Payday Loans

Keresés

A legújabb

A romlás és rontás rovásírása
gulliver_in_brobdingnag_599204

kazohinia

teologia 4

betlehemi gyermeggyilkossgok

pokoltorok

pokolenciklopedia

hermaphroditus fekszik

pokol peregrinacio es irgalom

ahasver

gulagcella

a20rab
a tmegek lzadsaA ROMLÁS ÉS RONTÁS KÖNYVE
Negatív életminőség- és korvizsgálatok

Valaha volt, ma is létező és elképzelt világok,
a földi és égi poklok lehetséges variációi, formái,
az emberi önsorsrontás elemi, közép- és magasiskolái,
a rosszat akarás, és a jót rosszul akarók szorgoskodása,
a hatalmas vezetők és írástudók pokoljárásai ás árulásai
a halmozottan hátrányos helyzetek állatorvosi lovai...

Olvassuk ezeket a rövid bejegyzéseket pozitív oldalról:
örüljünk, hogy mi ennél jobb világban és bölcsebben élünk,
és nagyon vigyázzunk, nehogy visszaessünk a régi hibákba,
és igyekezzünk a ma létező rossz tendenciákat korrigálni,
az emberiség új aranykorán munkálkodni,
a jót, az aranyat megbecsülni,
a szart nem nevezni aranynak,
a szarból is aranyat csinálni...

Az is vigasztaló, sőt biztató igazság lehet,
hogy a legeslegtöbbet mi árthatunk saját magunknak,
ezután jönnek a sorban az előszeretteink, barátaink stb.,
és csak a sor vége felé a hideg-melegháborús ellenségek,
születési hátrányok, szerencsétlenségek, gonosz zsarnokok stb.
Igaz, hogy ettől ránk is nehezedik a felelősség súlyos terhe:
ismerjük meg magunkat, és változtassuk meg életünket!!!

a pokol kapuja

Létrontás/romlás lexikon - IV. PDF Nyomtatás E-mail
A romlás és rontás rovásírása

Képtalálat a következőre: „pipacs”

Bölcs/balga, boldog/boldogtalan ember ABC

Életminőségünk nem őrzése/javítása, de rontása

Balga, gonosz állatorvosi lovak a földi poklukban

Ami van, és ami sokkal rosszabb is volt/lehetne

Képtalálat a következőre: „vannak változások penészlek”

LÉTRONTÁS/ROMLÁS LEXIKON CSÍRÁK - IV.

Képtalálat a következőre: „vannak változások film”

Usztics Mátyás

Penészleki temető

Állok a hóban, a dombon.
Vékony cipőben topog a gyász, 
nem férnek el a koszorúk, 
nem fér el a jajgatás.

A bádogszínű ég alatt
egykedvű varjak.
Varjak az ég alatt, a dombon.
Kántáló, fekete varjak:
"bűnös volt, bocsáss meg néki, Uram"

A dombra feküdt temetőn rokonok, 
talpam alatt ők is mocorognak.
Emitt nagyapám, dédem, 
látom nevemet 
fejfákra írva.

Együtt vagyunk, ahogy sose voltunk
és csak itt lehetünk.
Felcsap a jaj, és rögtön elrántja a szél a harangszót.
Sírva jajongnak néném asszonylányai is, 
és a halottat 
akarja ölelni a bátyám.

"Fehér volt a hajad, mint a tejföl"-
mondta nekem és nevetett hozzá
mára halott néném.
Nevetett és kiabált mindig valamit., 
de a szeme tele volt könnyel. 
"Mikor jössz nálunk megint?"
Mért nem maradsz még, hadd el, 
ó, ülj mán le magadnak."

Miért mentem el, miért megyek el
onnan, ahol szeretnek?
És miért jövök újra meg újra?
Talán, hogy lopva megsimogasson a múlt, 
hogy még egyszer megpillanthassam
a határból ballagó nagyapám szekerét,
a saroglyán felderengő
gyermekkorom aranyát.

Többet tehettem volna, 
ha maradok?
Ha ide fulladok a homokba,
ha eke fölé görbülök,
és belenő fejembe a kucsma?

