Payday Loans

Keresés

A RÉSZ ÉS AZ EGÉSZ - MIND EGY ÉS SOKFÉLE
 • Ars poetica

  pietista whitefield-preaching

   

  ÉRTELMISÉGI JENCIKLOPÉDIA

  Szerepek, feladatok, kockázatok, árulások

  (Címszóötletek gyűjtögetése ABC sorrendben)

  Ami a legszebb hivatás,

  az lehet a leghitványabb mesterség

  (Dumas)

  Mindenki értelmiségi

  (Gramsci)

   

   

   

 • Boldogtalanság-pokol lexikon

  AMIT AZ EMBER MAGÁNAK ÁRTHAT

  (Nagy Jenciklopédia címötletek gyűjtése)

  BALGASÁGOK

  BUTASÁGOK

  TUDATLANSÁGOK

  NEVELETLENSÉGEK

  LELKI HIÁNYBETEGSÉGEK

  ÉLETHAZUGSÁGOK

  STB. STB. STB.

   

   

 • Állatorvosi lovak

  csok-arvak

  HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETEK

  (Nagy Jenciklopédia címötleteinek gyűjtése)


   

   

   

 • POZITÍV-NEGATÍV ABC - LEXIKON

  hieronymus_bosch_-_the_garden_of_earthly_delights_-_garden_of_earthly_delights_28ecclesia27s_paradise29

  Explicit meghatározások - implicit példabeszédek, illusztrációk

  A tervezett címszó kisbetűs - A FELTÖLTÖTT CÍMSZÓ NAGYBETŰS

   

   

   

 • Földi poklok lexikon

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  FÖLDI POKLOK

  VALAHA VOLT, LÉTEZŐ ÉS LEHETŐ

  ROSSZ, ROSSZABB, LEGROSSZABB VILÁGOK

  (Nagy Jenciklopédia címötletek gyűjtögetése)

   

   

 • Negatív figurák - szerepek

  demonologia

   

  ÖRDÖGFAJZATOK & BŰNVALLÁSOK

  Akik nekünk árthatnak - amit másnak ártunk

  Akik rosszat akarnak nekünk - ami rosszat tettünk

  Akiket megszállt a gonosz - amit szégyellünk

  Akik megnehezítik életünket - amit jóvá kéne tennünk

  (Tippek ítélkezéshez, valamint önvizsgálathoz és gyónáshoz)

  Nagy Jenciklopédia címötletek gyűjtése

 • Kegyelmi adomány - köszönet és hála

   

   

   

   

  HALMOZOTTAN ELŐNYÖS HELYZETEK

  (Nagy Jenciklopédia címötleteinek gyűjtése)

   

  AMI KEGYELEM S SZERENCSE DOLGA

  AMIÉRT ÖRÖKRE HÁLÁS LEHETSZ

  AMIÉRT KÖSZÖNETTEL TARTOZOL

  AMIT INGYEN AJÁNDÉKBA KAPTÁL

  AMIT NEM ÉRDEMEL(HET)TÉL KI, SŐT...

  AMI JÓT ISTENTŐL-EMBERTŐL KAPTÁL

   

   

   

 • Hármasságok
  hrom_kvnsg • Gyónás, bűnvallás ABC

  Gyónás, bűnvallás

  Ebben a szekcióban a saját példámon keresztül mutatom be, hogy túl az emberélet útjának a felén már alig van olyan bűn, amit az ember ne követett volna el - legfeljebb azért nem, mert volt módom, hatalmam stb. rá...

   

  Pedig mások se tartanak, s én se gondolom magam a legalábbvalónak... Nagyobb embereket az ördög is jobban kísért, most nem is beszélve a szent szörnyetegekről...

   

  Egyelőre csak a sokat sejtető alcímeket gyűjtöm össze - ami azért feltehetően mást is önvizsgálatra és új felismerésekre segíthet -, ahol már feltöltött tartalom is van, azt egy "+" jelzi...

 • Az emberi élet sokfélesége - rész és egész

  lastjudgement

  AZ EMBERI ÉLET SOKFÉLESÉGE ÉS EGYSÉGE

  NYILVÁNVALÓBB ÉS REJTETTEBB DIMENZIÓK

  SZÓTÁR - MONDATTÁR - SZABAD ÖTLETEK JEGYZÉKE

  A cím melletti * jelzi, hogy itt már elkezdődött a tartalom feltöltése

   

   

 • A Jó dolgok szótára - jót s jól a világ javára

  user_9258866_1155717915958_box

  Itt egyelőre még "csak" szép lassan, de biztosan

  gyűjtögetem a lehetséges, amúgy magukban is beszédes címszavakat -

  ha "neadjisten" feltölttött tartalmuk is van, arra majd külön "*" jel is utalni fog


   

 • A Balgaság korholása és a pokoljáró beszámoló

  A magának ártó ember:

  balga - önbecsapó - pótcselekvő - életgyáva - álbarát elfogadó - balhitű - mizantróp- robinzonkodó- neveletlen - tudatlans - hidegháborúzó - identitászavaros - bután gazdálkodó - egydimenziós - lelki hiánybeteg - álbölcs - életművészkedő - korszellem vezérelt - szrereptévesztő - szemrontó - fülsértő - ízléstelen . pályatévesztett - önkínzó - önkéntes raboskodó - humorérzéketlen - műveletlen - bolond - betegségbe menekülő - fantáziaszegény - amnéziás - gondolkodni rest - képmutató - önismeretlen - érzéketlen - ördöggel cimboráló - elgépiesedő - vegetáló - elállatiasodó - otthontalan - hazátlan - magyartalan - idegen - közlésképtelen - meg nem értő - lebutuló - szenvedélybeteg - időérzéketlen - hivatástalan - erkölcstelen - áruló írástudó - depressziós és mániás - konformista - különcködő stb.stb.

