Payday Loans

Keresés

A legújabb

Boldog-boldogtalan magyarok édenkertjei és poklai

bruegel_pieter_icarus_-_hi_res

Tisztelt ifjú és szépkorú olvasók!

Mindenkit üdvözlök, aki jóhiszeműen a honlapra "tévedt",

s csak remélni merem, hogy visszatérő vendég lesz nálunk.

Elég vonzónak találja az ingyenes és bő szellemi kínálatot,

és lesz elegendő, elég nagy lelki bátorsága szembenézni

jobbítandó önmagával és a pusztuló nemzet sorskérdéseivel...

diogenesz_m_3

Üdvözlettel: Nagy Jenő (1952-)

Elérhetőségem: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


ferenczy krtnc


Országok rongya! könyvtár a neved,
De hát hol a könyv mely célhoz vezet?
Hol a nagyobb rész boldogsága? - Ment-e
A könyvek által a világ elébb?

Rakjuk le, hangyaszorgalommal, amit
Agyunk az ihlett órákban teremt.

Mi dolgunk a világon? küzdeni,
És tápot adni lelki vágyainknak.
Ember vagyunk, a föld s az ég fia.
Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen,
S mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé,
Unatkozzunk s hitvány madár gyanánt
Posvány iszapját szopva éldegéljünk?

Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből
S a szellemharcok tiszta sugaránál
Olyan magasra tettük, mint lehet,
Mondhatjuk, térvén őseink porához:
Köszönjük élet! áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi munka volt.

 

Vörösmarty Mihály

Gondolatok a könyvtárban


ablak olvas erotika

MÉDIUMAJÁNLAT:

Álmos Király Televízió

hiszek_egy_istenben

 Marquez 1928 - 2014. PDF Nyomtatás E-mail
2014. április 22. kedd, 07:16
Gabriel Garcia Marquez

1928 - 2014.

A legnagyobb kortárs írók közé nem várt helyről, Kolumbiából robbant be egy új név: García Márquez. 1955 óta publikál, de csak 1967-ben indult meg élénk érdeklődés személye, és rajta keresztül az egész latin-amerikai irodalom iránt. Ekkor je- lent meg Száz év magány című regénye, melyről Pablo Neruda így nyilatkozott: "Talán a legnagyobb reveláció a spanyol nyelvben Cervantes Don Quijoté-ja óta." A Száz év magány-t a világ számos nyelvén nevezték "mesterműnek", szerzőjéről pedig neves latin-amerikai írókortárs, Mario Vargas Llosa írt monográfiát. Az idősebb nemzedék megbecsülését Amado fejezte ki: "A mai spanyol-amerikai regények közül Asturias és García Márquez műveit mindenki máséinál többre tartom." Jevtusenko egy amerikai interjújában García Márquezt tréfásan "a világirodalom Peléjének" nevezte. 1928-ban született egy kolumbiai falucskában, Aracatacában. Kilencesztendős koráig élt ott, de ezek az évek mindmáig kiapadhatatlan ihletforrás- ként táplálják műveit. "Az én könyveim nem a semmiből, hanem a latin-amerikai, ezen belül is a Karib-tenger vidéki valóságból készülnek. A mindennapi létezés itt olyan, hogy végül is hozzászoktat mindenféle emberi frusztrációhoz, történelmi bohózathoz, geológiai balszerencséhez." Jogot tanult, de nem szerette, hamar abba is hagyta. Pályafutását 1948-ban újságíróként kezdte. A riporterkedést ugyan kedvelte, de csak megélhetési gondok miatt folytatta egészen 1961-ig ezt a mesterséget. 1959 és 1961 között, a forradalmi Kubával való rokonszenv jeleként, a Prensa Latina hírügynökségnek dolgozott Bogotában, Havannában és New Yorkban. 1961-ben elhagyta az Egyesült Államokat, ahová csak 1971-ben engedték visszatérni: ekkor díszoklevelet kapott a Columbiai Egyetemtől. 1948-ban kezdett elbeszéléseket írni. Első regényével, A söpredékkel tíz évig házalt, míg végre 1955-ben kiadót talált rá. Öt, illetve hat év múltán szinte egyszerre három könyve látott napvilágot: Az ezredes úrnak nincs, aki írjon című kisregény (Vargas Llosa "kis remekműnek" nevezte); a La mala hora [Baljós óra] című regény, melynek tömör, sejtető stílusa nagy erővel idézi fel az erőszak atmoszféráját Kolumbiában; a Los funerales de la Mamá Grande [Az óriás mama temetése] című novellás kötet. 1961-ben Párizsból - ahonnan addig egy kolumbiai lapot tudósított - Mexikóba költözött, mert vonzották a film kínálta lehetőségek. Forgatókönyvírás és alkotói válság öt éve következett, mígnem 1965-ben az Acapulcóba vezető úton, hirtelen megjelent előtte a "regényfolyó", melyet kora ifjúsága óta meg akart írni. Hazament, bezárkózott, és tizennyolc hónap alatt, miközben családjával kölcsönpénzen élt, papírra vetette a Száz év magány-t. Ez az "eposznak", "sa- gának" nevezett regény a műfaj XX. századi életképességét bizonyítja. 1967-ben Argentínában jelent meg, azóta számtalan spanyol kiadást ért meg, és eddig huszonhárom országban, tizennyolc nyelvre fordították le.

García Márquez sűrűn hangoztatott nézete, hogy a haladás ügyét csak a legmagasabbrendű irodalom szolgálhatja. Egyébként nem teoretizáló alkat: az irodalomról, az írásról szándékolt komolytalansággal nyilatkozik. Mint például: "Azért vagyok író, mert szeretném, ha a barátaim kedvelnének. Azért írok regényeket, hogy a könyveimmel minél több barátot szerezzek." García Márquez a szocializmus hívének vallja magát, de álláspontjának elméleti megfogalmazásától idegenkedik. 1972-ben megkap- ta a Rómulo Gallegos-díjat, melyet ötévenként a legjobb spanyol nyelven írott regénynek ítélnek oda. A díjat a Movimiento al Socialismó-nak ajánlotta fel. 1972-ben novellás kötete jelent meg. A címadó kisregényben - Hihetetlen és szomorú történet az ártatlan Eréndiráról és Lelketlen nagyanyjáról - a Száz év magány szereplői térnek vissza. Vargas Llosa ezt írta a kötetről: "kisérlet egy új nyelv megteremtésére", "átmenet a Száz év és a jövendő García Márquez között". Legutolsó regényének címe: EL otoňo del patriarca (1975) [A pátriárka ősze]. A Barcelonában élő García Márquez a chilei események után így nyilatkozott: "Most, hogy erkölcsi presztízst élvezek, élnem is kell vele. Nem vagyok politikus ember, de Latin-Amerikában mindenkinek politikusnak kell lennie." Párizsban dokumentumok gyűjtésébe kezdett a chilei és a brazíliai fasizmusról. 1974-ben részt vett a latin-amerikai diktatúrák emberellenes bűntetteit kivizsgáló II. Russel-bíróság munkájában.

INTERJÚ

Készítették: Adélaîde Blasquez; Armando Durán

BLASQUEZ: Pár év óta valósággal elkápráztatja a világot egy tündöklő latin-amerikai írócsoport, olyan nevek, mint Asturias és Cortázar, Rulfo és Carpentier, Fuentes és Vargas Llosa, akik mind megszállottan törekszenek földjüknek, hagyományaiknak, lázas kontinensük lényegének kifejezésére. A dél-amerikai regény jó néhány szakértője García Márquezt helyezi e "rohamcsapat" élére. 
GARCÍA MÁRQUEZ: Abban a jelenségben, amelyet Európa újjászületésnek lát, az a gyökeresen új, hogy a dél-amerikai írók történelmük folyamán először mernek írók lenni. Ha így nézzük a dolgot, nem újjászületésről, hanem való- ságos megszületésről van szó. Mostanáig Dél-Amerikában csak "vasárnapi írók" voltak, akik kenyérgondok közt éltek, és behódoltak a hagyománynak és a spanyol akadémizmusnak. Történelmünkben először hinni mertünk önmagunkban; le mertünk rázni minden béklyót; egyszóval élni mertünk szerzői jogainkkal. Mi történt? Egy szép napon a bennünket körülvevő valóság már majd kiverte a szemünket. Mi volt a tennivalónk? Az, hogy történeteket meséljünk, a mi történeteinket. Mert hát volt mit mondanunk. Megesik, hogy a művészet néha elébe vág a történelemnek, nem igaz? Ott volt a lehetőség, csak rajtunk múlt, hogy meg- ragadjuk-e. Ha a nyelv élettelen, mindent szabad. Így volt merszünk az eddigitől eltérő spanyol nyelv használatához, egy olyan spanyolhoz, amely nem marad mögötte azoknak a képtelen szörnyűségeknek, amelyeket magunkban hordozunk. 
BLASQUEZ: "Dél-Amerika története - mondja Carlos Fuentes - a nyelvtől való megfosztottság története: csak ránk kényszerített szövegeink vannak, amelyek arra jók, hogy kendőzzék a valóságot . . ." A dél-amerikai írók a nyelvre összpontosították a regényt, mert számukra a nyelv és a lét kutatása egy és ugyanaz a dolog. 
GARCÍA MÁRQUEZ: Könyveink spanyolországi fogadtatása bizonyítja, hogy gondjaink és rögeszméink mennyire egyek a spanyolokéival. A spanyol irodalom jelenlegi bénultsága nehezen magyarázható, ha arra gondolunk, hogy Spanyolország legnagyobb remekműveit az Inkvizíció alatt írták. Szeretném tudni, hogy a francia közönség és a francia kiadók rajongása a dél-amerikai regény iránt nem múló divat-e? Az is kérdés, vajon a franciák hallgatólagosan nem ismernek-e el "gyengén fejlett" irodalmunk javára olyan jogokat, amelyeket a saját irodalmukban tiltanak: a képzelet jogait; és vajon könyveinket olvasva nem engednek-e meg maguknak olyan gyönyörűséget is, amely az ő regényírásukra nehezedő, önmaguk gyártotta tilalomhálózat miatt szükségszerűen neheztelésre késztetné őket. A spanyolok szemében a dél-amerikai regény valami más, több mint ifjító forrásvíz. Életfontosságú szükségletet elégít ki. A dél-amerikai írók, ha egy pillanatra sikerül megfeledkezniük a rendőri elnyomásról, a sajtóra kényszerített hallgatás faláról, a harmincéves elnyomásról, a megaláztatások és frusztrációk súlyáról, ami erre a szerencsétlen országra nehezedik, úgy érzik magukat Spanyolországban, mint hal a vízben. Bizton állíthatom ezt, Barcelonában lakom két éve. Az egyetemi emberek, a kritikusok és a nagyközönség irántunk való rokonszenvében az a meglepő, hogy büszkeség érződik benne. A spanyolok büszkék rá, hogy a hivatalos kánonokkal kíméletlenül leszámoló, az eltérő vonásainkért oly lelkesen rajongó könyveink éppen spanyolul íródtak. Különös módon még a cenzúra is elnéző velünk. Így a Száz év magány, szertelensége ellenére is, a kézirattal teljesen egyező különkiadásban jelent meg Spanyolországban, hogy ily módon a könyvesboltok elkerüljék az Amerikától való újravásárlás szokásos nehézségeit. 
BLASQUEZ: Kényszeresen visszatérő eszméi között, azt hiszem, kiváltságos helyet kap a magány, a nosztalgia, a frusztráció és mindenekelőtt a renyhe mozdulatlanság kísértése. A tehetetlenségi erő viszi romlásba Macondót. García Márquez könyvei elmondják, hogyan "hal meg" a város, hogyan szívódik fel elkerülhetetlenül a rend és a rendetlenség, az életerő és a tehetetlenség dialektikája, amely Macondót vezérelte. 
GARCÍA MÁRQUEZ: Legalábbis ezt mondják a kritikusok. A kritikusok hívták fel a figyelmemet arra, hogy minden könyvemben ugyanazok a témák, a helyszínek, sőt még a hősök is ugyanazok. A dolog engem lepett meg a legjobban, pedig valójában nincs ebben semmi meglepő: az ember a rögeszméivel ír, és a rögeszmék mindenkiben viszonylag korlátozott sorozatot alkotnak. Kezdetben pedig nem ezt akartam - lehet, hogy azért, mert egyáltalán nem akartam semmit; hacsak azt nem, hogy elmeséljek egy történetet egy családról, melyet a végzet arra szánt, hogy disznófarkú gyereke szülessék. Nem vagyok értelmiségi. Semmi érzékem az eszmékhez. Író vagyok, ahogy asztalos vagy kovács is lehetnék. Az erőmmel, a szenvedélyeimmel és az ösztöneimmel írok, és azt hiszem, hogy ezen a területen is, mint mindenhol másutt, rohamozni kell és támadni, mint a bikának az arénában. Ráadásul rossz olvasó is vagyok. Azaz hogy képtelen vagyok erőt venni magamon, és tovább olvasni egy könyvet, ha egy kicsit is untat. Ez az én egyetlen esztétikai szempontom a mások irodalmában csakúgy, mint a magaméban. Egy regényben mindig történnie kell valaminek. Ezért "modellem" a lovagregény, ahol a cselekmény fordulatai az első szótól a befejezésig bizonytalanságban tartják az embert. 
BLASQUEZ: A Száz év magány egy család, a Buendía család története Macondo alapításától, ami José Arcadio Buendía nevéhez fűződik, utolsó leszármazottjuk száz évvel későbbi haláláig. Vezetésük alatt Macondo előbb megéri a varázslat, a költészet és az utópia aranykorát, majd az elemek tombolását, a háború borzalmait, a technikai civilizáció romboló hatását és a társadalmi elnyomást, végül a természetfeletti erők és a determinizmus diadalát: az utolsó Buendíának sikerül megfejtenie egy kéziratot, amelyet egy varázslóféle hagyott örökül a családra, és amelynek titkát az elődök hiába kutatták; rádöbben, hogy minden előre meg volt írva - az írás Macondo száz év alatt végbemenő hanyatlásának történetét mondja el. Egyúttal azt is megtudja, hogy akinek sikerül elolvasnia a könyvet, arra biztos halál vár. A Buendíák története: csodálatos életerővel győzött alakváltoztatások és küzdelmek sora, de úgy látszik, egyikük sem képes a maga javára fordítani ezt az életerőt. Nem mulaszthatjuk el, hogy ne hívjuk fel a figyelmet bizonyos analógiákra: az őket meghaladó életerő, amelyre valamiképp predesztinálva vannak, s amely jobb híján utópiába, lázadásba, legjobb esetben pedig az érzékiség hajszolásába torkollik, halálos kórrá válik, mivel üresjárat - vajon nem hű képe-e a spanyol vagy dél-amerikai embernek, aki örökösen a formát kutatja, amely képes volna számot adni belső forrongásairól? 
GARCÍA MÁRQUEZ: Talán, talán . . . Ez eszme, és tudja, hogy én hogy vagyok az eszmékkel. Számomra a Buendía család története azt mondja el, hogy egy vérfertőzéstől rettegő család mindent elkövet, hogy elkerülje a disznófarkú utód világrahozását. Mondanom sem kell, hogy a disznófarkat lehetetlenné tevő óvatosság, amelyet négy Buendía generáción keresztül gyakoroltak, vezet a szép eredményre . . . Végzetszerűen. 
BLASQUEZ: A Száz év magány felelevenítette az érdeklődést korábbi regényei iránt is, amelyek az elmúlt évben újra megjelentek. 
GARCÍA MÁRQUEZ: A söpredék kivételével minden regényemet, bár évenként jelent meg egy- egy, hogy úgy mondjam, együtt írtam, egyidejűleg, amikor megválva a kenyeret adó újságírástól, televíziótól és filmtől, elhatároztam, hogy "rohamozok, mint a bika". Attól kezdve csak ez a munka létezett számomra a világon, semmi más. Bárhol, bármilyen körülmények között voltam is, minden istenajándékozta napon, a szombatokat és vasárnapokat is beleértve (ez az egyetlen dolog, ami valóban megkülönböztet az asztalostól és a kovácstól), csak azzal a gonddal és rettegéssel élek: vajon mi történik holnap a hőseimmel? Fogok-e unatkozni, ha újraolvasom a tegnap írt lapokat? Macondóval egyszer s mindenkorra végeztem. A Száz év magány megtette a maga bukfencét, összerakta a kirakós játékot. Következő regényemnek már semmi köze sem lesz mindehhez. Egy képzeletbeli diktátor történetét mondja majd el, aki százhatvannyolcadik évének betöltése után jut hatalomra, és százhúsz évig marad a helyén. Megint valaki, aki meglepetéseket tartogat nekem. Mi történik vele holnap? Nyugtalanul töröm rajta a fejem. Érzem, hogy történik még valami . . . De mi? Nem tudom. Előre soha semmit sem tudok.

