Payday Loans

Keresés

A legújabb

Életrontó Pál és Pálné - I.  E-mail
Emberélet rontások - intenzív osztály
Írta: Jenő   

Bölcs-balga, boldog-boldogtalan ember

Életminőségünk őrzése, javítása és rontása

 

ABCD

 

NAGY JENCIKLOPÉDIA TERV - XXI.

Szabat ötletek, feljegyzések, vázlatok

 

 

Arany János

 

ÁGNES ASSZONY

Ballada.

Ágnes asszony a patakban
Fehér lepedőjét mossa;
Fehér leplét, véres leplét
A futó hab elkapdossa.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Odagyűl az utcagyermek:
Ágnes asszony, mit mos kelmed?
„Csitt te, csitt te! csibém vére
Keveré el a gyolcs leplet.”
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Összefutnak a szomszédnők:
Ágnes asszony, hol a férjed?
„Csillagom, hisz ottbenn alszik!
Ne menjünk be, mert fölébred.”
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Jön a hajdu: Ágnes asszony,
A tömlöcbe gyere mostan.
„Jaj, galambom, hogy’ mehetnék,
Míg e foltot ki nem mostam!”
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Mély a börtön: egy sugár-szál
Odaférni alig képes;
Egy sugár a börtön napja,
Éje pedig rémtül népes.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Szegény Ágnes naphosszanta
Néz e kis világgal szembe,
Néz merően, - a sugárka
Mind beléfér egy fél szembe.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Mert, alighogy félre fordul,
Rémek tánca van körűle;
Ha ez a kis fény nem volna,
Úgy gondolja: megőrűlne.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Ím azonban, időtelve,
Börtönének zárja nyílik:
Ágnes a törvény előtt
Megáll szépen, ahogy illik.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Öltözetjét rendbe hozza,
Kendőjére fordít gondot,
Szöghaját is megsimítja
Nehogy azt higgyék: megbomlott.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Hogy belép, a zöld asztalnál
Tisztes őszek űlnek sorra;
Szánalommal néznek ő rá,
Egy se mérges, vagy mogorva.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

„Fiam, Ágnes, mit miveltél?
Szörnyü a bűn, terhes a vád;
Ki a tettet végrehajtá
Szeretőd ím maga vall rád.”
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

„Ő bitón fog veszni holnap,
Ő, ki férjedet megölte;
Holtig vízen és kenyéren
Raboskodva bünhödöl te.”
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Körültekint Ágnes asszony,
Meggyőződni ép eszérül;
Hallja a hangot, érti a szót,
S míg azt érti: „meg nem őrül.”
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

De amit férjéről mondtak
A szó oly visszásan tetszik;
Az világos csak, hogy őt
Haza többé nem eresztik.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Nosza sírni, kezd zokogni,
Sűrü záporkönnye folyván:
Liliomról pergő harmat,
Hulló vizgyöngy hattyu tollán.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

„Méltóságos nagy uraim!
Nézzen Istent kegyelmetek:
Sürgetős munkám van otthon,
Fogva én itt nem űlhetek.”
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

„Mocsok esett lepedőmön,
Ki kell a vérfoltot vennem!
Jaj, ha e szenny ott maradna,
Hová kéne akkor lennem!”
Oh! irgalom atyja ne hagyj el.

Összenéz a bölcs törvényszék
Hallatára ily panasznak.
Csendesség van. Hallgat a száj,
Csupán a szemek szavaznak.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

„Eredj haza, szegény asszony!
Mosd fehérre mocskos lepled;
Eredj haza, Isten adjon
Erőt ahhoz és kegyelmet.”
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

S Ágnes asszony a patakban
Lepedőjét újra mossa;
Fehér leplét, tiszta leplét
A futó hab elkapdossa.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el

Mert hiában tiszta a gyolcs,
Benne többé semmi vérjel:
Ágnes azt még egyre látja
S épen úgy, mint akkor éjjel.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Virradattól késő estig
Áll a vízben, széke mellett:
Hab zilálja rezgő árnyát,
Haja fürtét kósza szellet.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Holdvilágos éjjelenkint,
Mikor a víz fodra csillog,
Maradozó csattanással,
Fehér sulyka messze villog.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

És ez így megy évrül-évre,
Télen-nyáron, szünet nélkül;
Harmat-arca hő napon ég,
Gyönge térde fagyban kékül.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

Őszbe fordul a zilált haj,
Már nem holló, nem is ében;
Torz-alakú ránc verődik
Szanaszét a síma képen.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

S Ágnes asszony a patakban
Régi rongyát mossa, mossa -
Fehér leple foszlányait
A szilaj hab elkapdossa.
Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

(1853.)