  *

  EGY MONDATOK AZ ÖNSORSRONTÁSRÓL

  SZABAD ÖTLETEK JEGYZÉKE - FÖLD, XXI. SZ.

  *

  (Ahol csak NAGYBETŰS cím van, az még csak tervezet)

  *

  *

   

 • Jó dolgok lexikona

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  Hogyan képzelem el én most a földi paradicsomot?

  Miként tehető nagyon boldoggá ez az egy életünk?

  *

  SZABAD ÖTLETEK JEGYZÉKE - XXI. század

  Kulcsmondatok, hívószavak szorgos gyűjtögetése

  *

  Elvek és élvek - szellemiségek, lelkületek és életformák

  A csodálatos világ - az ember rendeltetésszerű használata

   

   

 • Alma mater - rossz iskolapélda

  800px-osztlyNevelők és tanítók,

  alsóbb és felsőbb iskolák,

  bölcsődétől a bölcsészkarig,

  mesterek és tanítványok,

  diákélet

   

   

 • Teljesség és hiány

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Extenzíve és intenzíve teljes élet

  Egész és teljesértékű

  Életfogyatékosok, lelki hiánybetegek

 • NYILVÁNOS HELY-IDŐ-MÓD STB. ABC

  hallugrs

  Explicit meghatározás/implicit példabeszéd, illusztráció

  A tervezett címszavak kisbetűsek - A FELTÖLTÖTT NAGYBETŰS

   

   

   

   

 • Semleges párok
 • Rossz végletek
 • KÍNZÁS, ÖNKÍNZÁS ÉS ALÁZÁS LEXIKON

  maderspach_krolyn_srja

  Explicit meghatározás/implicit példabeszéd, illusztráció

  A tervezett címszavak kisbetűsek - A FELTÖLTÖTT NAGYBETŰS

   

   

   

 • Alaptörténetek
  csongor s tnde

 • Testérzékelés - testkép

  anyamhben magzat

   


  Testérzék és felfogás - testműködés és testkép

   

   

 • A Rossz kis- és nagyszótára

  Itt egyelőre még "csak" szép lassan, de biztosan
  gyűjtögetem a lehetséges, amúgy magukban is beszédes címszavakat -
  ha "neadjisten" feltölttött tartalmuk is van, arra majd külön
  "*" jel is utalni fog

  Egyszerű és összetett szavak, állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások,melyekkel sokszor átvitt értelemben, metaforikusan stb. leírjuk és/vagy fel is fedezzük a Gonosz Szellem nyílt/rejtett természetét-működését az emberi lélekben/társadalomban

  Maga a szócikk lehet majd meghatározás, rövidebb gondolatmenet, esszé, vagy példabeszéd, mese, novella stb.

  attól függően, hogy esetlegesen nekem itt és most mi áll rendelkezésemre, vagy hogy milyen súlya van az adott címszó által lefedni kívánt életjelenség körének...

  A szócikkek alkotta fogalomtár amúgyis a lajstromozás ill. a szabad ötletek jegyzéke kiegészítéseként pótolná azok egyik fő hiányosságát: súlyozna...

  x-ray-crowd

 • SZEGÉNY ÉS GAZDAG EMBER
 • POKOLJÁRÓ DUDÁS LEXIKON

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  POKOLJÁRÓ DUDÁS SORS

  A szellemi pálya kockázataiból

  Mi mindent gondolj meg, mielőtt itt belépsz

   

   

 • Összbenyomás

  macho-volledig-2

  Összbenyomás, megjelenés, viselkedés

   

   

 • ÉRTÉKEK - JELZŐK ÉS JELLEMEK

  wajda az gret fldje

  Pozitív-negatív értékek,

  jelzők-jellemek, szerepek

  és magatartások magyar szókincse

   

   

 • Ablakzsiráf

  ABLAKZSIRÁF LEXIKON


  Elemien fontos

  állandősult szókapcsolatok,

  átvitt értelmű

  összetett szavak

  A nyelvkincsben rejlő

  költészet, tudás és bölcsesség

  Nemzeti Alap Tanterv - N. A. T.


  Magyar-magyar "értelmező szótár"

  Amikor az egész több és más mint a részek összege

 • ÉLET - HALÁL
 • Boldogság és utópia lexikon

  BOLDOGSÁG LEXIKON

  Szükséges és elégséges feltételek

  Az élet intenzív-extenzív teljessége

  Az öröm tiszta forrásai

  Emberi világ: (fel)adott gazdagsága

  Ezeréves kipróbált bölcsességek

  Megértett és megélt igazságok

  Részek és az organikus egész

  Minden egy - az egyben minden


  A NAGY JENCIKLOPÉDIA CÍMSZÓ GYŰJTÉSE

   

 • Földi paradicsom lexikon

  FÖLDI PARADICSOM

  ISTEN CSODÁLATOS VILÁGA

  A LEHETŐ LEGJOBB TÁRSADALOM

  ELMÚLT, JELEN ÉS LEHETŐ JÓ KOROK

  NÉPBOLDOGÍTÓ INTÉZMÉNYEI

  (Nagy Jenciklopédia címszavak gyűjtése)

   

   

 • BŰN ÉS BŰNHŐDÉS - IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

  beforejudge

   

   

 • EVÉS-IVÁS ÉS VENDÉGLÁTÁS
  reggeli • OLY KORBAN ÉLÜNK
 • SZABADSÁGKORLÁTOK
  drognaplo_1
 • Katonadolgok
  kapisztrn a csatban

  kuruckor

 • A boldogító igen