Payday Loans

Keresés

A legújabb

Globalizáció vagy hagyományápolás? PDF Nyomtatás E-mail
5. Ének, tánc és zene
Varga Sándor: Globalizáció vagy hagyományápolás? Táncos hagyományok kutatása és továbbél(tet)ése
Folkszemle, 2009. június


Horpácsik János és Martin György 
Ópályi 1983 
fotó: Németh István 
forrás: zti.hu

Bevezetés
ANDRÁSFALVY BERTALAN
A hallgatóság nélküli népművészet
Dunának, Oltnak...
A „tánc” születése
Gondolatok a táncról és tánckedvről
A magyar nép magatartása éneklésben, táncban és a népszokásokban
MARTIN GYÖRGY
A magyar néptánckutatás és néptáncmozgalom kapcsolatának történetéről
Néphagyomány, néptánc (részletek)
Az új folklórhullám és néptáncmozgalom előzményeiről (részletek)
A hagyományos táncaink védelmében
Táncház és színpad (részletek)
A mezőségi sűrű legényesek védelmében
Részlet Varga Lajos Márton Martin Györggyel készített riportjából
A férfitáncok pedagógiai és táncházi alkalmazásáról
Irodalom

 

 

 

 

Varga Sándor: Globalizáció vagy hagyományápolás? Táncos hagyományok kutatása és továbbél(tet)ése 2. rész

Tánc Ormányban 2003 őszén 
Fotó: Molnár Péter

A magyar táncfolklorisztika formai-strukturális, gyakran esztétizáló, a tiszta stílusok védelmét szem előtt tartó irányultsága alapvetően meghatározta a magyar néptáncoktatók viszonyulását a Kárpát-medence néptánckultúrájához. Az utóbbi két évtizedben a különböző falvak, dialektusok táncanyagának, motívumkincsének forma- és stílushű megtanítása, és színpadi, táncházi visszaadása vált a legfontosabbá. A tánc funkciójáról, a nemi szerepek táncbéli megmutatkozásáról, valamint a régi- és új stíluson kívül eső táncfajtákról rendkívül kevés a tudásunk. Mindez nem csak a tudományos párbeszédben, hanem a táncoktatás során is kérdéseket vethet fel. Újító és vitaindító szándékkal tesszük hát összeállításunk elejére Ratkó Lujza cikkeit a táncos női szerepekről és a néptánc tartalmi elemzésének lehetőségeiről, valamint Kavecsánszki Máté tanulmányát a polgári- és társastáncok paraszti tánckultúrában való megjelenéséről. A második részben már a tánchagyomány kutatásának eredményeit, valamint a néptáncmozgalom jelenségeit vetjük egybe. Karácsony Zoltán tanulmányában egy, a táncházas turizmus által is gyakran látogatott falu, Inaktelke irányában megnyilvánuló érdeklődést mutatja be. Könczei Csongor a falusi hagyomány és a városi hagyományőrzés viszonyát vizsgálja, míg Varga Sándor tanulmánya a táncos szocializáció intézményesített és hagyományos módozatait veti egybe.
Ratkó Lujza: A néptánc tartalmi elemzése
Ratkó Lujza: Női szerepek a magyar néptánchagyományban
Kavecsánszki Máté: Társastáncok a magyar paraszti közösségekben
Karácsony Zoltán: Az inaktelki figurás néprajzi felfedezése
Könczei Csongor: A táncház kulturális paradoxonjai
Varga Sándor: Gondolatok a tánctanulás hagyományos és intézményesített formáiról