Payday Loans

Keresés

A legújabb

Életminőség nagyszótár – X.
Életminőség lexikon/nagyszótár csírák
2017. március 31. péntek, 12:17

Képtalálat a következőre: „tiszaeszlár könyv”

 

EUGÉNIUSZ TESTAMENTUMA

Balga állatorvosi ló/földi-égi poklok

Isten bölcs gyermeke az édenkertben

Jó-rosszkor, boldog-boldogtalan ember

 

Életminőség nagyszótár csírák/ötletek – X

Képtalálat a következőre: „A tiszaeszlári  Solymosi Eszter”

"Menj el, menj szegény magyar, a kétség partjára,
Tekints az ingadozó reménység pólcára,
S te, aki tűztűl, vastúl nem tudsz megborzadni,
Borzadj, mikor a vég-sors hideg jelt fog adni.

Vezettessed magadat szem-bekötve, vakon,
Elfajult testvéridtől csinált áll-útakon,
Kik őseink hamvait rútúl megtapodták,
Arany szabadságunkat aranyon eladták.

Menj, add egy olyan kézbe, szabadságod fékit,
Mely egyszer úgy betöltse a balsors mértékit,
Hogy megérezd, amit még sokan nem éreznek:
A szabadság s a rabság, miben különböznek!"

Pálóczi Horváth Ádám által gyűjtött
Menj el, menj szegény magyar kezdetű népdal


Képtalálat a következőre: „tiszaeszlár könyv”

*

Bő gatya

és pálinkás butykos


"Ha a zsidóság köréből

nagy számban támadnak

írók, tudósok, mecénások,

szociológusok és állampolitikusok,

akik a magyar irodalom, tudomány,

erkölcs és jog s a magyar állami

és társadalmi rend eddigi eredményeit és alkotásait

kicsinylik, becsmérlik, gúnyolják,

s e szerintük történelmi ócskaságokat

nyugatról hozott újdon utánzatokkal törekszenek kiszorítani,

a nemzet magát egész lelki valójában megtámadva látja,

s az ily irányú zsidókat,

ha magyarul beszélnek is, írnak is,

saját kebelében élő ellenségeinek tekinti."

Concha Győző

 

*

Hungaristák

"A zsidók folyton azt emlegetik,

hogy az emberek megfeledkeztek a krisztusi szeretetről

és a gyűlöletet teszik eszméikké.

Nem így van,

mert mi nem antiszemiták,

hanem hungaristák vagyunk.

Szégyen, gyalázat egy nép számára,

ha a vezetést idegennek adja át saját otthonában,

és saját maga állítja ki

és pecsételi le saját szégyenének bélyegével

azt a bizonyítványt, hogy életképtelen.

Mi a magyar hazát akarjuk szeretni,

mi azt akarjuk, hogy

itt elsősorban a magyarságé legyen a vezetés.

Nekem nincs kifogásom az ellen, hogy

a zsidó boldoguljon:

az a kifogásom, hogy

amikor ő boldogul,

az én testvéreimnek rovására boldogul."

Prohászka Ottokár püspök

*


Kétélű fegyver

„….lesz köztünk elég,

kinek kezében a sajtójog,

ezen legszebb emberi jog,

a gyilkosnak gyilkánál

és a gyújtogató kanócánál

nagyobb átokká fog válni.”

Széchenyi

*

 

A fele – sem – tréfa?

- Apu, mi a demokrácia? – kérdi a zsidó gyerek.

- Az a rendszer, ahol a zsidók lenyúlhatják a többiek javait.

- És mi az antiszemitizmus?

- Amikor ezt a szenvedő fél szóvá meri tenni…

*

Ki a felebarátom?

Hány nép neve jelentett eredetileg "embert"?

Aki nem a mi fajtánk, az nem is ember,

aki nem közülünk való,

azzal szemben minden megengedett?

Nincsen felebarátság, nincs emberi kötelesség -

az idegennel szemben nincs erkölcsi korlát:

aki nem magyar, nem cigány, nem zsidó,

nem rokon, nem haver,

azzal szemben nem bűn hazudni,

sőt: egyenesen érdem?

 

*

 

Gyermekkori nem barátkozás

Kelet-európai zsidók visszaemlékezését nézem,

akik elmesélik, hogy ők délután külön iskolába jártak,

ha jól értettem, akkor a "héder" nevezetűbe…

Ami nyilván megnehezítette elvegyülésüket a játékban.

Az egyikük meséli, hogy nem zsidó kisbarátjával

cseresznyelopás közben összekaptak,

mire az menten a vérvádat vágta a fejéhez,

erre ő végleg megszakította a kapcsolatukat...