DURÁN: Beszéljünk az irodalmi hatásokról. Gyakran emlegetik magával kapcsolatban Faulknert. Még is úgy érzem, a Száz év magány sok szempontból egyfajta anti-faulkneri mű. Mintha minden oldalán azt akarta volna kifejezésre juttatni, hogy mennyire nem "faulkneri". 
GARCÍA MÁRQUEZ: A kritikusok olyan gyakran hangoztatták, hogy Faulkner hatása alatt állok, hogy egy ideig magam is elhittem. Valójában azonban már régen megjelent első írásom, amikor egyszer, egészen véletlenül, kezembe került Faulkner egyik könyve. Szerettem volna tudni, miben is állnak azok a hatások, amiket a kritikusok a nyakamba varrnak. Csak sok évvel később, amikor egyszer keresztülutaztam a Délen, az Egyesült Államokban, találtam rá a magyarázatra: a poros utak, a tikkadt és nyomorult falvak, ezek a minden reménytől megfosztott emberek nagyon emlékeztetnek arra, amit én ábrázoltam írásaimban. 
DURÁN: Zavarja ez a látszólagos Faulkner-hatás? 
GARCÍA MÁRQUEZ: Egyáltalán nem. Az összehasonlítás nagyon hízelgő számomra, hiszen Faulkner végül is az egyik legnagyobb regényíró. Azt a módot azonban, ahogy a kritikusok az ilyen hatásokat értelmezik, nem egészen értem. A valóságban mégiscsak minden író arra törekszik, hogy önmaga legyen, és éppen azt igyekszik elkerülni, hogy kedvenc szerzőit utánozza. 
DURÁN: Kik a kedvenc szerzői? 
GARCÍA MÁRQUEZ Senki. Van viszont néhány könyv, amely jobban tetszik a többinél, de ezek sem mindig ugyanazok. Nem is azért szeretem őket, mintha jobban volnának megírva, hanem egészen különböző, gyakran nehezen megmagyarázható okok miatt. Ma este például a következő volna a lista: Szophoklész: Oidipusz király, az Amadís de Gaula, a Lazarillo de Tormes, Defoe: Londoni pestis, Pigafetta: Primo viaggio intorno al globo terracqueo [Az első utazása föld körül], Burroughs: Tarzan, a dzsungel fia és mások. Nem tudom, milyen jelentősége van ennek a listának a kritikusok számára. 
DURÁN: Csakugyan gyakran téved a kritika, különösen akkor, ha kortárs írókkal és művekkel foglalkozik. De ez elkerülhetetlen. Egy regény olyan bonyolult egész, hogy nem lehet egy csapásra bevenni. Konkrétan: legutóbbi könyve komoly problémákat ad föl a kritikának. Mondok egy példát. Az a vélemény, amelyet Ursula élete vége felé alkot Amarantáról, lehet az író véleménye is, egyik alakjának szájába adva. Mivel azonban ez a vélemény téves, azt kell hinnünk, hogy mégiscsak Ursuláé. Itt tehát csapdáról van szó. A Száz év magány olyan regény, amely tele van effajta célzásokkal és a legkülönfélébb értelmezésekkel - valamennyinek fontos jelentése van. A komoly kritikának mindezeket fel kell tárnia, de ez éveket igényelne. Másrészt a regény nem csupán célzások halmaza. A kritikus dolga könnyebb volna, ha az írók segítenének neki. Hajlandó lenne művét kritikusok körében megvitatni? 
GARCÍA MÁRQUEZ: Természetesen nem. A kritikusok komoly emberek, engem pedig már évek óta nem érdekel semmi komoly dolog. Ezzel szemben szórakoztató nézni, hogyan tapogatóznak a sötétben. Egyikük, egy venezuelai újságíró azt mondta nemrégiben a Száz év magánnyal kapcsolatban, hogy Victor Hugues említése - aki, mint tudja, Carpentier egyik regényalakja - "naivitás, amely a kolumbiai író csodálatáról árulkodik, és felhívja az olvasó figyelmét". A naivitás azonban őbenne van, mert nem vette észre, hogy Carlos Fuentes egyik regényalakja is meg van említve, Julio Cortázaré is, felhasználok egy nyilvánvalóan Vargas Llosától származó jellemet, és mint már többször, idézek egy mondatot, amely Juan Rulfótól való. Egy másik kritikus azt a felfedezést tette, hogy Gabriel - regényem egyik alakja, akit velem szoktak azonosítani - Rabelais összes műveit magával viszi Párizsba. Ez - mondta a kritikus - nyílt vallomás egy hatásról, s egyben minősíti Második Aureliano szexuális kicsapongásait és vadállati étvágyát, a tetovált José Arcadio tagjainak aránytalanságát és általában a regény valamennyi figurájának szertelenségeit, a stílus szokatlanságait. Szórakoztat, ha ilyesmiket olvasok, mert valójában a könyv, amit Gabriel Párizsba visz, Defoe Londoni pestis-e. Engedtem a kísértésnek, és az utolsó pillanatban megváltoztattam a könyvet, hogy csapdát állítsak a kritikusoknak. 
DURÁN: Nem lehet, hogy ezt a csapdát egyszersmind a saját tudattalanja állította magának? 
GARCÍA MÁRQUEZ: Nincs kizárva. Valójában ezek a csapdák veszélytelenek volnának, ha a kritikusok nem esnének beléjük. De persze ez könnyebb, mint mélyebben behatolni a könyv alapelemeibe, oda, ahol a megértés igazi kulcsai találhatók. Sok kritikus megakadt például Amaranta Buendía alakján, néhányan egyenesen fölöslegesnek tartották. Az egyetlen kritikus, aki helyesen értelmezte az alakot - mert incesztusra való elhivatottságából indult ki - a német Ernst Volkening volt. Amarantának, úgy látszik, tényleg megvolt a pszichológiai és erkölcsi képessége, hogy disznófarkú fiút szüljön, aki kiirtotta volna a nemzetséget, és frusztrációjának oka csak az volt, hogy nem volt bátorsága megadni magát a sorsának. 
DURÁN: Még egyszer visszatérek arra, amit az előbb mondtam: nem lehet elvárni egy kritikustól, hogy rejtvényt oldjon meg. GARCÍA MÁRQUEZ: Minden jó regény rejtvényt ad fel a világról. A kritikusok saját szakállukra és kockázatukra vették magukra azt a súlyos felelősséget, hogy ezeket a rejtvényeket megoldják, és el kell várni tőlük, hogy valóban meg is tegyék. Nem beszélek természetesen regényem rengeteg személyes célzásáról, amiket csak legközelebbi barátaim értenek: például, hogy minden dátum egybeesik egy-egy barátom születésnapjával, vagy hogy valamelyik regényfigura a feleségem jellegzetes tulajdonságait hordozza; hogy valaki ugyanazokat a neveket szeretné adni a gyerekeinek, amiket az én gyerekeim viselnek, és több hasonló dolog, amit persze a könyv egyszerű elolvasásából nem lehet megtudni. Másfelől viszont nyugtalanít, hogy senki nem mutatott rá a könyv huszonnégy ellentmondásából egyetlenegyre sem, vagy a hat súlyos hibára, amelyekre az olasz fordító hívta fel a figyelmemet, és amelyeket az új kiadásokban és fordításokban sem fogok korrigálni, mert nem lenne tisztességes. 
DURÁN: Magam is kételkedem néha a kritikusok hasznosságában. Ma azonban mégis hajlok rá, hogy megvédjem őket. Időt kellene nekik hagyni. 
GARCÍA MÁRQUEZ: A végkövetkeztetésem, amit mindebből levontam, az, hogy egyetlen kritikus sem fog tudni valóságos képet adni könyvemről az olvasóinak, amíg nem szűnik meg irodalmi pápaként viselkedni, és ameddig nem abból indul ki, hogy a regényt egyáltalán nem kell komolyan venni. Én magam teljesen tudatosan így írtam, mert beleuntam a pedáns elbeszélések- be és a példabeszédszerű történetekbe; mert torkig lettem mindazokkal a regényekkel, amelyeknek nem az a szándékuk, hogy egyszerűen elmeséljenek egy történetet, hanem hogy megbuktassanak egy kormányt; mert viszolyogtat, hogy mi, írók olyan komolynak és fontosnak tartjuk magunkat. Ez a professzoros komolyság késztet minket arra, hogy az érzelmit, a melodrámait, az erkölcsi misztifikációt, de még a giccset is - egyszóval mindazokat a dolgokat, amelyek életünkben jelen vannak - elspóroljuk, mert ezek nem létezhetnek az irodalomban. De gondoljon csak arra, hogy olyan sok év után, a legjobb szándé- kok ellenére sem sikerült még megdönteni egyetlen kormányt sem az irodalom segítségével. Ehelyett - éppen ellenkezőleg - teletömtük a könyvesboltokat olvashatatlan regényekkel, ezáltal azt értük el, amit egyetlen író és egyetlen politikus sem bocsáthat meg magának: elvesztettük a közönségünket; csak most teszünk erőfeszítéseket arra, hogy hivatásunkat kevésbé fölényesen felfogva, megpróbáljuk visszaszerezni. 
DURÁN: Ez kikerülhetetlenül elvezet korunk irodalmának egyik fontos kérdéséhez: elkötelezett írónak tekinti-e magát? 
GARCÍA MÁRQUEL: Hogy ne legyen félreértés, kezdjük inkább a végén: hiszem, hogy a világ előbb-utóbb szocialista lesz; szeretném, ha ez bekövetkezne, minél előbb, annál jobb. De arról is meg vagyok győződve, hogy a rossz irodalom azok közé a dolgok közé tartozik, amelyek ezt a fejlődést késleltethetik. Persze személyes fenntartásaimnak a "társadalmi regénnyel" mint az elkötelezett regény legmagasabbrendű kifejezési formájával szemben az az oka, hogy töredékes és kizárólagos jellegű, ezért egyoldalú képet kényszerít rá az olvasóra az életről és a világról. Annak alapján, hogy az ilyen fajta regények sikertelenek maradtak a mi országainkban, joggal hihetjük, hogy a latin-amerikai olvasók tudatában vannak ennek a korlátozottságnak, bár ezt nem tudják kifejezni. A paradoxon abban rejlik, hogy azok az írók, akik a legjobb szándékkal akarják ábrázolni az országainkban élő emberek többségének politikai és társadalmi drámáját - és ezenkívül semmi mást -, a világ legkisebb visszhangú íróivá lesznek: senki nem olvassa őket. Sartre mondta egyszer, hogy ahhoz, hogy a franciákat a megszállás idejének borzalmaira emlékeztesse, elég, ha leír egy nyilvános parkban rendezett német katonahangversenyt. Ez ránk is vonatkozik: a latin-amerikai olvasók le tudnak mondani róla, hogy elmeséljék nekik saját elnyomásukat, az életükben történt jogtalanságokat: mindezt túlon- túl ismerik saját mindennapi életükből. A regénytől azt várják, hogy valami újat mondjon nekik. Azt hiszem tehát, hogy nem elég azzal hozzá- járulnunk a latin-amerikai emberek életének megjavításához, hogy jó szándékú regényeket írunk. Azoknak a barátainknak, akik kötelességüknek érzik, hogy - akár a legjobb szándékkal - normákat állítsanak fel az írásban, szeretném megmondani, hogy az ilyen normák korlátozzák az alkotói szabadságot, és hogy minden, ami az alkotói szabadságot korlátozza, egyben reakciós is. Végül szeretném arra emlékeztetni magát, hogy egy nagyszerű szerelmes regény nem árul el senkit, és a világ folyását sem képes feltartóztatni. Mégis minden igazi műalkotás hozzájárul az emberiség haladásához, és ma- napság az emberiség csak egyfelé mehet előre. Hiszem, hogy minden írónak ez a forradalmi kötelessége: olyan jól írni, ahogy csak lehet. Ez az én elkötelezettségem. 
DURÁN: Milyen lenne tehát maga szerint az ideális regény? 
GARCIA MÁRQUEZ: Teljesen szabad regény lenne, amely nem a politikai és társadalmi tartalmával keltene nyugtalanságot, hanem azzal, hogy képes behatolni a valóságba, jobban mondva, kifordítani a valóságot, és megmutatni, hogy milyen a túlsó oldala. 
DURÁN: A valóság. Ez az a pont, amelynél el kell időznünk. Amikor először olvastam a Száz év magány-t, két dolog tűnt fel: a túláradó fantázia és a gondos ügyelés arra, hogy a Buendíák történetét úgy beszélje el, hogy ne rombolja szét sem az elbeszélés, sem a nyelv struktúráját. Második olvasásra azonban megvilágosodott előttem, hogy a könyvben a törés szándéka is benne van, és végül szét is töri a valóság struktúráját. Proustra gondolok, állandó törekvésére, hogy olyan képeket közvetítsen, amilyeneket az ember alkot magának a világról. Conradra is gondolnom kell. Őszintén hiszem, hogy a valóság feldolgozása egyike az alapproblémáknak, amelyeket fel kell vetnünk, amikor az elbeszélő formákat vizsgáljuk. 
GARCÍA MÁRQUEZ: Az egyetlen, amiben kételkedés nélkül hiszek, hogy a valóság nem ér véget a paradicsom áránál. A mindennapi élet, különösen Latin-Amerikában, biztosítékot nyújt erre. Az észak-amerikai F. W. Up de Graff 1894-ben beutazta az Amazonas-vidéket, és egy csörgedező patakocska közelében egy olyan helyet látott, ahol a puszta emberi hang ömlő felhőszakadást okozott; látott továbbá húszméteres anakondát, amit elborítottak a pillangók. Antonio Pigafetta, aki elkísérte Magalhăest első föld körüli vitorlásútján, olyan növényeket, állatokat és elképzelhetetlen, emberszerű lényektől származó nyomokat látott, amilyenekről soha többé senki sem hallott. Comodoro Rivadaviában, egy isten háta mögötti dél-argentínai helyen a sarki szél a levegőbe röpített egy egész cirkuszt, és másnap a halászhálókkal nem halat fogtak ki a tengerből, hanem oroszlánok, zsiráfok és elefántok hulláit. - Néhány hónapja, reggel nyolckor becsöngetett hozzám a villanyszerelő, és amikor ajtót nyitottam, azt mondta: "jöttem a vasalózsinórt kicserélni." Aztán rögtön észrevette, hogy eltévesztette az ajtót, bocsánatot kért, és elment. Egy kis idő múlva a feleségem bekapcsolta a vasalót, és a zsinór kiégett. Csak újságot kell olvasni, vagy nyitott szemmel kell járni, és együtt kiálthatjuk a francia diákokkal: "Minden hatalmat a képzeletnek!" Különben is, a világ leg- több dolga, a kanáltól a szívátültetésig, először az ember képzeletében teremtődött meg, még mi- előtt a valóságban létezett volna. A szocializmus először Marx Károly képzeletében létezett, és csak azután a Szovjetunióban. Ezek az igazságok elvezetnek a költészethez, mert hinnünk engedik, hogy a föld talán egyáltalán nem is kerek, csak akkor lett azzá, amikor sok ember - talán a kor kényelmességéből - ezt kezdte képzelni róla. Hiszek benne, hogy a valóság efféle kimerítése, az értelem okozta előítéletek nélkül, ragyogó távlatokat nyit meg regényirodalmunk előtt. Nem kell ezt görcsösen keresett kiútnak tartani: előbb-utóbb a valóság igazságot fog szolgáltatni a képzeletnek. 
DURÁN: Amikor belekezd egy történet írásába, fejében készen van előre a kibontakozás és a befejezés? Milyen jelentősége van munkásságában a személyes tapasztalatnak? 
GARCÍA MÁRQUEZ: Mindig minden írásom kiindulópontja egy egyszerű kép. A La siesta del martes [Szieszta kedden] című elbeszélésem, amelyet mellesleg egyik legsikerültebb művemnek tartok, úgy keletkezett, hogy megpillantottam egy fekete ruhás asszonyt meg egy lányt, amint egy fekete esernyővel felfegyverkezve fel s alá sétáltak a tűző napon egy néptelen faluban. A Sűrű Lomb bonyolult története úgy keletkezett, hogy visszaemlékeztem saját kisgyerekkori élményemre, amikor egyszer szobánk sarkában egy széken guggoltam. Az első, amit Az ezredes úrnak nincs, aki írjon című kisregényből magam előtt láttam, egy férfi volt, aki a barranquillai halpiacon csónakokat bámult elmerülten. Sok évvel később Párizsban egy hasonló helyzetben azonosítottam magam azzal a várakozó férfival, aki emlékezetemben élt: "Csak most értem meg, mit érezhetett, amíg várakozott." A Száz év magányból évekig csak azt a tényt tudtam, hogy egy öregember magával vitt egy gyereket, hogy megnézze vele a jeget, amit a cirkuszban látványosságként mutogattak. Abból a könyvemből, amin most dolgozom, sok éven át csak egy öregember képét láttam magam előtt, aki egy palota hatalmas, elhagyatott termén megy keresztül, amelyben csak állatok vannak. Csak ezek az eredeti képek fontosak számomra. A többit már minden szamár meg tudja csinálni. 
DURÁN: Honnan tudja, hogy ezek közül az ötletek közül melyiknek van jövője? 
GARCÍA MÁRQUEZ: Az az ötlet, amelyik nem bírja ki a sok éves elhanyagolást, nem érdekel. Ha azonban van olyan jó, mint a legutóbbi regényemé - tizenhét évig kitartott -, nem marad más dolgom, mint hogy leírjam. Közben már olyan régóta foglalkoztam vele, hogy elölről-hátulról el tudtam volna mesélni, mint egy könyvet, amit egyszer már elolvastam. A legnehezebben mindig az első bekezdés megy. Sokszor hónapokig tart, sőt néha évekig, amíg olyan lesz a kezdet, amilyennek lennie kell. És csak ekkor dől el véglegesen, hogy van-e a történetnek jövője. Ekkor már azt is tudom, hogy milyen stílusban kell írnom, milyen hosszú lesz a könyv, és meddig fogom írni. 
DURÁN: Azt mondják a rossz nyelvek, hogy olyan az időbeosztása, mint egy banktisztviselőé. 
GARCÍA MÁRQUEZ: Mindennap írok, vasárnap is, reggel kilenctől délután háromig, nyugodt, jól fűtött szobában; mert az egyetlen dolog, ami zavar, a lárma és a hideg. Amíg dolgozom, negyven erős cigarettát szívok el, a nap hátralevő részében pedig azon fáradozom, hogy megszabadítsam testemet a méregtől. Az orvosok azt mondják, öngyilkosságot követek el - de hát létezik-e egyáltalán szenvedélyes munka, amelyik ne volna egyfajta öngyilkosság? Még valami: egyszerű overallban írok, amilyet a munkások hordanak. Egyrészt ez a legkényelmesebb, másrészt lehetőséget nyújt, hogy az írás-szélcsendekben felálljak, gondolkozzam, közben pedig az összes lehetséges zárat és kapcsolót ki- és beszereljem, vagy vi- dám színeket mázoljak az ajtóra. 
DURÁN: Mennyit ír naponta? 
GARCÍA MÁRQUEZ: Ha elbeszélést írok, már akkor is elégedett vagyok, ha egy nap egy sorral továbbjutok. Ha regényt írok, megpróbálok egy oldalt megcsinálni. Általában annál könnyebb a munka, minél előbbre vagyok benne, ilyenkor a teljesítményem is nagyobb valamivel. A regény hálásabb, mint az elbeszélés: egyszer kell csak elkezdeni, márpedig egy elbeszélés elkezdése éppen annyi munkát igényel, mint egy egész regényé. Vannak napok, amikor képes volnék többet is dolgozni, de tudom, hogy másnap reggel, kipihenten, jobban sikerülnek a dolgok. A Száz év magány-t tizennyolc hónapig írtam. Ez alatt az idő alatt nem volt egyetlen percem, se éjjel, se nappal, amikor másra gondoltam volna. Legközelebbi és legértőbb barátaimnak mindig beszélek a témámról, de egyetlen sort sem engedek nekik elolvasni, még azt sem, amit valami fecnire vetettem oda. Babonásan félek, hogy akkor örökre elvész a munka. 
DURÁN: Csinál jegyzeteket? 
GARCÍA MÁRQUEZ: Nem, soha. Az a tapasztalatom, hogy akkor az ember többet gondol a jegyzeteire, mint a könyvre. 
DURÁNHemingway azt mondta egyszer, hogy az író boldognak tarthatja magát, mert mindig megvan a lehetősége, hogy átírja a művét. Maga sokat javít? 
GARCÍA MÁRQUEZ: Minden reggel kézírással, fekete tintával átdolgozom azt, amit előző nap írtam, és aztán letisztázom az egészet. Később a teljes eredeti szöveget még egyszer átjavítom, és az oldalakat egymás után elviszem a gépírónőhöz, mert abból, amit írok, soha nem hagyok másolatot. Ha az ide-oda hurcolásban valami mégis elvész, az soha nem olyan sok, hogy egy nap alatt ne tudnám újra megírni. 
DURÁN: És a korrektúra? 
GARCÍA MÁRQUEZ: A korrektúraolvasás csak afféle biztonsági rendszabály. A Száz év magánynál megengedte a kiadó, hogy annyit javítsak, amennyit csak akarok, de csak két szót változtattam meg. Általában úgy áll a helyzet, hogy ha leírtam az utolsó szót, és elégedett vagyok vele, egyáltalán nem érdekel többet a könyv.

1973

Zsolt Angéla fordítása

A pátriárka alkonya című regény elemzése

 
Magyar kálvária és feltámadás PDF Nyomtatás E-mail
2014. április 20. vasárnap, 06:53

Álmos Király Televízió 2: ArchívumLAST_UPDATED2
 
Pancho Aréna PDF Nyomtatás E-mail
2014. április 21. hétfő, 16:15

A hét képe: Bemutatták a 3500 férőhelyes felcsúti stadiont.

A Pancho Aréna minden egyes széke több mint 1 millió forintba került,

az építkezési költségek zömét társaságiadó-felajánlásokból fedezték.

Fotó:

Kis pénz, nagy foci - a horvát tehetségek a Roda helyett a Realig jutnak

Ugyanaz a régió, feleannyi ember, feleakkora ország – klasszisokkal hatékonyabb tehetségnevelés. A horvát futball szüntelenül ontja magából a jobbnál jobb fiatal játékosokat, a titokról pedig Luka Modric egyik nevelőtrénerét, Robert Botunacot kérdeztük, aki fontosnak tartotta, hogy edzői pályafutása előtt professzori rangot szerezzen kineziológiában…

A horvát edző szerint kimondottan jók abban, hogy a lehető leghamarabb kiszúrják az igazán tehetséges játékosokat
(Fotók: Szabó Miklós)

 

A HORVÁT TITOK ÖT FŐ PONTJA 
1. tökéletesen működő játékosmegfigyelő-rendszer az egész országra, minden korosztályra kiterjedően
2. a kisebb városok kisebb klubjaiban is egyetemet végzett, képzett edzők dolgoznak már a legfiatalabbakkal is, régiónként egy kijelölt futballinstruktor ellenőrzése mellett
3. az akadémiai képzés már 7-8 éves kortól elkezdődik, folyamatos játéklehetőséggel, rendszeres egyéni tréningekkel
4. a gyerekek előtt már befutott, európai topcsapatokban játszó példaképek állnak
5. a játékosoknak jó hírük van a világban, a klubok pedig remek kapcsolatokat ápolnak a nyugati egyesületekkel

– Mi a titka a horvát tehetségkutatásnak?
– Jó kérdés… – felelte a jelenleg a Dinamo Zagreb tehetségeinek különedzéseit vezénylőRobert Botunac, aki Zadarban Luka Modric, később pedig Dario Simic egyéni edzőjeként dolgozott. – De azt hiszem, mondhatom, tényleg jók vagyunk abban, hogy a lehető leghamarabb kiszúrjuk az igazán tehetséges játékosokat. Elképzelhetőnek tartom, hogy ezen a téren erősebbek vagyunk, mint a régió többi országa.

– Miként lehet, hogy Horvátországban 4 millió emberből klasszisokkal több, felnőtt szinten is bizonyító tehetséget nevelnek ki, mint a 10 milliós Magyarországon?
– A dolog egyik része, hogy ami a labdarúgást illeti, a horvátoknak egyszerűen nagy a veleszületett tehetségük, ráadásul a gyerekek generációk óta nagyon korán elkezdenek játszani. Nem ismerem pontosan a magyar viszonyokat, de lehet, hogy ott nem annyira népszerű a futball a gyerekek körében, mint nálunk. Itt egy komplett, jól működő rendszer épült aköré, hogy minél hamarabb kiszúrjuk a tehetségeket, de ehhez az is kell, hogy nálunk korán el is kezdenek játszani, így már ekkor megtaníthatjuk nekik az alapokat. Biztos vagyok benne, hogy ha Magyarországon is úgy koncentrálnának a tehetséggondozásra, mint nálunk, találnának olyan játékosokat, mint egykor Puskás Ferenc és az Aranycsapat többi tagja. Volt már önöknek is sok tehetséges generációja, tehát ha átveszik ezeket a modern rendszereket, újra sikeresek lehetnek.

Innen is lehet. A szőke horvát kis srác ma már a Bernabéu gyepén mozog otthonosan
– Ön szerint képzés szempontjából melyik a legfontosabb korosztály?

– Lényegesnek tartom, hogy a gyerekek már hat-hét éves korukban elkezdjenek játszani és gyakorolni, de a későbbiek kapcsán a legfontosabb korosztály szerintem a tizenkét-tizennégy évesek.