*

 

Két úr szolgája

A császár minden parancsát teljesíteni,

Majd a maradék időből-erőből Istenét is…

 

*

 

Egy fenékkel

két lovat megülni

Két szék között a pad alá esni

 

*

 

Meritokrata

Mindent ki lehet, és ki kell érdemelni

Aki nem dolgozik, ne is egyék – dögöljön meg

 

*

 

Egalitárius

Ha a tied megdöglött,

akkor a szomszéd tehene is dögöljön meg

 

*

 

Moslékevő

Úgyis egy helyre megy

 

*

 

Dandy

Piperkőc ficsúr, világfi

 

*

 

Hamisnyelvű

Nem vagy ura a szavadnak

 

*

 

Nyerőgépek

És akik önként mennek e vesztőhelyre

 

*

 

A barátjára bízza szerelmét

A kecskére bízza a káposztát

 

*

 

Istenkísértő

Az életveszélyt élvező

Az extrém sportokat előnyben részesítő

 

*

 

Önsanyargató - önkényeztető

 

*

 

Nekropolisz

Beletemetkezik könyveibe, könnyeibe

 

*

 

Elfeledkezel

Magadról, rangodról, helyzetedről,

Arról, hogy mivel tartozol ősnek-utódnak

 

*

 

Csak

egy kicsit

térsz el a helyes iránytól,

de minél gyorsabban haladsz,

annál inkább távolodsz a céltól

 

*

 

Jó tempóban haladsz, de rossz irányban

 

*

 

Felszisszen minden szilánkon

Felbosszantja minden apróság

 

*

 

Esztelen

Lottózol, mert ott egyenlő az esély

Minden pénzed felteszed egy sötét lóra

 

*

 

Racionális

Mindig csak az eszedre hallgatsz

Érzéketlenné leszel érző lények fájdalmára

 

*

 

Holtakat keltegetsz

A halál ellen keresel orvosságot

 

*

 

Elásod a talentumaidat

Nem a mindenséggel méred magad

Egy matekzseni, aki cirkuszi fejszámoló-művész

 

*

 

Szalon römi

Mindig döntetlenre játszó,

A győzelemről eleve lemondó

 

*

 

Rekordhajhász

Kíváncsi, meddig bír egy lábon állni

Kíváncsi, meddig bírja alvás nélkül

 

*

 

Egy kedvenc ételed van,

Azt eszed nyakra-főre, unos-untalan

Meg is utálod azt hátralevő életedre…

 

*

 

Együttérző, szolidáris

Addig nem eszik, míg valaki éhezik

 

*

 

Az emberiség barátja

A szomszéd akár éhen is halhat tőle

 

*

 

Hinni a templomban kell

Vasárnap délelőtti keresztény

Hétköznap vétkezik, hétvégén meggyónja

 

*

 

Hiszem, ha látom

Ha nem látom, nem hiszem

És ha látom, akkor minek hinnem?

 

*

 

Másén nem,

Csak a saját káromon okulok,

Vagy rosszabb esetben még azon sem

 

*

 

Felbujtó

Társtettes – bűntárs - cinkostárs

Vagy aki más farkával veri a csalánt

 

*

 

Ellenséggyártó

Aki nincs velem, az ellenem

 

*

 

Szájhős

Más tollával ékeskedő

 

*

 

Nemtudomka

Nem tudod, mit teszel

Nem tudod, mit beszélsz

 

*

 

Üldözési mániás

Mindenkire gyanakszol,

Mert rossz a lelkiismereted

 

*

 

Fakír

Akinek fát lehet vágni a hátán

 

*

 

Sokkol a kései felismerés,

Hogy az élet nem kívánságműsor

 

*

 

Állig felfegyverezve,

De az igaz ügybe vetett hit nélkül

 

*

 

Sorrendetlen

Előbb vág, azután mér

Minden betű ott van, csak összevissza

 

*

 

Időpocsékoló

Fanatikussal meddő hitvitákat folytató

 

