Payday Loans

Keresés

A legújabb

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve - 64.
A boldog élet bölcselete és poézise
2016. augusztus 22. hétfő, 07:37

Erdélyi.jpg

 

200 éve született Erdélyi János költő, kritikus, esztéta, filozófus, akadémikus.

ERDÉLYI JÁNOS: MAGYAR KÖZMONDÁSOK KÖNYVE

Szóld el, szóld; tul lőtték, ide áll az ajával. M.
Homályos szerkezetü km. Tul vagy amott lőni, s ide állni az ajával vagyis a nyilvesszőnek készült rovátékkal. Molnár igy világosítja: Alia Menecles, alia Porcellus loquitur. Rázmán pedig ebből ily értelmet fejt ki: mikor valaki sokat beszél (szóld el, szóld) mi semmit sem tartozik a dologra (tul lőtték, ide áll az ajával).

5184.
Meg vagyok lőve. (4962.)

5185.
Ha görbe nem vón a lőcs, nyujtó lehetne.

5186.
Előbb állt a lőcscsel.
Elillant a lőcs árával.
Lopott s odább állott vele.

5187.
Lassabban a lőcs árával.
Azaz bünös vagy, ne beszélj oly fennyen.

5188.
Kivül a lőcs a kereken.
Igy szoktak kiabálni szekeresek után, kik azt gondolván hogy valamit elvesztettek, szorgalmasan körülnézik a szekeret, de csak időt vesztenek.

5189.
Lőcsre kapott mint a pap.


5190.
Régi hires lőcsei forma.
Azaz régi, divatból kiment forma.
a) Hét országra szól mint a lőcsei kalendáriom.

5191.
Lőrincz van a dinnyében.
Azaz Lőrincz napja után megrothad a dinnye, s nem jó enni. Valaha ez igaz lehetett, de mailag nem ugy van, mert Lőrincz napkor még javában a dinnye.

5192.
Soká készül mint Lucza széke.
Szokás Lucza estvéjén székcsináláshoz kezdeni, minek az a törvénye hogy minden nap egy vágást kell rajta tenni s ugy késziteni el karácsonestvére vagyis az éjféli misére. Közhit szerint a ki egy ily széket csinál s a misére magával vivén, ott rá ül, s maga körül bottal a földön egy kört ir le, mindazokat meglátja, kiket látni ohajt, e büvös körben.

5193.
Megesik egyszer lud a jégen. KV.

5194.
Legyen lud, ha kövér.

5195.
Legyen lud, ha kövér, együk meg, ha fehér.
Egy kanonok asztalára nem böjti napon halat adott fel a szakácsné, s kérdeztetvén: hogy van ez, mikor ma nincs böjti nap? felelte: kövér az mint a hizott lud, (szalonnával levén megtüzdelve). "Jól van!" mondá ráhagyással a főpap, "legyen lud, ha kövér." – Ezóta e km. szóvitábani ráhagyást jelent országosan.

5196.
Nagyobb csuda, ha egyszer eszterhára száll a lud hogysem napestig ott sétál a kakas. P.

5197.
Tengeren innen, tengeren tul, csak lud a lud.
Német: Flög' eine Gans über's Meer
Käm' eine Gans wieder her.

5198.
Ludra költesz szénát.

5199.
Ludtól tanul a liba. (1426.)

5200.
Mikor elvitte farkas a ludat, akkor tetszik meg ize.

5201.
Nincsen olyan mint a lud,
Nem kell neki gyalog ut.

5202.
Luddá lett.
Luddá tették. (5120.)

5203.
Olyan mint a szárnyaszegett lud. M.

5204.
Őrizkedik mint lud az eszterhától.

5205.
Gágog mint a lud.

5206.
Ludak törvénye: kiki magának.

5207.
Te is ludas vagy.
Ludas azaz részes vagy valami csin elkövetésében.

5208.
Előbb szól a ludas aszony. D.

5209.
Magára vesz mindent mint a ludas aszony. (5844.)

5210.
Majd visszaveri a Ludas Matyi. (46. 5333.)

5211.
Ludvércz is tudja, hová vigye a pénzt. (Lásd: lidércz.)


5212.
A keserü füvet luggal forrózzák le.

5213.
Kivitte a lugját. (4387. 5017.)
Német: Er musz das Bad austragen.
a) Fejére telt a párlug.
b) Lutheranus; nagy lutheranus. (5397.)

5214.
Bedugni egy lyukat.
Azaz kielégíteni egy szükséget, helyre ütni a fogyatkozást.

5215.
Könnyü kis lyukat bedugni.

5216.
Só lyukamba.
Gyermekek játéka, mit néhutt csikuska vagy disznócska névvel neveznek, ugy esik hogy körül, annyin a menynyin, lyukat ásnak, s benne tartják botjaikat. De ásnak a többi lyuk középpontjaul egy nagyobb lyukat is. Most az a kötelessége egy más társuknak, ki kondás nevet visel, hogy egy kemény, lapta forma, fa gümőt a középponti lyukba behajtson, megjegyezvén hogy a lyukak mellett álló fiuk ez ellen mindent elkövetnek s botjaikkal tovább ütik a fa golyót. – Ha e játék alatt valamelyik elmegy igy mondja: só lyukamba! Azaz e lyukat senki el ne foglalja; tehát tiltakozik. Mert ha a kondás be találja hajtani a középpontba disznaját, ekkor igy parancsol: lyukról lyukra! Erre a fiuk egymás után változtatják állásukat, s a kondás igyekszik botjával valamelyiknek lyukát elfoglalni, s kinek helye nincs a szélső lyukak körül, az lesz a kondás; különben kondás marad a régi; a tiltakozó lyuka elfoglalhatlan.

5217.
Lyukról lyukra.
Azaz igyekezzél állást foglalni el magad számára.

5218.
Olyan a lyuk: ha hozzá adsz, fogy, ha elveszesz, nő.

5219.
Annyi mint aratáskor a lyuk. (Lásd: lik.)

5220.
Ma nekem, holnap neked.
Latin: Hodie mihi, cras tibi.
Német: Heute mir, Morgen dir.

5221.
Ma pénzért, holnap ingyen.
Német: Heute für Geld, Morgen umsonst.

5222.
Jobb ma nekem egy, kettő, mint holnap tizenkettő.

5223.
Jobb ma egy veréb mint holnap egy tuzok.

5224.
Ki a mát megadta, holnapot nem igért.

5225.
Mit ma elvégezhetsz, ne halaszd holnapra.

5226.
Ki adott mára, ismét ad holnapra.

5227.
Nem ma lesz az!

5228.
Oly igaz mint a mai nap.

5229.
Ma sült. (Lásd: holnap.)
Azaz uj; p. ma sült gróf, ma sült nemesember, ki ebben aztán már kevély is.