Payday Loans

Keresés

A romlás és rontás rovásírása
gulliver_in_brobdingnag_599204

kazohinia

teologia 4

betlehemi gyermeggyilkossgok

pokoltorok

pokolenciklopedia

hermaphroditus fekszik

pokol peregrinacio es irgalom

ahasver

gulagcella

a20rab
a tmegek lzadsaA ROMLÁS ÉS RONTÁS KÖNYVE
Negatív életminőség- és korvizsgálatok

Valaha volt, ma is létező és elképzelt világok,
a földi és égi poklok lehetséges variációi, formái,
az emberi önsorsrontás elemi, közép- és magasiskolái,
a rosszat akarás, és a jót rosszul akarók szorgoskodása,
a hatalmas vezetők és írástudók pokoljárásai ás árulásai
a halmozottan hátrányos helyzetek állatorvosi lovai...

Olvassuk ezeket a rövid bejegyzéseket pozitív oldalról:
örüljünk, hogy mi ennél jobb világban és bölcsebben élünk,
és nagyon vigyázzunk, nehogy visszaessünk a régi hibákba,
és igyekezzünk a ma létező rossz tendenciákat korrigálni,
az emberiség új aranykorán munkálkodni,
a jót, az aranyat megbecsülni,
a szart nem nevezni aranynak,
a szarból is aranyat csinálni...

Az is vigasztaló, sőt biztató igazság lehet,
hogy a legeslegtöbbet mi árthatunk saját magunknak,
ezután jönnek a sorban az előszeretteink, barátaink stb.,
és csak a sor vége felé a hideg-melegháborús ellenségek,
születési hátrányok, szerencsétlenségek, gonosz zsarnokok stb.
Igaz, hogy ettől ránk is nehezedik a felelősség súlyos terhe:
ismerjük meg magunkat, és változtassuk meg életünket!!!

a pokol kapuja

Létrontás/romlás lexikon - IV. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Jenő   
2017. május 11. csütörtök, 10:10

Képtalálat a következőre: „pipacs”

Bölcs/balga, boldog/boldogtalan ember ABC

Életminőségünk nem őrzése/javítása, de rontása

Balga, gonosz állatorvosi lovak a földi poklukban

Ami van, és ami sokkal rosszabb is volt/lehetne

Képtalálat a következőre: „vannak változások penészlek”

LÉTRONTÁS/ROMLÁS LEXIKON CSÍRÁK - IV.

Képtalálat a következőre: „vannak változások film”

Usztics Mátyás

Penészleki temető

Állok a hóban, a dombon.
Vékony cipőben topog a gyász, 
nem férnek el a koszorúk, 
nem fér el a jajgatás.

A bádogszínű ég alatt
egykedvű varjak.
Varjak az ég alatt, a dombon.
Kántáló, fekete varjak:
"bűnös volt, bocsáss meg néki, Uram"

A dombra feküdt temetőn rokonok, 
talpam alatt ők is mocorognak.
Emitt nagyapám, dédem, 
látom nevemet 
fejfákra írva.

Együtt vagyunk, ahogy sose voltunk
és csak itt lehetünk.
Felcsap a jaj, és rögtön elrántja a szél a harangszót.
Sírva jajongnak néném asszonylányai is, 
és a halottat 
akarja ölelni a bátyám.

"Fehér volt a hajad, mint a tejföl"-
mondta nekem és nevetett hozzá
mára halott néném.
Nevetett és kiabált mindig valamit., 
de a szeme tele volt könnyel. 
"Mikor jössz nálunk megint?"
Mért nem maradsz még, hadd el, 
ó, ülj mán le magadnak."

Miért mentem el, miért megyek el
onnan, ahol szeretnek?
És miért jövök újra meg újra?
Talán, hogy lopva megsimogasson a múlt, 
hogy még egyszer megpillanthassam
a határból ballagó nagyapám szekerét,
a saroglyán felderengő
gyermekkorom aranyát.

Többet tehettem volna, 
ha maradok?
Ha ide fulladok a homokba,
ha eke fölé görbülök,
és belenő fejembe a kucsma?

Néma az út. Temetőtől a házig.
Előtte a kút. Ostor-
fája, kolonca
régen alá-
hullott az időben,
elevült gémmel meredez.

Most merül épp el a Nap,
beleroppan 
az alkonyat burka. 
Csend evez át a tavon.
Vak denevérek
szárnya alatt
összezömül a sötét,
és míg a Hold lámpáz
körülöttük, az erdők 
sörtéje alatt valahol
készül az útra megint a halál.

Képtalálat a következőre: „végh antal penészlek”

 

*

 

Ki vagy?

Mindenkitől csak azt hallod,

Hogy az apád/ősöd tolvaj, buta és aljas volt,

És rád is csak ezt mondják, te is az maradtál

Az ellenséged írja az életrajzod/történelmed…

 

*

 

Szép új világ

Ha már két villamos megállónyival arrébb mész,

Nem tudhatod, hogy ott mi a tilos és ki a kötelező

Ha például az anyanyelveden szólalsz meg,

Akkor a szádat kipeckelik, hátadra írnak stb.,

Mindaddig, amíg egy sorstársad fel nem jelented

(így válsz anyanyelvtelenné és jellemtelenné)

 

*

 

Érdek

Nem tudod

az érdekeid érvényesíteni,

Mert vagy nem ismer(het)ed fel őket,

Vagy nem áll módodban: se pénz, se pozíció stb.

 

*

 

Oly kor

Csak ügyeskedéssel,

Vagy bűncselekménnyel,

Vagy gátlástalanul élősködve

Lehet a kor szintjén megélni –

Mindenki más csak máról holnapra vegetál…

 

*

 

Változás

Változnak az idők,

S benne mi magunk

Valaha ember voltál,

Világmegváltásra készülő elszánt ifjú -

Mára nyála-folyós konzum-idióta lettél

 

*

 

Jó gazda…

Nem csak befogadod az élősködőket

A testedbe, a házadba, a hazádba,

Hanem még marasztalod és kedvét keresed,

Mint egy szívesen látott vendégnek…

 

*

 

Lélekrák

Lelked meghibásodott immunrendszere

A kóros „sejteket” táplálja igen virulenssé,

Így pl. a hazugság kórosan-károsan burjánozhat

 

*

 

Tisztogatás

(ami a mocsoknak nyit szabad utat)

Aki néven nevezi a Sátánt, a Gonoszt,

Azt bolondok házába zárva lehetetlenítik,

Jobb esetben a nép ellenségévé stigmatizálják

 

*

 

Bepörögve

“Ha én ördög lennék,

és kapnék egy megbízást

egy még nagyobb ördögtől,

hogy tegyem tönkre

az Isten által teremtett világot,

pontosan azt csinálnám,

amit most az ember:

siettetnék.

Gyorsítanám a fejlődést,

az élményeket, az információkat,

a történéseket, az érzelmi hatásokat,

és mint tehetséges Sátán,

pörgetni kezdeném a világot.

És addig pörgetném,

amíg ennek a pörgésnek a sebessége

meghaladja az emberi agy

élmény-feldolgozási képességét,

az emocionális teherbírását.

Amíg minden tönkre nem megy.”

(Popper Péter:

“Miért siettél, ha elmaradtál?”…)

 

*

 

Zenebona

Jó emberek muzsikálnak,

Akik sajnos nagyon rossz zenészek

Vagy: az egész zenekarban

Mindenki játszik és jól játszik,

Csak mindenki egy másik művet

Vagy kiszúrásból-tüntetésként pont úgy,

ahogy a karmester éppen most dirigál…

 

*

 

Dudássors

Előbb agyonhallgatnak,

Majd később kigúnyolnak,

Megbélyegeznek és harcolnak ellened

(te egyedül, meztelenül az igazságoddal,

ők meg minden eszközt, fórumot uralva…)

 

*

 

Bábel tornya

Az ország lerohadt elitje

Nagyobb zsebpénzért, koncért

Éjt nappallá téve azon dolgozik,

Hogy összezavarja a közös nyelvet

 

*

 

„Fejlődés”

Egyre többet kell dolgozni

Egyre kevesebb értékű bérért

(ez már közel vihet a fejlövés-hez)

 

*

 

Állandó-változó

Az ördög egy és ugyanaz,

De különböző alakokat vesz fel,

S így téveszti meg az új generációkat

(lásd például: Legyetek jók, ha tudtok)

 

*

 

I-gazság

Egyedül vagy a szigeten

És nem tudsz/tudhatsz róla:

Egy nyomdahibás Szentírásod van

Ahol lemaradtak ezek az „i” betűk,

De te a szentírásból jottányit se engedsz…

 

*

 

Í

Az „I” betű már megvan,

Csak a pontot nem teszed fel rá,

Amiért az egész nem sokat/semmit ér

Csak udvarolgatsz, de nem mered megcsókolni

Csak csókolóztok, de nem kéred meg a kezét

Csak összeházasodtok, de se nemi élet, se utód…

 

*

 

Hagymaember

Ha lehámozzuk rólad a felszínt,

Mint hagymáról sorra a héjakat,

Akkor nem marad a végén semmi,

Sehol az a bizonyos kemény mag…

 

*

 

A bűnözők alja

Pedofil erőszak, rontás vagy

Markecolás miatt kerülsz a sittre,

Ott meg vamzerkodással jutsz előjogokhoz

Ezért még sorstársaid is megvetnek, leköpnek

 

*

 

Mindaddig

„szentnek” tűnt a béke köztetek,

Míg papírpénzek hullani nem kezdet rátok,

S akkor egymást letiporva, legázolva

Mindenki gyilkos versenyben harácsolva gyűjt

 

*

 

Kivétel

Egy külföldi

A törvények felett áll

Vagy mintha minden idegen

Diplomáciai mentességet élvezne

Jobb idegennek lenni a hazádban…

 

*

 

Sebezhetetlen

félistennek tartod magad,

Míg ki nem derítik rólad,

Hogy hol van a te Achilles sarkad

 

*

 

Beszéd

Minden egyes

mondat nyelvtörő:

Olyasfélék mint a

„Jobb egy lúdnyak tíz tyúknyaknál”

Ha hibázol, akkor és ott helybenhagynak

Minimum fenéken billentenek…

 

*

 

Boldogtalan

“Mert vannak,

akik azért nem

tudnak boldogok lenni soha,

mert nem mernek boldogokká lenni.

Talán csak akkor boldogok,

ha boldogtalanok lehetnek.”

(Gyökössy Endre)

 

*

 

Szenvedő

“Ha nem kapod meg,

amit akarsz, szenvedsz;

ha megkapod, amit nem akarsz, szenvedsz;

sőt ha pontosan azt kapod meg , amit akarsz,

akkor is szenvedsz, mert nem tarthatod meg örökké.”