Néma az út. Temetőtől a házig.
Előtte a kút. Ostor-
fája, kolonca
régen alá-
hullott az időben,
elevült gémmel meredez.

Most merül épp el a Nap,
beleroppan 
az alkonyat burka. 
Csend evez át a tavon.
Vak denevérek
szárnya alatt
összezömül a sötét,
és míg a Hold lámpáz
körülöttük, az erdők 
sörtéje alatt valahol
készül az útra megint a halál.

Képtalálat a következőre: „végh antal penészlek”

 

*

 

Ki vagy?

Mindenkitől csak azt hallod,

Hogy az apád/ősöd tolvaj, buta és aljas volt,

És rád is csak ezt mondják, te is az maradtál

Az ellenséged írja az életrajzod/történelmed…

 

*

 

Szép új világ

Ha már két villamos megállónyival arrébb mész,

Nem tudhatod, hogy ott mi a tilos és ki a kötelező

Ha például az anyanyelveden szólalsz meg,

Akkor a szádat kipeckelik, hátadra írnak stb.,

Mindaddig, amíg egy sorstársad fel nem jelented

(így válsz anyanyelvtelenné és jellemtelenné)

 

*

 

Érdek

Nem tudod

az érdekeid érvényesíteni,

Mert vagy nem ismer(het)ed fel őket,

Vagy nem áll módodban: se pénz, se pozíció stb.

 

*

 

Oly kor

Csak ügyeskedéssel,

Vagy bűncselekménnyel,

Vagy gátlástalanul élősködve

Lehet a kor szintjén megélni –

Mindenki más csak máról holnapra vegetál…

 

*

 

Változás

Változnak az idők,

S benne mi magunk

Valaha ember voltál,

Világmegváltásra készülő elszánt ifjú -

Mára nyála-folyós konzum-idióta lettél

 

*

 

Jó gazda…

Nem csak befogadod az élősködőket

A testedbe, a házadba, a hazádba,

Hanem még marasztalod és kedvét keresed,

Mint egy szívesen látott vendégnek…

 

*

 

Lélekrák

Lelked meghibásodott immunrendszere

A kóros „sejteket” táplálja igen virulenssé,

Így pl. a hazugság kórosan-károsan burjánozhat

 

*

 

Tisztogatás

(ami a mocsoknak nyit szabad utat)

Aki néven nevezi a Sátánt, a Gonoszt,

Azt bolondok házába zárva lehetetlenítik,

Jobb esetben a nép ellenségévé stigmatizálják

 

*

 

Bepörögve

“Ha én ördög lennék,

és kapnék egy megbízást

egy még nagyobb ördögtől,

hogy tegyem tönkre

az Isten által teremtett világot,

pontosan azt csinálnám,

amit most az ember:

siettetnék.

Gyorsítanám a fejlődést,

az élményeket, az információkat,

a történéseket, az érzelmi hatásokat,

és mint tehetséges Sátán,

pörgetni kezdeném a világot.

És addig pörgetném,

amíg ennek a pörgésnek a sebessége

meghaladja az emberi agy

élmény-feldolgozási képességét,

az emocionális teherbírását.

Amíg minden tönkre nem megy.”

(Popper Péter:

“Miért siettél, ha elmaradtál?”…)

 

*

 

Zenebona

Jó emberek muzsikálnak,

Akik sajnos nagyon rossz zenészek

Vagy: az egész zenekarban

Mindenki játszik és jól játszik,

Csak mindenki egy másik művet

Vagy kiszúrásból-tüntetésként pont úgy,

ahogy a karmester éppen most dirigál…

 

*

 

Dudássors

Előbb agyonhallgatnak,

Majd később kigúnyolnak,

Megbélyegeznek és harcolnak ellened

(te egyedül, meztelenül az igazságoddal,

ők meg minden eszközt, fórumot uralva…)

 

*

 

Bábel tornya

Az ország lerohadt elitje

Nagyobb zsebpénzért, koncért

Éjt nappallá téve azon dolgozik,

Hogy összezavarja a közös nyelvet

 

*

 

„Fejlődés”

Egyre többet kell dolgozni

Egyre kevesebb értékű bérért

(ez már közel vihet a fejlövés-hez)

