Payday Loans

Keresés

Régi magyar kártyakompániák PDF Nyomtatás E-mail
Játék és játékosság
2016. november 18. péntek, 08:08

Képtalálat a következőre: „kibic a kártyázásban”

Régi magyar kártyakompániák

Nyírvidék, 1899 04. 30.

"A régi rendi alkotmányos világban - irja id. Ábrányi Kornél most megjelent visszaemlékezéseiben - csak az urak kártyáztak, akik egyformán kedvelték a szórakoztató és a hazárdjátékokat.

Az előbbiek közé tartozott a régi divatú negyvenhetes, hármas tarokk, melyből a negyedik játszó, mint osztó, mindig szünetelt, továbbá a „betli" nélkül való „preferáncz" és a kurucz eredetű kettős máriás. A vagyonos dzsentri körében nagyon elterjedtek a hazárdjátékok: a ferbli, a makao, a faró, a huszonegy, meg a nasi-vasi.

Régente a debreczeni híres országos vásárok alkalmával, mikor Délmagyarország mulató és duhajkodó ifjúsága ott adott találkozót egymásnak, a „Fehérló" és a „Bika" fogadóban, továbbá az országos hirü Aranyiné csárdájában élte aranynapjait a ferbli és makaó.

Leghíresebb játékosok voltak Ibrányi Feri, a szabolcsi nábob és Tarcsy Samu a vakmerő szatmári kártyás, aki egyszer a hamburgi bankot is majdnem kifosztotta, de aztán telhetetlenségében elvesztette minden vagyonát. A kártyázások alkalmával folyt a pénz; csak Boka Károly, a híres czigányprímás nevetett a markába mindig, mert hol az egyiknek, hol a másiknak húzta a nótáját s kijutott neki a százasokból. Ibrányi Feri - a ki egyszersmind híres nótázó is volt - egy nagy kártya strágese alkalmával rögtönözte a legszebb magyar nóták egyikét, mely így kezdődik: „Káka tövén költ a rucza." A czigányok máig Ibrányi nótának nevezik.

A kártyások híres találkozóhelye volt a hegyaljai szüretek alkalmával, a harminczas években tartott mádi bál is. A régi pozsonyi diétákon is nagy divatban volt a kártyázás s rengeteg összegek úsztak el a másodfokú zöld asztalnál. Volt ott számtalan könnyelmű kártyahős is, aki telhetetlen nyervágyának esett áldozatul. Akadtak olyanok, akik óvatos és rendszeres (ha nem is egészen gavalléros) játékukkal nagy összegekhez jutottak.

Ilyen volt Szentiványi Ödön, Liptó vármegye egyik követe is, aki esténkint sohasem koczkáztatott többet kétszáz forintnál. Ha elvesztette, abbahagyta a játékot, s ha megkétszereződött a kétszáz forintja, akkor sem játszott tovább. Mikor az asztalhoz ült, a partnerek gyakran már előre kitették a kétszáz forintot, hogy ne „malőrözze" őket.

Pesten híres ferbli kompánia volt az a társaság, amely 1841-ben a Vadászkürtben gyűlt össze és a pozsonyi diétának az országos bizottságba küldött tagjaiból verődött össze. Vendég kártya nábobokat szívesen láttak a vidékről és a fővárosból. Rendesen két ferblista matador szerepelt. Egy-egy tét 4-5000 forint volt. Várkonyitól, a felette szerencsés Temes vármegyei követtől mindenki rettegett. Nem ok nélkül. A követ egész vagyont nyert össze pesti időzése alatt.

Ibrányi Feri, a híres nábob a telet rendesen Pesten töltötte a negyvenes években. Az Angol királynő fogadóban lakott, ahol mindig volt kártya kompániája. Ibrányi pesti tartózkodása alatt több százezer forintnak hágott a nyakára. Jókedvű, jószívű, de könnyelmű ember volt, s az ötvenes években a legnagyobb nyomorba jutott.

A szabadságharcz táboraiban is sok vagyont pusztított el a hazárdjáték, melyben maguk a vezénylő tábornokok is részt vettek. Nem igen volt akkor becse sem a pénznek, sem az életnek.

