Payday Loans

Keresés

TÁRSADALMI ELIT: HIVATÁS/POKOLJÁRÁS/ÁRULÁS
723px-plato_i_sin_akademi_av_carl_johan_wahlbom_ur_svenska_familj-journalen

800px-osztly

sokratesz

palos_rend

miklos imre and magyar puspokok

illyes and nl


NAGY JENCIKLOPÉDIA ABC

EUGÉNIUSZ TESTAMENTUMA

HIVATÁS - POKOLJÁRÁSÁRULÁS

 

Ami a legszebb hivatás, az a leghitványabb mesterség is lehet.
Akik a legtöbbet használhatnak, azok épp annyit árthatnak is...

Az írástudók - papok. művészek, tudósok, bölcselők stb.
a segítő foglalkozásúak - szülők, orvosok, tanácsadók stb.,
a politikai és más vezetők, a pénzemberek stb.
 1. hivatása, küldetése, szerepei, ars poétikája, érdemei,
 2. e szellemi-gyakorlati pályák kockázatai, áldozatai, pokoljárása,
 3. és a hibái, vétkei, bűnei - árulásai...
Szabad ötletek jegyzéke esetenként I-XXIV. pontban:
lélektani, szociológiai, bölcseleti megállapítások, kérdések,
egy-egy mottóval, többnyire verssel megfejelve...
Mert a fejétől bűzlik - vagy nem bűzlik, sőt - a hal!

SZELLEMI HIVATÁS, POKOLJÁRÁS ÉS ÁRULÁS

A legszebb hivatás,

avagy a leghitványabb mesterség!?

Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni…

 1. A szülők, az óvó nénik, a tanítók, a pedagógusok
 2. A vallásalapítók, a próféták, az igehirdetők
 3. A papok, a prédikátorok, a lelkészek, a misszionáriusok
 4. A jósok, a jövőbelátók, a váteszek, a táltosok
 5. A bölcselők, a filozófusok, a teológusok, mentorok, guruk
 6. A mesemondók, az énekmondók, a tréfacsinálók
 7. A család-orvosok, az ápolók, a nővérek, az asszisztensek
 8. A népi gyógyítók, a bűbájosok, a „boszorkányok”
 9. A nótafák, a táncházasok, a tánctanárok stb.
 10. A klubvezetők, a kultúrkocsmárosok
 11. Az olvasókör, kulturális egylet stb. szervezők
 12. A kulturális tábor- és utazásvezetők
 13. A játékmesterek, az animátorok
 14. A könyvkiadók, a könyvajánlók, a könyvtárosok
 15. A nevelők és a nevelési tanácsadók
 16. A házasságközvetítők, „kerítők” – a mediátorok
 17. A pszichiáterek, a pszichológusok, a lelki vezetők
 18. Az építészek, a várostervezők, a műemlékvédők
 19. A régészek, a muzeológusok, a történészek
 20. A nyelvtanárok, a tankönyvírók, a tanfolyamszervezők
 21. Az idegenvezetők, a program- és rendezvényszervezők,
 22. A szociális munkások, a pártfogók, a gyámok, a tanácsadók
 23. Az ügyvédek, az ügyészek, a bírók, az igazságügyi szakértők
 24. A művészek és a kritikusok, a költők és írók, zenészek, festők
 25. A dalszerzők, szövegírók, előadók, lemezkiadók
 26. Rádiósok, tévések, honlapszerkesztők – cenzorok
 27. A színházcsinálók és a film-gyártók, a producerek, terjesztők
 28. A formatervezők, az arculattervezők, a lakberendezők
 29. A reklámszakemberek és az ügynökök
 30. A viccmesélők, a humoristák, a nevettetők
 31. A közvélemény-kutatók, a statisztikusok
 32. A divattervezők, a „szépségiparosok” stb.  
 33. A feltalálók, a felfedezők, az újítók
 34. Az alap- és az alkalmazott kutatást végzők
 35. A társadalom- és természettudósok – matematikusok
 36. Az informatikusok, a programozók – a moderátorok
 37. A számítógépes játéktervezők – a játékgyártók
 38. A tudományos és tudománytalan ismeretterjesztők
 39. Az újságírók, a média munkatársak, a műsorkészítők
 40. A hírügynökök, a hírszerzők, a híradók, a hírmagyarázók
 41. A törvényhozók, a jogértelmezők, az igazságszolgáltatók
 42. A diplomaták, a politikusok, a képviselők
 43. Pályázat kiírók, elbírálók, alapítványi kurátorok
 44. A katonatisztek, a kiképzők, a tábornokok
 45. A pénzemberek, az intézményvezetők, az igazgatók
 46. A szponzorok, a producerek és a mecénások
 47. A tőkések, a tulajdonosok, a munkaadók és a PR-juk
 48. A kiválasztott szent emberek, a karizmatikus vezetők
 49. Stb. stb. stb.

hofi arcai

 

 

 Szellemi hivatás példatár – I.
TÁRSADALMI ELIT: HIVATÁS/POKOLJÁRÁS/ÁRULÁS
Írta: Jenő   

NAGY JENCIKLOPÉDIA - XXI.

Eugéniusz életminőség vizsgálatai

Boldog-boldogtalan, bölcs-balga ABC

A földi pokol, vagy a mennyei kor és hely

Szellemi hivatás példatár – I. – 1 - 48.

Arany János

Rendületlenül

Hallottad a szót: „rendületlenül -”
Midőn fölzengi myriád ajak
S a millió szív egy dalon hevül,
Egy lángviharban összecsapzanak?...
Oh, értsd is a szót és könnyelmü szájon
Merő szokássá szent imád ne váljon!

Sokban hívságos elme kérkedik,
Irányt még jóra, szépre is az ád;
Nem mondom: a hont ők nem szeretik;
De jobban a tapsot, mint a hazát...
Oh, értsd meg a szót és hiú dagályon
Olcsó malaszttá szent imád ne váljon!

Fényt űz csinált érzelmivel nem egy,
Kinek világát csak divat teszi:
Őnála köntös, eb, ló egyremegy,
S a hon szerelmén a hölgyét veszi...
Oh, értsd meg a szót s függve női bájon,
Külcsillogássá szent imád ne váljon!

Van - fájdalom! - kinek cégér hona.
Hah! tőzsér, alkusz és galambkufár:
Ki innen! e hely az Úr temploma:
Rátok az ostor pattogása vár!...
Oh, értsd meg a szót: kincs, arany kináljon:
Nyerészkedéssé szent imád ne váljon!

Szeretni a hont gyakran oly nehéz: -
Ha bűnbélyeg sötétül homlokán,
Gyarló erényünk öntagadni kész,
Mint Péter a rettentő éjtszakán.
Oh, értsd meg a szót: fényben, vagy homályon -
De kishitűvé szent imád ne váljon!

Szeretni a hont - ah! még nehezebb,
Midőn az ár nő, ostromol, ragad...
És - kebleden be-vérző honfiseb -
Bújsz a tömegben, átkos egymagad.
Oh, értsd meg a szót s győzve a ragályon
Káromkodássá szent imád ne váljon!

