Payday Loans

Keresés

A legújabb

A földi és égi pokol – II.
A boldog élet bölcselete és poézise
2017. február 09. csütörtök, 06:24

Képtalálat a következőre: „tőzsdekrach”

NAGY JENCIKLOPÉDIA - XXI.

ÉLETMINŐSÉG VIZSGÁLATOKABC

Oly rossz korban él(t)ünk és élhetünk

Képtalálat a következőre: „tőzsdekrach”

A romlás elemi, közép és magas fokozatai

 

A földi és égi pokol – II.

Képtalálat a következőre: „tőzsde”

A nagyvárosban éltem, hol a börzék
déltájt, mikor magasba hág a nap,
üvöltenek, és mint megannyi torzkép,
az ember-arcok görcsbe ránganak.
Középkorban, fényén egy régi délnek,
szólt a harang, letérdelt a paraszt,
ők így imádkoznak, kik mostan élnek,
csak pénzt kiáltva, és mohó panaszt,
ijedt számokkal istenről vitáznak,
az új istenről, "adnak", egyre "vesznek",
hódolnak az aranynak és a láznak,
magasba szállnak és a mélybe vesznek.
Kezük, mint azoké, kik vízbe buknak
és a tengerben egymást fojtogatják,
kéken sötétlik ere homlokuknak,
nem ismeri itt a fiú az atyját.
Mit tudják ők, hogy hol van ama méhes,
amelyre most a déli csönd alászáll,
mind telhetetlen, részeg, beteg, éhes,
a pénz ura a császár és a császár.
Jaj, nem lehet azt soha kőre róni,
mit szenvedünk, kik építjük ma nyúlánk,
egekbe vágyó, óriási gúlánk,
bár meg se látják e kor Fáraói.

Én is szolgálok, mint a többi árva,
a láznak és aranynak, kósza lélek,
irgalmat esdek, a karom kitárva,
s alázatos vagyok, mivelhogy élek.
Harminckét éve járok hőbe-hóba,
s az életemnek kedve már hunyóba,
szeretnék el-kivándorolni innen,
hogy még lehetne az életbe hinnem.
Egy asszonnyal, egy kétéves gyerekkel,
mennék az országúton, vándorember.
El innen, el-el, messze, édes álom,
és élni kissé, nem ily eltiportan,
két kedvesem elül egy kis szamáron,
s én kampós bottal, lenn az úti porban

Egy bús férfi panaszai – Kosztolányi Dezső

Képtalálat a következőre: „tőzsde”

 

1.

 

Az embert kikapcsolható, szerelhető és kidobható géppé redukálták!

Az agyba ültetett Cenzor önkényesen szelektál emléket, képzeletet

A legrémesebbeket álmodtatják vele, majd másnap ébren is átélheti!

Az Emberi Szellem összes művei Atlantiszként a világóceán fenekén

 

2.

 

A munkádért kapott pénzért nem kapsz semmit, ha nem verekszel!

Ha nem (párt)szimpatikus, vagy nem nevetnek viccén:nincs kiszolgálva

Nincs szilárd halmazállapotú anyag, csak cseppfolyós, képlékeny stb.!

Bezárnak minden klubot, színházat, mulatót, kávéházat, tánctermet

 

3.

 

Úgy programozzák-nevelik a gyereket, hogy ne is értse a tréfát!

A törvény szigora lesújt minden bolondozásra, ugratásra, mókára…

A szomszédság zsarnoksága ellenőrzi a konyhád és a hálószobád is…

Vagy be van tiltva minden vasárnap és ünnepnap, vagy államosítják

 

4.

 

Az államvallás pszeudo ünnepein nyíltan kell imádni a Nagy Vezért…

A kihalófélben levő emberi faj példányait „állatkertben” mutogatják

Mindenkit mesterségesen táplálnak és hányatnak, detoxikálnak

Azonos vagy másnemű idegennel kell nyilvános helyen párosodni

 

5.

 

Már kisgyereknek megélhetési kényszer az egészségkárosító munka!

Sehol egy talpalatnyi békés hely – soha egy pillanatnyi nyugalom

Az absztrakt-nonfiguratív képek-szobrok lényként megelevenednek!

Örökös erőltetett körmenetben kell az Elnyomóidat megéljenezni!

 

6.

 

Szegénységed miatt nem lehet gyerekednek ételt, gyógyszert adni…

A Nagy Rabló ítélkezik azon, akit a szükség tyúklopásra kényszerít…

Kifosztódtól kell naponta megalázó módon munkát-kenyeret koldulni

Gonosz Varázsló kedvére kiélheti játékszenvedélyét az embereken…

 

Képtalálat a következőre: „tőzsdekrach”

7.

 

Elvadult, kegyetlen gyerekbanda szabad kezet kap családod felett

„A kétévi vakáció” szerű operettből „A legyek ura” szerű opera lesz

Versenyezni kell: ki tud minél előbb több és nagyobb bűnt elkövetni!

Még temetetlen hullád is kirabolják, csonkítják – emléked gyalázzák!

 

8.

 

Nincs változás és változatosság – mindenből egyfajta van és marad

Mindenki annyira frusztrált, hogy társait vagy magát marja, harapja!

Ha nem lopja vagy veri ki az ételt a szomszéd szájából, akkor éhenhal

A napok kezdete: le kell lőnöd az almát az alatta remegő fiad fejéről

 

9.

 

Csak kétféle szerep van a világszínpadon: rab vagy smasszer vagy?

Csak két rossz van: elköveted vagy elszenveded az igazságtalanságot

Olyan drága s olyan reménytelen a jogorvoslat, hogy kár próbálkozni

Minden segítség nélkül ledobva egy téli sötét erdőben: túlélő tortúra

 

10.

 

Addig kínoznak és aláznak, hogy kivetkőzz emberi mivoltodból

Bekergetve kereng Minotaurus labirintusában Ariadné fonala nélkül

Ha nem profi zsonglőr-artista, akkor igen-igen kevés a túlélési esélye

Olyan tortúráknak vetnek alá, hogy hirtelen megvénülj és meghülyülj!

 

11.

 

Agymosással, szerekkel és veréssel próbálnak új embert faragni

Hatalom-ittas részegek játszadoznak az atombombák indítógombján

Csak akkor maradhatsz életben, ha beárulod és mocskolod anyádat…

Mesterségesen altatnak: a kómából csak életed végén ébresztenek…

 

12.

 

Félhetsz kórházba menni, mert ott bármelyik szerved kilophatják…

Rákényszerítenek, hogy a legnagyobb ellenségednél legyél cseléd…

A Földön ítéletidő tombol, s már lerombolódtak a menedékházak

Száguldó autóba zárva, fék nélkül rohansz a szerpentinen lefelé…

 

13.

 

Módszeresen kiagyalt életveszélyes helyzeteket kéne megúsznod…

Nincs elnézés, nincs irgalom, megbocsátás, nincs enyhítő körülmény

Mindent ki kell érdemelni,de az értékelés szempontjai nem ismertek

A gyerekeket havonta más és más gonosz mostohákhoz lökik, verik

 

Képtalálat a következőre: „tőzsde”