„KEMÉNYEBBEN ÉS TÖBBET KELLENE DOLGOZNI!”
A Dinamo Zagreb akadémiáját tavaly december óta a magyar viszonyokat is kiválóan ismerő Marijan Vlak vezeti. A horvát szakember kiemelte, a Dinamo tehetségkutató-rendszere több szempont miatt is sokkal hatékonyabban működik, mint a magyar: „Mi öt évvel hamarabb kezdjük a tehetséggondozást az akadémián, mint az MTK. A játékosaink már fiatalon idekerülnek, és a Dinamo rendszerében lépnek egyre feljebb és feljebb. Tizenkét-tizenhárom éves játékosokkal kezdeni már túl késő. A mi helyzetünket megkönnyíti, hogy Horvátországban nagyon tehetségesek a gyerekek, de mi is óriási hangsúlyt fektetünk a fiatal, hat-hét éves játékosok megfelelő kiválasztására. A legjobbak közül, akiket csak tudunk, idehozunk. Mindegyik régióban, minden városban figyeljük a tehetségeket, a legjobbakat pedig idecsábítjuk.”
Vlak szerint ráadásul a horvát gyerekekkel egyszerűen könnyebb együtt dolgozni: „Szerintem tizenöt-tizenhat évesen kezdődik a magyarok lemaradása. Már ekkor kirajzolódik, hogy a mentalitásuk és a munkához való hozzáállásuk nem megfelelő. Keményebben és többet kellene dolgozniuk.”

– Lehet a sikerük egyik kulcsa, hogy ebben a korosztályban az önök edzői egyszerűen hatékonyabban, szakszerűbben bánnak a gyerekekkel?
– Ami a Dinamót illeti, nálunk nagyon felkészült edzők dolgoznak, de az is sokat segít, hogy remek megfigyelőhálózatunk van, tehát részletes információkkal rendelkezünk már a legkisebbekről is országszerte.

– De általános jelenség, hogy még a kisebb városokban is tökéletesen felkészült trénerek dolgoznak a gyerekekkel? Luka Modric csak tizenhat évesen került el önöktől a Dinamóhoz, vagyis Zadarban sajátította el az alapokat.
– Igen, mert Horvátországban az összes edző hasonló képzésen vesz részt a nagyobb városok egyetemein, aztán visszatérnek saját városukba a kis klubokhoz, és ott folytatják a munkát, majd fejlődnek ők is tovább. Ehhez a horvát szövetségtől is segítséget kapnak, mert minden területnek van egy futballinstruktora, és miután az edzők is folyamatosan fejlődnek, olyan klubokhoz is eljuthatnak, mint a Dinamo vagy a Hajduk.

– Amikor kezd világossá válni, hogy olyan kivételes tehetség került egy klub kezei közé, mint Alen Halilovic vagy Luka Modric, jobban odafigyelnek rájuk?
– Igen, velük a normál edzéseken kívül egyéni tréningek keretében foglalkozunk. Szerencsésnek mondhatom magam, mert Zadarban Modriccsal, a Dinamóban pedig Haliloviccsal dolgoztam, dolgozom együtt a különedzéseken. Ezek során megpróbáljuk tovább fejleszteni őket és még többet kihozni belőlük. Megéri a plusz munka, mert az ilyen játékosokra a klub a jövő potenciális sztárjaként tekint.

– A gyerekek képzése során tapasztalt valaha is motivációs problémákat?
– Én még motiválatlan horvát gyerekkel nem találkoztam. Ezzel egyáltalán nincs probléma, mert itt a fiatalok egyszerűen imádnak futballozni, és alig várják a következő edzést. Imádják a játékot, tudják magukról, hogy tehetségesek, tehát a motivációval semmi gondjuk nincs.

ÖSSZEVETÉS
Horvátország Magyarország
Terület (km2) 56 542 93 036
Lakosság (fő) ~ 4 300 000 ~ 9 900 000
Össz. GDP (millió USD) ~ 57 000 ~ 130 000
Egy főre jutó GDP (USD) ~ 12 000 ~12 000
Játékosok száma a…
…Premiere Leauge-ben 2 1
…Bundesligában 7 2
…Serie A-ban 10 0
…La Ligában 3 0
…Ligue 1-ben 1 0
…a topligákban összesen 23 3

 

HA KÍVÁNCSI ARRA, HOGY MŰKÖDIK PONTOSAN A HORVÁT TEHETSÉGKUTATÓ-RENDSZER, MILYEN ÉLMÉNYEI VANNAK ROBERT BOTUNACNAK A FIATAL LUKA MODRICRÓL, MIBEN LÁTJA MARIJAN VLAK A MAGYAR JÁTÉKOSOK LEGNAGYOBB HIÁNYOSSÁGAIT, ÉS MIBŐL MERÍTI MOTIVÁCIÓJÁT A 17 ÉVESEN MÁR FELNŐTT VÁLOGATOTT ALEN HALILOVIC, KERESSE A SZOMBATON MEGJELENŐ NEMZETI SPORTBAN A HOSSZABBÍTÁS MELLÉKLETET!

LAST_UPDATED2
 
Húsvéthétfői népszokások PDF Nyomtatás E-mail
2014. április 20. vasárnap, 18:05Ma van Húsvét napja, másodéjszakája,
Jól tudjátok;
Kinek első napján Jézus feltámadván
Dicsőséggel...

Mária, Borbála, Rebeka, Zsuzsánna,
Kegyes szűzek!
Keljetek fel ágyból, cifra nyoszolyából,
mit alusztok?

Hímes tojás légyen tizenkét pár készen
Mi számunkra!
Ha pedig nem lészen, vízipuskám készen
Számotokra.

kereszt_feltamadas.jpg

Az Újszövetség szerint a Jézus sírjához zarándokoló asszonyok azt nyitva találták és angyali szózatból  tudták meg, hogy Jézus halottaiból feltámadott!

Ez húsvét üzenete minden keresztény  embernek.

Minden embernek pedig az, hogy van újrakezdés. Amit azért kivitelezni sokkal nehezebb és fájdalmasabb, mint tehetetlenül, életidegenül létezni. De a legnehezebb helyzetből is van kiút, van lehetőség a sorsunkon változtatni. Ezt IS  tanítja nekünk  a feltámadás napja.

Néphagyományok:

Ekkor tartják a határjárást, ételszentelést, a húsvéti korbácsolást.

A húsvéti határjárás, határkerülés: szokása a középkorra megy vissza. Húsvét hajnalán hírül  adták a földeknek is Jézus feltámadását azért, hogy  a természettel ünnepeljenek s azért is, hogy a gonosz szellemeket, a természeti csapásokat a határtól elrettentsék. A körmenetet  tavasszal a földeken, a vetések között tartottak: ereklyékkel, zászlóval, énekszóval vonulva bővebb termésért imádkoztak

A húsvéti szertartásokhoz kapcsolódik az ételszentelés szokása. A sonkát, bárányt, tojást, kalácsot a templomban megszenteltették,  ettől mágikus erőt kaptak A kalács Krisztus testét  jelenti, az egymásra kerülő tésztafonatok pedig a töviskoszorút jelképezik. A bor Krisztus vérére, a tojás a feltámadásra  utal. A torma Krisztus szenvedését, a kereszten Krisztusnak víz helyett felkínált ecet savanyúságát jelképezte. A szentelmények morzsáiból vittek az állatoknak is, hogy jól szaporodjanak, egészségesek maradjanak. A sonka csontját a gyümölcsfára akasztották vagy a földekre vitték a jó termés reményében.

etelszent.jpg

korbácsolás a nagypénteki mosakodás, a tisztító rítus maradéka.

husveti_vesszozes_masolata.jpg

korbácsolás vagy vesszőzés annyit ért, mint a locsolás. Ilyen alkalmakkor   a legények vesszőből font korbáccsal csapkodták  meg a leányokat, közben ezt mondták:

Keléses ne légy, Bolhásos ne légy,

Esztendőre még frissebb légy!

aproszentek_korbacs.jpgA suprikálás nem csupán az ifjú lányoknak járt.

A lányok a sibára szalagot kötöttek, borral kínálták a legényeket. Felvidéken  ismert a suprikálás, ott a lányok korbácsolják meg a húsvéti locsolást végző legényeket.

locsolas2.jpg

A gyermekek szagosvízzel történő locsolása, rövid versikék kíséretében, adománykérés céljából újabb keletű, városokon is ismert szokás. A húsvéti locsolás hagyományos formáját tekintve a vízbevető, vízbehányó két elnevezés igazít el bennünket. A lányokat - gyakran tiltakozásuk ellenére - a patakhoz, folyóhoz, kúthoz hurcolták a legények, s ott megmártották őket, vagy vederszám hordták rájuk a vizet.

A húsvéthétfői locsolás elsősorban az eladósorú nagylányok szépség-, egészség-, termékenységvarázslása volt. A locsolóversek nem tűnnek nagy múltúnak, hiszen a locsolás egykori módja nem is indokolja meglé­tüket.

Egyszerűbb, ugyanakkor archaikusabbnak tűnő forma a különösebb szöveg vagy szertartás nélküli vízbevetés, illetve leöntés. A múlt századi leírások is a húsvéti locsolásnak erről a formájáról tanúskodnak. "Husvét másodnapján szokásban van a falusi lányok leöntözése is, kiket a pajkos legények akuthoz vonszolván leöntenek, vagy egy ingre vetkőzve őket a váluban megftürösztik - mire kölcsön fejiben a vízre vittek suhogó kedden nyolc szál hajlékony fűzfavesszőből készült suhogóval jól megverik őkeméket." - azaz megvesszőzik a legényeket.

Múlt századi adatok szerint vízbehányó hétfőn kora reggel vödörszám hordták a lányokra a vizet. Utána levetették a  hétköznapi ruhát, felöltöztek ünneplőbe, úgy mentek a templomba -tehát nem a drágaszép ünneplőt tettél ki annak, hogy tönkre menjen!

Nem is így néz ki egy autentikus locsolkodás?

locs.jpg

Az öntözés csak a déli harangszóig tarthatott, azután már illetlenség lett volna.

Nézzünk egy rövidke filmet is:

 

A két világháború között az öntözés eltűnőben volt, helyenként együtt élt egy darabig az újabb, szagosvízzel való locsolással. Csak jó időben locsolták vödörből, inkább a szago víz, az üvegből való locsolás jött divatba.

Ezt a kettősséget említi Vankóné is: "Lánykoromban (1930-as évek) is locsolkodtak, de vödörrel csak amolyan gőgös legények. Bögre volt minden legény kezében, de inkább ott használták, ahol éppen valami nézeteltérés volt. Szagosvizet minden legény tartott magánál, de egy kis friss kútvíz hagyományosabbá formálta az ünnepet."

A megöntözés  régies formái más szokásokkal együtt éltek, Így például az adománygyűjtésnek, megvendégelésnek, ajándékozásnak a hagyományos módjaival. Mezőkövesden pár pohár bort ittak, úgy mentek tovább. A Bódva vidékén napokkal előtte elkezdték a lányok a készülődést a legények megvendégelésére. Ma már a hangsúly erre tolódott el. Az Ipoly mentén. húsvétvasárnap dalolva sorra járták a legények a lányos házakat este. Beköszöntek, a lányt nevén szólították, és tojást kértek tőle. A lány az ablakon adta ki. Előre megbeszélt helyen szalonnát is kaptak, azt ott a tojás egy részével megsütötték és megették. A héját annak a lánynak a háza elé szórták, akire megharagudtak. A kölnivel való öntözéshez különféle rigmusok, rövidebb-hosszabb verses köszöntők csatlakoznak.

Szépen kérem az apját,

De még szebben az anyját, Adja elő a lányát,

Hadd locsolom a haját! Hadd nőjön nagyra,

Mint a csikó farka,

Még annál is nagyobbra, Mint a Duna hossza! Szabad-e locsolni?

A Dunántúlon kölnivel  vagy szódavízzel  locsoltak és verset mondtak már a két világháború között is.  

Erdélyben a húsvéti locsolás zenés, zászlós felvonulással  köszöntőkkel  gazdagított változatai maradtak fenn.

A locsolók jutalma mindig is a  festett tojás volt, mely termékenységi szimbólum. Piros színe, díszítése  fokozza a jelentőségét. A hímes tojások karcoltak vagy festettek, viaszos díszei virág, állat vagy geometrikus motívumok díszítik.

A kisfiúknak hagymahéjban festett tojást adtak, a legényeknek olyan hímes tojásokat, melyre szöveget is írtak.

A piros tojással a locsolást meg is válthatta a leány:"Akkor a ház vala­melyik zugában elvonulva pislogó lány előjő, s így szól: Inkább megváltom magam, hogysem leöntsenek. A megváltás ára annyi piros tojás volt, ahány legény van."

Szegeden a múlt században börzsönnyel pirosra festett karcolt tojást kaptak a legények. Később  pénzt kaptak és mellé bokrétát. A tojás mellett tehát más ajándékok is voltak. A legények a lányoktól rozmaringot kaptak, akinek szeretője volt az a lány, meg is aranyozta a legénynek.

A viszontlocsolásnak húsvét keddjén volt a napja. Szegeden ez a jog egy hétig tartott: "régebben vissza is adták a legényeknek alaposan a kölcsönt".  Másutt hétfőn délután locsoltak a lányok. Galgamácsán Vankóné Dudás Juli Így emlékezett vissza a lányok locsolkodására: "Valamikor húsvét keddje a lányoké volt. Nem mertek a legények a falun végigmenni dolgozni, a kerten szöktek el a mezőre. V égig állták a lányok az utat két oldalról. Ahogy jött a kocsival a férfi vagy a legény, az ráfizetett."

Végezetül egy locsolóvers:

Ma jöttem egy tojásért, Holnap jövök a lányért. Ha nem adnak tojáskát, Ülü vigye tyukocskát!

 

locsolokravarva_1.jpgA képen: Locsolókra várva

Forrás:

Tátrai Zsuzsanna: Leányélet

http://www.youtube.com/watch?v=O0Ddk3Cv8Go

http://www.halas.net/kultura-szabadid/7093-

aproszentek-napja-december-28

 

Karácsony Molnár Erika - Tátrai Zsuzsanna: Jeles napok, ünnepi szokások, Mezőgazda Kiadó

 

GUZSAL Y AS - Népművészeti és Kézműves Folyóirat

 

LAST_UPDATED2
 
VICCES LOCSOLÓK PDF Nyomtatás E-mail
2010. április 04. vasárnap, 19:21

Vicces(nek szánt) és más locsolóversek,

Húsvéti locsolkodó mobil üzenetek

(szellemes és trágár, pajzán és obszcén,

frappáns és kiizzadt, kedves és bántó stb.)
Egy kis nyuszi megérkezett, 
rólad el nem feledkezett. 
Hozott neked üzenetet, 
boldog húsvéti ünnepeket.

*

Zöld erdőben jártam
Gyilkosságot láttam 
Jockey volt a tettes 
Ide az ötezrest. 

*

Kék az ibolya, kék az ég, 
Kék a tököm, mi kell még? 

*

Egy tök, 
Két tök, 
Öt tök, 
Nem tökölök, öntök. 

*

Én, kis görög höngörödök, 
Ha betérek, tojást kérek! 
Ha nem adtok, mind meghaltok, 
Énrám marad a házatok! 

*

Falu végén templom, 
Locsoljak-e, nem'tom! 

*

Illatos fű, moha, páfrány, 
Meglocsollak, Házisárkány! 

*

Ajtófélfán szaros gatya, 
Meglocsollak büdös banya 

*

Én verset nem tudok, azt mondjanak a kicsik,
Én csak azért jöttem, hogy igyak egy kicsit!

*

Ajtó mellett állok, 
Piros tojást várok, 
Ha nem adtok piros tojást, 
Oda pisikálok! 

*

Én vagyok a török 
Locsolkodni jövök 
Ha nem kapok piros tojást 
Mindent összetörök 

*

Nadrágomban locsolóm, 
Kölnivíz van benne, 
Hogyha most elővenném, 
Nagy röhögés lenne! 

*

Zöld erdőben jártam, 
Unikumot láttam! 
Ha nem kapok belőle, 
Nem locsolok jövőre! 

*

Az én locsolómra 
Két tojás van festve! 
Hogyha azzal meglocsollak, 
Elmehetsz majd GYES-re! 

*

Ajtó mögött állok, 
Teheneket látok. 
Fel akarnak döfni, 
Szabad-e öntözni? 

*

Szép virágszál! Lábad köze 
Többet ér, mint Rábaköze! 
Fel a szoknyát, 
Le a bugyit, 
Hadd locsolom meg a nyuszid! 

*

Fővárosba' jártam, 
Balesetet láttam. 
Én voltam a hibás, 
Rögtön odébbálltam. 
Szabad-e locsolni? 

*

Felnézek az égre, 
a versemnek vége. 

*

Lóg a bika töke, 
Locsolhatok-e? 

*

Zöld erdőben jártam, 
Magas fára másztam, 
Elrepedt a nadrágom, 
Kilátszott két tojásom. 
Közte vót a locsoló, 
Nem vót benne a dugó. 
Szabad-e locsókodni ! 

*

Széplányokat kergetek, 
Az én kölnim permetez. 
Jó dolog a locsolás! 
Ide a piros tojást! 

*

Árok partján döglött ló, 
Én vagyok a locsoló! 

*

Kell a francnak piros tojás, 
Ide a pénzt, gyerünk, futás! 

*

Zöld erdőben jártam, 
Berúgtam és hánytam. 
Itt állok reszketve, 
Locsolni szabad-e? 

*

Zöld erdőben jártam, 
Barna medvét láttam. 
Szereti a mézet, 
Add ide a pénzed! 

*

Locsolkodni jár a strici, 
Nincs kölnije csak egy pici. 
Keveset önt a jányok hajára, 
Le ne folyjon a seggük partjára. 
Szabad-e locsolni? 

*

Sivatagban él a teve, 
Locsolkodni jöttem, hehe! 

*

Egy csepp kölnit a leányok hegyibe, 
Poharamba sok italt, de izibe! 

*

Locsolhatok? 
Szomjas vagyok! 

*

Sört innék, bort innék! 
Szabad-e locsolni? 

*

Nem vagyok én liberális, 
Ezért vagyok ideális. 
Szabad-e locsolni? 

*

Zöld erdőben jártam, 
Két oroszlánt láttam. 
Az egyik lázas, 
Ide a százast! 

*

Nagy erdőben szürke nyuszi, 
Megdöglött a kis pufi. 
Kezemben a kölnivíz, 
Szabad-e locsolni? 

*

Piros tojás, fehér nyuszi, ez mind csak maszlag!
Gyere kislány, meglocsollak, oszt utána meglátjuk. 

*

Falu szélén nagy a fű, 
Beletört a kasza! 
Locsoljon meg téged 
Apád büdös...kölnije! 

*

Zúg az eke, szánt a traktor, 
Na, most meglocsollak akkor!*

Tata felöl jön a gőzös, 
Ott locsolok, ahol szőrös! 

*

Büdös ez a kölni, 
Szabad-e fröcskölni? 

*

Itt vagyok, 
Friss vagyok, 
Máris sorba állok! 
Csak egy kicsit meglocsollak, 
Aztán odébb állok. 

*

Húsvét van, 
Odakinn mosolyog az ég is. 
Adjanak egy ezrest, 
Mosolygok majd én is! 

*

Én kis kertész legény vagyok, 
Locsolkodni járogatok. 
Ha nem adnak garast, 
Levágom a csupasznyakú kakast! 

*

Szép Húsvét ünnepén 
Locsoljon a kánya! 
Ezt a vén boszorkát 
Bedobom a kádba! 

*

Kell a pénz mert nincsen. 
Locsolhatok, kincsem? 

*

Benzinből is lehet kölni, 
Nem kell érte öldökölni. 
Szabad-e locsolni? 

*

Egy gondolat bánt engemet, 
Elfelejtettem a locsolóversemet! 

*

Ződ erdőbe vótam 
Adj egy sört, oszt jó van. 

*

Van nálam egy kis pacsuli 
Leloccsintom magát 
Ha egy kicsi mázlija van 
Szereti a szagát 

*

Nálam is van szagos kölni 
Ha rádöntöm, meg fogsz ölni? 

*

Nem vagyok én nyuszi, 
Kell nekem a puszi! 
Gombold ki a blúzocskádat, 
Hadd locsolom dombocskádat! 

*

Én kis kertész legény vagyok, 
Magam után szagot hagyok. 

*

Nem kell tojás, van már kettő 
A koleszterin ettől megnő. 
Szabad-e locsolni? 

*

"Lóg a bika töke, 
Locsolhatok-e? " 

*

"Zöld erdőben jártam, 
Magas fára másztam, 
Elrepedt a nadrágom, 
Kilátszott két tojásom. 
Közte vót a locsoló, 
Nem vót benne a dugó. 
Szabad-e locsókodni!" 

*

"Széplányokat kergetek, 
Az én kölnim permetez. 
Jó dolog a locsolás! 
Ide a piros tojást!" 

*

"Árok partján döglött ló, 
Én vagyok a locsoló!" 

*

"Kell a francnak piros tojás, 
Ide a pénzt, gyerünk, futás!" 

*

"Zöld erdőben jártam, 
Berúgtam és hánytam. 
Itt állok reszketve, 
Locsolni szabad-e?" 

*

"Zöld erdőben jártam, 
Barna medvét láttam. 
Szereti a mézet, 
Add ide a pénzed!" 

