, ésszel zsákmányoltál,

vidám vitáknál, leányoknál.

 

Mint Noé a bárkába egykor,

hozz fajtát minden gondolatból,

ábrándok árvult szerepét is,

álmaid állatseregét is.

 

Lapuljanak bár ezredévig

némán, mint visszhang, ha nem kérdik,

szavaid annál meglepőbbet

dörögnek majd a kérdezőknek.

 

Figyelj hát és tanuld a példát,

a messzehangzóan is némát.

Karolva könyvem kebelemre,

nevetve nézek ellenemre.

 

Mert ha sehol is: otthon állok,

mert az a való, mit én látok,

akkor is, ha mint délibábot,

fordítva látom a világot.

 

Igy maradok meg hírvivőnek

őrzeni kincses temetőket.

Homlokon lőhetnek, ha tetszik,

mi ott fészkel, égbemenekszik.

pegazus

"Nem hal meg az, ki milliókra költi

Dús élte kincsét, ámbár napja múl;

Hanem lerázván, ami benne földi,

Egy éltető eszmévé fínomul,

Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye,

Amint időben, térben távozik;

Melyhez tekint fel az utód erénye:

Óhajt, remél, hisz és imádkozik."

(Arany János: Széchenyi emlékezete)

ablak olvas erotika

Havi összefoglalás
HónapNapi átlagHavi összegzés
TalálatokFájlokLapokLátogatókHostokKByteLátogatókLapokFájlokTalálatok
Nov 2017 35335 29143 9957 1646 23052 27371485 44465 268840 786869 954050
Okt 2017 35374 29329 8835 1925 26757 32261938 59693 273900 909213 1096623
Sep 2017 34073 29601 8042 1524 24953 31243908 45732 241260 888056 1022206
Aug 2017 23733 20432 6684 1180 18845 25776919 36588 207228 633419 735737
Júl 2017 24031 20445 6786 1174 19132 27301279 36405 210370 633821 744982
Jún 2017 27904 23708 7495 1292 21001 26814467 38778 224879 711269 837142
Máj 2017 39223 33874 12936 1549 27727 39137317 48023 401041 1050118 1215939
Ápr 2017 40399 35591 11103 1743 29925 38484783 52297 333108 1067757 1211979
Már 2017 41131 36244 12020 1659 29553 38646816 51454 372620 1123574 1275081
Feb 2017 44630 39993 15353 1603 27167 35644457 44890 429907 1119825 1249657
Jan 2017 45609 41177 11056 1721 32488 36517164 53363 342761 1276487 1413888
Dec 2016 44222 39903 14362 1693 29154 45029208 52497 445225 1236997 1370893
Összegzés40422974156418537511391143740513128177

Képtalálat a következőre: „ÍRÓGÉP”


 
boldogsag.net webstatisztika

boldogsag_net webstatisztika

Vizsgálati időszak: Elmúlt 12 Hónap
Készült: 01-Oct-2017 00:27 CEST

Használat összegzése: webstatisztika

Havi összefoglalás
HónapNapi átlagHavi összegzés
TalálatokFájlokLapokLátogatókHostokKByteLátogatókLapokFájlokTalálatok
Okt 2017

Sep 2017 34073 29601 8042 1524 24953 31243908 45732 241260 888056 1022206
Aug 2017 23733 20432 6684 1180 18845 25776919 36588 207228 633419 735737
Júl 2017 24031 20445 6786 1174 19132 27301279 36405 210370 633821 744982
Jún 2017 27904 23708 7495 1292 21001 26814467 38778 224879 711269 837142
Máj 2017 39223 33874 12936 1549 27727 39137317 48023 401041 1050118 1215939
Ápr 2017 40399 35591 11103 1743 29925 38484783 52297 333108 1067757 1211979
Már 2017 41131 36244 12020 1659 29553 38646816 51454 372620 1123574 1275081
Feb 2017 44630 39993 15353 1603 27167 35644457 44890 429907 1119825 1249657
Jan 2017 45609 41177 11056 1721 32488 36517164 53363 342761 1276487 1413888
Dec 2016 44222 39903 14362 1693 29154 45029208 52497 445225 1236997 1370893
Nov 2016 47243 42297 11242 1628 32605 38008816 48869 337262 1268910 1417290
Összegzés38261307650891935457121101043812495030 

 
Szabadon szolgálna a szellem, ha lenne minimális védőgyűrűje

280px-hungarian_free_radio

1988marc

Magyar Életminőség ABC

A honlapot sokan látogatják, kevesen támogatják.

