Payday Loans

Keresés

Emberélet rontások - intenzív osztály
pokoltorok
Lényegretörő mondatok gyűjteménye
kis_valentino

MAGYAR JENCIKLOPÉDIA - XXI.

Boldog-boldogtalan, bölcs-balga ABC

A rossz szellem - a csonka/beteg test és lélek

Teljes élet ABC – ki vagy, mikor és hol, hogyan élsz


A LÉTROMLÁS PÉLDATÁRA

a_roka_es_a_golya-1

Amennyiben az ember beteg,

a gyógyulás kezdete a baj felismerése,

minél korábban, minél kevesebb lappangással,

hisz annál jobb az esélyünk a gyógyításra.

Egy ilyen önvizsgálathoz nyújtok segítséget…


I. Ami arany, de nem becsülöd

II. Ami szar, de nem veszed észre

III. Ami a szar és aranynak tartod

IV. Ami arany és szarnak veszed

V. Ami szar, de nem csinálsz belőle aranyat

VI. Ami arany, de szart csinálsz belőle


pat pl

INTENZÍV OSZTÁLY I.

 1. Önsorsrontás – amit közvetlenül magának árt
 2. Öncsonkító – amiről önként végleg lemond
 3. Élethazugság – amit jószándékkal/gyávaságból árt
 4. Hidegháborúzó – amit közvetlenül másnak árt
 5. Áldozat – amit más árthat neki: a könnyű préda
 6. Állatorvosi ló – a halmozott hátrányos helyzetek
 7. Fekete Péter – amit balszerencséből szenved el
 8. Katasztrófa – egyetemes vészhelyzet
 9. Rosszkor – ami a kornak-helynek a hátránya
 10. Földi pokol: ami volt, és ami elképzelhető
 11. A pokoljáró dudások sorsa
 12. Az írástudók árulása, szellemi mérgezése
 13. A rossz vezetők mulasztása/károkozása
 14. stb.


kuplerj

INTENZÍV OSZTÁLY II.


 1. amit közvetlen magamnak árthatok
 2. amit az én előszeretteimnek árthatok
 3. amit a „barátaim” árthatnak nekem
 4. amit a lelki hadviselők árthatnak
 5. amit a te hidegháborúid magadnak is ártanak
 6. ami hátrány- veled született/szerzett
 7. ami a lelki hiánybetegséged, öncsonkításod
 8. amit a Kor árt: predátor és a könnyű préda…
 9. amit a szellemi hatalom árthat
 10. ami a dudás pokoljáró sorsa
 11. amit a gazdasági-politikai hatalom árthat
 12. ami balszerencse, katasztrófa, tragédia érhet
 13. ami egy állatorvosi ló a pokolban

diogenesz_m_3

N A G Y J E N C I K L O P É D I A

EUGÉNIUSZ NAGY TESTAMENTUMA

 

A gyógyulás kezdete a bajok felismerése

Magadon sírsz-nevetsz, a mese rólad szól

Ismerd meg önmagad és változtasd meg éltedet

Életminőségteszt-mondatok, Solymárvölgy, XXI. sz.

 

 1. BEVEZETŐ PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Jenő   
2016. november 22. kedd, 10:21
Lényegretörő mondatok gyűjteménye
kis_valentino

MAGYAR JENCIKLOPÉDIA - XXI.

Boldog-boldogtalan, bölcs-balga ABC

A rossz szellem - a csonka/beteg test és lélek

Teljes élet ABC – ki vagy, mikor és hol, hogyan élsz


A LÉTROMLÁS PÉLDATÁRA

inferno_lead

Amennyiben az ember beteg,

a gyógyulás kezdete a baj felismerése,

minél korábban, minél kevesebb lappangással,

hisz annál jobb az esélyünk a gyógyításra.

Egy ilyen önvizsgálathoz nyújtok segítséget…


I. Ami arany, de nem becsülöd

II. Ami szar, de nem veszed észre

III. Ami a szar és aranynak tartod

IV. Ami arany és szarnak veszed

V. Ami szar, de nem csinálsz belőle aranyat

VI. Ami arany, de szart csinálsz belőle


a_roka_es_a_golya-1

EXTENZÍV OSZTÁLY

 1. Rossz evés és ivás – róka/gólya vendégség
 2. Igazság nem szolgáltatás – Justizmord stb.
 3. Bábel tornya – a megértés és közlés zavarai
 4. Szegénység és gazdagság – nyomorküszöb
 5. Hazátlan és otthontalan – idegenben élő
 6. Lakás és ház/kert és környezet: áldatlan állapot
 7. Örök háború – katonadolgok – civil szenvedés
 8. Lélekölő, embertelenítő, éhbéres stb. munkák
 9. Kozmopoliták és álmagyarok, zsidók és cigányok
 10. Ateisták, birka keresztények és fanatikus szektások
 11. Gyilkos humor - humorérzéketlenek 
 12. A játék hiánya, elfajulása - játékrontás/szenvedély
 13. Az esztétikum és a művészet - csúf új világ
 14. A hiányzó, a rossz és az eltitkolt tudomány
 15. A magán- és a közhatalom: nem - jól - él, visszaél
 16. A tömeg- és magánközlekedés életellenessége
 17. A rémálom-utazások, a "tortúrák", a kényszerutak...
 18. A beteg emberek kínjai és játszmái és az ún. orvosok 
 19. A kriminalitás – alvilág – bűnöző paradicsom
 20. A testi technikák, ügyetlenség – élsport/tömegsport
 21. A szerelmi gyötrelem – szex nyomor - perverzió stb.
 22. A házasélet pokla – családi tűzfészek - gyerektelenség 
 23. A mass média - dezinformálás, manipulálás, hülyítés stb.
 24. Az állatok és kutyák - kínzás és dédelgetés stb.
 25. stb. stb. stb.


pat pl

INTENZÍV OSZTÁLY I.

 1. Önsorsrontás – amit közvetlenül magának árt
 2. Öncsonkító – amiről önként végleg lemond
 3. Élethazugság – amit jószándékkal/gyávaságból árt
 4. Hidegháborúzó – amit közvetlenül másnak árt
 5. Áldozat – amit más árthat neki: a könnyű préda
 6. Állatorvosi ló – a halmozott hátrányos helyzetek
 7. Fekete Péter – amit balszerencséből szenved el
 8. Katasztrófa – egyetemes vészhelyzet
 9. Rosszkor – ami a kornak-helynek a hátránya
 10. Földi pokol: ami volt, és ami elképzelhető
 11. A pokoljáró dudások sorsa
 12. Az írástudók árulása, szellemi mérgezése
 13. A rossz vezetők mulasztása/károkozása
 14. stb.


kuplerj


INTENZÍV OSZTÁLY II.


