Payday Loans

Keresés

Istenhitek - világvallások - ökumené
buddha3.jpg A hit hegyeket mozgat, de a balhit is. A legnagyszerűbb és a legszörnyűbb dolgokat is Isten nevében  tették/követték el az emberek... A végső kérdésekre nemhogy a tudomány, de maga a filozófia sem ad választ - ő is csak a teológia szolgálólánya. Legfeljebb nem tud róla, s akkor közvetve-rejtve pl. az Észt isteníti. S ha ez az emberek szent meggyőződése lesz, akkor olyan rettenetes világ épül, amilyet pl. a Kazohínia lefest... A teremető és gondviselő Jó Szellem nem kiiktatható, legfeljebb pszeudóvallással átmenetileg helyettesíthető - ebből született pl. a lenini-sztálini kommunizmus is... Ha nincs Isten, akkor minden megengedett - nincs abszolút érték, csak szabadosság, nihilizmus és "kisitenek" zsarnoksága (folyt. köv.)
1 Boros László: A boldog ember és Istene
2 A katolikus hit rövid összefoglalása
3 A raszta vallás
4 A szekták útvesztőjében
5 A tudomány vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül vak
6 Archaikus népi imádságok
7 Balczó András Küldetésünk e Földön
8 Balgák Krisztusért (or. jurogyivije, 'szent őrültek')
9 Bálint Sándor Karácsony, húsvét, pünkösd
10 BUDDHA TANÍTÁSAI
11 Buddhizmus könyvtár
12 Eötvös Károly A nazarénusok
13 GÖRÖG-RÓMAI MYTHOLOGIA
14 Hajnal István: Mohamed, a próféta
15 Határ Győző: Tamás Evangéliuma
16 Kajguszuz Abdál: BOLONDOK KÖNYVE
17 Katolikus kritikák: korunk szellemi áramlatai és kisegyházai
18 Keresztény és/vagy zsidó sportember
19 KORÁN - részlet
20 Krisnások Magyarországon
21 Lélekvándorláshit a korai egyházban?
22 Magyar mythologia - Ipolyi Arnold
23 Magyar néprajzi lexikon
24 Molnár V. József Adalékok a magyar mitológiához
25 Móra Ferenc ISTENKERESÉS
26 Ókori lexikon
27 Parasztapostolok a magyar irodalomban
28 SZEKULARIZÁCIÓ
29 Szent Jusztinusz/Jusztinosz
30 Terebess Ázsia E-Tár: Iszlám
31 Tertullianus - filozófia és teológia
32 UNITÁRIUS PORTÁL