*

"Locsolkodni jár a strici, 
Nincs kölnije csak egy pici. 
Keveset önt a jányok hajára, 
Le ne folyjon a seggük partjára. 
Szabad-e locsolni? " 

*

"Sivatagban él a teve, 
Locsolkodni jöttem, hehe!" 

*

"Egy csepp kölnit a leányok hegyibe, 
Poharamba sok italt, de izibe'! 

*

Locsolhatok? 
Szomjas vagyok! 
Sört innék, bort innék! 
Szabad-e locsolni? " 

*

"Nem vagyok én liberális, 
Ezért vagyok ideális. 
Szabad-e locsolni? " 

*

"Zöld erdőben jártam, 
Két oroszlánt láttam. 
Az egyik lázas, 
Ide a százast!" 

*

Afrikában jártam, 
Pálmafára másztam, 
Kiszakadt a nadrágom, 
Kiesett a tojásom, 
Elindultam keresni, 
Szabad-e most öntözni?

*

Ha Chuck Norrisnál húsvét lenne, 
a nők élete véget érne, 
nem azért, mert azt akarja, 
csak túl erős a villám karja! 
De bennem azért megbízhatsz, 
forgórugást nem kaphatsz, 
nem vagyok én olyan kemény, 
locsolásra van e remény? 

*

Ferrárival érkeztem 
bomba nagyon fékeztem 
okos vagyok,szép és laza 
locsoljak vagy húzzak haza? 

*

Zöld erdőben két kis nyuszi 
locsolásért jár egy puszi. 

*

Lábad között mászik egy kígyó 
meglocsollak te vén szipirtyó.


*

Rózsavíz a kezemben, 
hadd öntsem a fejedre. 

*

Itt vagyok, 
Friss vagyok 
Máris sorban állok! 
Csak egy licsit meglocsollak, 
Aztán tovább állok. 

*

Biciklivel érkeztem, 
Negyven métert fékeztem. 
Kiszakadt a nadrágom, 
Kifigyelt a húsvéti tojásom. 
Szabad-e locsolni? 

*

Zöld erdőben jártam veled, 
Kezem erre-arra téved 
Úgy éreztem, nem vagy nedves 
Meglocsolhatlak-e kedves? 

*

Egy csepp kölnit a lányok hegyibe, 
Poharamba sok italt,de izibe. 

*

Igaz, hogy én Mókás vagyok, 
a vágyaim mégis nagyok: 
meglocsollak s cserébe 
tojást tégy a tenyérbe! 
Csak tojással be nem érem, 
az ÁFÁ-val együtt kérem.

*

Örömmel és büszkén keltem fel ma reggel, 
Hogy meglocsoljalak téged sok-sok szeretettel. 
Sok házat bejártam, sok virágot láttam, 
De ilyet, mint te vagy, sehol sem találtam.

*

Piros tojás, 
Bársony barka, 
Aprócska a nyuszi farka, 
De a füle hosszú ám, 
Meglocsollak kiskomám!

*

Hosszú hajad, rövid eszed, 
meglocsollak észreveszed? 

*

Ritmust mondok, 
tojást várok. 
Ha nem adnak, 
odébb állok. 

*

Texasban jártam 
Betörőt láttam 
Jocky volt a tettes 
Ide az ötezrest. 

*

Zöld erdőbe jártam 
Két őzikét láttam 
Az egyik kacsintott 
Kérem a forintot.

*

Húsvét van odakinn 
mosolyog az ég is. 
Adjanak egy ezrest, 
mosolygok majd én is! 

*

Kossuth-téren jártam, 
nagy tömeget láttam, 
nem akart oszolni, 
szabad-e locsolni? 

*

Tele van a hajad kosszal,
meglocsollak Domesztosszal! 

*

Van nekem egy pacsulim, 
leloccsintom magát, 
ha egy kicsit mázlija van 
szereti a szagát! 

*

Szomjas vagyok,locsolhatok? 

*

Végszükség esetére pedig: 
Egy gondolat bánt engemet,
elfeledtem a versemet!
Szabad locsolni? 


HÚSVÉTI SMS LOCSOLÓ VERSEK 1. Kilyukadt a cipőm talpa,
Meglocsollak büdös szajha 

2. Falu végén tó van,
adjál pénzt oszt jó van. 

3. Lábam között van két tojás,
pirosra van festve,
Meglocsollak vele,
Elmehetsz majd GY.E.S.-re! 

4. Torgyánéknál jártam,
sztárügyvédet láttam,
el akart patkolni,
szabad-e locsolni? 

5. Bal zsebemben kölni,
jobb zsebemben bicska,
ha adsz egy ezrest,
a jobb nem lesz nyitva! 

6. Húsvétra van egy kívánságom,
legyen rúzsos a tojásom.
Szabad e locsolni??? 

7. Zöld erdőben jártam,
Akácfára másztam,
Kiszakadt a Lewis-em,
Kilátszott a péniszem! 

8. Zöld erdőben jártam,
Net-kávézót láttam.
Betértem egy percre,
A Gyaloglót keresve.
Megtaláltam rögtön,
Kölnimet rádöntöm.
Ne rinyáljál kérlek,
A kölni nem méreg. 

9. Itt van má a husvét
a kurva életbe
menjetek a picsába
szarok én a versre
adjátok a lovét
aztán tovább haladok
menjetek a picsába hülye asszonyok 

10. Én kis kertész legény vagyok
Szűz pinákat locsolgatok
mivel igen ritka
locsolok össze vissza. 

11. Ajtó mögött állok,
Két nagy cicit látok.
Az egyik kacsintott,
Ide a forintot. 

12. Ici pici pillango,
budapesti pina jo
jobb mint a szögödi
nem kell anyit löködni
meg kell öntözni! 

13. Húsvét táján édes szokás
A vödörrel locsolkodás
Nálam is van szagos kölni
Ha rádöntöm, meg fogsz ölni? 

14. Falu végén
van egy ablak,
gyere babám,
jól meg...vacsorázunk. 

15. Sivatagban megy a teve
Tele van a töke vele,
Nálam van a töke leve
Meg locsolhatlak-e vele? 

16. Zöld erdőben jártam,
Ganxta Zoleet láttam,
Ott repült egy sirály,
Hö, király. 

17. Zölderdőben jártam,
barnamedvét láttam,
szedte az egrest,
ide az ötezrest!!! 

18. Petőfi én nem vagyok,
verset írni nem tudok 

19. Ferrarival érkeztem,
Kurva nagyot fékeztem,
Okos vagyok, szép és laza,
Locsoljak vagy húzzak haza? 

20. Kék erdőben jártam,
zöld ibolyát láttam,
holnap megyek szemészetre 

21. Ennek a háznak van egy rózsafája,
a fának egy bimbója,
én a bimbót megöntözöm,
a hímes tojást megköszönöm. 

22. Zöld erdőben jártam
Magas fára másztam.
Kiszakadt a nadrágom,
kilógott a tojásom közte volt a locsolóm
nem volt rajta a dugóm.
Szabad-e locsolnom????! 

23. Zöld erdőben jártam
két kis bárányt láttam.
Az egyik tetves ide a 1000est! 

24. Verset majd mondanak a kicsik
Én azért jöttem, hogy igyak egy kicsit! 

25. Erdőn-mezőn nyitott szemmel,
sok virágra lel az ember.
Én most őket megöntözöm,
Piros tojást megköszönöm. 

26. Húsvét táján édes szokás
A vödörrel locsolkodás
Nálam is van szagos kölni
Ha rádöntöm meg fogsz ölni 

27. Ajtó mögött állok,
Igen sok pénzt látok,
De hogyha nem adtok,
Én már itt sem vagyok! 

28. Zöld erdőben jártam,
ittam sört is sokat
hánytam tőle nagyokat,
aztán kértem tőled tojásokat 

29. Farkamban a büdös hoki
A pinádba fog bele zsalni
Ha nem adod a lukadat
Elviszem a lóvédat!!! 

30. Kár pénzt adni kölnivízre,
Színe, mint a takony,
A húsvéti locsolkodást,
Útálom már nagyon. 

31. Húsvét hétfő reggelén
Mosolyog az ég is
Adjatok egy fél decit
Mosolygok majd én is.
Szabad-e locsolni? 

32. Ajtófélfán szaros gatya,
meglocsollak büdös banya. 

33. Zölderdőben jártom
két ötezrest láttam
ha nem adsz belőle
baszok jönni jövőre. 

34. Zölderdőben jártam 
berúgtam és hánytam 
hirtelen rájöttem itt a húsvét
hát jöttem itt állok reszketve 
locsolni szabad-e. 

35. SZDSZ ,MDSZ ,FIDESZ 
LOCSOLHATUNK-E MÁR VAGY MI LESZ? 

36. Galagonya túróval 
Itt állok a fúróval. 
Szép virágszál lábad köze, 
Többet ér mint a Rába köze.
Fel a szoknyát, le a bugyit, 
Had locsoljam meg a nyuszid. 

37. Piros tojás, fehér nyuszi. 
Locsolásért jár a puszi. 

38. Anyám tyúkja baszott tojni, 
Ezért jöttem locsolkodni. 
Nem kell nekem túl sok holmi, 
elég lesz a tojást hozni. 

39. Nem vagyok én nyuszi, 
Kell nekem a puszi. 
Gombold ki a blúzocskádat, 
Hadd locsolom dombocskádat! 

40. Odakint az utcán azt mondják a nagyok,
hogy ebben a házban hervadnak a csajok,
én is mint az apám szeretem a nőket 
s jöttem hát-e meglocsolni őket!
Szabad-e locsolni? 

41. Dörmög a medve 
Viszket a segge, 
Megakarja vakarni, 
Szabad-e locsolni? 

42. Izzad a talpam 
Kemény a farkam 
Ha meglocsollak 
Segítesz majd rajtam? 

43. Zöldell a rét, 
Mosolyog az ég is.
Adjanak egy ezrest, 
Mosolygok majd én is! 

44. Immár eljött húsvét napja, 
Részeg minden gyermek apja; 
Én is közéjük tartozom, 
Szódásüveget hordozom. 

45. A lábamon alig állok, 
Nevetnek rám a lányok; 
De most már a lényegre térek: 
Egy jó erős pálinkát kérek! 

46. Licsi locsi kicsi lányka, itt van a nyuszika, 
ha meglocsollak jár érte egy jó nagy puszika 
ha bugyidat is lehúzod, adok néked mást, 
amitől az anyád apád nem kap mást csak frászt. 
9 hónap múlva lesz egy kis jutalom, 
mikor a gyerkőc kibújik a kis lukon. 
na most már a szónoklatnak immáron vége.. 
add már ide azt lóvét kicsi lányka végre.. 

47. Jajgat a medve,
viszket a segge,
meg akarja vakarni,
szabad-e locsolni. 

48. Zöld erdőben jártam
2-ét kis cicit láttam
megakartam fogni
kiderült,hogy zokni 

49. Piros golyó, kék golyó,
Meglocsollak vén tojó!!! 

50. Lábamon egy mocskos zokni,
Úgy hívnak, hogy ...................
Mellettem egy rozsdás kaszni,
Locsolni jöttem és nem baszni! 

51. Forró zsírban sül a tócsi,
Inni jöttem, nem locsolni! 

52. Mosolyog a nap,
Mosolyog a hold is
Addj 20 ezrest,
Majd mosolygok én is! 

53. Árok szélén kutyák basznak
meglocsollak de mi a f**sznak ???????! 

54. Árokszélén döglött ló
én vagyok a locsoló! 

55. Lábam között van 2 tojás,
pirosra van festve, 
meglocsollak vele,
elmehetsz majd GY.E.Sre!!! 

56. Kék az ibolya,
kék az ég,
kék a faszom,
mi kell még? 

57. Szomszéd házban él egy buzi,
Elkerülte őt a nyuszi.
Én kedvelem a szebbik nemet,
Finom kölnit hoztam Neked.
Ez a vers egy kicsit durva,
Nem is vagy te olyan ... csúnya. 

58. Jaj Istenem, de féltem,
mikor elsőt keféltem.
De én most már nem félek,
szabad-e locsolni? 

59. Kossuth téren jártam,
Nagy tömeget láttam,
Nem akart oszolni,
Szabad-e locsolni? 

60. Kert végébe folyik a kanális
Meglocsollak téged, meg anyád is. 

61. ööööööööööööööööö
...meglocsolhatlak? 

62. Dörmög a medve, 
viszket a segge, 
megakarja vakarni 
Szabad-e locsolni 

63. Én kicsike morzsalék 
Eljöttem a tojásért 
Ha nem adtok tojáskát 
Elviszem a leánykát. 

64. Itt állok gatyában
Locsoló van benne 
Ha én azt elővenném 
Nagy röhögés lenne 

65. De én azt nem teszem 
Mert kezemben a kölni 
Locsolni jöttem 
Nem pedig tökölni 

66. Éles sarok, kezdő törés, 
bordástengely, reteszkötés,
csapsúrlódás tangens róval,
megjöttem a locsolóval. 

67. Előttem van Észak, 
hátam mögött Dél,
balra a nap Nyugszik, 
jobbra pedig: Kél-e locsolni ? 

68. Kelj föl párnáidról, szép ibolyavirág, 
Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ!
Megöntözlek szépen az ég harmatával, 
Teljék a tarisznya szép piros tojással! 

69. Erdő mellet folyik el a kanális, 
meglocsollak téged meg az anyád is :) 

70. Száll a légy, repül a bögöly,
meglocsollak, hogy meg ne dögölj :) 

71. Zúg a traktor, szánt az eke, 
kicsappant a trágya leve. 
ELVTÁRSNŐ! Permetezhetek -e? 

72. Lépcsőházban jártam,
sok ötezrest láttam.
Ha nem kapok belőle,
nem jövök el jövőre. 

73. Zöld a moha ,zöld a páfrány,
meglocsollak házisárkány. 

74. Hegyen völgyön megy a gőzös, 
ott locsolom ahol szőrös. 
Le a szoknyát, le a bugyit 
hagy locsoljam meg a punit. 

75. Zöld erdőben jártam,
elestem azt hánytam.
Föl akartam állni,
de újra kellet hányni. 

76. Zöld erdőbe járván, 
Két szép kislányt látván, 
Elakartam szaladni, 
de jobb dolgot eszeltem ki... 

77. Korán reggel útra keltem, 
Se nem ittam, se nem ettem. 
Tarisznya húzza a vállam, 
Térdig kopott már a lábam. 
Bejártam a fél világot, 
Láttam sok-sok szép virágot. 
A legszebbre most találtam, 
Hogy öntözzem, alig vártam. 
Piros tojás, fehér nyuszi, 
Locsolásért jár egy puszi. 

78. Dallasban jártam,
gyilkosságot láttam,
Jockey a tettes,
ide az ezrest! 

79. Ajtó mögött büdös zokni,
baszni jöttem nem locsolni 

80. Nem kell, nekünk piros tojás,
ide a pénzt, gyerünk, nyomás! 

81. Zöld erdőben jártam,
Eszmeraldát láttam,
kifolyt a szeme,
meglocsolhatlak vele? 

82. Jó Opera kölni
A ruhádra köll-mi? 

83. Zölderdőben jártam
szőkét, barnát láttam
bezzeg feka nem volt
szakadna rád a mennybolt 

84. Izzad a talpam,
feláll a farkam...
Ha meglocsollak,
segítesz rajtam? 

85. Fáról lóg a zöld takony,
hagy öntselek nyakon! 

86. Házunk előtt magas a fű
Nem viszi a kasza
Locsoljon meg téged
Az Isten f...a. 

87. Biciklivel érkeztem,
30 métert fékeztem,
KEVIN vagyok nagyon laza,
Locsoljak vagy menjek haza? 

88. Zúg a traktor,
szánt az eke,
bűzölög a trágya leve.
Azért mondom idejében,
meglocsolhatlak e véle? 

89. Zöld erdőben jártam
2 ötezrest láttam
ha nem adtok belőle
baszok jönni jövőre!!!!!!!!!!!! 

90. Zöld erdőben jártam,
akácfára másztam,
kiszakadta a Lewis-em
kilátszott a péniszem. 

91. Zöld erdőben jártam,
részeg voltam hánytam,
el akartam dőlni,
nesze BAZD MEG kölni!!!!!!!! 

92. Jó étek a rizs,
jó játék a teke,
lespriccelhetlek-e? 

93. Korán reggel útra keltem, 
Se nem ittam, se nem ettem. 
Tarisznya húzza a vállam, 
Térdig kopott már a lábam. 
Bejártam a fél világot, 
Láttam sok-sok szép virágot. 
A legszebbre most találtam, 
Hogy öntözzem, alig vártam. 
Piros tojás, fehér nyuszi, 
Locsolásért jár egy puszi. 

94. Anyám tyúkja baszott tojni, 
ezért jöttem locsolkodni. 
Szabad-e locsolni? 

95. - künn a réten 
- künn a kasza 
- locsoljon meg 
- apád fasza. 

96. Zöld erdőben hó van 
szopjál le azt jól van:-))) 

97. Zöld erdőbe jártam, 
Magas fára másztam, 
Kilógott a péniszem, 
Locsolhatok kedvesem?? 

98. Hagyma fődön vótam, 
Aggyá pézt azt jó van. 

99. Én verset nem tudok,
azt mondjanak a kicsik,
én csak azért jöttem, 
hogy igyak egy kicsit ! 

100. Jó étek a rizs, 
jó játék a teke, 
lespriccelhetlek-e ? 

101. Kék az ég, 
és zöld a páfrány, 
hő, KIRÁLY! 

102. Lombos nagy fán ül a bögöly,
meglocsollak,meg ne dögöjj ! 

103. 1 tök,2 tök,3 tök, 
4 tök 5 tök, 
nem tökölök,öntök! 

104. Futott a nyúl, 
Futott gyáván 
Meglocsollak 
El ne hervaggyá mán' 

105. Egy gondolat bánt engemet, 
elfeledtem a versemet! 

106. Házunk előtt nagy a fű, 
nem fogja a kasza, 
locsoljon meg titeket az apátok f... 

107. Zöld erdőben jártam, 
Net-kávézót láttam. 
Betértem egy percre, 
A Gyaloglót keresve. 
Megtaláltam rögtön, 
Kölnimet rádöntöm. 
Ne rinyáljál kérlek, 
A kölni nem méreg. 

108. Zöld erdőben jártam,
okádtam és hánytam,
nőtt azon is virág hasonlít is te rád! 

109. Zöld erdőben jártam
Részeg voltam s hánytam
El akartam dőlni
Nesze bazd meg kölni!!!!!! 

110. Zöld erdőbe jártam,
ganédombot láttam,
kifolyt a leve, megöntözlek vele. 

111. Barifarok, csibepina, nyuszifasz,
meglocsollak, ha a pöcsömre pihe-puha puszit adsz! 

112. Texasban jártam
betörőt láttam
Jockey volt a tettes
Ide az ötezrest!!!!!!!!! 

113. Kerékpárral érkeztem,
harminc métert fékeztem,
Marci vagyok igen laza,
locsoljak vagy menjek haza? 

114. Én kis kertész legény vagyok,
Magam után szagot hagyok. 

115. Van nálam egy kis pacsuli
Leloccsintom magát 
Ha egy kicsi mázlija van
Szereti a szagát. 

116. Van nekem egy kis locsolóm,
Kölni nincsen benne, 
Ha én azt most elővenném,
Nagy röhögés lenne. 

117. Viszket a tököm megvakarom...
Ott ahol én akarom... Szabad e locsolni 

118. Éles sarok, kezdő törés
Bordás tengely, reteszkötés
Cosinus, és Tangens Rhó
Én vagyok a locsoló 

119. Piros tojás, fehér nyuszi,
de mindez csak maszlag,
gyere kislány, meglocsollak,
oszt utána... megbeszéljük! 

120. Felnézek az égre a versemnek vége 

121. Száraz ágon denevér,
döglött faszú kisegér,
iszik bíró baszik pap,
elérkezett húsvét nap.
Szabad-e locsolni? 

122. Sivatagban él a teve,
locsolkodni jöttem he-he! 

123. Zölderdőben jártam 
virágok között megláttam egy kislányt,
aki épen vetkőzött
ejnye kislány ejnye te ki szemtelen 
csak akkor szép a kislány,
mikor meztelen! 

124. Felnézek az égre
a versemnek vége 

125. Meglocsollak SMS-el,
nem fogok tökölni;
neked nem kell hajat mosni,
nekem nem kell kölni... 

126. Kutyapunci,
macskatök,
én most itten öntözök! 

127. Dörmög a medve
viszket a segge
meg akarta vakarni
szabad-e locsolni? 

128. Mosolyog a nap is,
mosolyog az ég is,
ha kapok egy ezrest,
mosolygok én is. 

129. Zsigulival jöttem,
A csomagtartó tele van szerszámmal,
Szabad-e locsolni? 

130. Falutokban folyik a Kanális,
meglocsollak téged,
meg Anyád is! 

131. Piros tojás fehér nyuszi,
de mindez csak maszlag,
gyere kislány meglocsollak
...oszt utána megbeszéljük! 

132. Árok partján döglött ló,
én vagyok a locsoló,
verset azt én nem mondok
azt mondjanak a kicsik,
én csak azért jöttem,
hogy ihassak egy kicsit 

133. Eljött megint húsvét napja,
részeg minden gyerek apja,
a mi tyúkunk baszott tojni,
ezért jöttünk locsolkodni. 

134. Én kis kertész legény vagyok
úgy csinálok mint a nagyok,
előttem egy kis virágszál,
meglocsollak ne parázzál. 