Ismeretes kártyahősök voltak a negyvenes években: Csernovics Péter és Komáromi György, akik egy vadászati lesállás alkalmával - nem lévén kéznél kártya - arra játszottak ezerforintos tételekben, hogy kinek a kezére száll hamarább a légy."

Kapcsolódó kép

Ferbli szabályok >>

Ferbli

Kártya: magyar, 32 lap
Játék típusa: szerencse
Játékosok: 2, 3, 4, 5, 6

A játék kezdete előtt a résztvevők megállapodnak az alaptét összegében 
melynek a továbbiakban vizi a neve.

A játék célja
Minél magasabb rangú kombináció bemutatásával elnyerni a bankban felhalmozott pénzösszeget. Bankot nyerni ijesztéssel is lehet, azaz a hívott összegekkel eldobatni 
az ellenfelek lapját.

A ferbliben minden kártya meghatározott pontértékkel bír
Ász: 11 pont. Király, felső, alsó és X: 10 pont. IX: 9 pont . VIII: 8 pont. VII: 7 pont.

A játék menete
A kártyacsomag alapos megkeverése és kötelező emeltetés után az osztó minden játékosnak 2-2 lapot ad zártan, azaz képükkel lefelé fordítva. A lapok ismeretében aki játszani kíván, a közös bankba köteles tenni a vizit. Játékot csak akkor kezdenek, ha legalább három játékos jelentkezik vizijével. Egyébként az osztást meg kell ismételni. Játéknál az osztótól jobbra ülő játékos két lapjának ismeretében besszerelhet, vagyis a vizi kétszeresével növelheti a bank tartalmát. Aki megadja ezt, tovább játszhat, aki nem, kiesik a játékból vizije elvesztésével. A besszerelés nem kötelező, csak lehetőség, mellyel az első játékos belátása szerint élhet.

A nyilatkozatok után az osztó újabb két lapot ad minden aktív játékosnak. Most már négy lapból zajlik a licitálás, ezt szintén az osztótól jobbra ülő személy kezdi és a licitkör végállomása az utolsó aktív játékos. Az ő kiváltsága a visszahívás joga. Célszerű megállapodni a hívás-visszahívás maximumában, ez általában a vizi háromszorosa lehet. A licitálásban kötött szabályok érvényesek. Aki nem akarja megadni a hívott összeget, lapja eldobásával és addig bankba tett tétjeinek elvesztésével szállhat ki a játékból. Véget ér a licitálás, ha már senki nem hív vissza egy licitkörben, azaz minden játékos azonos összeget fizetett a bankba. A licitálás, sőt az adott parti akkor is véget ér, ha csak egy aktív játékos marad. Ilyenkor lapjai megmutatása nélkül viheti el a bankot. A licitálás befejezése után az osztótól jobbra ülő első aktív játékos kezdi a virítást, azaz négy lapjának bemutatását. Egymás után rakják le kombinációikat, és azokat összehasonlítva állapítják meg a győztes személyét. A bank összegét jogosult elvinni az, aki a legrangosabb lapösszefüggést képes bemutatni. Pontazonosságnál helyzeti előnyt élvez, aki közelebb ül az osztóhoz, vagyis hamarabb rakja le kártyáit. Osztozkodás nincs!

A kombinációk kialakulása
Az osztást követően minden játékosnak négy kártya van a kezében. Kettő, három vagy négy azonos színű lap pontértékét, illetve három vagy négy azonos rangú lapot lehet figyelembe venni a pontszámításnál. A négy különböző színű lap értéktelen.

A kombinációk rangsora
Négy azonos rangú kártyalap: négy ász, négy király, négy felső, négy alsó, négy X, négy IX, négy VIII, négy VII.
Négy azonos színű kártya: Régen banda volt az ilyen kombinációk neve. Ezek értéke 41-34 lehet. 41 pontos lapunk van a 11 pontos ásszal és három 10 pontos lappal. 34 pontunk lesz azonos színű VII, VIII, IX és bármely 10 pontos lappal.
Három azonos rangú kártya: három ász, három király, három felső, három alsó, stb.
Három azonos színű kártya: Értékük 31-24 pont lehet.
Két ász: (22 pont); más lappár értéktelen.
Azonos színű két lap: Értékük 21-15 pont lehet. Pl. piros ász, piros király, 11 + 10 = 21 pont; vagy makk X, makk VIII, 10 + 8 = 18 pont.

