Payday Loans

Keresés

A legújabb

Mind egy - mindenes 2.
A boldog élet bölcselete és poézise
2016. október 26. szerda, 08:14

Képtalálat a következőre: „1956 és a nők”

EUGÉNIUSZ NAGYKÖNYVE ABCD

Bölcs-balga, boldog-boldogtalan ember

Édenkertlakó és/vagy pokol/állatorvosi ló

Életminőségek – korképek – idézetek, igézetek

 

MARSCHALKÓ LAJOS

A sodródóknak

Te vagy a bűnös, nemcsak a zsarnok,

Te kis sodródó, te rongy akarnok.

Nem lenne rajtunk semmi hatalma,

Éhen pusztulna, útfélen halna

De te vagy és csak te vagy a pártja

Joga, hatalma, hóhéri bárdja

Kinyújtott karja, felemelt ökle

Te szállítod a tapsot dörögve

Te, ki a szolgák himnuszát zengi,

Te vagy a bűnös, névtelen senki.

Te vagy a bűnös, ki súgva mondod

Hogy szolgálod csak a gaz bolondot

S óh, bár a bicskád testvérbe mártod

Azért teszed, hogy megbontsd a pártot,

Ölni tudnék — mondod — ha látom

De a kenyerem, de a családom...!

Farizeusként nyögöd kereszted

S te vagy ki néped sírjába veszted

Mert mit neked a más vére dolga

Te vagy a bűnös, picinyke szolga!

Te vagy a bűnös, te porszem ember

Ki szent eszméért lázadni nem mer

Kinek csak a hasa a hazája,

Ki a korbácsot kutyaként állja

És követ raksz, hogy nőjön a gúla

Mindegy ha egy nép jajong alula

S tagadva Istent, hitet, vagy elvet

A fáraót ha csúcsra emelted

Kapj egy mosolyt, mely suhan feletted:

Porszem! A gúlát Te építetted.

A börtönt, bitót mind te csináltad!

Gazoknak létra meggörbedt hátad

Koporsót, rácsot, acél bilincset

Te alkottál, mert rothadt gerincet

Nyaldosó nyelved minden urat szolgál

Kicsi sodródó rossz szolga voltál!

Elvtelen tollnok, bőrödet mentő

Csinovnyik, bíró, öncélú bendő

Névtelen párttag, száz jelvényt hordó,

Te vagy a bűnös, kis napraforgó!

Te vagy a bűnös! Itt az ítélet!

Büntetésed a szép, szabad élet:

Mikor magadra hagy a diktátor

Melyben versenyre kelhet a bátor,

Mikor már nem lesz hol, kinek nyalni

Kicsi sodródó! — éhen fogsz halni.

Kidob minden párt, megvet a szabad

S hiába sírod hízelgő szavad

Szeméten nyúlsz el számkivetetten

Hiába jajgatsz: Uram! Mit tettem.

Szabadult néped betölti rajtad.

Itt az ítélet! Magad akartad!


*KORUNK

„ÉRTELMISÉGE”

Kenyérféltő sarlatánozó

A mundér becsülete minden előtt

A többet ártó, mint használó „segítő”

A megalkuvást kompromisszumnak álcázó

A király meztelenségét látni-láttatni nem akaró

A zsenit gáncsoló – a középszerűségben dagonyázó

A hatalomvédte bensőségben saját pecsenyéjét sütögető

Az urakkal egy tálból cseresznyéző – udvari mulattató

A partravetett halat simogató – légvárépítőnél lakbért szedő
stb.

*

 

BABILONI BÖLCSESSÉG

"Ha bölcs vagy,

a szerényebb utat választod,

hallgatsz és óvatosan beszélsz.

Ha szádat kinyitod,

az emberek tekintsék úgy,

mintha valaki kincseskamráját nyitja ki;

sértés és káromlás legyen számodra idegen;

kihívó szót ne mondj,

hazugságot soha;

aki fecseg, azt megvetik."

*

 

HUMORFÓBIA
Atavisztikus félelem - vicctelenség:
Nincs bátorsága elsütni egy jó poént,
Nehogy vérig sértsen egy hatalmasságot,
Aki nem tréfásan vághat vissza…

*

 

Képtalálat a következőre: „1956 és a nők”

BOLONDOKHÁZA
Beteg a pszichiáternek:
- Doktor úr segítsen! 
Minden éjszaka, amikor elalszom, 
az álmomban megjelenik egy törpe, és azt mondja: 
MOST PISILÜNK! 
És ekkor én mindig ágyba vizelek. 
Mondja meg, mit csináljak!
- Egyszerű! 
Ha újra megjelenne a törpe, 
mondja azt: MOST NEM PISILÜNK!
A beteg hazamegy, 
este 10-kor lefekszik aludni, és már jön is a törpe. 
A beteg összeszedi a bátorságát, s ezt kiáltja:
- MOST NEM PISILÜNK! MOST NEM PISILÜNK!
- Hát most nem is - mondja a törpe. 
- MOST KAKILUNK!!!

