Payday Loans

Keresés

Életminőség vizsgálatok - Solymárvölgy, XXI. sz.

Képtalálat a következőre: „diogenes”

A mese, a példabeszéd, az ige rólunk szól,

ismerjük meg magunkat,

és változtassuk meg életünket
Ehess, ihass, ölelhess, alhass!
A mindenséggel mérd magad!
(...)
Nincs alku - én hadd legyek boldog!
Másként akárki meggyaláz
s megjelölnek pirosló foltok,
elissza nedveim a láz.

(József Attila: Ars poetica)

Az életünk minőségét
pont olyan sok minden javíthatja, mint amennyi ronthatja. Minél teljesebb éltet szeretnénk élni, s azzal az állapottal és az iránnyal megelégedve örülni. Ezt bátran mondhatjuk boldogságnak!

Hitem szerint arra vagyunk teremtve,
hogy békében, barátságban, családi otthonban, egészségben, viruló hazában, alkotó munkában, szerelemben és jó házasságban, bő gyermekáldással, jólétben-tisztes szegénységben, lelkünket és földünket művelve, játékosan is, és a dolgokat humoros oldalukról is nézve, a ránk rótt keresztek terhét alázattal cipelve stb. éljük az életünket...

Ehelyett mit látunk?
Hidegháborút, álbarátságokat, hontalanságot, lélekölő robotot, nyomort, rokkantakat, krónikus testi-lelki betegeket, perverzeket, gyerektelenséget, kivándorlást, gyakori és csúnya válást, jégre tett öregeket, csonka családokat, istentelenséget és hazaszeretetlenséget...

Ebben a blogban
a hangsúlyt én a szubjektív oldalra teszem. Nem az érdekel elsősorban, hogy mennyire hasonlít és közelít korunk a földi pokolhoz. Sokkal inkább az, hogy az egyes ember mit használhat vagy árthat magának - sokkalta többet, mint ezt hinni szeretné... (És azután  - a sorban nagyságrendileg következve - azoknak, akiket az elő szeretteinek tudhat...)

Ezért van és lesz tétje annak,
hogy eljutunk-e a megfelelő bölcsességre, és lesz-e elegendő bátorságunk a szükséges döntéseket meghozni. Avagy nem érezzük át ezek súlyát, igyekszünk másra hárítani a felelősséget - vagy hagyjuk, hogy a dolgok maguktól eldőljenek... Sok minden jó van kegyelemből, ingyen - de van, amit ki kell érdemelni... A bűn zsoldja a halál, a tetszhalottság, a vegetálás...

Balga és életgyáva embernek
se otthona, se hazája, se szerelme, se családja, se hivatása, se barátja, se játszótársa, se méltósága, se becsülete, se saját élete, se saját halála... Legfeljebb ezek látszata, gyenge pótléka, hamisítványa stb.
A gitárt az ember alkotta. Lehet vele verekedni, szöget beverni,
pofon ellen védekezni, szobát díszíteni, pózolva fényképezkedni stb. De mindez nagyon nem a rendeltetésszerű használata. Hisz lehet vele szavakkal már nem elmondható mélyre és magasba, magunkba és új világokba szállni, vigasztalni és örömöt sokszorozni, átlényegülni és "megistenülni"...

Mire teremtették az embert? Milyen képünk van istenről, akinek a képére hasonlíthatnánk? és milyen a Sátánról, aki ördög formájában belénk bújhat, aki jobb- és bal kezeként használhat minket? Isten a helyes út, az igazság, a szabadság, az Élet - a Gonosz szellem pedig a tévút, a hamisság, a hazugság, a rabság, az életellenesség, a Halál...

Ezek a blogbejegyzések
azt a beteg állatorvosi lovat próbálják egy-kétmondatos jellemzésekkel bemutatni, aki ebben a formában nem létezik, de akiben minden a saját és mások életét rontó balga/cinikus álbölcs magára ismerhet.
A tudatlan, a féligazságú, a neveletlen, a műveletlen, a szívtelen, az élethazug, a játszmázó, a betegségbe menekülő, az élményszegény, a lelkivilágtalan, a szépre vak, a humorérzéketlen, a gyilkos humorú, a bűnös bűntudatlan, a bűntudatgyártó, a képmutató, a bűnével dicsekvő, a szenvedélybeteg, a munkaalkoholista, a jóra rest, a mértéket nem ismerő, a felnőtté nem váló, a pályatévesztő, a szereptévesztő, a közönyös, a rosszul segítő, az irigy, a kárörvendő, a frigid és az impotens, a fajtalankodó, az ifjúságot megrontó, (érzelmi) zsaroló, ízlésficamos, mániás és/vagy depressziós, kincstári optimista, életunt stb. stb.

Külön is foglalkozni fogok az értelmiségieknek, szellemi és gyakorlati segítő hivatású embereknek a hibáival, vétkeivel, bűneivel, az írástudók árulásával... Akik segítség helyett tévútra vezetik, gödörben hagyják bajba került embertársaikat. Pályaalkalmatlanságból, gyáva kenyérféltésből, kompromisszumra maszkírozott megalkuvásból, hiúságból, rang- és címkórságból stb.

A "bolond" légvárat épít, a pszichiáter meg szedi a lakbért, vagy simogatja a partra vetett, vergődő, fuldokló halat, de nem segíti vissza az éltető közegébe, ahol vígan lubickolhatna...
diogenesz_m_3

De hát hol a könyv, melly célhoz vezet?

Hol a nagyobb rész boldogsága? – Ment-e
A könyvek által a világ elébb?
(...)
Hogy a legalsó pór is kunyhajában
Mondhassa bizton: nem vagyok magam!
Testvérim vannak, számos milliók;
Én védem őket, ők megvédnek engem.
Nem félek tőled, sors, bár mit akarsz.
Ez az, miért csüggedni nem szabad.
Rakjuk le, hangyaszorgalommal, a mit
Agyunk az ihlett órákban teremt.
(Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban)

vorosmartyPéldatár és szabálykönyv - 17. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Jenő   
2014. november 03. hétfő, 16:25


Bölcs-balga
, boldog-boldogtalan ember

Életminőségünk őrzése, javítása és rontása

 

ABCD

 

Kaland volt

(Sztyenka Razin)

Kaland volt, vagy annak indult,
mégis szép a folytatás.
Szeretsz már és nem csak játszol,
őszintébb a vallomás.

Hűvös szád, e tiszta forrás
engem hív, csak engem vár.
Kaland volt, regénnyé szépült,
több ez, mint egy boldog nyár.

Mit adsz még pazarló szépen?
Miénk már a fél világ.
Tegyünk el a boldogságból,
sose mondd, hogy nincs tovább!

Kaland volt, vagy annak indult,
mégis szép a folytatás.
Szeretsz már és nem csak játszol,
őszintébb a vallomás.

Mit adsz még pazarló szépen?
Miénk már a fél világ.
Tegyünk el a boldogságból,
sose mondd, hogy nincs tovább!

Hűvös szád, e tiszta forrás
engem hív, csak engem vár.
Kaland volt, regénnyé szépült,
több ez, mint egy boldog nyár.
Kaland volt, de úgy megszépült,
több ez, mint egy boldog nyár.

https://www.youtube.com/watch?v=Px3afWBVwnM

+

Sztyenka Razin 

(Magyar)

 

Nem rettent meg, derék jó legényt,

Volga-Anyánk széles mély vize,

sem az erdő vad árnyaival,

sem a vízkereszti hóvihar.

 

Hej, valaha, erdők mély ölén

lakomáztam egész télen át,

kedvtelésből messzi tájakon

vadászgattam, elkószáltam én.

 

És a Volga, drága jó Anyánk,

felnevelő tápláló szülőnk,

dús zsákmányért, messzi repített,

szálltunk, mint a sólymok - cimborák!

 

Nem a Volga, nem mély rengeteg,

s nem a vízkereszti vad szelek

hozták árva fejemre a bajt,

törték meg vas akaratomat.

 

Távol sziget meredek fokán

áll egy város, híres és pogány.

Egy szépséges leány lakik ott,

novgorodi kalmár lánya ő.

 

Szobájában, mint a pirkadat,

tárt ablaknál üldögél, ragyog,

énekelget szívmelengetőn

atyáinktól ránk-szállt dalokat.

 

„Hej! lelkecském, lelkem, gyönyörűm,

miért búsulsz, min gondolkodol?

Szívednek nem kedves a szavam?

Vagy apádnak kevélysége bánt?

 

Ne siránkozz, apádra ne adj!

Szép szobádból hozzám menekülj.

Elmegyünk, mint szabad madarak,

s megszeretve - gyötrődöm nagyon."

 

Így válaszol neki a leány: -

„Szerelmedért, lelkem, gyönyörűm,

szüleim elhagynám örömest,

de a kárhozattól reszketek!"

 

Dühöngj, tombolj, kedves viharom,

Volga-Anyánk, zúgjál áradón.

Sodord messze, vidd el bánatom,

hullámoddal zúzd szét partodon!

 

Váci Mihály

https://www.youtube.com/watch?v=AEnSMa-lTzM

*

Messzire kalandozó tudatunk

nem gondol a közelgő halálra,
Értelmetlen cselekvésekkel töltjük időnket,
Majd üres kézzel térünk vissza,

teljes zavarodottságban;
Meg kell ismernünk a szellemi tanításokat,
Miért ne indulnál el most mindjárt

a bölcsesség gyakorlatának útján?
A szentek szájából hangzanak e szavak:
Ha nem követed teljes szívvel mestered tanításait,
Nem saját magad csapod be?

A TIBETI HALOTTASKÖNYV

 

*

 

A gyűlöletnél jobb a tett:
Kezdjünk egy újabb életet.
Legyen minden magyar utód
Különb ember, mint apja volt.
Ily áldozat
Mindig szabad,
Mert még neked virulnod kell, ó hon,
Vagy szégyen rögzik minden fiadon. 

(Vörösmarty Mihály) 

 

*

 

Az ókori világ

egyik legnagyobb szobrásza,

Apellész gondolt egy nagyot,

és kirakott a műterme elé

egy hatalmas márványtömböt,

amit a járókelők szemeláttára faragott.

Egy ugyan ilyen márványtömb volt a műtermében is.

A járókelők megálltak bámészkodni

és tanácsokkal látták el a művészt:

"Túl nagy a füle", "Kicsi az orra",

"A karjai nem elég izmosak" stb.

Apellész a műtermi magányában

ugyanezen a szobron dolgozott,

és mikor elkészült, mind kettőt kiállította.

A "hozzáértők" az egyiket ócsárolták, a másikat dicsérték.

Végülis Apellész megunta, s azt mondta nekik:

"Amelyiket ócsároljátok, azt ti csináltátok.

Ami tetszik, azt meg én.

 

*

 

Nagy demokrácia

Jack és Iván találkoznak,

és arról kezdenek el beszélgetni,

hogy melyik országban nagyobb a demokrácia:

- Nálunk olyan nagy a demokrácia,

hogy én elmegyek a Fehér Házhoz,

és simán lepisálom a kerítést, ha akarom. - mondja Jack.

- Nálunk olyan nagy a demokrácia - kezdi el beszédét Iván –

hogy én elmegyek a Kremlbe,

és a Lenin Mauzóleum tövében szarok egyet, ha akarok.

Jack már bánja, hogy túl nagyot hazudott,

próbál enyhíteni a dolgon:

- Az igazság az,

hogy én azért körülnézek, nem látja-e valaki.

Mire Iván:


- Hát azért én se tolom le a gatyámat.

 

*

 

„az mind esztelen ember,

ki más valamire vesz föl kölcsönt,

és nem ollyanra,

a’ miből ki tudja teremteni, viszszabirja fizetni”,

amiért is „ha még eddig nem tapasztaltátok volna,

probáljátok

mikor a’ zsidó hitelben kinál valami csecsebecsével

és ne vegyétek meg:

ez sokkal nagyobb örömötökre, megnyugvástokra szolgál

mint a hitelben vett gunya”.