*

 

Hazárdjátékos

Nem gyáva, nem bátor, de vakmerő

 

*

 

A próbakőnél kiderül: nem aranyember

 

*

 

Mártírkodó

Magát tragikus pózba vágó

Aki köznevetség tárgya lesz

 

*

 

El nem kötelezett

Meg nem esküdött

Bagóhiten élő vadházas

 

*

 

Tekintélyelvű

Minden csak erővel, zsarolással érsz el,

Nem tudod indoklással rávenni gyereked,

Hogy magától, önként is betartsa a endet

 

*

 

Ott vagy az első,

Amikor döglött oroszlánba lehet belerúgni

 

*

 

Ártatlan, védtelen és gyenge

Kis állatkákon töltöd ki mérged,

Amit más még meg sem tudhat

 

*

 

Ördögi körös

Bánatos vagy, mert iszol

Iszol, mert bánatos vagy

 

*

 

Leleményes iszákos

Mindig van okod, ürügyed az ivásra

 

*

 

Már nem élsz, mert nem remélsz

Nem lélegzel, hálni jár beléd a lélek

 

*

 

S. O. S.

Palackba zárt üzenet titkosírással

 

*

 

Bezzeg a te idődben!

A világ azóta egyre csak romlik - szerinted

 

*

 

Szelektív hallású

Az építő bírálat egyik füleden be, másikon ki

 

*

 

Izolálod,

szeparálod magad szövetséges társaidtól

 

*

 

Struccpolitikus

A veszély esetén a homokba dugod a fejed

 

*

 

Önszuggeráló – önhipnotizőr

 

*

 

Az eget bemeszelő

A tengerbe vizet hordó

A szalmakazalban tűt kereső

 

*

 

Öncsonkító

Egyre több mindenről végleg lemondó

Se játék, se dal, se szerelem – csak munka

 

*

 

Kikiáltó – ráolvasó

A vereséged – szerinted - igazából győzelem

 

*

 

Útonálló haramia,

aki Robin Hood szerepében tetszeleg

 

*

 

Nem tud

Nem tud megkülönböztetni

Nem tudja a különbséget: amnesztia/amnézia

 

*

 

Nem kitartó

Percenként változtat a tervein

 

*

 

Sírva vigadó

 

*

 

A hangversenypódiumon,

A sznobok előtt sztár voltál,

De asztalnál, mint mulattató meghalsz

Nem tudod elhúzni a nótájukat…

 

*

 

Panoptikum figura

A reggeli beállításban, tartásban van estig

Csak akkor változtat, ha pénzt dobnak elé…

 

*

 

Cselt vet és cselt arat

Másnak ásott csapdádba magad esel bele

*

Nem képes élni

A meglepetés erejével

Minden csele, cselekedete jól kiszámítható

 

*

 

Zavart keltő

A zavarosban halászik

A felfordulás zűrzavarában fosztogat

 

*

 

Óvatos

Mielőtt elhagyja otthonát,

Mindent úgy elrejt, hogy ő sem talál rá

(drága idejét eldugással és kereséssel tölti)

 

*

 

Segítőkész

A kulcs a lábtörlő alatt

Az értékek mind egy helyen, a vitrinben

 

*

 

Ha egy nő egyszer becsapott,

Akkor attól fogva minden nő csaló

 

*

 

Nem tapad rá semmi

Örökre tapasztalatlan marad

 

*

 

Törvényes

Nála a szükség sem bont törvényt

 

*

 

Élvhajhász

A falánkság, a torkosság bűne

Nem tudsz magadnak parancsolni

 

*

 

A tett halála - majd holnap

Habozó, halasztó, halogató

 

*

 

Különcködő

Némaságot fogad

Csak jel- és testbeszéddel érintkezik

 

*

 

Babonás

Ha bal lábbal kel fel, nem megy sehova

Ha fekete macska megy át az úton, vége van

 

*

 

Előre nem látó

Levágja az aranytojást to tyúkot

 

*

 

Raktárra, előre aggódó

Neki nem elég a mai nap adódó baja

 

*

 

Csüggedő és csüggesztő

 

*

 

Aki dolgozik, hibázik

A legnagyobbat a nem munkálkodó véti

 

*

 

Aki nem mer, az veszít

A gyáváké a szerencsétlenség

 

