Payday Loans

Keresés

Nyelvformák és életformák

witt_and_hitler

Élet és formák - lélek és lényeg - teremtő igék és nevek

A boldog-boldogtalan, a menny és pokol létfontos szókincse

Az emberi világ sokféleségének-egységének verbális alkotó elemei

abc

 

Ábrányi Emil: Magyar nyelv

Ó szép magyar nyelv! Aki egyszer téged
Ajkára vón, többé nem dobhat el!
Szentség gyanánt hogy befogadja éked,

 

 

Őrző oltárrá válik a kebel.

Pajzán, derűs vagy, mint nőink szeme,
S erős, szilárd, mint hősök jelleme!
Gyöngéd vagy és lágy, mint mennybolti kék,
S dörögni úgy tudsz, mint villámos ég!

Minden, mi fejben vagy szívben fakad,
Tőled nyer pompát, színdús szavakat.
Nagy eszme, érzés oly ragyogva hord,
Mint egy király az ünneplő bibort!

Bír-e más nyelv úgy epedni,
Annyi bájjal, annyi kéjjel?
Olvadóbb, mint lant zenéje
Holdvilágos, langyos éjjel,
Mely virágot s dalt terem,
Mikor ébren semmi sincs más,
Csak a fák sötét bogán:
Hangos, boldog csalogány
S boldog, néma szerelem...

*

Hát a csapongó
Gyors szavu tréfák
Játszi szökését,
Festi-e más nyelv
Oly remekűl?
Pattog a víg élc,
Ám sebe nem fáj,
Mert csak enyelgés,
Tarka bohóság
Volt az egész!...

*

Magasztos gyásznak bánat-dúlta hangja
Úgy zendűl benne, mint egyház harangja
Mely messze hinti mély, komor szavát.
Búg, mint a gyászdal, mint sír-fáklya lobban,
S mint súlyos léptek kripta-csarnokokban,
Úgy döng minden szó a kedélyen át!...

*

Ciklops pőrölye, hogyha csatát fest,
Csatakürtök bősz riadása!
Halld! Halld!
Száguldva, vihogva, kapálva
Dölyfös paripák robbannak elő.
Százak keze vág, százak keze lő.
Nem szárnyal a vér-ködös égre más,
Csak ágyudörej, szitok és zuhanás!
Rázkódik a föld, iszonyodva reng,
Amerre a kartács vad tánca kereng!...
Dúl a szilaj kéz, csattog a kard,
Sebet osztva süvölti: ne bántsd a magyart!

Hatalmas, szép nyelv,
Magyarnak nyelve!
Maradj örökké
Nagy és virágzó!
Kisérjen áldás,
Amíg világ áll!
S legyen megáldott
Az is, ki téged
Ajkára vesz majd:
Elsőt rebegve,
Végsőt sóhajtva!

1885

 

 

 


abc

 

