Payday Loans

Keresés

A legújabb

A politikai igazságszolgáltatás a II. világháború utáni Budapesten PDF Nyomtatás E-mail
Jövőrontó közelmúlt
Kapcsolódó kép


A politikai igazságszolgáltatás a II. világháború utáni BudapestenA II. világháború utáni igazságszolgáltatás a magyar történetírás és a történeti emlékezet sokat vitatott kérdése. A kötet szigorúan fegyelmezett és következetes kvantitatív módszertan segítségével meghatározza, kik kerültek be a népbírósági folyamatba, hogyan működött a népbíróság, különösen a társadalmi nemek szempontjából, valamint hogy milyen hatással volt a népbíróság tevékenysége a poszt-soá zsidó identitás alakulására. A kötetnek az is a célja, hogy elfogultságoktól mentesen, objektív adatok alapján bemutassa azt a komplex folyamatot, amit a II. világháborút követő népbírósági eljárásnak nevezünk. Barna Ildikó az ELTE Társadalomtudományi Kar Társadalomkutatások Módszertana tanszékének adjunktusa. Pető Andrea a Közép-Európai Egyetem Társadalmi nemek tanszékének docense.

Sz. Nagy Gábor recenziója a Múltunk folyóiratban jelent meg:
http://www.multunk.hu/20171-szam/


2017/1. szám

A szám cikkei letölthetők innen...


A 2017/1. szám tartalomjegyzéke (rövid ismertetőkkel):

NAPLÓ ÉS TÖRTÉNELEM

 • Pritz Pál: Napló és történelem
 • Pritz Pál: Ortutay Gyula, egy homo politicus naplója Ismertető
 • Eiler Ferenc: Németország és Délkelet-Európa „helye a nap alatt”. A Hassell-napló mint történeti forrás Ismertető
 • Marchut Réka: Raoul Bossy naplójának magyar vonatkozásai (1941–1943) Ismertető
 • Hornyák Árpád: Milan Jovanović Stoimirović: Napló 1936–1941Ismertető
 • Mann Jolán: Az 1956-os forradalom Miroslav Krleža naplóibanIsmertető
 • Peter Pastor: Illyés Gyula és Nagy Lajos útinaplója szovjetunióbeli látogatásáról Ismertető
 • Püski Levente: Politikai napló – Kozma-módra Ismertető
 • Sipos Balázs: „Az igazi történelmi élmény”. A naplóíró Márai Sándor és az 1945–1948-as évek ábrázolásaiIsmertető
 • Széchenyi Ágnes: Illyés Gyula 1956-os naplója Ismertető

FORRÁS + TANULMÁNY

 • József Attila: Az egységfront körül (közli Agárdi Péter)
 • Agárdi Péter: Egy „botrányos” tanulmány recepciótörténete. József Attila: Az egységfront körül (1933)Ismertető

SZEMLE

 • Bencsik Péter: Trianon labirintusaiban
  (Miroslav MICHELA: Trianon labirintusaiban. Történelem, emlékezetpolitika és párhuzamos történetek Szlovákiában és Magyarországon. Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete–MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Békéscsaba–Budapest, 2016.)
 • Szajda Szilárd: A fővárosi népbíróságok tevékenysége az adatok tükrében
  (BARNA Ildikó–PETŐ Andrea: A politikai igazságszolgáltatás a II. világháború utáni Budapesten. Gondolat Kiadó, Budapest, 2012.)
 • Sz. Nagy Gábor: Fagy, olvad, robban
  (SIMÁNDI Irén: Politika, társadalom, gazdaság a Magyar Rádióban, 1953–1956. Gondolat Kiadó, Budapest, 2016.)

FORRÁS (internetes melléklet)

 • Téglás Ferenc: Az egységfront körül. Válasz József Attila azonos című vitacikkére (közli Agárdi Péter)

E SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Agárdi Péter irodalomtörténész, professor emeritus
 • Bencsik Péter történész, PhD, egyetemi adjunktus, SZTE
 • Eiler Ferenc történész, PhD, MTA TTK Kisebbségkutató Intézet, tudományos főmunkatárs
 • Hornyák Árpád történész, PhD, a Pécsi Tudományegyetem docense
 • Mann Jolán irodalomtörténész, PhD-abszolvens, Országos Széchényi Könyvtár, online tartalomszerkesztő, Zágrábi Egyetem BTK óraadó
 • Marchut Réka történész, PhD, MTA TTK Kisebbségkutató Intézet, tudományos munkatárs
 • Pastor Peter történész, professzor emeritus, Montclair State University, New Jersey, USA
 • Pritz Pál történész, az MTA doktora, az ELTE magántanára
 • Püski Levente történész, PhD, a Debreceni Egyetem egyetemi tanára
 • Sz. Nagy Gábor történész-levéltáros, PhD-hallgató, ELTE BTK, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
 • Szajda Szilárd történész, politológus, PhD, Politikatörténeti Intézet
 • Széchenyi Ágnes irodalomtörténész, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, tudományos főmunkatárs
 • Sipos Balázs történész, PhD, egyetemi docens, ELTE BTK
LAST_UPDATED2