(Dan Millman)

 

*

 

Test/lélektartás

Délceg büszke tartásod és járásod volt,

S most hétrét görnyedve állsz, gubbasztasz

S csak tántorogsz, vánszorogsz a kerülő utakon…

 

*

 

Képtalálat a következőre: „vannak változások film”

 

*

 

Keljfeljancsi

Voltál egyszer réges-régen,

De egyszer padlóra kerültél,

Kiütöttek, két vállra fektettek,

S te úgy maradtál, s üveges szemekkel bámulsz

 

*

 

Tóték

Úgy kell élned otthon

Mintha mindig egy háklis

VIP vendég lenne a háznál,

Akire nagyon tekintettel kell lenni

(aki még dologházat is varázsol nektek)

 

*

 

Testjelek

Nem mered/tudod

észlelni testet jelzéseit,

S csak akkor fordulsz az orvoshoz,

Amikor már a fájdalom elviselhetetlen,

És amikor többnyire már túl későn van

 

*

 

Éretlen

Nincs türelmed várni,

Zölden eszed meg a szilvát,

S csodálkozol, hogy vérhast kapsz,

Pedig éretten egészségedet szolgálná…

 

*

 

Stukker csere

Olyan világban kell leélned életed,

Amelyet nagy ellenségeidnek kívántál,

És el is kezdted annak a kivitelezését,

Csakhogy időközben fordult a kocka…

 

*

 

Pech

Találkozol egy ronda banyával,

Aki azt mondja, hogy magadévá teheted,

Ha megmondod, hogy mit tart a kezében –

Te a seprűt direkt kolbásznak nevezed,

Mire ő: Ezt a megoldást még elfogadom….

 

*

 

Zabagép

Szellemileg is úgy táplálkozol

Mint az a falánkul zabáló ember,

Aki meg sem várj, hogy megeméssze az ételt,

Máris újabb más adagokat fal és nyom le a torkán

 

*

 

Nincs béke

A háborúnak vége,

De te még mindig talpig fegyverben,

S csak ellenséget vagy jóbarátot különböztetsz meg:

Aki nincs veled, az ellened – nincs köztes kategória…!?

 

*

 

Viselet

Méltóság-

teljesen kéne lépkedned,

De fiúként lánynak öltöztettek,

S még a szoknya is folyton lecsúszik…

 

*

 

„Kínai örömszerzés”

Neked már csak ez a forrás marad:

Gúzsba kötöd, elzsibbasztod magad,

Majd azt élvezed, hogy milyen jó utána…

 

*

 

Terror

1.

A terrorizált gyerek

Akit rideg kegyetlen mostoha nevel

2.

A terrorizáló gyerek

Neki minden megengedett

Kénye és kívánsága szerint élhet

 

*

 

„Büntetés”

A hazug embernek

Nem csak az a „büntetése”,

Hogy senki sem hisz már neki,

Hanem az, hogy ő se hisz senkinek…

 

*

 

Titokban

"Mit számít,

hogy gyalázatost cselekszel,

ha senki nem tudja?

Te magad tudod.

Ezt a tanút semmibe venni,

ez az igazi nyomorúság."

(Seneca)

 

*

 

Van-nincs

“Ritkán gondolunk arra, amink van,

és túl gyakran arra, amink nincs.

Ez a magatartás

több nyomorúságot okozott már az emberiségnek,

mint az összes háború és járvány együttvéve.”

(Arthur Schopenhauer)

 

*

 

Ideáltípus

Alkotsz magadban egy képet a jövendőbelidről,

Elindulsz a nagyvilágba, hogy megkeresd az „igazit”,

S mivel nyilván valami mindenkinél hibázik, hiányzik,

Visszavonulsz – esetleg Jézus menyasszonya leszel

 

*

 

Névadó

Az állam ad a gyerekednek neved

És tilos minden becenév adás is,

Csak a teljes vezeték és utónevén szólíthatod

(mert minden beszélgetést rögzítenek…!)

 

*

 

Szalonképes szadista

Őszinte nem ismer kíméletet, könyörületet,

Számára ismeretlen a tapintat dimenziója –

Nincs fogalma a kegyes csalásról,

Őszintesége szalonképes szadizmus

 

*

 

Lefelé a lejtőn

Először csak a kezed nem mosod meg,

Majd már az alsóneműidet sem váltod,

A legvégén már a vécére se mész ki, bent mész ki…

 

*

 

A behódolás aljasága

Odatörleszkedsz egy nagy erős vezérhez

És bármire készen felajánlod szolgálataidat

 

*

 

Prokrusztész ágy

Nem a ruhát szabják a katonához,

Hanem a katonát faragják bele az uniformisba

Gnóm törpévé, szörnyszülötté tesznek,

Hogy a cirkuszban kunsztokra idomítsanak,

Vagy hogy haszonélvezzék a támogatásokat

 

*

 

Fejlődés

Abból kiindulva, hogy ma repülőn utazhatsz,

És házi írógépe, sőt laptopja van az ölében,

Arra következtetsz, hogy a mai ember bölcsebb is

S hogy a ma írott drámák felülmúlják a görögökét…

 

*

 

Jótanács

Életed nagy döntései,

Például házasságkötés, pályaválasztás előtt,

Nem a téged ismerő és szerető társakhoz fordulsz,

Hanem azokhoz az általad fizetett jósokhoz,

Akik megérzik, hogy mit szeretnél hallani

Súlyos pénzeket fizetsz olyan dodonai jóslatért,

Ami így is és úgy is, ellenkezőleg is érthető,

Ami „nesze semmi, fogd meg jól”

 

*

 

Gagyi

horoszkópokat

Olyan érdeklődéssel tanulmányozol,

Mintha tényleg kiolvashatnád belőle a jövőd,

S jobb híján tényleg ehhez tartod is magad

S ha nem válnak be, akkor lenézed az asztrológiát,

S még azt sem hiszed: Hold-függő a havi tisztulás

 

*

 

Fordítva

Többet erővel, mint ésszel:

Miért használnál egyszerű gépeket,

Kereket, csigát, emelőt, éket stb.

Ha a kezedben/hátadon is cipekedhetsz…

Csak egy dologgal dicsekedhetsz,

Pont abban, amiben semmi érdemed:

A származásoddal kérkedsz…

 

*

 

Hetirend

Vasárnap bort inni,

hétfőn nem dolgozni,

sej, kedden lefeküdni,

szeredán fölkelni.

Csütörtökön írni,

pénteken számolni,

ej, szombaton kérdezni,

mit fogunk dolgozni.

 

*

 

Kapcsolódó kép

*

 

Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz

Drága kincsem, galambocskám,
Csikóbőrös kulacsocskám!
Érted halok, érted élek,
Száz leányért nem cseréllek.

Megvídító orcácskádat,
Csókra termett kerek szádat
Ha a számhoz szoríthatom,
Zsuzsiét nem csókolgatom.

Óh, hogy kótog a kebeled,
Melyben szívemet viseled!
Óh, milyen szép az ajakad
S arany láncra méltó nyakad!

Karcsú derekadon a váll
Halhéj nélkűl is szépen áll;
Nem úgy ám, mint a Mancié,
Vagy a majd megmondám kié.

Szép a hajad szép szála is,
Ha kis csikó hordozta is,
Nem akasztott ember haja,
Mint a Trézi rőt vuklija.

Édes a te danolásod,
Jérce-forma kotyogásod:
Kittykottyod innepi ének
Bús szívemnek, szegénykének.

Ha bánatim közlöm véled,
Egy szódra lelkem megéled;
Ha jókedvem csucsorodik,
Általad megszaporodik.

Mikor hideg szelek vagynak,
Elveszed mérgét a fagynak;
És mikor a hév nyár lankaszt,
Nékem te megfrissíted azt.

Óh, ha téged nem láthatlak,
Be óhajtlak, be siratlak!
S ha képed kezembe akad,
Szememből örömkönny fakad.

Téged hordozlak útamban,
Téged ölellek ágyamban;
És valahányszor felkelek,
Szerelmedről énekelek.

Együtt be sokszor feküdtünk,
Bár soha meg nem esküdtünk!
Az éjjel is, csak megintsem,
Együtt hálunk úgye, kincsem?

Óh, ha szívünk szerelmének
Kis zálogi születnének
S ott űlnének hosszú sorral
A kuckóban, tele borral!

Bárcsak a feleségemmel
Téged cserélhetnélek fel,
Hogy fiakat, leányokat
Szűlnél, apró kulacsokat:

Zsanám meg kulaccsá válna,
Borral mindég színig állna.
Az ő bőre úgyis csikó,
Beléférne négy-öt akó.

De jaj, engem ide-tova
Elvisz a Szent Mihály lova,
Szerelmed megemészt végre,
És te maradsz özvegységre.

Keserves sors! adjatok bort!
Lakjuk el előre a tort;
Ami menne más kutyába,
Jobb, megy a magunk torkába.

Akadtam még egy bankóra,
Kit szántam szemborítóra:
De vakságtól ki már nem fél,
Minek annak a szemfedél?

Kincsem, violám, rubintom!
Itt az utólsó forintom:
Érted adom ezt is, tubám!
Csak szádhoz érhessen a szám.

Óh, csókollak, óh, ölellek!
Míg moccanok, míg lehellek:
Tested tegyék hólttestemhez
És ezt az írást fejemhez:

"Útas, köszönj rám egy pint bort:
Itt látsz nyúgodni egy jámbort,
Kedves élete-párjával,
Csikóbőrös kulacsával.

Csokonai Vitéz, Mihály

 

Képtalálat a következőre: „pipacs”

 

 

LAST_UPDATED2
 
Létrontás/romlás lexikon - III. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Jenő   
2017. május 10. szerda, 05:02

Képtalálat a következőre: „csokonai csikóbőrös kulacs”

Bölcs/balga, boldog/boldogtalan ember ABC

Életminőségünk nem őrzése/javítása, de rontása

Balga, gonosz állatorvosi lovak a földi poklukban

Ami van, és ami sokkal rosszabb is volt/lehetne

Kapcsolódó kép

LÉTRONTÁS/ROMLÁS LEXIKON CSÍRÁK - III.

Képtalálat a következőre: „petőfi sándor kocsma festmény”

Fölszedtem sátorfám...

 

Fölszedtem sátorfám és világnak mentem. -

Homályos sejtések munkálódtak bennem,

Hogy, ha elindulok, találok valamit,

Találok, hanem a sejtés nem mondta: mit?

 

Még azt sem mondta, hogy mely táj felé menjek?

Csak azt mondta: menjek, menjek, ne pihenjek.

Én e benső szónak engedelmeskedtem,

S az apai ház úgy elmaradt mögöttem,

 

Mint az álom a fölébredt ember mögött,

Apámhoz, anyámhoz még csak hírem se' jött.

Apám s anyám pedig búbánatba esék,

De a jó szomszédok őket fölkeresék,

 

S vigasztalásukra voltak ilyen formán:

"Sose búsuljanak Sándor fiok sorsán!

Ilyen istentől elrugaszkodott gyerek

Az aggódást ingyen sem érdemli meg.

 

Viszi, mig viheti, végre pedétiglen

Fölakasztják, amit adjon is az isten,

Mert nem vagyok mai legény a világban,

De kicsiny mását sem láttam gonoszságban."

 

Öreg szülőimet ekkép vigasztalák,

Szegény jó anyámmal fölfordult a világ,

Ráborúlt fejjel az ágy szélére, s ottan

Elveszett fiáért sírt szíveszakadtan.

 

Édesapám csak egy-két könnyet hullatott,

De azután annál többet káromkodott,

Kicifrázta, mint a szűcs a remek-bundát,

S kegyetlen haraggal im e szókat mondá:

 

"Hogy tiszta nevemnek ilyen foltja vagyon!

Ha föl nem akasztják, én lövöm őt agyon!"

