Payday Loans

Keresés

A legújabb

Eugéniusz: Boldog/talan ember – 2.  E-mail
Emberélet rontások - intenzív osztály
Írta: Jenő   

EUGÉNIUSZ

A BOLDOG EMBER ABCD

Életminőség-vizsgálódások XXI.

A teljes emberélet-lényeg,

test, szellem és lélek magyarul – 2.

Reviczky Gyula

Az uj nyolcz boldogság

 

Boldog, ki nem hajszol szünetlenül

Téged, szomjat nem oltó gyönyörűség!

Ki mértéket tart, higgadtan hevül

S járt útadon halad, középszerűség.

 

Boldog, kit röpke vér, hig agyvelő

Eszmék lidércznyomásitól megóvnak;

Ki a gyönyör kertjében vakmerő,

Közelségét nem sejtve a kigyónak.

 

Boldog, ki mint az óraszerkezet

Szabályszerűen jár le minden órát,

Egyformán ütve, delet, éjfelet,

Mert gép törvénye hajtja mutatóját.

 

Boldog, kinek nyugvást jelent az éj,

Ha rendben van veséje, mája, gyomra!

Kinek, mint kit természet olta bé,

Fogékonysága sincs más fájdalomra.

 

Boldog, ki csak nősz', alszik és emészt.

Vak ösztönét követve, mint az állat.

És nem vesz ama küzdelembe' részt,

Mely új Bábel-toronyt építni fárad.

 

Boldog, ki elveket könnyen cserél;

Igazságot tipor, ha ez a haszna;

Ki megfogadja, hogy szemet szemér'

S a sértést kamatostul visszaadja.

 

Boldog, ki czudarok közt czudarabb,

S tanulva emberek rosz fajzatátul,

Magának útat fölfelé harap

Furfangosan, fortélyosan, falánkul.

 

Óh boldog, a ki mer, boldog, ki mar!

Lehetsz igaz, lehetsz bölcs, jó, erényes;

Önzés az élet, háború, vihar,

S pusztítnod kell a gyöngébbet, hogy élhess.

*

Ne légy szeles.
Bár a munkádon más keres -
dolgozni csak pontosan, szépen,
ahogy a csillag megy az égen,
úgy érdemes.

J. A.

*

A háború logikája –

az ellenfél megsemmisítése

(lélektan – ideológia – fegyverek)

 

*

 

A

háborús

cenzúrázott

agitáció és propaganda

(az ellenséges katona nem ember)

 

*

 

Nem

emberek,

de szellemiségek

ellen csatázunk

 

*

 

A

Nap

isteni vonása:

egyformán süt

jóra és gonoszra

 

*

 

A

hétfejű

sárkányok

legyőzhetősége

(gebe-táltosparipával stb.)

 

*

 

Elidegeníthetetlen

emberi jogok és kötelességek?

 

*

 

Az

emberi méltóság

rangjába beleszületni – elveszíteni?

 

*

 

Kontroll –

ellenőrzés –

szúrópróbaszerűen ellenőriz

 

*

 

Őrség –

őrző a strázsán –

őrjárat – éberség

 

*

 

Minden eladó –

mindenki megve(szteget)hető

 

*

 

Mihez

és kihez képet

méred magad –

magad és a mindenség…

 

*

 

Másod

szereposztásban

is csak statiszta vagy?

 

*

 

Vidám barakk

és a gerincmegpuhítás –

megalkuvó magyar írástudók

 

*

 

Az

úgynevezett

értelmiségi elit

végleg elmaradt

nyilvános gyónása

és vezeklése, penitenciája

 

*

 

Nálunk

a bölcsek köve –

felsőbbrendű és csalhatatlan

 

*

 

Dosztojevszkij:

Bűn és bűnhődés

/Raszkolnyikov

A(z ön)kiválasztott

mindent megengedhet magának?

 

*

 

Az

igazsághoz

keresztülhazudhatjuk-e magunkat?

 

*

 

A

hatalom akarása –

hatalom a hatalomért

 

*

 

Egzaltáltság,

küldetéstudat –

fanatizáló népvezér

 

*

 

A

cél

minden

eszközt szentesít –

minden megengedett

 

*

 

Terroron keresztül

a szabadság birodalmába?