 1. amit közvetlen magamnak árthatok
 2. amit az én előszeretteimnek árthatok
 3. amit a „barátaim” árthatnak nekem
 4. amit a lelki hadviselők árthatnak
 5. amit a te hidegháborúid magadnak is ártanak
 6. ami hátrány- veled született/szerzett
 7. ami a lelki hiánybetegséged, öncsonkításod
 8. amit a Kor árt: predátor és a könnyű préda…
 9. amit a szellemi hatalom árthat
 10. ami a dudás pokoljáró sorsa
 11. amit a gazdasági-politikai hatalom árthat
 12. ami balszerencse, katasztrófa, tragédia érhet
 13. ami egy állatorvosi ló a pokolbana pokol kapuja

Pozitív-negatív

Ami jó:

építő, biztató, reményt keltő, erőt adó stb.

a töménytelen sok rosszban 

Három a magyar igazság és egy a ráadás:

1.

beláthatjuk,

hogy sokkal rosszabb is volt

vagy lehetne a világ, sorsunk,

értékeljük reálisan,

vagyis elég magasra azt,

ami itt és most adva van -

és ne rontsunk tovább,

s izgasson a javítás feladatának kihívó küldetése2. 

próbáljunk a hátrányokból előnyöket kovácsolni,

utolsóból elsőnek lenni, a szarból is aranyat csinálni:

a Jóistenhívőnek minden javára válhat –

persze csak akkor, és csakis akkor,

ha nem ellenségek festette istenképet imád…

(és persze nem úgy,

hogy a szart aranynak nevezzük, tartjuk...!)3.

döbbenjünk rá, hogy

boldogtalanságunk fő forrása

azért mégis legfőképpen mibennünk van,

s így valóban a hatalmunkban is áll

mindentől és mindenkitől függetlenül

fokozatokban és minőségileg, lényegileg változtatni rajta4. 

ismerjük meg és a fel

a Rossz pozitív történelmi, társadalmi és lélektani szerepét

(ajánlott olvasmány pl.: Ady Endre Muszáj Herkules c. verse)

*

A mesék és intelmek, példabeszédek

nem másokról, hanem rólunk szólnak:

ismerjünk-vonatkoztassuk magunkra

és – akár gyökeresen - változtassuk meg életünket!

Minden embernek egyenlő esélye van,

hogy bölcsességre jutva teljes életet éljen,

csak az életgyávának nincs.

Aki mer, az nyer - a bátraké a szerencse/kegyelem.

S ha valami, akkor az nagyon nem mindegy,

 

hogy repít-e minket a sors, vagy vonszol maga után...

A bevezető szerkesztés alatt!!!

 

dragon

 

 
A világromlás - 1. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Jenő   
2016. november 21. hétfő, 17:58

Képtalálat a következőre: „LÉTRONTÁS”

EUGÉNIUSZ KÖNYVEI - XXI.

Oly korban boldogtalan: példa-tár ABC

Pokoljárás leírás - állatorvosi ló: eset/típus

Emberélet minőség tesztkönyv – A világromlás - 1.

Képtalálat a következőre: „LOVASPOLÓ A VÉRMEZŐN”

Erdélyi József:

Lovaspóló a vérmezőn


Robog az ócska villamos velem.

Az őszi Vérmező mellett robog.

A Vérmezőn ma lovaspóló készül,

nemes játék, nagyúri, szép dolog.

Előkelő közönségére vár

a rögtönzött emelvény nyáriszéke. -

Volt már itt más emelvény: vérpad is!...

De "jobb kor" ez és béke van ma, béke...

Robog az ócska villamos tovább.

Ott várnak a bokavédős lovak

s ott álldogálnak, ütővel kezükben,

pólódreszben a játékos urak.

Sárga csizmában és fehér nadrágban,

cigarettázva állnak és beszélnek. -

Szép időnk lesz a mérkőzésre mégis,

s más ily lovagi eszméket cserélnek.

Hát szép a nap, szép tér a Vérmező,

történelmi tér s a budai vár:

történelmi háttér. Játékhoz illőbb

teret az úrlovasság nem talál.

A lóimádó történelmi osztály

s a lézengő világfi ritterek.

Igazi történelmi levegő!

Lovagi tornák arany fénye leng!

Lovagi tornák, hősi rohamok,

Buda vívása... Látom Petneházyt,

látom Nagy Sándor huszárait, látom

török és német császár katonáit...

Csak ez a jármű ne zörögne úgy,

a mába vissza ne zökkentene,

világháború, forradalom, inség

új rémlátása ne kisértene!...

Huszár, kozák lekényszerült a porba,

de titeket kivetni nem lehet

a nyeregből. Urak maradtatok,

lóháton ültök az Idő felett.

Ti győztetek Berlintől Bagdadig,

Csikágótól Pekingig győztetek.

Ha mást nem is, de legyőztetek egyet:

a parasztot, a magyar nemzetet.

Istenért és hazáért, ugye, mindent,

csak zabot nem: az kell a paripáknak!

A magyarságból nektek az öröm kell,

kötelessége másoknak a bánat.

Ha nagyon bánatos a jó proli,

ugye, menjen ki a Városligetbe,

ott a ringlispil, üljön a falóra

s vágtasson vissza tündér Napkeletre!

Nyargaljon vissza boldog Ázsiába,

álmodja lovasnemzetnek magát,

büszke magyarnak, úrnak és szabadnak,

csak ne érezze, ne tudja jogát,

jussát az élet minden öröméhez,

lovasjátékhoz és versenyző géphez.

Ne számítsa a nemzethez magát,

tartozzon csak az istenadta néphez!

Csak a ti lovatok kapjon zabot,

forduljon fel éhen a más lova,

áll a világok legjobbja szilárdan,

nincs egyéb kérdés, nem is volt soha.

Száguldjon csak a ti gépkocsitok,

úrvezetők!... Ha zökken, bizonyára

gázol valakit a silány tömegből,

szóra sem méltó, pénzbírság az ára...

Robog az ócska jármű Pest felé.

Nem izgat a meccs kimenetele,

látom: verik a labdát az urak,

s a labda egy bolond fráter feje:

Martinovics mészbehullt feje ugrál,

pattog a Vérmező tiprott füvén,

míg, - hogy is végződik e régi játék? -

jeltelen sírba nem gurul szegény...

Csak játsszatok, sárgacsizmás, fehér-

nadrágos jó urak, csak játsszatok!

Ne halljátok a villamos dübörgést,

ne lássátok a sápadt lázadót,

kinek a szíve gyermekek szívével

fáj, hogy a fűre lépni nem szabad,

s a korláttól is rendőr hajtja el:

ne nézze, hogy az urak játszanak.

Csak játsszatok, ti gyarmatos urak,

pólódresszes balkáni angolok,

ne izgasson benneteket, hogy én,

együgyü költő, mit is gondolok.

Hisz messze vagyok, messzebb tőletek,

én, én, a puszták felszakadt fia,

mint lovatok csutakolója és mint

a maharadzsától a pária.

Éljetek a szép napokkal, urak,

játsszatok míg be nem borúl az ég,

sáros nem lesz a Vérmező és csúszós

törvényhozó kezetekben a fék.

Míg meg nem ered az őszi eső,

a Vérmezőre le nem hull a hó,

míg el nem fogy a zab, a türelem,

s ki nem döglik alólatok a ló!...

Képtalálat a következőre: „DÖGLÖTT LÓ”

*

Víziszonyos a mélyvízbe dobva

Tériszonyos kilógatva a tízedikről

Klausztrofóbiás liftbe zárva

Válóperben a hajléktalanságig kisemmizve

 

*


Feleséged kiteregeti a szennyesedet

A gyereked öntudatosan fel-feljelentget

Ha nem lopsz, akkor éhen halsz

Utcán élni, (jól)lakni, üríteni és aludni

 

*


Invázió és okkupáció  - megszállt ország/lélek

A háború örök - foglyot viszont nem ejtenek

Házasságod miatt kitagadva a családi körből/örökségből

Nincs gond: az állam párosít és intézetbe viszi az utódod

 

*

 

Vérdíjat tűztek ki a fejedre – jutalom jár, ha…

Törvényen kívül helyeznek  - bárki büntetlen megölhet

A nagy alapzaj miatt nem hallod a társad

Túl kéne harsogni a „zenét”

 

*

 

Kikapcsolhatatlan kereskedelmi tévé

Te vagy az óriás a törpék országában

Óriás rovarok és bogarak földjén

Az anyák a sír fölött szülik kölküket

*


Egész életedben filmeznek

Senki nem kíváncsi rád

Egy testi/lelki hullához kötözve

Egy szobába zsúfolt nappali-éjszakai család élete

 

*


Gyermekkori feldolgozatlan traumák

Sokkoló rablótámadás áldozata voltál

Apád az anyád tudtával rontott meg

A haldokló anya hasából kivágott gyerek

 

*


Részegen közösülsz és szerződsz

Nincsenek jó példák előtted

Álomfóbia - rettegsz elaludni

Struggle for life  - a gyenge elpusztul

 

*


Bizonyítani kell, hogy jogod van élni

A 22-es csapdája

Bolondnak nyilvánítva - ördögi kör

Gumiszobában gumidominó

 

*


Kötelező a csoportszex

Csak katonai iskola van

Amit nappal építesz, éjszaka lerombolódik

Mindent sokadszorra nulláról kezdeni

 

*

 

Generációk közötti közlésképtelenség

Hadiárva - hadiözvegy /háborús nyerészkedők

Nem ismered sem apád, sem anyád

Kollaboráns janicsár elit segédkezik a népirtáshoz

 

*


Éjszaka elgázolsz egy részeg kerékpárost

Önvédelemből, de mégis embert ölni

Végignézni házad leégését

Megráz a villanyáram

 

*


Eljátsszák, mintha kivégeznének

Homokkal teli a szád

A munkaadó irányítja magánéleted

Egy lélekvesztővel menekülni a tengeri viharban

 

*

 


Légikatasztrófa-veszély

Légiriadó – elsötétített város

Részeg és pancser a kormányos

Profi fejvadász/bérgyilkos célkeresztjében

 

*


Hullnak az emberek, mint a legyek

Bunkó és agresszív emberekkel összezárva

Se saját ruha, se kedves tárgyaid

Börtönbe zárva - köcsög szerep

 

*


Prostitúcióra kényszerítve

Mindent rád hagynak a szüleid

Nem követelnek a bratyizó tanárok

Álbarátok által orvul hátba támadva

 

*


Lekötik a jobb kezed - elsorvad

Fölösleges-káros dolgokra tanítanak

Nincs közbiztonság

Semminek nincs következménye

 

*


Senki sem tanúskodik melletted

A rémálmaid valóra válnak

Kijárási tilalom  - statárium

Sosem tudod: hol alszol az éjjel

 

*


Havonként teljesen új szakmára átképezve

Mihelyst elér valamit, mindent rekvirálnak

Nem tudhatod, él-e még a társad?

Támadnak és nem védekezhetsz

 

*


Egy irgalom és bocsánat nélküli világ

Akit mindenki lenéz és megvet

Az ötödik pecsét - az órás keresztje

A vén gazember  - Mikszáth Kálmán

 

*


Nem tiltakozhat: a bukott nő látszata

Letakart veremben bujdosó Táncsics

Zajártalom - csendhiány beteg

Addig él a bátyád, amíg el nem ájulsz

 

*


Aranyláz /Modern idők

Öngyilkos szekta vonzásában

Beszámíthatatlan, link „bajtársak”

Eltiltva a hivatásod gyakorlásától

 

*


A vallásod miatt gályarabság

Egymásra uszított kistestvérek

Testvértelen kényeztetett egyke

Anyád nem akar rád ismerni – letagad

 

*


Szörnyszülött - háromszemű, háromlábú

Aszimmetrikus arc-felek

A nevető ember - Jóker arca

Vitriol az arcodra – arcelcsúfítások(k)

 

*


Ajándékot kapsz, amit elvesznek

Katonai puccs - katonai diktatúra

Orosz rulett - amerikai párbaj

Füstmérgezés kísérletek

 

*


Meddig bírod víz alatt?

Megégetett bőr, tenyér és nyelv

Szöges ágyon - szöges övvel

Rabszolgapiacon csócsálnak , fogdosnak

 

*


Sötétben tapogat és botorkál

Nincs világos és nincs világítás

Nincs életvédelem – szabad préda

Az ember fogyóeszköz, leírható veszteség

 

*


Nincs pénz orvosságra

Visszaélnek a neveddel

Otromba tréfák célpontja

Az embernek nincs méltósága, csak ára

 

*


Tűrőképességed határát feszegetik

Az Antikrisztust kell nyilvánosan imádni

Maximális-lehetetlen elvárások

Bármikor jogosan megszégyeníthető vagy

 

*


Nem tudhatod, hogy jól végzed-e munkád

Naponta hajnali-éjszakai bumlizás

Három műszak és fizetetlen túlórázás

Futószalag mellett futkosó csavar a gépezetben

 

*


Nem tudhatod, mit és miért dolgozol

Elidegenítnek a napi munkádtól

Örökké félbeszakítva, frusztrálva

Viszket a bőröd - ha vakarod, rosszabb

 

*


Kiközösítve - nem vesznek be a játékba

Senki nem köszön, nem válaszol

Bizonytalan a kutya vacsorája

Túl sok baj jut egy napra

 

*


Megalázó-megszégyenítő verés

A talpadtól a fejed búbjáig

Elterelik a lényegről a figyelmed

Dezinformálva – félre idegen-vezetve

 

*


Útonállók minden sarkon

Nem ritka a vetkőztetős rablás

Az utcán temetetlen holtak büdösödnek

Menet közben felugrani a mozgó járműre

 

*


Ha felszálltál, már nincs kiszállás

Örök körforgás a körhintán

Félig agyonverve  - eszméletvesztés

Lehurrogva és leköpdösve - szégyentáblán a neved

 

*


Elég a gyanú, hogy pellengérre állj

Aki nem sikeres, azt likvidálják

Érdekházasságba kényszerítve

Élve megnyúznak

 

*

 

Nem mászol fel a humor magaslatra – nincs távlat

Aki egész nap és éjjel Szolgál – kötelesség ízű élet

Életművész, aki irtózik a „nyárspolgári” kötelességektől

Életében nem találni kivetnivalót, csak épp sótlan az egész

 

*

 

Csak ímmel-ámmal, csak tessék-lássék játszó, ölelő…

Nem sikerült a csúcsformát a megmérettetésre időzíteni

Mindent megkapott a gyereke, „csak” testvért” nem

A nagy akarásnak nyögés és „meddőség” lett a vége

 

*

 

Üvegházban üvegzsebbel - üvegszemmel

Bajtársaiddal összeugrasztva, megosztva, leuralva

Egy ideig nagyon nem akarta, azután meg hiába: gyerek

Rabszolgapiacon – izmaid fogdossák, szádba is belenéznek

 

*

 

Sok hűhó semmiért

Hegyek vajúdnak és egérke születik

Minden rendben lenne, ha a torka nem lenne vére

Kiállítva a placcra, és kitéve a kéjsóvár tekinteteknek


*

Képtalálat a következőre: „ÉLŐSKÖDŐK”

Alföldi Géza

(1908 - 1991)


János bátyámtól... 