A kommunizmus záró évtizede alati üldözésem/aktív ellenállásom

elnyerte méltó büntetését: nyugdíjam az 50 ezer forintot sem éri el...

A pozícióba került áruló, ellenséges/maximum közönyös "elitre"

éppúgy nem számíthatok, mint a leszegényített civil társadalomra.

Bár sok kicsi sokra mehetne, s megtelne a koldustarisznya...

...vagy elsüllyed egy hajó a szellemi népirtás elleni háborúban!

(Miből) éljen a szabadító és így életmentő-javító sajtó, bölcselet?

Jelenleg egy-két szolidáris ügypártolón múlik a világhálós jelenlét,

ha ez a helyzet nem változik, jön a honlap lassú, de biztos kimúlása...

Eugéniusz Nagy Jenő

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Számlaszám: Raiffeisen Bank - 12010367-01201963-00100001

Havi összefoglalás
HónapNapi átlagHavi összegzés
TalálatokFájlokLapokLátogatókHostokKByteLátogatókLapokFájlokTalálatok
Nov 2016 40662 36330 9023 1456 7527 7097835 10196 63163 254312 284639
Okt 2016 48786 44476 11788 1641 34537 39162264 50880 365453 1378779 1512390
Sep 2016 42686 38166 13701 1395 27084 33773492 41860 411040 1144996 1280583
Aug 2016 32152 28684 13447 1082 19693 29638396 33565 416883 889206 996729
Júl 2016 29716 27374 12196 1133 18887 31518621 35135 378105 848595 921202
Jún 2016 29833 27028 10931 1211 19919 35846680 36359 327959 810859 895006
Máj 2016 62663 32584 41034 1330 21980 39794678 41248 1272064 1010120 1942560
Ápr 2016 36927 31639 14911 1233 21682 38026882 36999 447352 949199 1107824
Már 2016 34561 30839 10658 1224 24453 39345875 37973 330398 956021 1071392
Feb 2016 39385 35389 16170 1640 22100 44273355 47579 468951 1026304 1142179
Jan 2016 39867 36916 14877 1563 24465 46741070 48476 461208 1144398 1235882
Dec 2015 30812 28367 10573 1231 21091 35618435 38168 327772 879390 955191
Összegzés42083758345843852703481129217913345577
book

LAST_UPDATED2
 
Felhívás hon - lap - mentésre...

ÜDVÖZLET

ÉS ÜDV-KÍVÁNAT

A NYÁJAS OLVASÓNAK:

Arany János

RENDÜLETLENÜL

Hallottad a szót: „rendületlenül -”
Midőn fölzengi myriád ajak
S a millió szív egy dalon hevül,
Egy lángviharban összecsapzanak?...
Oh, értsd is a szót és könnyelmü szájon
Merő szokássá szent imád ne váljon!

Sokban hívságos elme kérkedik,
Irányt még jóra, szépre is az ád;
Nem mondom: a hont ők nem szeretik;
De jobban a tapsot, mint a hazát...
Oh, értsd meg a szót és hiú dagályon
Olcsó malaszttá szent imád ne váljon!

Fényt űz csinált érzelmivel nem egy,
Kinek világát csak divat teszi:
Őnála köntös, eb, ló egyremegy,
S a hon szerelmén a hölgyét veszi...
Oh, értsd meg a szót s függve női bájon,
Külcsillogássá szent imád ne váljon!

Van - fájdalom! - kinek cégér hona.
Hah! tőzsér, alkusz és galambkufár:
Ki innen! e hely az Úr temploma:
Rátok az ostor pattogása vár!...
Oh, értsd meg a szót: kincs, arany kináljon:
Nyerészkedéssé szent imád ne váljon!

Szeretni a hont gyakran oly nehéz: -
Ha bűnbélyeg sötétül homlokán,
Gyarló erényünk öntagadni kész,
Mint Péter a rettentő éjtszakán.
Oh, értsd meg a szót: fényben, vagy homályon -
De kishitűvé szent imád ne váljon!