Hallottad a szót: „rendületlenül?”
Ábránd, hiúság, múló kegy, javak, -
Lenn a sikamló tér, nyomás felül,
Vész és gyalázat el ne rántsanak.
Oh, értsd meg a szót: árban és apályon
- Szirt a habok közt - hűséged megálljon!

(1860.)

*

 1. Jót s jól, ebben áll a nagy titok – s nekünk csak a legeslegjobb elég jó
 2. Mint a gyermek és a részeg: mi is csakis az igazat mondjuk, a teljes igazat…!
 3. Ha a borban az igazság, akkor – jó - bort prédikálunk és bort is igyunk
 4. Ha egy bolond százat, akkor egy bölcs ember hány százezret csinálhat?
 5. Nem vagyunk csalhatatlanok, de a tévedéseink lehetőségét minimalizáljuk
 6. A meggyőződésünk szent – nincs végkiárusítás, de még alkalmi engedmény se
 7. Nem nyughatunk, amíg a szellem napsugara nem süt be minden ház ablakán
 8. Igyekszünk jó papok mintájára holtig tanulni – mások és a saját hibáinkból is
 9. A szólás-sajtó, a kutatás-tanítás szabadságáért az utolsó töltényig küzdünk
 10. Érezzük, hogy mikor van ideje a láblógatásnak, s mikor a tengerátúszásnak
 11. Sportemberek vagyunk, akik jó példát mutatva törnek új – egyéni – csúcsokra
 12. Kiváló egyéni-csapat teljesítménnyel olykor egész népünkben tartjuk a lelket
 13. Felállunk katedrára, szószékre, hordóra: de csak akkor, ha van mondanivalónk
 14. A nálunk jobbat őszintén és melegen ajánljuk - akár még magunk helyett is…
 15. Az igazság bajnokaiként a hamisság s hazugság előtt sohasem kapitulálhatunk
 16. Igyekszünk „üzeneteinket” minél egyszerűbben és közérthetőbben kifejezni
 17. Nyilvános működésünket ne befolyásolja: kitüntetnek vagy  lecsuknak érte?!
 18. A miránk bízott vagy tudomásunkra jutott titkokat biztonságban megőrizzük
 19. Nem lehetnek olyan titkaink, amivel mi magunk esetleg zsarolhatók lennénk
 20. Nemcsak bringázunk, de előnyeit propagáljuk és lehetőségéért akciózunk is
 21. Harag és részrehajlás nélkül ítélkezünk az arab és zsidó stb. terrorizmuson
 22. Szavainkra-műveinkre nyitott könyv életünk-szenvedésünk az aranyfedezet
 23. Sors, nyiss nekünk teret, hadd tehessünk végre az emberiségért valamit…!
 24. Nem baj, ha más orozza el dicsőségünk, egy a fő: ha a hazánk jó úton halad
 25. Alkotva hass és gyarapíts, s családunk, kishazánk-nagyvilágunk fényre derül
 26. Segíts az embereknek: fölös erőfeszítés helyett ésszel jobban-tovább élni
 27. A közért csak a saját bőröd vidd vásárra, s ne más farkával verd a csalánt
 28. Ötletes-hatásos eszközöket találj ki elhallgatásos hazugságot kihangosítani
 29. Egy életre megtanítjuk a rászorulókat érdekeiket felismerni s érvényesíteni
 30. Tűzoltók vagyunk: örök készenlétben állva, de nem keresve az éles bevetést
 31. Katona vagy: gyakorlatozó, hadra fogható, de az örök békére törekevő
 32. Vészkor elhagyva elefántcsonttornyunk mentjük a legfőbb értéket, az embert
 33. Cerberussal őriztesd – Csokonai V. Mihállyal szólva - „áldott magánosságodat”
 34. Ne hagyd magad piti csetepatéba belerángatni: sas nem kapkod a legyek után
 35. Szellemi munícióval párbajképes bátor Dávid légy a Gonoszság Góliátja ellen
 36. Hetvenhét nyelven kell értenünk: a gyerek, a melós, a cigány stb. „nyelvein”
 37. A mi Noé bárkádon van a holnap hőse: röhögjenek a „részeg” építőre s evezősre
 38. Szertelenül megmámorosodunk – a korlátlan szellemi élvezetekben tobzódunk
 39. Gondolunk nem egy, de több merészet s nagyot és rátesszük egész életünket!
 40. A rágalmazási per eshetősége nem tart vissza: kimondom a mást terhelő igazam
 41. Tudj visszhangtalanságban is működni, de örökké keresd a legszigorúbb kritikát
 42. Százszemű Árgusként figyeljük-felemlítjük, hol csorbul az emberi méltóság
 43. Akkor is magvakat vess s palántákat gondozz, ha már nincs esélyed az aratásra
 44. Őrizzük-védjük a bevált régi jó szokásokat - kockázatosan kutatjuk a hiányzót
 45. A testi-lelki bajokra kitalált „szerekkel” elsősorban önmagunkon kísérletezünk…
 46. Egész népem próbálom népfőiskolai fokon az igazra, a szépre és a jóra tanítani
 47. Plusz talentumaink nemessége minket minél több „arany” visszaadására kötelez
 48. Összerakjuk a széttörött egészeket: pl. reált s humánt, népiest s urbánust


 
Pokoljáró dudássors példatár – I
TÁRSADALMI ELIT: HIVATÁS/POKOLJÁRÁS/ÁRULÁS
Írta: Jenő   

NAGY JENCIKLOPÉDIA - XXI.

Eugéniusz életminőség vizsgálatai

Boldog-boldogtalan, bölcs-balga ABC

A földi pokol, vagy a mennyei kor és hely

Pokoljáró dudássors példatár – I. – 1 - 48.

 

Petőfi Sándor

SZOMORÚ ÉJ

 

Éjfél lesz, és én mégsem alhatom,

Mert gondomat el nem altathatom.

Mi fog történni vélem s a hazával?

E kettős kérdés tépi lelkemet.

Ah, nem érem be a magam bajával,

Még te is gyötresz, hazaszeretet!

Ez hát a költő sorsa, mindig ez,

Hogy örök vészű tengeren evez?

S mit ér, ha őt a haragos habokból

Mentő sajkával partra is tevék,

Ha itt az bántja, hogy mi lesz azokból,

Kik ott maradtak a hajóba’ még?

Apám, apám, mért is taníttatál,

Miért az eke mellett nem hagyál?

A könyvet szép, de csalfa tündér lakja;

Ha fölnyitod, megkapja szívedet,

És fölvisz a legragyogóbb csillagra,

De le nem hoz... a magasból levet.

Inkább a napba, mint a könyvbe nézz.

A napvilágtól szemed fénye vész.

Nem így a könyvvel; oly világ van ebben,

Mely erősíti még szemeidet,

S közel hoz mindent... s minden vajmi szebben

Tünik föl, hogyha távol nézheted.