János bátyámtól - feldereng a múltam -
Nagyon sok szépet s igazat tanultam.
Bölcsessége, mit hajlott háta hordott,
Oktatni, ha kértem, sohasem szabódott.

Ültem a térdén, istállónkkal szembe,
S mesefonalát meg-megeresztette.
Hogyha megkértem, mesélt a hangyáról,
A hollóról, aki feketében gyászol.

Elmesélte az árva tücsök búját. -
Kiöntötte rá kemény, hűvös gúnyát. -
Állatoké volt szíve, teste, lelke.
Talán a bogarat legjobban szerette.

Csupa egy melegség karcolós hangja,
Ha térdére mászott egy bohó hangya.
Letette szépen, hogy: Eredj békével! -
Arrébb is pöckölte a botja végével.

Csak a poloskáról szólt gyűlölettel:
Lusta és gyáva, piszkos, büdös... nem kell!
Irtsad a kölykét is, ahol csak látod,
A poloska lesz még egyszer a halálod!

De hogyha nem bántott? - Kérdés a számon -
Ha téged nem is, másokat se bántson!
Ha még nem is mart meg, majd megmar máskor -
S kemény vad akarat sugárzott markából.

Hihetsz kígyónak és hihetsz rókának,
Becsapni - néha! - az is megpróbálgat,
Figyeld meg, szembeszáll, megmar, ha merhet,
Hej, de a poloska álmaidban lep meg!

Arcodon alszik, melleden melegszik,
Párnád csipkéi közé telepszik,
Sötétben hősködik, a fényben gyáva,
Az alattomosság a fő érdem nála.

Kínoz, gyötör, s ha elkapod, a szentjit,
Hát nem ő, aki sosem csinált semmit!?
Olyan szép ártatlan szemekkel néz rád,
Hogy mért a haragod és hogy lehet vérvád!?

Mikor olyan jó s úgy kell a házadban,
Olyan szorgalmas és olyan ártatlan!
Anyja keservit! Piszkos, aljas népség,
Mert kiszívja az a piros ajkak mézét!

Mindegy az néki, csecsemő vagy anyja,
... Legyen rá gondod, ne maradjon magja!
Mert, ha csak egy jut házadba belőle,
Máris elköltözhetsz fáradtan előle!

Ma még csak egyedül, holnapra száz van!
Pusztítottam is, ahol csak találtam!
Úgy felmagasult János, mint a vén fa:
Még hogy az Isten... a sátán ivadéka!

Emlékezz majd rá, mit meséltem néked,
Ha egyszer beléd mar, akkor megérted.
... János bátyámtól, - feldereng a múltam -
Hej, de sok szépet és: igazat tanultam!

Bogen-Ittling, 1949. VIII. 4.

*

Képtalálat a következőre: „POLOSKA”


 

LAST_UPDATED2
 
Életrontó Pál és Pálné - IV. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Jenő   
2016. október 26. szerda, 08:34

Képtalálat a következőre: „NYÁRSPOLGÁR”

EUGÉNIUSZ KÖNYVEI

Balga és boldogtalan példa-tár ABC

Pokoljáró állatorvosi lovak esetleírása

Életminőség: magának/másnak ártó – ötletek -1.

Képtalálat a következőre: „NYÁRSPOLGÁR”

A FILISZTEREKHEZ

Csak hagyjatok, ha nem szerettek,
Én úgyse tartok véletek!
Nem kértem tőletek tanácsot,
Nem mondtam én, hogy szenvedek.
Isten küldé e küszködést rám;
Imádság felsíró szavam.
Akit az Isten látogat meg,
Az nem lehet boldogtalan!

A vágyak mámorát, ez édes
Keservet ti nem érzitek.
Kétségimet hát mért közöljem
És álmimat tivéletek?...
Zokogva bár, de mégis érzem,
Boldog csak én vagyok magam!
Ki egy világot hord szivében,
Az nem lehet boldogtalan!

Mert lelkem' soha el nem adtam,
S nem vettem példát rólatok;
Azért én a ti szemetekben
Cigányos és különc vagyok.
Jó tudom, hogy világotokban
Lelkem bitang és hontalan.
Ki hű marad az ideálhoz,
Az nem lehet boldogtalan!

S mi minden válhatnék belőlem!
Hogy fölvihetném dolgomat,
Ha a jövőre volna gondom,
S szivemre venném sorsomat.
De jobb szabadnak lenni, bármily
Szegényen és magánosan.
Ki nem szorult az emberekre,
Az nem lehet boldogtalan!

Utálom a kufár világot,
Nem hajhászom nagyúr kegyét.
Ne gúnyoljátok hát kabátom';
Hisz' az tinéktek mit se vét.
Reményem, üdvöm, büszkeségem,
Egész lelkem dalomba' van.
Kit homlokán csókolt a múzsa,
Az nem lehet boldogtalan!

Kik az én sorsommal törődnek,
Mind az égi-lelki szellemek.
Ó, szent gyönyör! Ó, boldog élet!
Hogy én is szállhatok velek!
Egy szebb világ van ott; lakói
Jók s boldogok mindannyian.
Ki bízik tiszta szellemekben,
Az nem lehet boldogtalan!

Hagyjatok hát! Nem egy világból
Valók vagyunk mi, hagyjatok!
Angyal vagy ördög, nem tudom, de
A ti testvértek nem vagyok.
Közétek úgyse szállok én le:
Erőlködéstök hasztalan.
Ha én is sorsotokra jutnék:
Akkor volnék boldogtalan!

