Payday Loans

Keresés

A legújabb

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve - 69.
A boldog élet bölcselete és poézise
2016. szeptember 24. szombat, 07:25

Erdélyi.jpg

200 éve született Erdélyi János költő, kritikus, esztéta, filozófus, akadémikus.

ERDÉLYI JÁNOS: MAGYAR KÖZMONDÁSOK KÖNYVE

Képtalálat a következőre: „szent mihály lova”


Mezítelent nem lehet megfosztani. (5708.)

5514.
Eltört a mécses. (1386.)

5515.
Döglött méh nem ad mézet.

5516.
Szorgalmas mint a méh.
a) Méhecske meg nem száll dögön.

5517.
Nem méltó méltatlant pénzeért dicsérni.

5518.
A jó ménló vagy megvakul vagy megbénul. (1535.)

5519.
Kétszer mér, egyszer vág.
Legtökéletesebb jellemzése a jó mesternek. Mielőtt vágna, jól megméri, meggondolja: helyesen lesz-e.

5520.
Méreg kostolással is megárt.

5521.
Nem iszszák a mérget fa kupábul.

5522.
Sok mérget nyel.
Sok boszuságot kell szenvednie.

5523.
A méreg csak méreg arany pohárbul is.

5524.
Méreg sem árt neki.

5525.
Ördög mérte mérföld.
Azt mondják az alvidéki mérföldekre hogy azokat az ördög mérte, annak is elszakadt a láncza, s azért olyan nagyok.

5526.
Betelt a mérték. (1518. 3730.)

5527.
Megüti a mértéket. (6461.)

5528.
Mérték nélkül is megszabják a nadrágot.

5529.
A milyen mértékkel te mérsz, oly mértékkel kapod vissza.

5530.
Jó mértéket tartani.

5531.
Mértékletesség legjobb örökség./kivánt egészség. KV.

5532.
Mész, bors, csuklya, sok roszat elfedez. K.

5533.
Kinek mesze nincsen, fehérfölddel meszel.
Német: Wer keinen Kalk hat, musz mit Lehm mauern.

5534.
Mind esze mind mesze.

5535.
Mészáros, keze, lába, mind sz..ros, az erszénye aranyos.

5536.
Mészáros nem könyörül a bárányon. (2564.)

5537.
Mint a kancsal mészáros. (1319.)

Képtalálat a következőre: „méz festmény”


5538.
Méz nyalatja magát.

5539.
A ki sok mézet nyal, sok keserüt is fal.

5540.
Nincs édesebb mint a méz.

5541.
Üvegen által nyalat mézet. BSz.

5542.
Mézből se jó a sok. (6816.)

5543.
Mézből is mérget szí.

5544.
Ki mézet metsz, ujjait nyalogatja.

5545.
Ha egy kád méz egy pénz volna is, de a kinek nincs, meg nem veheti. K.

5546.
Méziz alatt méreg.

5547.
Mi van mit tenni, ha meg kell lenni.

5548.
Miatyánk! bárányláb. D. (2575.)

5549.
Tudja mint a miatyánkot. ML.
a) Sok miatyánk, kevés vakarcs. B.

5550.
Jobb a kicsin édes miénk mint a sok másé.

5551.
Szent Mihály után, ha harapófogóval huznák is a füvet, még se nő.

Képtalálat a következőre: „szent mihály lova”


5552.
Elvitte szent Mihály lova.
Az a hordozható szék vagy akár két rud, melyen a koporsó vitetik.
Már engemet ide s tova
Elvisz a szent Mihály lova. Csokonai.

5553.
Fél a czigány szent Mihálytól.

5554.
A mit Miska megtanul, Mihály sem felejti el.

5555.
Meghuzta mint Mihály bátyám a kalamárist.
Egy Mihály nevü öreg czigány bement az irnoki szobába, hol nagy fekete üveg volt az asztalon tintával teli, s epedő szemeket vete rá. – "Mi az," kérdé, "üveg vagy kalamáris?" – ,Kalamáris,' felele az ifju irnok. – "Hadd lenne az kalamáris, csak én meghuzhatnám." – ,Lehet!' Ekkor a czigány szájához tevé, de mihamar elkapá, mondván káromkodva: "tinta ez, nem kalamáris!" – Alkalmazható: mikor valaki csalódik, nem azt nyervén, a mit ohajtott.
a) Bekukkant mint bolond Mihók Debreczenbe. (3948. 5572.)

5556.
Éldegél, mint Mike malacza a piaczon. D.

5557.
Magas Miklós mennybe néz. B.

5558.
Milyen a jó nap olyan a fogadj isten.
"Milyen" (minő) "olyan" szinte tömérdek közmondást formálnak, s itt rendesen az köttetik össze, mi már magátul is legszorosabb viszonyban áll egymással, p. ok és okozat, lényeg és mellék, birtokos és birtok. Legnevezetesebbek:
Minő a gazda, olyan a bor.
Milyen az aszony, olyan az eczet.
Milyen az anyja, olyan a lánya.
Minő a fa, olyan a gyümölcs.
Minő a legény, olyan a gatyája.
Minő a mosdó, olyan a kendő.
Minő a kérdés, olyan a felelet.
Minő a köszönés, olyan a fogadás.
Minő a tőke, olyan a bor.
Minő a mag, olyan a gyümölcs.
Milyen az evése, olyan a dolga.

5559.
Nem illik minden mindenre.

5560.
Mindenhez látó, semmivel biró. KV.

5561.
Kiről minden szól, kell abban valaminek lenni. KV.

5562.
Mindenütt és mindent mindentül el ne végy. KV.

5563.
Nehéz mindenkinek kedvét találni.

5564.
Mindenkinek tetszeni lehetlen, akarmi bolondság.

5565.
Ha mindnyájunk jó volna, nem lenne tarka a világ.

5566.
Mindnyájan emberek vagyunk.
a) Mindnyájunknak kettő az orra lika.

5567.
Irigy mint a mirigy.

5568.
Hamar mise, kurta predikáczó, hoszu kolbász. (4538.)

5569.
Kis mise, nagy mise, utoljára semmi se.
Arra mondák, ki hivatalkeresésben minden érdeknek áldozott a pártoknál, s utoljára is kimaradt.

5570.
Benne vagyunk mint miskolczi aszony a pinczében.

5571.
Pislog mint a miskolczi kocsonya. (2652.)

5572.
Bohó Misi, de hájas.
Bolond ugyan, de vagyonos.

5573.
Mindig egyforma mint a mocsai haraszt. Cz.

5574.
Inkább megtetszik mocsok egy tiszta ruhán hogysem a fazékon. P.
Jobban megtetszik mocsok a tisztán mint a fazékfülön.

5575.
Gözühordta mogyoró.

5576.
Nem ér egy férges/lyukas mogyorót. P.

5577.
Nem hordja gözü férgesét a mogyorónak. (135.)

5578.
Ki sokat válogat a mogyoróban, utoljára férgesre talál.

5579.
Kifogyott mint mogyoró a tokjábul.

5580.
Mogyorófa olaj, furcsa olaj.
a) Mogyorópej.
Képtalálat a következőre: „szent mihály”