Payday Loans

Keresés

BOLDOG-TALAN XXI. - Lehetséges életminőségek: pokolképek 1.
A boldog élet bölcselete és poézise
2018. január 17. szerda, 08:09

Képtalálat a következőre: „pokol festmény”

BOLDOG-BOLDOGTALAN XXI.

Jó/rossz korok: földi pokol/menny

Isten gyermekétől a sátán fajzatáig

Bölcs táltosparipa/balga állatorvosi ló

Képtalálat a következőre: „pokol festmény”

Lehetséges életminőségek: pokolképek 1.

 

Illyés Gyula

Egy mondat a zsarnokságról


Hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van
nemcsak a puskacsőben,
nemcsak a börtönökben,

nemcsak a vallató szobákban,
nemcsak az éjszakában
kiáltó őr szavában,
ott zsarnokság van

nemcsak a füst-sötéten
lobogó vádbeszédben,
beismerésben,
rabok fal morse-jében,

nemcsak a bíró hűvös
ítéletében: bűnös!
ott zsarnokság van,
nemcsak a katonásan

pattogtatott "vigyázz!"-ban,
"tűz!"-ben, a dobolásban,
s abban, ahogy a hullát
gödörbe húzzák,

nemcsak a titkon
félignyílt ajtón
ijedten
besuttogott hírekben,

a száj elé hulltan
pisszt jelző ujjban,
ott zsarnokság van
nemcsak a rács-szilárdan

fölrakott arcvonásban
s e rácsban már szótlan
vergődő jajsikolyban,
a csöndet

növelő néma könnyek
zuhatagában,
kimeredt szembogárban,

ott zsarnokság van
nemcsak a talpraálltan
harsogott éljenekben,
hurráhkban, énekekben,

hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van
nemcsak az ernyedetlen
tapsoló tenyerekben,

kürtben, az operában,
épp oly hazug-harsányan
zengő szoborkövekben,
színekben, képteremben,

külön minden keretben,
már az ecsetben;
nemcsak az éjben halkan
sikló gépkocsizajban

s abban,
megállt a kapualjban;

hol zsarnokság van, ott van
jelenvalóan
mindenekben,
ahogy rég istened sem;

ott zsarnokság van
az óvodákban,
az apai tanácsban,
az anya mosolyában,

abban, ahogy a gyermek
idegennek felelget;

nemcsak a szögesdrótban,
nemcsak a könyvsorokban
szögesdrótnál jobban
butító szólamokban;

az ott van
a búcsúcsókban,
ahogy így szól a hitves:
mikor jössz haza, kedves;

az utcán oly szokottan
ismételt hogy-vagy-okban
a hirtelen puhábban
szorított kézfogásban,

ahogy egyszercsak
szerelmed arca megfagy,
mert ott van
a légyottban,

nemcsak a vallatásban,
ott van a vallomásban,
az édes szó-mámorában,
mint légy a borban,

mert álmaidban
sem vagy magadban,
ott van a nászi ágyban,
előtte már a vágyban,

mert szépnek csak azt véled
mi egyszer már övé lett;
vele hevertél,
ha azt hitted, szerettél,

tányérban és pohárban,
az van az orrban, szájban,
hidegben és homályban,
szabadban és szobádban,

mintha nyitva az ablak
s bedől a dögszag,
mintha a házban
valahol gázfolyás van,

ha magadban beszélgetsz,
ő, a zsarnokság kérdez,
képzeletedben
se vagy független,

fönt a Tejút is már más:
határsáv, hol a fény pásztáz,
aknamező; a csillag:
kémlelő ablak,

a nyüzsgő égi sátor:
egyetlen munkatábor;
mert zsarnokság szól
lázból, harangozásból,

a papból, kinek gyónol,
a prédikációból,
templom, parlament, kínpad:
megannyi színpad;

húnyod-nyitod a pillád,
mind az tekint rád;
mint a betegség,
veled megy, mint az emlék;

vonat kereke, hallod,
rab vagy, rab, erre kattog;
hegyen és tenger mellett
be ezt lehelled;

cikáz a villám, az van
minden váratlan
zörejben, fényben,
a szív-hökkenésben;

a nyugalomban,
e bilincs-unalomban,
a zápor zuhogásban,
az égigérő rácsban,

a cellafal-fehéren
bezáró hóesésben;
az néz rád
kutyád szemén át,

s mert minden célban ott van,
ott van a holnapodban,
gondolatodban,
minden mozdulatodban;

mint víz a medret
követed és teremted;
kémlelődsz ki e körből?
ő néz rád a tükörből,

ő les, hiába futnál,
fogoly vagy, s egyben foglár;
dohányod zamatába,
ruháid anyagába,

beivódik, evődik
velődig;
eszmélnél, de eszme
csak övé jut eszedbe,

néznél, de csak azt látod,
mit ő eléd varázsolt,
s már körbe lángol
erdőtűz gyufaszálból,

mert amikor ledobtad,
el nem tiportad;
s így rád is ő vigyáz már,
gyárban, mezőn, a háznál,

s nem érzed már, mi élni,
hús és kenyér mi,
mi szeretni, kívánni,
karod kitárni,

bilincseit a szolga
maga így gyártja s hordja;
ha eszel, őt növeszted,
gyermeked neki nemzed,

hol zsarnokság van,
mindenki szem a láncban;
belőled bűzlik, árad,
magad is zsarnokság vagy;

vakondként napsütésben,
így járunk vaksötétben, 
s feszengünk kamarában,
akár a Szaharában;

mert ahol zsarnokság van,
minden hiában,
a dal is, az ilyen hű,
akármilyen mű,

mert ott áll
eleve sírodnál,
ő mondja meg, ki voltál,
porod is neki szolgál.