1875 - REVICZKY GYULA

Képtalálat a következőre: „NYÁRSPOLGÁR”

 

1) Elsikkad a lényeg, mert túl aprólékosan mesélsz

2) A lényegre törsz – a rumból is csak az esszencia

3) Vizezed a borod, hígítod a levesed és az életed

4) Majomszeretet kövezi gyermeke útját a pokolba

5) Az Istent téged kényeztető nagymaminak véled

6) Bajban vagy, mert teljesül a vágyad: minden arany

7) Iszol, mert bánatos vagy – bánatos vagy, mert iszol

8) Borban az igazság és a vigasz - sosem élsz vele

9) Neki mindegy, hogy felfüggesztik vagy felakasztják

10) Akasztott ember házában emlegetsz kötelet

11) Aki egyet beléd rúg, az kedvet kap a továbbiakhoz

12) Légvárat építesz és még lakbért is fizetsz

13) Napi gagyi horoszkópok után állsz/rohangálsz

 

14) Nem is izgatnak a csillagos égbolt csodás titkai

15) Még nem  volt időd gyönyörködni a felhőjárásban

16) Még sohasem látta a tengert, neki elég a pocsolya

17) A szerencsejátékkal törne ki a mélyszegénységből

18) Egy heti dínom-dánom, holtig tartó szánom-bánom

19) Egyedül a vásárlás, a bírvágy hoz lázba

20) Akit lepisil a kutya, mert oly üres a zsebe, erszénye  

21) Aki pápább a pápánál

22) A látni vágyó, aki a Napba néz

23) Az az övé, amit megeszik – a tudás nem ilyen

24) Aki sosem enged, sokszor szenved – nagy szamár

25) Aki még/már nem élvezi-érti a mesét/regényt

26) Aki racionálisan varázstalanította kis és nagyvilágát

 

27) Aki sosem szemlélődik, mindig hiper-aktív

28) Aki nem tölt, csak lő – mindig leadó üzemmódban van

29) Van az a pénz, amiért eladod a lelked/lányod

30) Azt kéri tündérétől: dögöljön meg a szomszéd tehene is

31) Ha valaki egyszer becsapott, sosem előlegezel bizalmat

32) Kenyérféltésből sarlatánozza a beteget másként gyógyítót

33)Szakbarbár, aki egyről tudna mindent, de az egészről semmit

34)A gyűlölettel eltorzult arcú – torzó

35) A kákán is csomót kereső kötekedő

36) Minden beszélgetést szópárbajjá alakító

37) Szerződés/halálos ítélet látatlanban aláírója

38) Mindig igazat mondó „szalonképes szadista”

39) Illetlen, modortalan, szalonképtelen

 

40) Egy hét dínom-dánom, egy év szánom-bánom

41) Hárító, kertelő, mellébeszélő, köntörfalazó

42) Sztahanovista robotgép, munkaalkoholista

43) Elkényeztetetett, ki nem elégíthető nyafka

44) A kérés helyett követelőző

45) Az idegen az első, a többire a maradék

46) Utcán angyal, otthon ördög

47) Ha egyáltalán, sértegetve teszi a szépet

48) Undok és utálatos – undort keltő

49) Bestia – bestiális kegyetlenséggel gyilkoló

50) Aki engedi, hogy a bolondját járassák vele

51) Sehonnai bitang ember, ki hogyha kell…

52) Locsi-fecsi, kotyogó – beteges titkolózó

 

Képtalálat a következőre: „NYÁRSPOLGÁR”

 

 

LAST_UPDATED2
 
Eugéniusz: A boldog/talan ember - 33. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Jenő   
2016. október 13. csütörtök, 11:20

Képtalálat a következőre: „bölcsesség könyv”

EUGÉNIUSZ

A BOLDOG EMBER ABCD

Életminőség-vizsgálódások XXI.

Képtalálat a következőre: „bölcsesség könyv”

A teljesség balga rontása magyarán szólva – 33.

Képtalálat a következőre: „bölcsesség könyv”

OSZTÁLYRÉSZEM

Az élet árnyát, fellegét is
Szivárványszínbe' látja lelkem
Csalódni és remélni mégis:
Így van megírva végzetemben.
S dallá szövődik minden eszmém
S mind, amit érzek, álmodom:
De nyitját hasztalan' keresném;
Mi célja, haszna: nem tudom.

Sugártalan, ködös napokba',
Ha rám borúl az éjek éje:
Fölhangzik édesen zokogva
A dal vigasztaló zenéje.
Ez tár elém egy szebb világot,
S ha lelkem errül álmodik:
A könny, a kín, a vér, az átok
Hallelujává változik.

S megszáll a vágy, hogy letöröljem
Könnyeit a szomorkodóknak;
S a béke útját megjelöljem
Azoknak én, akik csalódtak.
Ó, fáj e furcsa, gúnyos élet;
S lelkem gyakorta felzokog:
Az emberek mind oly szegények
S nem lesznek soha boldogok!

Türelmet és szánalmat oltott
Belém a lét nehéz igája.
Tudom, hogy ép' az sose boldog,
Akinek boldogság a vágya.
Tudom, hogy nemcsak én kesergek,
Bajlódik más is eleget,
Hurcolja némán a keresztet,
S nem vigasztalja senki meg.

Ó, hála, hála, hogy keservem'
Nem hordozom magamba' némán!
Van vígaszom, lehet pihennem,
Ha gondok árnya száll is énrám.
Borongás, üdvösség, igézet
Körülzsong lágyan, édesen;
S mit suttogásukból megértek,
Merengő, méla dal leszen.

Saját búbánatomban érzem
Örök bánatját a világnak,
S a lelki szomjazók nevében
Sóhajtom el szelíd imámat.
És öntudatlan', önmagátul
Szakad szívembül énekem,
Örömet, bút, mindent elárul...
S én nem tudom, csak érezem.

S habár jövőmben írva látnám,
Hogy sohasem leszek szeretve:
S dicsőség nélkül, ifjan, árván,
Szegényen dobnak sírverembe:
A vágyat üdvben élni váltig
Síró zenébe önteném,
S dalolva várnám a halált, így
Sóhajtanám ki lelkem' én.

1877

Reviczky Gyula

Képtalálat a következőre: „bölcsesség könyv”

*

A

fejétől

büdös hal –

silány, áruló, komprádor „elit”

*

A

fekete bárány

szerepében tetszelgő

- amúgy meg óvatos duhaj –

közpénzzel dotált „fenegyerek”

(Állami díjas csavargó, „hobó”…)

*

A

feledés

fátyla borítaná –

de te letéped róla…

*

A

félelem

eszi a lelked –

ellelketlenedésed jól halad…

*

A

„felsőbb-

rendűséged”

hitvány önimádata

*

A

félrelépést

a férfinak elnézik,

a nőt lotyónak veszik,

és végleg ki is közösítik?

*

A

festményből nem tudni:

melyik évszak, melyik napszak,

melyik ország, melyik táj népe…

*

A

fiúkat

kislányruhában járatják:

társaiktól csúfolt gyerekek

*

A

föld

nem terem,

a fű nem nő,

a tehén nem tejel

*

A

földi

érdekházasság

a pokolba köttetik

*

A

fuldokló

után ugrasz:

magával húz,

leránt a mélybe,

így téged is megöl…

*

A

fundamentum,

az alap Istentől való –

az ateista homokvárat épít,

mely összedől az első viharban

*

A

futkosón –

katonai büntetőtábor – A domb

*

Hadbíróság  –

katonai fogda/börtön,

statárium – vésztörvényszék –

tizedelés – tábori csendőrség…

*

A

füled

betömve –

vagy örökre

a szirénsziget foglya maradsz?