 

*

 

Állandó-változó

Az ördög egy és ugyanaz,

De különböző alakokat vesz fel,

S így téveszti meg az új generációkat

(lásd például: Legyetek jók, ha tudtok)

 

*

 

I-gazság

Egyedül vagy a szigeten

És nem tudsz/tudhatsz róla:

Egy nyomdahibás Szentírásod van

Ahol lemaradtak ezek az „i” betűk,

De te a szentírásból jottányit se engedsz…

 

*

 

Í

Az „I” betű már megvan,

Csak a pontot nem teszed fel rá,

Amiért az egész nem sokat/semmit ér

Csak udvarolgatsz, de nem mered megcsókolni

Csak csókolóztok, de nem kéred meg a kezét

Csak összeházasodtok, de se nemi élet, se utód…

 

*

 

Hagymaember

Ha lehámozzuk rólad a felszínt,

Mint hagymáról sorra a héjakat,

Akkor nem marad a végén semmi,

Sehol az a bizonyos kemény mag…

 

*

 

A bűnözők alja

Pedofil erőszak, rontás vagy

Markecolás miatt kerülsz a sittre,

Ott meg vamzerkodással jutsz előjogokhoz

Ezért még sorstársaid is megvetnek, leköpnek

 

*

 

Mindaddig

„szentnek” tűnt a béke köztetek,

Míg papírpénzek hullani nem kezdet rátok,

S akkor egymást letiporva, legázolva

Mindenki gyilkos versenyben harácsolva gyűjt

 

*

 

Kivétel

Egy külföldi

A törvények felett áll

Vagy mintha minden idegen

Diplomáciai mentességet élvezne

Jobb idegennek lenni a hazádban…

 

*

 

Sebezhetetlen

félistennek tartod magad,

Míg ki nem derítik rólad,

Hogy hol van a te Achilles sarkad

 

*

 

Beszéd

Minden egyes

mondat nyelvtörő:

Olyasfélék mint a

„Jobb egy lúdnyak tíz tyúknyaknál”

Ha hibázol, akkor és ott helybenhagynak

Minimum fenéken billentenek…

 

*

 

Boldogtalan

“Mert vannak,

akik azért nem

tudnak boldogok lenni soha,

mert nem mernek boldogokká lenni.

Talán csak akkor boldogok,

ha boldogtalanok lehetnek.”

(Gyökössy Endre)

 

*

 

Szenvedő

“Ha nem kapod meg,

amit akarsz, szenvedsz;

ha megkapod, amit nem akarsz, szenvedsz;

sőt ha pontosan azt kapod meg , amit akarsz,

akkor is szenvedsz, mert nem tarthatod meg örökké.”

(Dan Millman)

 

*

 

Test/lélektartás

Délceg büszke tartásod és járásod volt,

S most hétrét görnyedve állsz, gubbasztasz

S csak tántorogsz, vánszorogsz a kerülő utakon…

 

*

 

Képtalálat a következőre: „vannak változások film”

 

*

 

Keljfeljancsi

Voltál egyszer réges-régen,

De egyszer padlóra kerültél,

Kiütöttek, két vállra fektettek,

S te úgy maradtál, s üveges szemekkel bámulsz

 

*

 

Tóték

Úgy kell élned otthon

Mintha mindig egy háklis

VIP vendég lenne a háznál,

Akire nagyon tekintettel kell lenni

(aki még dologházat is varázsol nektek)

 

*

 

Testjelek

Nem mered/tudod

észlelni testet jelzéseit,

S csak akkor fordulsz az orvoshoz,

Amikor már a fájdalom elviselhetetlen,

És amikor többnyire már túl későn van

 

*

 

Éretlen

Nincs türelmed várni,

Zölden eszed meg a szilvát,

S csodálkozol, hogy vérhast kapsz,

Pedig éretten egészségedet szolgálná…

 

*

 

Stukker csere

Olyan világban kell leélned életed,

Amelyet nagy ellenségeidnek kívántál,

És el is kezdted annak a kivitelezését,

Csakhogy időközben fordult a kocka…

 

*

 

Pech

Találkozol egy ronda banyával,

Aki azt mondja, hogy magadévá teheted,

Ha megmondod, hogy mit tart a kezében –

Te a seprűt direkt kolbásznak nevezed,

Mire ő: Ezt a megoldást még elfogadom….