1950.
(Irodalmi Újság, 1956. nov. 2.)

Képtalálat a következőre: „pokol festmény”

* * *

 

A bábeli

nyelvzavarban

meg sohase, legfeljebb,

legalább - tragikusan - félreérthetnek

 

*

 

Mindennapi

megaláztatás

és megszomorítás

a „jogos és kiérdemelt” osztályrészed

 

*

 

Kényszer-

pályára sodornak:

életfogytig nincs örömöd

a mindennapi munkában

 

*

 

Testileg-lelkileg is

elgázolhatnak s cserbenhagyhatnak –

s mindezt következmények nélkül, büntetlenül!

 

*

 

Mesterséges amnéziával

minden szép emléket törölnek memóriádból

 

*

 

Örökös időzavarba hoznak,

hogy soha-soha ne érhessed utol magad

 

*

 

Fuldoklik,

de még egy szalmaszálat

se nyújt felé itt és most senki…

 

*

 

Idegenbe száműznek,

ahol gyötrő honvággyal nulláról indulhatsz

 

*

 

Ráoperálják

a fejedre, a szemeidre

a fekete, sötét szemüveget

 

*

 

Eltűntnek nyilvánítanak,

majd a kínzókamrában rajtad kísérleteznek

 

*

 

Az élet lóverseny:

csak lóhalálában teljesíthető feltételeket diktál

 

*

 

Újra és újra

neked kell bizonyítanod,

hogy főbenjáró ügyben teljesen ártatlan vagy

 

*

 

Kabátlopási ügybe kevernek,

s áldozatból elkövetővé „léptetnek elő”!

 

*

 

Soha sehol

nem lehetsz egyedül:

a nyilvánosságba vetve „élhetsz”…

 

*

 

Bármikor

magánzárkába csukhatnak

és teljes hírzárlat alá vethetnek

 

*

 

Ex-szerelmed

szisztematikusan gyötör:

Ő tényleg ismeri érzékeny pontjaid!

 

*

 

Bármilyen

éber és elővigyázatos vagy –

alvás közben még a szemeid is kilopják…

 

*

 

Édes anya-

nyelved használatáért

nemcsak hogy gúnyolnak,

de még diszkriminálnak is

 

*

 

Élő falud

lerombolják:

skanzenbe telepítve

mutogatnak a turistáknak

 

*

 

Ottfelejtenek

egy katonai büntetőszázadban –

például azon a híres-hírhedt „Domb”-on!

 

*

 

Megrövidített életeden át

a megalomán Vezér síremlékén robotolsz

 

*

 

Épphogy túlélve

az orosz hadifogságot

hazavergődsz: de nem várnak!

 

*

 

Folyton félbeszakítva:

semmit se fejezhet be:

beszédet se, munkát se!

 

*

 

Lassan javuló

beszédhibád miatt

minden megszólaláskor kigúnyolnak,

így helyben jársz, sőt inkább visszaesel…

 

*

 

Élve

megskalpolva,

lassan megnyúzva:

maximális kínszenvedéssel haldokolni…

 

*

 

Megszégyenítő,

lebutító és lélek- és testölő

kényszermunkák táborába küldve

 

*

 

Kiűznek

a Paradicsomból –

így nagyon is tudod,

hogy mit vesztettél el örökre…

 

*

 

A piactéren

ártatlanul kipellengérezve –

még a saját gyerekei is leköpködik…

 

*

 

Emberileg belátható ideig

tétlenségre kárhoztatott alkotó lények

 

*

 

Az egész világ

egy nagy laktanya:

parancsolsz vagy engedelmeskedsz

 

*

 

Feneked is kitörlését

bármikor ellenőrizhetik –

a világ urait döntéseit soha senki!

 

*

 

Akadálytalanul folyhat

a gyerek-, a lány- és a szervkereskedelem...

 

*

 

Mindenki

minden ügyben

a bírósághoz rohan,

perben és haragban van

 

*

 

Örök a háborúskodás –

soha nem tudod, milyen hús van a konzervben!

 

*

 

Szigorú előírás

munka és evés közben

a legkifacsartabb testhelyzet

 

*

 

Csak

a legesleg-

mesterkéltebben

„testmozoghatsz”:

balett, művészi torna,

versenytánc, díszlépés stb.

 

*

 

Vészesen fogy

a Földön a levegő –

helyette szemmaró füst,

fojtogató mérges gáz, benzingőz stb.!

 

*

 

Idegen lények

terrorizálják a Föld lakosságát

s korlátlanul kísérletezhetnek rajta…

 

*

 

Nehéz,

szinte lehetetlen

megállapítani, eldönteni,

hogy ki ellenség vagy barát,

„ki” robot vagy „ki” a mutáns?

 

*

 

Arra a rétre

telepítesz taposóaknákat,

ahol gyerekeid fogócskáznak

 

*

 

Hétköznapjaid

elözönli és átitatja

a fenyegetés s zsarolás áradat

 

*

 

Egyre tovább és tovább

kellene visszatartani lélegzeted és vizeleted

 

*

 

Halhatatlanná tesznek:

így nem is remélheted kínszenvedéseid végét

 

*

 

Újjá-

építhetetlen,

romhalmazzá lőtt

polgárháború sújtotta

települést újra belakni?

 

*

 

Elveszett Mérték:

minden eltúlozva,

mindenki a saját karikatúrája

 

*

 

Minden húr

a végsőkig feszítve,

mindenki tűrőképessége végső határán

 

*

 

Vagy éheztetnek a lakomán,

vagy megutáltatják kedvenc ételeid is!

 

*

 

Varázstalanított világ:

se mítosz, se mese, se vallás, se hiedelmek…!

Semmi idea, idealizmus, csak a sivár matéria…

 

*

 

A szerelem

mindenek előtt

biológiai, technikai, gazdasági

s államilag megoldandó demográfiai kérdés

 

*

 

Álomkórosak az őrangyalok –

dezertált vagy sztrájkoló védőszentek!

 

*

 

Minden

a természet törvényei szerint:

semmi „természetfölötti” esemény,

semmi lelki csodatörténet, metamorfózis!

 

*

 

Egy szimpátia,

együttérzés, irgalom

és kegyelem nélküli világ

 

*

 

Az Emberi Szellem összes művei

Atlantiszként a világóceán fenekén

 

*

 

Az embert

kikapcsolható,

szerelhető és pótolható,

kidobható géppé redukálták!

 

*

 

Az agyba

ültetett Cenzor

önkényesen szelektál,

töröl emléket, cenzúráz képzeletet

 

*

 

A leg-

rémesebbeket

álmodtatják vele,

majd másnap ébren is átélheti!

 

*

 

A munkádért

kapott pénzért

nem kapsz semmit,

ha meg nem verekszel

a rivális vevőkkel a boltban…

 

*

 

Ha nem

(párt)szimpatikus

vagy nem nevetnek viccén:

egyáltalán nincs kiszolgálva

 

*

 

Nincs szilárd

halmazállapotú anyag,

csak cseppfolyós, képlékeny stb.!

 

*

 

Bezárnak

minden klubot, színházat,

mulatót, kávéházat, tánctermet

(estére kihal a város – kijárási tilalom)

 

*

 

Úgy

átprogramozzák-elnevelik

az államosított iskolában gyereked,

hogy még csak ne is értse a tréfát!

*

 

A törvény

szigora lesújt

minden bolondozásra,

ugratásra, mókára, kacagásra…

 

*

 

A szomszédság zsarnoksága

ellenőrzi a konyhád és a hálószobád is…

(de még a láb- és fenék stb. mosásod is)

 

*

 

Vagy

be van tiltva

minden vasárnap és ünnepnap,

vagy totálisan kisajátítják, államosítják…

 

*

 

Az államvallás

pszeudo ünnepein

nyíltan kell imádni a Nagy Vezért…

 

*

 

A kihalófélben levő

emberi faj példányait

„állatkertben” mutogatják

 

*

 

Mindenkit

mesterségesen táplálnak,

majd hányatnak, detoxikálnak

 

*

 

Azonos

vagy másnemű idegennel

kell nyilvános helyen párosodni

 

*

 

Már kisgyereknek

megélhetési kényszer

az egészségkárosító munka!

 

*

 

Sehol

egy talpalatnyi békés hely –

soha egy pillanatnyi nyugalom

 

*

 

Az

absztrakt

- nonfiguratív

Képek és szobrok

élőlényként megelevenednek!

 

*

 

Örökös

erőltetett körmenetben

kell az Elnyomóidat megéljenezni!

 

*

 

Szegénységed miatt

egyáltalán nem vagy képes

gyerekednek ételt, gyógyszert adni…

 

*

 

A Nagy Rabló

ítélkezik azon,

akit a szükség tyúklopásra kényszerít…

 

*

 

Kifosztódtól

kellene naponta

megalázó módon munkát-kenyeret koldulni

 

*

 

A Gonosz Varázsló

kedvére kiélheti játékszenvedélyét

a neki teljesen kiszolgáltatott embereken…

 

* * *

 

Képtalálat a következőre: „pokol festmény”

 

POKOL JENCIKLOPÉDIA XXI.

Vízió az elképzelhető legrosszabb világról

Volt is rosszabb, lehet is rosszabb, mint ma?

És lesz is, ha hagyjuk, hogy így maradjon, legyen…

Senki nem vétlen, mindenki szem az ördögi láncban

S olykor elég egy bátor gyerekhang: A király meztelen!

S kártyavárként dől össze az öröknek hitt gonosz birodalom…

 

Képtalálat a következőre: „pokol festmény”