 

*

 

Csapaszellem

Olyanokkal úsztam egy csapatban,

És nyertünk nagy versenyeket, olimpiát,

Akik közül az egyik csalt a férjemmel,

A másik meg azt mondta: zsidótól büdös a víz

(Székely Éva után szabadon)

 

*

 

Kinek drukkolsz?

Ha egy magyar zsidó vagy,

aki netán MTK drukker,

kinek drukkolsz akkor,

ha az FTC egy izraeli klubcsapat ellen játszik?

S kinek, ha a nemzeti válogatott Izrael ellen?

És kinek az Izrael-Libanon háborúban?

És ha még sportriporter,

vagy külpolitikai újságíró is vagy?

 

*

 

Tiszta és

tisztátalan

kéz és lélek

Abban az időben:

összegyűltek Jézus köré a farizeusok,

és néhány írástudó Jeruzsálemből.

Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan,

vagyis mosatlan kézzel eszi a kenyeret.

A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig,

amíg meg nem mossák a kezüket könyékig,

így tartják meg az ősök hagyományait.

És ha piacról jönnek, addig nem esznek,

míg meg nem mosakszanak.

S még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak:

így például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez.

A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték:

"Miért nem követik tanítványaid az ősök hagyományait,

miért étkeznek tisztátalan kézzel?"

Ezt a választ adta nekik:

"Képmutatók!

Találóan jövendölt rólatok Izajás, amint írva van:

"Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tőlem.

Hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítván,

amelyek csak emberi parancsok.

Az Isten parancsait nem tartjátok meg,

de az emberi hagyományokhoz ragaszkodtok."

Majd ismét magához szólította a népet, és így szólt:

"Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg:

Kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszennyezhetné.

Hanem ami belőle származik, az teszi az embert tisztátalanná.

Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat,

erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság,rosszindulat,

csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság.

Ez a sok rossz mind belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert.

 

Márk evangéliuma 7, 1-8. 14-15. 21-23

 

*

 

Zsidók, keresztelkedjetek ki!

 

Ahasvér, az örök bolyongó

Sóhajt minden gettó előtt:

Hát meddig lesz még rajtam átok!

Mikor lelek már pihenőt. -

És titkos szózat zúg a légben:

Mindaddig nem fogsz megpihenni,

Míg egy gettónak lesz lakója... -

Zsidók, keresztelkedjetek ki!

 

Más istenünk van, más világunk!

Mi meg nem értjük Jehovát.

A régi istenek kivesztek;

Mit kísértsen csak ő tovább!

Villámszóró Zeusz sem él már;

Alláht is látom útra kelni

Európábul Ázsiába...

Zsidók, keresztelkedjetek ki!

 

A haragos Jehova meghalt;

Most szerető, jó Isten él.

Lehet-e Isten bosszuálló?

Kívánhat-é szemet-szemér'?

Tilthatja-é a nem zsidóval

Jót tenni, vele lakni, enni?...

Mondhatja-é: Gyűlöljed, öld meg!...

Zsidók, keresztelkedjetek ki!

 

Ezernyolcszáz és nyolcvan éve

Hogy Ahasvér, szegény bolond,

Elátkozottan, kitaszítva

Ezen a földtekén bolyong.

Szánjátok őt meg; mert ha többé

Jehovát egy zsidó se zengi:

Ahasvér akkor fog pihenni...

Zsidók, keresztelkedjetek ki!

 

Reviczky Gyula

 

*

 

Üzlet a korzón

Az ún. vészkorszakban

Egy elenyésző törpe kisebbségtől eltekintve

A magyarok kisebb, még így is a jobbik  része,

Közömbösen nézte a zsidók kifosztását, deportálását,

A rosszabbik viszont kárörvendve és haszonélvezve…?

(lásd/hallgasd Konrád György életrajzi könyve üzenetét)

 

*

 

Képtalálat a következőre: „tiszaeszlár könyv”

 