Híre ment e szónak, hozzám is elére,

Nem is tettem lábam apám küszöbére,

 

Mert nagyon jól voltam én annak tudója,

Hogy igéreteit ő híven lerója.

Kedvem kerekedett beszólni sok ízben

Öregeimhez, de biz én be se' néztem,

 

Csak akkor, hogy már megleltem a valamit,

Megleltem, megleltem, két ország tudja: mit.

Tudnivaló dolog, hogy nem lőtt meg apám,

Mikor azután az ajtót rájok nyitám;

 

Oly örűlt, hogy a szíve is fájt bele,

Sohasem volt szívvel így teli kebele,

S bezeg, nem mondja most, mint egykoron tevé,

Bezeg nem mondja, hogy beszennyeztem nevét.

 

Hát a jó szomszédok? ők most ezt beszélik:

"Mondtam, szomszéd uram, mondtam én mindétig,

Ne bántsa a fiát, a szerencse fordul,

Derék ember válik abbul a Sándorbul!"

 

Petőfi Sándor

Pest, 1847. június 14 - 30.

Képtalálat a következőre: „kocsmai jelenet festmény”

*

 

Népirtás

Vedd el a nemzet nyelvét,

s a nemzet megszűnt az lenni, ami volt:

nyom nélkül elenyészik - beleolvad,

belehal az őt környező népek tengerébe.

(Tolnai Vilmos: Halhatatlan magyar nyelv)

 

*

 

Hitehagyás

Amit erőszakkal vesznek el tőled,

Azt a szerencse forgandósága hamar visszaadhatja,

De amiről önként mondasz le, azt bajos visszaszerezni…

Istenfélelem, honismeret, családszeretet, szabad sajtó…

 

*

 

Heroikus pótcselekvés

Nem inkább komikus, mint tragikus,

Ha a hátad mögött volt az a kincs/Isten,

Amiért te többször megkerülted az egész földet?

 

*

 

Protekció

Az egyik vizsgázónak elég annyit tudnia,

hogy körülbelül melyek évezredben élt Rákóczi,

a másiknak név szerint kell felsorolnia a kurucokat…

 

*

 

Veremben

Beleestél a verembe,

De fel se fogod, hogy hol vagy,

Vagy megpróbálod lakályossá tenni,

Vagy megmagyarázod, hogy ez a te sorsod,

Vagy mindenkit be akarsz oda csalogatni

Vagy mindenkit utálsz, aki kint van,

Vagy rosszul kérsz-követelsz segítséget,

Vagy berántod magadhoz, kezébe harapsz…

 

*

 

Őrült

"Az őrültség nem más,

mint ugyanazt tenni újra és újra,

és várni, hogy az eredmény más legyen."

(Albert Einstein)

 

*

 

Hülye

"Mindenki egy zseni.

De ha egy halat az alapján ítélsz meg,

hogy milyenek a képességei a fára mászáshoz,

abban a hitben élheti le az egész életét, hogy hülye."

(Albert Einstein)

 

*

 

Laissez faire

A lovak közé dobott gyeplő

(Csináljátok, ahogy tudjátok,

én nem avatkozom már közbe)

 

*

 

Megtizedelés

A katonai fegyelem erősítésének módja

Vagy a kollektív büntetés egyik formája,

(ha pl. nem adja ki egy civil falu a partizánt)

Avagy hogyan gyakoroljunk elrettentő hatást.

 

*

 

Justizmord

Halálbüntetés téves bírói ítélet alapján.

Súlyos bírói tévedés a vádlott rovására;

ártatlannak bizonyuló ember elítélése.

(tévedés: feltételezve a jóhiszeműséget)

A halottat már nem lehet feltámasztani

 

*

 

Perfekcionizmus

Mire mindent tökéletesre beállítanál,

A székedet és az asztalt, a monitort, a klaviatúrát,

A fényviszonyokat, a háttér hangulat zenét, és a többit,

A kávét, a pipát, a betűtípust-méretet, a tipográfiát stb.,

Addigra már el is felejted, hogy mit akartál bepötyögni…

(s ezt ráfogod a transzállapotból kizökkentő kutyaugatásra)

 

*

 

Csempészáru

Amit éppen nem lehet kapni

Amit nálunk csak drágán árulnak

Amit amúgy – nagyon - megvámolnának

Amit nálunk tilt a törvény árulni/fogyasztani

(s az emberi lelemények a ~ elrejtésére, álcázására)

 

*

 

A nyuggerezés

a bűnbakképzés

ismert lélektana alapján és logikája mentén alakult ki.

Egy társadalmi csoport,

ami elég nagy ahhoz,

hogy szem előtt legyen,

és kellemetlen is tud lenni a többi csoport számára,

viszont gyenge ahhoz,

hogy ténylegesen megvédje magát,

ideális bűnbak.

A nagyvállalkozók, médiacézárok vagy épp a bankárok

túl távoliak, elérhetetlenek és erősek.

Nem botlunk beléjük minden nap.

Az olyan elvont fogalmakról,

mint „nemzetközi nagytőke”

meg már ne is beszéljünk.

A nyugger azonban ott idegesít

a buszon, metrón, villamoson, utcán,

boltban, orvosnál, hivatalban.

Lényegében ugyanezért jobb a cigány a zsidónál,

a zsidó meg a szabadkőművesnél egy széljobber számára.

De hasonló a szerepe a politikusnak is

az össztársadalom számára:

ő a köpőcsésze, rá lehet fröcsögni.

Ő az, aki elviszi a balhét.

Ezért alkalmazzák, ezért fizetik,

szemben a mögötte álló nagytőkéssel.

A nyuggert viszont

nem fizetik ezért, csak felhasználják erre.

 

*

 

Életphilosophia.

Minthogy mostan a legjobb rend
Egymással beszélni per kend,
Tudós, avagy tudatlan szent
Ide hallgasson tehát kend.
Hogy ha már egyszer odabent
A kályhapadon ülhet kend:
Mást, a ki még meg nem pihent
Oda se is eresszen kend,
Jól megnagyságoljon mindent,
A kit nagy urnak talál kend,
Annak kiabáljon éljent,
Kitől maga is élhet kend.
Hogyha nagy ur egyet füllent
Azt igaznak esküdje kend;
Ha igazat mond a jöttment,
Az ellen tiltakozzék kend;
Ha valaki van odafent,
Annak szekerét tolja kend;
De ha alá felé menend,
Hagyja szépen gurulni kend,
Hogy légyen minden bajtól ment!
Az erősebbel tartson kend,
Ha pedig megszorítják kent:
Fordítsa jobbra a köpenyt,
Igy még nagyraviheti kend.

Jókai Mór

 

*

 

Képtalálat a következőre: „petőfi kocsma”

 

*

 

Szakítás

Miből készült az anyag,

melyet elszakítanak az emberek, mikor "szakítanak"?

A magyar nyelv szavai pontosak, érzékletesek;

belső és jelképes értelmükre érdemes mindig odafigyelni;

tehát; két ember elválik egymástól, "szakítanak",

s e pillanatokban csakugyan elszakad

valamilyen finom huzal, fonál,

érzésből, vonzalomból, ingerből, kíváncsiságból,

szomorúságból, vágyból szőtt... asztrálszövet,

mely eddig együtt tartotta őket.

Elszakadt, mert szakítottak,

s most már nem tartja őket...

Valahogy így szakadt el a Föld a Naptól,

a Gondolat az Érzéstől s a végén Jancsi, Juliskától.

Most bámulnak az égre, s azt hiszik, a szakítás magányügy.

De ilyenkor a világűrben is történik valami.

Márai Sándor

 

*

 

A pénzbehajtó

Klasszikus bohózat.

https://www.youtube.com/watch?v=gGibVf1vvY4

 

*

 

Sztárcsináló

Négy, öt, hat…

https://www.youtube.com/watch?v=K6ImmCxakxo

 

*

 

Buzulás

A fele – se – tréfa

A homoszexualitás vicc…

Ezt sokáig üldözték, tiltották,

majd megengedték, szinte már támogatják,

azt is megéljük majd, hogy lassan kötelező lesz…

 

*

 

Rossz evés

Nem tudod, mit eszel

Versenyezve kell falnod

Megtömnek, mint egy libát

Levágtad az aranyat tojó tyúkot

Ha te eszel, nem jut a gyereknek

Kinézik a szádból a falatokat

Gyanakodhatsz, lehet: megmérgeznek

Lökdösnek és rángatják alólad a széket

Beleköpnek a levesedbe

Csizma van az asztalon

Elsózott, odakozmált az étel

Ugyanazt eszed már hetek óta

Nem tudod, hogy mennyi lesz majd a számla

Nem hívott vendég, szegény rokon vagy

Azt kapod, amit az urak meghagynak

Mindenből kapsz, de moslék formájában

Megromlott nyáron a húsleves és bűzlik

Jéghidegben nyalogathatod a fagyott krumplit

Csak a kedvenced eheted minden nap, éveken át

Azt kapod, amit legjobban utálsz, azt is elsózva

Rajtad gyakorol egy kezdő rossz háziasszony

Stb. stb.

 

*

 

Nem

értem jól

Nem magyarul beszél

Nem értek idegen nyelven

Nem értek a szaktárgyhoz

Túl modern nekem ez a költő

Túl sok idegen szót használsz

Tolvajnyelven beszél – argóban

Stb.

 

*

 

Nem

hallom jól

Rosszul artikulálsz

Túl messze vagy tőlem

Nagy az alapzaj, süvít a szél

Dadogsz, hadarsz, motyogsz

Be van dugva mindkét fülem

Mintha operaáriát énekelnél…

Stb.

 

*

Kapcsolódó kép

Nem tudom,

az életemet hol rontottam én el

Nem tudom, az életemet hol rontottam én el,
Gyógyítgatom a szívemet a cigány zenével.
Elhúzatom halkan csendben, 
Hogy ebbe a szerelembe
Bele lehet halni, 
Ne hagyjál a legszebb nyárban engem elhervadni.

Nyári este panaszkodom a csillagos égnek.
Hogyha engem nem szeretsz már, én minek is éljek.
Te vagy az én legszebb álmom, 
Te vagy az én boldogságom, 
Szeretlek a sírig,
Síromon a legszebb virág csak te néked nyílik.

Úgy fogok én meghalni is,mint ahogyan éltem.
Akkor is csak cigány húzza,
akkor se lesz pénzem.
|:Csak egy valaki jár utánam
talpig fekete ruhában
az gyászol meg engem.
Az elrontott életemet
számon Tőle kérem.:|

https://www.youtube.com/watch?v=ixYygUrBG7U

Képtalálat a következőre: „petőfi kocsma festmény”

*

 

Arányérzék

Sótlan-elsózott étel

Legyetek a Föld sója!

Keserű vagy túl édes kávé

Kevés, elég, sok zsír a kenyéren

Mennyi só, bors, paprika kell az ételbe/életbe

Humor és játék nélküli élet -  frivol életművészkedés

 

*

 

Vét – vétek – vétség

Nem vét kevesebbet, a ki sokkal vét.

A ki vétett, pirul.

Ha mennyit vétünk, annyit mennykövezne,

a tágas égben egy mennykő sem lenne.

Sokakat senki sem emlegetne, ha nem vétettek volna.

Senki sincs vétek nélkül.

Első vétek bocsánatot érdemel.