 

Táncsics Mihály - 1842. „Népkönyv”

 

*

 


"Az áruló maga a pestis! 

Az ellenség a kapuknál kevésbé félelmetes,

mert ismerjük és tudjuk ki ő. 

De az áruló, aki a kapukon belül mozog szabadon,

láthatatlan, ravasz és susogó.

Ott van minden sikátorban

és ott van a paloták termeiben,

befészkeli magát a hatalomba is. 

Az áruló a jelek szerint nem áruló,

mert szépen beszél, cirkalmasan,

ismeri áldozatait, olyan arcot visel mint ők,

és látszólag úgy érvel, mint ők.

Az áruló célja egyenest az áldozatai szíve,

hogy elültesse benne aljas hazugságait. 

Az áruló a rothadás a nemzet lelkében.

Titokban dolgozik, feladata,

hogy aláássa a védőfalak pilléreit,

megfertőzze az ország testét,

amely így már nem képes az ellenállásra. 

Rosszabb egy közönséges gyilkosnál,

mert sokkal több embert veszejt el.

Várost, nemzetet, anyaföldet.

Rosszabb az ellenségnél,

mert általa erkölcsileg is meghal minden,

ami egykor tiszta volt.

Az áruló, maga a pestis!"


- Marcus Tullius Cicero –

 

*

 

Módszertelen

Próba-szerencse

Vak tyúk is talál szemet

Nem lehet ennél szisztematikusabban is keresni?

 

*

 

„Szabadulóművész”

Aki zseniálisan bújik ki kötelezettségei alól

Aki lerázza magáról lelki-társadalmi tartozásait

 

*

 

Messiás

Minden újszülött egy csodagyerek

Hogy tesszük-hagyjuk hülyegyerekké válni?

 

*

 

Határidő mulasztó

Addig üthetted volna a vasat, amíg meleg

Addig formálhattad volna gyereked, míg képlékeny

 

*

 

Balkezes

Aki ügyetlen?

Vagy akinek a bal keze a jobbik?

De átszoktatták/hagyta magát átszoktatni,

Vagy maga átszokott a másikra…

 

*

 

Jelzőtlen

Ami lehet jó és rossz is

Pl.: a szerencse, a barát, az angyal, az isten

Bár jelző nélkül mindig a pozitívet jelenti,

De te elfelejtkezel róla, hogy van negatív párja!

 

*

 

Öl

A háború kényszerhelyzetében:

Az leszel, aki öl, vagy az, akit ölnek?

Akit nem öleltek eleget, az hamarabb öl?

Az anyaöl, a nő öle gyilkost fogan és szül?

 

*

 

Misztikum

Istenélmény és megvilágosodás

Amire nincs szó, arra pl. ott a zene…

De te mindent logikusra verbalizálnál,

s így egy alacsonyabb szintre redukálsz…

 

*

 

Teológia

Istenről szóló beszéd

Amiről nem lehet beszélni, arról miért nem hallgatsz?

 

*

 

Teleológia

Jó és rossz célok és eszközök

Az eszközből célt-végcélt csinálni

Azért éljünk, hogy együnk vagy fordítva?

(vagy maga a kérdés sincs jól feltéve,

Hisz maga az evés sem pusztán eszköz…)

 

*

 

Via activa – via contemplativa

Nálad soha sincsen itt az ideje

Se a láblógatásnak, se a tengerátúszásnak

 

*

 

Illúzió

Illuzionista – szemfényvesztő

Pozitív és negatív „látszatok”

Nem csak a hamis illúziót rombolod le?

Megtöröd pl. egy színházi előadás varázsát?

 

*

 

Róka-gólya vendégség

Úgy tesz, mintha vendégségbe hívna,

De csak azért, hogy te nála pofára essél,

S a felkínált finomságokból egy falatot se ehess!

Ő eközben adja az ártatlant, a vendégbarátot…

 

*

 

Optimalizálás

Még nem jó, már nem jó - pont most nem jó

A jéghideg szobát elviselhetetlenre ki- és felfűteni

Az ételt nyersen hagyni vagy ragacsos péppé főzni

A játékot belendülés előtt vagy soha nem abbahagyni

 

*

 

A hazug embert

hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát

(Mondd meg az igazat és betörik a fejed?)

 

*

 

Divide et impera

Két összeveszített között a nevető harmadik -

Amikor az ördögfiókák nem tudnak megegyezni,

és Csongor megversenyeztetve becsapja őket…

 

*

 

Nevetés és írás

Az nevet igazán, aki utoljára nevet

Nagy nevetésnek olykor sírás lesz a vége

A mások előtt sűrűn nevetgélő otthon sírdogál

A fakutyás röhincsélést nem szégyelli, a sírást igen

 

*

 

„Igazságomból nem engedtem soha,

káros szenvedélyem a dohányzás,

meg az, hogy tehetségtelen,

ezért rosszakaratú emberekkel

összeférhetetlen vagyok.”

Latinovits Zoltán, 1969

 

*

 

Sok hűhó semmiért

Hegyek vajúdnak és egérke születik

 

*

 

Szálka és gerenda

Ennyire elfogult hogy lehetek?

A saját szememben a gerendát sem,

A másikéban pedig a szálkát is látom?

 

*

 

Paradoxon

Aki menti életét, az elveszíti,

Aki feláldozza istenért, az megnyeri azt

 

*

 

Evilági boldogság - megboldogulás

 

*

 

A halottas ruhán nincs zseb

 

*

 

Úr és szolga

Aszimmetrikus viszonyok – helyzetek

Ahogy én fütyülök, te úgy táncolsz, ugrálsz

 

*

 

Megéri felmászni a csúcsra

A humor magaslatáról eltörpülő gondok

 

*

 

21

Optimum

Az elég a legtöbb

Még nem jó – már nem jó

A kevesebb és a több is káros

 

*

 

Mérték

Jóból is megárt a sok

 

*

 

Gazdálkodj okosan

Többet ésszel, mint erővel

Időből és energiából szűkösen vagy

 

*

 

Igénytelenség

Ha ló nincs, szamár is jó

 

*

 

Pótszertelenül

A szerelem mindent pótol,

A szerelmet nem pótolja semmi

 

*

 

Öncsonkítás

Testi és lelki amputáció

Ne mondj le végleg semmiről

 

*

 

Fösvény és tékozló

A fösvény, aki magától is sajnálja a jót

 

*

 

Az út lélektől lélekig

Komikus-tragikus félreértések

Karinthy története az emberről,

aki csak simogatni szerette volna a nyuszit

 

*

 

Róka és gólya

Ha szívélyesen meghívnak ugyan,

de csak azért, hogy bosszantsanak

Vendégbarátság – hívatlan vendég

 

*

 

Szálka és gerenda 2.

Az kiabál, akinek a háza ég

Mindenki seperjen a saját portája előtt

 

*

 

Játszani a tűzzel

Azzal játszik, ami nem játék

Aki szelet vet, az könnyen vihart arat

 

*

 

Divatmajom/önelhanyagoló

Pedig a ruha is teszi az embert –

Nemcsak a külsőségekre adó emberek,

De saját magad önbecsülése miatt se mindegy

 

*

 

Irreverzibilis

Előbb mérni, azután vágni

Kolbászból disznót készíteni

Repül a nehéz kő/nehéz szó…

 

*

 

Gödörben

Kimászni – kibírni – berendezkedni stb.

Ha röstellsz segítséget kérni/agresszív kismalac

Ha nem teszel erőfeszítéseket, hogy kimászhass

Inkább úgy teszel, mintha mindig is ide vágytál volna…

 

*

 

Három kívánság

Hogyan csináljunk aranyból szart?

Hogyan jussunk még rosszabb helyzetbe

(amiért ráadásul csak magunkat okolhatjuk)

 

*

 

Önsorsrontás

Lássuk Uramisten, mire megyünk ketten!

Miután a jég elveri a szőlőt – vered magad is

 

*

 

Savanyú a szőlő!

Olcsó vigasz, ha nem éri fel a róka a fürtöt

 

*

 

Példabeszéd

Az öreg, a kisgyerek és a szamár

Mindenki mindig más elvárásának megfelelni!?

 

*

 

Magánügy?

Fertőző betegség

Fertőző ásítás és rosszkedv

 

*

 

Egy csepp méreg

És megmérgezel egy kancsó ivóvizet

Ami könnyen megöl egy – rakás - embert

 

*

 

Példázat

A játékból „Farkas!”-t kiáltó pásztorgyerek

Aki hitelét veszíti, s a bajban magára marad

 

*

 

Jobb, ha nincs barátod,

Mintha csak hiszed, hogy van – de nincs.

De a legeslegjobb persze az, ha van egy igazi.

Aki mindenét feláldozná érted. Még a kapcsot is.

 

*

 

Világnyelv

Gesztus és mimika

Amit szavak nélkül is kifejezhetünk

 

*

 

Testbeszéd

Önkéntelen pirulás – szemérem, szégyen

 

*

 

A szem a lélek tükre

Szemforgató – a szeme se áll jól

 

*

 

Ahogy fent, úgy lent

Makro- és mikrokozmosz és káosz

A szabadság szülte rend a sok lehetőségből

 

*

 

Kint is vagyok, bent is vagyok,

Jaj de nagyon boldog vagyok…

 

*

 

A látszat csalhat

Nem minden arany, ami fénylik

 

*

 

Paradoxon

A szabadság és a hűség

nem zárja ki egymást – sőt!

 

*

 

Szabadnak születni és lenni

A szabadság a szükségszerűség felismerése

S ha megteheted azt, ami jó – ami a javadra válik

 

*

 

Miért legyek tisztességes?

Miért ne legyek tisztességes?

 

*

 

Állatorvosi csikó

Nemkívánt terhesség,

Akit nem tudtak elkaparni,

Vécében szülték, pöcegödörbe dobták,

Innen véletlenül kimentve indulni az életnek…

Érzéketlen mostohaanyák kezén hányódni

Soha egy jó szót, egy dicséretet nem kapni

Minden szerény betevő falatért megdolgozni

Koldulóképes állapotra lesoványítva, csonkítva

Rossz testvérek pofozó bábúja – játszótárstalanul

Személytelen árvaház rideg fegyelmében, életidegenül

Stb. stb. stb.

 

*

 

Csúnya lány

Úgy öltözik, sminkel, jár, grimaszol, gesztikulál, beszél,

mint aki a szexuálisan nyomorgó, kiéhezett katonára „vár”

 

*

 

Vénlány

Addig-addig latolgat, mérlegel, óvatoskodik,

míg odalesznek a nagy lehetőségek, a jó partik

 

*

 

Hűbele Balázs

Megfontolatlan, hebehurgya, elhamarkodó

 

*

 

A hasa az istene

Úgy eszik, mint aki orvosságot nyel le

 

*

 

Étel-életrész

A torkodon akad

Se lenyelni, se kiköpni nem tudod

 

*

 

Csapda

Nincs jó válasz…

Azt mondtad, hogy kurva az anyám?

- Nem? Hát hazudok én…

 

*

 

Zongoracipelés

Két költöztető egy hatalmas zongorát cipel fel a 10. emeletre.

A lift nem működik.

Mikor már a 9. emeleten vannak, megszólal az egyik:

- Te Józsi, van egy jó meg egy rossz hírem. Melyiket mondjam előbb?

- Na, mondd a jót!

- Már a kilencediken vagyunk.

- És mi a rossz?

- Az, hogy a másik házba kellett volna felvinni a zongorát.

LAST_UPDATED2
 
Példatár és szabálykönyv - 14. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Jenő   
2014. október 13. hétfő, 14:05

Bölcs-balga, boldog-boldogtalan ember

Életminőségünk őrzése, javítása és rontása

ABCD

 

 

Csokonai Vitéz Mihály

Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban

Hát, múzsáknak szentelt
Kies tartomány!
Íly számkivetve volt
Nálad minden tudomány?
Hát csak sertést nevelt-é
Itt a makk s haraszt?
Hát csak kanásznak termett
A somogysági paraszt?
Istenem!
Senki sem
Vette észbe,
Hogy e részbe
Árva még Somogy!