Miért tanultam? mért nem maradék

Földmívelő, aminek szánt az ég?

Nem tölteném most kínos virrasztással

A végtelenbe nyúló éjszakát;

Lelkem fölött az álom víg dallással

Madár módjára ringatná magát.

Volnék földmíves, vagy volnék juhász!

Ki messze, kint a pusztákon tanyáz,

S mig ellegelget kolompolva nyája,

Ő hűs bokorba vészi bé magát,

S nem hallja senki sem, úgy fujdogálja

Saját kedvéért a kis furulyát.

Vasárnap tisztát venni hazajár,

Hol a szerelmes lyányka várja már.

A lyányka jó, friss, szereti a dolgot,

S oly szép, mint a megszületett tavasz;

Csókot kap és ád a juhász, s ő boldog,

Hiszi tehát, hogy a világ is az.

 

Pest, 1847. január

*

 

Ady Endre:

Seregesen senkik jönnek

 

Minden semmirevalónak,

Gácsnak, svábnak és zsidónak

Grádics adatott:

Itt alant már csak egyedül

Maradok.

.

Sürög a vad, magyar élet,

Még a némák is beszélnek

S uccám ellepik

S bárki taknyost egy bősz iram

Felrepit.

.

Seregesen senkik jönnek,

Megrabolnak, elköszönnek

Gúnnyal, szabadon,

Mi bennem gyűlt, mindenkié

A vagyon.

.

Mind a szépet, amit hoztam

S ami uj, nagy, átkozottan

Sok, pazar ige:

Úri, léha nullák raja

Söpri be.

.

Álmagyarok s jöttment népség

S cimeres, ronda cselédség

S nagyúri nagyok:

Ez időben, itt, valaki:

Én vagyok.

.

Uj igéim tán nem hatnak,

Rossz frigyesim elhagyhatnak

S nőhet a fülem,

De nem lesz itt semmi, soha

Nélkülem.

Nyugat • / • 1911 • / • 1911. 6. szám

 

*

 1. A megélhetésüket anyafarkasként védő sarlatánokkal, kontárokkal küzdő
 2. A mély vízen kell járnod: ha gyengül a hited, akkor rögtön süllyedsz is el
 3. A mindenséggel méri magát: egyre magasabb csúcsot kísérel megmászni
 4. A műért hozott áldozatnak jelképes példája Farinelli, a kasztrált énekes
 5. A pápának hadserege, neked pénzed sincs – csak az igazságod van, ha van
 6. A papíron még alig valami olvasni érdemes, de a papírkosarat üríteni kell
 7. A passzív diákok rád ásítoznak – az aktívabbak köpőcsővel becélozgatnak
 8. A rablógyilkos kárvallottjai tömegben mégis inkább Jézust feszítik meg
 9. A régésznek, a nyomozónak néhány töredékből kéne az egészet kitalálnia
 10. A rivaldafény, a taps az éltető közege, de mi lesz a kiöregedett bohóccal
 11. A sok fiaskó sem veszi el kedved a további igen drága kísérletezésektől?
 12. A sok tennivalót és lógóst látva neked nehéz, hogy ne légy munkamániás
 13. A suszterből lett komisszár, újgazdag beledumálhat a műhelymunkádba…
 14. A szélhámos leleplezésével mindenkit szolgált, ő viszont rajta áll bosszút
 15. A szellemi dolgozó anno hivatalosan improduktív, népnyelven lógós jelzős
 16. A szellemi kiskorúak a paternalista tanítómestert mumusnak nézhetik…
 17. A szemed láttára égetik el pótolhatatlan kézirataidat, egész életműved…
 18. A szépség erotikus dimenzióját tárod fel, mégis pornográfiával vádolnak
 19. A színpadon átszellemülve kivirul – otthon viszont mint kifacsart citrom
 20. A szó elrepül, de írásod megmarad: eléd tolják mint terhelő bizonyítékot
 21. A szorgalmas hangyáktól megkapja a muzsikus tücsök a kioktatást…
 22. A szülő élete nyitott könyv a kritikus gyermekszem és gyerekszáj előtt
 23. A te „vétkeidért” gyermekeiden állnak bosszún meggátolva tanulásuk stb.
 24. A te verseddel vallanak szerelmet pont annak a lánynak, aki rád se néz…
 25. A tóparton nyugdíjasként horgásznál, de hogy ezek butítsák a „népedet”!
 26. A többségért „lobbizva” nemcsak kisebbségben, de magadra maradsz…
 27. A túl sok gyónás, Gulag emlékezés hallgatásába is megbetegedhet a lélek
 28. A vádlott mindig túl súlyosnak, az ügyész túl enyhének érzi az ítéleted
 29. A vadrezervátumban testi épséged is kockáztatod az orvvadászt üldözve
 30. A világ más táján szent dalnok lett volna a Hortobágy elvetélt poétája…
 31. A visszhangtalanság közönyébe fullasztanak – még negatív válasz sincs
 32. A zsákbamacskában oly feleség volt, ki cerberusként őriz dolgozószobát
 33. Addig és oly átéléssel alakította az intrikus szerepeket, míg úgy maradt
 34. Agorafóbiás, közszerepléstől rettegő sem úszhatja meg olykor: a Beszéd
 35. Ahogyan Szókratész, „az ifjúság megrontójaként” ő is méregpoharat kap
 36. Akár túlórában is neked kell kimosni a körzeted lakóinak lelki szennyesét
 37. Aki próbált már egyszer is árral szemben úszni, széllel szemben járni…
 38. Akkor is előre törsz, kúszol-mászol, ha senki, de senki se követ, biztosít
 39. Akkor is riadóztatsz, ha nem vagy teljesen biztos – ki is pellengéreznek…
 40. Akkor is tovább nyomoz a bűnös után, ha a szálak magasabbra vezetnek…
 41. Aktfestményed sorsáról nem a publikum, a zsűri, de erkölcsrendész dönt
 42. Amennyire biztos, hogy gyereked éhes lesz, annyira bizonytalan a gázsid
 43. Amíg mások pankrációzgatnak, te élethalálharcban küzdő gladiátor vagy
 44. Amíg ők játszottak a téren, addig te billentyűket gyúrtál egy zongorán…
 45. Amikor éppen neked kell működtetni, szervezni illegális kiadót, rádiót…
 46. Amikor már végre szabadon szólhatnál, annál kínosabb, ha már nincs mit
 47. Amikor nagyon megy a munka,akkor bűnösen elhanyagolja szerettei körét
 48. Amikor osztozkodik a cigánybanda, hiába járna mindenkinek: nem jut… 
Írástudók bűnvallása-árulása példatár – I.
TÁRSADALMI ELIT: HIVATÁS/POKOLJÁRÁS/ÁRULÁS
Írta: Jenő   

illyes and nl

NAGY JENCIKLOPÉDIA XXI.