Magyar írástudók árulása 
Talentumait elkótyavetyéli, aprópénzre váltja

A rablókat díjak elfogadásával szalonképessé teszi
Az urakkal egy tálból cseresznyézik
Gyereket beszél a hasadba, a feketét fehérnek mondja
Szerecseneket mosdat
Aki nem vele, az ellene – az tőle éhen is halhat
Már csak nem is képmutató – tüntet pl. paráznaságával
Olyan, mint aki idegenek előtt a családját becsmérli
Ha egy kis koncot kap, akkor meg van fizetve a hallgatása
Destruktívan rivalizál, hogy monopolhelyzetbe kerüljön
Idegen formákba erőszakolva bénítja a magyar szellemet
Nem áll a kenyérharc mellé, de cirkuszt szolgáltat
Saját levében fő, már álruhában sem jár a nép közé
Kerüli a megmérettetést, maga lesz bírája, esetleg a cimborái
Az igazságot csak szeretné, de hát barátait jobban kell szeretnie
Amiről hallgat, azzal követi el a legocsmányabb hazugságot
Nem a sportért stb. él, hanem már csak a sportból él
Leértékelteti az emberekkel a kultúrájukat, elvágja gyökereiket
Epigon, hamisító és plagizátor utánzó majom…
Öncenzúrával kiheréli még a saját műveit is
„Szellemi alkimista”, aki a szart próbálja aranyként mutatni
Aki nem tud mást, mint eldalolni saját (világ)fájdalmát
Aki se a hazáját nem szereti, se az istent nem keresi
Aki csak a szakmai rutinból dolgozva öl ízlést, egészséget
Ál-pálfordulásai csak szervilis köpönyegforgatások
Csodagyerekekből szisztematikusan hülyegyereket nevel
Szellemi kábítószereket gyárt, terjeszt és árul
Hírözönvízzel árasztja el a lakosságot, hogy ne tájékozódhasson
Szellemileg kiskorúsítja, fogyatékosítja a jónépet
Kiforgatja az embereket magukból, s így mások majd mindenükből
Cserbenhagyja a globális pénzvilág terrorja áldozatait
Aki zsidóságával tenné védett vaddá, mentelmi jog alá magát
Képtalálat a következőre: „tiszaeszlár könyv”

 

*

 

Seregesen senkik jönnek

Minden semmirevalónak,

Gácsnak, svábnak és zsidónak

Grádics adatott:

Itt alant már csak egyedül

Maradok.

 

Sürög a vad, magyar élet,

Még a némák is beszélnek

S uccám ellepik

S bárki taknyost egy bősz iram

Felrepit.

 

Seregesen senkik jönnek,

Megrabolnak, elköszönnek

Gúnnyal, szabadon,

Mi bennem gyűlt, mindenkié

A vagyon.

 

Mind a szépet, amit hoztam

S ami uj, nagy, átkozottan

Sok, pazar ige:

Úri, léha nullák raja

Söpri be.

 

Álmagyarok s jöttment népség

S cimeres, ronda cselédség

S nagyúri nagyok:

Ez időben, itt, valaki:

Én vagyok.

 

Uj igéim tán nem hatnak,

Rossz frigyesim elhagyhatnak

S nőhet a fülem,

De nem lesz itt semmi, soha

Nélkülem.

 

Ady Endre:

Nyugat • / • 1911 • / • 1911. 6. szám

 

*


KORUNK „ÉRTELMISÉGE

(Címszógyűjtés a bűnlajstrom lexikonához)

Kollaboráns – ügynök – janicsár – prostituált

gyáva nyúl – selyemfiú – mimóza – kocsmafilozófus

Szakbarbár – parazita – más farkával csalánt verő – szájhős

Nosztalgiázó – idegenmajmoló – önkiherélő – utánzó majom

Humorérzéketlen – gyilkosan gúnyolódó – megmondó ember

Ügyeletes zseni – okleveles mérleghamisító – szerecsenmosdató

Relativizáló – irigy kutya – destruktív rivalizáló – önimádó

Vaskalapos akadémikus – megmérettetést kerülő – erotomán

Álszent – láncos kutya – illuzionista – a szart aranynak nevező

Talentumelásó – rossz ügyet jól védő – időrabló – emberáldozó

Kannibál – hullarabló – önfényező – erkölcsi hulla dezodoráló

Ellenségkép-festő – gyermek megrontó – szellemi gyarmatosító

Zsarnokdicsőítő – dezertőr – koncleső – elhallgatásaiból élő

Olcsó János – népbutító – tömegmanipuláló – spicli, vamzer

Trükkmester – demagóg ígérgető – féligazságok bajnoka

Önbíráskodó – önfelmentő – kormánypárti humorista – szajkó

Heccmester – „pogromozó” – veszélyérzék tompító – bértollnok

Pártkatona – szellemi párbajképtelen – kiváltságféltő – pojáca

Pofátlan – szeméremsértő – cinkos bűnsegéd – dezinformáló

Hidegháborús „hős” – szellemi népirtó – lelki kínzómester

Kaméleon – levezető szelep – viszályt szító – kandi kamerás

Trójai faló – személyválogató – az uzsora indirekt apologétája

Ködösítő – zavarosban halászó – bűn-bagatellizáló – ünneprontó

Szellemi bomba hatástalanítója – kontraszelektáló – klikkesedő

Szekértábor-építő – mizantróp – hazaáruló – szennyárvízi „hős”

Kulturális környezetszennyező – parasztvakító – nyaló és taposó

Szellemi hatalmával és az emberek hiszékenységével visszaélő –

Előre megfontolt, bűnszövetkezetben aljas indokból rablógyilkos

 

*

 


Képtalálat a következőre: „tiszaeszlár könyv”

 

*

Kreatív

gonosz törpe

Beteg a pszichiáternek:

- Doktor úr segítsen!

