Payday Loans

Keresés

A legújabb

Életminőség nagyszótár – VIII.
Életminőség lexikon/nagyszótár csírák
2017. március 27. hétfő, 08:28

Képtalálat a következőre: „fák a rómain”

EUGÉNIUSZ TESTAMENTUMA

Balga állatorvosi ló/földi-égi poklok

Isten bölcs gyermeke az édenkertben

Jó-rosszkor, boldog-boldogtalan ember

Képtalálat a következőre: „fák a rómain”

Életminőség nagyszótár csírák – VIII.

 

petroczy_k_sz

Petrőczi Kata Szidónia

Panaszolkodásimnak sok ínségébűl...

 

Panaszolkodásimnak sok ínségébűl,

Kiáltok, Úr Isten, bűn setétségébűl,

Vétkeimnek igen, dohos örvényéből

Szabadíts, kérlek, meg a bűn tömlöcéből.

 

Ez bűnökkel megtölt, keserves lelkemnek,

Kárhozat kínjátúl rettegő szívemnek

Te adhatsz jó írat bűzhödt sebeimnek,

Légy megbocsátója, kérlek, bűneimnek.

 

Terhe, íme, mint nyom, jaj, sok vétkeimnek,

Nevekedik árja az én félelmemnek,

Árad erős habja keserűségemnek,

Emészt szörnyű kínja bűnöm fekélyének.

 

Rettenetes kétség szélin tántorgónak,

Segedelmet, Uram, csak tőled várónak,

Mennyei hazáját szívből óhajtónak,

Légy kegyelmes, Uram, bűnös szolgálódnak.

 

Ördög kötelével kötözött rab vagyok,

Bűnnek tömlöcéből, Uram, hozzád vágyok,

Jaj, ne hagyj elvesznem, mert bűneim nagyok,

Lám, kezed munkája és férgecskéd vagyok.

 

Csak a te jó voltod segített Dávidnak,

Tömlöcbe jajgató Manasses királynak,

Segedelmek voltál, Úr Jézus, sokoknak,

Engedd, hogy számokba lehessek azoknak.

 

Zokogó siralmim kegyes füleidbe

Jussanak, oh, uram, színed eleibe,

Jaj, ne hagyj elvesznem az én bűneimbe,

Lám, nincs semmi hiba kegyelmességedbe.

 

Ím, látod, senkibe nincsen reménségem,

Világba nem lehet nékem segítségem,

Mert sok az én vétkem, nem lehet mentségem,

Te szent véred által lehet üdvösségem.

 

Keserves lelkemet a te szent nevedért,

Mosd meg bűneimbõl kiontott víredért,

Ne vess kárhozatra kínos halálodért,

Értem is megholtál, bűnös szolgálódért.

 

Az te eltévedett gyenge juhocskádot,

Keresd fel, Úr Jézus, mutasd jó voltodot,

Az te jobb kezeddel nyújtsd irgalmadot,

Jaj, kétségben esni ne hadd szolgálódot.

 

Te nem örülsz, Uram, az én halálomnak,

Kérlek, tény eleget tött fogadásodnak,

Ha hozzád megtérek, nem adsz kárhozatnak

Elnyelni s torkába esnem a Sátánnak.

 

Azért segítségül, Uram Jézus, hílak,

Vétkemet utálván tégedet óhajtlak,

Meggyógyításomra, édes Jézus, várlak,

Hiszem, megsegítesz, mert szívből óhajtlak.

 

Szerelmes Jézusom, én orvoslásomra

Ne késsél, de jöjj el én gyógyításomra,

Szent nevedért tekints az én siralmimra,

Emlékezzél, kérlek, tött fogadásodra.

 

Igaz hitből nevedbe hogy ha mit kérek,

Az te jó voltodbúl mindeneket nyerek,

Ne irtózzál tőlem, noha bűnben élek,

Szent nevedért véreddel mosogass, s élek,

 

Drágalátos Jézus, csak tenéked éljek,

Híven szolgáljalak, senkitől ne féljek,

Valamit te utálsz, én mindent gyűlöljek,

Minden gonoszságot nagy távul kerüljek.