Eugéniusz életminőség vizsgálatai

Boldog-boldogtalan, bölcs-balga ABC

A földi pokol, vagy a mennyei kor és hely

 

Írástudók bűnvallása-árulása példatár – I. – 1 - 48.

Reményik Sándor

Eredj, ha tudsz!

Egy szívnek, mely éppúgy fáj, 

mint az enyém


Eredj, ha tudsz... 
Eredj, ha gondolod, 

Hogy valahol, bárhol a nagy világon 
Könnyebb lesz majd a sorsot hordanod, 
Eredj... 
Szállj mint a fecske, délnek, 
Vagy északnak, mint a viharmadár, 
Magasából a mérhetetlen égnek 
Kémleld a pontot, 
Hol fészekrakó vágyaid kibontod. 
Eredj, ha tudsz.

Eredj, ha hittelen 
Hiszed: a hontalanság odakünn 
Nem keserűbb, mint idebenn. 
Eredj, ha azt hiszed, 
Hogy odakünn a világban nem ácsol 
A lelkedből, ez érző, élő fából 
Az emlékezés új kereszteket.

A lelked csillapuló viharának 
Észrevétlen ezer új hangja támad, 
Süvít, sikolt, 
S az emlékezés keresztfáira 
Téged feszít a honvágy és a bánat. 
Eredj, ha nem hiszed.

Hajdanában Mikes se hitte ezt, 
Ki rab hazában élni nem tudott 
De vállán égett az örök kereszt 
S egy csillag Zágon felé mutatott. 
Ha esténként a csillagok 
Fürödni a Márvány-tengerbe jártak, 
Meglátogatták az itthoni árnyak, 
Szelíd emlékek: eszeveszett hordák, 
A szívét kitépték. 
S hegyeken, tengereken túlra hordták... 
Eredj, ha tudsz.

Ha majd úgy látod, minden elveszett: 
Inkább, semmint hordani itt a jármot, 
Szórd a szelekbe minden régi álmod; 
Ha úgy látod, hogy minden elveszett, 
Menj őserdőkön, tengereken túlra 
Ajánlani fel két munkás kezed. 
Menj hát, ha teheted.

Itthon maradok én! 
Károgva és sötéten, 
Mint téli varjú száraz jegenyén. 
Még nem tudom: 
Jut-e nekem egy nyugalmas sarok, 
De itthon maradok.

Leszek őrlő szú az idegen fában, 
Leszek az alj a felhajtott kupában, 
Az idegen vérben leszek a méreg, 
Miazma, láz, lappangó rút féreg, 
De itthon maradok!

Akarok lenni a halálharang, 
Mely temet bár: halló fülekbe eseng 
És lázít: visszavenni a mienk! 
Akarok lenni a gyujtózsinór, 
A kanóc része, lángralobbant vér, 
Mely titkon kúszik tíz-száz évekig 
Hamuban, éjben.

Míg a keservek lőporához ér 
És akkor...!!

Még nem tudom: 
Jut-e nekem egy nyugalmas sarok, 
De addig, varjú a száraz jegenyén: 
Én itthon maradok.

1918. december 20.

*

 

 1. 1984 előtti és utáni történelmet naprakészen hamisítok
 2. A „haszontalan filozófia” ellen hangulatot teremtek
 3. A „hegemón” marxista–leninista esti egyetemen adtam, vettem órákat
 4. A „homousion-homoiusion” hitvitát mi furkósbottal vívjuk
 5. A „Kincses szigetről” hamis térképet készítek és árulok
 6. A „kuratóriumi bizottságosdi” kollektív felelőtlensége mögé bújok
 7. A „ma nekem, holnap neked” alapon döntök pályázatok sorsáról
 8. A „reál” és „humán” szféra közé éket verek, majd szakadékká tágítom
 9. A „szívátültetéshez” legyengítem szellemi immunrendszeredet
 10. A „Tudomány” fedőneve alatt lakásodban kutatok, lelkedben vájkálok
 11. A „varázsló” vagyok, aki Mariót gonoszul hipnotizálta
 12. A baráti kapcsolatokat hálózatépítéssel teszem tönkre
 13. A belvárosból csak erőszakkal lehetne országjárásra vinni
 14. A Bibliából idézve „bizonyítom be”, hogy semmi nem szent
 15. A bűnbakra meglevő igényt felerősítem és kielégítem
 16. A bürokrácia útvesztőiben sorsukra hagyom ügyfeleim
 17. A célszemély botlására dögkeselyűként lesek és lecsapok
 18. A családi ezüst után a hálószobatitkokból tartok végkiárusítást
 19. A császárnak törlesztek, istennek meg se próbálok adózni
 20. A csodájára járnak új találmányomnak, a kormánypárti kabarénak
 21. A csúcson rajongásommal zaklatlak – utána le se köplek
 22. A döntések helyett – esetleg után – szeretek vitatkozni
 23. A fal ugyanazon pontját nézem évekig, mert alapos vagyok
 24. A falra festem az ördögöt és meglep, hogy meg is jelenik
 25. A felelősséget gyorsan és szakszerűen el- és áthárítom
 26. A főorvos diagnózisa nekem – alorvosnak – megfellebbezhetetlen
 27. A gaz(dag) embereket kiszolgálva kiszolgáltatom a szegényeket
 28. A gazdagok és hatalmasok zseniális sztárügyvédjeként villogok
 29. A gazemberek utolsó mentsvárába húzódok: a „hazaffyságba”
 30. A gerontokratikus Akadémiáról űzöm külföldre a tudóspalántákat
 31. A gitárommal szeget verek, a diákokkal adathegyeket magoltatok
 32. A gyanúsítottat elítéltnek prejudikáló és köpködő Sz. L. Voltam
 33. A gyarmati leigázáshoz ideológiát gyártok
 34. A gyerekre rakom ártatlansága bizonyításának terhét
 35. A háború megelőzésénél is jobban ügyelek a diplomáciai protokoll előírásaira
 36. A háborús héják szócsöve és bértollnoka
 37. A hálás szerepet lestoppolom, a hálátlanokért versenyeztetek
 38. A hatalmamban levőkön – gyereken, diákon, rabon – kísérletezgetek…
 39. A Hatalommal személyre szóló különalkut kötök
 40. A hatalomról gúnyrajzot, az ellenzékről szentképet készítek
 41. A határidő a múzsám, a honorárium a doppingszerem (csók)
 42. A Hivataltól várom, hogy rangot adjon a szellemi életben
 43. A humort diszkvalifikálom, a komolyat a komorral azonosítom
 44. A jó lábat amputálom ugyan, de keresek vevőt a papucsra
 45. A kapitalizmus szelleméhez igazítom a protestáns etikát
 46. A kereszténység márkaneve alatt bóvlit vagy mérget kínálgatok
 47. A keserű pirulákat geil sziruppal öntöm le
 48. A kezem tiszta: spiritus rector vagyok a szellemi népirtásban 
Hivatás, pokoljárás, árulás – 7.
TÁRSADALMI ELIT: HIVATÁS/POKOLJÁRÁS/ÁRULÁS
Írta: Jenő   

NAGY JENCIKLOPÉDIÁM

MAGYAR SZELLEMI ELIT - ABC

HIVATÁS – ÁRULÁS - POKOLJÁRÁS

AKI JÓ SOKAT SEGÍTHET/ÁRTHAT

Értelmiségiek, segítők és vezetők lexikon – 7. (289 - 336.)