Szeretni a hont - ah! még nehezebb,
Midőn az ár nő, ostromol, ragad...
És - kebleden be-vérző honfiseb -
Bújsz a tömegben, átkos egymagad.
Oh, értsd meg a szót s győzve a ragályon
Káromkodássá szent imád ne váljon!

Hallottad a szót: „rendületlenül?”
Ábránd, hiúság, múló kegy, javak, -
Lenn a sikamló tér, nyomás felül,
Vész és gyalázat el ne rántsanak.
Oh, értsd meg a szót: árban és apályon
- Szirt a habok közt - hűséged megálljon!

(1860.)

 

boldogsag_net webstatisztika

Vizsgálati időszak: Elmúlt 12 Hónap
Készült: 21-Apr-2016 01:18 CEST

 

 

 


Havi összefoglalás
HónapNapi átlagHavi összegzés
TalálatokFájlokLapokLátogatókHostokKByteLátogatókLapokFájlokTalálatok
Ápr 2016 37834 32172 15782 1226 15716 27577133 25748 331436 675615 794519
Már 2016 34561 30839 10658 1224 24453 39345875 37973 330398 956021 1071392
Feb 2016 39385 35389 16170 1640 22100 44273355 47579 468951 1026304 1142179
Jan 2016 39867 36916 14877 1563 24465 46741070 48476 461208 1144398 1235882
Dec 2015 30812 28367 10573 1231 21091 35618435 38168 327772 879390 955191
Nov 2015 36443 33623 13547 1381 21569 37755949 41432 406430 1008691 1093306
Okt 2015 35195 32492 15370 1461 19516 43862991 45303 476495 1007277 1091071
Sep 2015 29382 25812 13624 1125 15829 36426088 33771 408726 774360 881485
Aug 2015 25240 23495 13932 1481 21240 33386350 45937 431916 728359 782455
Júl 2015 21435 19593 10687 962 11893 29598769 29837 331311 607385 664487
Jún 2015 23238 21400 10833 958 12878 27436502 28760 324992 642013 697155
Máj 2015 30735 28548 14839 1158 16515 32007313 35898 460022 885008 952812
Összegzés43402983045888247596571033482111361934Amint ez jól látszik, a honlapnak sok a látogatója, használója,
de - amit csak én tudok - nagyon, de nagyon kevés a támogatója.
Mindenkit kérek és biztatok, hogy segítse e non profit vállalkozást,
ne hagyjuk elveszni a szabad és igaz szólás jó nemzeti intézményeit,
mert akkor csak a pártsajtó-szabadság, a halálpárti média marad színen...
A magam szerény és szerénytelen eszközeivel több mint egy évtizede
igyekszem a honlappal a szellemi honépítést és honvédelmet szolgálni
úgy az országcsónak sorsát, mint a bent evezők testi-lelki egészségét javítandó.

Üdvözlettel:

Nagy Jenő,

egykori szamizdatos-ellenzéki,
aki értelmiségi hivatásához hű maradt,
ezért büntették állásvesztéssel, rendőri retorziókkal stb.,
és a tavalyi évben megállapított éhhalált katalizáló nyugdíjjal.
Az országot megszálló-kiuzsorázó, népirtásunkon ügyködő erőkkel
kollaboráns jobb-bal kormányzatok
és a közönyös, haszonélvező áruló írástudók
sok mindent tettek ellenem-ellenünk, és semmit értem-értünk.
De a hivatásom gyakorlásától a neten - még - nem tilthattak el...
Amíg élek, beszélek.

*

szalay02

 

Petőfi Sándor 

A MÁRCIUSI IFJAKSzolgaságunk idejében
Minden ember csak beszélt,
Mi valánk a legelsők, kik
Tenni mertünk a honért!

Mi emeltük föl először
A cselekvés zászlaját,
Mi riasztók föl zajunkkal
Nagy álmából a hazát!

A földet, mely koporsó volt
S benn egy nemzet a halott,
Megillettük, és tizennégy
Milljom szív földobogott.

Egy szóvá s egy érzelemmé
Olvadt össze a haza,
Az érzelem "lelkesűlés",
A szó "szabadság" vala.