Minden éjszaka, amikor elalszom,

az álmomban megjelenik egy törpe, és azt mondja:

MOST PISILÜNK!

És ekkor én mindig ágyba vizelek.

Mondja meg, mit csináljak!

- Egyszerű!

Ha újra megjelenne a törpe,

mondja azt: MOST NEM PISILÜNK!

A beteg hazamegy,

este 10-kor lefekszik aludni, és már jön is a törpe.

A beteg összeszedi a bátorságát, s ezt kiáltja:

- MOST NEM PISILÜNK! MOST NEM PISILÜNK!

- Hát most nem is - mondja a törpe.

- MOST KAKILUNK!!!

*

Ki nyeri a meccset?

Aki jobban játszik, több helyzete van?

Aki többet lő a kapura vagy a kapusba?

Aki kevésbé szabálytalan, fair play díjas?

Aki mezőnyfölényt harcol ki?

Nem és nem. Hanem aki a végén vezet.

*

Presztízskérdés 

Lehet úgy egy meccset nyerni,

Mindent erre az egy lapra feltéve,

Hogy a legjobbak megsérülnek

Vagy kiállítják, s eltiltják őket stb.,

S így a régi riválist legyőztük ugyan,

De ez a bajnokságba kerülhet…

*

Pirruszi győzelem

Még egy ilyen győzelem és végünk

Egy csatát megnyerni, de a háborút elveszíteni

*

Öngól

Akit a saját fegyvereivel vernek meg 

És akit fegyvert ragad, az fegyver által vész el

*

Nem dúl a rút viszály

- A mi hitközségünkben

nincsenek viszálykodások – 

dicsekszik a rabbi.

- Az meg hogy lehet?

- Közismert, hogy az azonos nézeteket vallók 

pártokba, csoportokba tömörülnek, 

ezek aztán viszálykodásba kezdenek egymással. 

A mi hitközségünkben nincsenek pártok, csoportosulások, 

a mi hitközségünkben ugyanis nem akad két zsidó, 

aki azonos nézeteket vallana...

*

 

Faludy Ferenc
Forgandó szerencse

Fortuna szekerén okosan ülj,
Úgy forgasd tengelét, hogy ki ne dülj,
Ha szépen vezetett,
Ha miben kedvezett,
Ha miben kedvezett, meg ne örülj,
Fortuna szekerén okossan ülj -
Fortuna szekerén okossan ülj.

Jó kedve s kereke egyaránt jár,
Forgandó, változó, ma kinccsel vár,
Holnap lenyomorit,
És megint bóldogit,
És megint bóldogit, elhigyjed bár,
Jó kedve s kereke egyaránt jár -
Jó kedve s kereke egyaránt jár.

Érdemre nem tekint, szemtelen, vak,
Kire ma vont-aranyt, holnap szürt rak,
Tudják, kik táborát
Lakták és udvarát,
Lakták és udvarát, sok nagy urak,
Érdemre nem tekint, szemtelen, vak,
Érdemre nem tekint, szemtelen, vak.

Hol édes jó anyád, hol mostohád,
Dolgárul senkinek számot nem ád.
Megböcsül, megaláz,
Magasztal, legyaláz,
Magasztal, legyaláz, bút hoz reád,
Hol édes jó anyád, hol mostohád,
Hol édes jó anyád, hol mostohád!

*

 

Gondolatolvasó

Megfigyeltétek már,

hogy az idős házaspároknak

van egy jól bevált közös nyelvük,

amit csak ők ketten értenek?

A múltkor a nagyszüleimnél voltam látogatóban.

A nagyapám kinyitotta az egyik szekrény ajtaját,

és keresgélni kezdett a polcokon.

A nagymama megkérdezte:

- Mit keresel?

- Semmit!

- Az nem ott van, hanem az ágy alatt!

 

*

 

Pojekció

Álmodik a nyomor

Terápián képeket mutogat a pszichológus a betegnek.
Először egy kört ábrázoló képet mutat.
- Erről mi jut eszébe?
- Pina.
A pszichológus rajzol egy négyzetet.
- Erről mi jut eszébe?
- Pina.
A pszichológus rajzol egy háromszöget.
- Na és erről mi jut eszébe?
- Pina.
- Hát azt hiszem a probléma egyértelmű.
Maga túlságosan sokat gondol a nemi életre.
- Én? Hiszen maga rajzol folyton pinát.