 

 

289.

A PERC-EMBERKÉK UTÁN

Otthon bolondját járja a világ,

Majmos, zavaros, perces, hittelen,

Nagy, súlyos álmok kiterítve lenn,

Fenn zűrös, olcsó, kis komédiák.

Magyar Bábelnek ostoba kora,

Ments Atyaisten, hogy benne legyek -

Engemet kötnek égbeli jegyek

S el kell hogy jöjjön nászaink sora.

Most perc-emberkék dáridója tart,

De építésre készen a kövünk,

Nagyot végezni mégis mi jövünk.

Nagyot és szépet, emberit s magyart.

Robogok honról rejtett vonaton,

Ebek hazája ma, nem az enyém -

S ha marad csak egy hivőm, szent legény,

Még a holttestem is ellopatom.

Ez a ricsaj majd dallá simul át,

Addig halottan avagy éberen,

Pihenjen a szent láz s az értelem,

Míg eltünnek a mai figurák.

Magyar leszek majd hogyha akarom,

Ha nem sutáké lesz itt a világ,

S fölcsap minden szent és igazi láng

Rejtekből avagy ravatalon.

 

Ady Endre

(1913)

 

 

290.

KÖZSZEREPLŐ

Megmérettetési alkalmak

Amikor itt és most produkálni kell,

amikor kiállítódik a bizonyítvány rólad.

Amikor felelsz, vizsgázol, szerepelsz,

vagy felvételizel iskolába, állásra stb.

Kinek használ, kinek árt a drukk, a lámpaláz,

kiből a legtöbbet hozza ki, hogy ilyen komolyan veszi,

kit meg leblokkol a nagy akarás,

aminek nyögés lesz a vége...

Ki meg azért teljesít rosszul, múlja alul magát,

mert egyáltalán nem motivált,

nem izgatja a feladat teljesítése...

 

 

291.

A SZABADSÁG LÁTSZATA

Szabadnak hiszed magad,

mert nem lettél a zsarnok kegyence –

pedig szenvedélybeteg, munkaalkoholista,

különféle izmusok rabja, Mesterek strébere vagy,

esetleg egy nő a farkadnál-orrodnál fogva vezet,

rettegsz attól, hogy egyszer is nevetségessé válhatsz,

s teljesen behódolsz a közvélemény zsarnokságának!

 

 

292.

TERMÉSZETES ÉS

TÁRSADALMI MUNKAMEGOSZTÁS

A csoportban is élő állatok is megosztják a munkát,

Ahogy például az oroszlánok életkor és nemek szerint,

Nem beszélve egy hangyabolyról vagy egy méhkasról stb.

Ismerjük a családi természetes munkamegosztás előnyeit,

És a közjót szolgálja, ha az arra alkalmas a kormányos,

Ha nem a hajóorvos főzi az ételt, s nem a matróz a kapitány.

De ha se a matrózból, se a fiából se lehet soha kapitány,

Ha a matrózról nem derülhet ki, hogy amúgy jól zongorázik…

Ha pl. csak a zsidógyerekből lehet művész, tudós, újságíró stb.

 

 

293.

K.O.

Kiütve és rád számolva…

Akit legjobb barátodnak hittél,

akit minden titkos tervedbe beavattál,

aki bármikor jöhetett és asztalodnál evett,

arról véletlenül kiderül,

hogy spiclid volt,

s azóta se híre, se hamva,

még csak megbánást sem tanúsít...

 

 

294.

JELEN NEM LEVŐ

Vagy a soha nem volt,

az időtávolság miatt megszépített

korba vágyódsz, vágyódtatsz,

vagy olyan utópiáról ábrándozol,

ami nincs kapcsolatban azzal,

ahogy itt és most élsz, élünk,

ami semmire nem kötelez,

s így passzivitásra kárhoztatod magad,

és az olvasó-, nézőközönségedet...

 

 

295.

ÁL-SZABADSZÓLÁS

Úgy akarsz teljes szólásszabadsághoz jutni,

hogy magadra veszed a bolond bélyegét, stigmáját –

így szókimondásod nem sújtja negatív szankció,

de arra már nem gondolsz, mi ennek az ára:

senki nem veszi komolyan a szavaidat!

 

 

296.

KILÖVENDŐ

Preparált vadászat

Szabad préda vagy,

akire hajtóvadászatot rendeznek,

s akinek az életével nem kell elszámolni,

s akinek szinte semmi esélye a menekülésre,

hisz a fizető vendégvadászok,

a szellemi bérgyilkosok stb.

biztosra akarnak menni...

 

 

297.

ROSSZ ALTERNATÍVA

Vagy nincs diplomád

és azért nem tudsz labdába rúgni,

vagy van, de akkor már…

… annyira átmosták az agyad, hogy...

 

 

298.

PRÓBÁK

Lelki elsősegély:

pl. egy öngyilkos jelöltben tartani a lelket

Szellemi teszt:

Amíg egy lábon/fél lábon állsz,

összefoglalni vallásod lényegét

 

 

299.

PATERNALIZMUS

Amíg kicsi a gyerek,

különösen vészhelyzetben,

erővel is betartatjuk a szabályokat,

melyek az ő érdekét is védik,

de közös érdekünk,

hogy ő ezt minél előbb be is lássa,

s magától is tiszteletben tartsa ezeket.

Bánhat-e így a szellemi elit a néppel?

 

 

300.

AHHOZ KÉPEST JÓ VAGYOK?

Például focikapusnak koromhoz képest.

De a szakmámban, hivatásomban

nem védekezhetsz ezzel.

Ott a mindenséggel mérd magad!

Különben te leszel

focisták között a legjobb filozófus,

és filozófusok között a legjobb focista.

 

 

 

301.

ENIGMA ÉS BÉRTOLL

Régen rossz annak a kornak, annak az országnak,

ahol a tudós, a bölcselő, a művész, a szellemi elit

betegesen irtózik a közérthetőségtől-közélvezhetőségtől,

aminél csak az lehet rosszabb,

ha az értelmiségi a homlokára nyálazott bankóért

bármit és bárhogy eljátszik, amit a fizető úr rendel...

 

 

 

 

 

302.

MOHAMED A HEGYHEZ

Szókratész, a bölcs és Jézus, a vándorprédikátor

sem az Akadémián, a templomban várta a jónépet,

de elvegyült az agórán, járta az országot,

mint Déryné és a Déryné színház és utódai,

hogy az igazságra, szépségre szomjazó embereket

isteni adományukkal segítsék, tiszta forráshoz vezessék.