*

A

gazdag,

híres, hatalmas

emberek másoknál

magasabb szabadságkorlátai…

*

A

gitárral

vered be a szöget –

fejeddel töröd meg a diót

*

A

gonosz lélek

visszajár kísérteni –

és te nem teszel ellene…

*

A

gonosz

szellem hatalma:

ép lélekből torz lélek

*

A

gyerek

iskolai beprogramozása –

a fejének agymosása és a

szívének/derekának betörése

*

A

gyerek

janicsárként

tér vissza szüleihez,

haza, családjába/hazájába

*

A

gyerekből

majomszeretettel

egy kis diktátort nevelsz

*

A

gyereked

önképedre formálni:

életveszélyes életpótlék

*

A

gyerekeket

küldik harctérre, vágóhídra

*

A

gyónási titok

meg nem tartása –

a gyóntató besúgó is

*

A

gyönyört

hajhászók

üröme, csömöre,

végső élvtelensége

*

A

győztes

mindent visz:

és mindig csak egy első van

*

A

gyűl-

öletben

foglaltatik az

ölet/ölés gyűlése:

másokat/magadat

*

A

háború

kisszámú

haszonélvezői –

nagyszámú kárvallottjai

(pár ezrek kontra milliók)

*

A

hajadnál fogva

húznád ki magad

a lehúzó mocsárból –

Münchausen báró mese

*

Münchausen szindróma

Amikor magadat vagy azt,

akinek a gondviselője vagy,

betegebbnek láttatod, hogy

ezzel plusz figyelmet érjél el…

*

A

halál ellen

keresi az orvosságot,

ahelyett, hogy élné életét

*

A

halálra-

ítéltek cellája –

siralomvölgyi siralomházlakó

*

A

szegény halász,

a telhetetlen asszony

és az aranyhal meséje

(Pl. Puskin versezetében)

*

A

haldoklásod

média esemény –

„élő” egyenes adásban

(Örkény: Rózsakiállítás)

*

Képtalálat a következőre: „bölcsesség könyv”

SÁTÁN

Egy éjjel a sátán ágyamhoz álla;
Nevetett, hitt, igérte kincseit.
Frakkot viselt s oly inger volt szavába,
Hogy már azt hittem: végem, elveszít!
»Eljősz-e hozzám, édes, jó barátom?
Protekciómat igérem neked.
Mi kell? Szép hölgy? Arany? Fény? Pompa? Mámor?
Mind a tied lesz...« - Én koldus leszek.

»Agyadban égsz s rossz álmaid' beszéled;
Így senki sem felelt nekem soha.
Rég' vágyom okos alkut kötni véled;
Ne légy, öcsém, ily szörnyen ostoba.
Dörgöld ki szemeid' s ne álmodozzál;
Légy ember és ne hitvány lázbeteg.
Gavallér lesz belőled. Jősz-e hozzám?...
Fejedet rázod?...« - Én koldus leszek.

Gavallérnak kevély vagyok s ügyetlen;
Majom és róka lenni nem tudok.
Kincsnek pedig hatalma nincs felettem;
Az kincsem, amit érzek, gondolok!
Vigasztalóm az édes dal zenéje;
Ez balzsamom, hitem, ha szenvedek;
S dalolva hágok a sátán fejére.
Aranyod nem kell! Én koldus leszek!

Urad vagyok! Leszállok a pokolba,
És Lucifert magát elégetem.
A jókat összegyűjtöm egy akolba.
Halleluja! Megáldva végzetem!
«Már látom, hogy méltó vagy ostoromra,
Bolond te, kin segítni nem lehet.
Adieu!» - S én visszadőltem vánkosomra,
És felzokogtam: Én koldus leszek!

1875

Reviczky Gyula

Képtalálat a következőre: „bölcsesség könyv”

*

A

halott

is ellenség –

temetetlen,

megcsonkított stb. holtak

*

A

halottat

ébresztgeted,

és csókolgatod –

halottnak a csók…

*

Csipke

Rózsika  

elátkozva marad,

nem jön érte senki

*

A

mai hamburger,

a kóla és az ún. Crown betegség

*

A

hang

istenibb,

mint a hangszer,

s te mégsem élsz vele

*

A

harag

rossz tanácsadó –

szívedben haraggal fekszel

*

A

három

kívánságod teljesül,

s mégis rosszabbul jössz ki

*

A

három

sündisznó példázata –

a „jó testvér” harmadik

*

A

hátad

mögött volt Isten –

heroikus hiábavaló földkerülés

*

A

hatalomvágy

kielégülésének

nagyon nagy az ára:

lélektorzó születik…

*

A

házba

ajtóstól rohanó –

pedig ha kopogtál volna…

*

A

házi

kedvenc kutyusnak

de sokkal jobb dolga van nála

*

Háry János

Hetvenkedő katona:

most mutasd meg -

Hic Rhodus, hic salta

*

A

hiányzó hős –

vagy a feleslegesen,

ártalmasan hősködő

*

A

hír

nem szent –

a vélemény nem szabad

*

A

hiszékeny

csodaváró –

jó esélyek az áldozattá válásra

*

A hitetlen Tamás

Ha tényleg Jézus támadt fel,

akkor bizonyítsa ezt a sebeivel is…

*

A

hivatalnok packázásai –

a bürokrácia labirintusai (Kafka)

*

A

holt atya

gúzsba köti

az élő utódok akaratát

*

A

homokba,

vagy kéménybe

korommal írod a végrendeleted

*

Élvezet-

halmozás:

a homoszexuális

szülő(k) abúzusa

az örökbefogadottal…

*

A

gagyi

horoszkópkészítő

tudós csillagász,

Madách Keplere

*

A

maratoni

hosszadalmasság

vétkébe esők – sok

beszédnek sok az alja

*

A

hosszú

élettel megvert,

árulónak kikiáltott Görgey

*

A

hosszú téli álom

– kvázi hibernáltság – alvajárás

*

A

tömegben

és egyenként is

hozsannázó nép

egy hét alatt vált:

Feszítsd meg!

*

A

hülyéknek

van szerencséje –

rajtuk csak ez segíthet…

*

A

jéghegy

és a csúcsa –

az óriás bajnak

csak törpe rész látszik

*

A

jóból is

megárt a sok –

kicsiben orvosság,

nagyban viszont méreg

*

A

jogi

személy

és a hiányzó

erkölcsi számonkérhetőség

*

A

Jó-

isten halott,

a Gonosz korlátlan úr!?

*

A

káros

mellékhatás

lassan, végül főhatás lesz

*

A

kárörvendő,

a rosszmájú

sokkal többet örül?

*

A

katonát

szabják a ruhához –

uniformis, egyen-világ

*

A

kedvesed

utcalányként tart

ki – kitartott strici

*

A

kegyelem

néha kegyetlenség

*

A

kegyelemből

jogot formálnál?

Az ajándékot kikövetelnéd?

*

A

kép-

mutatás

a bűn hódolata

az erény előtt

*

A

kereskedő

még kockáztat,

a bank viszont csak nyerhet…

*

A

keserű pirula

egy kis sziruppal leöntve

*

A

megfeszült

készülődéssel

elrontott karácsonyi ünnepek

*

A

kétéltű

skizofrén:

rabló is, pandúr is

*

A

kevés nőért

életre, halálra

viadal – mint

a mesében?