 

Oh, adj töredelmes, áitatos lelket,

Bűnön siránkozó, buzgó, tiszta szívet,

Penitenciára hajlott igaz kedvet,

Kérlek, Uram Jézus, hadd dicsírjem neved.

 

Nagy sok jó voltodért legyek hálaadó,

Hittel, szeretettel tehozzád állandó,

Bűnemet elhagyván csak téged szolgáló,

Az gonosz vétkeket mindenkor utáló.

 

Ily rút bűneimbõl szépen kitisztulván,

Sok gonoszságimbúl ismeg megújulván,

Éljek igazságba, csak téged imádván,

Tiszta szívbõl az te nagy nevedet áldván.

 

A több bűnösnek is példája lehessek,

Hogy Uram, tőled oly kegyelmet nyerhessek,

Holtom után véled, szép Jézus, élhessek,

Sok számú szenteddel mennybe örvendhessek.

Képtalálat a következőre: „fák a rómain”

*

 

A kínzók emberismerete

Alvásmegvonás

bizonytalanságban tartás

buta és aljas parancsoló

bűz

dögunalom

égetés és fagyasztás

elállatiasítás

elzsibbasztás

értelmetlen munka

gerinced megtörése

gonosz tréfa

hangártalom

idegesítés

időérzék vesztés

ijesztgetés

incommunicado

ingerszegénység

intim tér hiánya

izoláció

játéktilalom

komforthiány

koszfészek

légszomj

megalázó motozás

megalázó verés

militáris rend

monotónia

mosdatlanság

nyilvánosságba vetés

önbecsülésed elvétele

összeugrasztás

rémisztgetés

ridegség

rossz szavak

rossz-romlott étel

sokkolás

sorstárstalanság

sötétzárka

spicliskedésre bírás

szellemi alultáplálás

szellemi fölény leépítése

szeszélyes bánásmód

szexnyomor

szobatisztátlanság

teljesítményhajsza

tétlenségre kárhoztatás

tömegnyomor

uniformizálás

stb. stb.

 

*

 

Mester és tanítványa

A Mester áll derékig a szarban.

Kér egy fogót a segédtől,

aki a csatorna szélén guggolva beadja neki.

A Mester nagy levegőt vesz,

befogja az orrát, lebukik és igazít valamit.

Feljön, kér egy kalapácsot, lebukik, igazít valamit.

Ez így megy egy darabig, míg el nem készül.

A Mester kijön, csöpög róla a matéria,

a csatornapatkányok riadtan menekülnek.

Odaszól a segédnek:

- Na, látod fiam,

ha tanultál volna,

nem kellene egész életedben

csak a szerszámokat adogatnod,

és ma már Te is mester lehetnél…

 

*

 

A hetvenkedő katona

A nagyokat lódító-tódító Háry János

A messzeség operetté szépíti a háborús időket

(pedig kötéllel fogtak és parancsra embert öltél,

s idegen királyt szolgáló Mesebeli János voltál)

 

*

 

Abszolút

Feltétlenül és örökre szeretlek,

akkor is ha megcsúnyulsz, ha elszegényedsz,

akkor is ha már Te nem szeretsz, sőt: utálsz!?

Nem kell, nem is lehet kiérdemelni –

Így érdemtelenné se lehet válni rá: ha megcsalsz…

(Ad abszurdum: ha szeretlek is, mi közöd hozzá!)

 

*

 

Beleestél a verembe…

De fel se fogod, hogy hol vagy,

Vagy megpróbálod lakályossá tenni,

Vagy megmagyarázod, hogy ez a te sorsod,

Vagy mindenkit be akarsz oda csalogatni

Vagy mindenkit utálsz, aki kint van,

Vagy rosszul kérsz-követelsz segítséget,

Vagy berántod magadhoz, kezébe harapsz…

 

*

 

Mérték és érzék

Az életed függ a helyes szemmértékedtől,

hogy jól becsülöd-e meg a távolságot, sebességet,

a sorsod dől el, ha nem jó az arányérzéked

és az elkapott zsebtolvajt dühödben agyonvered –

ez nem jogos önvédelem, hanem önbíráskodás…

 

*

 

Maradékelv

Nem előszeretettel viszonyulok hozzád,

Akkor áldozok rád időt, energiát, pénzt stb.

