Payday Loans

Keresés

A legújabb

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve - 64.
A boldog élet bölcselete és poézise
2016. augusztus 12. péntek, 07:33

Erdélyi.jpg

 

200 éve született Erdélyi János költő, kritikus, esztéta, filozófus, akadémikus.

ERDÉLYI JÁNOS: MAGYAR KÖZMONDÁSOK KÖNYVE

 

Hess légy! ne szállj rám.

5025.
Légy nem madár. (1. 7861.)

5026.
Légyből is elefántot tüntet. BSz. (3662.)
Latin: Elephantem ex musca facis.
Német: Aus einer Mücke einen Elephanten machen.

5027.
Ha ő szép, a légy is madár.

5028.
Szárnyán a légy is elviheti.

5029.
Tudja, mitől döglik a légy. (2526.)

5030.
Döglött légy.
Igen gyáva, magával is jól tehetlen.

5031.
Légynek sem árt. (854.)
Igen ártatlan, szelid természetü.

5032.
Légynek se mondd: kidongja.

5033.
Tejbe ugrott légy.
Fekete leányra mondják, mikor fehérbe öltözik, s ezt igen izlésnélkülinek tartják közönségesen.

5034.
Legyet buzogánynyal.
Gyöngét nagy erővel támadni meg.

5035.
Olyan mint légy az aludttejben. (5033.)

5036.
Nyalakodik mint a légy.

5037.
Alázatos mint az őszi légy.

5038.
Tétova száll/Mindennek neki megy mint a vak légy.

5039.
Szemtelen mint a piaczi légy.
a) Egy csapással két legyet.
b) Lába szárán csapja a legyet. (4460. 4461.)5040.
Hálni jár belé a lélek.
Csak alunni jár belé a lélek. F.

5041.
Lelkével is adós, az is ördögé. (41.)

5042.
Hozzá nőtt a lelke. KV. (5047.)
Arra mondják, ki soká betegeskedik, s nehezen hal meg.

5043.
Nincs több a lelke körül.
Azaz utolsó fillérét is kiadta, elköltötte.

5044.
Hamis teste, lelke./a lelke.
Maradjon magának,
Nem hiszek szavának,
Hamis teste, lelke
Szőkének, barnának. Népd.

5045.
Ha száz lelke volna, se hinném.

5046.
Nincsen lelke, hanem csak párája.

5047.
Szarva nőtt a lelkének. (5042.)

5048.
Lelkére hal meg.

5049.
Ezer a lelke. (5266. a.)
Igen bátor, sőt vakmerő emberre szokták mondani.

5050.
Van lelke.
Mintha mondanák: nem tehetek fel oly roszat felőle, hiszen van benne annyi lélekismeret. Ezzel ellenkező: nincs lelke.

5051.
Lelke rajta.
Essék minden az ő rovására; legyen az ő büne vagy érdeme.

5052.
Lélek, a mi elevenít.

5053.
Lélekvesztő.
Kisded, biztalan csónak neve, minő főleg a tiszavidéken van sok.
Aztán ily erősebb kifejezések: veszett a lelke, gonosz a lelke, fekete lelkü, lélekben járó, lelke kinja (190.), lelkemtől lelkezett, nincs annyi lelke, lelkéhez nem fér, el nem viszi lelkén, lelkére köti, lelkére szól, lelkére hagyja, lelkétől megválva, lelkem háza, azaz testem, gyomrom (megvertem a lelkem házát, azaz jóllaktam) stb.

5054.
Jó lélekismeret nem fél száz prokátortul. Sz.

5055.
Nagy hóhér a rosz lélekismeret. (5665.)

5056.
Lélekismeret ezer tanu.
Latin: Conscientia mille testes.
Német: Gutes Gewissen ist tausend Zeugen werth.

5057.
Lelkismeret tudja legjobban, mit ember titkon cselekszik.

5058.
Szürujjában lelkismerete.

5059.
Rosz lelkismeretü ember azt gondolja: minden ő róla beszél.

5060.
Lépet hány.

5061.
Lépre került.

5062.
Hogy madarat csalják, lépet zöldre hagyják. (7944.)

5063.
Majd leszakadt a lépem. (8002.)
Azaz igen sebesen és sokáig futottam.

5064.
Más lépe, más képe.
Más a belseje, mint a külseje.


5065.
Elvéti a lépést. P.

5066.
Lépést tartani.
Azaz egyenlően haladni, p. müveltségben lépést tartani az idővel, a kor lelke és erkölcsével.

5067.
Jó lésza tart jó sövényt. KV.
Kis-Viczay ezt teszi ki vele: honos alit artes, becsület tartja fel a müveltséget.

5068.
Más léte mint képe. D. (5064.)
a) Léva, Tátika lejtőt jár, de Csicsó is vendéget vár. Sz.

5069.
Lévai fejkötő.
A lévai piaczi kofákról am. pof, pofozkodás.

5070.
Nem tarthat örökké, mint a lévai kemencze.
Egy fazekas kemenczét állíta fel Léván, mi nem sokára összedölt. Hivaték tehát, de minden szemrehányás ellen azzal védte a kemenczét: hogy nem tarthat örökké. Innen ment közmondássá: nem tarthat örökké, mint a lévai kemencze.

5071.
Liba, volt most lud.

5072.
Libábul is kitör a ludméreg. (619.)

5073.
Anyányi liba.
Nagy leány, kevés ügyességgel, okossággal.

5074.
Libapásztor sem lesz belőled.

5075.
Lidércz is tudja, hová vigye a pénzt.
Lidércz a magyar nép hitében valami tüzi manó, mely mint a tüzet tápláló lég, kulcslyukon is befér, s a legelzártabb helyeket is, csukott erszényt, csukott ládát, a nélkül hogy gyujtana, meglátogatja. Természete a pénzhordás, gazdagítás. Ezért mondják a hirtelen gazdagvóra: lidércze van. Lakása: posványok, várdüledékek, barlangok, temetők, vagyis dohos, penészes helyek. Ha lidércz-tüzekről hallunk, ez csak erősíti a fönebbi véleményt.

5076.
Lidércze van.

5077.
Lidérczet imádja, csak hogy pénzt hozzon.

5078.
Likon kivül jó alkudni. KV.
Szabadon jó embernek a maga ügyét védeni, nem pedig mikor már el van zárva.

5079.
Bolond likból bolond szél fuj.

5080.
Fehér liliomnak is fekete árnyéka. (3293.)

5081.
Fehér mint a liliom.

5082.
Ruházkodik mint a liliom. (2345.)

5083.
Liptai sajtot ad hogy lovat nyerhessen. (6893.)

5084.
Liszt is elfogy, ha sok markon megy keresztül.

5085.
Ha tömjén nincs, liszttel is áldozunk.

5086.
Se liszte, se tiszte.

5087.
Lisztlopó. (4686.)
A molnárokat ugy szokták csufolni, hogy maga kalapját leveszi valaki és belé nyulván, kavar, kever benne, mintegy jelentvén általa a molnárok fogását, kik a lisztet igen szétmorzsolják, hogy annál kevesebb menjen a zsákba, melyet parázsliszttel szoktak visszaadni. Ezzel egy értelmü: lisztes. Innen: lisztes vagy am. lopásban részes vagy.

5088.
A kétszer sütés liszten is elmulik.

5089.
Piros mint a lisztes zsák.

5090.
Lisztes zsák.
Gunyneve népnél a fehér posztó nadrágos katonának.

5091.
Olyan mint a lisztláng.

5092.
Hamar lobban. (3850.)

5093.
Templomba is későn jön a lomha.