Payday Loans

Keresés

A legújabb

Nyelvformák és életformák

witt_and_hitler

Élet és formák - lélek és lényeg - teremtő igék és nevek

A boldog-boldogtalan, a menny és pokol létfontos szókincse

Az emberi világ sokféleségének-egységének verbális alkotó elemei

abc

 

Ábrányi Emil: Magyar nyelv

Ó szép magyar nyelv! Aki egyszer téged
Ajkára vón, többé nem dobhat el!
Szentség gyanánt hogy befogadja éked,

 

 

Őrző oltárrá válik a kebel.

Pajzán, derűs vagy, mint nőink szeme,
S erős, szilárd, mint hősök jelleme!
Gyöngéd vagy és lágy, mint mennybolti kék,
S dörögni úgy tudsz, mint villámos ég!

Minden, mi fejben vagy szívben fakad,
Tőled nyer pompát, színdús szavakat.
Nagy eszme, érzés oly ragyogva hord,
Mint egy király az ünneplő bibort!

Bír-e más nyelv úgy epedni,
Annyi bájjal, annyi kéjjel?
Olvadóbb, mint lant zenéje
Holdvilágos, langyos éjjel,
Mely virágot s dalt terem,
Mikor ébren semmi sincs más,
Csak a fák sötét bogán:
Hangos, boldog csalogány
S boldog, néma szerelem...

*

Hát a csapongó
Gyors szavu tréfák
Játszi szökését,
Festi-e más nyelv
Oly remekűl?
Pattog a víg élc,
Ám sebe nem fáj,
Mert csak enyelgés,
Tarka bohóság
Volt az egész!...

*

Magasztos gyásznak bánat-dúlta hangja
Úgy zendűl benne, mint egyház harangja
Mely messze hinti mély, komor szavát.
Búg, mint a gyászdal, mint sír-fáklya lobban,
S mint súlyos léptek kripta-csarnokokban,
Úgy döng minden szó a kedélyen át!...

*

Ciklops pőrölye, hogyha csatát fest,
Csatakürtök bősz riadása!
Halld! Halld!
Száguldva, vihogva, kapálva
Dölyfös paripák robbannak elő.
Százak keze vág, százak keze lő.
Nem szárnyal a vér-ködös égre más,
Csak ágyudörej, szitok és zuhanás!
Rázkódik a föld, iszonyodva reng,
Amerre a kartács vad tánca kereng!...
Dúl a szilaj kéz, csattog a kard,
Sebet osztva süvölti: ne bántsd a magyart!

Hatalmas, szép nyelv,
Magyarnak nyelve!
Maradj örökké
Nagy és virágzó!
Kisérjen áldás,
Amíg világ áll!
S legyen megáldott
Az is, ki téged
Ajkára vesz majd:
Elsőt rebegve,
Végsőt sóhajtva!

1885

 

 

 


abc

 

1 DIÁKNYELV
2 "Emberi egészség és betegség szótár"
3 A A A - ÉRTELMISÉGI HIVATÁS SZÓTÁR
4 A beszólás mint beszédaktus
5 A Biblia és a magyar nyelv
6 A disszidálás hungarikum
7 A fejem nem káptalan
8 A hamiskártyások nyelve
9 A hülyeség története
10 A jiddis dicsérete
11 A korai nyelvújítókról
12 A labdarúgás szlengje
13 A magyar anyanyelv dicsérete
14 A magyar beszéd és a magyar gondolkodásmód összefüggései
15 A magyar börtönszleng szótára
16 A magyar katonai szleng szótára
17 A magyar nyelv bölcsessége
18 A magyar nyelv bölcsessége
19 A Magyar Nyelv Napja
20 A magyar nyelv pajkossága
21 A magyar nyelv teljes szótára
22 A magyar nyelvi észjárás megvilágítása
23 A magyar nyelvről szóló idézetek
24 A magyar pásztorok nyelvkincse
25 A mai magyar nyelvi humor
26 A nemi szervek szinonimái
27 A nevető kislexikon
28 A paraszolvencia
29 A restnök, a szaladár és a tevepárduc - szócsinálmányok
30 A SVIHÁK
31 A világ nyelve
32 A „geci” szó etimológiája
33 A „párom”...
34 ALAPSZÓTÁR - GONDOLATTÁR I.
35 ALAPSZÓTÁRAZÓ I.
36 Ami benne van a szövegben (még ha nincs is benne)
37 AZ ŐSI MAGYAR ÉRTELMEZŐ KÉZISZÓTÁR
38 AZ ŐSI MAGYAR ÉRTELMEZŐ KÉZISZÓTÁR
39 Az udvarias magyar beszéd
40 Balázs Géza: A magyar pálinka folklórja és névkincse
41 Bankrupt
42 Bárczi Géza: A “pesti nyelv”
43 Barkochba
44 Bencze Imre: Édes, ékes apanyelvünk
45 Betiltandó magyar szólások....
46 Bevezetés az antropológiai nyelvészetbe
47 Boldogtalan alaptípusok szótára
48 Borászati-szótár
49 Budapesti szólások
50 Bugris
51 Bugyi
52 Buzeráns - buzi
53 CSOKONAI-SZÓKINCSTÁR
54 Csúnya-e a csúnyája?
55 Czuczor–Fogarasi-szótár
56 Czuczor–Fogarasi-szótár
57 Egy mondat a hülyeségről
58 Elfeledett szép szavaink
59 Erotikus szókincs a régi magyar nyelvben
60 Eszperente versek
61 Faludi Ferenc retorikai műveltsége
62 Félreértelmező szótár
63 FLAUBERT: Közhelyszótár
64 FLAUBERT: Közhelyszótár
65 Gyermek csúfolódók, mondókák
66 Hektikus kérdés
67 Hentes beszéd...
68 HERMAFRODITA
69 Hogy hívod a hogyhíjjákod? – Nemi szervek és tabuk
70 Hogy hívod a hogyhíjjákod? – Nemi szervek és tabuk
71 Honnan jön a strici?
72 Humoros teológiai-egyházi szótár
73 Humoros teológiai-egyházi szótár
74 Humoros teológiai-egyházi szótár
75 Jelentéstan - Állambiztonsági értelmező szótár
76 Jelentéstan - Állambiztonsági értelmező szótár
77 Jelentéstan - Állambiztonsági értelmező szótár
78 JENCIKLOPÉDIA CÍMSZÓTÁR I.
79 JENCIKLOPÉDIA CÍMSZÓTÁR II.
80 JENCIKLOPÉDIA CÍMSZÓTÁR III.
81 Jiddis jövevényszavak a magyar nyelvben
82 Jókai Mór idézetek szótára I.
83 Kálomista/pápista
84 Kárpátaljai gyermekmondókák
85 Képzavarok
86 Keresztény vagy keresztyén?
87 Keresztnév - utónév
88 Kétértelmű szövegek
89 Kimondatlanul kimondani
90 Kiss Dénes: A magyar nyelvről
91 Kocsis Ilona: Édes anyanyelvünk
92 KÖSZÖNTŐ VERSEK
93 Közvetítő nyelv
94 Kriza János: Tájszótár +
95 Kriza János: Tájszótár +
96 LATIN ABC ÉS A ROVÁSÍRÁS
97 LÉTRONTÓK NAGYSZÓTÁRA A-Z
98 Létrontók szótára A-Z
99 Magyar földrajzi köznevek tára
100 Magyar nyelv szótára, 1862.
101 Magyar nyelvstratégia
102 Magyar nyelvtörők
103 Magyar példabeszédek, közmondások
104 Magyar rovásírás
105 Magyar szleng
106 Magyar szójáték, szóvicc
107 Magyar-Magyar Nagyszótár
108 Magyar-magyarított szólás: A-I
109 Magyar-magyarított szólás: J-Zs
110 Magyarán magyarul magyaráz
111 MAGYARÍTÓ KÖNYVECSKE
112 Még nehéz hazudni e nyelven.
113 Megtanít kesztyűbe dudálni
114 Mesterségek szótára
115 Miért katolikus?
116 Miért „melegek” a melegek?
117 Mire jók a testrészek?
118 Molnos Angéla - MAGYARÍTÓ KÖNYVECSKE
119 mondogatjuk
120 Nekem 8!
121 Néma gyereknek az anyja se érti szavát - Iskola a határon
122 Nemzeti szótárprogram
123 Női beszéd, férfi beszéd
124 Növénynevek szólásokban
125 NYÁRSPOLGÁR
126 Nyelvi illem
127 Nyomdai szakmai szótár
128 Ördögös szólások, közmondások
129 Ozsváth Sándor: Az idő ölén
130 Pajkoskodjunk, huncutkodjunk?
131 Pajzán szövegek taroltak a limerick pályázaton
132 pasquillus-irodalom
133 Podmaniczky Sz.: Szép Magyar Szótár
134 Poétikai-műfaji lexikon
135 Ragozó-rügyező magyar anyanyelvünk
136 Rebellió - ribillió
137 Régi magyar szavak magyarázó adatbázisa
138 Régi magyar szólások
139 Részeg-magyar szótár
140 Retorikai-stilisztikai lexikon
141 RÍMSZÓTÁR
142 Rokon magyar szavak
143 Rovásírás zsidó szemmel
144 Rövid műfajok - limerik
145 SMS
146 Spanyol "zsidótlanítás"...
147 Szabó Edina A magyar börtönszleng szótára
148 Szakállszárító
149 Székely Szótár
150 Székelyföldi gyüjtés
151 SZÉPHISTÓRIA
152 Szleng
153 Sznob és snóbli
154 Szókincsgyűjtés az ABC - Lexikon témáihoz VI.
155 Szókincsgyűjtés az ABC - Lexikon témáihoz VII.
156 Szókincsgyűjtés az ABC - Lexikon témáihoz VIII.
157 Szókincsgyűjtés az ABC -Lexikon témáihoz
158 Szókincsgyűjtés az ABC -Lexikon témáihoz II.
159 Szókincsgyűjtés az ABC -Lexikon témáihoz III.
160 Szókincsgyűjtés az ABC -Lexikon témáihoz IV.
161 Szókincsgyűjtés az ABC -Lexikon témáihoz V.
162 Szólások-közmondások
163 Szolnoki Ernő: Bibliografiai lexikon
164 TAR KÁROLY: ILLEMSZÓTÁR
165 TAR KÁROLY: ILLEMSZÓTÁR
166 Tegezés a magyarban
167 Testrészek szólásokban
168 Tulajdonságszótár
169 Ujházy András: Oktatási közhelyszótár
170 Ujházy András: Oktatási közhelyszótár
171 Vajdasági magyar szótár
172 Vallási kifejezések szótára
173 Varga Csaba - Magyar nyelv
174 Wass Albert szókincse
175 Zsidó közmondások
176 “Megadja a módját, mint kálosiak az óbégatásnak!“
177 “Megadja a módját, mint kálosiak az óbégatásnak!“
178 „A nyelv használatán keresztül őstörténeti eseményeket élesztünk föl”