Hány jó ész lett vaddá,
Hogy nem mívelték?
Hány polgár búnyikká?
Hogy jóba nem nevelték!
Dudva lenne a dudvák
Közt az ananász:
Kanász marad akinek
A nevelője kanász.
Hát már, hogy
A Somogy
Íly tudatlan,
Formálatlan,
Kié a hiba?

Debrecen és Patak
Messze estenek
Ide, hol a múzsák
Nem is esmértettenek.
Ami kevés pénz bejött,
Két-három póra,
Nagyobb dologra ment el -
Borra avagy disznóra.
A szegény
Pórlegény
Vagy bodnárnak,
Vagy betyárnak,
Vagy zsiványnak állt.

Óh, szomorú sorsa
Egy szép megyének!
Hol a magyar lelkek
Megvetve heverének.
Óh, nem fáj-é a szíve
Minden magyarnak,
Hogy a magyar fiakkal
Gondolni nem akarnak?
De tán jő
Oly idő,
Melyben nékünk
A vidékünk
Új Hélikon lesz. -

 

*

 

Egy nemzet

szellemi életében

a cenzúra hol kezdődik,

és hol folytatódik,

és hol végződik?

 

*

 

Tehetségek és művek sorsa

Meg sem születsz

Nem kívánt gyermek vagy

Lehúz a családi-baráti miliő

Nem csodagyerekként fogadnak

Nem kerülsz jó iskolába, mesterhez

Nem fedezik fel, nem gondozzák a tehetséged

Szétszóród, elaprózod, elásod a talentumaidat

Nincs bátorságod szellemi pályára menni

Nem bírod a dudások pokoljárását

Megalkuszol, elárulod a hivatásod

Nincs ösztönző szellemi társaságod

Nincs visszajelzés, baráti kritika stb.

Nem kapsz meghívást, támogatást, ösztöndíjat

Elcsábítanak és janicsárrá képeznek ki…

Fénytelen napi kenyérharcokban elkopsz

Létrejön a Mű, de nem lehet közkincs

Öncenzúrázod, kiheréled magad

Műved meghamisítják, elfektetik

Pont a célközönségedhez nem jutsz el

Stb. stb. stb.

 

*

 

Ha

egy másik életedben

akár hangya is lehetsz,

akkor

azt/őt sem fogod

oly lazán megölni,

ha nem feltétlenül kell

(pl. jogos önvédelemből)

 

*

 

Reinkarnáció hit

Isten szeme mindent lát,

Minden tettednek van/lesz következménye,

Osztályismétlésre, pótvizsgára lehetsz utasítva

 

*

 

Hübrisz

Tragikus vétség

Az áldozat megszégyenítése, megalázása

Felfuvalkodottság, gőg, kevélység, elbizakodottság

 

*

 

Antigoné

Temetetlen holtak

Az isteni és emberi parancsok tragikus ütközése

A halott katona már nem ellenség – és még a bátyád is…

 

*

 

Komámasszony, hol az olló

Akinél a pisztoly, az diktál mindenkinek mindent

 

*

 

Rész és egész

Elveszel a részletekben

Az ördög a részletekben bújik el

 

*

 

Lefelé a lejtőn

Egyre gyorsabban, egyre nehezebb megállni

 

*

 

Nem műveli, csak magyarázza a csodát

 

*

 

Aki másnak vermet ás, maga esik bele

 

*

 

Szirénsziget

Betömött fül, vagy ott ragadsz

 

*

 

Kabátlopási ügybe keveredni

Hogy te loptál, vagy a tiedet lopták,

ez már ennyi idő után elégé összemosódik...

 

*

 

Férfikülcsín

Elég, ha egy fokkal szebb az ördögnél?

Törekszel is arra, hogy maximum egy fok maradjon…

 

*

 

Önfeláldozás

A vértanú és a mártírkodó

Aki hős lesz, és aki nevetséges

 

*

 

Hős

A hiányzó hős és a hősködő

 

*

 

Sok hűhó semmiért

Hegyek vajúdnak és egérke születik

 

*

 

Ne légy kíváncsi, mert hamar megöregszel

Jaj! neked, ha az iskola kiöli belőled a kíváncsiságot

 

*

 

Nincs új a Nap alatt

A semmiből egy új világot teremteni

 

*

 

Minden állandó/változó

Kétszer nem léphetsz ugyanabba a folyóba

 

*

 

Elszólás

Freudi nyelvbotlás

Gyakran a nyelvbotlás mondja ki azt, ami igaz.

(Erasmus)

 

*

 

Tantaluszi kín

Terített asztal mellett éheztetnek

 

*

 

Leég a pofámról a bőr

Elsüllyednék szégyenemben

 

*

 

"Parlamentáris úton

a hatalmat addig lehetett megszerezni,

amíg a politikai hatalom nem volt a zsidóság kezében.

Amint a zsidóság a politikai hatalmat is megkaparintotta

- teljesen mindegy, hogy közvetlenül vagy közvetve,

és hogy politikai hatalmát közvetlenül vagy közvetve gyakorolja –

teljesen kizárt, parlamentáris úton a hatalmat átvenni.

Az így hatalmat gyakorló zsidóság

mindent vérbe vagy anarchiába fojt.

Ellenszere: a népmozgalom."

Szálasi Ferenc

 

*

 

A bosszú népe

A vendetta, a vérbosszú kötelessége

A bosszúállás istene, Jehova szelleme

Az átkozódó cigányon nem fog az átok?

 

*

 

Lázas semmittevés

Csináljunk úgy, mintha megfeszülve dolgoznánk

 

*

 

Aki megsértődik, annak nincs igaza?

 

*

 

Csak

kóvályog, lézeng, teng-leng,

ténfereg, bambul, lófrál, lődörög

 

*

 

Miért vagy te

Mindig, illetve oly sokszor, legtöbbször 

Kialvatlan, gyűrött, holtfárdt, használhatatlan

Karikás szemű, másnapos, álomkóros, mosdatlan?

 

*

 

Köz

Között, köztes, Solymár köz, napközi

Közakarat, közfelkiáltás, közérdek

Közember, közszolgálat, közvélemény

Közösség, kiközösít, közvágóhíd

Közrejátszik, közreműködik, közbevág

Arany középút: gyáva – bátor - vakmerő

Stb.

 

*

 

Al-

Altest – alvég – alvilág

Alávaló – aljas – alsóbbrendű – alantas

Alsóház – alattvaló – alagút – alépítmény

Alszik – alva – alvajáró - aluszékony

Stb.

 

*

 

Illemtudó rablógyilkos,

illemtudatlan, neveletlen életmentő

 

*

 

Gyakorlati nehézség – elvi lehetetlenség

Keresni – éjjel, lámpással – szénakazalban a tűt

Keresni több milliárd nőből az egyetlen istenigazit

 

*

 

Nem enni:

pénzhiányból éhezni,

kínzásból éheztetve lenni,

böjtölni,

vagy tiltakozó böjtöt tartani

 

*

 

Enni – zabálni - éhezni

 

*

 

Azt eszed

amit nagyon szeretsz,

ami most épp jól esik,

amit a doktor írt fel,

amit a vallásod diktál,

amire most telik,

amit odavetnek eléd,

amit a kukából szedsz ki…

stb.

 

*

 

A munka, mint bibliai átok…

A munka, mint ami emberré tesz…

Ami munka, ami önkéntes kényszer…

A munka, mint amire büszke a betege

(munkaalkoholizmus)

 

*

 

A hazugság glóriája, a munka

(Kosztolányi Dezső)

 

*

 

"A munka

azon emberek menedéke,

akiknek nincs jobb dolguk,

a szorgoskodás

minden ocsmányság gyökere."

Oscar Wilde

 

*

 

Garai Gábor:

Artisták

Élő csipesz, lóg a trapézen
a férfi fejjel lefele,
foga közt kettős tárcsa, mintha
mágneses nyelvet öltene.

A vonzás túlsó pólusán függ
s forog a nő – feszül a száj!
Micsoda csók! – Köztük csupasz tér,
tömör csönd s véletlen halál.

Micsoda egymásrautaltság
leng itt ég alatt, föld felett,
micsoda gyakorlott makacs vágy
ment s kockáztat két életet!

Milyen figyelemben forognak
s mily fegyelemben, tudva: csak
együtt szállnak, ha egyikük vét,
mindketten aláhullanak !…

Ó, ha így tudnánk összefogni
egymásra bízott szeretők,
mintha folyton fönn-szállva, mintha
folytonos zuhanás előtt!

Ó, ha közös dolgok tevői,
így tartanánk egymást, ilyen
végzetes bizalommal egymás
fogában s idegeiben!

Ezrekbe fogódzók, ha hittel
mondanánk, mint ők odafönn
élik, hogy: a másik ügyéhez
egész létemmel van közöm!…

Forog, forog a nő a férfi
foga közt – tompul a zene,
csak dob kopog. – Valami gyors vég,
bármi föloldás kellene!

No most!… Földet ér a mutatvány.
Fönt már a taps függönye leng.
S ők ketten egyetlen groteszk bók
szobrában állnak idelent.

1962

 

*

 

Ákos - Artisták

 

A porondon van már
A kardnyelő
Aztán az idomár
Világszáma jő
Ha perecet ehet
A nézőtér nevet

De most csak ájultan néz
Lendül a trapéz
Még megy az első rész
De a kritika már kész

Artisták repülnek a fénybe
A figyelemtől újra megigézve
Egymásra sorsukat rábízzák
Ha a fénybe repülnek az artisták

Moccanni se mer
Aki fél
A dob csak kerepel
És leng a drótkötél
Bársonymód puha
A fűrészpor szaga

De most semmit sem ér
Megdől a tér
Az arc falfehér
A porondon vér

Artisták repülnek a fénybe
A figyelemtől újra megigézve
Egymásra sorsukat rábízzák
Ha a fénybe repülnek az artisták

Artisták zuhannak a földre
Búcsúverset sír a bohóc és a törpe
De tapsolnak a nézők, mert úgy tudják
Hogy holnap is jönnek az artisták

Hölgyeim és uraim!
Mélyen tisztelt publikum!
Egy kis figyelmet kérek.
Életveszélyes világszám következik.

https://www.youtube.com/watch?v=0vlR1UCfg6A

 

LAST_UPDATED2
 
Példabeszéd és szabálykönyv 5. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Jenő   
2014. szeptember 29. hétfő, 12:13


Bölcs-balga, boldog-boldogtalan ember

Életminőségünk őrzése, javítása és rontása

ABCD

 

5.

Arany János: A POLOSKA

Rímes próza

Makámát írni - mint Abu-Mohammed Kazim Ben-Ali Ben-Mohammed
Ben-Othman Hariri - nem tréfa dolog; - annyi, mint: repülni
gyalog, - s ki egyszer ebbe fog - nagy veszedelem érheti: - lábát
izibe megütheti, - orrát is betörheti. Mindazonáltal én megkisértem,
- uttörőnek bukni is érdem; - aztán meg nem szabad-e, kérdem -
prózát versben írni - már így ni! - mikor annyi verset írnak
prózában - a két nemes magyar hazában, - de kivált mostanában!

