Payday Loans

Keresés

A legújabb

Nyelvformák és életformák

witt_and_hitler

Élet és formák - lélek és lényeg - teremtő igék és nevek

A boldog-boldogtalan, a menny és pokol létfontos szókincse

Az emberi világ sokféleségének-egységének verbális alkotó elemei

abc

 

Ábrányi Emil: Magyar nyelv

Ó szép magyar nyelv! Aki egyszer téged
Ajkára vón, többé nem dobhat el!
Szentség gyanánt hogy befogadja éked,

 

 

Őrző oltárrá válik a kebel.

Pajzán, derűs vagy, mint nőink szeme,
S erős, szilárd, mint hősök jelleme!
Gyöngéd vagy és lágy, mint mennybolti kék,
S dörögni úgy tudsz, mint villámos ég!

Minden, mi fejben vagy szívben fakad,
Tőled nyer pompát, színdús szavakat.
Nagy eszme, érzés oly ragyogva hord,
Mint egy király az ünneplő bibort!

Bír-e más nyelv úgy epedni,
Annyi bájjal, annyi kéjjel?
Olvadóbb, mint lant zenéje
Holdvilágos, langyos éjjel,
Mely virágot s dalt terem,
Mikor ébren semmi sincs más,
Csak a fák sötét bogán:
Hangos, boldog csalogány
S boldog, néma szerelem...

*

Hát a csapongó
Gyors szavu tréfák
Játszi szökését,
Festi-e más nyelv
Oly remekűl?
Pattog a víg élc,
Ám sebe nem fáj,
Mert csak enyelgés,
Tarka bohóság
Volt az egész!...

*

Magasztos gyásznak bánat-dúlta hangja
Úgy zendűl benne, mint egyház harangja
Mely messze hinti mély, komor szavát.
Búg, mint a gyászdal, mint sír-fáklya lobban,
S mint súlyos léptek kripta-csarnokokban,
Úgy döng minden szó a kedélyen át!...

*

Ciklops pőrölye, hogyha csatát fest,
Csatakürtök bősz riadása!
Halld! Halld!
Száguldva, vihogva, kapálva
Dölyfös paripák robbannak elő.
Százak keze vág, százak keze lő.
Nem szárnyal a vér-ködös égre más,
Csak ágyudörej, szitok és zuhanás!
Rázkódik a föld, iszonyodva reng,
Amerre a kartács vad tánca kereng!...
Dúl a szilaj kéz, csattog a kard,
Sebet osztva süvölti: ne bántsd a magyart!

Hatalmas, szép nyelv,
Magyarnak nyelve!
Maradj örökké
Nagy és virágzó!
Kisérjen áldás,
Amíg világ áll!
S legyen megáldott
Az is, ki téged
Ajkára vesz majd:
Elsőt rebegve,
Végsőt sóhajtva!

1885

 

 

 


abc

 

