Payday Loans

Keresés

I. Nagy Magyar Életszótár – 12.
Nagy Magyar Jenciklopédia: Életminőség nagyszótár
Írta: Jenő   

Képtalálat a következőre: „pócs éva könyv”

Nagy Jenciklopédia – kis testamentum

Életminőség őrzés-javítás/romlás-rontás

Bölcs-balga, boldog-boldogtalan emberek

A földi/égi édenkertek, vagy pokoljárások

Képtalálat a következőre: „pócs éva könyv”

I. Nagy Magyar Életszótár – 12.

Képtalálat a következőre: „pócs éva könyv”

 

*

 

A MEGROMLOTT ERKŐLCSRŐL.

Oda van az erkőlcs! oda van a tudomány! Hazánk
Reménye mind kifonnyadott! - virágjait
Eggy dér (ki vélte vólna!) csaknem mindenütt
Lefőzte! Még az oskolákban is! - Mire
Ment a gonoszság! - Fajtalan tűz, jámborok
Csufoltatása, fülverő káromkodás,
Parázna szitok, eggy szóval undokság s merő
Istentelenség hallatik, szemléltetik!
Mennyben örök bér nincsen; a pokol - mese;
A lélek elmúl: azt csacsogják a tejes-
Szájú deákocskák is, és óh fájdalom!
Nyilván csacsogják. - Nincs fenyíték s félelem.
Csak színre vannak a gonoszt tilalmazó
Törvények: a bűn büntetés nélkűl marad.
Valamint, midőn a gátak elszakadnak, az
Eggymásra tollott s szűntelen jövő habok
Eggyszerre kilövellkednek; a téres mezőt
Sebes futamva meglepik s a dús határ
Kincsit lenyomják, vagy magokkal elviszik:
Úgy a kicsiny-korúk is a sűrű gonosz
Példákat otthon, szent helyen, kinn, mindenütt
Látván, levetik a szent igát, kinevetik a
Józan tanácslót; nyakra-főre, tartalék
Nélkűl rohannak eggy veszélyről másikra,
Vetekedve, szabadon, űzik a vétket. - Ki ne
Húllassa könyvét a szerencsétlen fiak
Hólt állapotján! Mit reménylhetünk ezen
Mirígyesekből! - Oh szegény atyák, anyák!
Hol van jövendőbéli gyámoltok? Mire
Tettétek a kőltséget? Elveszett! Soha
Nem veszitek hasznát! - Megcsalatkozott király!
S királlyal eggyütt megcsalatkozott haza!
Mit vártok ezen elvetemedett és elfogúlt
Rossz fajzatokból? Ah! kitől fél, aki ne
Fél Istenétől? - Jőjjetek, siessetek,
Nyomjátok el ezen elterűlt fenét - talán
A kisdedektől el lehet még tíltani.
Talán eszekre térnek a feslettek is
Nagy gondotok után; hajtnotok tán meglehet
A gyenge vesszőt. - Jaj, kemény fa, görcs leszen,
Ha több üdőt nyer. - Eggy okos, bőlcs férjfinak
Adjátok által a vezérséget. - Mihez
Nyúlt Róma nagy fergetegi közt? - Dictatori
Hatalomhoz. - A kormányra tudnék én - De nem -
Még megköveznek a szabadságon kapók.

Baróti Szabó Gábor

1794.

 

*

 

Képtalálat a következőre: „pócs éva könyv”

 

*

 

 

Közismert

Mindegy mit, csak beszéljenek rólad?

Neked mindegy, hogy híres vagy hírhedt vagy?

Nyilvános öngyilkosság, vagy merész merénylet?

A következményekre/családodra már nem gondolsz…

 

*

 

Szereplési viszketeg

Abbamarad a hiszti adás,

Ha nincs rá vevőközönség

Valahogy elérni, hogy minél többen figyeljenek

Balhézni, kötekedni – vagy hülyülni, bohóckodni…

 

*

 

Előrelátó

Mekkora csapás, megátkozottság lenne,

Ha mindent pontosan és biztosan előre látnánk -

Mintha mi is „istenátkozta” jóstehetséggel bírnánk

(ahogy káros-kórós az a rövidlátás, ha egy nap a világ)

 

*

 

Rövidlátó

Az biztos, amit – ma - megeszel

Vágd le az aranytojást tojó tyúkot!

Mit tudni, mit hoz a holnap – ha megéred…

Miért nélkülöznél/áldoznál ma a holnapért?

 

*

 

Kiismerhetetlen

Sose lehessen nálad tudni,

Hogy mikor tréfálsz, s mikor nem!

Téged még a baráti köröd se ismerhessen ki…

Még a csapattársaid se ismerhessék ki a cseleid,

Még ők se tudhassák, melyik pillanatban mit lépsz…

 

*

 

Lót asszonya

Nézz te csakis előre!

Ne nézz vissza - ne nézz soha hátra

- bár éppen az út közepén bringázol -

Máskülönben véged: sóbálvánnyá dermedsz!

 

*

 

Szépérzéketlen

A vak magyarul úgy is mondható: világtalan

És aki csak néz ki a fejéből, de nem látja a szépet?

Szép jelenség, mű, ember nézése nem művelte ki a szemét

 

*

 

Fogyatékosok

A nem nevető ember

Nem nevetnek, legfeljebb vigyorognak,

Inkább vicsorognak, vagy - ami még rosszabb:

Vigyori módon, fakutyaként mindenen „nevetgélnek”…

 

*

 

Botrányhős

Akiknek nem adatik meg,

Hogy igazi hősök lehessenek,

- pl. szerencséjükre nem kell hősi halált halniuk -,

De ez minden vágyuk, - ezért pótcselekvésekben,

Száj/botrányhősködésben élik ki magukat/ezen óhajukat

 

*

 

Lefizetett

Fogod a pénzt, és kussolsz!

Olcsón vették meg hallgatásodat

Te is kis cinkos vagy a bűnök láncolatában…

 

*

 

Ugráltatott

Mindig úgy táncolsz,

Ahogy mások épp fütyülnek

Ha a homlokodra pénzt nyálaznak,

Akkor menten el is húzod az úr nótáját…

 

*

 

Balek

Bőven termő

Bamba diófája vagy idegeneknek

Más a te farkaddal verheti a csalánt…

…zokszó nélkül tűröd, sőt: ajánlod/köszönöd….

 

*

 

Fontoskodó

Kotnyeles vagy – minden lében kanál

Mintha a világon minden rád is tartozna

Aki úgy veszi túl komolyan magát,

hogy ezáltal nevetséges lesz…

 

*

 

Veszíteni tudni kell

Veszíteni tudni kellene

Ha nem nyersz, sértegeted a győztest?

Ha vesztésre állsz, felállsz s elvonulsz?

Ha erősebbtől kaptál ki,

akkor se ülsz le máskor, mással?

Ha nem volt szerencséd,

akkor is magad korholod?

Ha hibádból vesztettél,

ezt nem bocsátod meg - oda a napod?

Ha nem vagy a legjobb a játékban,

másban is feladod?

 

*

 

Rossz gátlás

Élelmes vagy élhetetlen?

Te annyira „jólnevelt” vagy,

vagy inkább szemérmes, gátlásos,

aki nem szeretne élelmesnek látszani,

hogy hiába kínálnak meg egyszer a finomsággal,

megköszönöd, de nem fogadod el.

Mivel ezt ezután többet nem ismétlik,

te meg röstellsz nyíltan,

expressis verbis kérni,

ezért nemcsak éhen maradsz,

de megneheztelsz vendéglátódra,

sőt magadra is..

 

*

 

Kegyvesztő

Kegyelemre jogot formáló

A tanulságos anekdota szerint

Ferenc József császár amikor eljárt vadászni,

akkor a vadászmestert a kocsis mellől a bakról

mindig maga mellé szólította - mindaddig,

amíg ő már magától is egyből beült mellé

nem várva meg, hogy szólítják-e vagy sem.

Attól fogva mindvégig maradhatott a bakon...

 

*

 

Ideális alattvaló

Miért élsz úgy itt és most

mintha még kiskorú lennél,

mintha gondnokság alatt lennél,

mintha éppen börtönben lennél,

mintha el lennél tiltva a közügyek gyakorlásától -

miért hagyod még, hogy nélküled döntsenek rólad?

 

*

 

Savanyú a szőlő

Okosan megideologizálod

amúgy kínzó magányosságodat,

tartósan és végleg becsapod magad,

alkalmi-tartós fájdalomcsillapítás helyett,

az egyedüllétnek az – amúgy létező - előnyeit,

a párosnak meg a hátrányait hangsúlyozva túl!

 

*

 

Önleleplező

Ha szegény vagy,

Ez biztos jele annak,

Hogy nincs - jó - kapcsolatod az élő Istennel,

Mert akkor meghallgatná imáid/megáldana bőséggel.

Így nemcsak küszködnöd kell a víz felett maradásért,

De még a bűntudatod súlya is folyton víz alá akar nyomni…

 

*

 

Öneláruló

Ha beteg vagy,

Akkor elárulod magadról,

Hogy gyenge a Jóisten-hited,

Pláne ha nem inkább „testi”,

Hanem pszichoszomatikus a baj,

Vagy neadjisten depresszióval küzdesz?!

(nem elég a baj, hozzájön a bűntudatod…)

 

*

 

Jövőképtelen

Aki csak az orra hegyéig lát

Aki levágja az aranytojást tojó tyúkot,

Aki eladja azt a hajót, amin épp utazik,

Aki ma nem tud lemondani a jobb holnapért

 

*

 

Alkoholisták

Az egyik csak simán alkoholista,

Akinek legalább bűntudata van

s többnyire gyógyulni is akar,

A másik sokkal nehezebb eset:

Ő egy munkaalkoholista,

aki még büszke is bűnére

(mert minden bűnnek számít,

ami elválaszt a Jóistentől,

a teljes mindenségtől..)

 

*

 

Igénytelen

Amilyen alaposan

Válogatod meg testi táplálékod,

S ott meglehetősen finnyás vagy, válogatós, igényes,

Oly nemtörődöm módon fogyasztod a szellemi tápot:

Ez lehet szemét, moslék, hányás, méreg, romlott stb.

 

*

 

Summa cum laude

Diplomás az egyetemen

Az élet iskolájában viszont

Még egy kegyelemkettest se kap,

Mert ő azt is ki akarná érdemelni…

…Pedig a legjobb dolgok ingyen,

Vagyis isteni kegyelemből vannak!

 

*

 

Hebrencs

Repül a nehéz kő,

ki tudja, hol áll meg,

s kit hogyan talál meg…

A kimondott szó-kőgörgeteget

nehéz, sőt lehetetlen már visszaszívni…

 

*

 

A dualista

Isten megteremtette a világot,

De azután a sorsára hagyta, nincs gondviselés

Csak a Providencia biztosítóban bízhat, ha fizet.

Nincs kihez fohászkodni, nincs miért imádkozni…

 

*

 

Ördögi körök

Lelki depressziódra

Nassolgatás a gyógymód, amitől el is hízol,

S amitől egyre kevésbé vagy magaddal elégedett,

Vagy egyre többet alszol, mégis egyre fáradtabb vagy

A kutyaharapást nem a szőrével gyógyítod („homeopátia”)

 

*


Oka fogyott

Kis és nagy lelepleződés

Bajban vannak a kutyák, ha elfogy a kerítés,

Pedig előtte azt morogták: ha elkaplak, bekaplak…

Bajban vagyunk mi is, amikor itt a drótposta –

Most kiderül, hogy nem technikai-anyagi stb.,

Hanem a szellemi kiüresedés, lelki restség az ok,

Mondandóhiány miatt nem írunk egymásnak levelet

 

*

 

Biflázás

Egy szerepet szóról szóra be lehet magolni

Csak akkor van baj, ha kizökkentenek/kiesel a szerepből,

Mert akkor már spontán reagálni, rögtönözni kell, kellene

(Ilyenkor már nem kis gondban van a papagáj, a szajkó stb.

És a más tollaival ékeskedő/Cyrano versével szerelmet valló)

 

*

 

Orvosi eset

Együtt nem működő

Menj az orvoshoz nagykabátban,

így akard kivizsgáltatni magad,

ne mondd el, hogy igazából mi fáj,

majd szúrd le, ha placebót ír fel,

vagy hogy ha szimulánsnak néz,

és kéri, hogy ne rabold idejét

 

*

Képtalálat a következőre: „pócs éva könyv”

FELFORDÚLT VILÁG.

Hatalmas Isten! melly gonosz, melly átkozott
Üdőket értünk! megveszett az egész világ,
S töviből kifordúlt. Nincs igazság, nincs hitel
Az emberek közt. A szegények, özvegyek,
Árvák hamissan elnyomattatnak. Csalás,
Uzsora, ragadozás, hitszegés uralkodik;
A testi kívánságok, a paráznaság,
Fő-polcra léptek; a szemérmet elvetett
Leányok eltenyésztek, a vólt büntetés
Alól ki lévén véve: már a házasság-törés
Szokási vétek. - Hány paraszt legény fija
Lett s lessz ez úttal úrfi! hány nemes fija
Lett szolga s béres! Jaj! sokan Sodomát veszik
Tárgyúl magoknak fajtalanságok dühös
Véghez-viteliben; csak szemenként látszatik
A konkolyok közt búza: nincs ezer között
Eggy jó! Veszélyben forog az is, mert a gonosz
Példák előtte vannak és kecsegtetik.
Őrizze lelkét, dugja bé fülit, szemit:
Kinevetik, eszelős vagy bigót nevet visel. -
Elhagytak alkotmányid, Isten, tégedet!
Törik, tapodják szent igaz törvényidet:
Óltárid elpusztúltak; elvitték arany
S ezüst edényid; elverettek papjaid,
Akiknek hálálhattuk, hogy régen le nem
Szállott fejünkre mennyköved. Nem kellenek
Már a világnak a te szolgáid, neved
S törvényid hirdetőji. Más vallást koholt
Az esztelenség: már csak a természetet
Vagy észt imádják a bolond bőlcselkedők.
Már a nagyokból mind kihalt isméreted:
Csak a szegénység tart veled, s ez is kevés.
Éhség, hadakozás s más egyéb csapás haszon
Nélkűl sanyargat. Megvakultunk: ostorid
Sem hisszük, és azt véljük, hogy történetek
Ez már utolsó büntetésünknek jele! -
Irgalmas Isten! mi gyönyörűséged leszen,
Ha vétkeinkért e világgal eltörölsz
Nagy vízözönnel vagy tüzes vésszel? Tekénts
Fiad sebeire, mellyet érettünk neked
Esedeznek! Ezeket és nem a mi tetteink
Nézvén, szemünkről verd el a vastag ködöt.

Baróti Szabó Gábor

1794.

 

*

Képtalálat a következőre: „pócs éva könyv”

Az

Életminőség-romlás

Nagy Jenciklopédiája XXI.

előmunkálatai: címötlet- és nyersanyag gyűjtése

Képtalálat a következőre: „pócs éva könyv”