Payday Loans

Keresés

A legújabb

Az Ezeregyéjszaka meséi I-VII.
A boldog élet bölcselete és poézise
2017. november 09. csütörtök, 20:42

Az Ezeregyéjszaka meséi I-VII.

AZ EREDETI ARAB SZÖVEG ELSŐ TELJES MAGYAR FORDÍTÁSA

Sorozatcím: Az Ezeregyéjszaka meséi
Kötetszám:
Nyelv: Magyar
Méret: 24 cm x 14 cm
ISBN: 963-9165-12-3
Megjegyzés:

ELŐSZÓ

A teljes és hiteles magyar Ezeregyéjszaka közreadása az Atlantisz Könyvkiadó eddigi legnagyobb és - munkatársai számára legalábbis - legszebb munkája. Amióta a fordító, Prileszky Csilla halála előtt nem sokkal megtisztelt bennünket bizalmával, s ránk bízta e szöveget - hatása alatt állunk valamennyien, akik dolgozhattunk rajta. Olyan rendkívüli irodalmi és kulturtörténeti teljesítményről van szó, melyet annak, kinek jószerencséje kezére bízta, minél előbb hozzáférhetővé kell tennie a többi olvasó számára is.
Eddig nem lévén korrekt hazai műfordítás, a magyar olvasó még a veszteséggel sem lehetett tisztában. Először azon ámulhatunk, hogy a bonyolult rétegződésű - legalább öt, helyenként még több szintű - meseszerkezetben az évszázadok alatt született mezopotámiai, görög, perzsa, arab, héber, indiai történetek - a középkori keleti népi költészetés magas irodalom sajátos kombinációja - minden irodalmi szabályt elsodró hömpölygése, a regények, állatmesék, hadi, úti és szerelmi kalandok és rémhistóriák milyen páratlan társadalomtörténeti, vallástörténeti és tudományos kincseket szórnak lábunk elé. Ez - a mienktől talán leginkább nagyvonalúságában idegen - világ, századokkal az európai reneszánsz előtt mutatja be a végletekig kifinomult ízlés és a nyers erő, báj és gonoszság, tudás és rettegés egymásba fonódó örvénylését, hogy az örvénybe rendre lerántó, s abból kimentő női tekintetekből az emberi méltóság egy mára elfelejtett definícióját olvashassuk ki: ember az, kinek története van. Ebben a világban a bűnös bírái és megérdemelt halála előtt nem kegyelmet, cigarettát, megbocsátást kér, hanem, hogy elbeszélhesse történetét - s ezt megtagadni tőle nem lehet. Ebben a világban a történet állítja helyre mindazt, ami jóvátehetetlenül tönkrement - amennyiben megörökíti sorsát; az elbeszélés járható híd élet és pusztulás között, mely bár olykor habozás nélkül átvezet a pusztulás partjára, mégis néha egy különös, feljegyzésre méltó történetért életet lehet nyerni a halál torkában is, ezeregy éjszaka történetéért pedig - hiszen látjuk - örök életet. De a történetet mégsem az életért cserébe emsélik el, nem a remélt kegyelemért fizetségképpen - a sorsokat nem emberi kéz igazítja -, a mese nem eszköz, s nem is az élet eseményeinek elbeszélése: a mese maga a cél, maga az emberileg élhető-halható élet. A mesélő nem kívülről beszél: benne áll a mesében. Ezért nincs vége a történeteknek, ezért fakad mindegyikből új és új, mert maga az elbeszélés is új mesét nyit meg, nincs végső mesélő és végső hallgató: nemcsak aki mesél. az is, kinek meélnek belép a történetbe, s már róla is szól mindez...