135. Házunk végén folyik egy nagy kanális,
meglocsollak téged is meg anyád is. 

136. Húsvétnak hajnalán az a kívánságom,
rúzsodtól pirosodjék mindkét tojásom. 

137. Húsvétnak ünnepén
locsolkodni jöttem én
a locsolóm kicsike
mondd csak, használhatom-e? 

138. Kék az ibolya,
kék az ég,
kék a tököm,
mi kell még? 

139. Büdös a nyúl,
büdös a csibe ide,
a pénzt azt ég véle! 

140. Lábam között két golyó,
meglocsollak vén tojó. 

141. Zöld erdőben jártam,
száraz ágat láttam.
Száraz ágon csörgő kígyó
meglocsollak vén szipirtyó! 

142. Zúg a traktor,
szánt az eke,
elvtársnő, locsolhatok-e? 

143. Az én locsolómra
2 tojás van festve
ha én meglocsollak
elmehetsz te GYES-re 

144. Mentem végig az utakon
felém hajolt sok-sok virág rózsavizük osztogatták.
Meglocsollak itt most véle,
piros tojást kérek érte! 

145. Ez egy huncut kis punci,
Nem szeretne kiszáradni.
Én azt nem is hagyom,
Locsolómat előkapom 

146. Húsvét vasárnapon,
Legyen rúzsos a tojásom,
Jer ide szájtáti,
Nem fogsz többé kiszáradni! 

147. Én Petőfi nem vagyok,
Verset mondani nem tudok.
Csak azt kérdem Tőled.
Locsolhatok végre? 

148. Zöld erdőben nő a páfrány,
Meglocsollak most egy szófán,
S hogy egyebedre ne nőjön moha,
Hadd locsoljak kicsit ODA! 

149. Szomjas vagyok!
Locsolhatok? 

 


150. Zöld erdőben jártam,
Elszállott egy sirály,
Locsolkodni jöttem,
Hö, király! 

151. Húsvét táján édes szokás
A vödörrel locsolkodás
Nálam is van szagos kölni
Ha rádöntöm, meg fogsz ölni? 

152. Hosszú Hajad,
Rövid Eszed
Meglocsollak,
Észreveszed? 

153. Húsvét van,
Odakinn mosolyog az ég is.
Adjanak egy ezrest,
Mosolygok majd én is! 

154. Zöld erdőben jártam,
lejártam a lábam,
Már mindenem dagad,
Locsold meg most magad! 

155. Ól sarkában disznó röfög,
meglocsollak, aztán mögyök! 

156. Van nekem egy csíkos gatyám,
Abban van az én ceruzám,
Minden este írok vele,
Mégse kopik el a hegye.
Piros tojás, kék tojás,
Nekem is van két tojás,
Föl a szoknyát, le a bugyit,
Hadd locsoljam meg a nyuszit. 

157. Igaz, hogy én Mókás vagyok,
a vágyaim mégis nagyok:
meglocsollak s cserébe tojást tégy e tenyérbe!
Csak tojással be nem érem,
az ÁFA-val együtt kérem. 

158. Van nálam egy kis pacsuli
Leloccsintom magát
Ha egy kicsi mázlija van
Szereti a szagát 

159. Én kis kertész legény vagyok,
Magam után szagot hagyok. 

160. Én vagyok a török,
locsolkodni jövök.
Ha nem kapok piros tojást,
mindent összetörök! 

161. Vencel téren jártam,
Nagy tömeget láttam
Nem akart oszolni,
Szabad-e locsolni? 

162. Nem vagyok én nyuszi,
Kell nekem a puszi!
Gombold ki a blúzocskádat,
Hadd locsolom dombocskádat! 

163. Szeged felől jön a gőzös,
Oda öntök, ahol szőrös! 

164. Nadrágomban locsolóm,
nincsen dugó benne,
Hogyha azt én elővenném,
Nagy röhögés lenne. 
De én azt nem teszem, 
mert kezemben a kölni,
Locsolni jöttem,
nem pedig tökölni! 

165. Nem vagyok én liberális,
Ezért vagyok ideális.
Szabad-e locsolni? 

166. Zöld erdőben jártam,
Unikumot láttam.
Ha nem kapok belőle,
Nem locsolok jövőre! 

167. Sivatagban puputeve,
meglocsollak he-he-he! 

168. Üres Zsebem, üres kezem,
Meglocsollak, hogy teli legyen. 

169. Nem tudok elég korán kelni,
bal kezemben párna, jobb kezembe kölni
Szabad-e locsolni? 

170. Zölderdőben jártam,
Krumplistésztát hánytam,
Nálam van a fele,
Meglocsollak vele! 

171. Leöntelek kölnivel,
hogy el ne hervadj drága.
Este búj velem az ágyba 

172. Zöld erdőben jártam,
Jó magas fát láttam,
Ki akart dőlni,
nesze b*meg kölni... 

173. Zöld erdőben jártam, 
Fehér Skodát láttam, 
defektes a kereke,
meg-e locsolhatlak-e? 

174. Felnéztem az égre,
a versemnek vége. 

175. Piros tojás, fehér nyuszi,
locsolásért jár egy csoki 

176. Rohanó világban rohanva öntözök,
Bedobok egy piát és máris eltűnök. 

177. Ölég szar vót ez a hetem,
Ezt a kölnit rádönthetem? 

178. Jajgat a medve,
viszket a segge,
meg akarja vakarni,
szabad-e locsolni. 

179. Forma 1-ben jártam
Ferrariba szálltam
Ki akart gyulladni
Szabad-e locsolni? 

180. Galagonya túróval,
Itt állok a fúróval.
Szép virágszál lábad köze, 
Többet ér, mint a Rába köze.
Fel a szoknyát le a bugyit
Had locsoljam meg a nyuszid. 

181. Van énnálam szagosvíz,
Locsolhatok, pleas? 

182. Kék erdőben jártam
zöld ibolyát láttam
el kell mennem a szemészetre! 

183. Most jöttem a hegyről
meglocsollak-e egyből.HUMOROS LOCSOLÓVERSEK
(sok-sok ismétléssel)

A lábamon alig állok,
Nevetnek rajtam a lányok,
De most már a lényegre térek:
Egy jó erős pálinkát kérek! 

Igaz, hogy én Mókás vagyok,
a vágyaim mégis nagyok:
meglocsollak s cserébe
tojást tégy e tenyérbe!
Csak tojással be nem érem,
az ÁFA-val együtt kérem.

Éles sarok, kezdő törés,
bordástengely, reteszkötés,
csapsurlódás tangens róval,
megjöttem a locsolóval.

Zöld erdőben jártam,
Net-kávézót láttam.
Betértem egy percre,
A Gyaloglót keresve.
Megtaláltam rögtön,
Kölnimet rádöntöm.
Ne rinyáljál kérlek,
A kölni nem méreg. 

Húsvét hétfő reggelén
Mosolyog az ég is
Adjatok egy fél decit
Mosolygok majd én is.
Szabad-e locsolni?

Anyám tyúkja nem tud tojni,
Ezért jöttem locsolkodni.
Nem kell nekem túl sok holmi,
elég lesz a tojást hozni.

Húsvét van odakinn,
mosolyog az ég is.
Adj nekem egy ezrest,
mosolygok majd én is!
Szabad-e locsolni?

Nem vagyok és liberális,
Ezért vagyok ideális.
Szabad-e locsolni? 

Zöld erdőben jártam,
Unicumot láttam,
Ha nem kapok belőle,
Nem locsolok jövőre!

Zöld a moha,
Zöld a páfrány,
Meglocsollak házisárkány 

Húsvét táján bevált szokás,
a vödörrel locsolkodás.
Nálam is van szagos kölni.
Ha Rád öntöm, le fogsz lőni?

Zöld erdőben jártam,
martinit láttam,
ha nem kapok belőle
nem locsolok jövőre! 
Pajtában egy szürke ló
Én vagyok a locsoló!


"Egy tök, 
Két tök, 
Három tök, 
Négy tök, 
Nem tökölök - Öntök." 

"Bal kezemben itt a kölni, 
Locsolni jöttem, nem tökölni." 

"Erdő szélé kutyák b*sznak 
Meglocsollak, de mi a f*sznak?!" 

"Barip*na, csibep*csa, nyuszif*sz 
Meglocsollak ha tojásomra pihe puha puszit adsz :)" 

"Kezemben kölni, számon a neved, 
Borért jöttem, tojást elő ne vedd!" 

"Szomszéd házban él egy buzi, 
Elkerülte őt a nyuszi. 
Én kedvelem a szebbik nemet, 
Finom kölnit hoztam Neked. 
Ez a vers egy kicsit durva, 
Nem is vagy te olyan ... csúnya."

"Izzad a talpam 
Kemény a f*rkam 
Ha meglocsollak 
Segítesz majd rajtam?" 

"Ferrarival érkeztem, 
Kurva nagyot fékeztem, 
Okos vagyok, szép és laza, 
Locsoljak vagy húzzak haza?" 

"Én kis kertész legény vagyok, szűzp*nákat locsolgatok 
mivel ez igen ritka, locsolgatok össze-vissza." 

"Ajtó mögött állok, Két nagy cicit látok. 
Az egyik kacsintott, Ide a forintot." 

"Ici pici pillangó, budapesti p*na jó, jobb mint a szögödi 
Nem kell annyit löködni, meg kell öntözni!" 

Zöld erdőben jártam, 
akácfára másztam,
kiszakadt a LEVIS-em, 
kifigyelt a ...

Biciklivel érkeztem, negyven métert fékeztem
Kiszakadt a nadrágom, kifigyelt a húsvéti tojásom.
Szabad-e locsolni?

Én most verssel nem készültem,
De hogy el ne hervadozzál, 
beraklak a zuhany alá

Én kis féreg - hol betérek - tojást kérek
hol nem adnak - mind meghalnak.

Ajtó mellett állok
Piros tojást várok
Ha nem adtok piros tojást,
Oda is pisálok

Zöld erdőben jártam
részeg vagyok, hánytam
Most el fogok dőlni
Nesze vazzeg, kölni!

Sivatagban jár a teve
Tele van a töke vele
Nálam van a töke leve
Meglocsolhatlak-e vele?

Anyám tyúkja b...ik tojni
Azért jöttem locsolkodni

Zöld erdőben jártam,
Elszállott egy sirály,
Locsolkodni jöttem,
Hő, király!

Zöld erdőben jártam,
Zöld levelet láttam.
Elszívtam!
Bejött!

Zöld erdőben jártam véled
Kezem erre-arra téved
Úgy éreztem, nem vagy nedves
Meglocsolhatlak-e kedves?

Józsi vagyok, szép és laza
Locsoljak vagy menjek haza?

Trágyadombon él a bögöly
meglocsollak meg ne dögölj.

Árok partján döglött ló.
Én vagyok a locsoló.

Falu végén templom,
Locsoljak-e ? Nemtom.
Falu végén megint templom,
Locsoljak-e ? Megint nemtom.Ól sarkában disznó röfög,
meglocsollak, aztán döfök.

Húsvét napján azt kívánom,
legyen rúzsos a tojásom !

Felnézek az égre,
a versemnek vége.

Te vagy az, ki nekem maradt,
meglocsollak, dőljél hanyatt !

Kék az ibolya, kék az ég,
kék a tököm, mi köll még ?

Zöld erdőben nem jártam
Kék ibolyát nem láttam
Nem akart hervadni
nem-e kell locsolni?

Piros tojás, fehér nyuszi,
ez mind csak maszlag!
Gyere kislány, meglocsollak,
oszt utána ... megbeszéljük.

Én verset nem tudok,
azt mondjanak a kicsik,
és csak azért jöttem,
hogy igyak egy kicsit.

Egy csepp kölnit a leányok hegyibe
Poharamba sok italt, de izibe.

Egy gondolat bánt engemet.
Elfeledtem a versemet.

Én még kicsi vagyok
Verset ezért nem is tudok
De majd jönnek a nagyok
Aztán majd mondanak azok

Húsvét napján az ég alatt
Sok szép leány várja
Múljon el már végre
a locsolások árja

Húsvét van, odakinn
mosolyog az ég is,
Adjanak egy ezrest,
mosolygok majd én is!

Zöld erdőben jártam,
Két őzikét láttam,
Az egyik kacsintott,
kérem a forintot!

Zöld a moha,
Zöld a páfrány,
Meglocsollak házisárkány.

Van nekem egy csíkos gatyám,
Abban van az én ceruzám,
Minden este írok vele,
Mégse kopik el a hegye.
Piros tojás, kék tojás,
Nekem is van két tojás,
Föl a szoknyát, le a bugyit,
Hadd locsoljam meg a nyuszit.

Ződ erdőbe vótam
Adj egy sört, oszt jó van.

Egy tök,
Két tök,
Három tök,
Négy tök,
Nem tökölök - Öntök.

Igaz, hogy én Mókás vagyok,
a vágyaim mégis nagyok:
meglocsollak s cserébe
tojást tégy e tenyérbe!
Csak tojással be nem érem,
az ÁFA-val együtt kérem.

Zúg a traktor, szánt az eke,
Elvtársnő, locsolhatok-e?

Van nekem egy kis locsolóm,
Kölni nincsen benne,
Ha én azt most elővenném,
Nagy röhögés lenne.
De én azt nem teszem,
Mert kezemben a kölni!
Locsolni jöttem,
Nem pedig tökölni!

Van nálam egy kis pacsuli
Leloccsintom magát
Ha egy kicsi mázlija van
Szereti a szagát

Húsvét táján édes szokás
A vödörrel locsolkodás
Nálam is van szagos kölni
Ha rádöntöm, meg fogsz ölni?

Zöld erdőben jártam,
Barna medvét láttam
Szereti a mézet
Add ide a pénzet

Zöld erdőben jártam,
Atombombát láttam.
Fel akart robbanni,
Szabad-e locsolni?

Vencel téren jártam,
Nagy tömeget láttam
Nem akart oszolni,
Szabad-e locsolni?

Sivatagban él a teve,
locsolkodni jöttem, he-he.

Házunk előtt nagy a fű
nem fogja a kasza.
Locsoljon meg titeket
az apátok…

Az én kedves locsolómra
2 tojás van festve,
Akit vele meglocsolok,
Elmehet az GYES-re.

Nem vagyok én nyuszi,
Kell nekem a puszi!
Gombold ki a blúzocskádat,
Hadd locsolom dombocskádat!

Én kis kertész legény vagyok,
Magam után szagot hagyok.

Szeged felől jön a gőzös,
Oda öntök, ahol szőrös.

 

LAST_UPDATED2
 
Erdélyi locsolóversek PDF Nyomtatás E-mail
2013. április 01. hétfő, 07:35

Megnyílt a hármas ég a sok csillagokkal,
Krisztus is feltámadt tanítványaival!
Ez a papok dolga, én nem magyarázom,
Öntözködni jöttem, a szót nem cifrázom!
Hajtsák le fejüket, kik lánynévvel bírnak,
Sutra az apraja, kik a víztől sírnak!!!
Szabad-e locsolni?
...

Én még kicsi vagyok,
Verset nem tudok.
Majd jönnek a nagyok,
Mondanak azok.
Ajtó mellett állok,
Piros tojást várok.
Ha nem adják párjával,
Elszökök a lányával!
...

Piros tojás, hímes tojás, piros százas jut nekem,
Eljöttem hát tehozzád is, szép viruló kedvesem.
Megöntelek, rózsaszálam, soha el ne hervadozz,
Nyuszi várja húsvét hétfőt, meglocsollak, mit kapok?
Jó reggelt, jó reggelt,
Kedves liliomszál,
Megöntözlek rózsavízzel,
Hogy ne hervadozzál.
...

Kerek erdőn jártam,
Piros tojást láttam,
Bárány húzta rengő kocsin,
Mindjárt ideszálltam.
Nesze hát rózsavíz,
Gyöngyöm, gyöngyvirágom.
Hol a tojás, piros tojás?
Tarisznyámba várom!
Korán reggel útrakeltem,
Sem nem ittam, sem nem ettem
Bejártam a fél világot
Kerestem sok szép virágot
A legszebbet most találtam
Hogy megöntözzem, alig várom !

Piros hajnal sütött házunk ablakára
Ragyogó verőfény omlik udvarára
Feltámadott Jézus,örömtüzek égnek
Örömünnepe van a földnek s a népnek.
Ez öröm ünnepén rózsavíz-hullással
Száljon ezer áldás minden kis leányra !

Kelj fel párnáidról, szép ibolya virág!
Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ!
Megöntözlek szépen az ég harmatával,
Teljen a tarisznyám szép,piros tojással!

Az éjjel oly szép álmot láttam,
Álmomban fent a Hargitán jártam.
Onnan láttam az egész világot
Közepiben szép Erdélyországot.
Erdélyország, édes hazám,
Itt nevelt fel édesanyám.
Mikor aztán felcseperedtem
A Firtos kútjából vizet merítettem
S azzal indultam el öntözni minden virágot,
Mindenkinek békét, egészséget és kellemes ünnepeket kívánok.

Harangoznak húsvétra,
Leszakadt a tyúklétra.
Kezdődik a locsolás
Nekem is jut egy tojás.

Ici-pici morzsalék
Eljöttem a tojásért.
Ha nem adnak piros tojást,
Ellopom a kicsi leányt.

Biciklivel jöttem,
A kapuban elestem,
S a verset elfelejtettem!

Hol kitérek, hol betérek,
Mindenütt egy tojást kérek.
Ha nem adnak, visszatérek!
Nagymamától kettőt kérek!

Húsvét másodnapján
Mi jutott eszembe
Csokros vizipuskát
Fogtam a kezembe
Elindultam véle
Pirostojást szedni
Ha vannak itt lányok
Meg szabad öntözni..?

A Kiserdön jártam
Bivalybikát láttam
Fel akart az döfni
Meg szabad öntözni?

Erdélyország szép tájiról,
Gyöngyharmatot szedtem,
Akit ezzel megöntözök,
Áldja meg az Isten!

Ünnep köszönteni szólnak a harangok,
Melyek azt hirdetik, Jézus feltámadott!
Nem fekszik a sírban, új életet kapott,
Támadj fel én népem, ne légy többé halott!
Van a székely népnek sok-sok hagyománya,
De még annál is több régi jó szokása.
Húsvét másodnapján locsolódni járunk,
Ezzel is egy régi hagyományt ápolunk.

Azt csicsergi a kis fecske,
Odakünn a házereszbe:
Itt lakik egy kisleányka,
Ingó-bingó rózsafácska,
Rózsavizet hoztam néki,
Engedjétek meglocsolni.
Nem kívánok érte mást,
Csak egy szép piros tojást.

Föltámad Jézus
Jámbor keresztények!
Locsolni indultak
A székely legények.
Illatos rózsámtól
Kértem rózsavizet,
Azt locsolom meg,
Aki engem szeret.

Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem.
Tarisznya nyomja a vállam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre épp most találtam,
Hogy megöntözzem alig vártam.
Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár egy puszi!

Piros hajnal sütött házunk ablakára,
Ragyogó verőfény omlik udvarára.
Feltámadt Jézus, örömtüzek égnek,
Örömünnepe van a földnek s a népnek!
Ez öröm ünnepén rózsavíz hullással,
Szálljon ezer s ezer áldás
Minden székely lányra!

E szép ajtón bekopogék,
Ha nem bánják, locsolkodnék
Öntök asszonyt lányával,
Várok tojást párjával.
Ha pedig sajnáljátok,
Mindjárt porrá áztok,
Mert kölni helyett
Vizet öntök rátok!

Itt vagyok,
Friss vagyok,
Máris sorba állok!
Csak egy kicsit meglocsollak,
Aztán odébbállok.

Patak mellett mentem, azt súgta egy harcsa:
Van e háznál kislány, hogy az Isten tartsa.
Meglocsolnám rózsavízzel, hogyha előjönne,
Akkor az a kicsi lány jaj de nagyot nőne !

Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem.
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy öntözzem, alig vártam.
Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár egy puszi.

Húsvét másodnapján régi szokás szerint
Fogadják szívesen az öntözőlegényt.
Én a legénységhez igen kicsi vagyok,
De öntözőlegénynek mégis csak felcsapok.
Minden esztendőben ilyenkor itt vagyok
Ha a locsolásért pirostojást kapok.

Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam,
Erdélyország kiskertjéből rózsavizet hoztam.
Na, te kislány, megöntözlek, ma van Húsvét napja,
Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.
Az illatos rózsavíztől virulnak a lányok,
Zsebembe kerülnek a piros tojások.


LAST_UPDATED2
 
Húsvétvasárnapi szokások PDF Nyomtatás E-mail
2014. április 20. vasárnap, 18:01

Húsvétvasárnapi szokások

2013.03.30. 23:26

Ez a felvétel nem az elsőnek említett népszokáshoz tartozik, de mire a bejegyzés végére ér, kiderül, hogy mi ez a népszokás. 