Latin: Venia primum experienti.

Sok a vétek, hol sok a törvény.

Lélekre aszott vétket nehéz levakarni.

Mi egynek vétek, másnak sem erkölcs.

A kis vétek otthon tömérdek nagy ott kinn.

Minden vétek talál magának mentséget.

Nem vétek, a mi bemegy, hanem a mi kijő.

Maga vétkét másra tolja.

 

*

 

Égnek áll a hajam

Feláll az ember hajaszála.

Azaz borzasztó, irtóztató.

Például:

feláll az ember hajaszála,

midőn olvassa, minő kegyetlenséggel folyt

a két szomszéd nép közt egymás marczonglása.

E.J.

 

*

 

Új házasság

Az özvegy Kohn-né panaszkodik a rabbinak,

hogy nagyon egyedül érzi magát.

Azt mondja a rabbi:

- Menj újra férjhez!

Ajánlok egy nagyon rendes zsidó férfit,

aki nem iszik, nem dohányzik, nem kártyázik...

- Na jó, de akkor mit fogok én megtiltani neki?

 

*

 

Kölcsön

Régi kölcsön sem ajándék.

Ne kérd kölcsön, a mit otthon találsz.

Kölcsönt kölcsönnel. /kölcsönért.

Nem kér kölcsön

Egy két kölcsönért nem megy a szomszédba.

Nincs rosszabb, mint a kölcsön.

Ha ellenséget akarsz szerezni, adj kölcsön.

 

*

 

Kölcsön

Kohn kölcsön akar kérni Grüntől:

- Barátom, tudsz nekem adni egy ezrest?

- Hisz' nincs is nálam 1000 forint, csak 800.

- Nem baj, a maradék 200-at majd később megadod.

 

*

 

Kezes

Kezes, fizess.

Kezes fizess, vagy ügess.

Ha veszni akarsz, légy kezes másért.

Légy kezes másért, ha veszned kell.

Ha veszni akarsz, vállalj kezességet.

Légy kezes másért és a kötél a nyakadban van.

Ott hagyta az ágyban a kezest. (Belecsúnyított.)

 

*

Képtalálat a következőre: „petőfi kocsma festmény”

SZOMORÚ ÉJ

 

Éjfél lesz, és én mégsem alhatom,

Mert gondomat el nem altathatom.

Mi fog történni vélem s a hazával?

E kettős kérdés tépi lelkemet.

Ah, nem érem be a magam bajával,

Még te is gyötresz, hazaszeretet!

 

Ez hát a költő sorsa, mindig ez,

Hogy örök vészű tengeren evez?

S mit ér, ha őt a haragos habokból

Mentő sajkával partra is tevék,

Ha itt az bántja, hogy mi lesz azokból,

Kik ott maradtak a hajóba’ még?

 

Apám, apám, mért is taníttatál,

Miért az eke mellett nem hagyál?

A könyvet szép, de csalfa tündér lakja;

Ha fölnyitod, megkapja szívedet,

És fölvisz a legragyogóbb csillagra,

De le nem hoz... a magasból levet.

 

Inkább a napba, mint a könyvbe nézz.

A napvilágtól szemed fénye vész.

Nem így a könyvvel; oly világ van ebben,

Mely erősíti még szemeidet,

S közel hoz mindent... s minden vajmi szebben

Tünik föl, hogyha távol nézheted.

 

Miért tanultam? mért nem maradék

Földmívelő, aminek szánt az ég?

Nem tölteném most kínos virrasztással

A végtelenbe nyúló éjszakát;

Lelkem fölött az álom víg dallással

Madár módjára ringatná magát.

 

Volnék földmíves, vagy volnék juhász!

Ki messze, kint a pusztákon tanyáz,

S mig ellegelget kolompolva nyája,

Ő hűs bokorba vészi bé magát,

S nem hallja senki sem, úgy fujdogálja

Saját kedvéért a kis furulyát.

 

Vasárnap tisztát venni hazajár,

Hol a szerelmes lyányka várja már.

A lyányka jó, friss, szereti a dolgot,

S oly szép, mint a megszületett tavasz;

Csókot kap és ád a juhász, s ő boldog,

Hiszi tehát, hogy a világ is az.

 

Pest, 1847. január

 

ps a csardas

 

 

LAST_UPDATED2
 
Létrontás/romlás lexikon - II. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Jenő   
2017. május 07. vasárnap, 07:38

Képtalálat a következőre: „echo és nárcisz”

Bölcs/balga, boldog/boldogtalan ember ABC

Életminőségünk nem őrzése/javítása, de rontása

Balga, gonosz állatorvosi lovak a földi poklukban

Ami van, és ami sokkal rosszabb is volt/lehetne

narcissis smart phone

LÉTRONTÁS/ROMLÁS LEXIKON CSÍRÁK - II.

Képtalálat a következőre: „tihanyi echo”

A TIHANYI EKHÓHOZ

Óh, Tihannak rijjadó leánya!
Szállj ki szent hegyed közűl.
Ím, kit a sors eddig annyit hánya,
Partod ellenébe űl.
Itt a halvány holdnak fényén
Jajgat és sír elpusztúlt reményén
Egy magános árva szív.
Egy magános árva szív. 

Míg azok, kik bút, bajt nem szenvednek
A boldogság karjain,
Vígadoznak a kies Fürednek
Kútfején és partjain;
Addig én itt sírva sírok.
És te, Nimfa! amit én nem bírok,
Verd ki zengő bérceden.
Verd ki zengő bérceden. 

Zordon erők, durva bércek, szírtok!
Harsogjátok jajjaim!
Tik talám több érezéssel bírtok,
Mintsem embertársaim,
Kik keblekből számkivetnek
És magok közt csúfra emlegetnek
Egy szegény boldogtalant.
Egy szegény boldogtalant. 

Akik hajdan jó barátim voltak
Még felkőltek ellenem,
Űldözőim pártjához hajoltak:
Óh! miket kell érzenem,
Amidőn már ők is végre
Úgy rohannak rám, mint ellenségre,
Bár hozzájok hív valék.
Bár hozzájok hív valék. 

Nincsen, aki lelkem vígasztalja,
Oly barátim nincsenek;
Vállat rándít, aki sorsom hallja;
Már elhagytak mindenek.
Nincsen szív az emberekbe:
Hadd öntsem ki hát vaskebletekbe
Szívem bús panasszait.
Szívem bús panasszait.

Lilla is, ki bennem a reménynek
Még egy élesztője volt,
Jaj, Lillám is a tiran törvénynek
S a szokásnak meghódolt.
Hogy vagy most te, áldott lélek?
Én ugyan már elhagyatva élek
A tenger kínok között.
A tenger kínok között. 

Óh, van-é még egy erémi szállás,
Régi barlang, szent fedél,
Melyben egy bőlcs csendes nyugtot, hálást
E setét hegyekben lél?
Hol csak egy kő lenne párna,
Hol sem ember, sem madár nem járna,
Mely megháborítana.
Mely megháborítana. 

Abban, gondolom, hogy semmi jussal
Ellenkezni nem fogok,
Hogyha én egy megvetett virtussal
Itt egy kőben helyt fogok,
S e szigetnek egy szögében,
Mint egy Russzó Ermenonvillében,
Ember és polgár leszek.
Ember és polgár leszek. 

Itt tanúlom rejtek érdememmel
Ébresztgetni lelkemet.
A természet majd az értrelemmel
Bőlcsebbé tesz engemet.
Távol itt, egy más világban,
Egy nem esmért szent magánosságban
Könnyezem le napjaim.
Könnyezem le napjaim. 

Itt halok meg. E setét erdőben
A szomszéd pór eltemet.
Majd talám a boldogabb időben
Fellelik sírhelyemet:
S amely fának sátorában
Áll egyűgyű sírhalmom magában,
Szent lesz tisztelt hamvamért.
Szent lesz tisztelt hamvamért

Csokonai Vitéz Mihály

Kapcsolódó kép

*

 

Teremtmény

Mire rendeltetett?

Használati utasítások?

Ha úgy bánsz magaddal,

Mint aki a gitárt szögbeverésre használja,

Akkor ne csodálkozz, ha kialszik a szikrád

 

*

 

Csapda

Ha valamim van, azt mondják, hogy loptam

Ha semmim sincsen, akkor azt: elkorhelykodtam

 

*

 

Önbüntetés

Mintha el lenne tiltva a közélettől

Négyévenként leadod az egyszem voksodat,

(amit a Nagy Számítógép elnyel, s kiköp)

S vakon kell bíznod érdekeid képviselőjében,

Mert mandátuma őt tkp. semmire sem kötelezi,

Annál inkább a párt, a frakció katonai fegyelme:

S így a Vezér szava dönt, akinek a Pénz diktál,

Így azután olcsó fröccsel moroghatsz nyomorodon

 

*

 

Megelőző támadás

Amikor a főnök vmi apróságért leszúr,

Még mielőtt felvetnéd az éhbérezésed,

Vagy a hektikus munkakörülmények kérdését

 

*

 

Megfelelhetetlen

Annyi és olyan aprólékos szabály van,

Hogy lehetetlenség minden előírást betartani,

Mert különben nemigen haladna előre a munkád –

De így ugyanakkor bármikor hangosan leszúrhatnak,

Ill. jelzik cinkos kacsintással, hogy elnézik ugyan, de…

 

*

 

Einstand

(Pál utcai fiúk)

Elhappolni, lenyúlni, szajrézni

Rekvirálni, zabrálni, kommunizálni

(visszaélni a helyzettel, az erőfölénnyel stb.)

 

*

 

Létminimum

Ép testben még épp hogy élek

Mindent csak átvészelni, túlélni, kibírni?

Folyton csak takarékon, sosem csúcsra járatva

Mindig tartalékolva – mindig csak a cserepadon

Mint aki folyton csak készül, bemelegít, edz

 

*

 

Alább adni

Ettél, ittál, aludtál, öleltél –

De sosem mérted magad a mindenséggel

Az első kudarc után igen alacsonyra tett léc,

Ami biztosítja a csekély, de biztos sikerértéket…

 

*

 

Ifjú titán

(titán hasznát veszitek…)

Kialudt benned az isteni szikra

Nagy ígéret volt és nem váltotta be

Egy csiszolatlan gyémánt volt és maradt

 

*

 

Ábrányi Emil

Kiégett csillagok

Hány csillag ég ki fönn a végtelenben,
S hatalmas hévvel többé nem teremt!
Elhűlt az élet édes forrósága,
Nincs ott egyéb: sötétség, néma csend.
Nem nyit virág, nem hangzik rajta dal.
S mint a halottnak nincs lélegzete:
Szellő se moccan. Minden éjbe hal.
A bús rögöt örök fagy vonja be.
De bár kiégve, bár megfagyva régen:
A szomorú gömb ott bolyong az égen,
Más, boldog, élő csillagok sorában,
Mint egykoron, a hév s erő korában!
Forog, forog, hurcolván azt a fényt,
Amit hő napja hullájára hint.
Forog, forog... Csak gördűl, csak kering,
A mindenség élő-halottjaként!...