Oh ez ritkaszép látvány volt,
S majd ha vénül a világ,
Elmondják az unokáknak
Ezt a kort a nagyapák.

És mi becsben, hírben álltunk,
Míg tartott a küzdelem,
De becsünknek, de hirünknek
Vége lett nagy hirtelen.

Kik nem voltak a csatán, a
Diadalhoz jöttenek,
S elszedék a koszorúkat,
Mert a szóhoz értenek.

E sereg, mely, míg a harc folyt,
El volt bujva vagy aludt,
Igy zugott a diadalnál:
Mi viseltünk háborut!

Legyen tehát a tiétek,
A dicsőség és a bér,
Isten neki... nem küzdénk mi
Sem dicsőség-, sem dijért.

És ha újra tenni kell majd,
Akkor újra ott leszünk,
És magunknak bajt s tinektek
Koszorúkat szerezünk.

Viseljétek a lopott hírt,
A lopott babérokat,
Nem fogjuk mi fejetekről
Leszaggatni azokat.

Abban lelünk mi jutalmat,
Megnyugoszunk mi azon:
Bárkié is a dicsőség,
A hazáé a haszon!

Pest, 1848. június

tncsics_mihly

*Telefon: 06-20-222-01-58 (mobil) - telefon: 387-37-16 (vezetékes)

Postacím: 1037 Bp. Solymárvölgyi út 43. BUDAPEST - ÓBUDA III. ker.

Számlaszám: Raiffeisen Bank - 12010367-01201963-00100001

golyalab_intro

http://golyalab.hu/_____________________________

 

Vörösmarty Mihály

Gondolatok a könyvtárban

 


Hová lépsz most, gondold meg, oh tudós,
Az emberiségnek elhányt rongyain
Komor betűkkel, mint a téli éj,
Leírva áll a rettentő tanulság:
"Hogy míg nyomorra milliók születnek,
Néhány ezernek jutna üdv a földön,
Ha istenésszel, angyal érzelemmel
Használni tudnák éltök napjait."


Miért e lom? hogy mint juh a gyepen
Legeljünk rajta? s léha tudománytól
Zabáltan elhenyéljük a napot?
Az isten napját! nemzet életét!


Miért e lom? szagáról ismerem meg
Az állatember minden bűneit.
Erény van írva e lapon; de egykor
Zsivány ruhája volt. S amott?
Az ártatlanság boldog napjai
Egy eltépett szűz gyönge öltönyén,
Vagy egy dühös bujának pongyoláján.
És itt a törvény - véres lázadók
Hamis birák és zsarnokok mezéből
Fehérre mosdott könyvnek lapjain.
Emitt a gépek s számok titkai!
De akik a ruhát elszaggaták
Hogy majd belőle csínos könyv legyen,
Számon kivül maradtak: Ixion
Bőszült vihartól űzött kerekén
Örvény nyomorban, vég nélkül kerengők.
Az őrült ágyán bölcs fej álmodik;
A csillagászat egy vak koldus asszony
Condráin méri a világokat:
Világ és vakság egy hitvány lapon!


Könyv lett a rabnép s gyávák köntöséből
S most a szabadság és a hősi kor
Beszéli benne nagy történetét.
Hűség, barátság aljas hitszegők
Gunyáiból készült lapon regél.


Irtózatos hazudság mindenütt!
Az írt betűket a sápadt levél
Halotti képe kárhoztatja el.
Országok rongya! könyvtár a neved,
De hát hol a könyv mely célhoz vezet?
Hol a nagyobb rész boldogsága? - Ment-e
A könyvek által a világ elébb?

Ment, hogy minél dicsőbbek népei,
Salakjok annál borzasztóbb legyen,
S a rongyos ember bőszült kebele
Dögvészt sohajtson a hír nemzetére.
De hát ledöntsük, amit ezredek
Ész napvilága mellett dolgozának?
A bölcsek és a költők műveit,
S mit a tapasztalás arany
Bányáiból kifejtett az idő?