A licitálásról
A ferbli - hasonlóan a pókerhez - az összehasonlító hazárdjátékok körébe tartozik. Fontos szerepe van itt is - akár a pókerben - a megfelelő taktikának, a megérzésnek és blöffnek. Négy azonos színű lap már komoly erő, négy azonos rangú kártya birtoklása pedig hatalom ebben a játékban. Az esélylatolgatás matematikailag is érzékeltethető, de ezt hagyjuk meg a pókerjátékosok gondjának. A két osztott lap ismeretében hozzuk meg első fontos döntésünket: betesszük a vizit, vagy nem játszunk a partiban. Könnyű a választás, ha azonos színű lapokat kaptunk, jó eséllyel várhatjuk a következő két lap legalább egyikét a már meglévőkhöz. Csábító, de veszélyesebb a helyzet, ha két azonos rangú kártyát szorongatunk. Ha pl. megkapjuk a harmadik királyt is, képesek leszünk minden hívást megadni. Nem is beszélve a negyedik király megszerzéséről! A legnagyobb dilemmát a két különböző színű és rangú kártya birtoklása okozhatja. És mint látni fogjuk a játékban, ez a leggyakoribb eset. Mit hoz a második körben osztott két lap? A józan ész azt sugallja, hogy ne adjuk meg a vizit, külső szemlélőként figyeljük a többiek csatáját. De milyen játék az, ahol - matematikailag - csak minden negyedik partiban vehetünk részt? Nem tanácsoljuk, hogy válogatás nélkül játszanunk le minden osztást, de azt sem, hogy két különböző színű lapot mindig el kell dobni. A választás a játékos dolga és csak a ferblicsata végén állapíthatjuk meg pénzügyi helyzetünk pillanatnyi állásáról, hogy milyen döntéseket hoztunk az este során. A nyertest szerencsésnek hívják, a vesztest pechesnek. Legyen bármilyen sorsunk a játékasztalnál, azért mindvégig tartsuk szem előtt a törvényt: a ferbli szerencsejáték.

Ferbli kifejezések
Girigáré: sorozat négy különböző színű lapból. Pl. tök IX, makk X, piros alsó, zöld felső. Ezen felül megkülönböztettek kis- és nagy girigárét. Előbbi volt a makk VII, zöld VIII, tök IX és piros X, utóbbi pedig a makk alsó, zöld felső, tök király és piros ász. A kombinációk sorában a kis girigáré volt a legerősebb, ezt követte a nagy girigáré, majd a felsorolásunkban is olvasható rangsor érvényesült. Nem volt általánosan elterjedt játékelem. Jókainál például egy helyen girigári néven a különböző színű VII, VIII, IX és X lapokat említi.
Sánta: tulajdonképpen dzsóker, azaz bármilyen színű és rangú kártya helyettesítésére használták. Sántának jelölték ki általában szegény Tell Vilmost, azaz a makk felsőt. A játékleírások megemlítik a négy sántával történő játékot. Ilyenkor "dzsókereknek" a X jelzésű lapok szerepeltek. A sánta állandó pontértéke 11 volt, de egyes kompániákban csak a helyettesített lap értékével lehetett elszámolni. Szintén Jókai említ egy ferblikompániát, ahol öt sántával ment a játék.
Veretés: az osztó lehetősége a bank növelésére. A harmadik és negyedik osztott lapért az aktív játékosoknak újabb téteket kell betenni, ez pedig azonos a vizi összegével, esetleg annak kétszerese vagy háromszorosa lehet.
Kóstáltatás: a körben az utolsó aktív játékos a hívás megadása mellett a vizi kétszeresét vagy háromszorosát kérheti a játékosoktól. Az első játékos ezt megadhatja vakon, azaz blindre, de lehetősége van előtte megtekinteni a harmadik és negyedik lapot. Blindelésnél a többi játékos nem nézheti meg a harmadik és negyedik osztott lapot, azok ismerete nélkül kell befizetni az elhangzott összeget.
Majzli: Az első két lapot senki nem nézheti meg. A hívásra jogosult első játékos összezárt kezében tartja a tétet, és a többiek "vakon" nyilatkoznak, megadják ezt vagy sem.

 

 

LAST_UPDATED2