(A szabadságra kényszerített nép…)

 

*

 

A

legszebb

eszmék nevében

a legembertelenebb politika

 

*

 

Kommunista

utópia és antiutópia –

aki nem velünk, ellenünk

 

*

 

„Fel-

világosodás”:

a vallás is csak

babona – vagy a nép ópiuma

 

*

 

Kommunista

és fasiszta fanatikus

vallásos hit diktatúrája

 

*

 

Perfekcionista ember

és evilági paradicsom mítosza

 

*

 

Az értelmiségi az,

aki mindig másoknak jobbat akar

 

*

 

Borban

az igazság

és a vigasz

és a nóta és az orvosság

 

*

 

Absztinens alkoholista –

anonim alkoholisták klubja

 

*

 

Mire

a szőlőszem megérik,

s abból szüret után must, bor lesz

 

*

 

Amíg

lélegzem,

addig remélek –

a remény hal meg utoljára

 

*

 

Csökkent értékű

embernek érzed magad?

 

*

 

Ami

csakis

kegyelemből lehet,

ajándékba kaphatsz,

arra jogot formálni?

 

*

 

A

munkahely

és a család/tévé

és a közlekedés

„szenthármassága”

 

*

 

Akár

meg is ölhetnek,

mégsem árthatnak?

– Sztoikus tanítás…

 

*

 

A

legtöbbet

az élettársad árthat –

vagy használhat neked

 

*

 

Jobb

egyedül, elváltan,

mint rossz házasságban –

de a legjobb: párosan szép

 

*

 

Halandóságunk tudata,

mint inspiráló terminus

 

*

 

Ami

csak

az enyém –

és a mi közös,

s ami kölcsön van nálam

 

*

 

A

grundfoci:

öröm vagy üröm –

a legjobb lehet a legrosszabb

 

*

 

Akinek

se kutyája, se macskája –

s aki állatbolond („kedvenc”)

 

*

 

Mindent

tud a humorról,

érti a viccet – de nem élvezi

 

*

 

Mindent

tud az alázatról,

de még sosem élte át

 

*

 

A jó,

a szép

és az igaz

hármas

egysége

 

*

 

Optimalizálás:

a még nem jó –

a már nem jó –

és amikor pont jó

 

*

 

A

gyerek

gondviselője

a (nevelő) szülő

és a felnőtté: isten?

 

*

 

Földbe

magot vető,

földműves és kertész –

gondozó, ápoló, művelő

 

*

 

Tűz:

melegítő,

forraló, sütő –

égető, ölő, perzselő

 

*

 

Víz:

tisztító,

éltető, öntöző –

pusztító, gyilkoló

 

*

 

Oltár

és áldozat –

életáldozat és ételáldozat

 

*

 

Mi

mindenre

lehet használni

egy okoska botocskát?

 

*

 

Kéz

és láb –

eszközök –

kézifegyver –

lőfegyver – vegyi stb.

 

*

 

Fegyver

nélkül is

mi kárt tehetsz

egy másik testben?

 

*

 

Szándék

és következmény –

a pokolra vezető út

 

*

 

Milyen

szavaknak

van a legtöbb

szinonimája? Miért?

 

*

 

Eufemizmus:

nem vénlány, hanem

szingli életformát választ

 

*

 

Három-

milliárdból

megtalálni

az egy igazit –

leszűkíti a kört…

 

*

 

Kinek

lehetne

halálélménye?

Csak a halál előtt van élet…

 

*

 

Konformista nyájbirka

vagy csodabogár különc?

 

*

 

A

szélsők

közelsége:

gyáva és vakmerő –

és a bátor középút…

 

*

 

Elég

egy csepp méreg –

elég egy szál gyufa,

és már túl nagy a baj

 

*

 

Ha

az orrod

piszkálod,

ki figyel oda

a nagy igazságodra?

 

*

 

Kik

és

hogyan

élték túl

a haláltáborokat?

 

*

 

Gondolkozni

és verset költeni

mindenhol-mindenkor lehet

 

*

 

Az

örök

szellemi igazság

egy életre tulajdonod

 

*

 

Aki

fegyvert ragad,

fegyver által vész el

 

*

 

Rút

viszályt szító –

ádáz Erinnisz almája begurítva

 

*

 

Kereskedő

és/vagy kalmár –

A velencei kalmár

Zsidó-keresztény páros

 

*

 

A

szegény emberek

nem uzsorás bankja:

a nekik is hitelező

mindenkori zálogház

 

*

 

Zálogosdi játék –

mit érdemel az a bűnös?