*

A

kezdetben

elrontott gyerek

csak kínok kínjával javítható

*

A

kezedből

pénzért jósoltatsz

és az neked a szentírás

*

A

kicsit

nem becsülöd,

a nagyot nem érdemled

*

A

kínjában

érett gyümölcs

a tápod – alultáplált vagy

*

A

király

mohó –

Mesebeli János

megy, sőt: rohan (Ady)

*

A

királyon

nincsen ruha –

a hiányzó gyerekszáj

*

Mindent tud,

csak azt nem,

ki is ő igazából,

és mire született

*

A

kis

hazugság

rákos burjánzása –

hazugság lavinája…

*

A

kiscicákat

neked a gyereknek

kell/kellene vízbe fojtani

*

A

törpe

kisebbség

folyamatosan

terrorizálja a többséget

*

A

kis-

gyereket

is elviszik

katonának

a frontra,

a lövészárokba

*

A

kis-

gyerekkel

is már mint

kész felnőttel bánnak

*

A

kis-

ujjukat

nyújtják, de

neked a karjuk is kell

*

A

kitűnő

tanuló,

éltanuló,

tanárkedvenc:

életvizsgán elbukó

*

A kiválasztottság ára –

a szenvedésből is a maximum jut

*

A

kollektív

bűnösség vélelme:

bűnös család, csoport, nemzet

*

A

kontár

bűvészinas, a

ki kiengedi a szellemet a palackból

*

Képtalálat a következőre: „bölcsesség könyv”

ÉLETHARMÓNIA

Keserűt nyeltem, ah, gyakorta;
De jött rá mindig édes íz.
Nem minden könnyem hullt homokra.
Szerettem is, szerettek is.

Ha beborult az ég felettem,
S a föld sivár lett és hideg:
Ragyogó lányszemekre leltem,
Kebelre, mely forrón piheg.

Innen van az, hogy dalaimban
Napfény űz síró felleget,
S pajkos szellő enyelgve illan
A méla szív-romok felett.

Jó sorsom a fényt és az árnyat
Bölcsen felosztá, rendezé.
Nem ölt meg bennem semmi vágyat,
Örömem' unttá nem tevé.

Ha kell szenvedni: készen állok.
A fájdalom még sírni hajt;
És látva ezt a szép világot,
Még felkiáltok: Édes élni rajt'!

1886

REVICZKY GYULA

Képtalálat a következőre: „bölcsesség könyv”

 

 

LAST_UPDATED2
 
Eugéniusz: A boldog/talan ember - 32. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Jenő   
2016. október 12. szerda, 15:46

Képtalálat a következőre: „betegségek lelki okai”

EUGÉNIUSZ

A BOLDOG EMBER ABCD

Életminőség-vizsgálódások XXI.

Képtalálat a következőre: „betegségek lelki okai”

A teljesség balga rontása magyarán szólva – 32.

Képtalálat a következőre: „betegségek lelki okai”

SZENVEDSZ? BETEG VAGY?

Szenvedsz? Beteg vagy? Vajha vágyam
Vihetne szárnyakon,
S hajolhatnék kebledre lágyan,
Én lázas angyalom.

Ó, bár veled, a szenvedővel,
Tölthetnék éjt, napot,
S csókolhatnám varázserővel
Tüzelő ajakod'.

Majd mondanék regét regére,
És bús egy volna csak:
Egy beteg ifjúról, ki végre
Meggyógyult általad...

De én nem szállhatok, mi haszna
Gyötör a bú, a vágy?
Ápoljon hát s álmid' virassza
Szerette jó anyád.

Mint vagy? Gyötörnek lázaid még?
Te drága, szende lény?
Ugye, ugye tavaszkor ismét
Mosolygva jössz elém?...

A tavasz is szomorúságot
Érezne nélküled,
Sóhajtanának a virágok:
Szép asszonyunk beteg!

REVICZKY GYULA

Képtalálat a következőre: „betegségek lelki okai KÖNYV”

*

Kéz

kezet mos –

te elnézed nekem,

én elnézem neked

*

Ámítással,

csalással „választott”

vezetőd leválthatatlan

*

Meg-

fogtad

az Isten lábát,

de csak lazán, éppenhogy:

így az kicsúszott kezedből…

*

Nem

közvetlenül

az indiánt irtják,

csak a bölénycsordát…

*

Nem

tartod meg

az Ünnepet,

az Ünnep nem tart meg téged

*

Nem

véditek meg a méheket,

a méz nem véd meg téged

*

Az

esővíz

az állam tulajdona,

a gyűjtő börtönbe megy

*

A

gyors-

éttermek

gyönyörűszép,

csak mérgezett almája

*

A

földtől

elszakított emberek

bekergetése a bűnös városba

*

A

gazdag

folyton titkolózik,

retteg és minden ajtót zár

*

A

szúnyogot

megszűri, a tevét lenyeli

*

Míg

unja magát:

vánszorog az idő –

visszatekintve: elrohant

*

Úgy ad

a feleslegből,

mintha szájától

vonná el a falatot

*

Lelki

élettelen,

lelki világtalan

emberszörnyek, robotok

*

Vak

vezet világtalant –

vakok közt félszemű a király

*

Elmegy

a pásztor,

szétszéled a nyáj

*

Sok

az eszkimó,

kevés a fóka –

struggle for life

*

Monopol-

helyzetből

diktálják a

közüzemi díjakat

*

A

cigányok lopnak,

a zsidó kocsmáros

az orgazda (Kossuth)

*

Az

egyik

emberfaj zongorázik,

a másik meg cipeli az emeletre

*

Mindent

fontosat

tud a humorról –

érti, de nem élvezi

*

Sok

nevetgélésnek

előbb-utóbb nagy-

nagy sírás lesz a vége

*

Vigyorog,

mint egy fakutya –

folyton röhögcsél

*

V.H.:

A nevető ember –

és a Batman Póker figurája

*

Eszmélnél,

de eszme csak

az övé jut eszedbe

(József A./Illyés Gy.)

*

Elájulsz,

eszméletedet veszted

és nem is nyered vissza

*

Ha

álszent

a papod,

akkor biztos,

hogy nincs Isten

*

A

piszkos

mosdóvízzel együtt

kiönti a gyereket is

*

Cseberből vederbe –

kis baj elől nagyba menekül…

*

A nyugalom szobra,

csak pénzbedobásra vált pózt

*

Köz-

biztonság –

fél a vaksötétben,

hátha leüt, kifoszt vkit…

*

Minden tilos –

ami mégis megengedett,

az egyben már kötelező is

*

Minden

rendben van rajta,

benne – csak a torka véres

*

Valaki

folyton a

nyomodban jár,

s nem szól semmit

*

Vizezik a bort –

felhígítod az élet

vizét: híg löttyre

*

Képtalálat a következőre: „betegségek lelki okai”

BETEG VAGYOK

Hattyúdal

Beteg vagyok, de már belenyugodtam.
Türök, várok, reménykedem nyugodtan.
Mikor jön végre az a fordulat,
Vagy egy másik, mely jobb arcot mutat.

El kell fogadni, bármit nyújt a végzet,
Aggály, remény egy nap csak véget érnek.
Egy nap mindennel tisztában leszünk,
Bár nem látunk többé, nem érezünk.

Akárhová fordítom is az elmém,
Nincs, hogy megnyugovásom meg ne lelném.
Ó, szép világ, szép ragyogó világ.
Azért könnyű most így tekintni rád.

Itt fekszem, míg az Isten így akarja,
Nem nyitva ajkam céltalan panaszra,
De mégis egyre kérlek, Istenem:
Add, hogy halálom szép, szelíd legyen!