 

*

 

Zabagép

Szellemileg is úgy táplálkozol

Mint az a falánkul zabáló ember,

Aki meg sem várj, hogy megeméssze az ételt,

Máris újabb más adagokat fal és nyom le a torkán

 

*

 

Nincs béke

A háborúnak vége,

De te még mindig talpig fegyverben,

S csak ellenséget vagy jóbarátot különböztetsz meg:

Aki nincs veled, az ellened – nincs köztes kategória…!?

 

*

 

Viselet

Méltóság-

teljesen kéne lépkedned,

De fiúként lánynak öltöztettek,

S még a szoknya is folyton lecsúszik…

 

*

 

„Kínai örömszerzés”

Neked már csak ez a forrás marad:

Gúzsba kötöd, elzsibbasztod magad,

Majd azt élvezed, hogy milyen jó utána…

 

*

 

Terror

1.

A terrorizált gyerek

Akit rideg kegyetlen mostoha nevel

2.

A terrorizáló gyerek

Neki minden megengedett

Kénye és kívánsága szerint élhet

 

*

 

„Büntetés”

A hazug embernek

Nem csak az a „büntetése”,

Hogy senki sem hisz már neki,

Hanem az, hogy ő se hisz senkinek…

 

*

 

Titokban

"Mit számít,

hogy gyalázatost cselekszel,

ha senki nem tudja?

Te magad tudod.

Ezt a tanút semmibe venni,

ez az igazi nyomorúság."

(Seneca)

 

*

 

Van-nincs

“Ritkán gondolunk arra, amink van,

és túl gyakran arra, amink nincs.

Ez a magatartás

több nyomorúságot okozott már az emberiségnek,

mint az összes háború és járvány együttvéve.”

(Arthur Schopenhauer)

 

*

 

Ideáltípus

Alkotsz magadban egy képet a jövendőbelidről,

Elindulsz a nagyvilágba, hogy megkeresd az „igazit”,

S mivel nyilván valami mindenkinél hibázik, hiányzik,

Visszavonulsz – esetleg Jézus menyasszonya leszel

 

*

 

Névadó

Az állam ad a gyerekednek neved

És tilos minden becenév adás is,

Csak a teljes vezeték és utónevén szólíthatod

(mert minden beszélgetést rögzítenek…!)

 

*

 

Szalonképes szadista

Őszinte nem ismer kíméletet, könyörületet,

Számára ismeretlen a tapintat dimenziója –

Nincs fogalma a kegyes csalásról,

Őszintesége szalonképes szadizmus

 

*

 

Lefelé a lejtőn

Először csak a kezed nem mosod meg,

Majd már az alsóneműidet sem váltod,

A legvégén már a vécére se mész ki, bent mész ki…

 

*

 

A behódolás aljasága

Odatörleszkedsz egy nagy erős vezérhez

És bármire készen felajánlod szolgálataidat

 

*

 

Prokrusztész ágy

Nem a ruhát szabják a katonához,

Hanem a katonát faragják bele az uniformisba

Gnóm törpévé, szörnyszülötté tesznek,

Hogy a cirkuszban kunsztokra idomítsanak,

Vagy hogy haszonélvezzék a támogatásokat

 

*

 

Fejlődés

Abból kiindulva, hogy ma repülőn utazhatsz,

És házi írógépe, sőt laptopja van az ölében,

Arra következtetsz, hogy a mai ember bölcsebb is

S hogy a ma írott drámák felülmúlják a görögökét…

 

*

 

Jótanács

Életed nagy döntései,

Például házasságkötés, pályaválasztás előtt,

Nem a téged ismerő és szerető társakhoz fordulsz,

Hanem azokhoz az általad fizetett jósokhoz,

Akik megérzik, hogy mit szeretnél hallani

Súlyos pénzeket fizetsz olyan dodonai jóslatért,

Ami így is és úgy is, ellenkezőleg is érthető,

Ami „nesze semmi, fogd meg jól”

 

*

 

Gagyi

horoszkópokat

Olyan érdeklődéssel tanulmányozol,

Mintha tényleg kiolvashatnád belőle a jövőd,

S jobb híján tényleg ehhez tartod is magad

S ha nem válnak be, akkor lenézed az asztrológiát,

S még azt sem hiszed: Hold-függő a havi tisztulás

 

*

 

Fordítva

Többet erővel, mint ésszel:

Miért használnál egyszerű gépeket,

Kereket, csigát, emelőt, éket stb.