Zálog: beadás és kiváltás

 

*

 

Ernyedt,

petyhüdt,

beesett, enervált, lagymatag

 

*

 

Szarból aranyat alkímia –

és a fordítva, ill. a „nominalizmus”

(minden az, aminek te elnevezed…)

 

*

 

Három kívánság –

variációk az elszúrására

 

*

 

Piroska

és a farkas mese –

a nőstény felfalja a hímet

(Heltai-Herzl Jenő változat)

 

*

 

Ki

nem lehet

a te jóbarátod:

szülőd, tanárod, ex szerelmed, fiad

(ettől még nem lesz az ellenséged…)

 

*

 

Ezt

a világ

olyan világ:

sokat ígér,

keveset ád,

az is keserű

(még jó, hogy kevés)

 

*

 

Distinkció

Verekedés –

boksz – pankráció – élethalál harc

 

*

 

Aki

előttünk élt,

az mind hülye lehetett

(Bornai Tibor– és a Kft)

 

*

 

Kártétel –

kármentés –

jóvátételezés –

jóvátehetetlenségek

(bűnbánat/vezeklés)

 

*

 

Bűn –

bűntudat –

bűnbánat –

bűnhődés –

büntetés -

bocsánatkérés –

meg – nem - bocsátás

 

*

 

Nem

személyválogató:

a gyermekszájra is figyelő

 

*

 

Olykor

már csak

az ellenség

mondja meg

nekünk az igazat

 

*

 

A

barátaimtól

védj meg istenem,

az ellenségemmel elbánok…

 

*

 

Barát,

álbarát –

ellenfél,

ellenség –

szövetséges

 

*

 

A

gitárból

mennyei muzsikát

csalni elő vagy kalapálni vele?

 

*

 

Ha

nem tudja

merre tart,

melyik szél jó a vitorlásnak?

 

*

 

Lehetetlent

vagy ellenőrizhetetlent,

nem számon-kérhetőt ígérni

(vallási-politikai demagógok)

 

*

 

Erővel elvesz

vagy

ravaszul rávesz,

hogy önként adja át

 

*

 

Küldetés –

kiválasztás -

meghatalmazás –

teljesítés, elvégzés –

visszatérés – beszámolás… 

(visszajelzés – kiértékelés)

 

*

 

Lelki böjt

mint tisztítókúra –

önmegtartóztatás

 

*

MARSCHALKÓ LAJOS

A sodródóknak

 

Te vagy a bűnös, nemcsak a zsarnok,

Te kis sodródó, te rongy akarnok.

Nem lenne rajtunk semmi hatalma,

Éhen pusztulna, útfélen halna

De te vagy és csak te vagy a pártja

Joga, hatalma, hóhéri bárdja

Kinyújtott karja, felemelt ökle

Te szállítod a tapsot dörögve

Te, ki a szolgák himnuszát zengi,

Te vagy a bűnös, névtelen senki.

Te vagy a bűnös, ki súgva mondod

Hogy szolgálod csak a gaz bolondot

S óh, bár a bicskád testvérbe mártod

Azért teszed, hogy megbontsd a pártot,

Ölni tudnék — mondod — ha látom

De a kenyerem, de a családom...!

Farizeusként nyögöd kereszted

S te vagy ki néped sírjába veszted

Mert mit neked a más vére dolga

Te vagy a bűnös, picinyke szolga!

Te vagy a bűnös, te porszem ember

Ki szent eszméért lázadni nem mer

Kinek csak a hasa a hazája,

Ki a korbácsot kutyaként állja

És követ raksz, hogy nőjön a gúla

Mindegy ha egy nép jajong alula

S tagadva Istent, hitet, vagy elvet

A fáraót ha csúcsra emelted

Kapj egy mosolyt, mely suhan feletted:

Porszem! A gúlát Te építetted.

A börtönt, bitót mind te csináltad!

Gazoknak létra meggörbedt hátad

Koporsót, rácsot, acél bilincset

Te alkottál, mert rothadt gerincet

Nyaldosó nyelved minden urat szolgál

Kicsi sodródó rossz szolga voltál!

Elvtelen tollnok, bőrödet mentő

Csinovnyik, bíró, öncélú bendő

Névtelen párttag, száz jelvényt hordó,

Te vagy a bűnös, kis napraforgó!

Te vagy a bűnös! Itt az ítélet!

Büntetésed a szép, szabad élet:

Mikor magadra hagy a diktátor

Melyben versenyre kelhet a bátor,

Mikor már nem lesz hol, kinek nyalni

Kicsi sodródó! — éhen fogsz halni.

Kidob minden párt, megvet a szabad

S hiába sírod hízelgő szavad

Szeméten nyúlsz el számkivetetten

Hiába jajgatsz: Uram! Mit tettem.

Szabadult néped betölti rajtad.

Itt az ítélet! Magad akartad!