No tehát a csimaz vagy poloska - legyen lelkesedésem pocka, - a
tárgy legalább nem ócska; - pedig ez is tesz valamit nálunk - hol
annyi az ütött-kopott - nem mondom: lopott - hogy csupa zsibvásárban
járunk. - Aztán hisz tárgyam elég klasszikai: - szúnyog, csimaz
egymásnak vérrokonai, - s ha Virgil az elsőt megénekelte, -
Poloska, jövel te! Van egy, ki millió, - az ő neve légió; --
eredetileg szőke faj, - mint a vaj; - de ha más ég alatt meghonosul,
- mások vérén megpotrohosul: - barnára fajul akkoron - mint a csöpp
entett... korom. - Világosság élő magzatja - Kánt is megmondhatja[*]
- de szereti a sötétséget - filantrop céljai végett. - Külsejét ami
nézi, - rajta ugyan kevés a vitézi, - arca penészesen úriás, -
termete sem igen daliás, - háta pedig kifelé görbe, - karcsusága
átmegyen a körbe, - noha páncéllal is bír - mint egy kürazir -
evvel azonban nem mellét fedezi, - hátát védelmezi. - Van továbbá
neki jó fegyvere, - csípni, szúrni ugyan tud vele, - hanem amivel
ellenséget űz, - nem annyira fegyver, mint a... bűz. - Egyik erénye
a háziasság, - nincs vériben a zajos vigasság, - nem zavar egykönnyen
rendet, - nem tör csendet; - természete birkai békes, - türelemmel
ékes, - oly józan, oly éber, - mint egy héber. - Éji magányban,
rejtve működik - tíztől circiter ötig, - feláldozza szende nyugalmát
- nem is üt semmi lármát, - virrasztja az emberiség álmát. - Nappal
azonban visszavonul, - (gondolom: ír, tanul,) - önlelkibe mélyed, -
keresi a rejtve levő mélyet - mint egy filozóf. Ah - nincs kerevet,
szófa, - nincs ágynyiladék - vagy falhasadék - oly mélyen magassan
- hova ő be ne hasson, - mit föl ne kutasson. - Különösen tetszik
néki - minden ami régi, - vagyon ahhoz privát gusztusa, - ő annak
született antikvariusa. - Gyönyörködik a müvészetben, - festett
szobában, képkeretben - nagy hajlamot érez rája, - van saját
műiskolája, - s ha eljön az est - ő maga is fest. - Hát még minő
kedélyes! - kivált mikor éhes, - szárnyával arcod gyöngén legyezi
- mialatt véred veszi. - Sohasem ereszkedik nyilt csatába, - ha
kergeted, gyors neki a lába, - eltűnik egy perc alatt - mint villám
s gondolat; - de legott visszatér, - noha engedelmet se kér, --
gallérodba ragad, - s "eszi a nyakad" - aztán megint ill'a -
berek! mint az ügyes guerilla, - meglapul az egész kamarilla. - Túl
szerénység neki nem kenyere, - nem várja, hogy híják szépen: gyere!
- hova egyszer vendégül beférkezik, - onnan ugyan szűrit többé ki
nem teszik. - Egyébiránt nagyvároson született, - lenézi a nomád
életet; - paplan alatt jobb szeret hálni - mint rusticálni. - Hazája
művelt Európa, - szerelmes a civilizációba; - s míg honn marad a
tábor törzse, - mindig elébb nyomul előörse - szárazon úgy, mint vízen
át; - neki találták fel a gőzmasinát: - nyugat felől keletre vándorol,
- békésen hódít, még nem is porol. - Mint polgár: kozmopolita, - ő nem
mondja: "si est vita - non est ita "; - hanem megindul apraja, véne
- hazát keresni ott "ubi bene".- Bú nélkül hagyja el az ősi lakot, -
és mint madár ha elejt egy fűmagot - dúsan tenyész föl a meddő kopár:
- csimazból is elég egy pár. - Kiválóan ügyes telepedő: - ha egyszer
ráülhet, övé a lepedő, - lepedővel az egész nyoszolya, - aztán a ház
legkisebb zugolya; - pár nap mulva hemzseg a gyarmatos, - hanem
tetszik, pusztuljon a lakos! - Nincs korlátozva, bizonyos geogr.
fokig, - minden klimát azonnal megszokik, - s ne félj, hogy elszökik!
- nem háborgatja ily könnyelműség, - jelleme a ragaszkodó hűség. -
Bármely idegen elembe' - teszi magát otthonos kényelembe, - ősi
szokásit el nem hagyja, - vérit soha meg nem tagadja, - nem alkalmazza
senkihez magát: - aki vele van, tűrje a szagát! - Legörömestebb
útfélen tanyáz - hol fogadó van, vagy más efféle ház, - és, mint
jámbor apáink régen - kapva kaptak az új vendégen: - mindenki iránt
megelőző, - vele bételni se' győző. - Így terjeszti dicső faját,
- viszi a civilizáció zászlaját - őrszemeit előre kitolva; - hátrál
előtte barbárság, bolha, - ez kénytelen el-eblábóni: - "veteres
migrate coloni" - s megújul a világ, ez az ócska, - no tehát: for,
ever, poloska!...

[*] Kant a poloskák szaporodását a világosság befolyásának tulajdonítá;
ezért hálószobája ablaktábláit nappal sohasem engedte fölnyitni.
(Heine) - A. J

 

*

 

Minden változó?

Semmi nem állandó

mint egy impresszionista festmény,

amikor látszik, hogy milyen évszak és napszak van

(és akkor végül minden csak változó pillanatnyi benyomás?)

 

*

 

Hamis – hamisítvány

Az állítás

Az okmány

Az aláírás

Az igazolás

A mosoly

Az ékszer

A bankjegy

A festmény

A jegy, a bérlet

A zene

Az orvosság

A márkajelzés

A meghatalmazás

A diploma

Az élelmiszer

A mosoly

A baba

Stb.

 

*

 

Nem az igazi

Barát helyett szesztestvér

Öröklakás helyett albérlet

Élő koncert helyett playback

Pálinka helyett aromás szesz

Gyerek helyett házi kedvenc

Gyógyítás helyett tünetmentesítés

Házi helyett bolti lekvár

Ló helyett a szamár

Ez még csak a próba, a kísérlet

Citrompótló, citromlé, teaízesítő

Kurva, guminő szerető

A dilettáns színelőadás

A konzerv gépzene

A zaccból főzött kávé

Az uraságtól levetett cipő

A kiprovokált dicséret

Az örökzöld művirág

Igazságosság helyett jogszolgáltatás

Stb.

 

*

 

Mamahotel

Kinyújtott ifjúkor – infantilizálódás

Lemondani a szabadságról, függetlenségről

félelemből, kényelemből, gyávaságból

- sokszor ál-humanista ideologikus ürüggyel -

az ún. létbiztonság érdekében

(lásd: börtön, diliház, gyámság stb.)

 

*

 

Pecsovics

a Habsburg-ház, illetve a kormánypárt

túlbuzgó, szolgalelkű hívének gúnyneve

a 19. századi Magyarországon.

Az elnevezés gróf Festetics Rudolf tiszttartójának

Petsovits Istvánnak nevéből származik,

aki az udvarhű konzervatív főurak szolgalelkű híveként

ura birtokán vendégelte meg a kormánypárt agitátorait

 

*

 

Panaszkönyv

A panaszkodás,

mint fordított imádság,

már-már hálátlan istenkáromlás,

és ezzel töltöd ki az életed üres edényét…!?

Azt akarod, hogy sajnáljanak – inkább irigyed legyen!

Két lábon járó panaszkönyvek olvasásával pazarolt időnk…

 

*

 

Pszeudo közösség

Utastársak – nézőközönség – lakosság

Egy társasház, egy panel lakóközössége

Ahogy a tömegközlekedést átkeresztelik közösségire…

 

*

 

Negatív közösség

Klikk – bűnbanda – maffia – csőcselék

Akiket csak a bűn tart össze, ez a fő kötelék

Akik egymást fedezik, egymást zsarolják stb.

(azután adandó alkalommal elmeszelik, feladják)

 

*

 

Kis közösség

Ahol mindenki ismer mindenkit.

ahol nincsenek messziről jött mesélők…

Család – rokonság – nemzetség – faluközösség

Baráti kör – iskolai osztálytársak – önképzőkör

Gyülekezet – cserkészőrs – pártsejt – egyesület

Focicsapat – beatzenekar – játszótársas kör – kollegák

 

*

 

Munkamegosztás

Robinson önellátása, mindenessége, ezermestersége

Mindenki csak egy dolgot csinál, amihez a legjobban ért

Társadalmi ~, amikor egy életen át cipőfelsőrészt készít

Családon belüli természetes ~: nemek, életkor és rotáció

 

*

 

Együttműködés

Ha égeti a kezed a tűz,

akkor a sejtek nem egyenként-egymás után reagálnak,

mert akkor már rég megégnél, meghalnál, mire lépnének

 

*

 

Jó vagy Rossz?

iSTeN kontra SáTáN

Szellemi harc és a párbajképesség

Harckészültség, harcedzettség, harcművészet stb.

 

*

 

Ajándékgazdaság

Egy zárt közösségben, szeretetközösségben

én ingyen odaadom, amire a másiknak szüksége van

(nem engedi be, vagy kiközösíti az élősködőt, a parazitát)

 

*

 

A kiváltságos kisebbség

1.

Aki akkor is végezné a munkáját, ha nem fizetnék

Sőt: akár még fizetne is, hogy így tevékenykedhessen…

2.

Akik féltve őrzik privilégiumaikat,

védettségeiket, mentességeiket és előnyeiket,

akik másokat kizárnak a társadalmi javakból, pozíciókból…

 

*

 

„Anyagi elismerés”

Órabér – teljesítménybér

A munkás bért kap, az alkotó honoráriumot

Hosszabb versre, vastagabb könyvre többet fizetnek?

(anno soronként akár egy szó - lásd pl.: Vackor mesék)

 

*

 

A látszat csal

Magamhoz vagyok a legközelebb,

Magamat látom a legnagyobbnak,

Mindenki mást csak távolabbról látok

(a kisujjammal eltakarhatom a Napot…)

 

*

 

Tekintet

Aki nincs tekintettel senki másra,

az végső soron magára sincs tekintettel

(magát amúgyis csak mások tekintetének tükrében láthatja)

 

*

 

Politikai pankráció

Nekünk mindegy, hogy ki nyer,

Nekik és a holdudvaruknak nem mindegy

 

*

 

Mátrix és kartell

A nagy hal megeszi a kicsiket

A piacon csak néhány nagy szereplő marad,

S csak a választás illúzióját hagyják meg a fogyasztónak

 

*

 

Logika

Az ellenségem ellensége a barátom?

A barátom barátja egyben az én barátom is?

A barátom ellensége nekem is ellenségem?

 

*

 

Kitaláció

Ha Isten nem lenne, ki kellene találni!?

Mert az Ő szeme mindent lát, el ne lopd a léniát…

 

*

 

Ideológia

Saját érdekedet közérdeknek feltüntetni, „eladni”

 

*

 

Első-utolsó

A ministráns és a miniszter

Aki első akar lenni, mindenkit szolgáljon

 

*

 

Ütközés

Konfliktus és konfrontáció

Érdekellentét és érdekvédelem

Így nem mehet tovább? Engednie kell valakinek!?

Amit a közlekedésben mindenképpen kerülni kell,

Azt az társas kapcsolatokban nem feltétlenül, sőt:

Az ütközés – hosszabb távon – mindkét fél javára válhat…

 

*

 

Mit mond/tesz

Kádári cinkos összekacsintás

Csak úgy tesz a mi ravasz helytartónk,

Mintha mindenben kiszolgálná a megszállókat,

De titokban engedi-segíti a jónépet boldogulni,

Feltéve, hogy nincs passzív-aktív rezisztencia…

(és lám, főleg 1956 után:

a provinciában magasabb az életszínvonal,

mint magában a birodalomban, Moszkvában…)

 

*

 

Kereszt

Amit egy életen át hordozol

Aminek a terhét keservesen nyögöd

Pl. hogy kerekesszékbe kényszerülsz

És mégsem káromlod, de dicséred Istent

Ha van ilyen, akkor ez hogyan lehetséges?

 

*

 

Presztízskérdés

Téged nem az igazság érdekel,

Hanem az, hogy neked legyen igazad

 

*

 

Mi az?