Ha már a fontosabbakat teljesen kielégítettem,

És még mindig maradt valami a „bukszában”

 

*

 

Dicséret szép szó?

Gyanakodjál, ha az ellenséged dicsér

Jó eséllyel alapos a gyanú, hogy csak hízeleg,

Hogy így elbízva magad meggyengítsen, óvatlanná tegyen

 

*

 

Unikum

Egy, csak egy ilyen legény van a világon

Ahogy én csókolok, nem csókol úgy senki

 

*

 

Ereklye

Egy szent csontja – testi maradványa

A sztár kézírása, aláírása, autogramja

 

*

 

Ars poetica

A mindenséggel mérd magad

Gondolj merészet, tedd rá éltedet

 

*

 

Adott szó

Becsületszavamra!

Itt a kezem, nem disznóláb

 

*

 

Júdáspénz

Ami égeti a markod

És olyan mint a Nessus inge: éget

Amit Judástól már vissza sem vettek – vérdíj

(Judás fel is akasztja magát…)

 

*

 

Képtalálat a következőre: „fák a rómain”

 

*

Életvédelem

Az élet feltétlen érték,

Azt attól sem lehet elvenni, aki embert ölt.

De élni nem csak emberi jog, de kötelesség is,

Te sem dobhatod el magadtól,

mert nem a te magántulajdonod,

csak rád van bízva, mint egy gyerek.

Egy ajándék, egy talált tárgy,

Amit megtisztítva és becsületesen visszaadsz…

 

*

 

Libling és pikkelés

Az egyik vizsgázónak elég annyit tudnia,

hogy körülbelül melyek évezredben élt Rákóczi,

a másiknak név szerint kell felsorolnia a kurucokat…

 

*

 

Veszélyes játszmák

Vészhelyzetben a túlélésre muszáj berendezkedni,

De vigyázz, nehogy így maradj, ha ez az idő elmúlik…

Előadhatod magad skizofrénnek vagy homokosnak,

amivel elkerülheted a sor/frontkatonai szolgálatot,

de vigyázz: a szimuláns a 22-es csapdájában meghalt…

(Ugyanez áll a túlzásba vitt hülyéskedésre is…)

 

*

Képtalálat a következőre: „fák a rómain”

 

*

 

Léthelyzet

Minden nap ott állok az akasztófa alatt

és a várom, hogy lóhalálában megjön-e a futár,

aki kegyelmi kérvényem elfogadását jelenti…

(mert ha azt kapnánk, amit megérdemlünk,

melyikünk kerülné el az akasztófakötelet…)

 

*

 

Végszükség

Az életed védelmében, végszükségben

Akár még – büntetlenül - embert is ehetsz?

De az életed védelmében nem tehetsz meg bármit,

Például nem áldozhatod fel a becsületed,

Nem imádhatsz idegen isteneket…

 

*

 

Káosz és kozmosz

Az egyik nem pozitív, a másik nem negatív

Az egyik még az összes benne rejlő lehetőség,

A másik meg az egyféleképp kialakuló rendszer

 

*

 

Időmilliomos lehetnél te is

Ha nem pereskednél, nem járnál bíróságokra

Ha nem fecsérelnéd drága időd pótcselekvésekre

Ha nem ragadnál le a bekapcsolt tévé szirénszigeten

Ha nem futkosnál távoli diszkont boltokba

Ha nem akarnád szerelmed, barátod újra cserélni

Ha nem lenne tisztaságmániád stb.

Ha rendbe lennének dolgaid és lakásod

Ha tudnád, hogy most mi fontos és mi nem

Ha el tudnád viselni a nem előnyös látszatokat

Ha nem cipelnéd mások keresztjeit

Ha nem lennél rest, aki kétszer fárad

Ha nem akarnál mindenütt ott lenni, nyüzsögni

Ha elhárítanád a vérszívó időrablókat

Ha nem kerülnéd meg a Földet a mögötted levőért

Ha nem pazarolnád véges időd hiábavalóságokra

Ha nem akarnál mindig jól járni

Ha nem gyűjtögetnél papírokat, diplomákat stb.