1 DIÁKNYELV
2 "Emberi egészség és betegség szótár"
3 A A A - ÉRTELMISÉGI HIVATÁS SZÓTÁR
4 A beszólás mint beszédaktus
5 A Biblia és a magyar nyelv
6 A disszidálás hungarikum
7 A fejem nem káptalan
8 A hamiskártyások nyelve
9 A hülyeség története
10 A jiddis dicsérete
11 A korai nyelvújítókról
12 A labdarúgás szlengje
13 A magyar anyanyelv dicsérete
14 A magyar beszéd és a magyar gondolkodásmód összefüggései
15 A magyar börtönszleng szótára
16 A magyar katonai szleng szótára
17 A magyar nyelv bölcsessége
18 A magyar nyelv bölcsessége
19 A Magyar Nyelv Napja
20 A magyar nyelv pajkossága
21 A magyar nyelv teljes szótára
22 A magyar nyelvi észjárás megvilágítása
23 A magyar nyelvről szóló idézetek
24 A magyar pásztorok nyelvkincse
25 A mai magyar nyelvi humor
26 A nemi szervek szinonimái
27 A nevető kislexikon
28 A paraszolvencia
29 A restnök, a szaladár és a tevepárduc - szócsinálmányok
30 A SVIHÁK
31 A világ nyelve
32 A „geci” szó etimológiája
33 ALAPSZÓTÁR - GONDOLATTÁR I.
34 ALAPSZÓTÁRAZÓ I.
35 Ami benne van a szövegben (még ha nincs is benne)
36 AZ ŐSI MAGYAR ÉRTELMEZŐ KÉZISZÓTÁR
37 AZ ŐSI MAGYAR ÉRTELMEZŐ KÉZISZÓTÁR
38 Az udvarias magyar beszéd
39 Balázs Géza: A magyar pálinka folklórja és névkincse
40 Bankrupt
41 Bárczi Géza: A “pesti nyelv”
42 Barkochba
43 Bencze Imre: Édes, ékes apanyelvünk
44 Betiltandó magyar szólások....
45 Bevezetés az antropológiai nyelvészetbe
46 Boldogtalan alaptípusok szótára
47 Borászati-szótár
48 Budapesti szólások
49 Bugris
50 Bugyi
51 Buzeráns - buzi
52 CSOKONAI-SZÓKINCSTÁR
53 Csúnya-e a csúnyája?
54 Czuczor–Fogarasi-szótár
55 Czuczor–Fogarasi-szótár
56 Egy mondat a hülyeségről
57 Elfeledett szép szavaink
58 Erotikus szókincs a régi magyar nyelvben
59 Eszperente versek
60 Faludi Ferenc retorikai műveltsége
61 Félreértelmező szótár
62 FLAUBERT: Közhelyszótár
63 FLAUBERT: Közhelyszótár
64 Gyermek csúfolódók, mondókák
65 Hektikus kérdés
66 Hentes beszéd...
67 HERMAFRODITA
68 Hogy hívod a hogyhíjjákod? – Nemi szervek és tabuk
69 Hogy hívod a hogyhíjjákod? – Nemi szervek és tabuk
70 Honnan jön a strici?
71 Humoros teológiai-egyházi szótár
72 Humoros teológiai-egyházi szótár
73 Humoros teológiai-egyházi szótár
74 Jelentéstan - Állambiztonsági értelmező szótár
75 Jelentéstan - Állambiztonsági értelmező szótár
76 Jelentéstan - Állambiztonsági értelmező szótár
77 JENCIKLOPÉDIA CÍMSZÓTÁR I.
78 JENCIKLOPÉDIA CÍMSZÓTÁR II.
79 JENCIKLOPÉDIA CÍMSZÓTÁR III.
80 Jiddis jövevényszavak a magyar nyelvben
81 Jókai Mór idézetek szótára I.
82 Kárpátaljai gyermekmondókák
83 Képzavarok
84 Keresztény vagy keresztyén?
85 Keresztnév - utónév
86 Kimondatlanul kimondani
87 Kiss Dénes: A magyar nyelvről
88 Kocsis Ilona: Édes anyanyelvünk
89 KÖSZÖNTŐ VERSEK
90 Közvetítő nyelv
91 Kriza János: Tájszótár +
92 Kriza János: Tájszótár +
93 LATIN ABC ÉS A ROVÁSÍRÁS
94 LÉTRONTÓK NAGYSZÓTÁRA A-Z
95 Létrontók szótára A-Z
96 Magyar földrajzi köznevek tára
97 Magyar nyelv szótára, 1862.
98 Magyar nyelvstratégia
99 Magyar nyelvtörők
100 Magyar példabeszédek, közmondások
101 Magyar rovásírás
102 Magyar szleng
103 Magyar szójáték, szóvicc
104 Magyar-Magyar Nagyszótár
105 Magyar-magyarított szólás: A-I
106 Magyar-magyarított szólás: J-Zs
107 Magyarán magyarul magyaráz
108 MAGYARÍTÓ KÖNYVECSKE
109 Még nehéz hazudni e nyelven.
110 Megtanít kesztyűbe dudálni
111 Mesterségek szótára
112 Miért katolikus?
113 Miért „melegek” a melegek?
114 Mire jók a testrészek?
115 Molnos Angéla - MAGYARÍTÓ KÖNYVECSKE
116 mondogatjuk
117 Nekem 8!
118 Néma gyereknek az anyja se érti szavát - Iskola a határon
119 Nemzeti szótárprogram
120 Növénynevek szólásokban
121 NYÁRSPOLGÁR
122 Nyelvi illem
123 Nyomdai szakmai szótár
124 Ördögös szólások, közmondások
125 Ozsváth Sándor: Az idő ölén
126 Pajkoskodjunk, huncutkodjunk?
127 Pajzán szövegek taroltak a limerick pályázaton
128 pasquillus-irodalom
129 Podmaniczky Sz.: Szép Magyar Szótár
130 Poétikai-műfaji lexikon
131 Ragozó-rügyező magyar anyanyelvünk
132 Rebellió - ribillió
133 Régi magyar szavak magyarázó adatbázisa
134 Régi magyar szólások
135 Részeg-magyar szótár
136 Retorikai-stilisztikai lexikon
137 RÍMSZÓTÁR
138 Rokon magyar szavak
139 Rovásírás zsidó szemmel
140 Rövid műfajok - limerik
141 SMS
142 Szabó Edina A magyar börtönszleng szótára
143 Szakállszárító
144 Székely Szótár
145 Székelyföldi gyüjtés
146 SZÉPHISTÓRIA
147 Szleng
148 Sznob és snóbli
149 Szókincsgyűjtés az ABC - Lexikon témáihoz VI.
150 Szókincsgyűjtés az ABC - Lexikon témáihoz VII.
151 Szókincsgyűjtés az ABC - Lexikon témáihoz VIII.
152 Szókincsgyűjtés az ABC -Lexikon témáihoz
153 Szókincsgyűjtés az ABC -Lexikon témáihoz II.
154 Szókincsgyűjtés az ABC -Lexikon témáihoz III.
155 Szókincsgyűjtés az ABC -Lexikon témáihoz IV.
156 Szókincsgyűjtés az ABC -Lexikon témáihoz V.
157 Szólások-közmondások
158 Szolnoki Ernő: Bibliografiai lexikon
159 TAR KÁROLY: ILLEMSZÓTÁR
160 TAR KÁROLY: ILLEMSZÓTÁR
161 Testrészek szólásokban
162 Tulajdonságszótár
163 Ujházy András: Oktatási közhelyszótár
164 Ujházy András: Oktatási közhelyszótár
165 Vajdasági magyar szótár
166 Vallási kifejezések szótára
167 Varga Csaba - Magyar nyelv
168 Wass Albert szókincse
169 Zsidó közmondások
170 “Megadja a módját, mint kálosiak az óbégatásnak!“
171 “Megadja a módját, mint kálosiak az óbégatásnak!“
172 „A nyelv használatán keresztül őstörténeti eseményeket élesztünk föl”