Találós kérdés

Könnyebb megszerezni, mint megtartani

(Vár, vagyon, nő, férj, ország, hatalom stb.!?)

 

*

 

Nem mindegy

Perec vagy ujjperc

Amnesztia vagy amnézia

Summás vagy sommás vélemény

Viseletes vagy viseltes öltözetben

Megrészegedsz az örömtől, le a bortól…

 

*

 

Az ember törékeny cserép

Meddig bírja ki étel, víz nélkül?

Mennyi ideig bírja ki alvás, pihenés nélkül?

Meddig bírja ki jéghidegben, tűzforróságban?

Mennyi idő alatt folyik el a vére?

Mekkora áramütést visel el?

Mekkora ütést bír ki?

 

*

 

Értékrend

Mi a legnagyobb sértés?

Ha édesanyádat lekurvázzák!?

(ezzel egyben téged lezabigyerekeznek?)

Ha Istenedet, ill. szülőanyját így gyalázzák?

 

*

 

Színt vall

Kibújik a szög a zsákból

Elválik az ocsú a búzától

Kimutatja a foga fehérjét

Kiugrasztjuk a nyulat a bokorból

 

*

 

Pályaalkalmassági vizsgálat

A szellemi hivatások kockázatainak ismerete

A pusztába kiáltod szavaidat

Te vetsz, s csak remélheted, hogy más majd arat

Jó eséllyel leszel bipoláris: mániás-depressziós

Hiába feszülsz meg, ha elhagy a szerencse, az ihlet

Felásod a sivatagot, és mégsem találsz ott semmit…

Lángész, de közveszélyes őrültnek nézik/kezelik

Óriási erővel húz le magához a langyos középszer

Senki se kérdez – senki sem hallgat meg/rád

Hiába tetted rá élted egy merész gondolatra

A te tetteidért a szeretteidet „büntethetik”

Üvegházban laksz: keresik, mivel zsarolhatnának

Folyton résen – csapdák: kompromittálni akarnak

A pályádért örökre fel kell áldoznod férfiasságod

Erre kárhoztatnak: Michelangelo széklábat farag

Politikai ellenfeled köztörvényes bűnt koncipiál

Hiába harcolsz jó ügyért: a nép ellensége

Profi rágalmazók feketítik be jó hírneved

Koldusbot és függetlenség összetartozása

Megmondod az igazat, és betörik a fejed

Rajongód és irigye lesz, barátod nem

Ki lehet próféta a saját hazájában?

Ha sokat okvetetlenkedsz, száműznek

Őrültnek néznek, mint a bárkaépítő Noét

Ma kitüntetnek, holnap ugyanazért büntetnek

 

*

 

Csőd

Nevelési kudarc beismerés

Minden ember mellé egy rendőrt állítanak

 

*

 

Arany

Hallgatni/megszólalni arany

Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna

Hallgatásod hallgatólagos beleegyezés – cinkos bűnpártolás

 

*

 

Irány

Optimista-pesszimista

Félig üres, vagy félig tele a pohár

Csak szemléleti vagy ténykérdésről van szó?

A pillanatfelvétel milyen irányú folyamatot rögzít…

 

*

 

Más farkával veri a csalánt

Meghirdette az elvi harcot,

majd luxusautón elviharzott…

 

*

 

Kék Sziget

Morus: Utópia

Egy nem létező hely

Ahol pl. mindenkinek alapjövedelme van

Ahol az is eszik és iszik, aki éppen nem dolgozik

Minden ember/polgár alanyi joga a lakás, fűtés stb.

 

*

 

Illő

Illik – illem – illemtudó

Illeszkedik – illesztés – beilleszkedés

Két össze – nem – illő ember

Nem illik a tánc a magyarnak?

 

*

 

Azok,

akik nem tudnak magukon nevetni,

meghagyják ezt a feladatot másoknak.

 

*

 

Szabadság és felelősség

Kiskorúság és kiskorúsítás, gyámság

Menekülés a választás, a döntés terhe elől:

Diliház, börtön, katonaság, szolgaság,

mamahotel, rendház, militáris munkahely

stb. stb.

 

*

 

Életajándék

Ajándék ez a nap

Ajándék volt minden perc és óra

Az életet a halálra ráadásul kapjuk…

(s mint talált tárgyat megtisztítva visszaadjuk)

 

*

 

Pletyka

A jó és rossz pletyka

Befeketítés, kibeszélés

Hírszerzés – tájékozódás

 

*

 

Önbüntetés

- önbíráskodás

Van magad felett büntető hatalmad?

Vagy csak úgy élsz, mintha…

…el lennél tiltva a közélettől?

…házi őrizetre, szobafogságra ítéltek volna?

 

*

 

Voyeur

Helyetted más

Éli a – nemi - életet,

s te csak kívülről kukkolsz?

(mint az üvegen át nyalt, virtuális fagyi…)

 

*

 

Más helyett

Kitüntetést vagy büntetést kapni

Udvarolni, gyermeket nemzeni, játszani

Enni, inni, levegőt venni, tanulni – gyónni…

 

*

 

Helyettesíthetőség

Éppen a kereső tevékenységedben,

a minden napod javát kitöltő munkádban,

éppen ott vagy bármikor bárkivel lecserélhető?

 

*

 

Halál-komoly

Az élet nem játék.

És főleg nem vicc.

De nélkülük unalmas és sótlan.

Egyszóval: élhetetlen.

 

*

 

Léc

Jog – erkölcs – szentség

Minimális és maximális elvárások

A skála a visszaeső elvetemült gonosztevőig…

Lehetsz amúgy te erkölcsileg feddhetetlen is,

de ezzel még nem váltottál jegyet a boldogságra –

ez csak szükséges, de nem elégséges feltétel…

 

*

 

Szabálykövető viselkedés

Nem szívdobogás, tüsszentés

Hanem amikor hibát követhetsz el

Pl. a gyaloggal úgy lépkedsz, mintha király lenne

 

*

 

Kritériumok

Tudni annyi,

mint jól megkülönböztetni

Egészséges vagy beteg,

normális, vagy perverz, deviáns,

 

*

 

Egy gitár rendeltetése

Mi mindenre lehet amúgy használni…

Porfogó, dísz, kalapács, furkósbot, szék stb.

És az embert? Csavarnak, ágyútölteléknek stb.

 

*

 

A jóbarátaimtól védjen meg a Jóisten,

Az ellenségeimmel valahogy elbánok én magam is…

 

*

 

Blöff

Nagyobbnak lenni-látszani

Mint amikor a cica felborzolja a szőrét…

Csak nehogy elhiggye, hogy tényleg akkora

 

*

 

József Attila


ŐS PATKÁNY TERJESZT KÓRT...

Ős patkány terjeszt kórt miköztünk,
a meg nem gondolt gondolat,
belezabál, amit kifőztünk,
s emberből emberbe szalad.
Miatta nem tudja a részeg,
ha kedvét pezsgőbe öli,
hogy iszonyodó kis szegények
üres levesét hörpöli.
S mert a nemzetekből a szellem
nem facsar nedves jogokat,
hát uj gyalázat egymás ellen
serkenti föl a fajokat.
Az elnyomás csapatban károg,
élő szívre mint dögre száll -
s a földgolyón nyomor szivárog,
mint hülyék orcáján a nyál.

Lógatják szárnyuk az ínségnek
gombostűjére szúrt nyarak.
Bemásszák lelkünket a gépek,
mint aluvót a bogarak.
Belsőnk odvába bútt a hálás
hűség, a könny lángba pereg -
űzi egymást a bosszuállás
vágya s a lelkiismeret.

S mint a sakál, mely csillagoknak
fordul kihányni hangjait,
egünkre, hol kinok ragyognak,
a költő hasztalan vonit...
Óh csillagok, ti. Rozsdás, durva
vastőrökül köröskörül
hányszor lelkembe vagytok szurva -
(itt csak meghalni sikerül.)

S mégis bizom. Könnyezve intlek,
szép jövőnk, ne légy ily sivár!...
Bizom, hisz mint elődeinket,
karóba nem húznak ma már.
Majd a szabadság békessége
is eljön, finomúl a kín -
s minket is elfelednek végre
lugasok csendes árnyain.

1937. január

LAST_UPDATED2
 
Példabeszéd és szabálykönyv 1. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Jenő   
2014. szeptember 25. csütörtök, 13:18

hieronymus_bosch_-_the_garden_of_earthly_delights_-_garden_of_earthly_delights_28ecclesia27s_paradise29

Bölcs-balga, boldog-boldogtalan ember

Életminőségünk őrzése, javítása és rontása

ABCD


Babits Mihály


Szimbólumok

(Stanzák)


Ne mondj le semmiről.

Ne mondj le semmiről. Minden lemondás

egy kis halál. Ne mondj le semmiről.

Minden halál gyilkosság (lélekontás):

Meghalni bűn, ne mondj le semmiről,

Isten művét rongálja bármi rontás,

meghalni bűn, ne mondj le semmiről:

minden vágyad az Isten szava benned

mutatva, hogy merre rendelte menned.

 

*

Tényleg lemondtál végleg arról,

hogy tudj és szeress önfeledten játszani

hogy eligazodj történelemben, politikában

hogy becsavarogd hazád és a nagyvilágot

hogy ismerd magad, átláss játszmáidon

hogy fát ültess, egy kutyus gazdija légy

hogy felismerd a honos flórát-faunát

hogy magadon is neves, ne szégyellj sírni

hogy rendszeresen sétálj és szemlélődj

hogy finomat főzzél és jót egyél-igyál

hogy saját házad és külön szobád legyen

hogy magadnak meleg otthont teremtsél

hogy megtanulj egy hangszeren játszani

hogy átéld a szerelmet bolondulásig

hogy erotikus kisugárzásod maradjon

hogy holtodig éld és élvezd nemi életed

hogy választottad élettársad legyen

hogy elköteleződj és családot alapíts

hogy legalább egy-két-három gyereked legyen

hogy élethivatásra találj s azt gyakorold

hogy legyenek kedvteléseid, passzióid

hogy stabil és komoly jóbaráti köröd legyen

hogy megérthesd a szellemi remekműveket

hogy felismerd és keresd istenélményed

hogy otthonosan mozogj a szellemvilágban

hogy a leggazdagabbá tedd lelki életed

hogy pl. naplóban örökítsd meg életedet

hogy meglásd a szépségeket s gyönyörködj

hogy felismerd az igazságokat és élvezd

hogy legyenek kedves dalaid, ami énekelsz

hogy társasági ember légy, s tudjál mulatni

hogy tudjál és szeress is valamit táncolni

hogy legyen mindig tényleg szabad időd

hogy ismerd érdekeid, s érvényesítsd őket

hogy változtass a szokásokon, intézményeken

hogy önállóan és bátran merj véleményt formálni

hogy ne félj kezdeményezni, kockáztatni

hogy a kezeddel alkosd meg használati tárgyaidat

hogy méltóképpen rendezd meg ünnepeidet

hogy a hagyományt is ápold, s a korral is haladj

hogy tudj kerékpározni, úszni és nomadizálni

hogy legyen egy klubod, ahol közélet is folyik

hogy egy legyen minimax egy nagyon jó barátod

hogy széles legyen a „szereprepertoárod„..

hogy sok és sokféle kapcsolatot teremts és ápolj

hogy verbálisan és máshogy jól ki tud fejezni magad

hogy megszépítsd környezeted, megjavítsd világod

hogy keresd az igazságot, s ki is merj állni vele

hogy jót s jól csinálj életedben és műveidben

stb. stb.

 

*

http://i.imgur.com/jEqtKXO.jpg

Ehetetlen

mert túl sótlan-sós

mert a kutya megrágta

mert moslékká zagyválták

mert fagyott vagy tűzforró

mert romlott, penészes, büdös

mert részeg volt a szakácsnő

mert nem tudod megrágni

mert emberhús van benne

mert nyers-odaégett

mert belepisiltek

mert nem kóser

mert még él

stb.

 

*

Torkosságok
Élvezeti görbe
Az éhség jó szakács,
Hátha még finomat, pláne kedvencedet eszed!
(De a reggeli kávéból is az első korty a legjobb)
Az első falatoknál nem tudsz betelni,
Utána még jó, majd jön a telítettség,
S már csak a szemed kívánja,
Vagy sajnálod otthagyni,
S túlzabálod magad,

ami visszafelé is elrontja az egészet,
Akár még a gyomrodat is. 
Püffedten elgyengülve elterülsz,

s nagyon nehezen emésztesz)

Nem válik az egészségedre!

 

*

 

Kövér vagy

ami miatt csúfolnak

ami miatt szégyenérzeted van

ami miatt kisebbrendűségi érzésed van

ami miatt nem érzed jól magad a bőrödben

ami miatt esetleg nem kapsz egy jó állást

ami miatt soha nem találsz szerető párra

ami miatt nem vesznek be a focicsapatba

ami miatt megromlik az egészséged

ami miatt drága az öltözködés

 

*

 

Mi az?

Találós kérdés:

Egy fél életen át építed,

s egy pillanat alatt lerontható?

(például: a ház és a jó hírnév)

 

*

A ruha is teszi az embert

Nem csak a ruha teszi az ember

 

*

 

Fakó minden teória,

a rét aranyló fája zöld

(Goethe)

 

*

 

Mesterkélt fogalmakba,

kiagyalt koncepciókba, előfeltevésekbe

beleerőltetni a valóságot, az életjelenségeket

(ha nem passzolnak bele, annál rosszabb a tényeknek)

 

*

 

Prokrusztész ágy

A hírhedett útonálló szadizmusa:

akit elfogott, azt befektette az ágyába,

aki hosszabb volt, a kilógó részt levágta,

aki rövidebb volt, azt pedig megnyújtotta…

 

*

 

Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér

 

*

 

Kölcsön

Vagy csak az kap,

aki be tudja bizonyítani,

hogy igazából nincs is rá szüksége,

vagy az, akiről biztosan tudható,

hogy nem fogja tudni visszaadni,

s így elvehető a fedezet, a háza…

 

*

 

Feltételes

Feltételes mód

Feltételes megálló

Feltételes szabad láb

Feltételes szeretet

 

*

 

Szeretlek majd/csak akkor,

ha megjavulsz és jó leszel,

de addig megvonom tőled

a szeretet-megnyilvánulásaimat…

 

 

*

Amikor tudom jól,

hogy nem érdemlem,

pont akkor nagyon kell,

hogy szeress engem…

 

*

Szeretet

Előszeretet

Majomszeretet

Rosszul szeretni valakit

Úgy tenni, mintha szeretnél valakit

Az emberiséget szereted, de nincs barátod?

 

*

 

A pokolra vezető út

jó szándékokkal van kikövezve

 

*

 

Szándék és következmény

Te tényleg csak jót akarsz a gyereknek,

erődön jóval felül is mindent megadsz neki,

s nem érted, miért lesz életképtelen nélküled…

 

*

 

Hősködő

Hős akarsz lenni,

ha kell, bele is löksz valakit a folyóba,

hogy életed kockáztatásával kimenthesd…

 

*

 

Bizonyítási kényszer

Ha nem hiszi el a szerelmed, hogy „imádod”,

akkor direkt veszélybe sodrod, hogy megmenthesd

 

*

 

Szólásszabadság

diliflepnid véd, de senki se vesz komolyan,

ahogy az aranyketrecben, a diliházban sem…

 

*

 

 

*

 

Dackorszakos

csakazértis ellenkezni a felmenőkkel:

bármi jó lehet, csak az nem, amit tanácsolnak

 

*

 

Neki mindegy,

hogy amnéziát, vagy amnesztiát kap,

hogy cinkos vagy cinikus lesz,

hogy felfüggesztik vagy felakasztják,

hogy kooperál vagy kollaborál,

hogy kompromisszumot köt vagy megalkuszik,

hogy felruházzák vagy megruházzák…

stb.

 

*

Rossz végletek

Hol gyáva, hol vakmerő

Hol prűd, hol meg obszcén, trágár

Hol túl gátlásos, hol meg gátlástalan

Hol mindent titkol, hol meg magamutogató

Hol koszos, önelhanyagolt, hol meg piperkőc

 

*

 

A lejtő ördöge

Amíg kiszállhatnál, még mész lefelé,

amikor viszont már nem, akkor állnál meg

 

*

 

Szíverősítő

Túlzásba viszed az alkoholos bátorítást,

és nem riadsz vissza a vakmerő tettől sem

 

*

 

Leláncolt Prométheusz

Elhozta az embereknek a létfontos tüzet,

amiért örök kínszenvedéssel kell bűnhődnie

 

*

 

Gyilkos humorista

Aki a humorérzékét arra használja,

hogy mást kegyetlenül kigúnyoljon…

 

*

 

Érteni és/vagy élvezni

Aki tudja, hogy mi a humor,

előadást tart fajtáiról, történetéről, szerepéről,

de nem tud se élvezni, se elmesélni egy viccet…

 

*

Hamvába holt

Halva született gyerek, ötlet

Csírájában elfojtott kezdeményezés

Hagyod, hogy lebeszéljenek, elbátortalanítsanak

 

*

 

Illemtudó

Kopog, vár, belép és köszön,

leveszi a kalapját, engedélyt kér, hogy leüljön,

majd előveszi a stukkert, mindenkit a falhoz állít.

és kirabolja a lakást…

 

*

 

Vega vallás

Mindenből hajlandó engedni,

csak abból nem, hogy nem eszik hús

 

*

 

A kamasz fiadat most kezded nevelni

Addig kellett volna ütni a vasat, amíg meleg volt

 

*

 

Nem volt még olyan bölcs soha,

ki a fogfájást egykedvűen tudta volna tűrni,

habár istenek stílusában írt is

és a sorsnak, szenvedésnek fittyet hányt.

(Shakespeare)

 

*

 

Aki este, éjszaka legény,

az legyen másnap, nappal is kemény legény

 

*

 

Nem vagy legény,

mert nem mersz megcsókolni,

talán attól félsz, nem tudom visszaadni…

 

*

 

Nem vagy legény,

mert csak ütsz, de az ütést nem állod…

 

*

 

Tekintélyelvű

A tanár, aki meg sem próbálja

elnyerni a hallgatósága jóindulatát,

csak a hivatal adta erőből regulázik…

 

*

 

Laissez-faire

A lovak közé dobod a gyeplőt

 

*

Pohár

Méregpohár

Betelt a pohár

A pohár fenekére nézni

Az utolsó csepp a pohárban

A félig tele vagy a félig üres pohár

 

*

 

Szánalmas és nevetséges

A felszarvazott férfi, aki nem tud róla

A betegesen féltékeny öregedő férjecske

 

*

 

Se jókor kezdeni,

se jókor befejezni nem tudod a napot

 

*

 

Rémálmok és szorongva ébredés

A rossz lelkiismeret kínpadjára vonva

 

*

 

A munka után – lenne – édes a pihenés

 

*

 

Álomkór és alvászavar

Kórosan aluszékony – altatószeres

 

*

 

Pató Pál

Annyira nem kapkodsz el semmit,

hogy minden halaszthatatlan teendőt halogatsz…

 

*

 

A kisebb gondod is nagyobb annál,

hogy beázik-e a tető, vagy összedől-e a lakóházad…

 

*

 

Imázs

Valamiért azt gondolod,

hogy egy filozófus legyen elhanyagolt,

rongyos, szőrös, piszkos és büdös,

mert ez kifelé is biztosan jelzi,

hogy ő magasabb régiók lakója…

 

*

Tehénen a gatya

Nem mérték utáni szabóságnál dolgoztat

Vagy nincs mást felvennie, vagy nem érdekli

 

*

 

Torkos

Telhetetlen falánk

Már csak a szeme kívánja

Annyi eszik, ami bele fér

A hasa az istene

 

*

 

Szemtelen

Szemesnek áll a világ

 

*

 

Élhetetlen-élelmes

 

*

 

Nevető harmadik

Te a síró első vagy második vagy,

akiket sikerült összeugrasztani egymással,

s így végül mindketten a legrosszabbul jártatok…

 

*

 

Hiú,

akinek könnyű kiénekelni a sajtot a szájából

 

*

 

Rugalmatlan

aki nem tud a változásokhoz alkalmazkodni

*

 

Törékeny,

de nem a nádszál,

hanem a meg nem hajló fa a viharban

 

*

 

Labilis,

ingadozol, mint a nádszál,

nincs semmi stabilitás benned

 

*

 

Sírásó

Vagy fegyvert fognak rád,

vagy a saját fogaiddal önként ásod magadnak…

 

*

 

Cinikus

Az értelmiségi előtt két út áll,

az egyik az alkohol, a másik nem járható

 

*

 

Elvetemedett - elvetemült

 

*

 

Gusztustalan

Piszkálod az orrod

Nyomogatod a pattanásod

 

*

 

Leépülő

Nem húzod le a vécét

Nem húzod le a sliccedet

 

*

Nyelvi humor

 

Új adóformák

Élenjáróknak: hangadó

Gyászolóknak: hamvadó

Figyelmetleneknek: lankadó

Öngyilkosjelölteknek: feladó

Narkolepsziásoknak: szunnyadó

Alváshiányban szenvedőknek: fáradó

Zenészeknek, énektanároknak: Cé a dó

Karmestereknek, karnagyoknak: hang-adó

Túlsúlyosoknak: puffadó, dagadó, has-adó

Rohanó életmódot folytatóknak: szaladó

Könyvelőknek, matematikusoknak: számadó

Kissé sem konzervatívoknak: haladó

Extrém stílust követőknek: sikkadó

Divatdiktátoroknak: mérvadó

Mosodai alkalmazottaknak: száradó

Szakmunkásoknak: szakadó

Örömlányoknak: lyukadó

Szégyenlősöknek: sápadó

Fagyizóknak: olvadó

Szomjasoknak: tikkadó

Horgászoknak: hal-adó

Szülő nőknek: életadó

Atomfizikusoknak: hasadó

Visszafogottaknak: mértékadó

Karosszérialakatosoknak: horpadó

Vendéglátósoknak: fogadó, vigadó

Rádiós, tévés szerkesztőknek: híradó

Fogorvosoknak, szájbetegeknek: fog-adó

Agyzsugorban szenvedőknek: sorvadó

Gyomorbántalmazottaknak: pukkadó

Reumás betegeknek: zsibbadó

Pattanásos bőrűeknek: fakadó

Orvosoknak: hála-adó

Hívőknek: hálaadó

Ingatlanközvetítőknek: eladó-kiadó

Sportrendezvényen szurkolóknak: rangadó

Magas katonai beosztásúaknak: rang-adó

Munkahelyteremtőknek, foglalkoztatóknak: munkaadó

Tépőzár-készítőknek: tapadó

Rágógumizóknak: ragadó

Félősöknek: borzadó

Okosoknak: ötletadó

Tipp-mixelőknek: tippadó

Virágárusoknak: hervadó

Felelőknek: válaszadó

Ünnepélyes megnyitóknak: átadó

Tartozóknak: megadó

Kölcsönzőknek: visszaadó

Színházi öltöztetőknek: ráadó

Szerelmeseknek: odaadó

Nemmel válaszolóknak: tagadó

Közösséghez tartozóknak: tag-adó

Későn távozó vendégeknek: maradó

Nagytestű kutyatulajdonosoknak: mar-adó

Udvarias tömegközlekedőknek: helyadó

Napfelkeltét bámulóknak: pirkadó

Kamaszoknak: lázadó

Betegeknek: láz-adó

 

*

 

J

Egy porszívóügynök

betolakodik egy szép új házba,

és a háziasszony minden tiltakozása ellenére

egy rakás száraz lószart szór a szoba közepére.

A nő felháborodva ordítozik vele:

- Megőrült maga? Hogy képzeli ezt?

Az ügynök előveszi a legszebb mosolyát:

- Drága asszonyom, megígérem magának,

hogy amit ez a csodálatos porszívó nem szed fel,

azt mind meg fogom enni.

- Na, akkor teszek magának egy kis szószt a lószarra,

ugyanis még nincs villany a házban.

LAST_UPDATED2
 
Példatár és szabálykönnyv 10. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Jenő   
2013. február 25. hétfő, 17:50

oszlopos szentek

Mind egy – mindegy!?

Az élet és halál ABC-s nagykönyve

Szabad ötletek jegyzéke, Mo. 2013.

 

10.

 

ADY ENDRE

A HŐKÖLÉS NÉPE

 

Bíró Lajosnak,

akivel szerencsés volt

régi találkozásom s örök a barátságom

 

Ez a hőkölő harcok népe

S mosti lapulása is rávall,

Hogy az úri kiméletlenség

Rásuhintott szíjostorával.

 

Mindig ilyen volt: apró khánok

Révén minden igának barma,

Sohse harcolt még harcot végig,

Csak léhán és gyáván kavarta.

 

Erőt mutattak, erőt látott,

Vertnek született, nem verőnek.

Önerejét feledte mindig,

Sohse szegzett erőt erőnek.

 

Betyár urai így nevelték,

Nem rúg vissza, csak búsan átkoz

S ki egyszer rugott a magyarba,

Szinte kedvet kap a rugáshoz.

 

Ma is itt ül lomhán, petyhüdten,

Fejét, jussát, szívét kobozzák

S ha néhányan nem kiáltoznánk,

Azt se tudná, hogy őt pofozzák.

 

Csak a Csodák-Ura meglátná

Végre ezt a szánalmas népet,

Adna neki csak egy dárdányi,

Úri, kis kíméletlenséget.

 

Hogy néhány maradt sereghajtó

Törötten, fogyva azt ne vallja:

Ezért a népért ugyis is mindegy,

Ebsorsot akar, hát - akarja.

*

 

A homoszexualitás vicc

Ezt sokáig üldözték, tiltották,

majd megengedték, szinte már támogatják,

azt is megéljük majd, hogy lassan kötelező lesz…

*

 

Hiányzó hős

A férfiak akkor is lapulnak, mint szar a fűben,

amikor éppen legény kell, kellene a gátra…

(mindenki arra bazíroz, hogy majd valaki más…)

*

 

Mnemotechnika

Büntetésből százszor leírni,

Hogy aztán örökre megjegyezd,

Hogy még egyszer ezt ne kövesd el…

*

 

Tűz van, babám!

És még őt, pont őt,

a más által lopott disznósajt

becsületes visszaszolgáltatóját sújtja

a cinkosan lopó dolgozó nép megvetése..

*

 

Kifordult világ

Jó ügyet rosszul védenek.

Rossz ügyet viszont jól védenek.

*

 

Jóból is megárt a sok

Csak a kedvenced eheted,

Amíg egy életre meg nem utálod

*

 

Fegyverkezés

Mindenki tarthat otthon lőfegyvert,

S az első gyanús mozdulatra,

Pl. ha kopogtatás nélkül nyitsz rá,

Felszólítás nélkül beléd ereszt egyet, kettőt!

*

 

Egyoldalú leszerelés

A nép teljes lefegyverzése

Minden puskát/kardot be kell szolgáltatni

*

 

Kopogtatás nélkül

Bárki rádnyithatja az ajtót,

Amit sose zárhatsz be – vagy leszerelik

(mint pl. anno a néphadseregben ez előírás volt)

*

 

Nem ember

Az utcán angyal,

De otthon ördög –

Mindig az idegen az első?

*

 

Nyitott házasság?

Közös megegyezéssel diszkréten intézve,

S kínosan ügyelve: semmi érzelmi komplikáció..

Csak azt nem érted, hogy miért halt korán az asszony,

S hogy miért agglegény még harmincon túl is a három fiad

*

 

A szélhámos emberismerete

Istenben nem hiszel, de a piramisjátékban igen

Ahogy abban is, hogy egyenlő esélyed van a lottón,

S ezért már a hétvégétől jön a dúskálás, a habzsi-dőzsi…

*

 

Hiszel a bűvésznek,

Hogy tényleg elővarázsol a cilinderből egy nyulat,

Pedig még figyelmeztet is rá, hogy „Vigyázat, csalok!”

*

 

Tatárjárás anno és most

Odalett az emberek vetése,

Hol vár állott, most kőhalom…

Tűzbe dobják a csecsemőket

A lányok java örül, ha prosti lehet

(Adós)rabszolgaságba vetett férfiak

*

 

Nehézség fokozó

Hogy lehet bonyolultabban…

A jobb kezével vakarja a bal fülét

Vagy előszeretettel nyakatekerten okoskodik

*

 

Nincsenek axiómák?

Nincsenek megkérdőjelezhetetlen igazságok,

Mindenről szavazni lehet, minden másképp is lehet?

Minden igazolásnak véget kel érnie valahol: közös életforma

*

 

Parasztvakítás

A magyar ember hátán szántani is lehet,

Ha ezt az ekét piros-fehér-zöld színre festik…!?

*

 

Dinasztia – kasztrendszer

Csak orvos fiából, lányából lehet orvos

Vagy ennek éppen az ellenkezője áll:

Minden más lehet, csak épp az nem

Apáról fiúra nem szállhat át a mesterség

*

 

Gaz-igaz

Csak egy jottányi a különbség

De ha elmaszatoljuk, akkor a gaz elpusztítja az igaz-t

*

 

A törvény szelleme

Igazságot már nem, mi már csak jogot szolgáltatnak

És a jogszolgáltatásba még a méltányosság sem fér bele…

*

 

Tabula rasa..

A múltat végképp eltörölni

Rabszolgahad, indulj velünk,

A múlt fog sarkából kidőlni,

Semmik vagyunk, s minden leszünk

*

 

Árvaházi agymosoda

Elvesznek apádtól-anyádtól,

S azt hazudják neked, hogy rablógyilkosok

(és ugyanezt megtenni egy egész néppel…!?)

*

 

Hekus trükk

A rossz után jön a jó rendőr

És levesz a lábadról, s neki vallasz

(Őszinte beismerő vallomással

négy helyett öt-hat évet is kaphatsz…)

*

 

Megfélemlítve

És mi van, ha mégsem üres?

Naponként kap életveszélyes fenyegetéseket

*

 

Reménytelen eset

Rejtvényként teszi palackba S.O.S. üzenetét

*

 

Fokozás

Megvetett aljamunkával

kurva nehezen keresett száraz, penészes kenyér

*

 

Kilövési engedély

Gonosz tréfáknak odavetett közpréda vagy

*

 

Gyerekszáj

Tapintatlan, tabut nem ismerő beköpés

A gyerek az oviban kiteregeti a családi szennyest

*

 

Időzített bombán

Tűkön ülnek, s nem tehetnek ellene semmit,

mert egyre nagyobb a visszafizethetetlen adósság…

*

 

Mimézis

Életplagizátorok kíméljenek!

Valaki árnyékként követ és mindenben utánoz

*

 

Ex lex

Törvényen kívüli vagy – bárki büntetlenül megölhet

Végleg kiközösítettek a társaságból, a társadalomból

*

 

Pusztuljon a férgese

A betegeket sorsukra hagyják,

nem gyógyítják, nem ápolják –

a „legjobb” esetben félrekezelik, mérgezik stb.

*

 

Anti-iskola

Aki be se ballag a birkaiskolába,

azt otthon felkeresik és ki is tüntetik

*

 

A zsugori és a pazarló

Még élsz, de már nem virulsz/vidulsz,

amikor az örökösök eltékozolják életműved

*

 

Elvarázsolt kastély

Ez a hely, ahol laknod kell,

S ahol sok és kellemetlen meglepetés vár

*

 

Hős akar lenni

És belelök a Dunába, hogy kimenthessen

(hogy maximum az én életem kerüljön veszélybe)

*

 

Trójai faló

A normál ajándék is lekötelez

De te a görögöktől fogadsz el ajándékot…

*

 

Kedvszegő

A potenciális anyát vagy a várandós nőt,

elképesztő szülési rémtörténetekkel traktálják

*

 

Ördögi választék

Egyik rosszabb anya, mint a másik

Az egyik gonosz mostoha, a másik meg majomszerető

*

 

Cidri és zimankó

Jéghideg lakásban, nagykabátban

ehetnél csak valami tűrhető finomat…

(ha nem lenne az is épp befagyasztva…)

*

 

Tehetség

Amire születni kell,

pont annak tanulását erőltetik…

És amit meg szorgalmasan gyakorolni kellene…

*

 

Becsapás

Ha lenyeli a békát,

utána kaphatsz valami ehetőbbet

(de lenyeli és nem kap, s hiába reklamál…)

*

 

Tudomás és feledés

Folyton csak tanulnak, de semmit nem felejtenek el…

Vagy igen nehezen tanulnak, de könnyen felejtenek el…

*

 

Könyvmoly

Kérdések nélkül rágják át magukat könyvhegyeken

*

 

Sok hűhó semmiért

Hegyek vajúdnak és mindössze egy kis egérke születik

*

 

Rabló-pandúr

A legjobb pandúrokból mind rabló lesz

Vagy felváltva azok, vagy összejátszanak

*

 

Ügyvédzseb-töltő

A tyúkokért perre menők

legalább egy disznót veszítenek

(s akkor még szerencsének mondhatják magukat)

*

 

Olcsó vigasz

Savanyúnak mondja a szőlőt,

amit itt és most már nem ér el

*

 

Elcsábítva és elhagyatva

Az átmaszkírozott ördögnek hisz,

aki sokat ígér, keveset ad, az is keserű

*

 

Körkörös védtelenség

Sohasem tudható, pláne nem biztosan,

hogy ki, honnan és mikor, mivel támad

*

 

Kénytelen-kelletlen utoljára

Akik úgy adnak kölcsön „barátjuknak”,

mintha épp a fájós-ép fogukat húznák,

amit rossz elfogadni, s jobb nem ismételni…

*

 

Önelégült adakozó

Aki tüntetően segít himihumikkal,

De kínosan ügyel, nehogy megkérdezze:

Neked itt és most igazán mire lenne szükséged…

*

 

Luk és dugó

A homoszexualitást preferálják:

Nem kell fogamzásgátló, s abból nem lesz gyerek,

És még a férfi-nő szerepeket is lehet cserélgetni!?

*

 

Kitette hűlni.

(Csúffá tette.)

*

 

Melyik ujjam harapjam meg?

Ha a kisujjamat megharapom is fáj,

ha a hüvelykujjamat harapom is, fáj.

*

 

Álmot hüvelyez.

(Hiába való dolgot beszél.)

*

 

Hűvösön van a párnája.

(Tömlöcben van.)

Hűvösre került.

Hűvösre tették.

Ott kuruttyol a hűvösön.

*

 

Hűség csak a kutyához illik.

(Gúny.)

*

 

Tejes fazéknál hűtlen szolga a macska.

*

 

Hű bele Balázs módjára.

Hű bele Balázs, lovat ád az Isten.

Sok hű-hó semmiért.

*

 

Többet ront egy rossz példa, mint húsz jó építhet.

*

 

Előbb találkozik húsz rossz, mint egy jó.

*

 

Egyik kutya, másik eb

Egyik tizenkilenc, másik egy híján húsz

*

 

Ha az első húslé elfut,

nem ér a második semmit.

(Ha az első feleség elszökik,

nem sokat érőt kapsz második feleségül.)

*

 

Szerelmet, hurutot, szegénységet nehéz eltitkolni

*

 

Hurok.

Hurkot vetettek neki.

Hurokra akadt.

Hurokra kerül.

*

 

Kesereg, mint a fazékban a hurka.

*

 

Keress magadnak bolondot, kit orránál fogva hurcolj.

*

 

Néha a cimbalmosnak is elszakad az ördög húrja.

*

 

Tolvaj és hazug egy húron pendülnek.

*

 

Huncut

Huncut a hebegő ördög.

Huncut a ki haragszik.

Huncut a paraszt, ha csak egy araszt.

Huncut a paraszt, mihelyt három araszt.

Huncut a világ, kimarkolja a dohányt.

(Hűtlen feleséget elszeretnek.)

Huncut az úr. (Társpohár iváskor.)

Huncut az, a ki többet ád, mint a mennyije van.

Huncut mig meleg.

Huncut az ember, mig meleg.

Huncut embernek ád enni, mikor maga eszik.

Ki minek a mestere, annak a huncutja.

Mégis huncut a német.

Mégis huncut a német, ha ánglius is.

Minden ember huncut, csak a pap nem igaz.

Sok sógor, sok huncut.

*

 

Becsületes ember megőszül, huncut megkopaszodik.

*

 

Akad huncut.

(Ha egy hivatal, bíróság megürül, szokták mondani.)

*

 

Ne rázd a fát, mely önként hullatja gyümölcsét.

*

 

Hadd hulljon a férgese.

*

 

A tiszta pofára is hull néha egy kis mocsok.

*

 

Megszokta, mint halálmadár a huhogást.

*

 

Hugyozik.

Az eb sem hugyozza meg.

Csalánra hugyozott. (Rossz kedvű.)

Hallgat mint a hugyó disznó.

Hegyeset hugyozik. (Rátartós.)

Járomszeg hugyozó nemes ember.

(Elszegényedett nemes ember, ki maga hajtja szekerét.)

Kutya is meghugyozza, kinek pénz nincs a zsebében.

Nehéz a szél ellen hugyozni.

Szél ellen hugyozik.

*

 

Ha koncát megetted, levét is hörpöljed.

Illik a konc után a levet is hörpölni.

Ki koncát megette, levét is hörpölje.

*

 

A tengert kanállal hörpölgeti.

*

 

Szimultán

Nehéz orrt fújni, levest is hörpinteni.

*

 

Hörcsögös asszonyt,

ha meg akarsz szelídíteni,

járd meg vele a táncot a mogyorósban.

(Verés.)

*

 

Csak addig mig hozzá szokol.

Végtére a rossz kántorhoz is hozzászokik a falu.

Zabkenyér is jó annak, a ki hozzászokott.

*

 

Lehányja szőrét a farkas,

de bőréhez igen hozzászokott.

*

 

Csizmám sem törölném hozzá.

Csizmám kapcáját sem törölném hozzá.

*

 

Nehezen hal meg az öreg,

úgy hozzászokott az élethez.

*

 

Hozzászokott, mint szamár a böjthöz.

Hozzászokott, mint cigány lova a koplaláshoz.

*

 

Ne állj/ácsorogj ott,

mert valami bolond német hozzád köti a lovát.

*

 

Ne fogj hozzá, ha nem mesterséged.

*

 

Hozomra játszik.

(Nincs pénze.)

*

 

Nem hoz semmit a konyhára.

*

 

Ha jöttök, itt lesztek, ha hoztok, ehettek.

*

 

Nehéz a hosszas remény

*

 

Beszédének se hossza, se vége.

*

 

Az ördög mikor hortyog, sem alszik.

*

 

Nem nyer pálmát, ki útjában horgot vet.

*

 

Akkor szokja meg a hal a horgot,

midőn legelsőbben felfalja

*

 

Felhőkön horgász.

Levegőben horgász.

Szeleken horgász.

*

 

Arany horoggal horgász.

(Veszteget.)

*

 

Szűrujjában hordozza lelkiismeretét.

*

 

Hordozkodik.

A ki sokat hordozkodik, az nehezen gazdagodik.

Hét hordozkodás egy égés.

*

 

Magával hordozza a széket. (Lusta.)

*

 

Dunába hord vizet.

*

 

Aranyat hord a szamár, bogáncskórót eszik.

*

 

Hoppon maradt.

(Reményében csalatkozott.)

*

 

Egyszer hopp, másszor kopp.

(Egyszer bőven, másszor szűken.)

*

 

Ady Endre

A muszáj Herkules

Dőltömre Tökmag Jankók lesnek:
Úgy szeretnék gyáván kihúnyni
S meg kell maradnom Herkulesnek.

Milyen hígfejűek a törpék:
Hagynának egy kicsit magamra,
Krisztusuccse, magam megtörnék.

De nyelvelnek, zsibongnak, űznek
S nekihajtanak önvesztükre
Mindig új hitnek, dalnak, tűznek.

Szeretném már magam utálni,
De, istenem, ők is utálnak:
Nem szabad, nem lehet megállni.

Szeretnék fájdalom-esetten
Bujdosni, szökni, sírni, fájni.
De hogy ez a csürhe nevessen?

Szegény, muszáj Herkules, állom,
Győzöm a harcot bús haraggal
S késik az álmom s a halálom.

Sok senki, gnóm, nyavalyás, talmi,
Jó lesz egy kis hódolás és csönd:
Így nem fogok sohse meghalni.

*

 

Szabálydzsungel

Minél közelebb van a Törvény istenhez,

annál több van belőle, egészen a megszámlálhatatlanságig

*

 

Magyar eskü

A nagyvilágon e kívül nincsen számomra hely,

Áldjon vagy verjen sors keze, itt élnem, halnom kell

*

 

Ami tegnap még jó volt,

Az ma elviselhető, holnap esetleg elviselhetetlen

*

 

Anyanyelv

Csak az anyanyelvvel

nem lehet soha jóllakni,

csak attól nem kapunk soha csömört,

csak azt fogadjuk magunkba korlátlanul úgy,

hogy minden szemerjét azonnal vérré változtatjuk.

A többi nyelvből kisebb-nagyobb adagot bírunk el,

mint az orvosságból.

Ami túl van ezen az adagon,

az már nem gyógyít: mérgezést okoz.

Kosztolányi Dezső

*

 

Végszükség

Szükség törvényt bont

Jól meg kell válogatnom utastársaimat,

Hisz lehet, hogy meg kell ennem valamelyiket

*

 

Revolverezés

Aki Sztálin elvtársra szavaz,

Az már leteheti az egyik kezét

*

 

Strapabíró

Aki éjszaka legény volt, az legyen nappal is az

*

 

Ütésálló

Az a legény, aki üt, vagy az, aki állja?

*

 

Demagógok

Senki nem olyan szegény, hogy ígérni ne tudjon:

Ha lottó ötösöm lesz, akkor téged is gazdaggá teszlek…

Egy felelőtlenül ígérgető politikust is nehéz szaván fogni?

Aki azt mondja, amit hallani szeretnél - számonkérhetetlenül…

És a papot, aki jó magaviseletért örök boldogsággal jutalmaz?

Ez egy olyan Égi Kánaán, ahonnan még nem tért meg utazó…

(a másik, a fenyegető alternatíva a pokol, az örök kárhozat)

Lehet egy egész életet erre az ígéretre alapozva alakítani?

*

 

Ha szegény vagy,

Ez biztos jele annak,

Hogy nincs - jó - kapcsolatod az élő Istennel?

Mert akkor meghallgatná imáid és megáldana bőséggel -

Így nemcsak küszködnöd kell a víz felett maradásért,

De még a bűntudatod súlya is víz alá akar nyomni…

*

 

Ha beteg vagy,

Akkor elárulod magadról,

Hogy gyenge a Jóisten-hited?

Pláne ha nem annyira „testi”,

Hanem pszichoszomatikus a baj,

Vagy neadj’isten depresszióval küzdesz?!

(nem elég a baj, még hozzájön a bűntudatod…)

*

 

A kis bűnösök,

Sőt a maguknak kis bűnöket kitalálók

Tolonganak a gyóntatásért, bűnvallásért,

A nagy bűnösök meg lapulnak, bujkálnak,

Vagy rosszabb esetben a mellüket verik!?

*

 

Az egyik ember

elaltatja – egy időre – a lelkiismeretét,

A másik meg bűntudatot kreál magának,

vagy hagyja, hogy mások ezt tegyék vele

*

 

A sündisznó

egy lyukas autógumit talál az út szélén.

Oldalba löki a barátját és mondja:

- Végre, egyszer mi győztünk!

*

 

Az olvasás

megtanít bennünket

az imádságra és jó cselekedetre.

Ez vezet bennünket

mind a gyakorlati, mind a szemlélődő életre.

Imádság és olvasás, ez az a kettős fegyver,

amellyel a gonosz ellenséget legyőzzük.

Ez tisztítja meg lelkünket a bűnöktől ,

és ez díszíti fel erényekkel.

Ez távolítja el a fátyolt,

amely lelkünket tévedésben tartotta,

és ez vonja el szívünket a világ hiúságaitól.

(Szent Bernát)

*

 

Álisten-kép

A balhit is hegyeket mozgat

A legnagyobb szörnyűségeket fanatikusok követték el?

Gyermek-kereszteshad, inkvizíció, boszorkányüldözés,

Vallásháborúk, népirtások, vadkapitalizmus, kommunizmus

*

 

Minél több embert ölsz meg a harcban,

Annál több szolgád lesz majd a másvilágon?

*

 

Két rendőr

bemegy egy könyvesboltba és nézelődnek.

Egyszer csak odamegy az egyik a másikhoz,

és egy iszonyatos pofont lekever neki.

Megkérdezi a másik:

– Te, ezt miért kaptam?

– Jegyezd meg: az üzletben nincs barátság.

*

 

Magzatgyilok

Az abortusz olyan,

mintha egy sötét helyiségben tartózkodó

védtelen emberre nyitnánk sortüzet.

Az anya azzal nyugtatja meg magát,

hogy nem látta az áldozatot…

*

 

Keresni a bajt

Ingerkedsz az alvó szelindekekkel

Ráncigálod a ketrecen át az oroszlán bajuszát

Sebességmámorban részegen száguldozol a közúton

*

 

A szükség törvényt bont

Kivétel erősíti, megpróbálja a szabályt

*

 

Ha megtartod a törvényt, a törvény megtart téged

*

 

Megkönnyebbülés

Aki leteszi a cipelt terhet

Aki az árnyékszéken nagyot ürít

Akinek súlyos kő esik le a szívéről

Akinek segít, hogy nem szégyell könnyezni

*

 

Emberrablók

A milliomos fiáért cserébe váltságdíjat kérnek,

S bizonyságul, hogy náluk van fia, levágott ujját küldik,

Mire az apa visszaüzen nekik: több bizonyítékot kér…!

*

 

Amikor kalácsot kérek, ne tanácsot adj

Van, amikor halat kell adni, s nem hálót

*

 

A harag rossz tanácsadó

Aki nem fogad el jótanácsot, az segíthetetlen

*

 

Kivonulás – exodus

Mi lenne, ha minden magyar kivonulna,

És csak a cigányok és a zsidó értelmiség maradna?

Mennyi ideig tudnának vajon így életben maradni?

*

 

Hullarablók

Amikor Magyarországnak nincs hadserege,

Akkor, pont akkor a szomszédok rátámadnak

*

 

Lelki pálinka

Elkábít, és nem fáj, ahogyan megfagy, kipusztul

(nem – csak – a zsidó, a magyar is kiválasztott nép,

S így elég Istenben bízni, lehet nedves a puskapor)

*

 

Szúnyog parazita

Ő is isten teremtménye

Nincs alsóbb- vagy felsőbbrendű élet

De vannak paraziták, akik ellen védekezni kell,

S ha ki vagy kötözve a tóparton, reggelre meghalsz…

*

 

Post festam

(ünnep után – alkalom múltán, elkésve)

Ha már lebuktál, akkor beismered, hogy hazudtál

*