TARTALOM

I. kötet
A kiadó előszava (Miklós Tamás) 7
Az első hiteles magyar ezeregyéjszaka története az európai recepció tükrében (Simon Róbert) 11
Sahrijár király és Sahrazád
Sahrijár király és fivére története 33
A bika és a szamár esete 40
A kereskedő és a dzsinn története (1-3. éjszaka) 43
Az első sejk története 46
A második sejk története 50
A harmadik sejk története 54
A halász és a dzsinn története (3-9. éjszaka) 56
Junán király vezírének története 63
Szindbád király története 67
Az álnok vezír története 70
Az elvarázsolt királyfi története 84
A teherhordó és a három lány története (9-19. éjszaka) 94
Az első koldusbarát története 115
A második koldusbarát története 122
Az irigy és az irigyelt ember története 132
A harmadik koldusbarát története 145
A legidősebb lány története 163
A második lány története 172
A feldarabolt lány története (19-24. éjszaka) 184
Núr ed-Dín vezír és testvéröccse története 192
A szabó, a púpos, a zsidó, az intéző és a keresztény története (24-34. éjszaka) 244
A keresztény alkusz története 250
Az intéző története 264
A zsidó orvos története 273
A szabó története 282
A borbély története 298
A borbély első bátyjának, a bagdadi szabónak a története 299
A borbély második bátyjának története 304
A borbély harmadik bátyjának története 308
A borbély negyedik bátyjának története 311
A borbély ötödik bátyjának története 314
A borbély hatodik bátyjának története 321
A szabó történetének befejezése 326
Núr ed-Dín Ali és Anísz al-Dzsalísz története (34-45. éjszaka) 329
Ghánim Ibn Ajjúbnak, a szerelem megszállott rabjának története (38-45. éjszaka) 375
Az első eunuch, Bukhajt története 378
A második eunuch, Káfúr története 379
'Umar Ibn an-Nu'mán király és fiai, Sarkán és Dau al-Makán története (45-145. éjszaka) 404
Tádzs el-Mulúk és Dunja hercegnő - a szerető és kedvese - története 599
'Azíz és 'Azíza története 613
'Umar Ibn an-Nu'mán király és fiai történetének befejezése 694
A hasisevő története 737
A beduin története 749
II. kötet
Az állatok és az ember története (146-147. éjszaka) 7
A remete és a galambok története (147-148. éjszaka) 16
A jámbor pásztor története (148. éjszaka) 20
A farkas és a róka története (148-150. éjszaka) 23
A sólyom és a fogoly története 30
Az egér és a menyét története (150. éjszaka) 38
A holló és a macska története (150. éjszaka) 39
A Róka és a holló története (150-152. éjszaka) 40
A bolha meg az egér története 41
A kerecsensólyom és a vadmadarak története 44
A veréb és a sas története 45
A sündisznó és a vadgalambok története (152. éjszaka) 46
A kereskedő és a két himpellér története 48
A tolvaj és majma története (152. éjszaka) 49
A balga takács története 50
A páva és a veréb története (152. éjszaka) 51
'Alí Ibn Bakkár és Samsz an-Nahár története (153-169. éjszaka) 53
Qamar az-Zamán története (170-249. éjszaka) 104
Ni'ma ibn ar-Rabi' és rablánya, Nu'm története 235
'Alá ad-Dín és a bűvös lámpa (270. éjszaka) 336
'Alí Baba és a negyven rabló (270. éjszaka) 423
III. kötet
Hátim at-Tái története (270-271. éjszaka) 13
Ma'n ibn Záida története (272. éjszaka) 14
Lebta város története (272-273. éjszaka) 17
Hisám ibn 'Abd al-Malik és a beduin legény története (273. éjszaka) 19
Ibráhím ibn al-Mahdí története (273-276. éjszaka) 22
'Abd Allah ibn Abí Qilába története (276-279. éjszaka) 32
Iszháq al-Mauszilí története (279-282. éjszaka) 38
A szemetes és az előkelő dáma története (282-285. éjszaka) 44
Hárún ar-Rasíd kalifa története az álkalifával (285-294. éjszaka) 49
A perzsa 'Alí története (294-296. éjszaka) 69
Hárún ar-Rasíd, a rablány és Abú Júszuf kádi története (296-297. éjszaka) 73
Khálid ibn 'Abd Allah története (297-299. éjszaka) 76
A nemes lelkű Dzsa'far Barmakí története a babárussal (299. éjszaka) 80
Abú Muhhammad, a rest története (299-305. éjszaka) 82
A Barmakida Jahjá ibn Khálid nagylelkűsége Manszúrral szemben (305-306. éjszaka) 99
Jahjá és a levélhamisító története (306-307. éjszaka) 102
Al-Ma'mún kalifa és az idegen tudós története (307-308. éjszaka) 106
'Alí Sár és Zumurrud története (308-327. éjszaka) 107
Dzsubajr ibn 'Umajr és Budúr úrnő története (327-334. éjszaka) 149
A jemeni férfi és hat rablánya (334-338. éjszaka) 168
Hárún ar-Rasíd, a rablány és Abú Nuvász (338-340. éjszaka) 183
A férfiú története, aki ellopta az aranytálat, melyből a kutya evett (340-341. éjszaka) 188
Az alexandriai vagány és a rendőrfőnök története (341-342. éjszaka) 191
Al-Malik an-Nászir és a három rendőrfőnök története (342-344. éjszaka) 193
A kairói rendőrfőnök története 193
A búláqi rendőrfőnök története 195
Az ó-kairói rendőrfőnök története 196
A pénzváltó és a rabló története (344-345. éjszaka) 197
Qúsz rendőrfőnökének és az útonállónak története (345-346. éjszaka) 199
Ibráhím ibn al-Mahdí és a kereskedő története (346-347. éjszaka) 200
A nő története, aki alamizsnát adott (347-348. éjszaka) 204
A jámbor izraelita története (348-349. éjszaka) 206
Abú Hasszán az-Zijádí és a khorászáni ember története (349-351. éjszaka) 207
A szegény ember és szűkölködő barátja története (351. éjszaka) 211
Az elszegényedett férfi története, aki újra meggazdagodott (351-352. éjszaka) 212
Al-Mutavakkil kalifa és Mahbúba, a rablány története (352-353. éjszaka) 214
Wardán, a mészáros története az asszonnyal és a medvével (353-355. éjszaka) 216
A királylány és a majom története (355-357. éjszaka) 220
Az ébenfa paripa története (357-371. éjszaka) 222
Unsz al-Wudzsúd és a vezír lánya, al-Ward Fí'l-Akmám története (371-381. éjszaka) 247
Abú Nuvász története a három fiúval meg a kalifával (381-383. éjszaka) 280
'Abd Allah ibn Ma'mar története a baszrai férfiúval és annak rablányával (383. éjszaka) 285
Az 'Udzra törzs szerelmeseinek története (383-384. éjszaka) 286
A jemeni vezír és testvéröccse története (384. éjszaka) 288
Az iskolás szerelmespárr története (384-385. éjszaka) 289
Al-Mutalammisz és felesége története (385. éjszaka) 291
Hárún ar-Rasíd és Zubejda úrnő fürdőbéli története (385-386. éjszaka) 292
Musz'ab ibn Az-Zubajrnak és 'Áisának, Talha lányának története (386-387. éjszaka) 295
Abú 'L-aszvad és rableánya (387. éjszaka)) 297
Hárún ar-Rasíd és a két rablány története (387. éjszaka) 297
Hárún ar-Rasíd és a három rablány története (387. éjszaka) 298
A molnár és felesége története (387-388. éjszaka) 298
Az ügyefogyott és a vagány története (388. éjszaka) 300
A kádi története Hárún ar-Rasíddal és Zubejda úrnővel (388-389. éjszaka) 301
Al-Hákim kalifa és a kereskedő története (389. éjszaka) 303
Kiszrá Anúsirván király és a parasztlány története (389-390. éjszaka) 304
A vízhordó története az aranyműves feleségével (390-391. éjszaka) 306
Khoszrou, Sírín és a halász története (391. éjszaka) 308
A barmakida Jahjá ibn Khálid története a szegény emberrel (391-392. éjszaka) 309
Muhhammad al-Amín és a rablány története (392. éjszaka) 310
Jahjá ibn Khálid fiainak Sza'íd ibn Szálim al-Báhilíval esett története (392-393. éjszaka) 311
Történet a női álnokságról (393-394. éjszaka) 313
A jámbor izraelita nő és a két gonosz vénség története (394. éjszaka) 314
A barmakida Dzsa'far története az öreg beduinnal (394-395. éjszaka) 315
Omar ibn Khattáb története a beduin legénnyel (395-397. éjszaka) 317
Al-Ma'mún kalifa története a piramisokkal (397-398. éjszaka) 321
A tolvaj és a kereskedő története (398-399. éjszaka) 323
Maszrúr és ibn al-Qáríbí története (399-401. éjszaka) 325
A jámbor herceg története (401-402. éjszaka) 328
Az iskolamester története, aki hallomás útján lett szerelmes (402-403. éjszaka) 333
Az ostoba tanító története (403. éjszaka) 336
Az írástudatlan története, aki felcsapott iskolamesternek (403-404. éjszaka) 337
A király és az erényes feleség története (404. éjszaka) 338
A magribi 'Abd ar-Rahmán története a rokkhmadárral (404-405. éjszaka) 340
'Adí ibn Zajd és Hind hercegnő története (405-407. éjszaka) 341
Di'bil al-Khuzá'í története az úrhölggyel és muszlim ibn al-Valíddal (407. éjszaka) 344
Iszháq ibn Ibráhím al-Mauszilí és a kereskedő története (407-411. éjszaka) 347
A három boldogtalan szerelmes története (411. éjszaka) 353
Az eszeveszett szerelmes története (411-412. éjszaka) 355
A muszlimmá lett prior története (412-414. éjszaka) 357
Abú 'Iszá és Qurrat al-'Ajn szerelmének története (414-418. éjszaka) 362
Al-Amín története nagybátyjával, Ibráhím ibn al-Mahdíval (418-419. éjszaka) 370
Al-Fath ibn Kháqán al-Mutavakkil kalifa története (419. éjszaka) 371
A nemek vetélkedéséről való történet (419-423. éjszaka) 372
Abú Szuvaid és a szép arcú öregasszony története (423-424. éjszaka) 380
'Alí ibn Táhir emír és Mu'nisz, a rablány története (424. éjszaka) 381
A két nő és szerelmeseik története (424. éjszaka) 382
A kairói 'Alí, a kereskedő története (424-434. éjszaka) 383
A zarándok és az öregasszony története (434-436. éjszaka) 405
Tavaddud, a rablány története (436-462. éjszaka) 407
IV. kötet
A halál angyalának története a büszke királlyal és a jámbor férfiúval (462. éjszaka) 9
A halál angyala és a gazdag király (462-463. éjszaka) 11
A halál angyala és izrael fiainak királya (463-464. éjszaka) 13
Iszkandar Dzú 'l-Qarnain és az elégedett király története (464. éjszaka) 14
Anúsirván király igazságosságáról való történet (464-465. éjszaka) 16
A zsidó kádi és jámbor hitvese története (465-466. éjszaka) 17
A hajótörött asszony története (466-467. éjszaka) 21
A jámbor szerecsen szolga története (467-468. éjszaka) 24
Az Izrael gyermekei közül való jámbor férfiú története (468-470. éjszaka) 27
Al-Haddzsádzs és a jámbor férfiú története (470-471. éjszaka) 32
A kovács története, aki puszta kézzel nyúlt a tűzbe (471-473. éjszaka) 33
A jámbor izraelita története a felhővel (473-474. éjszaka) 36
A muszlim vitéz és a keresztény nő története (474-477. éjszaka) 40
A keresztény hercegnő és a muszlim története (477-478. éjszaka) 46
A próféta és az égi igazságszolgáltatás története (478-479. éjszaka) 49
A nílusi hajós és a szent története (479. éjszaka) 50
A jámbor izraelita (479-481. éjszaka) 52
Abú 'L-haszan ad-Darrádzs és Abú Dzsa'far, a leprás története (481-482. éjszaka) 57
A kígyókirálynő története (482-536. éjszaka) 61
Bulúqijá kalandjai 67
Dzsánsáh története 95
Bulúqijá kalandjainak befejezése 152
A kígyókirálynő történetének befejezése 156
Tengerjáró Szindbád utazásai (536-566. éjszaka) 169
Tengerjáró Szindbád első utazásának története 172
Tengerjáró Szindbád második utazásának története 181
Tengerjárú Szindbád harmadik utazásának története 189
Tengerjáró Szindbád negyedik utazásának története 199
Tengerjáró Szindbád ötödik utazásának története 211
Tengerjáró Szindbád hatodik utazásának története 219
Tengerjáró Szindbád hetedik utazásának története 227
A rézváros története (566-578. éjszaka) 235
Az asszonyok álnoksága és csalafintasága, avagy a király, a fia, a kegyencnő és a hét vezír története (578-606. éjszaka) 267
A király és vezíre feleségének története 269
A kereskedő és a papagáj története 271
A kallós és a fia története 273
A csaló és az erényes asszony 274
A fösvény és a két kenyérlepény 275
A nő és két szeretője 276
A királyfi és a dzsinn-lány története 278
Az egy csepp méz története 281
Az asszony, aki port szitáltatott a férjével 281
Az elvarázsolt forrás története 283
A vezír fiának és a fürdős feleségének története 288
Történet az asszonyról, aki meg akarta csalni férjét 290
Az aranymíves és a kasmíri énekesnő története 294
A férfiú története, aki soha többé nem nevetett 298
A királyfi és a kereskedő felesége története 305
A szolga története, aki úgy tett, mintha értené a madarak nyelvét 307
Az asszony és az öt férfi, aki szemet vetett rá 310
A három kívánság története 318
Az ellopott nyakék története 320
A galambpár története 321
Bahrám herceg és ad-Datmá hercegnő története 322
Az öregasszony és a kereskedő fiának története 326
A királyfi és az 'ifrít kedvesének története 335
A szantálfaárus és a szélhámos története 338
A hároméves gyerek és a szoknyapecér története 343
Az ellopott pénzes zacskó története 344
Dzsaudar és fivérei története (606-624. éjszaka) 347
V. kötet
'Adzsíb és Gharíb története (624-680. éjszaka) 7
'Utba és Rajjá története (680-681. éjszaka) 140
Hind, an-Nu'mán lánya és al-Haddzsádzs története (681-682. éjszaka) 146
Khuzajma ibn Bisr és "Ikrima al-Fajjád története (683-684. éjszaka) 148
Júnusz írnok és valíd ibn Szahl története (684-685. éjszaka) 154
Hárún ar-Rasíd és a beduin lány története (685-686. éjszaka) 158
Al-Aszma'í és a három baszrai lány története (686-687. éjszaka) 161
A moszuli Ibráhím és az ördög története (687-688. éjszaka) 165
Az 'Udzra törzs szerelmeseinek története (688-691. éjszaka) 168
A beduin és hű felesége története (691-693. éjszaka) 175
A baszrai szerelmesek története (693-695. éjszaka) 182
A moszúli Iszháq és az ördög története (695-696. éjszaka) 187
A medinai szerelmesek története (696-697. éjszaka) 191
Al-Malik an-Nászír és vezíre története (697-698. éjszaka) 195
A ravasz dalíla mesterkedéseinek története (698-708. éjszaka) 197
A kairói 'Alí Zajbaq története (708-719. éjszaka) 228
Ardasír és Haját an-Nufúsz története (719-738. éjszaka) 268
A tengeri Dzsullanár és fia, Badr Bászim perzsa király története (738-756. éjszaka) 328
Muhammad ibn Szabá'ik király és Haszan, a kereskedő története (756-778. éjszaka) 374
Szajf al-Mulúk királyfi és Badí'at al-Dzsamal királykisasszony története 379
VI. kötet
Haszan, a baszrai aranyműves története (778-831. éjszaka) 7
Khalífa, a bagdadi halász története (831-845. éjszaka) 144
Maszrúr és Zain al-Mavászif története (845-863. éjszaka) 185
Núr ad-Dín és Marjam, az övkészítő története (863-894. éjszaka) 242
A felső-egyiptomi férfiú és frank felesége története (894-896. éjszaka) 346
A bagdadi férfiú és rablánya története (896-899. éjszaka) 351
Dzsalí'ád indiai király és fia, Vird khán története (900-930. éjszaka) 359
Az egér és a macska története 362
A remete és a vajasköcsög története 366
A halak és a rák története 369
A holló és a kígyó története 371
A vadszamár és a sakál története 373
A zarándok királyfi története 375
A hollók és a sólyom története 377
A kígyóbűvölő története 380
A pók és a szél története 382
A két király története 387
A vak és a béna története 389
Az ostoba halász története 414
A fiú és a rablók története 416
A férfi és a felesége története 418
A kereskedő és a rablók története 420
A sakálok és a farkas története 423
A pásztor és a tolvaj története 426
A fogolykakas és a teknősbékák története 432
Abú Qír és Abú Szír története (930-940. éjszaka) 453
A szárazföldi 'Abd Allah és a tengeri 'Abd Allah története (940-946. éjszaka) 484
VII. kötet
Harún ar-Rasíd és Abú 'L-Haszan, az ománi kereskedő története (946-952. éjszaka) 7
Ibráhím és Dzsamíla története (952-959. éjszaka) 25
A khorászáni Abú 'L-Haszán története (959-963. éjszaka) 48
Qamar az-Zamán és az aranymíves feleségének története (963-978. éjszaka) 64
'Abd Allah ibn Fádil és testvérbátyjai története (978-989. éjszaka) 120
Ma'rúf, a foltozóvarga és felesége története (989-1001. éjszaka) 162
Sahrijár király és Sahrazád történetének befejezése 216
Függelék
Az Ezeregyéjszaka kialakulása (Simon Róbert) 221
Az Ezeregyéjszaka-kéziratok problémája és kultúrtörténeti háttere 221
Az Ezeregyéjszaka keletkezéstörténete, az egyes rétegek kialakulása 240
A mesegyűjtemény alkotóelemei 256
Meseformák, szerkezet 260
Bibliográfia 261
Az arab próza elemei (Simon Róbert) 277
Általános megjegyzések 277
Az egyes versmértékek jellemzése 279
Az Ezeregyéjszaka történeteinek irodalmi műfajok szerinti csoportosítása 287
A kiadó utószava 327
Fogalom-, név- és helymutató 329
A mesék betűrendes címmutatója 339
Összesített tartalomjegyzék 347