*


ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
Nem fér el egy csárdásban két dudás
Nem lehet valaki bíró a saját ügyében
Egymást ütő színek: csiricsáré páváskodó 
Az ellentétek/hasonlóságok vonzása-taszítása

*


AHHOZ KÉPEST
A vakok között félszemű a király
A kocsmában ő a legjobb filozófus
Melegebb van, mint tegnap: kb. 0 fok

*

LÉGY MERÉSZ!
Ki mer, az nyer
Bátraké a szerencse
A vakmerő Istent kísérti
Nem bátor az a ló, csak vak 
Gyáva népnek nincs hazája
Gyáva embernek se társa, se otthona

*


Képtalálat a következőre: „1956 és a nők”
PROJEKCIÓ –

ÁLMODIK A NYOMOR
Terápián a pszichológus

képeket mutogat a betegnek. 
Először egy kört ábrázoló képet mutat.
- Erről mi jut eszébe?
- Pina.
A pszichológus rajzol egy négyzetet.
- Erről mi jut eszébe?
- Pina.
A pszichológus rajzol egy háromszöget.
- Na és erről mi jut eszébe?
- Pina.
- Hát azt hiszem a probléma egyértelmű. 
Maga túlságosan sokat gondol a nemi életre.
- Én? Hiszen maga rajzol folyton pinát.

*


ÁLDÁS VAGY ÁTOK
Gyermekáldásból elrontott komisz kölök
Főnyereményből sok irigy, ellenség és mizantrópia
A szerencséd elbizakodottá tesz és nagyon pofára esel 
A három kívánság népmese és Puskin aranyhalas verse

*


Faludy Ferenc 
Forgandó szerencse

Fortuna szekerén okosan ülj,
Úgy forgasd tengelét, hogy ki ne dülj,
Ha szépen vezetett,
Ha miben kedvezett,
Ha miben kedvezett, meg ne örülj,
Fortuna szekerén okossan ülj -
Fortuna szekerén okossan ülj.

Jó kedve s kereke egyaránt jár,
Forgandó, változó, ma kinccsel vár,
Holnap lenyomorit,
És megint bóldogit,
És megint bóldogit, elhigyjed bár,
Jó kedve s kereke egyaránt jár -
Jó kedve s kereke egyaránt jár.

Érdemre nem tekint, szemtelen, vak,
Kire ma vont-aranyt, holnap szürt rak,
Tudják, kik táborát
Lakták és udvarát,
Lakták és udvarát, sok nagy urak,
Érdemre nem tekint, szemtelen, vak,
Érdemre nem tekint, szemtelen, vak.

Hol édes jó anyád, hol mostohád,
Dolgárul senkinek számot nem ád.
Megböcsül, megaláz,
Magasztal, legyaláz,
Magasztal, legyaláz, bút hoz reád,
Hol édes jó anyád, hol mostohád,
Hol édes jó anyád, hol mostohád!

*


HÜBRISZ 
(gör.: elbizakodottság, gőg) : 
a görög elképzelés szerint a hübrisz 
az ember mértéktelen és bűnös önteltsége, 
mely elvakultságában (até) túlteszi magát 
az istenség által megszabott korlátokon, 
s ezért a Nemeszisz lesújt rá. 
Az elképzelés a görög mondákban (pl. Tantalosz), 
a tragédiában és a világértelmezésben döntő szerepet játszott 
(a szerencse hirtelen változása és a türannoszok bukása). 
Az ókorban még a szerencsében való túlzott bizakodás is 
hübrisznek számított (Niobé- és Oidipusz-mítosz).

*

AZ KIABÁL, AKINEK A HÁZA ÉG
Bemegy egy ember a pszichológushoz. 
A feje tetején tükörtojás, 
a fülén egy-egy sült szalonnaszelet lóg. 
A pszichológus leülteti, 
és a legegyszerűbb kérdéssel kezdi, 
nehogy még jobban megzavarja 
az amúgy is meglehetősen feldúltnak látszó férfit.
- Miért fordult hozzám, uram? - kérdezi tőle.
- Doki! Én úgy aggódom a bátyám miatt!