REVICZKY GYULA

Képtalálat a következőre: „betegségek lelki okai KÖNYV”

*

Mire

felépül

végre a házunk,

nincs kit vendégül látnunk

*

Rajongód,

tisztelőd számos –

csak szeretőd nincs

*

Élete,

mint békeidőben

a laktanyáé, eseménytelen

*

Akkor

fordulsz

külső segítségért,

mikor már ég a ház

*

Az

új nép-

betegségek

alattomosak –

mire kiderül,

már – állítólag - végleges…

*

Könnyen

kijössz/kihoznak

sodrodból – alacsony küszöb

*

Senki

nem száll be,

csak nem jön érted

a megkövetelt váltságdíj,

még jó, ha örök rab maradsz…

*

Fáradt

vagyok,

éhes és fáradt –

más bajom nincs

*

Oroszlánvadász

akart lenni - ma

döglött oroszlánt rugdos

*

Nyilvánosan,

sőt a gyereke előtt

üti képen, köpi le a főnök

*

Ha

adnak

egy pofont,

odatartod a másik orcád

*

Nem

szart ő a kútba,

csak épp a kávájára

*

A

hátára

fordított,

vergődő kisbogár

*

Hintapolitika –

ide is, oda is húzni, dörgölőzni

(illetve: hol ide, hol oda billenni)

*

Az

ellenség

nem ember,

de ördög – nem

lehet megtéríteni,

vagyis ki kell irtani…

*

„Boltos”:

csak annak adsz,

aki rögtön fizet is –

rövidtávú hitel sincs…

*

19-re

lapot húzó –

merész, bátor,

vagy hazárdőrködő?

*

A

33 ezer

„játékgép” országa –

félkarú rablók – vesztőhelyek

*

A

„politikai

korrektség”

címszava alatt

szellem-kiherélő

*

Az

anya

felfalja

tulajdon magzatát

*

Az

„ártalmatlan”

babonás vak szokások ára

*

Még

a bajra

figyelmeztető

intőt kap ki, s áll a sarokba?

*

A bajusz –

Arany János: ki lesz balek,

Ki a szélhámosok ideális áldozata?

*

A

lüke bárány,

aki az éhes farkast

jóakarójának veszi

*

A

becstelen

életnél sem

jobb a halál –

valahogy túléli magát

*

A

belső és

külső egysége

helyett a kétsége

*

A

betegnek se jár

megkülönböztetés –

éljen az egyenlőség

*

A

betegségem

megérdemelt

büntetésnek tartom –

lejártáig bűntudatom is van…

*

A birka iskola –

aki oda se ballagott,

még dicséretet is kapott

*

A

bizalom

társadalmi tőkéje

régóta hiányzik, hiánycikk

*

A

boldogtalanság

alattomosan és masszívan fertőz

(mint kicsiben például az ásítás…)

*

A

bomlasztónak

minálunk túl könnyű dolga van –

mi magunk könnyítjük meg a dolgát

*

Buridán

szamara -

a bőség zavara –

(éhenhal, mert nem

tud választani két egy-

forma adag széna között)

*

A bú

elemészti a húst,

s belehalsz bánatodba

*

A

bürokrácia

útvesztőiben

bolyongó, kóválygó

szerencsétlen ügyfél

*

Cirkuszi

szórakoztatás:

szabad préda vetés

a kiéhezett vadállatok elé

*

A

cukros bácsi

egykönnyen levesz a lábadról

(az első, aki szépen beszél veled)

*

A

csatát

megnyered,

de a háborút elveszíted

*

A

népítélet,

avagy

a csőcselék felbujtói –

és maguk a lincselők

*

A

daganatos beteg,

betegség kezelési

végzetes tortúrája

*

A

Damoklész

kardja alatt remegni

(pl. életveszélyes ház,

Kilakoltatásra „várva”)

*

A

folyóból

kimentesz,

de ha fázom, nem takarsz be

*

A

mese

mindig

másról szól –

neki semmi nem

az inge, nem veszi magára…

*

Kikapcsolhatatlan

néprádiós propaganda

a levehetetlen fülhallgatón

*

A

postás

cenzúráz:

csak a jó híreket viszi ki

*

A

vállalkozó

a pénzzel lelép,

a rossz munkát otthagyja

*

A

diák

nyilvánosan

hülyéz és pofoz –

de a tanárt rúgják ki

*

A

Didergő

király tanmeséje –

a világpusztító szeretethiány

*

A

dolgok értékét

kizárólag az árával azonosító

*

A

farkadnál,

az orrodnál

fogva vezetnek –

mintha szex rabszolga…

*

A

farkast akarod

ráolvasással, igékkel

kezes báránnyá tenni?

*

A

farok

csóválja a kutyát–

a nyúl viszi a puskát

*

Képtalálat a következőre: „betegségek lelki okai”

OSZTÁLYRÉSZEM

Az élet árnyát, fellegét is
Szivárványszínbe' látja lelkem
Csalódni és remélni mégis:
Így van megírva végzetemben.
S dallá szövődik minden eszmém
S mind, amit érzek, álmodom:
De nyitját hasztalan' keresném;
Mi célja, haszna: nem tudom.

Sugártalan, ködös napokba',
Ha rám borúl az éjek éje:
Fölhangzik édesen zokogva
A dal vigasztaló zenéje.
Ez tár elém egy szebb világot,
S ha lelkem errül álmodik:
A könny, a kín, a vér, az átok
Hallelujává változik.

S megszáll a vágy, hogy letöröljem
Könnyeit a szomorkodóknak;
S a béke útját megjelöljem
Azoknak én, akik csalódtak.
Ó, fáj e furcsa, gúnyos élet;
S lelkem gyakorta felzokog:
Az emberek mind oly szegények
S nem lesznek soha boldogok!

Türelmet és szánalmat oltott
Belém a lét nehéz igája.
Tudom, hogy ép' az sose boldog,
Akinek boldogság a vágya.
Tudom, hogy nemcsak én kesergek,
Bajlódik más is eleget,
Hurcolja némán a keresztet,
S nem vigasztalja senki meg.

Ó, hála, hála, hogy keservem'
Nem hordozom magamba' némán!
Van vígaszom, lehet pihennem,
Ha gondok árnya száll is énrám.
Borongás, üdvösség, igézet
Körülzsong lágyan, édesen;
S mit suttogásukból megértek,
Merengő, méla dal leszen.

Saját búbánatomban érzem
Örök bánatját a világnak,
S a lelki szomjazók nevében
Sóhajtom el szelíd imámat.
És öntudatlan', önmagátul
Szakad szívembül énekem,
Örömet, bút, mindent elárul...
S én nem tudom, csak érezem.

S habár jövőmben írva látnám,
Hogy sohasem leszek szeretve:
S dicsőség nélkül, ifjan, árván,
Szegényen dobnak sírverembe:
A vágyat üdvben élni váltig
Síró zenébe önteném,
S dalolva várnám a halált, így
Sóhajtanám ki lelkem' én.

1877

REVICZKY GYULA

Képtalálat a következőre: „betegségek lelki okai”

 

LAST_UPDATED2
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL