Payday Loans

Keresés

A legújabb

Lényegretörő mondatok gyűjteménye

N A G Y  J E N C I K L O P É D I A

EUGÉNIUSZ NAGY TESTAMENTUMA

 

A gyógyulás kezdete a bajok felismerése

Magadon sírsz-nevetsz, a mese rólad szól

Ismerd meg önmagad és változtasd meg éltedet

 

Életminőségteszt-mondatok, Solymárvölgy, XXI. sz.

 

Képtalálat a következőre: „rovásírás”

A honlap téli-évi álma, hibernálása idején

annyi életjelet szeretnék adni, mint egy politikai rab,

akitől elvették a papírt és ceruzát is a kommunisták,

és az időnként megcsapolt vérével a falra firkant valamit.

A lényeget, ami egy-két szóban, mondatban is megfogalmazható.

A tervezett tematikus életminőség vizsgáló kis füzetek miatt

amúgy is állandóan gyűjtögető életmódot folytatok,

így hát annyit megteszek, hogy ezeket a mondatokat és verseket

azok elé bocsátom, akik elég bátrak ebbe a tükörbe nézni,

akik még nem mondtak le végleg a teljes, boldog életről,

és nem áltatják magukat élethazugságokkal/nem mazochisták,

s akik nem cinikusan, közönnyel nézik/a rajongástól nem látják

országunk hanyatlását, nemzetünk vesztét, népünk nyomorát…

*

 

I. Egy mondat

Egy hasonlat – egy közmondás – egy szólásmondás

Egy idézet – egy cím – egy figyelmeztetés – egy életkép

Egy kérdés – egy válasz – egy jellemrajz – egy tanulság

Egy megállapítás – egy ige – egy meghatározás – egy üzenet

Egy szabály – egy életcél – egy parancsolat – egy bűnvallás

Egy ígéret – egy programpont – egy követelés – egy vicc

Egy kívánság – egy ítélet – egy példabeszéd – egy bölcsesség…

 

II. Mind egy – extenzív

Isten és ördög – születés és halál – étel és méreg -

Bűn és bűnhődés – háború és béke – munka és játék

Tűz és víz – kutya és macska – természet és társadalom

Sport és foci – férfi és nő – barátság és szerelem – idő és tér,

Egyén és csoport – erkölcs és jog – szegény és gazdag

Tudás és művészet – úr és szolga – erdő és kert – lakás és otthon

Gyerek és család – közlekedés és utazás – egészség és betegség…

 

III. Mind egy – intenzív

Szent és profán – érdem és kegyelem – büszkeség és szégyen

Igazság és hamisság – jó és rossz – szorgalom és szerencse

Szépség és csúfság – öröm és bánat – komoly és tréfás

Igazság és gazság – erő és gyengeség – józanság és részegség

Gyáva és bátor– tett és mulasztás – élő és holt – álmos és éber

Egység és kétség – Jóistenhit és balhit – egészséges és beteg

Előny és hátrány – haszon és kár – szabadság és rabság…

 

IV. Mind egy – kategóriák

Minőség és mennyiség – tévedés és hazugság -

Szándék és következmény – ok és okozat– első és utolsó

Rész és egész - test és lélek – idő és tér – tudás és vélemény

Van és nincs - cél és eszköz – tény és érték – vita és érv

Bizonyítás és cáfolat – jog és kötelesség – ítélet és indoklás

Logika és tapasztalat -  idea és matéria – ideális és reális

Törvény és eset(legesség) – példa és szabály – axióma és tétel…

 

V. Menny és/vagy pokol

Árvaház – lakatlan sziget – zsarnokság – elsötétítés – börtön

Katasztrófa sújtotta – testvérháború – szükségállapot – fagyás

Izolálás – karantén – megbetegítés – szabad rablás – eugenika

Rendőrállam – kriminalizálás – jogfosztás – éhezés – kitelepítés

Családszétválasztás – hidegháború – létbizonytalanság – nyomor

Népirtás – vallásüldözés – életellenesség – Gulág kommunizmus

Kontraszelekció – agymosás - áruló írástudók – dudáspokoljárás…

 

VI. Állatorvosi ló - táltosparipa

Árva – mostohagyerek – fogyatékos – betegséghalmozó

Negatívan diszkriminált – stigma – „elmebeteg” – idegen

Hajléktalan – adósrabszolga – elkényeztetett egyke – száműzött

Állástalan – foglalkoztatási tilalom – ártatlan elítélt – bűnbak

Érdekvédtelen – öreg – magányos – elnevelt – tanítatlan

Pofozóbábú – belső ellenség – kigúnyolt – lenézett – kiközösített

Nyomorgó – kiskorúsított – deportált – elzárt – deprivált…

 

VII. Boldogtalan - önsorsrontó

Balga – önsorsrontó – tudatlan/rosszul tudó – önáltató

Mértéktelen - buta/okoskodó – neveletlen – gőgös, önhitt  

Önismeretlen – gyáva/vakmerő – humortalan – játszmázó

Altruista/egoista – önimádó/öngyűlölő – cinikus/rajongó

Istentagadó – ördögcimbora – életunt, - mániás/depressziós

Hivatáskerülő – élethazug – pénzimádó – otthontalan – bűnöző

Igénytelen – hálátlan követelőző – képzelt beteg - pótcselekvő…

 

VIII. Boldogtalan – más sorsát rontó

Ellenség – álbarát – szélhámos – rosszakaró – áruló

A lelki hadviselő – gonosz – jellemtelen - szívtelen

Ünneprontó – destruktív rivalizáló – erőszakoskodó

Szadista – parazita – csaló – rabló – manipuláló – vandál

Kötekedő – gúnyolódó – rendzavaró – elnyomó – hitegető

Félrevezető – kontár – rábeszélő gép – szívtipró – link

Intrikus – bajkeverő - …

 

IX. Boldog ember - önépítő

Bölcs - lelki békés – jó lelkiismeretű – szilárd értékrendű

Élmény gazdag – tisztes szegénység – igényes – elégedett

Érdekérvényesítő – jelenlevő – életkedves – jóravaló – szép

Igazságszerető – virágkedvelő – életbátor – mértéktartó

Humorérzékű – meg nem alkuvó – kompromisszumra kész

Alázatos és büszke – önérzetes és öntudatos – önismerő

Hivatásgyakorló – otthonteremtő – játékos - egészséges…

 

X. Boldog ember – máson segítő

Empatikus – szolgálatkész – támogató – nem közönyös

Teherátvállaló – felvilágosító – befogadó – jó tanácsot adó

Kisegítő – helyzetbe hozó – építő kritikus – tanító és nevelő

Irgalmas igazmondó – gyógyító – vigasztaló – feltétlenül szerető

Áldozatkész – vendégszerető – csapatjátékos – érdekképviselő

Jóbarát – honvédő – adakozó – jó példát mutató – igehirdető

Hálót adó – mester – szolidáris – együttműködő – közjóra való…

 

XI. Boldog ország – jó társadalom

Királyság – szokásjog – Szent Korona értékrend

A védett fogyasztó – jó közbiztonság – fix alapjövedelem

Az emberi méltóság tisztelete – életiskolák – békebíráskodás

Önellátás – természetvédelem – tervezhető jövő – prevenció

Konstruktív verseny – tisztes jövedelem – gyermekpárti világ

Békés építés – őstisztelet – hagyományéltetés – egyenlő jogok

 

XII. Értelmiségi hivatás – pokoljárás - árulás

Jó vagy rossz szülő – talentumát a köz javára kamatoztató/elásó

Az apostol – A walesi bárdok – Mario és a varázsló – Jónás könyve

Vértanúk – kollaboránsok – spicli – Szókratész és Jézus – Kufstein

Szépítő – jobbító – igazságtevő – jövendőmondó – múltidéző

Gyógyító – érdekvédő – gályarab prédikátor – történelemhamisító

Tanító/nevelő – hatalomkritikus humorista – urat kiprédikáló pap

Ízlésformáló – a társadalom elé tükröt tartó – mesemondó – bölcs…

 

 

*

EUGÉNIUSZ

A tervezett kis, 48 oldalas,

Kb. 1000 mondatos füzetek:

 

I. BALGASÁG KORHOLÓ – önsorsrontó magasiskola

II. FÖLDI POKOL – oly korban éltünk/élhetünk e Földön

III. BÁBEL TORNYA – a közlés és megértés nehézségei

IV. BŰN ÉS BŰNHŐDÉS – földi és égi igazságszolgáltatás

V. HÁBORÚ ÉS BÉKE – támadás és védekezés, katonadolgok

VI. ROBOT A DOLOGHÁZBAN – az embertelenítő munka

VII. A GRUNDFOCI DICSÉRETE – az isteni és ördögi játék

VIII. ÉDES OTTHON – hontalan, hazátlan, idegenbe kivetett

IX. BARÁTSÁG ÉS SZERELEM – ami jó adható és kapható

X. CSALÁDI KÖR – gyermekáldás vagy átok

XI. ÁLBARÁT ÉS ELLENSÉG – amit egy másik árthat neked

XII. A NEHÉZ ISKOLATÁSKA – diákként eltöltött évtizedek

XIII. BOLDOG EMBER – egyenlő esély, jog a teljes életre

Stb. - A tervezett címek folytatása következik…

 

*

Szar és arany

Az alábbiakban közreadott

„példatár és szabálygyűjtemény”

segíthet annak megismerésében és gyakorlásában,

hogy mi minden lehet az életünkben szar, és mi arany,

és hogyan fedezzük fel, becsüljük, védjük az aranyainkat,

hogyan nevezzük nevén a szart, s ne akarjuk átkeresztelni,

hogyan ébredjünk rá, milyen sok múlik rajtunk, hogy eltűrjük,

vagy hogy eltöröljük, vagy éppenséggel aranyat csináljunk belőle,

hisz szenvedésből születik igazgyöngy, ez sorsunk aranyfedezete...

p.s.:

(ez az egész bevezető, fejléc

egy első nekifutásra készült vázlat,

amit folyamatosan bővítek, átírok,

de emiatt az életminőség-tesztmondatok,

a lényegretörő gondolatok közreadása nem áll meg...)

 

 

 

 

 

1 Életminőség-tesztmondatok- 17.
2 Életminőség-tesztmondatok- 16.
3 Életminőség-tesztmondatok- 15.
4 Életminőség-tesztmondatok- 14.
5 Életminőség-tesztmondatok- 13.
6 Életminőség-tesztmondatok- 12.
7 Életminőség-tesztmondatok- 11.
8 Életminőség-tesztmondatok- 10.
9 Életminőség-tesztmondatok- 9.
10 Életminőség-tesztmondatok- 8.
11 Életminőség-tesztmondatok- 7.
12 Életminőség-tesztmondatok- 6.
13 Életminőség-tesztmondatok- 5.
14 Életminőségteszt-mondatok - 4.
15 Életminőség-tesztmondatok - 3.
16 Életminőség-tesztmondatok- 2.
17 Életminőségteszt-mondatok 1.