Jézuskeresés, határjárás

Jézuskeresés-feltámadáskor-Csíkszenttamáson.jpgJézuskeresés feltámadáskor Csíkszenttamáson

Nagyszombatról vasárnapra virradó éjszakán a Jézus-keresés, Isten-keresés, Szentsír-keresés elnevezésű népi ájtatosságot tartották. Nagyszombat éjszakáján végigjárták a falubeli és a határban lévő kereszteket. A legtávolabbi keresztnél valaki elrejtette Krisztus szobrát és ezt vitték vissza diadalmenetben a templomba.

A húsvéti határjárásnak - egyházi jelentése mellett - a tavaszi vetések mágikus védelme, a határjelek megújítása és a források megtisztítása volt a célja.

Húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, e napon ünnepliKrisztus feltámadását. Véget ér a nagyböjt, a hústól való tartózkodás, innen származik az ünnep magyar elnevezése is. Bár megünnepléséről már a 3. század óta vannak adataink, általánossá a 8. század óta vált.

Húsvétvasárnap is fontos szerepe volt a víznek. Bukovinában úgy tartották, aki hamarabb merít vizet, az lesz a szerencsés. Moldvában a napfelkelte előtt keresztútra vizet öntöttek jégeső ellen. Piros tojást tettek a mosdóvízbe, és arról mosakodtak, hogy az egész család egészséges legyen és persze szép.

Zöldágjárás :

zoldagjaras.jpg

A húsvétvasárnaphoz és más tavaszi vasárnapokhoz kapcsolódózöldágjárás a tavaszt, a természet megújulását jelképező énekes játék. A lányok esetleg  a legényekkel a falu egyik végén kézfogással sorba álltak. A sor mindkét végén kaput tartottak zöld ággal a kezükben. A sor egyik vége átbújt a sor másik végén lévő kapu alatt, így mentek végig a falun. A dal első három sorát a két kaput tartó énekelte egymásnak felelgetve. A Bújj, bújj kezdetű részre megkezdődött a kapun való átbújás.

A lányok sárga nárciszokból és bukszusokból  olyan nagy méretű zöld ágat készítenek, amelyik az úttesten át ível.

Kakaslövés:

kakasloves.jpg

A kakas ütés vagy kakaslövés. Nemcsak ehhez a naphoz, hanem farsanghoz, lakodalomhoz aratáshoz is kötődött.

A 13-14 éves fiúgyermekek egy héttel a kakaslövés előtt végigjárják a falut, hogy három-négy kakast a közösen adott pénzből megvegyenek. Húsvét első napján délben gyülekeznek és dramatikus formában előadott, tréfás veszekedéssel búcsúztatják a kakast.

A búcsúztató szövegének részlete, - amelyet a kakas nevében az egyik legény mond el- az alábbi:

Húsunkból, combunkból zsíros lé ne főjjön, Szalonna melléje sehonnét se jöjjön.

Ha laskával főzik, az ragadjon össze, Legyen egy nagy hosszú hárskötél belőle.

Ha árpakásával főznék, akkor is ragadjon össze,

Legyen olyan, mint egy kilencvenkilenc esztendős bivalynak a bőre. Mi inkább akarnánk, tormásnak főzzenek,

Hogy mikor ennének,. szemik könnyezzenek.

Tavasz, tavasz, genge tavasz, Mindent megújítasz,

Erdőt, mezőt béborítasz, Engem szomorítasz. Lujzikalagor, 1980. Kallós Zoltán gyűjtése

kakasutes.jpg

A képen kakasütés céltáblája látható.

A dramatikus játék után a táblára rajzolt életnagyságú kakas ábrájára nyíllal lőnek. Aki a tábla közepére festett fekete pontot eltalálja, az a győztes. Este a kakaslövők ismét összegyűlnek annak az embernek a házához, ahol a szerepeket betanulták. Itt a háziasszony a megvásárolt kakasok, illetve tyúkok húsából és marhahúsból főzött levessel várja őket. Az asztalnál a győztest a főhelyre ültetik, ő kapja a kakas combját, máját, szívét

Havajgatás

Klézsén tavasszal fűzfából fűzfasípot) készítettek:

"Tyilinkát csinának, husiét regveljén fúnak a tyilinkába legelőbbször, hoty tuggyák meg e hótak, s örvengyenek, hogy tavaszt értünk, s husiét reggelj it megértük, Jézus feltámadása napját" (PÁVAI 1. 1994:175).

Hej, bé erre, bé erre,
ide bé az egresbe,
Engemet János megölele.

Hej, bé erre,bé erre,
ide bé az egresbe,
Engemet Péter megölele.

***

Tavasz, tavasz szép zöld tavasz,
Ki mindeneket újítasz,
Fákat virágba borítasz,
cak engemet szomorítasz.

Csak e holtak arról hallják,
Ha nekünk es tavaszunk jő,
Kicsi bárány bógéséről,
S egy tilinkó szólásáról.

Most már csak az a kérdés, hogy melyik hagyományhoz kapcsolódott a bejegyzés elején a felvétel?

A megoldásokat nagyon várja a szerző.

Forrás:

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-1455.html

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/muveszettortenet/

neprajz-unnepek-es-nepszokasok/husveti-nepszokasok/husvetvasarnap

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-1766.html

http://zondaattila.info/2010/archivum/zonda-attila-vargane/

http://lexikon.katolikus.hu/H/h%C3%BAsv%C3%A9tvas%C3%A1rna

 
Ételszentelés PDF Nyomtatás E-mail
2014. április 20. vasárnap, 09:38


Magyar Katolikus LexikonEételszentelés


ételszentelés: húsvét reggelén a →nagyböjt utáni első, nem böjtös ételek megáldása. - A 7. sz-tól nyomon követhető szokás. A sztelt ételek (→kókonya, pászka), összetétele (sonka, tojás, kalács, torma, bor, túró, kolbász stb.) a böjti időszak végét jelzi, sok helyütt fölruházva a passiójelenetek szimbolikájával. Hajdúdorogi hagyomány szerint a kalács alapjául szolgáló lepény Krisztus testét jelképezi. Az egymásra kerülő tésztafonatok a töviskoszorú, majd ateljessététel. A kalács ötelemű díszítése, megszegésének, fölvágásának rituális mozzanatai a K-mo-i gör. kat-oknál a →Szent Sebek tiszt-ének szólnak, az ~re vitt tojás a→feltámadásra emlékeztet, számuk egyes helyeken az ap-okra utal. A sztelésre vitt →borKrisztus vére, a torma a népi értelmezés szerint a keresztrefeszített Krisztusnak kínált ecet keserűségét idézi. - A →néphit mágikus erőt is tulajdonít a megszentelt ételnek. Ezért pl. a sztelt sonka csontját az eresz alá tűzték villámcsapás elleni védekezésül, a kalács morzsájából a népi vélekedés szerint apró fehér virágok fejlődnek. Csík vm-ben 1900 k. a sztelt kókonyadarabjait rontás ellen használták. Az ~ből útban hazafelé az É-mo-i gör. kat-ok a pászkával megkerülték a lakóházat, hogy a férgek távozzanak onnan. A Nyírségben az ~ után apászkát odahaza szertartásosan emelgetni kezdték. A →húsvéti bárány elfogyasztásának hagyományai a sztelt sonka fölvágásában éltek tovább. - Sztelt sonkát, kolbászt, kalácsot a vegyes vallású vidékeken a prot. lakosság is előszeretettel fogyasztott. →eulogia→agapé B.E.

Franz, Adolph: Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter. I. Freiburg im Breisgau, 1909. - A nyíregyházi Jósa András Múz. Évkv-e. IV-V. 1961/62. (Szabó László: A nagypénteki és húsvéti táplálkozás a beregi Tiszaháton) - Bálint 1973:73, 294. - Ethnogr. 1974. (Molnár Balázs: Húsvéti asztal) - Népr. tanulm-ok Dankó Imre tiszt-ére. Debrecen, 1982. (Bartha Elek: Adalékok a gör. kat-ok euch. sztelményeinek néprajzához)

 

etelszenteles

 
Feltámadás Makucskán PDF Nyomtatás E-mail
2012. július 21. szombat, 13:33

szabodez

Feltámadás Makucskán

1.

Szabó Dezső - Feltámadás Makucskán

Magyar Rádió;

[128 kbps, 44100 Hz, Joint Stereo, 00:54:00]

Szabó Dezső regényét rádióra alkalmazta: Kurucz Gyula.

A felvételt készítette: Váci Györgyné és Fülöp Sándor.

Zenei szerkesztő: Hegedűs Emmi.

Szerkesztő: Simon László.

A rendező munkatársa: Brauer Ottó.

Rendező: Barlay Gusztáv.

Közreműködött:

Gyimesi Pálma,

Koffler Gizella,

Petényi Ilona,

Bay Gyula,

Balázs János,

Balázs Péter,

Dömsödi János,

Felvinczy Viktor,

Fülöp Zsigmond,

Halász László,

Horkay János,

Horváth Gyula,

Joó László,

Kautzky József,

Képessy József,

Kozák László,

Láng József,

Márkus Ferenc,

Náday Pál,

Raksányi Gellért,

Sugár László,

Szombathy Gyula,

Tahi József,

Tarsoly Elemér,

Tándor Lajos;

Szabó Dezső (Kolozsvár, 1879. június 10. – Budapest, 1945. január 5.) magyar író, kritikus, publicista. A két háború közötti magyar irodalom egyik leghatásosabb alakja.

1932-ben írta a Feltámadás Makucskán.

A harmincas évek terméséből a Feltámadás Makucsán és a címadó elbeszélés emelkedik ki. Tulajdonképpen paródia, a rendszernek és a hangadó politikai figuráinak magvas színvonalú karikatúrája.

Hangjáték

http://www.magyarvagyok.com/konyvtar/Feltamadas-Makucskan-19316/

szabodezso_tabla

2.

Feltámadás Makucskán

20:12, Hétfő (augusztus 27.), m2
Feltámadás Makucskán
magyar tévéfilm, 66 perc, 1995

rendező: Esztergályos Károly
operatőr: Bíró Miklós

szereplő(k):
Blaskó Péter
Sinkó László
Söptei Andrea
Stohl András
Hetényi Pál
Gálffi László
Iglódi István
Horkai János
Ujlaki Dénes
Bicskei Károly
Szacsvay László


Feliratozva a Teletext 222. oldalán.

A Szabó Dezső híres kisregénye alapján készült tévéfilm egy kis magyarországi faluban, Makucskán játszódik, ahol egy szép tavaszi napon - éppen húsvét ünnepén - feltámadnak a halottak. Az élők nem túl nagy lelkesedéssel fogadják a csodát, s mivel feltámadottak semmi hajlandóságot nem mutatnak a temetőbe való visszatérésre, ingerültségük egyre nagyobb, s az eset végül országos botránnyá nő...

http://www.magyarvagyok.com/videok/28-Film/92178-Szabo-Dezso-FELTAMADAS-MAKUCSKAN-5-1-Magyar-film-1994.html

szd feltmads

3.

Szabó Dezső: Feltámadás Makucskán

A magyar képviselőházban a közönség fulladásra zsúfolta meg a karzatokat. Ott volt az arisztokrácia, a magas klérus, az előkelő polgári és katonai társadalom színe-java és a teljes külföldi képviselet. Az újságírók padjain minden helyen két újságíró ült és mindenik hat ceruzát tett a zsebébe. A levegőben a történelmi pillanatok nagy várakozása feszült.

Mindenik párt interpellációt jelentett be a makucskai feltámadás ügyében, mely fenekestül felforgatta a budapesti lelkeket. De maga a kormány pártja, az egységes párt is kijelölt egy hivatalos interpellációt. Meg kell mutatni az egész világ színe előtt, hogy a felelős magyar kormány pártja épp olyan távol áll mindenféle feltámadástól, mint bármely ellenzéki párt.

Mikor az elnöki csengő megszólalt, a szívek egyetlen óriási boltozattá feszültek.

Az első szó a kormánypárt szónokát, Erdélyi Aladár képviselőt illette, aki a párt szociális érzékű kirendeltségének volt egyik vezéralakja. A közkedvelt, művelt képviselő magára parancsolt nyugalmán átreszketett a belső izgalom forrósága:

- Tisztelt ház, mi, a Bethlen István gróf provindenciális alakját (tomboló éljenzés a jobboldalon) azzal az erős hittel követjük, hogy ő fogja visszaadni a hajdan tejjel és mézzel folyó magyar Kánaánnak ős gazdagságát (úgy van! úgy lesz! – a jobboldalon), hódoló tisztelettel fordulunk egy alázatosan sürgős kéréssel a nagyérdemű összkormányhoz. Amint a lapokból és a hivatalos jelentésekből méltóztattak értesülni, Makucskán, a kicsiny, de példás Zala megyei községben a halottak feltámadtak. (Gyalázat, gazság! – minden oldalon.) És ezt a mindenképpen elítélendő, felforgató célú ténykedésüket éppen a kereszténység szent ünnepe, Húsvét áldott napján követték el. Tisztelt ház, azt hiszem, köztudomású, hogy én mindig szociálisan gondolkozó, elfogulatlan tagja vagyok a magyar parlamentnek. (Több hang: igaz! úgy van!) És minden szerénység kötelezettsége mellett is bátran elmondhatom, hogy bármely egyetem bármely szociális vonatkozású tanszékét tisztességgel be tudnám tölteni. Igen, én bátran állítom, hogy a paraszt is ember és választási beszédeimben nemegyszer testvéreimnek neveztem őket. A magyar paraszt jó katona, szívesen önti vérét hazájáért. Polgári állapotban tisztelt fennebbvalóit, igyekszik pontosan fizetni adóját, s legtöbbje annyi polgárt nemz a hazának, amennyi tőle telik. Ezt a magyar parasztot én, és tudom, hogy ebben európai hírű hőn tisztelt vezérünk, Bethlen István intencióját követem (óriási éljenzés a jobboldalon és a középen. Egyes egységes párti képviselők kigombolják a mellényüket), életben akarom tartani. Igenis, én követelem azt a jogot a magyar paraszt részére, hogy munkája mellett ne haljon éhen. Holt parasztokat nem lehet besorozni, holt parasztoktól adót beszedni nem lehet, holt parasztok nem szavazhatnak. De amikor teljes erőmből követelem az élő parasztok számára a jogot, hogy éljenek, a legnagyobb felháborodással tiltakozom az ellen, hogy a holt parasztok mir-nix-dir-nix feltámadjanak. Nem akarom itt a kérdés teológiai oldalát érinteni, de szociális, politikai és gazdasági szempontból teljesen megengedhetetlen, hogy bárki akkor támadjon fel, amikor kedve szottyan rá. (Zúgó helyeslés és éljenzés a Ház minden oldalán.) Mi lenne az egész gazdasági élettel, mi lenne az államrenddel s mindazzal, ami ma biztosítéka a nehéz sorba jutott hazának, ha a magyar temetők a maguk kedvük-kényére megmozdulhatnának? Mély tisztelettel vagyok bátor kérdezni a magas kormánytól, hogy a mai nehéz időkben, mikor még az élőknek sem tudunk enni adni, mit szándékozik tenni, hogy hasonló esetek elő ne fordulhassanak, és hogy a makucskai kínos botránynak minél hamarabb véget vessenek. (Általános helyeslés, szónokot számosan üdvözlik.)

A keresztény-szociális-gazdasági-kiskereskedelmi-kisgazdapolgári-nemzeti pártból maga a vezér, Wolff Károly tömörlött fel szólásra:

- Tisztelt Ház! Tudtam, hogy nem telhetik el egy nap, hogy a francia forradalom meg ne hozza a maga átkos gyümölcseit. Mert a nagy francia forradalom, az volt a nagy disznóság és az malacozza a nyakunkra ezeket a mai disznóságokat. De most már én odadörgöm ennek a francia forradalomnak: elég, ne tovább! (Zúgó éljenzés a jobboldalon és a középen.) Itt az ideje, hogy visszahelyezzük a világot a keresztény valláserkölcsi alapra, mint az élet egyetlen lehetséges alapjára. Én nem akarom vitatni a magyar paraszt érdemeit, de mindig mondtam, hogy az ideálizmus és hazafias érzés hiányt képeznek benne. Merem állítani, hogy a mi derék budaörsi sváb parasztjaink soha ilyen feltámadási kalandra nem volnának kaphatók. Azért mondom mindig, hogy németajkú testvéreink a jobb magyarok, mert nem a nyelv a fontos, hanem az érzés. (Bethlen István gróf felugrik helyérők, tapsol: Bravó! ez az!) Különben egészen bizonyos és a sógornőm frizőrnéjának szobalányától határozott értesülést kaptam rá, hogy a makucskai eset mögött a moszkvai hóhérok keze dolgozik. A kommunizmus: voilá l’ennemi. (Falrengető taps és éljenzés.) Mint a kormánypárt ellenzéki frakciójának vezére, nyomatékosan felszólítom a magas kormányt, hogy egyszer s mindenkorra vessen véget a magyar falu minden feltámadási kísérletének. (Általános helyeslés és éljenzés.)

Utána Bleyer Jakab, a turáni konstruktív pángermánizmus népszerű vezére emelkedett szólásra:

- Tisztelt Ház, rövid leszek. Biztos adataim vannak rá, hogy a makucskai feltámadottak közt három olyan család van, mely német eredetű és a tatárjárásig tényleg a német nyelvet beszélte, s csak az akkori nagy ijedségben kezdett magyarul beszélni. Hogy a kormány a többi visszatérttel mit csinál, az a kormány dolga. De a wilsoni elvek nevében követelem, hogy az állam Makucskán e három család részére azonnal németnyelvű népiskolát s egy később egyetemmé is fejleszthető német középiskolát állítson fel. Mint a magyar királyi egyetem tanára, mint a turán, etelközi Csaba-utód és turulos magyar ifjúság körülrajongott vezére egyenesen kutyakötelességem, hogy Klopstock nyelvét annyi ajakon tegyem anyanyelvvé, amennyin csak lehet. (A keresztény szocialista-párt felváltva tapsol, Klebelsberg Kunó gróf közoktatásügyi miniszter mosolyogva bólint.)

Az országos kisgazda-pártból Dr. Eckhardt Tibor ugrott fel, aki különben az ülés elejétől jelentkezésre nyújtotta az ujját:

- Tisztelt Ház! Kegyelmes, méltóságos és nagyságos uraim! Kedves urambátyáim és aranyos uramöcséim!

- Én nemzetünk érdekében, mely számomra nemcsak nácionálista, de internácionális fogalom is, jártam már Mussolininál, Rothermere lordnál, Hitlernél, Cuzánál. Én mindenkinél jártam. Mit beszél nekem az a Goethe, hogy – Es irrt der Mensch, solange er strebt! Én, tisztelt Ház, sterebe, aber irre nicht. Tehát: én a felsorolt történelmi nagyságok egyesített tekintélyével merem állítani: a magyar parasztnak nincs joga feltámadni! (Tomboló éljenzés.) A magyar kisgazdáknak, a mi pártunk az egyetlen jogos képviselője, a mi pártunk programjában pedig egy szó sincs semmiféle feltámadásról. Mi lenne, ha még a holt parasztoknak is dumálnunk kellene ezután?! Én, tisztelt Ház, csatlakozom. Csatlakozom az előttem szólók, csatlakozom az utánam szólók véleményéhez, én mindig csatlakozom.

Az egész Ház tapsol. Jánossy Gábor képviselő szemeit törülgetve rebegi: Már rég nem sírtam, s íme, most Pillámon egy könny rengedez.

Az elnök tíz perc meghatottsági szünetet adott. Szünet urán elsőször Klebelsberg Kunó gróf közoktatásügyi minisztert hívta fel szólásra.

- Tisztelt Hausz! Legyen nekem megengedett, hogy mielőtt imádott vezérünk, Bethlen István gróf, ez az elfűrészelhetetlen nagy tölgyfa, a kormány illő válaszát megadta legyen, két kérelemmel járuljak a tisztelt törvényhozás elé. A tudomány legyen a legjobb fegyver. Hogy hasonló esetek elő ne forduljanak, a szegedi egyetemen egy tanszéket állítok fel: a Feltámadás helye alkalmazásai és visszaélés azokkal számára. Ez nem fog sokba kerülni, etwas wie félmillió pengő és ez kultúrfölény. Azután a Mátra legmagasabb csúcsára egy tudományos megfigyelő intézetet emeltetek egy hatalmas őrtoronnyal, hol a Németországból meghívott szakemberek hazai tudósainkkal fogják figyelni a magyar temetőket. Ez kerül körülbelül hárommillió pengőbe. Amikor kérem a tisztelt Házat, hogy ezt a hatmillió pengőt megszavazza, örömömet kell kifejeznem a nemzeti érzés e páratlan példáján, mely nemcsak fővárosunk, Ofen-Pesth, hanem bizonyára az egész ország szívébe begrájfolni fog. (Tomboló éljenzés, a Ház általános – Megadjuk!-kiáltással megszavazza a hatmillió pengőt.)

Azután egyszerre nagy csend lett. A miniszterelnök, Bethlen István gróf emelkedett szólásra. Bár ez az emelkedés az inkább alacsony, ösztövér embernél nem jelentette a vertikális irány túlságos igénybe vételét.

Bethlen gróf felállt. Hallgatott. Mosolygott. A jobb szemével bekacsintott a bal szemébe. A bal szemével visszakacsintott a jobb szemébe. Aztán besunyított mindkét szemével a kabátja jobb zsebébe. Majd ugyanezt tette a bal zsebe öble felé. Halkan odasúgta a körülállóknak:

- Roppant titkaim, óriási koncepcióim vannak Magyarország felemelésére.