*

 

Ál pálforduló

Köpönyegforgató – kaméleon – mimikri ember

 

*

 

Helyezkedő

Mindig a győzteshez áll

Mindig annak drukkol, aki éppen vezet

 

*

 

Képtelen színlelni

Ott is okos, ahol a butát kéne adni

 

*

 

Felhős homlok

Gondtúlterheltség

Mindig valami gond nyomaszt

 

*

 

Egy beváltatlan örök ígéret

Ifjú titán – ti tán még hasznát vehetitek…

 

*

 

Önbüntető

Közélettelenül

Eltiltod magad közéleti jogaid gyakorlásától

 

*

 

Úgy él,

Mint aki kényszerlakhelyen, házi őrizetben van

 

*

 

A kutyáknak

csak a morgós, ugatós, vicsorgós arcát ismered

 

*

 

Öncélú, mihaszna kutyád van

De arra jó, hogy teljesen házhoz kössön

És hogy legyen kit dédelgetni, vagy rugdosni

 

*

 

Zsákbamacska

Úgyis egyforma minden nő, nem válogatsz

 

*

 

Pórázon

Szembekötve vezetnek

A farkadnál fogva vezetnek

 

*

 

Kihagyás

Neked elmentek otthonról

 

*

 

Szorul a hurok körülötte

Egy zabszem sem férne a seggébe

 

*

 

Remegő

Inába szállt a bátorság

Remeg a keze, a lába, a feje

 

*

 

Testügyetlenségek

Csetlik-botlik, esik-kel,

Dülöngél – kidől a fa mandulástól

 

*

 

Színtévesztő

Összekevered a barátot a szesztestvérrel

 

*

 

Rossz társaságtól hagyod megrontani magad

 

*

 

Korpaközé keveredsz – felfalnak a disznók

 

*

 

Bumeráng

Felfelé köpés

Átkozódásod saját fejedre hullik vissza

 

*

 

Mindig jól akarna járni

Mindig úgy érzi/véli: neki több járna

 

*

 

Jóért rosszal fizetsz

Hálátlan – semmit nem köszön meg

 

*

 

Elé mész a bajnak – keresed

 

*

 

Állatias

A nagyfejű ló búsulása

A szamár csökönyössége

Az ökör következetessége

 

*

 

Bűnösök között cinkos hallgató

 

*

 

Árnyékbokszoló –

csapkod, mint egy cséphadaró

Éppen azokat bántod, akik közel állnak hozzád

 

*

 

Neki mindenki kurva,

akit magadnál kicsit is szebbnek látsz

(vagy irigyled feltételezett – nemi – életét)

 

*

 

Tahóság

Megengeded magadnak a pontatlanság udvariatlanságát

 

*

 

Majomszeretettel zsarnokot nevelsz utódodból

 

*

 

Baudelaire

Katolikus vagy sátánista?

Ha nem lehetsz jó, akkor nagyon rossz leszel

 

*

 

Az utálkozás árt a szépségednek

Haragszom rád! – a játék után is így maradsz

 

*

 

Más vétkei miatt magad bünteted

Dühösködő és haragtartó – háborgó lelkű

 

*

 

Lassú öngyilkolás

A gyűlölet végén veled is végez

 

*

 

Csapdát állítasz másnak, magad esel bele

 

*

 

Leveszed a kezed a fiadról

Kitagadod a gyermeked – érdemtelenül

 

*

 

Ferde szemmel nézel a világra

 

*

 

Ördögfajzat

Az ördög bújt beléd

Nemtelen, jellemtelen alak

 

*

 

Próba-szerencse 

Vak tyúkként találsz szemet

 

*

 

Frigid

Az ajkadra fagy a mosoly

Lefagyasztva próbálnád menteni a pillanatot

 

*

 

Majrés

Megijedsz a saját árnyékodtól

 

*

 

Hamar kijössz sodrodból

Nem találsz a kerékvágásba

 

*

 

A kezedből minden kiesik

És a csapatod is kiesésre áll

 

*

 

Gyöngyöket szórsz a disznók elé

 

*

 

Idegen tollakkal ékeskedsz-éktelenkedsz

 

*

 

Örök csavargó vagy, mindenhol csak jöttment

 

*

 

Obszesszió és kompulzió

Kényszergondolatok és kényszercselekvések