 

 

303.

SZAKMAI ÁRTALOM

Milyen lehet egy nyomozó

otthon vagy a baráti körben,

amikor hozzá van szokva,

hogy neki mindenki hazudik,

hisz ha igaz a cinikus mondás:

amiért rád bizonyítva 4 év,

az beismerő vallomással 6 jár…

Ezért állandóan gyanakszik,

s nem veheti magától értetődőnek,

hogy alapesetben,

ha nem viccelnek, pókereznek, konspirálnak,

akkor a körön belüli emberek egymással őszinték

 

 

304.

MAGYAR ’ELIT’

"Egy szó mint száz,

aljas és undorító a magyar ’elit’ 1945 óta,

a választó és választott nép sajátos szimbiózisa:

ha kicsit megkaparjuk a hivatalos életrajzokat,

rögtön kibuknak az elképesztő kapcsolatok,

a felvett nevek mögötti valóságos múlt,

és az a szemfényvesztés,

mellyel az ország rontók

szabályosan elosztották magukat jobbra és balra,

minden pártba és mozgalomba,

hogy soha ne lehessen őket

tetten érni, leleplezni, megbüntetni,

vagy legalább kérdőre vonni."

(Szentmihályi Szabó Péter: Kár volt a szóért)

 

 

305.

CSODÁS

ÁTVÁLTOZÁSOK:

PLUSZ-MÍNUSZ

* A hatalomtól eltorzuló jellem

* Kíváncsi gyerekből iskolakerülő diák

* Megszállott lesz, akiből az ördög beszél

* Janicsárrá lett népi értelmiségi

* Anarchista diákvezérből technokrata

* Hőbörgő hőzöngőből konformista kispolgár

* Rablóból pandúr – pandúrból rabló

* Pálfordulás: pl. Üldözőből üldözött

* Nagy megtérések: latorból üdvözült

* Rajongóból cinikus

* Bálványimádóból gyűlölő

* Csodagyerekből tucatember

* Élsportolóból dagadt vagy rokkant

* Haramiavezérből papucsférj

* Remetéből mozgalmár

 

 

306.

MINDEN NAGY FÉRFI

MELLETT EGY ASSZONY ÁLL

aki a biztatója és a vigasztalója

aki a buja szeretője

aki a háztartásvezetője

aki a hitének erősítője

aki a konyha tündére

aki a társalkodónője

aki a vendéglátást szervezi

aki ápolja, ha rászorul

aki az élő lelkiismerete

aki az eszmecseretársa

aki az ihletadó múzsája

aki bármiben bármikor kisegíti

aki betakarja, ha elszenderedik

aki büszke rá, dicsekszik vele

aki ellenőriz és számonkér

aki elnézi, megérti gyengéit

aki eltűri hűtlenkedéseit

aki elviseli a rossz kedvét

aki emlékeztet és tervez

aki érti és érzi a humorát

aki feltétlen szereti, ha lerokkan is

aki felvidítja és mosolyt csal arcára

aki foggal-körömmel harcol érte

aki gondozza a kertet

aki gyengéden simogatja testét-lelkét

aki időt, energiát, életet áldoz rá

aki igazmondó és irgalmas vele

aki imádkozik érte és vele

aki kedvességekkel lepi meg

aki kimossa a ruháit

aki kis dolgokban tud engedni

aki kiszínezi és hosszabbítja az életét

aki legfőképpen neki akar tetszeni

aki megelőzi a betegséget

aki megérzi, mikor mire van szüksége

aki megosztja vele örömét-bánatát

aki megszépíti a házát, kertjét

aki mocskosan, részegen is fogadja

aki naponta hálát ad érte Istennek

aki nem engedi, hogy eladja a lelkét

aki nem faggatja titkairól

aki neveli a gyerekeket

aki oldja rossz gátlásait, görcseit

aki otthont teremt a lakásukból

aki öltözködési tanácsokat ad

aki rugalmasan osztja meg vele a munkát

aki szárnyakat ad jogos vágyainak

aki szívesen engedi el a férfiklubba

aki szóval/házipatikával csillapítja a fájdalmát

aki szüli közös gyermeküket

aki tapintatos és diszkrét

aki távol tartja a zaklatókat

aki tiszta, takaros és rendes

aki tud nagystílűen ünnepelni

aki tud titkot tartani, nem pletykás

aki tudja, mikor kell egyedül hagyni

aki türelmes rossz szokásaival

aki úgy néz fel rá, amilyen (lehetne)

aki vele együtt nélkülöz, nyomorog

aki vele és róla álmodik

aki visszavárja a frontról, a börtönből

akinek az emberek között Ő az első

akinek az ölébe hajthatja a fejét

akinek van fix keresete

akivel együtt énekel, táncol és mulat

(lehet folytatni a sort…!)

 

 

307.

SZÁMADÁS

A TALENTUMRÓL

Hát nem égbekiáltó

szörnyű igazságtalanság,

hogy egyikünk egy,

másikunk két vagy több talentumot kapott?

Csak az lehet boldog, aki legalább kettővel indul?

De mennyivel könnyebb az egyet megduplázni?

Mily könnyen lehet a nagy tehetség áldásából átok?

S a Szentírás példabeszéde szerint,

mindenkitől csak azt fogják számonkérni,

hogy ő hogyan gazdálkodott

a rábízott talentum(ok)kal!

Akinek többje van,

az többre is kötelezett - noblesse oblige...

 

 

308.

KÁROMKODÁSBÓL KATEDRÁLIS…

Mikes Kelemen meséli egy levelében

annak a püspöknek a történetét,

aki egyszer egy sziget mellett elhajózván

rettenetes káromkodásokra, átkokra lett figyelmes -

kiszállt s ott egy remetét talált, akit kérdőre vont.

A remete szörnyen megijedt, magyarázkodott

mondván, hogy ő most imádkozott...

A püspök leteremtette, lehordta -

majd megtanította szép imádságokra,

s dolgát jó végezve elhagyta a szigetet..

De mit lát a hajóról?

Kétségbeesetten szalad utána a vízen a remete:

- Atyám, atyám! Elfelejtettem az imént tanult imákat!

- Jól van fiam, csak csináld úgy, ahogy eddig...

 

 

309.

HIVATÁSTÉVESZTÉS

Leereszkedik a remete a hegyről,

bemegy a vendéglőbe s kér ételt-italt, s nőt...

Nőt nem tudnak adni.

Amikor sokadszorra ismétlődik a dolog,

akkor kínjukban felajánlják neki a Bélát.

- A Béla? De hát én nem vagyok olyan!!

Legközelebb nagy szükségében alább adja,

de kiköti, hogy ne tudjon róla senki.

- Nem fog róla tudni más rajtunk kívül,

csak még az a két ember, aki lefogja a Bélát,

mert a Béla sem olyan...

 

 

310.

A HÁROM MAJOM

Az egyik nem lát,

a másik nem hall,

a harmadik nem beszél.

 

 

311.