Ó hány ember van, akiből kilobbant
Mindaz, mi egykor alkotó elem,
Hév, szenvedély volt! Minden oda van már:
Lelkesedés, hit, eszmény, szerelem,
Vágy és öröm... édes megindulás,
Szent érzések túláradtán a könny,
Szemünknek gyöngye!... S nincsen benne más,
Csak változatlan, fásult, bús közöny,
Unott, rideg kopárság, rémes űr!...
És mégis él, mégis szünetlenűl
Jár-kel, bolyong. Találkozol vele,
Rád néz s nem csap meg a halál szele.
A pezsgő létben – meg van fagyva bár –
Mint önmagának temetője jár.
Kivűl ragyog... belől örök setét.
Hurcolja folyvást meghalt életét!

 

*

 

Pályatévesztő

Botcsinálta doktorok

Milyen doki kése alatt vagy?

„Mert félt a vértől, s a szagtól,

Nem lett ő orvos, csak doktor…!?”

(Vagy annyira szórakozott professzor,

Hogy ő kérdi: most műtünk vagy boncolunk?)

 

*

 

Judeokrisztián

Idegen isten imádtatni!?

Ha én zsidó vezető lennék,

én is ilyen igéket adnék Jézus szájába,

és küldenék egy Pált a tanítványok élére?

"Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták:

Szemet szemért, fogat fogért.

Én pedig azt mondom nektek:

Ne szálljatok szembe a gonosszal,

hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől,

tartsd oda neki a bal arcodat.

Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat,

annak add oda a köntösödet is.

És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít,

menj vele kétannyira.

Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar,

el ne fordulj tőle."

Mt 5,38-42

 

*

 

Vagy-vagy?

Nekem úgy is jó,

Ha langyos a sör, akkor sem reklamálok,

A másik meg alig várja, hogy a „pénzéért”

Beleköthessen/belerúghasson a pincérbe stb.

 

*

 

Közteherviselés

Jaj, néktek is törvénytudók!

mert elhordozhatatlan terhekkel

terhelitek meg az embereket,

de ti magatok egy ujjotokkal sem

illetitek azokat a terheket.

(Lukács evangéliuma)

 

*

 

Rossz szomszéd

Aki magas kőfallal veszi körül magát

Aki feljelent, ha az utcára pakolják le a sódered

Aki nappal alszik, de éjszaka végtelen tivornyába kezd

Aki azon mesterkedik, hogyan mérgezze meg a kutyádat

Akinek nincs csengője és úgy tesz, mint aki nagyothalló

Aki nem veszi át a küldeményed – vagy olvassa leveled

Aki a kerítésen át leskelődik, hallgatózik, majd pletykál

Stb.

 

*

 

Gyorstermelők

Te veszed, bérled a földet

Te tudod, őseid mit izzadtak rajta

Te műveled, veted, ápolod, locsolod

Te figyeled aggódva, milyen az időjárás

Te reménykedsz, hogy lesz mi enni télen

Te fektettél be, hogy el tudd adni a termést

És akkor jönnek egy nap/éjjel, s elvisznek mindent

 

*

 

A fa és a gyümölcse

Rossz magot ültetsz, ki sem hajt

A csemete nem akar gyökeret verni

Megnő a fa, de nem hoz elég termést

Terem a fa bőven, de mást, mint vártál

Csak nagy sokára és kétévenként terem

Nagyon fagyérzékeny – rosszkor rügyezik

Mire beérne a termés, elpusztítják a kártevők

Jön egy nagy vihar, jégeső és semmi nem marad

Már éppen szüretelnél, amikor ellopják az egészet

Betakarítod a termést, de nincs kinek jó áron eladni

Stb.

 

*

 

Statisztika

Kis hazugság, nagy hazugság és a statisztika

Ma egy magyar lakás átlagosan két szoba összkomfort

(igaz, hogy sokan ma is padon, híd alatt stb. aludtak…)

 

*

 

Kiölt kíváncsiság

Akkor vagy már reménytelen eset,

Amikor már nem mersz bátran bármit megkérdezni,

Mert rettegsz: megütköznek vagy kinevetnek, kigúnyolnak

Vagy megöregedett a lélek: már semmire nem csodálkozol rá

 

*

 

Képtalálat a következőre: „tüdőgyulladásomról csokonai”

*

 

Bujdosik egy árva madár

bujdosik egy árva madár

minden háztetőre leszáll

mindig csak azt csirikolja

nem leszünk egymásé soha

milyen madár az a madár

ki kertembe szólani jár

csak szépen szól de le nem száll

futok utána meg nem vár

várj meg madár még megvárnál

szíved rejtekébe zárnál

mint drága kincset tartanál

társadnak megmarasztanál

hess ki madár a kertemből

ne pusztíts ki mindenemből

mindenből kipusztítottál

kerti rózsám nélkül hagytál

kesereg egy árva madár

ki ott fenn a fellegen jár

hát az olyan árva mint én

hogy ne keseregne szegény

te kismadár hogy tudsz élni

mikor nem is tudsz beszélni

ládd én mennyiket beszélek

mégis rózsám nélkül élek

http://www.youtube.com/watch?v=hnvi32kfYvM

 

*

Képtalálat a következőre: „csokonai szerelme”

 

*

 

Balkezes

Aki ügyetlen?

Vagy akinek a bal keze a jobbik?

De átszoktatták/hagyta magát átszoktatni,

Vagy maga átszokott a másikra megfelelésből…

 

*

 

Kimazsolázó

Isten dicséred a rózsa illatáért,

De ha megszúr egy tüske, máris káromlod

 

*

 

Nem ön-azonos

Másnak adod ki magad

De nem tréfából vagy haszonszerzésből

De úgy, hogy magad sem tudsz róla - holtodiglan

 

*

 

Szerencsepatkó

A rész(letek)ben bújik el az ördög

Egy rosszul bevert patkószeg miatt a patkó leesett,

A patkó miatt a ló/lovas elbukott, emiatt csata veszett,

A csata miatt az ország, a hazád odalett…

 

*

 

Szabotázs

Rész és egész

Ha tévedésből rossz helyre ütsz a kalapáccsal,

Akkor rögtön szándékos szabotázsakció a vád,

S ha így a gyárat, a termelést akartad tönkretenni,

Akkor végső soron a Rendszer belső ellensége vagy…

 

*

 

Neked mindegy

Birtokolni vagy bitorolni

Törekedni vagy törtetni

Elérteni vagy félreérteni

A sportért vagy a sportból élni

Ügyesnek lenni vagy ügyeskedni

Érdekes ember vagy érdekember

Barátkozás vagy bratyizás

 

*

 

Lemész kutyába?

S minden emberi méltóság előtt hajbókolsz…

Ha kutyaként viselkedsz, akkor úgy is bánnak veled

(ha kunsztot mutatsz be, produkálod magad, lesz kaja)

 

*

 

Szereptévesztés

Pl. amikor a bíró lenne a meccs főszereplője

Vagy amikor a vasárnapi apuka nagypapát „játszik”

Vagy mikor az anyának a lánya a legjobb barátnője…

Vagy amikor a suszter nem marad a kaptafánál stb.

 

*

 

Félkarú óriás

Van autó, de nincs motorja

Van nagy ereje, de nincs esze

Van sok esze, de nincs jó szíve

Van tehetsége, de nincs szorgalma

Lenne egy társaság, de nincsen lelke

 

*

 

Életbuhera

Mindig csak jobb híján

Mindig csak kénytelen-kelletlen

Mindig csak átmeneti, szükségmegoldás stb.

 

*

 

Zsákbamacska

Csak a gyermekszülés után derül ki, kit vettél el?

A rangsorban életfogytiglan a második helyre kerülsz

Rosszabb esetben még hátrább – nemcsak a gyerekeid,

De hitvesed szülei, sőt akár barátnői is előtted vannak…

 

*

 

Kamu

Életed díszletek között folyik,

A ruhád is csak jelmez, arcod álarc,

Viselkedésed felvett szerep, italod kamu

 

*

 

Guiness rekord

Életed egyetlen megtartó célja,

hogy valamilyen mérhető teljesítménnyel kirukkolhass?

Kerül, amibe kerül, csak öt percig ún. híres ember lehess…

 

*

 

Teleológia

Jó és rossz célok és eszközök

Az eszközből célt-végcélt csinálni

Azért éljünk, hogy együnk vagy fordítva?

(vagy maga a kérdés sincs jól feltéve,

Hisz maga az evés sem pusztán eszköz…)

 

*

 

Sem-sem

Via activa – via contemplativa

Nálad soha sincsen itt az ideje

Sem a láblógatásnak, sem a tengerátúszásnak

 

*

 

Illúzió

Illuzionista – szemfényvesztő

Pozitív és negatív „látszatok”

Nem csak a hamis illúziót rombolod le?

Megtöröd pl. egy színházi előadás varázsát?

 

*

 

Róka-gólya vendégség

Úgy tesz, mintha vendégségbe hívna,

De csak azért, hogy te nála pofára essél,

S a felkínált finomságokból egy falatot se ehess!

Ő eközben adja az ártatlant, a vendégbarátot…

 

*

 

Optimalizálás

Még nem jó, már nem jó - pont most nem jó

A jéghideg szobát elviselhetetlenre ki- és felfűteni

Az ételt nyersen hagyni vagy ragacsos péppé főzni

A játékot belendülés előtt vagy soha nem abbahagyni

 

*

Képtalálat a következőre: „tüdőgyulladásomról csokonai”

Tüdőgyúladásomról

Fenn lengő hold! nézd, mint kínlódom,
Mondd meg nekem, hol fekszem én?
Ágy-é, amelyben hánykolódom,
Vagy a koporsó az szintén?
Nem? Csónak ez, mely, jaj, a kétes
Remény és biztos félelem
S az élet és halál setétes
Hullámjain lebeg velem.

Fojtó szirokkóknak hevétől
Asznak tüdőhólyagjaim,
S a kriptáknak fagyos szelétől
Borsódznak minden tagjaim.
Szívem megett egy láthatatlan
Kéznek nyila bélőve áll,
S mellem csontboltján irgalmatlan
Sarkával rúgdos két halál.

Hová ütődöm a habokba?
Haj! mely szörnyű hányattatás!
Most a cupressusos partokba,
Hol rémlet űl s jéghallgatás;
Majd a túlsó part lejtőjébe,
Honnan barátság szózatit
Hallok a plátánok berkébe,
S örömszerszámok hangzatit.

Innen savanyú ázótjokkal
Pusztás barlangok fojtanak;
Amonnan kerti balzsamokkal
Hígabb szellők újítanak.
Fúlok, lehellek; fázom, gyúlok,
Vagy egy kivégez már, vagy más,
Ájúlok, érzek és ocsúlok:
Haj! mely szörnyű hányattatás!...

Ki vagy te, ki hószín leplekbe
Felém mosolyogva közelítsz
S a partról e szagos berekbe
Áldott jobbodon felsegítsz?
Te, főldi biztossa az égnek,
Arany gyógyúlás! Te a nagy
És bőlcs teremtő tehetségnek
Halandó leánya! te vagy.

Te illetéd rózsás újjoddal
Mellyemnek rokkant bóltjait,
S elindítád pillantásoddal
Az élet dobbanásait.
Már lelkem új phoenix módjára
A lángok közzűl éledez;
S gyengűl újjom pattanására
Kis lantom újra zengedez.

