Payday Loans

Keresés

A legújabb

ANTIPARAINESIS - X.
A boldog élet bölcselete és poézise
2017. január 06. péntek, 11:53

Képtalálat a következőre: „váci mihály”

EUGÉNIUSZ TESTAMENTUMA

Bölcs-balga és boldog-boldogtalan ABC

Emberélet-minőség/önismeret-tesztkönyv

Képtalálat a következőre: „váci mihály”

ANTIPARAINESIS

Ki és milyen ne légy, ne maradj!– 10.

Képtalálat a következőre: „váci mihály”

MINTHA

 

Ez a folyó itt mintha folyna,

az éj is mintha éjjel volna;

- az ember mintha olyan volna,

milyennek lenni lenne dolga.

 

Mintha élet lenne az élet,

éltetne is , míg csak leéled,

s mintha elég is lenne néked

mindaz, mivel végül beéred.

 

Én is mintha önmagam lennék,

sugárzik bennem néhány emlék,

pedig más vagyok régesten rég,

nem az mi voltam, s mi lehetnék.

 

És te is mintha csak te lennél,

mikor nevetsz , mintha nevetnél,

s mert felderengsz még, hogyha fény ér,

éppen olyan vagy, mintha élnél.

 

Minden dolog teszi a dolgát,

az érdem elnyeri a zsoldját,

a szó olyan, ahogy kimondják,

Mi a bajod? Tudod? Na szólj hát!

 

A szeretet mintha szeretne,

a szerelem mintha lehetne,

a hit mintha még hitegetne,

s mintha hinni lehetne benne.

 

Minden dolog épp olyan mintha

öntökélyére lenne minta;

tökéletes hinta a hinta,

a kulcs az ajtókat kinyitja.

 

Ami van mintha tényleg lenne,

a teremtés mintha teremne,

a lét mintha tényleg létezne,

a rend is mintha rendbe lenne.

 

VÁCI MIHÁLY

Képtalálat a következőre: „váci mihály”

*

 

Aki iszik, mert bánatos - és miért bánatos: mert iszik

Aki Istent védve mindig eufóriában próbál mutatkozni

Aki iszonyatos költségekbe veri magát: esküvő, utazás, autó

Aki itt és most gyorsan akar hatni - ezért nem épít, rombol

 

*

 

Aki járatlan a szellemvilágban, s szaván fogja az ördög

Aki jó adottságait szorgosan fejleszti, de rosszra használja

Aki jó hivatalnokként kiválóan szervezi a bűnös deportálást stb.

Aki itthon ingyen szerzett tudását idegen csapatban kamatoztatja

 

*

 

Aki jobban keres, ha hétköznap csak alva láthatja kölkeit

Aki jobb ügyhöz méltó buzgalommal akar jónak látszani

Aki jó színészi képességű, jó emberismeretű, de szélhámos

Aki jobb ügyhöz méltó buzgalommal tol bűnbanda szekeret

 

*

 

Aki józanul zord mizantróp, részegen lágyszívű filantróp

Aki jogtalan sérelemként veszi betegségét, ezért panaszol

Aki jól tudta, hogyan kell gyereket neveli, amíg neki nem volt

Aki jogosnak tartja a bűnbak igényét, és maga jelentkezik is rá…

 

*

 

Aki kardot ránt és kard által vész el

Aki józanul mulat és részegen köt szerződést

Aki katarzis nélkül hiszi magát szabadnak vétkes múltjától

Aki kényeskedő: tíz párnán át is megérzi az egy borsószemet

 

*

 

Aki képes az aranyból szart, előnyből hátrányt csinálni

Aki képes lenne belökni a Dunába: így életmentő hős lesz

Aki képtelen egy életútra rátérni, mert hátha a másik jobb…

Aki képtelen párbeszédre, mert csak magát hallja (vissza)

 

*

 

Aki jó kérdések nélkül temetkezik könyvhegyek alá

Aki képtelen szertelenül élni: gyógy-, dopping-, vegyszer

Aki képtelen titkot tartani, és így elveszíti társai bizalmát

Aki körözve kerülgetget: vérszagra gyűlő hiéna/dögevő keselyű

 

*

 

Aki ki akarja érdemelni a legjobb dolgot: a boldogságot

Aki kifeszítve hálóját lesből várja a - vergődő – áldozatát

Aki kiélvezi, hogy ő élet-halál ura: pusztít hangyát, lepkét

Aki két végéről hevesen égeti életének egyetlen gyertyaszálát

 

*

 

Aki kínálja magát baleknak, s beinvitálja a betörőt

Aki kígyót melenget a keblén, aki azután belemar

Aki kifosztja a másikat, majd kegyesen alamizsnát oszt

Aki kiradírozhatatlan ceruzával írja, mi van a rovásunkon

 

*

 

Aki kísérleti alanyt csinál magából: mit bír ki egy ember?

Aki kirakatpolitikát folytat: „fenn az ernyő, nincsen kas”

Aki kisebbik rosszat soha nem választ: mindent vagy semmit?

Aki kiszolgáltatott gyerekeit erőszakmentességre terrorizálja

 

*

 

Aki kollaborál a megszálló-berendezkedő ellenséggel

Aki korán beskatulyázza, elkönyveli, leírja magát/társát

Aki korán és végleg lemond az élet lényeges dimenzióiról

Aki kitagadja gyermekét, ha nem az lesz, ami ő lett volna, ha…

 

*

 

Aki korpa közé keveredik és felfalják a disznók

Aki kötelességmulasztó: életművészként komponálgat

Aki kőkeményen dolgozik, de nincs türelme ihletre várni

Aki könnyen megharagszik, tartja is a haragot - háborgó lélek

 

*

 

Aki kvázi hibernálva magát talál pszeudo öröklétet

Aki külalakban egy az egyben másol egy sikeres pályát

Aki a randevún lábujjhegyre áll, de a házasságban sarkára sem

Aki közönség, különben kölke nem produkálná hisztizve magát

 

*

Képtalálat a következőre: „váci mihály”

Reviczky Gyula
Agglegény karácsonya

Ha elközelg a szent karácsony
(Örömnek éje, áldalak!)
S angyalka jár kis csöngetyűvel,
Hol gyermekek zsivajganak:
A házhoz tartozók szemében
Mosolygó békefény derül.
Mindenki vígad a családban,
Az agglegény busúl csak egyedül.

Vannak talán jó ismerősi,
A kik meghívják szívesen?
Mit ér! az agglegény e körben
Karácsony-este idegen.
Az egygyé tartozó családdal
Érzése, kedve nem vegyül.
Csak elmereng, busul magában.
Mily szomorú sors lenni egyedül.

És mennél hangosabb a kis kör,
Annál inkább elmélyed ő.
Az ifjuság elszállt fölötte.
S ki még hozzá megy, lesz-e nő?...
Óh, mert olyan sivár az élet
Feleség és család nélkül.
Köznapnál szomorúbb az ünnep,
Nem izlik a falat sem egyedül.

Leverten tér rideg lakába,
S vádolja némán önmagát:
Elvesztegetted ifjuságod',
S ujat az ég többé nem ád.
Azzal kérkedtél, hogy szabad vagy,
Nyüg nélkül élsz, függetlenül...
Ah, annál nehezebb leszen majd
Utód nélkül halnod meg egyedül!

 

Képtalálat a következőre: „váci mihály”