LE STYLE

C’EST L’HOMME

A stílus maga az ember

Aki fossa a szót,

az más gazságra is képes.

A sok beszédnek sok az alja,

ami zavarossá teszi és időd is rabolja.

És aki kétértelműen beszél,

hogy lehessen így is és úgy is érteni:

szókimondás kerülő,

a felelősség elől menekülő,

óvatoskodóan fogalmazó.

Az elején állít, a végén visszavon.

Ezt nem én mondom,

csak mástól hallottam.

Ha elmondod, letagadom.

 

 

 

312.

KIS ÉS NAGY BAJ

Ki van nagyobb bajban?

Sokféle embernek nehéz segíteni:

Pl. annak, aki röstell szólni, hogy szüksége van rá,

Vagy annak, aki nem akar magán segíteni

Vagy beleharap a segítő kézbe. És a többi.

De talán a legnehezebb annak,

aki nem is tudja, hogy mennyire segítségre szorul,

Sőt:ő aggódik érted, hogy mindjárt elkárhozol…

 

 

313.

ÖNLELEPLEZŐ

Aki még magát se győzte még meg,

Az hevesen győzködve üldöz igazával másokat?

Mert a benne rejlő isten visszaigazolása helyett

Minél több ember visszabólogatását akarja elérni

Miközben azzal buzdítja bizonytalankodó önmagát,

Hogy neki kutyakötelessége az igazságot terjeszteni,

S ezáltal mások lelkét megmenteni a kárhozattól…

 

 

 

314.

SZÓL A MAGYAR RÁDIÓ

"Ha a rádióban megszólalok,

ez a felelősségérzés a legmagasabbra fokozódik:

mi az, amit az egész magyarságnak el kell mondanom.

A zene az egész emberiséghez szól,

a beszéd csak a nyelv közösségéhez.

De a nyelvközösség nemzeti közösséget jelent:

aki a rádióban megszólal, a nemzet munkása.

Így a rádió, mint élő szó, élő nyilatkozatközvetítő,

a legnagyobb mértékben részességet vállal a nemzeti munkában.

Az írásnál is inkább csak egy nemzetnek céljait tudja szolgálni.

Az írást le lehet fordítani idegen nyelvekre;

a rádióbeszéd elhangzik,

s hatása csak a nyelvet értők lelkében maradhat vissza.

A rádiót hallgatók sokkal egységesebbek,

mint bármely művészet élvezői."

MÓRICZ ZSIGMOND

 

 

315.

REKLÁMEMBER

Vonzóvá tett perverzió

Milyen előnyökkel kecsegtet

a nem normális/heteroszexualitás?

A biszexnek megkétszereződnek az esélyei...

A homokosnak nem kell fogamzásgátlással bajlódni...

A kapcsolatból nem születik gyerek - "szabad" maradsz…

Nem kell „elnyomni” az ösztönöd, titkos vágyad…

Ebben a nagyon szabad világban is üldözött lehetsz,

valami olyat csinálhatsz, amit a bunkók lebuziznak...

Átélheted a titkolózás, a konspiráció izgalmát,

s te lehetsz az a hős, aki harcol az emancipációért...

stb. stb.

 

 

 

316.

ÖNSEGÍTŐK

Sorsközösség

Összejöhetnek sorstársak

- mint például az anonim alkoholisták -,

hogy segítsék egymást ellenállni a kísértésnek,

de lehet az ilyen hasonló hasonlónak örül kapcsolat

komoly hátráltató is az előrelépésben:

pl. amikor elvált nők egymás közt vigyáznak,

nehogy kényes kérdésekről beszéljenek...

 

 

317.

LELKI SEGÉLY

Ahol nagy a szükség,

ott közel a segítség:

a XX. század a szorongás időszaka,

de akkor született és izmosodott meg

a pszichoanalízis, a pszichiátria stb.?

Lehetnek ezek is parazitái a rádbeszélt bajnak,

de nálunk az is szégyell ilyen segítséget kérni,

akinek égető szüksége lenne rá...

 

 

318.

HONOR

Miért fizetik

s becsülik jobban itt és most

például a sebészt, mint a bölcset?

Az egyiknek a kezében van az életünk,

nagyon sokat kellett tanulnia és gyakorolnia,

s ha téved: nyomorék leszel vagy halott,

s a munkájáért erkölcsileg-anyagilag jótáll?

Bezzeg a filozófus, a pap, a pszichiáter stb.

csak általánosságokat mond,

vagy ha személyre szabott tanácsot ad is,

még sose perelték be, nem tiltották el stb.?

 

 

319.

MŰHIBÁS

A boncolások

arról tanúskodnak:

a betegek legalább 20%-át

rosszul diagnosztizálják, félrekezelik?

Egy morbid vicc jutott erről eszembe:

- Pista bácsi, van egy jó és egy rossz hírem...

- Mondd a rosszat előbb, essünk túl rajta...

- Tévedésből a jó lábát vágtuk le...

- És mi a jó híre doktor úr?

- A beteg lába szépen gyógyul...

 

 

320.

HÉBER HÉDER

Kelet-európai zsidók

visszaemlékezését nézem,

akik elmesélik, hogy ők délután különiskolába jártak,

ha jól értettem a "héderbe",

ami nyilván megnehezítette elvegyülésüket a játékban.

Az egyikük meséli, hogy nem zsidó kisbarátjával

cseresznyelopás vagy -szedés közben összekaptak,

mire az a vérvádat vágta a fejéhez,

erre ő végleg megszakította a kapcsolatukat...

 

 

321.

ÉHEZŐLÉNY

Hányféle okból,

indokból és célból

nem eszik az ember?

* Éhezik - nincs mit ennie,

* vagy nem eszik, mint a beteg állatok,

* vagy nem eszik, hogy spóroljon másra,

* vagy nem eszik, hogy gyereke ehessen,

* vagy lelki megtisztulást vár a böjtöléstől,

* vagy valakiért felajánlotta étektől tartózkodását,

* vagy orvosai írták elő a diétát, koplalást,

* vagy tiltakozni akar vele - éhségsztrájkol stb.

 

 

 

 

323.

MISSZIÓ

Reformátusok félórája

c. rádióműsorában

egy református pap

beszélt egy cigánycsaládról,

akik megkeresték őt,

hogy keresztelje meg srácukat -

a keresztelő alatt kilopták lakáskulcsát

és teljesen kipakolták a lakását.

Lehetett volna rasszista cigánygyűlölő is,

de ő inkább cigánymisszionárius lett...

 

 

324.

GYÓGYÍTÓ

Isten patikája,

avagy hogyan lehet

pisiből aranyat csinálni?

Most hallom a rádióban,

hogy sok éves tortúra utána szülő - eleink nyomán -

azzal próbálta gyerekének fejen lévő

folyton véresre kapart ekcémáját gyógyítani,

hogy a csemete pisijéből kent rá - és elmúlt!!!

A műsor bőrgyógyásza helyeselte és megmagyarázta.

 

 

325.