Ha a kezedben/hátadon is cipekedhetsz…

Csak egy dologgal dicsekedhetsz,

Pont abban, amiben semmi érdemed:

A származásoddal kérkedsz…

 

*

 

Hetirend

Vasárnap bort inni,

hétfőn nem dolgozni,

sej, kedden lefeküdni,

szeredán fölkelni.

Csütörtökön írni,

pénteken számolni,

ej, szombaton kérdezni,

mit fogunk dolgozni.

 

*

 

Kapcsolódó kép

*

 

Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz

Drága kincsem, galambocskám,
Csikóbőrös kulacsocskám!
Érted halok, érted élek,
Száz leányért nem cseréllek.

Megvídító orcácskádat,
Csókra termett kerek szádat
Ha a számhoz szoríthatom,
Zsuzsiét nem csókolgatom.

Óh, hogy kótog a kebeled,
Melyben szívemet viseled!
Óh, milyen szép az ajakad
S arany láncra méltó nyakad!

Karcsú derekadon a váll
Halhéj nélkűl is szépen áll;
Nem úgy ám, mint a Mancié,
Vagy a majd megmondám kié.

Szép a hajad szép szála is,
Ha kis csikó hordozta is,
Nem akasztott ember haja,
Mint a Trézi rőt vuklija.

Édes a te danolásod,
Jérce-forma kotyogásod:
Kittykottyod innepi ének
Bús szívemnek, szegénykének.

Ha bánatim közlöm véled,
Egy szódra lelkem megéled;
Ha jókedvem csucsorodik,
Általad megszaporodik.

Mikor hideg szelek vagynak,
Elveszed mérgét a fagynak;
És mikor a hév nyár lankaszt,
Nékem te megfrissíted azt.

Óh, ha téged nem láthatlak,
Be óhajtlak, be siratlak!
S ha képed kezembe akad,
Szememből örömkönny fakad.

Téged hordozlak útamban,
Téged ölellek ágyamban;
És valahányszor felkelek,
Szerelmedről énekelek.

Együtt be sokszor feküdtünk,
Bár soha meg nem esküdtünk!
Az éjjel is, csak megintsem,
Együtt hálunk úgye, kincsem?

Óh, ha szívünk szerelmének
Kis zálogi születnének
S ott űlnének hosszú sorral
A kuckóban, tele borral!

Bárcsak a feleségemmel
Téged cserélhetnélek fel,
Hogy fiakat, leányokat
Szűlnél, apró kulacsokat:

Zsanám meg kulaccsá válna,
Borral mindég színig állna.
Az ő bőre úgyis csikó,
Beléférne négy-öt akó.

De jaj, engem ide-tova
Elvisz a Szent Mihály lova,
Szerelmed megemészt végre,
És te maradsz özvegységre.

Keserves sors! adjatok bort!
Lakjuk el előre a tort;
Ami menne más kutyába,
Jobb, megy a magunk torkába.

Akadtam még egy bankóra,
Kit szántam szemborítóra:
De vakságtól ki már nem fél,
Minek annak a szemfedél?

Kincsem, violám, rubintom!
Itt az utólsó forintom:
Érted adom ezt is, tubám!
Csak szádhoz érhessen a szám.

Óh, csókollak, óh, ölellek!
Míg moccanok, míg lehellek:
Tested tegyék hólttestemhez
És ezt az írást fejemhez:

"Útas, köszönj rám egy pint bort:
Itt látsz nyúgodni egy jámbort,
Kedves élete-párjával,
Csikóbőrös kulacsával.

Csokonai Vitéz, Mihály

 

Képtalálat a következőre: „pipacs”

 

 

LAST_UPDATED2