Ha nem rohangálnál lelki bajoddal belgyógyászhoz

Ha nem akarnál mindent tudni

Ha nem irigykednél, ha meg lennél elégedve soroddal

Ha nem ellenségeskednél, nem hidegháborúznál

Ha nem hordanál vizet a Dunába

Ha jobban vigyáznál testi-lelki egészségedre

Ha nem kárhoztatnád tétlenségre magad

Ha nem küszködnél roncs autókkal

Ha nem nyújtóznál tovább takaródnál

Ha nem vállalnál túlmunkát, mellékállást

Ha nem lennél rabja tárgyaidnak

Ha nem lennél betege szenvedélyeidnek

stb. stb.

 

*

 

Önbüntetés

A hazug ember büntetése nem csak az,

hogy – esetleg soha többet - nem hisznek neki,

hanem az, hogy már ő sem tud hinni senkinek….

 

*

 

Trójai faló

Tartsál a görögök ajándékától!

(te magad cipeled be otthonodba azt,

ami azután a saját pusztulásodat okozza…!)

 

*

 

Gyógyszerész - méregkeverő

Ki minek a mestere, annak a hunczutja.

Ki minek nem mestere, hóhérja az annak.

 

*

 

Eufemizmus

A bűnt bocsánatos csínnyé bagatellizálni

Az ordas hazugságot füllentésnek nevezni

A magzatgyilkosságot abortusznak keresztelni

 

*

 

Felróni

Rovott múltú

Sok van a rovásán

Rovásírás – a rovására írni

 

*

 

Támadva védekező

Abszolút pofátlanság az is,

amikor a tolvaj kiált „Tolvaj!”- t

 

*

 

Einstand

Elhappolni, lenyúlni, szajrézni

Rekvirálni, zabrálni, kommunizálni

 

*

 

Lemész kutyába?

S minden emberi méltóság előtt hajbókolsz…

Ha kutyaként viselkedsz, akkor úgy is bánnak veled

 

*

 

Variációk a veremhelyzetre

másnak ástad, te estél bele

beleszülettél, nem is tudsz róla

beleestél, beletörődsz, berendezkedsz

nem kérsz segítséget: néma gyereknek…

agresszív kismalacként türelmetlenkedsz

követelőzöl és feltételeket szabsz

beleharapsz a segítségül lenyúló kézbe

aki segíthetne, azt elijeszted, megbántod

a segítőt berántod, hogy te szabadulj

a segítőt berántod sorsközösségbe

istent várod, de csak embereket látsz

önként maradsz, hogy sajnáltasd magad

még te akarsz segíteni a kint levőkön

büszkén elutasítod az ingyen kegyelmet

szégyelled helyzeted, s meglapulsz

a hajadnál fogva húznád ki magad

egy méltatlan személy nem segíthet

húzod az időt – addig középpontban vagy

minden idegennel bizalmatlan vagy

rögtön kétségbeesel és hisztizel

nem tétlenkedsz: alagutat ásol lefelé…

egy szalmaszálba kapaszkodnál

egy szélhámosnak ígéred mindened

az életed mentésénél fontosabb szajréd

stb. stb.

 

*

 

Kimazsolázó

Isten dicséred a rózsa illatáért,

De ha megszúr egy tüske, máris káromlod

 

*

 

Nem ön-azonos

Másnak adod ki magad

De nem tréfából vagy haszonszerzésből

De úgy, hogy magad sem tudsz róla - holtodiglan

 

*

 

Ingyen örökség

Csak tiszta forrásból

A közmondások nem hazudnak

Letisztult és kipróbált életbölcsességek

 

*

 

Nem mindegy

Birtokolni vagy bitorolni

Törekedni vagy törtetni

Elérteni vagy félreérteni

A sportért vagy a sportból élni

Ügyesnek lenni vagy ügyeskedni

Érdekes ember vagy érdekember

Barátkozás vagy bratyizás

 

*

 

Szereptévesztés

Pl. amikor a bíró lenne a meccs főszereplője

Vagy amikor a vasárnapi apuka nagypapát „játszik”

 

*

 

Kamu

Életed díszletek között folyik,

A ruhád is csak jelmez, arcod álarc,

Viselkedésed felvett szerep, italod kamu

 

*

 

Guiness rekord

Életed egyetlen megtartó célja,

hogy valamilyen mérhető teljesítménnyel kirukkolhass?