*ÁLLATORVOSI LOVAK
1. A gyűlölettel eltorzult arcú - torzó
2. A kákán is csomót kereső kötekedő 
3. Minden beszélgetést szópárbajjá alakító
4. Szerződés/halálos ítélet látatlanban aláírója
5. Mindig igazat mondó „szalonképes szadista”
6. Illetlen, modortalan, szalonképtelen
7. Egy hét dínom-dánom, egy év szánom-bánom
8. Hárító, kertelő, mellébeszélő, köntörfalazó
9. Sztahanovista robotgép, munkaalkoholista
10. Elkényeztetetett, ki nem elégíthető nyafka
11. A kérés helyett követelőző
12. Az idegen az első, a többire a maradék
13. Utcán angyal, otthon ördög
14. Ha egyáltalán, sértegetve teszi a szépet
15. Undok és utálatos – undort keltő
16. Bestia – bestiális kegyetlenséggel gyilkoló
17. Aki engedi, hogy a bolondját járassák vele
18. Sehonnai bitang ember, ki hogyha kell…
19. Locsi-fecsi, kotyogó – beteges titkolózó
20. Világvárosban nyomorgó magányos tömeg
21. Világvégi, isten háta mögötti porfészeklakó 
22. Kérdezésről lemondó - leszoktatott
23. Erkölcsi fertőben rohadó és fertőző
24. Öntudatlan, önismeretlen – önérzet nélküli
25. Erőszakos, agresszív, militáns – önvédtelen 
26. Nyakas, dackorszakos, hajlíthatatlan 
27. Életátvészelő, -kibíró, -túlélő, -megúszó 
28. Alulinformált – dezinformált 
29. Utánzó majom, epigon – eredetieskedő 
30. Aki Rómában nem úgy él, mint a rómaiak 
31. Kaméleon ember – teljesen hasonuló
32. Mindig a többséghez csatlakozó
33. Akaratgyenge – voluntarista 
34. Defetista – defenzív életvezető 
35. Magánélettelen – közélettelen 
36. Sebeit nyalogató, önsajnáltatásban verhetetlen
37. Tehetségét elaprózó, aprópénzre váltó
38. A legyek után kapkodó sas
39. Lelketlen, érzéketlen, kegyetlen
40. Megosztott és leuralt
41. Izolált, magányos és tömegember
42. Uniformizált, tucatember – csodabogár, különc
43. Hol gyáva nyúl, hol vakmerő, hazardőr, istenkísértő
44. Kapkodó, elhamarkodó – halogató, Pató Pál, időhúzó
45. Örökségét elherdáló – utána az özönvíz
46. Szolgálatmegtagadó, dezertőr, kötelességmulasztó
47. Vitából veszekedést, majd verekedést provokáló
48. Hadrafoghatatlan, szolgálatra alkalmatlan – öncsonkító

*

Luxus

Amit itt és most

Vagy egyáltalán, valaha is

Csak nagyon kevesen engedhetnek meg maguknak

Vagy csak gondolják, vagy csak magukkal hitetik el,

Hogy erre nekik nem futhatja pénzükből, idejükből stb.

De amik amúgy olyan javak, tevékenységek, időtöltések,

Amiket elengedhetetlennek gondolunk az életminőséghez?

A szegény munkanélküli délelőtt barokk zenét hallgathat,

Míg a luxusautón éjjel hazaérkező bróker beesik az ágyba…

*


A 78

éves Gyuri bácsi

már alig tud járni.

Szomszédja, hogy feldobja

az öreg hangulatát, azt mondja neki:

- Jöjjön, Gyuri bácsi, elmegyünk kurvázni.

- Jaj fiam, nem megy az már nekem.

- Dehogynem! Kiállunk a sarokra

és aki arra jön, mind lekurvázzuk.

 

*

Abszurd

Száraz tónak nedves partján döglött béka kuruttyol.
Hallgatja egy süket ember ki a vízbe lubickol.
Sej, haj, denevér, bennünk van a kutyavér,
Sej, haj, denevér, biciklizik az egér.

Vak meglátja, hogy kiugrik, sánta utánaszalad.
Kopasz ember haját tépi, a néma meg óbégat.
Sej, haj, denevér, bennünk van a kutyavér,
Sej, haj, denevér, biciklizik az egér

Képtalálat a következőre: „tiszaeszlár könyv”