Payday Loans

Keresés

A legújabb

Szellemi gyarmatosítás ellen könyvolvasó körök PDF Nyomtatás E-mail
42. Test-lélek és szellem-világ - 42. Test-lélek és szellem-világ
2010. november 08. hétfő, 07:33

s-ujhely2 levltr

Fülöp Géza
A magyar olvasóközönség a felvilágosodás
idején és a reformkorban

TARTALOM

Bevezetés

Európai kitekintés
Polgári társadalom, polgári könyvkultúra és olvasóközönség

Közönségszervezés, olvasóközönség, olvasmányok
A közönség fontosságának felismerése. Közönségszervezés a felvilágosodás idején
Olvasókörök, klubok
Kölcsönkönyvtárak, olvasókabinétek
Irodalmi diáktársaságok
Az olvasmányok ellenőrzése a ferenci reakció idején

Közönségszervezés és olvasóközönség a reformkorban
Kaszinók, társalkodó egyletek, olvasóegyesületek
Diáktársaságok a reformkorban
Törekvések, tervezetek és egyesületek a köznép művelésére és olvasóvá nevelésére
Kölcsönkönyvtárak a reformkorban
Nyilvános könyvtárak, közgyűjtemények

Az olvasóközönség nagysága és társadalmi tagozódása, könyvgyűjtés
Főrangú olvasók: főpapok és főurak
Középrendű olvasóközönség
Értelmiség, hivatalnoknemesség
Vidéki birtokosnemesség
A katolikus és protestáns papság
Városi polgárság
A parasztság

Összegezés
http://mek.oszk.hu/01600/01608/

LAST_UPDATED2