Az egész ház őrjöngve ugrott fel, s tizenhét perc három másodperig tapsolt a rejtelmes, szó nélküli szónoknak. Maday Gyula képviselő olyan hangon, mely nyílt reklám volt a tokaji bor számára, fellobogó ihlettel énekelni kezdte:

- Árpád apánk, ne féltsd ősi nemzeted…

Az általános delírium lecsillapulása után, a gróf most már a szavak nagy nyíltságára hősiesedett:

- Tisztelt Ház! Sohasem volt oly könnyű dolgom, mint e pillanatban. (Éljen! Igaz! Úgy van!) Az ezeréves magyar alkotmány ismer élőket, ismer haldoklókat, ismer halottakat. De nem ismer feltámadottakat, de nem ismer feltámadást. A feltámadás Magyarországon sohasem jelenthetett jogi állapotot. Aki itt feltámad, az minden jogon kívül áll, az fógelfráj!

A falakról itt is, ott is pattogzik le a tapéta az őrjöngő éljenzéstől. Jánossy Gábor képviselő csurgó könnyekkel rebegi maga elé:

- Kis lak áll a nagy Duna mentében. Oh, mi kedves e lakocska nékem!

- Tisztelt Ház, én nem mondom el csodás hatású titkaim, mély gyökerű terveim és rengeteg koncepcióim. Úgy teszek, mint nagy ősöm, Teleki Mihály, aki egész életében egy szóval sem árulta el, hogy alatta fog tönkremenni Erdély. (Újabb viharos éljenzés.) De annyit ígérhetek: a magyar kormány minden körülmények közt helyén fog állani. És ha a magyar falu feltámad, mi a szuronyok erejével fogunk a halál törvényes jogainak érvényt szerezni. (Az egész Ház felállva éljenez. Gömbös Gyula felváltva Napóleon, Mussolini és Kemál arcot vág és úgy tapsol. Aztán a Ház a közönséggel együtt a Himnuszt énekli.)

Mikor a képviselők szétoszoltak, Apponyi Albert gróf gyönyörű baritonja legforróbb modulációival szólt környezetéhez:

- Urak, ne felejtsétek el ezt a napot. A magyar országgyűlés ma méltó volt legszentebb hagyományaihoz.

/Részlet az 1932-ben megjelent azonos című szatirikus kisregényből/

+

feltmads

Villanyspenót

Veres András

Egy 20. századi próféta

1931: A Feltámadás Makucskán születése

http://villanyspenot.hu/?p=szoveg&n=12331

*

Ifj.Tompó László: Szabó Dezső életműve

http://www.youtube.com/watch?v=EXZns-gfL7w

LAST_UPDATED2
 
Tolsztoj – Feltámadás PDF Nyomtatás E-mail
2012. július 20. péntek, 19:46

russian_resurrection_icon

LEV TOLSZTOJ

FELTÁMADÁS

Fordította: Szőllősy Klára


ELSŐ RÉSZ

MÁTÉ XVIII. 21. Akkor hozzá menvén Péter, monda: Uram, megbotsássak é az én atyámfiának, valamennyiszer ellenem vétkezik? Megbotsássak é hétszer is? 22. Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy hétszer tsak, hanem hetvenhétszer is.

MÁTÉ VII. 3. Miért nézed pedig a szálkát, a melly vagyon a te atyádfiának szemében, a gerendát pedig, melly a te szemedben vagyon, nem vészed eszedbe?

JÁNOS VIII. 7. ...A ki tiközületek bűn nélkül való, az vessen először követ ő reá.

LUKÁCS: VI. 40. Nem feljebb való a tanítvány az ő mesterénél; sőt inkább a tanítvány tökéletes, ha az ő mesteréhez hasonló.

feltmadslt

1

Akárhogyan igyekeztek is az emberek sokszázezrével kis helyre összezsúfolódva elcsúfítani a földet, amelyen megtelepedtek, akárhogyan teleépítették kővel, hogy semmi se teremjen rajta, akármilyen buzgón kiirtottak is minden előtörő fűszálat, akárhogy összefüstölték kőszénnel meg olajjal a levegőt, akármennyire megcsonkították is a fákat, s elüldöztek minden madarat meg négylábút - a tavasz mégis tavasz volt, még a városban is. Melegen sütött a nap, megéledő fű sarjadt, zöldellt mindenütt, ahol csak ki nem pusztították, nemcsak a bulvárok gyepágyaiban, hanem a kövezet lapjai között is; nyírfa, topolya, fagyal bontogatta ragacsos, illatozó levélkéit, a hárs rügyei pattanásig duzzadtak; csóka, veréb, galamb már tavaszi örömmel rakta fészkét, és a napmelengette falaknál döngtek a legyek. Örvendeztek a növények, a madarak, a rovarok és a gyermekek. De az emberek - a nagy, felnőtt emberek - most is éppen úgy csalták és gyötörték egymást, mint máskor. Az emberek úgy vélték, hogy nem ez a tavaszi reggel fontos és szent, nem isten világának a szépsége, mely minden élőlény gyönyörűségére adatott - nem ez a békére, egyetértésre, szeretetre indító szépség, hanem fontos és szent az, amit ők, az emberek, maguk találtak ki, hogy egymáson uralkodjanak.

Így a kormányzósági börtönben szentnek és fontosnak nem az számított, hogy minden állatnak és embernek egyformán adatott a tavasz öröme és gyönyörűsége, hanem azt tartották szentnek és fontosnak, hogy előző nap hivatali számmal ellátott, pecsétes, fejléces írás érkezett, miszerint ma, április huszonnyolcadikán reggel kilenc órára vezessenek elő három vizsgálati fogságban levő rabot: két nőt meg egy férfit. Az egyik nőt, mint fővádlottat, külön kell elővezetni. Ennek az utasításnak az alapján április huszonnyolcadikán reggeli nyolc órakor a női osztály sötét, bűzös folyosójára belépett az ügyeletes börtönőr. Nyomában hullámos ősz hajú, elgyötört arcú nő sietett ki a folyosóra, paszományos ujjú kabátkáját kék szegélyes öv fogta össze. A felvigyázónő volt.

- Maszlováért jött? - kérdezte, s az ügyeletes őrrel együtt odalépett a folyosóra nyíló egyik ajtóhoz.

Az őr nagy kulcscsörgetéssel kinyitotta a lakatot, kitárta a cella ajtaját - bentről még bűzösebb levegő áradt ki a folyosóra -, és elkiáltotta magát:

- Maszlova, a bíróságra! - s betámasztotta az ajtót várakoztában.

A szél még a fogház udvarára is elhozta a mezők éltető, üde illatát. A folyosón azonban dögletes, fullasztó volt a levegő, annyira átjárta a kátrány, rothadás és ürülék szaga, hogy kétségbeejtett, s elriasztott minden kintről érkezőt. Megérezte ezt még a felvigyázónő is, aki az udvarról jött be, pedig ő ugyancsak hozzászokott a rossz levegőhöz. A folyosóra belépve, hirtelen kimerültséget érzett, aludni szeretett volna.

A cellában sürgölődés támadt, női hangok, mezítelen talpak léptei hallatszottak.

- Gyerünk, frissebben, Maszlova, nem hallod? - kiáltott be az ajtón a börtönőr.

Két perccel később alacsony növésű, feltűnően telt mellű fiatal nő jelent meg az ajtóban, fürge léptekkel jött, gyorsan megfordult, s megállt az őr mellett. Szürke rabköntöse alatt fehér blúzt, fehér szoknyát viselt, lábán pamutharisnyát és a rabok szokásos bőrlábbelijét. Fejét fehér kendővel kötötte be, mely alól - nyilván szándékosan - kilátszott göndör fekete hajának néhány fürtje. Arca feltűnően fehér volt, mint az olyan embereké, akik hosszú időt töltöttek zárt helyen; a pincében kicsírázott burgonya hajtásaira emlékeztető ez a fehérség. Ugyanilyen fehér volt széles, de kicsiny keze, gömbölyű, telt nyaka, amely kilátszott köntöse nagy nyakkivágásából. Arca halovány fehérségében különösen feltűnt szénfekete, villogó, kissé bedagadt, de nagyon élénk szeme; az egyikkel kissé kancsalított. Feltűnő egyenesen tartotta magát, telt mellét kidüllesztette. A folyosóra kilépve, hátravetette fejét, farkasszemet nézett az őrrel, s úgy állt ott, mint aki kész mindazt teljesíteni, amit követelnek tőle. Az őr már be akarta zárni az ajtót, amikor egy ősz hajú öregasszony dugta ki rajta sápadt, szigorú, barázdás orcáját, s valamit szólt Maszlovának. De az őr az öregasszony homlokának nyomta az ajtót és a fej eltűnt. A cellában női kacagás harsant fel. Maszlova is elmosolyodott és az ajtóba vágott kis rácsos ablakhoz fordult. A túlsó oldalról meg az öregasszony arca tapadt az ablakhoz, rekedt hangon kiáltott ki rajta:

- Jól vigyázz, ne mondj többet a kelleténél, maradj meg annál az egynél, s azzal kész!

- Akár egyet mondok, akár többet, rosszabb már úgyse lehet - mondta rá Maszlova, s megrázta a fejét.

- Ha egyet mondasz, kettő úgyse lesz belőle - jelentette ki a börtönőr, s látszott rajta, mennyire büszke főnöki szellemességére. - Utánam, indulj!

Az öregasszony szeme eltűnt a kis ablakból, Maszlova kiment a folyosó közepére, és fürge, aprózó léptekkel megindult az őr nyomában. Lementek a kőlépcsőn, elhaladtak a férfiak cellái mellett - amelyek még bűzösebbek és lármásabbak voltak a nőkéinél, s ahol az ajtókba vágott kémlelőablakokból mindenütt kíváncsi szemek kísérték őket -, és lementek az irodába, ahol két fegyveres katona várakozott. Az ott ülő írnok dohányszagú papírlapot adott át az egyik katonának, s Maszlovára mutatva így szólt: "Vedd át." A katona - piros képű, ragyás nyizsnij-novgorodi muzsik - köpenyujja hajtókájába tette az írást, a fogoly felé kacsintott és mosolyogva pislogott társára, egy széles pofacsontú csuvasra. Azután a két katona a foglyot közrefogva lement a lépcsőn és megindult a főkapu felé.

A főbejárat kettős kapujába illesztett kisajtó kinyílt, a két katona a fogoly nővel átlépte a küszöböt, kilépett az udvarra, majd a falon túl az utcára, s a kövezett járdán megindultak a városon át.

Kocsisok, boltosok, szakácsnők, munkások, hivatalnokok megálltak, és kíváncsi tekintettel mérték végig a foglyot; némelyek fejüket csóválták, s effélét gondoltak: "Lám, mire vezet, ha valaki rosszul viselkedik, nem úgy, mint mi." A gyerekek ijedten bámészkodtak a gonosz boszorkára, s csak az nyugtatta meg őket, hogy katonák kísérik, és most már nem árthat senkinek. Egy falusi atyafi, aki faszenet árulni jött fel a városba, és megteázott a kocsmában, odalépett hozzá, keresztet vetett és egy kopejkát nyomott a markába. A fogoly nő elpirult, fejét lehajtotta, s valamit suttogott.

Magán érezte a mindenfelől reá irányuló pillantásokat; észrevétlenül, anélkül, hogy fejét is odafordította volna, rásandított azokra, akik nézték, és az általános érdeklődés megörvendeztette. Örült a friss - legalábbis a börtön után frissnek tetsző - tavaszi levegőnek is; de járástól elszokott lába fájt, amint a kövezeten lépkedett az ormótlan rabcipőben; lába elé nézett, s igyekezett minél könnyedébben lépni. Egy péküzlet előtt galambok tipegtek peckesen, zavartalan biztonságban; az üzlet előtt elhaladva, a fogoly nő majdnem rálépett az egyikre. A galamb megrebbent, s szárnyával csapkodva épp a nő füle mellett szállt fel, repülésének szele megcsapta az arcát. A nő elmosolyodott, azután nagyot sóhajtott: eszébe jutott, hogy milyen helyzetben van.

2

Maszlova története egészen mindennapi história volt. Egy cselédlánytól született, akinek anyja fejőasszonyként szolgált két vénkisasszony földbirtokosnő - két nővér - birtokán. Ez a hajadon minden évben szült, s ahogy ez már falun történni szokott, a gyermeket megkeresztelték, azután anyja nem táplálta az újszülöttet - hiszen nem kívánta jöttét, nem volt reá szüksége, csupán zavarta munkájában -, s a gyermek hamarosan éhen halt.

Már öt gyermeke halt meg így. Mindegyiket megkeresztelték, azután nem táplálták, s elpusztult. A hatodikat, egy leánykát, aki egy vándorcigánytól született, ugyanarra a sorsra szánták. De úgy esett, hogy az egyik vénkisasszony történetesen kiment az istállóba, hogy lehordja a fejőasszonyt, amiért a tejszínnek tehénszaga volt; s az istállóban ott feküdt a fiatal anya szép, egészséges csecsemőjével. A vénkisasszony összeszidta az asszonyt a tejszínért, meg azért is, hogy a szülő nőt beengedték az istállóba, és már épp el akart menni, amikor meglátta az újszülöttet, elérzékenyült és keresztanyának ajánlkozott. Csakugyan keresztvíz alá tartotta a leánykát, s azután megsajnálta, tejet és pénzt adott a fiatal anyának, s a gyermek életben maradt. A két vénkisasszony úgy is nevezte azután: "a mi kis védencünk".

Hároméves volt, amikor édesanyja megbetegedett és meghalt. Nagyanyjának, a fejőasszonynak terhére volt a kis unoka, és akkor az öreg hölgyek magukhoz vették. Rendkívül élénk, bájos, feketeszemű leánykává fejlődött, s az öreg hölgyeknek sok örömük telt benne.

Ketten voltak nővérek: a fiatalabbik, Szofja Ivanovna volt a jobb szívű a kettő közül - ő tartotta keresztvíz alá a kislányt; Marja Ivanovna, az idősebbik, ridegebb természetű volt. Szofja Ivanovna csinosan öltöztette a leánykát, olvasni tanította és úgy akarta tartani a házban, mint nevelt lányát; de Marja Ivanovna azt hajtogatta, hogy a leánykából szolgálót, ügyes komornát kell nevelni, ezért szigorúan, követelődzőn bánt vele, megbüntette, sőt meg is verte, ha rosszkedvében volt. Így a kétféle befolyás között a kislányból, mire felcseperedett, nem lett se komorna, se nevelt lány, hanem valami a kettő között. Már a neve is mutatta ezt a kettős helyzetét: nem Katykának szólították, mint a cselédeket, nem is Katyenkának, mint az úri kisasszonyokat, hanem Katyusának. Takarított, varrt, krétaporral tisztította a szentképeket, megpörkölte, megdarálta, s beadta a kávét, kimosta a finomabb holmit, néha pedig beült a kisasszonyokhoz és felolvasott nekik.

Többször is megkérték a kezét, de egyik kérőjéhez sem akart hozzámenni; a kényelmes, úri életmód elkényeztette, s érezte, hogy nehezen bírná ki azok mellett az egyszerű munkásemberek mellett, akik feleségül kérték.

Így élt tizenhat esztendős koráig. Amikor elmúlt tizenhat éves, úrnőihez megérkezett látogatóba diák unokaöccsük, egy dúsgazdag fiatal herceg, és Katyusa belészeretett. Szerelmét nem merte megvallani a hercegnek, de még önmagának sem. Két évvel később a fiatal herceg, útban a háborúba, ismét ellátogatott nagynénjeihez, négy napot töltött náluk, és elutazása előestéjén elcsábította Katyusát. Másnap egy százrubelest nyomott a leány kezébe, s azzal elutazott. Öt hónappal távozása után Katyusának már semmi kétsége nem maradhatott afelől, hogy állapotos.

Attól fogva mindent megutált, csak arra gondolt, hogyan szabadulhatna meg a reá váró szégyentől, kelletlenül, rosszul szolgálta ki úrnőit, sőt - maga sem tudta, hogy történt -, egyszer csak felforrt benne a düh, gorombaságokat vágott a vénkisasszonyok fejéhez; azután maga is megbánta viselkedését és felmondott.

A kisasszonyok, akik maguk is elégedetlenek voltak Katyusával, elbocsátották. A járási rendőrkapitányhoz állt be szobalánynak, de csak három hónapig maradhatott nála, mert az ötvenéves kapitány szerelmével üldözte; egyszer azután, amikor különösen vállalkozó kedvében volt az öreg, Katyusa dühbe gurult, vén szamárnak nevezte a kapitányt, s úgy mellbe vágta, hogy elesett. Gorombasága miatt elkergették a háztól. Helyet már hiába keresett volna, ideje közeledett, ezért a falusi bábánál szállt meg, egy özvegyasszonynál, aki mellesleg itallal is kereskedett. Könnyen szült, de a bába, aki egy beteg asszony szülésénél segédkezett azokban a napokban, megfertőzte Katyusát gyermekágyi lázzal és ezért gyermekét - egy kisfiút - egy öregasszonnyal beküldték a menhelyre, ahol az öregasszony előadása szerint, mindjárt megérkezésekor meghalt.

Amikor Katyusa a bábaasszonyhoz költözött, százhuszonhét rubelje volt: huszonhetet keresetéből tett félre, százat pedig csábítójától kapott. Amikor elment a bábától, mindössze hat rubelje maradt. Nem tudott bánni a pénzzel, magára is költött, s adott mindenkinek, aki csak kért tőle. A bábaasszony két hónapra negyven rubelt követelt Katyusa ellátásáért - kosztért meg teáért -, huszonöt rubelbe került a gyermek elhelyezése, negyven rubelt kölcsönkért a bába tehénre, húsz rubel elfolyt az ujjai között - ruhára, ajándékra -, így hát, mire Katyusa talpra állt, egy fillérje sem maradt és állás után kellett néznie. Talált is helyet, egy erdésznél. Az erdész házasember volt, de csakúgy, mint a rendőrkapitány, az első naptól fogva ostromolta szerelmével. Katyusa utálta, s mindenképpen igyekezett kerülni, de a férfi tapasztaltabb, ravaszabb volt nála, s ami a fő - gazdája volt, oda küldhette, ahová akarta; kivárta az alkalmas pillanatot és erőszakot tett rajta. Felesége megtudta, s amikor egyszer férjét Katyusa szobájában találta, rávetette magát a lányra, hogy megverje. Katyusa nem hagyta magát, verekedés támadt, s emiatt azután elkergették a háztól, még a bérét sem fizették ki. Katyusa akkor felutazott a városba, és nagynénjénél szállt meg.

Nénikéje férje azelőtt könyvkötő volt, és meglehetős jómódban élt, most azonban elveszítette kenyéradóit, részegeskedésnek adta fejét, és elivott mindent, ami csak a keze ügyébe került. Katyusa nénjének egy kis mosodája volt, ebből tartotta el magát, gyermekeit, sőt elzüllött férjét is. Azt ajánlotta Maszlovának, álljon be hozzá mosónőnek. De Maszlova habozott, látván, milyen nehéz munkát végeznek a nénjénél lakó mosónők, s inkább cselédszerzők útján próbált helyet keresni. Akadt is állás egy özvegyasszonynál, aki két gimnazista fiával élt. Egy héttel azután, hogy Katyusa beállt, az idősebbik fiú, egy pelyhedző bajszú hatodikos legény, otthagyta a tanulást, ostromolni kezdte Maszlovát, s nem hagyott neki nyugtot. Anyja mindenért Maszlovát okolta és felmondott neki. Új hely nem akadt, de úgy esett, hogy a cselédszerző irodában Maszlova összetalálkozott egy hölggyel, akinek kesztyűtlen, párnás kezén csupa gyűrű meg karperec villogott. Ez a hölgy értesülvén Maszlova helyzetéről meg arról, hogy állást keres, odaadta neki a címét és meghívta. Maszlova el is ment hozzá. A hölgy szívesen fogadta, süteménnyel, édes borral vendégelte, és szobalányát elszalajtotta valahová egy levélkével. Estefelé magas, hosszú, ősz hajú, ősz szakállú férfi lépett be a szobába, mindjárt odaült Maszlovához, csillogó szemmel, mosolyogva méregette és tréfálkozni kezdett vele. A hölgy kihívta a férfit a másik szobába, és Maszlova hallotta, amint azt mondta neki: falusi, romlatlan. Azután Maszlovát hívta ki a másik szobába és elmagyarázta neki, hogy az a koros úr író, temérdek a pénze, és nem lesz fukar, ha Katyusa megtetszik neki. Meg is tetszett; az író huszonöt rubelt ajándékozott neki, és megígérte, hogy gyakran fognak találkozni. A pénzt csakhamar elköltötte - új ruhára, kalapra, szalagra, megadta belőle, amivel nagynénjének tartozott. Néhány nappal később az író újra üzent érte. Elment a hölgyhöz. Az író megint adott neki huszonöt rubelt és felajánlotta, költözzék külön lakásba.