Hány fényes lélek tépte el magát,
Virrasztott a sziv égő romja mellett,
Hogy tévedt, sujtott embertársinak
Irányt adjon s erőt, vigasztalást.
Az el nem ismert érdem hősei,
Kiket - midőn már elhunytak s midőn
Ingyen tehette - csúfos háladattal
Kezdett imádni a galád világ,
Népboldogító eszmék vértanúi
Ők mind e többi rongykereskedővel,
Ez únt fejek - s e megkorhadt szivekkel,
Rosz szenvedélyek oktatóival
Ők mind együtt - a jók a rosz miatt -
Egy máglya üszkén elhamvadjanak?


Oh nem, nem! amit mondtam, fájdalom volt,
Hogy annyi elszánt lelkek fáradalma,
Oly fényes elmék a sár fiait
A sűlyedéstől meg nem mentheték!
Hogy még alig bír a föld egy zugot,
Egy kis virányt a puszta homokon
Hol legkelendőbb név az emberé,
Hol a teremtés ősi jogai
E névhez "ember!" advák örökűl -
Kivéve aki feketén született,
Mert azt baromnak tartják e dicsők
S az isten képét szíjjal ostorozzák.


És mégis - mégis fáradozni kell.
Egy újabb szellem kezd felküzdeni,
Egy új irány tör át a lelkeken:
A nyers fajokba tisztább érzeményt
S gyümölcsözőbb eszméket oltani,
Hogy végre egymást szívben átkarolják,
S uralkodjék igazság, szeretet.
Hogy a legalsó pór is kunyhajában
Mondhassa bizton: nem vagyok magam!
Testvérim vannak, számos milliók;
Én védem őket, ők megvédnek engem.
Nem félek tőled, sors, bármit akarsz.
Ez az, miért csüggedni nem szabad.
Rakjuk le, hangyaszorgalommal, amit
Agyunk az ihlett órákban teremt.
S ha összehordtunk minden kis követ,
Építsük egy újabb kor Bábelét,
Míg oly magas lesz, mint a csillagok.
S ha majd benéztünk a menny ajtaján,
Kihallhatók az angyalok zenéjét,
És földi vérünk minden csepjei
Magas gyönyörnek lángjától hevültek,
Menjünk szét mint a régi nemzetek,
És kezdjünk újra tűrni és tanulni.


Ez hát a sors és nincs vég semmiben?
Nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal
S meg nem kövűlnek élő fiai.
Mi dolgunk a világon? küzdeni,
És tápot adni lelki vágyainknak.
Ember vagyunk, a föld s az ég fia.
Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen,
S mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé,
Unatkozzunk s hitvány madár gyanánt
Posvány iszapját szopva éldegéljünk?
Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből
S a szellemharcok tiszta sugaránál
Olyan magasra tettük, mint lehet,
Mondhatjuk, térvén őseink porához:
Köszönjük élet! áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi munka volt!
ablak olvas erotika

LAST_UPDATED2
 
Írjak? Ne írjak?

ÍRJAK? NE ÍRJAK?


I

Írjak? ne írjak? egyre számolom
Határozatlan az öt ujjomon.
Nem írni, vétek; írni, kész harag...
De mikor Bikfic is verset farag!
Eh, félre tőlem együgyű szerénység!
Máshol megy az: itt minden a legénység;
Szegény koldúsnak táskája üres;
Ki mer, nyer, és talál az, ki keres.

Nincs szebb dolog, mint az őszinteség;
Elrejtett gyertya mi haszonra ég?
Vagy, például, mit érne a tojás,
Ha nem kiáltná a tyúk: "kotkodás!"
Cégér fityeg, hol a kancsó kerülget;
Cégér ne'kűl a jó bor is elülhet,
Kivált az érdem olcsó vakbora, -
Nehezen akad erre cimbora.

A nagy Simon (ki nem isméri őt!)
Az álszerénységből szépen kinőtt.
Ő az, kitől (bizony már jó minap)
Egy hirdetést hoz valamennyi lap:
Hogy ő az apja lelkinek se vár
(Nem oly bolond ő, mint Shakespeár')
Elismerésre, költői babérra,
Halál után egy foghagymát sem ér a;
Patkó se kell, ha már nem él, a lónak,
S jobb egy veréb ma, mint egy túzok holnap:
Ismerje meg hát a világ jelenben
És bálványozza lángeszét; különben...