 

*

Kérdezz csak bátran

Megy a székely a fiával horgászni.

Kieveznek a csónakkal, belógatják a csalit, majd leülnek.

Egy félóra múlva megkérdi a gyerek:

- Édesapám, miért lebeg a csónak a víz tetején?

- Azt én nem tudom - mondja az öreg.

Eltelik egy újabb félóra.

- Édesapám,

a halak hogyan tudnak levegőt venni a víz alatt?

- kérdi ismét a gyerek.

- Hát azt én nem tudom - feleli az öreg.

Kis idő múlva:

- Édesapám, miért kék az ég? - kérdi a gyerek.

- Azt nem tudom - mondja újra az öreg.

- És édesapám, nem baj, hogy ilyen sokat kérdezek?

- Nem baj fiam, ha nem kérdezel, akkor nem is okosodsz!

 

*

Képtalálat a következőre: „fák a rómain”

*

 

Bukás

"Egy uralkodó csoport

csak négyféle módon bukhat meg.

Vagy legyőzik kívülről,

vagy annyira ki nem elégítően kormányoz,

hogy a tömegek fellázadnak ellene,

vagy megengedi, hogy erős és elégedetlen

középső csoport jöjjön létre,

vagy pedig elveszti önbizalmát

és a kormányzásra való hajlamát.

Ezek az okok nem külön-külön hatnak,

rendszerint mind a négy jelen van bizonyos mértékig.

Az az uralkodó osztály tud állandóan hatalmon maradni,

amelyik mind a négy ellen védekezni képes.

Végső fokon a döntő tényező

magának az uralkodó osztálynak a szellemi attitűdje."

George Orwell

 

*

Képtalálat a következőre: „két kicsi kecske”

Két kicsi kecske

Két kicsi kecske baktat a hegyre,
Friss hegyi gyepre fel.
Az egyik jobbról jön, a másik balról jön.
Két kicsi kecske, táncos a kedve,
S így mekeg egyre: meeeeee,
De jó lesz majd a reggeli zöld mezőn!

[Hej-hó, (hej-hó,) hollári-hoppla-hó!
Zöld rét (zöld rét) füvében volna jó (volna jó)!
Így szól (így szól), ha jártál arra már(arra már)
Fenn a hegy tetején, hol selymes pázsit vár!]

Két kicsi kecske friss patakocska partjait éri el,
A víz oly gyorsan fut, a habja csakúgy zúg,
Széles a medre, két kicsi kecske, ugrani egy sem mer,
De ott egy palló, ott vezet át az út.

[Hej-hó, (hej-hó,) hollári-hoppla-hó!
Zöld rét (zöld rét) füvében volna jó (volna jó)!
Így szól (így szól), ha jártál arra már(arra már)
Fenn a hegy tetején, hol selymes pázsit vár.]

Két kicsi kecske szembe sietve máris a pallón jár,
De csak középig ér, mert sajnos szűk a tér,
S két kicsi kecske, nagy fenekedve állanak szemben már,
Itt egymás mellett két gida el nem fér.

[Hej-hó, (hej-hó,) hollári-hoppla-hó!
Zöld rét (zöld rét) füvében volna jó (volna jó)!
Így szól (így szól), ha jártál arra már(arra már)
Fenn a hegy tetején, hol selymes pázsit vár.]

Egy kicsi kecske vissza, ha menne baj sose lenne ám,
De egyikben sincs ész, csak farkas szemet néz.
Két kicsi kecske szarvait szegve ölre is megy most lám,
Míg mind a kettő vízbe potyog és kész.

[Hej-hó,(hej-hó,)hollári-hoppla-hó!
Zöld rét (zöld rét) füvében volna jó (volna jó)!
A két kis kecske tudja már,
Hogyha nincs aki enged, végül bajjal jár.]
Meeeeeeeeeeee.

http://www.zeneszoveg.hu/lyrics.php?lc=20804

Képtalálat a következőre: „fák a rómain”