Amikor már ott lakott a lakásban, amelyet az író bérelt ki számára, Maszlova beleszeretett egy boltossegédbe, egy víg kedélyű fickóba, aki ugyanabban a házban lakott. Maga vallotta meg ezt az írónak és másik, kisebb lakásba költözött. A boltos megígérte, hogy feleségül veszi, de azután búcsú nélkül elutazott Nyizsnyij-Novgorodba; nyilván faképnél hagyta, s Maszlova magára maradt. Szeretett volna továbbra is ott maradni a kis lakásban, de ezt nem engedték meg. A kerületi rendőrparancsnok azt mondotta neki, csak akkor élhet így, ha sárga bárcát vált és rendszeres vizsgálatnak veti alá magát. Akkor Maszlova visszament nénikéjéhez. Divatos ruhája, köpenye, kalapja láttára a néni tisztelettel fogadta, s már nem merte neki azt ajánlani, hogy szegődjék el hozzá mosónőnek, mivel úgy látta, hogy húga a társadalmi ranglétra magasabb fokára hágott. Ami Maszlovát illeti, számára már nem is volt kérdés, hogy elszegődjék-e mosónőnek vagy sem. Mélységes részvéttel tekintett most már arra a rabszolgaéletre, amelyet a sápadt arcú, aszott karú mosónők éltek; sokan közülük már sorvadásba estek, hiszen télen-nyáron nyitott ablaknál dolgoztak, harmincfokos hőségben, szappanos gőzben. Maszlova iszonyodva gondolt rá, hogy valaha ő is ilyen gályarab sorsra juthat.

Éppen ez idő tájt, amikor Maszlova szorult helyzetbe került, mivel új pártfogója nem akadt - épp ez idő tájt akadt reája egy kerítőnő, aki lányokat szállított a város bordélyházainak.

Maszlova már régen cigarettázott, de az utóbbi időben, míg a boltossal volt viszonya és főként, miután az elhagyta, egyre jobban rászokott az ivásra is. Nemcsak azért szerette a pálinkát, mert ízlett neki, hanem főleg azért, mert elfeledtette vele azt a sok rosszat, amit átélt, meg aztán fesztelenné tette, és valami olyan fölényt, önérzetet támasztott benne, ami józan állapotában hiányzott belőle. Józanul mindig csüggeteg volt és szégyellte magát.

A kerítőnő megvendégelte a nagynénit, leitatta Maszlovát, s azután felajánlotta neki, lépjen be a város legelőkelőbb effajta intézményébe. Élénk színekkel ecsetelte előtte ennek az életmódnak minden előnyét és kellemességét. Maszlovának választania kellett: vagy elmegy cselédnek, s ebben a megalázó helyzetében valószínűleg megint ostromolni fogják a férfiak, rendszertelen és titkos paráználkodás lesz a része; vagy pedig elfogadja a kerítőnő ajánlatát, s akkor nyugodt, biztos, törvényes helyzetbe jut, mellyel törvény által szentesített, méghozzá jól fizetett állandó paráználkodás jár. Az utóbbit választotta. Úgy képzelte, hogy ezzel bosszút áll csábítóján, a boltoson és mindazokon, akik valaha is bántották. Ráadásul még az is vonzotta - sőt ez döntötte el végképp elhatározását -, hogy a kerítőnő azt ígérte, annyi ruhát csináltathat magának, amennyit és amilyet csak akar, selymet, bársonyt, tafotát, kivágott báli toaletteket. S amikor Maszlova elképzelte magát talpig sárga selyemben, ruhája merész kivágása körül fekete bársonyszalaggal - nem tudott ellenállni, és átadta a nőnek személyazonossági igazolványát. Ugyanaznap este eljött érte a kerítőnő, és kocsin elvitte Kitajeva közismert nyilvánosházába.

Azzal megkezdődött Maszlova számára az isteni és emberi törvények szüntelen és állandó túllépése. Száz- meg százezer nő éli ezt az életet az alattvalói jólétét szívén viselő kormányhatalomnak nemcsak engedélyével, hanem egyenesen pártfogásával, és ez az élet tíz nő közül kilencnek a számára végződik gyötrelmes betegséggel, korai vénséggel, idő előtti halállal.

Reggel és délelőtt kábult álom az éjszakai orgiák után. Három, négy óra felé kimerült feltápászkodás a mocskos ágyból, ásványvíz - hogy elmossa a tegnapi mámor rossz szájízét -, feketekávé, pongyolás, háziköpenyes ődöngés a szobákban, kikukucskálás a függöny mögül, unott veszekedés egymás között; azután mosdás, testük, hajuk megkenése, illatosítása, ruhapróba, szóváltás a ruhák miatt a háziasszonnyal, önvizsgálat a tükörben, szem- és arcfestés, zsíros, édes étel; azután felöltözködés élénk színű, a testet lemeztelenítő selyemruhába, kivonulás a cifra, fényesen kivilágított terembe - a vendégek érkezése -, zene, tánc, édesség, ital, cigaretta és paráználkodás fiatallal és korossal, gyermekifjúval és roskatag vénnel, házasemberrel és agglegénnyel, kupeccel és boltossegéddel, örménnyel, zsidóval, tatárral, gazdaggal és szegénnyel, egészségessel, beteggel, részeggel, józannal, durvával és gyengéddel, katonával, civillel, diákkal, gimnazistával - mindenféle rendű, rangú, korú és jellemű férfival. Ordítozás, tréfa, muzsika, verekedés és dohány meg ital, ital meg dohány és muzsika estétől hajnalig. Csak reggel felé jön a szabadulás és a nehéz, kábult álom. És így nap nap után, egész héten át. A hét végén pedig kiruccanás a hatósági szervhez, a rendőrségre, ahol állami szolgálatban álló férfiak - orvosok - megvizsgálják ezeket a nőket, néha komolyan és szigorúan, néha meg játszi vidámsággal fittyet hányva a szeméremérzetnek, melyet a természet nemcsak az emberbe, hanem még az állatba is beoltott védekezésül a bűn ellen; megvizsgálják őket és megengedik, hogy folytassák vétkeiket, amelyeket bűntársaikkal együtt a hét folyamán elkövettek. És megint ugyanolyan hét következik; és így tovább nap nap után, télen és nyáron, hétköznap és ünnepen.

Hét évig élte Maszlova ezt az életet. Ezalatt kétszer változtatott házat és egyszer kórházba került. Nyilvánosházakban eltöltött hetedik évében, nyolc esztendővel első bűnbeesése után, huszonhat éves korában történt meg vele az, amiért börtönbe zárták, és most bíróság elé vitték, miután hat hónapig tartották összezárva gyilkosokkal és tolvajokkal.

Folytatás:


LEV TOLSZTOJ

FELTÁMADÁS

Fordította: Szőllősy Klára

http://mek.oszk.hu/03300/03328/html/01.htm#1


*

tolsztoj-lev6

Lev Nyikolajevics Tolsztoj – Feltámadás

Magyar Rádió;

[02:50:44]


Tolsztoj regényét - Szőlőssy Klára fordítása alapján - rádióra alkalmazta: Gál István.

Technikai munkatárs: Szappanos Andrásné és Erdész Anna.

Szerkesztő: Puskás Károly.

Zenei munkatárs: Belohorszky Károly.

A rendező munkatársa: Soós Zsuzsa és Hidvégi Lajos.

Rendezte: Gál István.


Szereposztás:

herceg - Gábor Miklós,

varadi-hedi-03

Kátya - Váradi Hédi,

Schönbuck - Mécs Károly,

elnök - Kovács Károly,

ügyész - Verebes Károly,

jegyző - Szathmáry István,

Korabljova - Máthé Erzsi,

börtönigazgató - Szénási Ernő,

Vera - Margitai Ági,

Fanalin (ügyvéd) - Horváth Gyula,

Zvetajeva - Sulyok Mária,

Jelizaveta néni - Bulla Elma,

Natasa - Kelemen Éva,

Ignatyij - Haumann Péter,

Mariett - Gombos Kati,

Szelenyin - Kaló Flórián,

Tarasz - Szokolay Ottó,

Szimoncov - Tordy Géza,

tábornok - Egri István;

A zseniális orosz alkotó egyik legnagyobb műve szinte enciklopédikus teljességgel tartalmazza az öreg Tolsztoj erkölcsi és politikai nézeteit. A regény nagymértékben hozzájárult az író kiközösítéséhez az ortodox görögkeleti egyházból. Nyehljudov herceg esküdtszéki tárgyaláson szembekerül egy parasztlánnyal, akit valaha ő csábított el. A lányt a nyomor rossz útra kényszerítette. Nyilvánosházba került, s a bíróság gyilkossággal vádolja. Ártatlansága kiderül. Formai hibák miatt mégis négyévi kényszermunkára ítélik. Nyehljudovban fölébred a bűntudat. Mindent elkövet az ítélet megváltoztatásáért. Amikor törekvése meghiúsul, követi a szibériai száműzetésébe. Vezeklésül feleségül akarja venni. Tolsztojnak - aki önmagát rajzolja Nyehljudov alakjában - a hiábavaló küzdelem az igazságügyi szervek embertelen közönye ellen, és a fogolykaraván szibériai útja szolgál keretül a századvégi orosz élet szörnyűségeinek bemutatására. Nyehljudov baráti körének pályafutása példa a hatalomra kerültek magatartására: fiatalkorukban demokratikus eszméket hirdetnek, de amikor ők kerülnek vezető állásokba, ugyanúgy elnyomják a népet, mint elődeik. Az egyháznak minden szava képmutatás, a krisztusi egyenlőség és egyszerűség tanának arculcsapása. A társadalom jómódban és szabadlábon élő tagjai közönnyel nézik, hogyan fosztják meg embertársaikat emberi jogaiktól felfogásuk miatt, vagy azért, mert csak a törvények áthágása árán szerezhetik meg a betevő falatot. A társadalmi igazságtalanság bemutatása ellenére a regény mégsem nyomasztó olvasmány. Alaphangját az ember erkölcsi értékeibe, az egyszerű emberek jóságába vetett hit adja meg, s az hogy a gonosz elleni harc egyetlen eszköze az erkölcsi tökéletesedés.

Legza Ilona

http://www.magyarvagyok.com/konyvtar/Feltamadas-19425/

+

gulag-gulaghistory-org

Szalay Lajos Illusztrációi(Lev Tolsztoj:Feltámadás)

http://rakuhobbi.blogspot.hu/2012/01/szalay-lajos-illusztracioilev.html

LAST_UPDATED2
 
Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása PDF Nyomtatás E-mail
2014. április 20. vasárnap, 06:47

 

 

 
2014. április 20.
Húsvét, Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása
A nap liturgikus színe: fehér

Krisztus feltámadt! - Valóban feltámat!

Húsvét a liturgikus év legnagyobb ünnepe. A húsvéti mise a feltámadt Krisztust köszönti, mert övé a hatalom és a dicsőség mindörökké. Minket pedig arra int, hogy a keresztségben új életre kelve az odafönt valókat keressük. S így remélhetjük, hogy Krisztussal együtt elnyerjük a feltámadás és az örök élet ajándékát.
további gondolatok

 

ApCsel 10,34a.37-43

Akkor Péter beszélni kezdett: ,,Valóban azt tapasztalom, hogy Isten nem személyválogató, Ti is tudjátok, hogy mi történt Galileától kezdve egész Júdeában, a János által hirdetett keresztség után; hogy miképpen kente föl Isten Szentlélekkel és erővel a Názáretből való Jézust, aki körüljárt, jót tett, és meggyógyította mindazokat, akiket az ördög a hatalmába kerített, mert Isten vele volt. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő a zsidók országában és Jeruzsálemben tett. Fára függesztve megölték őt. De Isten harmadnapon feltámasztotta, s megadta neki, hogy megjelenjen, nem az egész népnek, hanem Isten által előre kijelölt tanúknak, minekünk, akik ettünk és ittunk vele, miután halottaiból feltámadt. Meg is parancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és bizonyítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és a holtak bírájává rendelt. Róla tesz tanúságot az összes próféta, hogy az ő neve által mindenki elnyeri a bűnök bocsánatát, aki csak hisz benne.''

1Kor 5,6b-8

Dicsekvéstek nem helyes. Nem tudjátok, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti? El a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek, hisz valójában kovásztalanok vagytok! Mert húsvéti bárányunkat, Krisztust feláldozták. Üljünk tehát ünnepet, de ne a régi kovásszal, sem a rosszaság és a gonoszság kovászával, hanem az egyeneslelkűség és az igazság kovásztalanságával.

Jn 20,1-9

Mária Magdolna a hét első napján kora reggel, amikor még sötét volt, a sírhoz ment, és látta, hogy a kő el van mozdítva a sírbolttól. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik: ,,Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették!'' Erre Péter és a másik tanítvány elindultak, és a sírhoz mentek. Ketten együtt futottak, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és elsőként ért a sírhoz. Lehajolt, és látta lerakva a gyolcsokat, de nem ment be. Azután odaért Simon Péter is, aki követte őt, és bement a sírboltba. Látta letéve a gyolcsokat és a kendőt, amely a fején volt, nem a gyolcsok mellé helyezve, hanem külön egy helyen, összehajtva. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először érkezett a sírhoz; látta és hitt. Még nem értették ugyanis az Írást, hogy fel kell támadnia halottaiból.

LAST_UPDATED2
 
Wass Albert: Nagypénteki sirató PDF Nyomtatás E-mail
2011. április 21. csütörtök, 07:11

467px-paul_gauguin_026

Wass Albert:
Nagypénteki sirató


Elmegyünk, elmegyünk, messzi útra megyünk, 
messzi út porából köpönyeget veszünk… 
Nem egyszáz, nem kétszáz: sokszáz éves nóta. 
Így dalolják Magyarhonban talán Mohács óta. 
Véreim! Véreim! Országútak népe! 
Sokszázéves Nagypénteknek 
soha sem lesz vége? 
Egyik napon Tamás vagyunk, 
másik napon Júdás vagyunk, 
kakasszónál Péter vagyunk. 
Átokverte, szerencsétlen 
nagypéntekes nemzet vagyunk. 
Golgotáról Golgotára 
hurcoljuk a keresztfákat. 
mindég kettőt, soh'se hármat. 
Egyet felállítunk jobbról, 
egyet felállítunk balról, 
s amiként a világ halad: 
egyszer jobbról, egyszer balról 
fölhúzzuk rá a latrokat. 
Kurucokat, labancokat, 
közülünk a legjobbakat, 
mindég csak a legjobbakat. 
Majd, ahogy az idő telik, 
mint ki dolgát jól végezte: 
Nagypéntektől Nagypéntekig 
térdelünk a kereszt alatt 
húsvéti csodára lesve. 
Egyszer a jobbszélső alatt, 
másszor a balszélső alatt, 
éppen csak hogy a középső, 
az igazi, üres marad. 
Nincsen is keresztfánk közbül, 
nem térdel ott senki, senki. 
A mi magyar Nagypéntekünk 
évszázadok sora óta 
évszázadok sora óta 
ezért nem tud Húsvét lenni. 
Így lettünk országút népe, 
idegen föld csavargója, 
pásztortalan jószág-féle. 
Tamással hitetlenkedő, 
kakasszóra péterkedő, 
júdáscsókkal kereskedő. 
Soha-soha békességgel 
Krisztus-Úrban szövetkező. 
Te kerülsz föl? Bujdosom én. 
Én vagyok fönt? Bujdosol Te. 
Egynek közülünk az útja 
mindég kivisz idegenbe. 
Bizony, jól mondja a nóta, 
hogy elmegyünk, el-elmegyünk, 
messzi nagy útakra megyünk. 
Messzi nagy útak porából 
bizony, köpönyeget veszünk. 
S ebben a nagy köpönyegben, 
sok-sok súlyos köpönyegben 
bizony pajtás, mondom Néked: 
rendre, rendre mind elveszünk. 

Bajorerdő, 1947

LAST_UPDATED2
 
MIRÁKULUM PDF Nyomtatás E-mail
2014. április 19. szombat, 07:01

Karinthy Frigyes

MIRÁKULUM

A béna kínlódva nyújtogatta görbe karjait, a sokaság várt, és kíváncsian hallgatott. Ő pedig megállt a béna előtt, tűnődve nézte darabig, aztán megszólalt.

- Kelj fel és járj.

A béna nyújtózkodott, csontjai ropogtak. És felkelt és megindult, és eltűnt a sokaság között.

Később, a külváros egyik zugában, sárga, porladó fal tövében összeesett ember feküdt - megállt előtte, kinek keblében a gyehenna tüze égett, és testét ellepték a fekélyek. Megállt előtte, tűnődve nézte, és hűs kezével érintette homlokát. S a gyehenna tüzei kialudtak, és a fekélyek leváltak testéről, és összezsugorodtak és eltűntek.

Ekkor a szomjazók üvölteni kezdtek a sivatagban, s lerogytak a földre, mert hat hónapja bolyongtak immár. Lerogytak, és elfeketült nyelvük kilógott - fejüket a sziklafalba verték, hogy meghaljanak. A döngő hangokat visszaverték a bércek - ő a tó túlsó partján állt, és felütötte fejét. Aztán megindult, átsietett a tavon - saruja alig érintette a vizet. S a kősziklához érve, pálcájával kopogott rajta, s a kőszikla nyögni kezdett: megrázkódott és elolvadt és megrepedt, és repedésén át zokogva nyílt meg a forrás.

S jött ötezer éhező és fennhangon kiáltozott és zúgolódott - s a sáfárok rémülten futkostak csarnokaikban, mert öt kenyér volt csak, a többit elvitték a gazdagok. És szólt nekik: vigyétek és osszátok el! És mire bealkonyodott, a sokaság sátrat vert a városon kívül, és békésen és jóllakottan elszenderedtek a sátorokban.

De a pénzverő leánya mégis holtan feküdt ravatalán, harmadnap, harmadéj: - jajgatók és siratók között. És az ő szerelmese aléltan hevert a ház küszöbén, és könnyeitől iszamos lett a küszöb, és senki át nem léphette. És ekkor megjelent a küszöbön, és csendesen mosolygott. És szólt: A leányzó csak aluszik. S a fehér gyolcs zizegve omlott az ágy lábaihoz, és a pénzverő leánya felült, és álomittasan nézett körül. És talpra szökkent az ő vőlegénye is, és hangos szóval kiáltotta a szerelem szavát: mert elhitte, amit látott.

És ekkor dübörögve megindultak a hegyek, és útra keltek és hosszú sorban, mint tenger hullámai, siettek a tenger felé, a pusztaságon át - és mikor odaértek, a tenger elnyelte őket. A hó pedig elolvadt, és tiszta méz csordogált a fákról - a csillagok akkor futkosni kezdtek az égen, s volt, amelyik a földre esett:, s aki lámpás nélkül bolyongott az éjszakában, felvett egy csillagot, s messze bevilágította az utat magának. És aki fázott, kinyújtotta kezét és belemarkolt a napsugárba és keblébe rejtette: mert a napsugár folyékony lett, és fürdeni lehetett benne a didergőnek.

A pénzverő leánya pedig tágra meresztett szemmel megindult, hogy kövesse őt: s midőn az ő szerelmese szólt hozzá, hogy karjában visszatartaná, nem felelt az ő szerelmesének.

És másodnapra utolérte őt a pusztaságban. És ő szólt a leányzónak: Menj vissza a te szerelmesedhez. És a leányzó szólt: Téged akarlak követni.

És ő kérdezte a leányzót: Szomjas vagy és éhes? És a leányzó felelt: Ételt és italt akarok adni neked. Mert látom, hogy szomjazol és éhezel és fázol, emberfia. Jöjj a forráshoz, hogy italt adjak, és lábaidat megmossam langyos vizével.

És mikor a forráshoz értek, a leányzó kinyújtotta kezét, hogy tenyerébe merítsen és odatartsa neki: és a forrás vize elapadt, és a szikla megkeményedett. És az emberfia szomjazott.

És mikor gyümölcsöskertbe értek, az emberfia kinyújtotta kezét, hogy gyümölcsöt tépjen magának - s a gyümölcsök összeszáradtak és lefonnyadtak a fáról. És ötezer kenyér feküdt és tömlőben bor - és mikor felé akart harapni, eltűnt az ötezer kenyér, s a bor kiömlött a földre. És nyújtottak neki ételt és italt, és az ő karja megdermedt és megbénult, és nyelve szájpadlásához tapadt. És fellángolt a gyehenna tüze az ő testében.

És a fegyveresek vizet nyújtottak felé és a víz ecetté változott. És a folyóvíz megállt, és megdermedt az ő medrében - és az ég kárpitja megrepedt, és a nap megállt az égen, és a kő megállt a levegőben. És a sírok kinyíltak, és a halottak kiléptek, és kinyitották szemüket, és az ő szeme becsukódott, és meghalt.

Karinthy Frigyes
Jelbeszéd

A hálózatos verzió megnyitása  Open the online version

 

Irodalmi összeállítás

aktuális tartalom

2014.04.18. 20:30
hallgassa meg!

Thurzó Gábor: ... azok a Nagypéntek délutánok 
Felolvassa: Szélyes Imre.
Karinthy Frigyes: Mirákulum
Felolvassa: Györgyi Anna.


A műsort készítette Horváth János, Dévény Mária, Tar Éva, Sárospataki Zsuzsanna és E. Román Kata.

http://www.katolikusradio.hu/?m_id=4&m_op=

viewmusor&id=338712&ado=1&adonev=bud

LAST_UPDATED2
 
<< Első < Előző 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Következő > Utolsó >>