SZELLEMI EMBER

Keresztény embernek

sosem emberekkel van harca,

de  - szó szerint véve - láthatatlan szellemiségekkel.

Sok ellenségünk szemmel nem látható:

ilyenek a bacilusok, vírusok, a káros sugárzások:

de ezeknek vannak fizikai paramétereik, mérhetőségük stb.,

ahogy vér- vagy génvizsgálattal stb. eldönthető:

kinek milyen a származása, milyen a "fajtája",

ha a "rasszjegyek" rögtön nem igazítanak el...

De kinek van szellemlátása, ki ismeri fel az ördögöt?

 

 

326.

PANASZKÖNYVÍRÓ

Mikor panaszkodhatnak a gyerekek szüleikre?

Ha szüleik rosszul kormányozzák a család hajóját,

ha a hajó süllyed vagy rossz irányba tart.

De ennek az is lehet oka, hogy a hajót más vezeti:

például ha kalózok szállták meg, s ők diktálnak...

Az is lehet, hogy a szülők olyan valaki hatása alá kerülnek,

aki - mint Tartuffe - báránybőrbe bújt farkasként

szellemileg és lelkileg mérgezi a családi életet...

 

 

327.

TARTUFFE

Az álszent képmutató

családellenessége nem látható,

a sci-fi filmek szellemirtói nem tudnák levadászni,

de sokkal valóságosabb és hatóbb mint pocakja, tokája:

egy földrengés nem tudna akkora csapást mérni

mint ő, aki összeugrasztja a családtagokat, a házaspárt,

elcsábítaná a feleséget és anyát stb. -

de azért a család javát is akarja: kisemmizné őket…

Őt követik a mai napig a jól pénzelt ultra-liberális erők.

 

 

328.

LELEPLEZŐ

Még jó, hogy a gyerekek látták: a király meztelen,

s hogy az anya is egyre inkább a szívével tudott látni,

és sikerült a családfő előtt is leleplezni a szélhámost,

akit vendégként fogadtak a családba,

de kis híján kitúrta őket otthonukból

szétbomlasztva a szent családi békét!

Hasonló a feladata az országos Leleplezőknek –

Pl. az ilyen címen működő periodikus kiadványnak.

 

 

 

329.

LÁTÓ

A mesebeli vagy a legendás látó emberek

már csak rád néznek és tudják, mit történt veled -

de éppen ilyen parafenomén a szerelmed és a barátod,

aki azt a bajod is megérzi, kiolvassa arcodból-szemedből,

amit előtte is mélyen eltitkolnál,

vagy amiről esetleg még te magad sem tudsz...

 

 

330.

POLIHISZTOR

Sok olyan döntést kell hoznunk rövid életünkben,

mely értelemszerűen az összes többi lehetőséget kizárja,

melyet nehéz, költséges, olykor lehetetlen módosítani:

amikor pályát, élettársat, életbölcseletet stb. választunk,

akkor nem tarthatunk egyszerre több vasat a tűzben,

nem lehet egy fenékkel két lovat megülni...

 

 

331.

DÖNCI

Mi árt többet

egy dolognak:

ha eltiltanak tőle,

vagy ha kötelezővé teszik,

ha megutáltatják?

A népdallal ez utóbbi történt...?

A rock, a protest song stb.

tiltásának sikertelensége után

beemelték a táncdalfesztiválok világába,

kihúzták a méregfogát,

a vadcsikót betörték.

Lásd a pályamódosulásokat:

pl. Máté Péter, Corvina stb.

A nyakaskodók sorsa:

elhallgatás, bomlasztás,

kiéheztetés, betiltás, száműzés...

 

 

 

332.

DEVÓCIÓ

Mit számít egy legény "devóciója", odaszántsága?

Sokat, ahogy ezt Misztótfalusi Kis Miklós példázza -

de vannak mai példák is: pl. Sebő Ferencék pályaíve,

ezer szakmai (!) és politikai gáncsoskodást leküzdve

a népdalok újra felfedeztetése,

a táncház-mozgalom beindulása és folytonos virágzása,

s hogy nemrég lett tanszéke az egyetemen a népzenének!

 

 

333.

RENDŐRHATALOM

Mi mindent tehet meg egy rendőr veled,

mégha a törvény betűje-szelleme szerint jár is el:

bármikor megállíthat, autót átnézhet, igazoltathat -

indokkal előállíthat, őrizetbe vehet, fogdába zárhat,

bírságolhat, feljelenthet, lehallgathat,

kényszerítő eszközöket alkalmazhat, rád lőhet,

lefényképezhet, ujjlenyomatot vehet, megmotozhat,

megbilincselhet, fogdába zárhat, házat kutathat,

lefoglalhat, kihallgathat, nyomozhat utánad stb. stb.

 

 

334.

BREVIÁRIUM

Adassék tisztelet

azoknak az embertársainknak,

aki megbecsülnek minket azzal,

hogy röviden tömören, velősen fejezik ki magukat:

ebből kitetszik, hogy tudják, mit akarnak mondani,

s hogy tényleg azt szeretnék, ha mi is megértenénk -

óvakodj a szószátyárotól, hasadba gyereket beszélőtől:

időrablók, szélhámosok, cezarománok, hazugok ők...

 

 

335.

PANDÚR-BETYÁR

Amikor a pandúrból lesz a betyár,

amikor a rendőr "rendetlenkedik", bűnözik -

vagy már rendőrként, vagy kilépve a mundérból:

korrupció, lopás-rablás, nemi erőszak stb. stb.

Kik kerülnek erre a pályára, mire képzik őket,

mitől függ megbecsülésük, előmenetelük,

milyen nagy ügyeket tussolnak el kicsiket feldobva -

mennyire nincs civil kontrollja annak a testületnek,

melynek tagjai köztünk fegyverrel járnak....

 

 

 

336.

INGYEN KAPTUK-ADJUK

Menjetek és hirdessétek:

,,Elközelgett a mennyek országa!''

Gyógyítsatok betegeket, támasszatok föl halottakat,

tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket!

Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!

Ne legyen se aranyatok, se ezüstötök,

sem rézpénz az övetekben,

sem úti tarisznyátok, se két köntösötök,

se sarutok, se bototok!

Méltó ugyanis a munkás az eledelére.

Ha egy városba vagy faluba bementek,

tudakozódjatok, hogy ki az arra méltó benne,

és maradjatok ott, amíg tovább nem mentek.

Amikor beléptek a házba, köszöntsétek azt!

Ha méltó rá a ház, szálljon rá a ti békétek;

ha pedig nem méltó, a békétek térjen vissza hozzátok.

Ha pedig valaki nem fogad be titeket,

és nem hallgatja meg tanításotokat:

menjetek ki abból a házból vagy városból,

és rázzátok le a lábatok porát.

Bizony, mondom nektek:

kíméletesebb sorsa lesz

Szodoma és Gomorra földjének az ítélet napján,

mint annak a városnak.

 

Mt 10,7-15