De te repűlsz? mind tűnnek, mennek
Minő derűlés ez, nagy ég?
Sándorffym űl ágyamnál... s ennek
Köszönhetem, hogy élek még?
Zendűlj, ekhózz, esti csendesség!
A hálá engem dalra ránt.
Telj bé, kettős szent kötelesség,
Az orvos és barát eránt!

Csokonai Vitéz Mihály

Képtalálat a következőre: „tüdőgyulladásomról csokonai”

 

LAST_UPDATED2
 
Létrontás/romlás lexikon - I. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Jenő   
2017. május 05. péntek, 06:39

Képtalálat a következőre: „antikrisztus”

Bölcs/balga, boldog/boldogtalan ember ABC

Életminőségünk nem őrzése/javítása, de rontása

Balga, gonosz állatorvosi lovak a földi poklukban

Ami van, és ami sokkal rosszabb is volt/lehetne

Képtalálat a következőre: „antikrisztus”

LÉTRONTÁS/ROMLÁS LEXIKON CSÍRÁK - I.

 

Képtalálat a következőre: „antikrisztus”

 

Komjáthy Jenő

ANTIKRISZTUS

A tűz, a víz, a föld s a lég enyém.

Ily úton lettem optimista.

Oly bamba, félszeg és ügyetlen,

Hogy elbámul az öreg isten!

Így lett belőlem optimista.

Hozsannát zeng nekem az újkor,

Az eszme vaskos, kézzelfogható.

Hát vesszen az,

Ki elszédül forró lehelletétől.

Az ég üres; ezt így találta Laplace

Legyen a föld is minta-hízlaló,

Az eget átkutattam s mit se lelt,

Csak óriási űrt, a távcső.

Jehova, akit imádnak

A zsidók és vénasszonyok.

A szentirás hazug, veszett könyv,

Minden rossz tőle származik.

Botor, kietlen s béna bölcsesége.

Kopott és gyermekes minden sora.

Az élvet hirdetem. Határtalan

Legyen az ember üdve, mámora!

Szinültig még az élet színbora,

S bár nem jövök szamáron,

Utamra is virágot hintenek.

Képtalálat a következőre: „antikrisztus”

*

 

Majomidomítás

Pompásan mutattak

És díszlépésben masíroztak a majmok,

Csak akkor borult fel a rend, de akkor nagyon,

Amikor valaki egy köteg banánt dobott közéjük.

 

*

 

Fejetlenség

Kilövik a csicsás mundérban villogó vezetőt,

S így hamar felbomlik és megfutamodik a sereg,

Mely odáig csatarendben és elszántan nyomult előre

Kiemelik, likvidálják a karizmatikus (lelki)pásztort

És előbb-utóbb/rögtön szanaszét széled a nyája

(Mindszenty/békepapok, Ecclesia militans/birkanyáj)

 

*

 

Damoklész kardja

Alatt a legnagyobb nyugalommal

Habos kávét inni, süteményt majszolgatni

Miközben bármikor összedőlhet az épület

Miközben minden percben kilakoltathatnak

 

*

 

Felmelegedés

Az öreg zsidó fia

odalép az apjához, és így szól:

- Jó hírem van, megházasodom.

Az apja erre így felel:

- Na, ennek örülök,

de holnap akkor hozd el a jegyesedet bemutatni!

Másnap a fiú odaállít az apjához

egy magához hasonló fiatalemberrel az oldalán.

- Ő lenne az, Béla.

Az öreg erre csak ennyit mond:

- Béla?! Hát nem egy tipikus zsidó név.

 

*

 

Hivatástévesztés?

Leereszkedik a remete a hegyről,

bemegy a vendéglőbe s kér ételt-italt, s nőt...

Nőt nem tudnak adni.

Amikor sokadszorra ismétlődik a dolog,

akkor kínjukban felajánlják neki a Bélát.

- A Béla? De hát én nem vagyok olyan!!

Legközelebb nagy szükségében alább adja,

de kiköti, hogy ne tudjon róla senki.

- Nem fog róla tudni más rajtunk kívül,

csak még az a két ember, aki lefogja a Bélát,

mert a Béla sem olyan.

 

*

 

Időablak

Addig kellett volna ütnöd a vasat,

Amíg az meleg, képlékeny volt

Hiába ütöd most egyre hevesebben,

Már csak a puha kezed deformálódik el

 

*

 

Álima

Amit te imának gondolsz,

Az isten zsarolása vagy egy piaci alku,

S nem az Ő akaratának a tudakolása,

Nem a szentlélekkel való betöltekezés vágya

 

*

 

Selejtező

A halálraítéltet is gyógyítják, ha beteg,

Neki is fedél van a feje felett, és kap jó vacsorát,

Nem is beszélve az egyre komfortosabb börtönről -

Csak a hajléktalan hulladékán lépnek át közömbösen

 

*

 

„Segítség”

Jobban jártam volna,

Ha nem segítettél volna,

Minthogy – nagyon - rosszul segítettél

És csupa jó szándékból kövezted utam a pokolba

 

*

 

Hajtány

Semmi nem működik az országban,

Csak a hátralékosok kilakoltatása,

És a magánuzsorások behajtó mechanizmusai

Ebbe az olajozott gépezetbe ritkán kerül porszem

 

*

 

Koholt vágy

Az alkohol felkoholja a vágyad,

S még gátlásod oldva bátrabbá is tesz,

De mivel csökkenti a képességeidet,

Nagy pofonba szaladsz bele

 

*

 

A mennyiség hatalma

A hazugságokat propagálják,

Hirdetik, suttogják és üvöltik

Minden hullámhosszon és útszélen,

Addig ismételve, míg mindenki elhiszi…

 

*

 

Téli álom

Úgy akarsz  örökké élni,

Hogy testileg-lelkileg hibernálod magad,

S jobb időkre és arra a hercegre vársz,

Aki felébreszt Csipkerózsika álmodból?

 

*

Képtalálat a következőre: „antikrisztus”

Ál-piac

Amit te állítasz elő és viszel a piacra,

Az kőkemény és nem fair play versenyben van,

Amit neked kell venni: áram, gáz, benzin stb. stb.,

Azt mesterséges monopolárakon kellene megvenned

 

*

 

Conditio sine qua non

Elengedhetetlen feltétel…

Régóta vándorolsz étlen-szomjan a sivatagban,

De minden oázisban csak nyakkendőt árulnak,

Mikor végre inni- és ennivalót is vehetnél,

Nem mehetsz be: „Belépés csak nyakkendővel!”

 

*

 

Párosodás

Megtalálja a zsák a foltját

Az egymásnak hízelgés és bűneink bagatellizálása

Kapcsolja össze egy ideig, ideig-óráig a dongákat hordóvá

 

*

 

Vaklármázó

Aki így tud ideig-óráig

a figyelem középpontjába kerülni,

még ha a sok ismétlődés után nagy árat fizet:

elveszíti a szavahihetőségét

 

*

 

Pechszéria

Nem elég, hogy kicsit ittasan

elnéztél egy jobbkezes utcát,

És olyan szerencsétlen balesetet szenvedtél,

Ami végzetes kimenetelű volt: családod odaveszett,

De ráadásul még sittre is vágnak, tönkre is tesznek

 

*

Kapcsolódó kép

Vendég a háznál

1.

Csak akkor lenne igazán jó dolgod,

Ha vendég lennél otthonodban/hazádban,

Akkor még a fenekedet is kinyalnák,

Nem győznének ajnározni, kedved keresni…

2.

A közismert rádióműsor provokatív címe

Ami a szülő-gyerek kapcsolatokról szól sok éve

És itt a gyerek a „vendég”, mert kikerül a fészekből

Előbb-utóbb… Manapság többnyire túl későn. Olykor soha…

 

*

 

Seggnyalás

Emeld fel fejed, büszke nép…

Magyar ember nem találja a helyét

(nem érzi jól magát), ha nem szaros a szája!?

Aki nagy dologra van hivatva, nagyon lent lehet…

 

*

 

Hígítás

Te mindenkit a barátodnak nevezel,

Aki nem viselkedik - nyíltan - ellenségesen veled

Az is, aki ismerősként visszajelöl egy közösségi oldalon

Ha bajban vagy, akkor bankhoz/pszichiáterhez fordulsz

 

*

 

Leuraló

Ledominálod a társad,

Atyáskodva szellemi kiskorúsítod -

Majd gyötör a kétség: nem érdemelsz jobbat?

 

*

 

Massza

Mass media

Tanulástól elriasztva, gondolkodástól leszoktatva

Igen könnyen manipulálható népességhez tartozol

 

*

 

Gyűlölet

Gyűlik az ölet

Ha gyűlölt ellenségedet is magaddal ránthatod,

Akkor magad is inkább a biztos vesztedbe rohansz

A bűnt gyűlöld, ne a bűnös embert – őt szeresd, segítsd

 

*

 

Megszokás

Gúzsba köt a szigorú házirended,

De elfelejted, hogy ezt egykor te hoztad létre,

S fel sem merül a lehetősége, hogy változtass rajta

 

*

 

Álkeresztény

A legkisebb sündisznó, aki jót akar a tesóknak,

S azt kéri a tündértől, itt ázzanak-fázzanak vele

 

*

 

Marós

Mint egy öreg, a hordától félrevonult hím,

Aki időnként előjön, egy gyengét megmar, majd…

 

*

 

Hipokrita

A képmutató legalább hódol az erény előtt,

De mi van azzal, aki bűneivel nyíltan kérkedik?

 

*

 

Rivalizáltató

Aki az édes/mostoha gyerekeit versenyezteti:

Licitáljanak, hogy ki szereti őt jobban, legjobban

 

*

 

Érdemelv

Aki csak azt

és annyira szeret,

Aki és amennyire azt kiérdemli

 

*

 

Szerénytelen

Aki egy hétig volt Japánban,

S máris egy könyvet akar írni róla

Aki egy gyorstalpaló hittanfolyam után

Már meg akarja reformálni a vallását

 

*

 

Ítélet

Aki senkit sem ítél meg,

És így nem is kíváncsi senki ítéletére

Vagy aki folyton ítélkezik, az első benyomásra,

A részletek ismerése, empatikus átgondolása nélkül

 

*

 

Kölcsönző

Aki csak annak ad kölcsön,

Aki biztos visszafizeti - zálogot is kér tőle

Vagy annak, aki biztosan nem, s így övé a zálog

(a háza, a felesége, a gyereke stb.)

 

*

 

Előszeretet

Az idegen az első

Kívülállónak lágyszívű,

de igazából, közelebbről, belül állónak kemény, kő

 

*

Képtalálat a következőre: „antikrisztus”

Versenyeztető

Szereted a feleséged,

És ezt minden nap érezteted is vele,

És azt is, hogy az előzőt meg se közelítheti

 

*

 

Önkárhoztató

Akinek az teszi pokollá az életét,

Hogy már csak ő nem tud saját magának megbocsátani

Pedig ezt már minden érintett megtette, sőt: Isten maga is

 

*

 

Spiritus rector

Az értelmi szerző, a kiagyaló és felbujtó:

Bűnbakképző, ellenségkép-festő, mumust gyártó

 

*

 

Kárhoztató lélek

Még bocsánatkérés után sem tud úgy tenni,

Mintha mi sem történt volna - örökké hánytorgató

 

*

 

Lefizető

A fizető „Főúr”

„Mindenki a vendégem!”

Így akarsz bevágódni, „barátokat” szerezni

 

*

 

Meskete

Aki felnőttként

már nem veszik komolyan a mesét,

Vagy aki még akkor is szó szerint érti: jó/rossz ember

 

*

 

Életmentő

Aki csak magát menti az égő házból, gyerekét nem,

Vagy aki mindent mentene, s így végül maga is odavész

 

*

 

Bagzó

A túlfűtött/a skalpvadász

Az életcélpótló tomboló vad,

majd lefáradt csömörös szexualitás

 

*

 

Megfordító

Az eszközből célt csinálsz

A szerelmet isteníted, misztifikálod: Megváltó

 

*

 

Haláltánc

Házaspárbajozás

Az élettársak inkább haláltársak

Egymást felemésztő, kinyuvasztó játszmák sora

 

*

 

Idézőjeles ember

Egy posztmodern prototípus

Aki képletesen csak idézőjelekben beszél:

Vagy más szavait mondja, vagy mindig ironizál

 

*

 

Pató Pál úr,

Aki nem kapkodja el –

sőt: addig halogat, míg…

 

*

 

Helyett

Tettek helyett tettetés

Csinálás helyett csináltatás

Nevetés helyett csak nevettetés

Nemzés helyett gyerekcsináltatás…

 

*

Képtalálat a következőre: „antikrisztus”

Lélekhalász

A személyválogató hittérítő -

csak „tiszta és rendes” középosztálybeliek közé megy

Vagy már eleve egy kis, halakkal teli vödörben halászgat…

 

*

 

Ha…

Feltételes segítő

Aki idegennek, pláne ellenségnek nem segít,

Csak ha az leteszi pártja/gyülekezete hűségesküjét

 

*

 

Maximalista

Ha úgy érzed/véled, nem lehetsz teljesen jó,

Akkor legalább a rosszban legyél az: sátánizmus

Mindegy miben, csak abban akkor a legjobb legyél…

 

*

 

Világcsavargó

Aki, mint egy vándorcirkuszos

Mindig új helyen, körben lép fel, hogy ott megcsodálják

Amíg hat az újdonság varázsa – a három napos „csodák”…

 

*

 

Se neki, se senkinek

Dögöljön meg a szomszéd tehene is

Ha már te elrontottad a pár- és pályaválasztásod,

Akkor „bebizonyítod”, hogy ez mindenkinél így van

 

*

 

Bizalom-mérték

Te tényleg csak Istenben bízol - emberben nem:

Nincs is olyan, akinek sokáig hátat mernél fordítani

Vagy a kulcsot a lábtörlő alatt hagyod – ki is írod…

 

*

 

Összbenyomás

Divatficsúr – szakadt, csámpás

Aki pazarlásnak, fölösleges luxusnak ítéli,

Hogy váltogassa a ruháit, s legyen váltócipője

 

*

 

Jótálló  

Nem állok jót magamért

Nem állok jót teérted sem

Nem álok jót a munkámért

 

*

 

Az öreg frontharcos

Aki a régi szép emlékekkel naponta újrafényezi magát

Arra „emlékszik”, ami vágyálmai szerint történt volna…

 

*

 

Apróság

Aki csak mellékes részletkérdésnek tartja,

Hogy egész nap egy kavics, egy tüske van cipőjében

 

*

 

Alkalmatlan

Vezető pozíciód akarod, s meg is tartanád,

De mimózaként reagálsz bármilyen kritikára.

Mindig foci játékvezető szerettél volna lenni,

De hisztérikus dührohamot kapsz egy beszólástól…

 

*

 

Nincs ingyen

Nem fizeted/sokallod az árat?

A nagyobb szabadságot akarod és élvezed,

De a vele járó növekvő felelősséget már hárítanád

 

*

 

Zrika

Aki focizik

és nem bírja a zrikát, ugratást

És aki minden jópofa ugratásra óriásit ugrik

És begurul – dühbe gurul…

 

*

 

Illúzió

Illuzionista – szemfényvesztő

Pozitív és negatív „látszatok”

Csak a hamis illúziót rombold le

Illúzióromboló kulisszatitkok nyitja

„Illúzió a szerelem” – illúzió a boldogság?

 

*

 

Unalom

Sőt dögunalom

A fertőző ásítás

Megunt ócskaságok

Megunt, eldobott szerető

Unaloműzés gyanánt játszó

Megunhatatlan remekművek

Jaj, csak unalmas ember ne légy…

Stb.

 

*

 

Egykezes

Az ügyesebb kezedet hátrakötik

És csak a sutábbal csinálhatsz bármit

Az öltözködéstől az íráson át a mosakodásig

Mintha a „jobb kezed” éppen béna/törött lenne

Stb.

 

*

 

Egykézés

Egy gyerek nem gyerek

Van is gyerek, meg nincs is

Ha ez az egy meghal, kihal a család

Egyet lehetetlen nem elkényeztetni

Egynek megadni mindent – csak tesót nem

Stb.

Képtalálat a következőre: „antikrisztus”

 

 

 

LAST_UPDATED2
 
A ROMLÁS KÖNYVE - 4. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Jenő   
2014. december 05. péntek, 21:19

tncsics_mihly

RONTÁS ÉS ROMLÁS KÖNYV

ROSSZ ABC – Életminőség vizsgálat

Szabad ötletek laza jegyzéke - XXI. sz.

 

4.

 

Amott kerekedik egy fekete felhő,
Abban kerekedik egy fekete holló.
Szállj le, holló, szállj le, hogy igyál egy cseppet,
Hogy igyál egy cseppet, hadd üzenjek tölled!

2. Apámnak, anyámnak, jegybeli mátkámnak.
Ha kérdik, hogy vagyok, mondjad, hogy rab vagyok,
A török császárnál térdig vasban vagyok.

3. Megunta két lábom márványkövet nyomni,
Megunta két kezem hirharangot huzni.
Megunta két fülem zöld erdő zúgását,
Megunta két szemem vad lány vigyázását.

 

*

 

Börtönben raboskodó

Eltávolítanak a szeretteidtől

Nem vagy alig adhatsz hírt magadról

Ha bezárul a cella, bármi megtörténhet

Katonás rend és nyelv – egyen rabruha

Nincs intimszféra, a fenekedbe is benéznek

Ha akarsz, se lehetsz teljesen egyedül

A legkisebb vétségért magánzárka/sötét~

A kék eget se látod, csak a szürke falat, rácsot

Stb.

 

*

 

Egy nap, egy hét dínom-dánom

Egy év, egy élet szánom-bánom

 

*

 

Karrier

Mert félt a vértől, s a szagtól,

Nem lett ő orvos, csak doktor…

(isten ments, hogy kezeibe kerülj)

 

*

 

Meghívás

Ha jöttök, lesztek,

Ha hoztok, esztek

 

*

 

Fába szorult féreg

A juhászok készítettek

a juhokat elragadó farkasok ellen olyan csapdát,

ami fából készült hasítva

és a farkas amikor a húst ki akarta venni,

beleszorult és keservesen üvöltött.

Azért is csinálták,

hogy az üvöltés a többi farkast is elriassza…

 

*

 

Elaprózod erőidet

Túl sok frontot nyitsz meg

 

*

 

Kimegyek a zöld erdőbe,
S baltát veszek a kezembe,
S belevágom egy nagy fába,
Hadd szakadjon rám az ága.

Ezt az árvát ne bántsátok,
Tiszta szívből sajnáljátok!
Kinek nincsen pártfogója,
Még a szél is jobban fújja.

Édesanyám sok szép szava,
Kit hallgattam, kit nem soha,
Meghallgatnám, de nem mondja,
Mert a fekete föld nyomja.

 

*

 

Prostitúció

Amikor oly sok minden kínál a reklám,

És nincs a kísértésektől védő istenhited,

Akkor vagy szerencsétlen lúzernek érzed magad,

Hisz még az álláshoz jutók is filléreket kapnak,

Vagy pedig egy könnyebb utat választasz,

Amit persze csak ideiglenesnek gondolsz,

S úgy véled, ép lélekkel kerülsz ki belőle…

 

*

 

Ha egy férfit börtönbe zárnak,

Akkor nemcsak téged, de családod is büntetik

Elveszítik a családfenntartót, a rájuk keresőt,

A gyerekek az apjukat, a nő a férjét, élettársát,

Maga a család is stigmatizálódik, „priuszos” lesz,

Könnyen széteshet, teljesen elszegényedhet,

Vagy a nem legális utakra tévedhet…

 

*

 

Bűntények az iskolában

Kiölik a gyerekekből a kíváncsiságot,

Minden új felfedezésének a hajtóerejét,

Mert csak a leckefelmondást díjazzák,

Vagy ha a tanár alá kérdezel –

Ha zavarba hozod, véged…

 

*

 

Reakciók az elnyomásra

Az egyik birkaként tűri, hogy naponta kifosszák,

A másik meg másoknak lesz bőven termő diófája,

Magát beáldozva másnak kaparja ki a gesztenyét…

 

*

 

A forradalom felfalja gyermekeit

 

*

 

Utóhatás

Ha sokáig bolti szarka voltál,

S csak egy lebukás miatt hagytad abba,

Hiába, hogy többet már egy gyufát sem emelsz el,

Még sokáig nem tudsz természetesen viselkedni,

Pl. tüntetően jelzed: nincs rossz szándékod…

 

*

 

Az ártatlanság elvesztése

Amióta tudod, hogy van pedofil felnőtt,

Már nem mersz ismeretlen kisgyerekre mosolyogni,

Pláne nem hozzá közeledni, vele kontaktusba lépni…

 

*

 

Hiperaktív

Ha nem vagy hajlandó

Az elemi iskolában egész nap csendben ülni,

Akkor elküldenek vizsgálatra a pszichológushoz…

 

*

 

Hiperaktív

Sajtkukac van a fenekében

Egy percig nem tud nyugton ülni a fenekén

 

*

 

Papucs

Az utolsó szó joga

A férj fenntartja magának a zárómondatot:

„Igenis drágám!” – „Azonnal!” – „Értettem!”

 

*

 

Üvöltözés

Mindenki egyszerre beszél,

Mindenki próbálja a másikat túlkiabálni,

S az „győz”, aki nem reked be, s tovább bírja

 

*

 

Diszharmónia

Mindenki profi zenész a karban,

De vagy másként hangolja hangszerét,

Vagy mindenki épen mást játszik,

Vagy nem figyel a karmesterre,

Vagy rosszul vezényelnek…

 

*

 

Biciklitolvaj

Nagyon nehezen kaptál munkát,

Amihez kölcsönből venni kell egy bicajt,

Amit viszont az első nap ellopnak tőled,

Mire végszükségben te is elemelsz egyet,

Amivel rögtön lebuksz, és meghurcolnak,

A kisgyereked előtt megszégyenítenek

 

*

 

Szükséghelyzet

Kis és nagydolog

Nincs a közelben vécé

Megbírságol a parkőr, ha…

A vécé: undorító, hányingerkeltő

Nem tudod/szabad bezárni az ajtót

Nem tudod lehúzni és nincs papír se

Hasmenésed van, de sorba kell állni

Stb.

 

*

 

Megtörténhet

Nem akarsz védelmi pénzt fizetni,

Éjjel rád támadnak, s te embert ölsz,

A bíróság nem tartja jogos önvédelemnek,

S bezárnak a banda tagjaival egy cellába,

S csak évek múltán „derül ki” ártatlanságod…

 

*

 

Gazságszolgáltatás

Ki akarnak kapcsolni a közéletből,

Ezért megvesznek egy szobalányt,

Aki könnyek között adja elő a mesét:

Leteperted és durván megerőszakoltad.

A pártos bíróság előtt minden szava készpénz!

 

*

 

Áldozat/tettes

Téged erőszakoltak meg,

S mégis valahogy neked lett erkölcsi priuszod

 

*

 

Csődgondnok

Elfogadják a magáncsőd bejelentésed,

De ezzel csőstül jönnek rád az új terhek,

Hisz egy új teljhatalmú főnök jön nyakatokra,

Aki a legkisebb kiadást is megtilthatja,

És nagyon szorosra huzatja a nadrágszíjat…

 

*

 

Gondűző borocska

Egy ideig-óráig elűzi,

de az később csapatostul jön vissza

(a sok bort is ki kell fizetni,

sokan potyáztak a te rovásodra,

részegen hazafelé balesetet okoztál,

és otthon meg rátámadsz az asszonyra,

ahol éppen ezzel és most betelik a pohár!)

 

*

 

Hiányzó hős

Mindenki a másikra vár,

Hátha valaki más majd lerántja a törököt,

Hogy az ne tűzhesse ki a zászlót a vár fokára

 

*

 

1. Ha mëghalok, mëghagyom,
Lëján lëgyën a papom,
Lëján lëgyën a papom,
Mënyecske a rëktorom.

2. Ha te tudnád, amit én,
Të­s sirnál, nëmcsak én.
Keservesebben, mind én,
Nananana...

 

*

 

Átlagosan mindenki eszik,

De az egyik nagykanállal,

A másik meg éhezik, s elpatkol…

 

*

 

Átlag

Egy hétig

az önkínzásig fogyókúrázik,

majd torkos csütörtököt tart,

és fulladásig bezabál…

 

*

 

Az egyik túlérzékeny, a másik tompa

Mint amikor a riasztó egy légyre is beindul,

Vagy a másik véglet, amikor a betörésre sem…

 

*

 

Jó tett helyébe jót várj

Ha azonnal nem kapsz hálát,

Akkor soha többé nem teszel jót,

Nem fogsz önzetlenül segíteni…

 

*

 

Fordítva

A saját csapattársaidat kicselezed,

Az ellenfél játékosai könnyen olvassák,

Hogy milyen lépésre készülődsz…

 

*

 

Súlycsoport

Olyan gyenge ellenfelet választasz,

hogy biztos legyen a gólzáporos siker,

mitsem törődbe a győzelem sportértékével

(sekély e kéj)

 

*

 

Minden feladatod úgy fogod fel,

Mintha külső, idegen erők parancsa lenne,

S így azon vagy, hogy lehetne elszabotálni azt…

 

*

 

A nyomor miatt

Beszűkül a tudatod,

Letargiában vergődsz,

Maximum a sült galambot várod

 

*

 

Embere válogatja

 

*

 

Későn érő típusok

És akinek soha nem nő be a feje lágy

Mesterségesen kinyújtott „ifjúkorral” infantilizálva

 

*

 

Isten, haza, család

Ha felborítod a sorrendet…

A hazád nem véded,

Elveszik, lerombolják a házad.

Ha nem tiszteled a Jóistent,

Elneveled-elveszíted gyerekeidet…

 

*

 

Amerikai párbaj

Két személynek

kölcsönös megegyezése az iránt,

hogy előre meghatározott módon

a sorstól tétessék függővé,

hogy melyikük váljék öngyilkossá.

A felek között vívandó harc hiányánál fogva

nem vonható a párbaj, párviadal fogalma alá,

de viszont a szándékos emberölés fogalma alá sem.

A magyar btkv. azért önálló büntetendő cselekménnyé tette

s a büntetés abban az esetben,

ha az egyik fél az öngyilkosságot megkísérelte,

s életben marad,

mindkét félre öt évig terjedhető államfogház,

ha meghal,

az életben maradóra öt évtől tízig terjedhető államfogház.

(Pallas Nagylexikon)

 

*

 

Istenkísértés

Orosz rulettet játszol

 

*

 

Megvert Isten ostorával,
Az anyósom lëjányával
Jaj, Istenem mért vertél mëg,
Mer én azt nem érdemlettem, tyuhajja!

 

*

 

Percemberkék dáridója

 

*

 

Kétélű

Nem használsz kést, mert megvághat

Nem keresel barátot, mert elárulhat

(és ő ezután nagyon sokat tud ártani)

 

*

 

Páncélingben

Nem nyílsz meg, mert sebezhető leszel…

Inkább ne tudjanak rólad semmi közelebbit!

Lemondasz kortársaid segítő jótanácsairól…

 

*

 

Kommunikáció

Amíg kicsi a baj,

Azt teszed közhírre, hogy minden jól van,

Amikor meg már nagy és jóvátehetetlen,

Akkor meg csak magadat nem okolod…

 

*

 

Végrendelet nélkül

Hálni jár belé a lélek

Az utolsókar rúgod/rúgják beléd

 

*

 

A Napba nézel, pedig látni vágysz

 

*

 

Mario és a varázsló

Nem ismered magad,

Pedig nagyon hipnábilis vagy,

S ezt felismerve más ki is használja

(csúnya dolgok elkövetésére vesz rá)

 

*

 

Öncélú

Egyénieskedő vagy -

Nem a csapat érdekét tekinted,

A magad örömére cselezgetsz,

Amikor éppen passzolnod kéne…

 

*

 

Szabad préda

Már nem védett vad

Megadták rá a kilövési engedélyt

 

*

 

Kockázat nélkül üzletelni

Úgy szeretne nyerni, hogy ne veszthessen

Szimulálják a piaci versenyt, a pályáztatást,

De már előre borítékolva van a nyertes…

 

*

 

Az egyik ember nem tud/szeret

NEM-et mondani, egy kérést elutasítani,

A másik meg ezt a végletekig kihasználja

 

*

 

Egy rossz tanár miatt utálod a matekot

Egy pedofil pap miatt nem hiszel Istenben

A mosdóvízzel együtt a gyereket is kiöntöd

 

*

 

Praktikus

Mint egy programozott biorobot

Célratörően végrehajtod az utasításokat,

És nem hagy időt, nem adsz alkalmat arra,

Hogy az egésznek az értelmén elgondolkozz…

 

*

 

Ragad

Ragad a nyelved, a szád

Összeragadnak az ujjaid

Ragad a ruhád, és amihez hozzáérsz

És ragad az enyves kezed…

 

*

 

Ha törik, ha szakad,

De téged senki nem tántoríthat el,

Mert közvetlenül isten adta a parancsot –

A végén törik is, szakad is,

És te csak tántorogsz…

 

*

 

Egy egész élet

És a mindennapi étel

A szigorú diétás nővér előírásai szerint

 

*

 

Mintha élne

Úgy él, mintha már halott lenne,

De akinek még nem szabad a halálhírét tudatni

(időnként arrébb tolják a székét, bekapcsolják a tévét)

 

*

 

Nyakleves

Nem a szádba, de nyakadba ömlik/öntik

(és nincs senki, aki ezt forrón szeretné…)

 

*

 

Ahogy esik, úgy puffan –

Ezen az alapon sodródsz az eseményekkel,

Vagy épp ellenkezőleg, megkomponálod napjaid,

S életművészként legkisebb gondod is nagyobb,

Mint a nap kötelességének teljesítése

 

*

 

1. Kicsi madár, hogy tudsz élni,
Mikor nem tudsz beszélgetni?
Mer én tudok jól beszélni,
S mégis alig tudok élni.

2. Kicsiny madár, jaj de fënn jársz,
Mi jaz oka, alább nem szállsz?
Alább szállnék, de nem merëk,
Sok az irigy, s attól félëk.

3. Én Istenëm, mi az oka,
Nincs szërëncsém sëmmi jóba?
Van a rosszba, nincs a jóba,
Van a mindënnapi búba.

 

*

 

Cél vagy dolog

Neki céljai vannak,

Így dolgavégezetlenül teng-leng,

Vagy éppen ráhajt, ha újabb célt talál…

 

*

 

Céltévesztő

Arra törekszik, ami csak ajándék lehet

Rangokra, címekre, elismerésre, első helyre stb.

 

*

 

Kihűlés

Kihűlt a leves

Kihűlt a kályha

Kihűlt a lakásod

Kihűlt a szerelmed

Kihűlt a tested-véred

Kihűlt az egész nagyvilág

 

*

 

A víz az úr

Árvíz vagy aszály

Özönvíz – sivatagok

A sós tengeren szomjan halni

Minden nedves és penészedik

Vízbe fojtva – vízbe fulladni

Hajótörést szenvedni

Vihar a tengeren

Stb.

 

*

 

Utólag

Utólag mindig okos vagy

A lépcsőházban már tudod…

Utólag „tippeled meg” az eredményt

 

*

 

Faragatlan

Nem volt gyerekszobája,

És később is csak a kosz ragadt rá

 

*

 

Biztos, ami biztos

Mindent túlbiztosító,

A lakáson belül is mindet elzáró

(egy nadrághoz egy derékszíj + gatyatartó)

 

*

 

Biztosra megy

A fürdőkádban, halas vödörben horgászik

 

*

 

Mindenre biztosítást kötsz,

És így teljesen biztonságban érzed magad…

Csak az első balesetnél derül ki: hiú ábránd,

Mert nem alaposan olvastad el az apróbetűket,

És nincs pénzed elég jó ügyvédet fogadni…

(pedig nyomorék lettél, vagy elégett a házad)

 

*

 

Beinvitálod otthonodba,

Esetleg meg is vendégeled,

S visszavárod a tolvajt, a rablót

 

*

 

Soha ennyi jóakaród nem volt

Akik ismeretlenül hívogatnak szűrővizsgálatra

(ami persze ingyenes, sőt ajándékot is ígérnek…)

 

*

 

Illemtudó rablógyilkos,

illemtudatlan, neveletlen életmentő

 

*

 

Minél nagyobb a hatalmad,

Annál nagyobb bűnöket követ(het)sz el,

És mégis, vagy talán pont épp ezért,

Annál kevésbé vonnak felelősségre

 

*

 

A munka

azon emberek menedéke,

akiknek nincs jobb dolguk,

a szorgoskodás

minden ocsmányság gyökere.

Oscar Wilde

 

*

 

Sztálin is

nagy is munkabírásáról volt ismert

(a jók meg okoskodva halasztják tetteiket)

 

*

 

Aki arra büszke,

Amit inkább szégyellnie kellene:

A szenvedélybeteg munkaalkoholista

 

*

 

Kéjjel élő dúsgazdagnak veszedelmét,
Szentírásból hallottátok temetését,
A pokolba sok kínokban
Halljátok most kesergését.

Jobb lett volna kiskoromban hej engemet,
Kis séllyibe tették volna testecskémet,
Álnok dajkám mért nem metszetted
Meg akkor a gégémet.

Vajha lennék még köztetek én lakásom,
Jaj nem szánnám titőletek megválásom,
Mert jobb volna bőriszákkal
Tarisznyával koldulásom

LAST_UPDATED2
 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL