Payday Loans

Keresés

A legújabb

0. A rontás és romlás világai - összkép és munkaterv
MIND EGY ÉS SOK - A ROMLÁS ÉS A RONTÁS VILÁGAI
Írta: Jenő   

csontvary_kosztka_tivadar-shipwreck 1903 - copy

EUGÉNIUSZ NAGYKÖNYVE ABCD

Bölcs-balga, boldog-boldogtalan ember

Édenkert-lakó vagy pokol-állatorvosi ló

Életminőség vizsgálatok – rész és egész

csontvarymirror

 

A romlás és rontás könyve

 

Előszó

Legalább ne árts,

se magadnak, se másnak

ha már/még használni nem tudsz…

Így legalább nulláról indulhatsz a pozitív számok felé!

 

A legtöbbet

te magad árthatsz magadnak,

azután az előszeretteid, illetve az álbarátaid,

s csak a legvégül azok, akik nyíltan az ellenségeid

 

Ne becsüld le

a kapott/szerzed aranyaidat,

főleg ne csinálj belőlük értéktelen/káros szart.

Ami(ben) szar van, azt ne nevezd, tartsd aranynak

 

A gyógyulás kezdete a bajok felismerése.

A gyanús jelenségeket negatívan megítélni,

„panaszként”/tünetként, netán szindrómaként azonosítani.

Majd az okokat keresni és a terápiát, a gyógymódot javallni.

 

A negatív kifejtésének, megismerésének

Pozitív oldala még az is, hogy belásd, ráeszmélj,

Hogy hol tartasz, s hogy sokkal rosszabb is lehetne,

De hogy megértsd: a rossznak pozitív szerepe is van/lehet…

 

Legyen bátorságod az igazmondó tükörbe nézni.

A mese rólad szól – ismerd meg magad, s változtasd meg életed.

Az isteni ingyen kegyelem, a bölcs szellem és a lélekbátorság/erő

bárkit/mindenkit felrepíthet a mélyből a boldogság égi csúcsaira…

narcissus

*

INTENZÍV OSZTÁLY

I. Az elsősorban önmaguknak ártók

(Amit még akár egy lakatlan szigeten élő is

megtehet, vagy elmulaszthat boldogulása kárára,

amivel elérheted, hogy kevés barátod, sok ellenséged legyen -

illetve amivel te magad kínálod tálcán magad áldozatnak…)

 1. Bölcsesség kerülő, balga, bolond
 2. Jót-rosszat rosszul-jól tudó, csináló
 3. A tanulatlan, a tudatlan, a tapasztalatlan
 4. A neveletlen, az antiszociális
 5. A jót kihagyó, mulasztó/rossztevő
 6. A hiánybeteg – az ideig/végleg lemondó
 7. A balek – szélhámos/álbarát préda
 8. A – nem ritkán heroikus – pótcselekvő
 9. Önkínzó, felesleges-káros önsanyargatás/élvhajhászó
 10. Nyárspolgár - különcködő
 11. Az irigy, a féltékeny
 12. A zsugori és a tékozló
 13. Az életgyáva és a vakmerő, hazardőr
 14. A jóra rest – a rosszban szorgos
 15. A mérték nem tartó – telhetetlen
 16. Az örök elégedetlen, lelki békétlen
 17. Az önmegerőszakoló - az önvédtelen  
 18. A talentumelásó – hivatástalan
 19. A mániás és a depressziós
 20. Akinek a félelem eszi a lelkét – fóbiás
 21. Az önáltató, az öncsaló – az élethazug
 22. Aki önmaga ellensége – ellenséggyártó/lebecsülő 
 23. Akinek nincs igaz barátja, felesége
 24. A cinikus álbölcs – nihilista
 25. Stb. stb. 

kin s bel drer

 

II. Az elsősorban másnak ártó emberek

(Akik „persze” a legtöbb bajt épp azoknak okoznak,

akiket a szeretteiknek tudnak, s akikre támaszkodnak,

vagyis közvetve így is tényleg maguk alatt vágják a fát…)

 1. A jó szándék-rossz következmény
 2. A lelki hadviselő, a hidegháborúzó
 3. A csak a más rovására érvényesülő
 4. A testvérgyilkos Káin fajzat
 5. Kínzó: könnyű-súlyos testi/lelki sértő
 6. A köztörvényes bűnöző
 7. A demagóg,
 8. A szélhámos
 9. A szívtipró
 10. A rosszul szerető/segítő
 11. A segítségnyújtást elmulasztó
 12. A zsugori
 13. A könyörtelen, irgalmatlan
 14. A gyűlölködő, „szemmel verő”
 15. Az átkozódó, átokkal sújtó
 16. A karrierista érdekember
 17. A hazug
 18. A dezinformáló
 19. A közönyös
 20. Az időrabló
 21. Az energiavámpír
 22. A kotnyeles
 23. A közveszélyes
 24. A gyilkos gúnyolódó
 25. Stb.

 

azellenseg

III. A hátrányos helyzetek – mi és társaink

(Még az állatorvosi lóból is lehet akár táltosparipa is,

az utolsókból is lehetnek elsők az emberélet-pályafutáson,

ha bajjal szembe mersz nézni, s ha lehet, még javadra is fordítod

 1. A mostohagyerek, Árvácska
 2. Az ártatlanul szenvedő „bűnöző”
 3. Születési rendellenes – szerzett rokkant
 4. Autista, szellemi fogyatékos
 5. Mélyszegény, nyomorgó
 6. A – krónikus/súlyos – beteg
 7. A stigmatizált, diszkriminált kisebbség
 8. Balszerencsés, szerencsétlen 
 9. Tragédiák, traumák sújtotta
 10. Jogfosztott, kiskorúsított
 11. Védtelen áldozat - hadiözvegy
 12. Érdekérvényesítésben korlátolt
 13. Világvégén – nagyvárosban lakó
 14. Idegen, bevándorló
 15. Más, „gyanús” vallású
 16. Csúnya, testi hibás stb.
 17. Tanítatlan - neveletlen
 18. Rabszolga, csicska stb.
 19. Nem – illetve: pokolba - kívánt gyerek
 20. Elkényeztetett – váláskárosult
 21. Terhes családi örökség/hajlam
 22. Kényszerpályára sodort
 23. Érdekházasságba kényszerített
 24. A történelmi változás vesztese
 25. Stb. stb.

 

rabszolgamunka2

IV. Oly rossz korban élő

(Aktivitásoddal-passzivitásoddal te is bűnrészes vagy,

közreműködsz a létrehozásban, folyamatos fenntartásban –

miért hagytad/hagyod, hogy így legyen?!)

 1. Diktátor és alattvalók
 2. A mennyiség uralma
 3. A tömegek lázadása
 4. Az uzsoracivilizáció
 5. A manipulált democsokrácia
 6. Fizikai és szellemi népirtás
 7. Természetrombolás
 8. Kontraszelektált elit
 9. Társadalmi immobilitás
 10. Végletes polarizálódás
 11. Permanens háború
 12. Jogtiprás – igazságtalan rend
 13. Gulág
 14. Vészkorszak
 15. Éhínség
 16. Kannibalizmus
 17. Tömegtársadalom
 18. Fogyasztói társadalom
 19. Globalizáció
 20. Kriminalizálás
 21. Ateista állam
 22. Hadikommunizmus
 23. Közbizonytalanság – maffia
 24. Stb. stb.

 

illyes and nl

V. Írástudók/vezetők árulása

(Azok a hibák, vétségek és/sőt bűnök,

amiket valaki – nem akárki – azért követhet el,

mert olyan szellemi, lelki, gazdasági-politikai hatalma van,

amivel hasznára, jó segítségére lehetne embertársainak…

…vagy mégis akárki, hiszen már a szülői szerep is ilyen!)

 1. Az elhallgató
 2. A hamisító
 3. Az elfogult bíró
 4. A sarlatán orvos
 5. A félrevezető vezető
 6. A hamis, hazug tanú
 7. A képzetlen tanár
 8. A pedofil pedagógus
 9. A pályatévesztett pap
 10. A gyáva katona
 11. A korrupt rendőr
 12. A zsarolható politikus
 13. A bértollnok
 14. A denunciáns spicli
 15. A cinikus álbölcs
 16. A ripacs színész
 17. A dilettáns művész
 18. A pártkatona értelmiségi
 19. A fanatikus szektavezér
 20. A kollaboráns közgazdász
 21. A monopolhelyzetű áltudós
 22. A méregkeverő patikus
 23. A rossz főnök
 24. A bürokrata köztisztviselő
 25. STB.

 

semmelweis_1857_wedding_picture

VI. Pokoljáró dudás sors

(Azok a bajok, kínok, csapások, veszteségek,

ami épp azért sújthat valakit, elvileg bárkit,

mert lehetősége/kötelessége a köz javának előmozdítása…)

 1. A száműzött
 2. A nép ellensége…
 3. A szilenciumra ítélt
 4. A politikai fogoly
 5. A margóra szorított
 6. A megfélemlített
 7. A kiéheztetett
 8. Az ellehetetlenített
 9. A hivatásától eltiltott
 10. A bolonddá nyilvánított
 11. Az aljasul rágalmazott
 12. A besúgókkal körülvett
 13. Az öngyilkosságba hajszolt
 14. A nevetségessé tett
 15. A meghamisított
 16. A meglopott
 17. Az elhallgatott
 18. Az esélytelené tett
 19. A kriminalizált
 20. A megbetegített
 21. A megölt
 22. A nyomorba döntött
 23. A csapdákkal körülvett
 24. Az el nem ismert/félreismertetett
 25. STB.

 

szegny lzr s a gazdag

EXTENZÍV OSZTÁLY

I. BELSŐBB DIMENZIÓ

(ami – majdnem – minden mást áthat…

 1. Az Istenhit – tévhit, hiány
 2. Rossz születés – élet – halál
 3. Szegény és gazdag
 4. Bábel tornya – közlés és megértés
 5. A szabadság helyett rabság
 6. Az otthontalanság és idegenség
 7. Szerelmi bajok, szexnyomor
 8. Bűn és bűnhődés – kóros bűntudat(lanság)
 9. A lelki beteg/az „elmebeteg”
 10. Szép-érzéketlenség, ön- és világ elcsúfítás
 11. Hivatásárulás, pályaelhagyás/tévesztés
 12. A pokoljáró dudás sors
 13. Tér és hely dimenzió
 14. Idő: érzék zavarok, rossz gazdálkodás
 15. „Érzékszervi” zavarok (a látás, hallás stb. „hibái”)
 16. Emlékezet, képzelet és álom
 17. Humorérzéketlen
 18. Női és férfi minőség – szerepzavar
 19. Öregség – életkorok sajátosságai
 20. Magyartalanság
 21. A gondolkodás, logika
 22. A játék és a játékosság
 23. A kéz- és testügyesség
 24. Az érdekvédelem
 25. Stb. stb.

 

a pokol kapuja

II. KÜLSŐBB DIMENZIÓ

(Ami viszonylag egymástól elkülöníthető életterület -

persze sok az átfedés, a közös halmaz, a kölcsönhatás,

de mégis van értelme az Egész ilyen részre bontásának,

hogy könnyebb legyen mérlegelni, s az elmaradást pótolni…)

 1. Hamis vallás - langyos egyház – tüzes szekta
 2. Családi vipera/tűzfészek – rokonság
 3. Gyermekáldás-hiány, „gyermekátok”
 4. Társas viszonyok – kapcsolatok – Robinzon
 5. Lakás és ház – lakókörnyezet
 6. Rossz evés és ivás – vendégség
 7. Háztartás – védtelen fogyasztó
 8. A nehéz iskolatáska
 9. Szerelmi gyötrelem – rossz párkapcsolat/házasság
 10. Egészségtelenség – betegség – rossz gyógymód
 11. Ünnepek – hiányuk, idegenségük, rontásuk
 12. Kényszermunka – dologházi robot - aljamunka
 13. Rossz gazdálkodás - lélekölő pénzkereset - létminimum
 14. Örökös bel/külháború – civilek és katonadolgok
 15. Tömegsport – élsport elfajulás – ingyencirkusz
 16. Öltözködés – megjelenés – divatdiktatúra
 17. Hiányos tisztálkodás – elmaradó testápolás 
 18. Tömegközlekedés, vagy még az se…
 19. Rémálom-utazás, „tortúra” – „szobafogság”
 20. Hírszerzés – tájékozódás – alul/dezinformáltság
 21. A tárgyak és eszközök - gépek és a technika
 22. Az ember és a növény, állat – kert és természet
 23. Az édes anyanyelv – stílus - retorika
 24. Az államhatalom – igazságszolgáltatás - bürokrácia stb.
 25. Stb. stb.

 

pokolenciklopedia

Utószó

A felvázolt „rendszer”, eligazító térkép

egy folyamatosan módosuló-módosítandó „munkahipotézis”,

mely egyszerre kiindulópont és  megelőlegezett végeredmény.

Ahogy készülnek a szabad ötletlisták, a példamondatok,

úgy a kategóriaháló is tesztelődik: hol szorul javításra…

 

Nyilván lehetségesek más, sőt jobb felosztások is –

de szellemileg termékenynek, inspirálónak találtam,

hogy az Egészet ilyen főbb részekre szedjem szét.

 

Már ez a kis bevezető csoportosítás, halmazosítás is

kinek-kinek egy tükör is egyben az önértékeléshez,

saját élete ilyen szempontok szerinti le/felpontozásához.

Nem kizárva, sőt biztosra véve,

hogy mindenki egyben korrigálja is –

csökkenti, kiegészíti, hangsúlymódosítja a skatulyákat…

 

Az efféle felsorolások

egyik nagy gyengéje nem csak az esetlegesség,

hanem az is, hogy – ha a sorrendet nem tekintjük -,

egy szintre kerülhetnek igen eltérő fajsúlyú tényezők.

Például a házasélet és teszem azt a közlekedés minősége.

Amit azután maga a lexikon és/vagy a szabad ötlet jegyzék

majd a helyére próbál tenni, legalább mennyiségi szinten:

miről hányszor fog szó esni, de talán a miniséget is jelezve…

 

EUGÉNIUSZ

Solymárvölgy, 2017. májusa