1 DIÁKNYELV
2 "Emberi egészség és betegség szótár"
3 A A A - ÉRTELMISÉGI HIVATÁS SZÓTÁR
4 A beszólás mint beszédaktus
5 A Biblia és a magyar nyelv
6 A disszidálás hungarikum
7 A fejem nem káptalan
8 A hamiskártyások nyelve
9 A hülyeség története
10 A jiddis dicsérete
11 A korai nyelvújítókról
12 A labdarúgás szlengje
13 A magyar anyanyelv dicsérete
14 A magyar beszéd és a magyar gondolkodásmód összefüggései
15 A magyar börtönszleng szótára
16 A magyar katonai szleng szótára
17 A magyar nyelv bölcsessége
18 A magyar nyelv bölcsessége
19 A Magyar Nyelv Napja
20 A magyar nyelv pajkossága
21 A magyar nyelv teljes szótára
22 A magyar nyelvi észjárás megvilágítása
23 A magyar nyelvről szóló idézetek
24 A magyar pásztorok nyelvkincse
25 A magyar rabénekek képi világa - Molnár Evelin
26 A mai magyar nyelvi humor
27 A nemi szervek szinonimái
28 A nevető kislexikon
29 A paraszolvencia
30 A restnök, a szaladár és a tevepárduc - szócsinálmányok
31 A SVIHÁK
32 A világ nyelve
33 A „geci” szó etimológiája
34 A „párom”...
35 ALAPSZÓTÁR - GONDOLATTÁR I.
36 ALAPSZÓTÁRAZÓ I.
37 Ami benne van a szövegben (még ha nincs is benne)
38 AZ ŐSI MAGYAR ÉRTELMEZŐ KÉZISZÓTÁR
39 AZ ŐSI MAGYAR ÉRTELMEZŐ KÉZISZÓTÁR
40 Az udvarias magyar beszéd
41 Balázs Géza: A magyar pálinka folklórja és névkincse
42 Bankrupt
43 Bárczi Géza: A “pesti nyelv”
44 Barkochba
45 Bencze Imre: Édes, ékes apanyelvünk
46 Betiltandó magyar szólások....
47 Bevezetés az antropológiai nyelvészetbe
48 Boldogtalan alaptípusok szótára
49 Borászati-szótár
50 Budapesti szólások
51 Bugris
52 Bugyi
53 Buzeráns - buzi
54 CSOKONAI-SZÓKINCSTÁR
55 Csúnya-e a csúnyája?
56 Czuczor–Fogarasi-szótár
57 Czuczor–Fogarasi-szótár
58 Egy mondat a hülyeségről
59 Elfeledett szép szavaink
60 Erotikus szókincs a régi magyar nyelvben
61 Eszperente versek
62 Faludi Ferenc retorikai műveltsége
63 Félreértelmező szótár
64 FLAUBERT: Közhelyszótár
65 FLAUBERT: Közhelyszótár
66 Gyermek csúfolódók, mondókák
67 Hektikus kérdés
68 Hentes beszéd...
69 HERMAFRODITA
70 Hogy hívod a hogyhíjjákod? – Nemi szervek és tabuk
71 Hogy hívod a hogyhíjjákod? – Nemi szervek és tabuk
72 Honnan jön a strici?
73 Humoros teológiai-egyházi szótár
74 Humoros teológiai-egyházi szótár
75 Humoros teológiai-egyházi szótár
76 Humoros teológiai-egyházi szótár
77 Jelentéstan - Állambiztonsági értelmező szótár
78 Jelentéstan - Állambiztonsági értelmező szótár
79 Jelentéstan - Állambiztonsági értelmező szótár
80 JENCIKLOPÉDIA CÍMSZÓTÁR I.
81 JENCIKLOPÉDIA CÍMSZÓTÁR II.
82 JENCIKLOPÉDIA CÍMSZÓTÁR III.
83 Jiddis jövevényszavak a magyar nyelvben
84 Jókai Mór idézetek szótára I.
85 Kálomista/pápista
86 Kárpátaljai gyermekmondókák
87 Képzavarok
88 Keresztény vagy keresztyén?
89 Keresztnév - utónév
90 Kétértelmű szövegek
91 Kimondatlanul kimondani
92 Kiss Dénes: A magyar nyelvről
93 Kocsis Ilona: Édes anyanyelvünk
94 KÖSZÖNTŐ VERSEK
95 Közvetítő nyelv
96 Kriza János: Tájszótár +
97 Kriza János: Tájszótár +
98 LATIN ABC ÉS A ROVÁSÍRÁS
99 Lekipali...
100 LÉTRONTÓK NAGYSZÓTÁRA A-Z
101 Létrontók szótára A-Z
102 Magyar földrajzi köznevek tára
103 Magyar nyelv szótára, 1862.
104 Magyar nyelvstratégia
105 Magyar nyelvtörők
106 Magyar példabeszédek, közmondások
107 Magyar rovásírás
108 Magyar szleng
109 Magyar szójáték, szóvicc
110 Magyar-Magyar Nagyszótár
111 Magyar-magyarított szólás: A-I
112 Magyar-magyarított szólás: J-Zs
113 Magyarán magyarul magyaráz
114 MAGYARÍTÓ KÖNYVECSKE
115 Még nehéz hazudni e nyelven.
116 Megtanít kesztyűbe dudálni
117 Mesterségek szótára
118 Miért katolikus?
119 Miért „melegek” a melegek?
120 Mire jók a testrészek?
121 Molnos Angéla - MAGYARÍTÓ KÖNYVECSKE
122 mondogatjuk
123 Nekem 8!
124 Néma gyereknek az anyja se érti szavát - Iskola a határon
125 Nemzeti szótárprogram
126 Női beszéd, férfi beszéd
127 Növénynevek szólásokban
128 NYÁRSPOLGÁR
129 Nyelvi illem
130 Nyomdai szakmai szótár
131 Ördögös szólások, közmondások
132 Ozsváth Sándor: Az idő ölén
133 Pajkoskodjunk, huncutkodjunk?
134 Pajzán szövegek taroltak a limerick pályázaton
135 pasquillus-irodalom
136 Podmaniczky Sz.: Szép Magyar Szótár
137 Poétikai-műfaji lexikon
138 Ragozó-rügyező magyar anyanyelvünk
139 Rebellió - ribillió
140 Régi magyar szavak magyarázó adatbázisa
141 Régi magyar szólások
142 Részeg-magyar szótár
143 Retorikai-stilisztikai lexikon
144 RÍMSZÓTÁR
145 Rokon magyar szavak
146 Rovásírás zsidó szemmel
147 Rövid műfajok - limerik
148 SMS
149 Spanyol "zsidótlanítás"...
150 Szabó Edina A magyar börtönszleng szótára
151 Szakállszárító
152 Székely Szótár
153 Székelyföldi gyüjtés
154 SZÉPHISTÓRIA
155 Szleng
156 Sznob és snóbli
157 Szókincsgyűjtés az ABC - Lexikon témáihoz VI.
158 Szókincsgyűjtés az ABC - Lexikon témáihoz VII.
159 Szókincsgyűjtés az ABC - Lexikon témáihoz VIII.
160 Szókincsgyűjtés az ABC -Lexikon témáihoz
161 Szókincsgyűjtés az ABC -Lexikon témáihoz II.
162 Szókincsgyűjtés az ABC -Lexikon témáihoz III.
163 Szókincsgyűjtés az ABC -Lexikon témáihoz IV.
164 Szókincsgyűjtés az ABC -Lexikon témáihoz V.
165 Szólások-közmondások
166 Szolnoki Ernő: Bibliografiai lexikon
167 TAR KÁROLY: ILLEMSZÓTÁR
168 TAR KÁROLY: ILLEMSZÓTÁR
169 Tegezés a magyarban
170 Testrészek szólásokban
171 Tulajdonságszótár
172 Ujházy András: Oktatási közhelyszótár
173 Ujházy András: Oktatási közhelyszótár
174 Vajdasági magyar szótár
175 Vallási kifejezések szótára
176 Varga Csaba - Magyar nyelv
177 Wass Albert szókincse
178 Zsidó közmondások
179 “Megadja a módját, mint kálosiak az óbégatásnak!“
180 “Megadja a módját, mint kálosiak az óbégatásnak!“
181 „A nyelv használatán keresztül őstörténeti eseményeket élesztünk föl”