*

Képtalálat a következőre: „1956 és a nők”

MAGYAR NÉPI JÁTÉKDAL

Süssünk, süssünk valamit,
azt is megmondom, hogy mit:
lisztből legyen kerekes,
töltelékes, jó édes.

Sodorva, tekerve,
túróval bélelve,
csigabiga rétes,
kerekes és édes.

*

VAK TYÚK IS TALÁL SZEMET
A bolondokat vizsgáztatják. 
Megkérdezik az elsőtől:
- Mennyi 2x2?
- 56.
- Sajnos nem. Következőt! Mennyi 2x2?
- Péntek.
- Sajnos nem. Következőt! Mennyi 2x2?
- 4.
- Igen! Hát hogy jött rá?
- Kivontam az 56-ból a pénteket.

*

NYELVTÖRŐ
Mit sütsz, kis szűcs, sós húst sütsz, kis szűcs? 
Mit sütsz, kis szűcs, sós strucchúst sütsz, kis szűcs? 
Jobb egy lúdnyak tíz tyúknyaknál.
Meggymag vagy, vagy vadmeggymag vagy?
Egy meggymag, meg még egy meggymag az két meggymag.

*


Képtalálat a következőre: „1956 és a nők”

EVÉS-IVÁS
Mértéktelen zabálás
Aszkézis, lelki célú koplalás
„Szépségért” önkínzás, „fogyózás”
Hol habzsolás, hol önsanyargatás
Kiéheztetés, szomjaztatás mint kínzás
Egészség helyreállításáért diéta
Tiltakozó éhségsztrájk
Vallási böjt (ételből is)
Kényszertáplálás – tömés 

*

EGYÜTT

Összefogásban az erő

Sok lúd disznót győz(het)

Milyen vékony szálakból lesz hajókötél?

Egy mindenkiért, mindenki egyért

Ha Isten velem, ki ellenem

*

FALKASZELLEM
Mindig a többséghez állsz,
A csőcselékben, csürhében érzed erősnek magad
A sportversengésben is mindig az erősnek drukkolsz?

*

MORBID HUMOR
- Mondd kapitány! Miért van a te bal lábad helyén egy tuskó?
- Hát tudod, 1845-ben részt vettem egy hatalmas csatában. 
Csak úgy röpködtek a gránátok, az ágyúgolyók... 
és az egyik eltalálta a lábam. Azóta falábam van.
- És miért van a jobb kezed helyén vaskampó?
- 1849-ben is volt egy hatalmas csata. 
Egymás után fütyültek a gránátok, 
és az egyik elvitte a karomat.
- És mondd kapitány, miért van a jobb szemed helyén üveggolyó?
- 1850-ben egy szigeten kötöttünk ki, 
és ott a szemembe repült egy szúnyog.
- És egy szúnyogtól...?
- Igen, mert tudod, akkor még nem szoktam meg az új kezemet.

*

Képtalálat a következőre: „1956 és a nők”
SRAMLI EGYVELEG

Sej-haj Rozi, vasárnap kirándulunk, 
meglásd Rozi, hogy unatkozni nem fogunk. 
Két szép szemed, hamisan kacsint le rám, 
s nóta közben súgom neked, hogy egy csókra szomjas a szám. 

*


Én elmentem a vásárba 
Schneider Fánival, Schneider Fánival, Schneider Fánival.
Vettem neki piros szoknyát 
három fodorral, három fodorral, három fodorral.

Mire a Schneider Fáni, de azt mondta, 
hogy nem kell néki piros szoknya, 
inkább kell neki gavallér, aki néki csókot ígér.

Schneider Fáni, de azt mondta, 
hogy nem kell néki piros szoknya, 
inkább kell neki gavallér, aki néki csókot ígér.

*

SCHNEIDER FÁNI

Az életem mostan azért szomorú,
Azért szomorú, csak azért szomorú,
Mert Fánival tört ki a nagy háború,
A nagy háború, a nagy égi háború.

Mert néki kell a gigerli és nékem kell a nő,
És a szerelmem nőttön nő, ez itt a bökkenő.

És bármit is megpróbálok, az semmit se használ,
Mert néki juszt is csak csupán gigerli imponál:

Elmentem én a vásárba Schneider Fánival
Schneider Fánival, Schneider Fánival
Vettem néki piros szoknyát három fodorral, 
Három fodorral, három fodorral

Mire a Schneider Fáni csak azt mondta:
Nem kell néki piros szoknya,
Inkább kell néki gigerli,
Az őt jobban ingerli!

Mert a Schneider Fáni csak azt mondta:
Nem kell néki piros szoknya,
(Hogy hát) Inkább kell néki gigerli,
Az őt jobban ingerli!

Képtalálat a következőre: „1956 és a nők”