No, mások ezt más útakon teszik,
S mindegy az út, ha összeérkezik.
Ezt elragadja "villám képzelet"
És hordja fenn "a csillagok felett";
Azé "miként sas" röptiben merész,
Felhőt eszik s bátran a napba néz;
Sok a babért fitymálja, megveti,
Mint gyermek a babot: "kell is neki!"
Míg más, ki páva-tollakkal ragyog,
Fennyen kiáltoz: "én költő vagyok!"
Némelyik "pálma", ezt ő mondja, ő;
Már most is óriás... hát még ha nő!
A másik így zár minden éneket:
"Lesz oly idő még, mely megemleget!..."

II

Hogyan? nem írni most? letenni tollamat,
Midőn, ha nem csordúl, csöppen egy kis kamat?
Midőn az olvasó már-már olvasni kezd,
S talán még rá is áll, ha mondom: vedd meg ezt!
Hála az égnek! ím, lendül a könyv-ipar:
Iró, ha kurta is, lesz néki, ha kapar;
Az üzlet új, hanem elég böcsűletes,
A cikk olcsó ugyan, de kél, bár szemetes;
Aztán, szó ami szó, nekünk sem sokba áll,
Oly könnyen termelünk, mint aki úgy... talál;
Mint a kosárkötő, s a még olcsóbb koma...
De hisz oly régi már s kopott ez adoma.

Minden kezdet nehéz. Nálunk kivált soká
Lőn, míg a házalást a Múzsa megszoká:
Hogy mint tirol leány, ajtón ablakon át
Unszolja készletét s mindig-kész mosolyát.
Mert a kereskedést - ha tiszta, ha vegyes -
Fitymálva nézte a fönhéjázó begyes;
A legtisztábbik is, gondolta, nehezen
Ha nem hagy olykor egy kis piszkot a kezen.
Nem volt inyére a hétköznapi modor,
Virágillat helyen nem a lucri odor:
Üzér, ügyér, hajhász, csőd, firma, company,
Ily szókat ő ki sem birt volna mondani.
Nagyon rátarti volt: fenn-ült a glórián,
Övedzve néha mint karcsú görög leány,
Vagy olykor mint a Seine partjárul egy najád,
Vagy szőke Rajna-szűz, ontá arany haját.
Idegen volt, de szép, a szép "Xenidion",
S nem árulá kecsét... leszállított dijon!...

III

Írjak? ne írjak?... Egy istencsapás:
Szólnom kisebbség, bűn a hallgatás.
Mert kinek arca van és háta ép,
Ily had közé bizony átallva lép,
Kivált ha nincs is méltó fegyvere,
(Mit ér a szó, hol ostor kellene!)
S a közmondás hamar fejére gyűl:
"Ki, ugymond, e' s ama közé vegyűl!"
De mikor a civódás tére szent!
Patkóiktól még az oltár se' ment!
Fut a kilenc szűz, döng a hét halom!
Ocsmány ökölharc az irodalom!
E szentegyházbul ostorral sem árt
Kiűzni alkuszt és galamb-kufárt.

"Vitatkozás az elmét növeli",
Kocódni kissé, ez is emberi,
S az író, hogyha máshol emberebb,
Bizonyos pontig jól áll a szerep:
Míg tárogatva zeng a csatadal,
Lovagkesztyűben foly a viadal,
S borítja bár az arcot vas lemez,
Hisszük, nemes vonásokat fedez.
Így tört minap láncsát Kazinczy, Bajza,
Így fedte Kölcseyt Achilles pajzsa;
S ha olykor közbe szól a szenvedély,
Ha nem mindig volt más az ügy s személy
Nem kofanyelven hallá a közönség:
Az, és philippica... van ám különbség.

Való, hogy a személyes galibát
Az üggyel összevétni nagy hibád:
De mit teszesz, ha egy masült zseni
Arcodba körmöl és fogát feni?
Ha rossz poéta és rossz költemény -
Apa s fiu - ugyanazon személy.
Mert, mint a tigris védi kölykeit,
Úgy védi a papa szülötteit?
Ilyenkor nagy baj a határvonás:
- De egy epigram' mégse záptojás!...

(1856)

Arany János

 

LAST_UPDATED2
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 Következő > Utolsó >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL