Payday Loans

Keresés

A legújabb

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve - 61.
A boldog élet bölcselete és poézise
2016. július 18. hétfő, 06:11

Erdélyi.jpg

 

200 éve született Erdélyi János költő, kritikus, esztéta, filozófus, akadémikus.

ERDÉLYI JÁNOS: MAGYAR KÖZMONDÁSOK KÖNYVELágyan fogja.

4914.
Jobb egy lámpás elül mint kettő hátul. Sz. (8311.)

4915.
Lámpással ámitják a verebeket.

4916.
Lámpás.
Igy hivják a borral teli üveget. "Itt a lámpás."4917.
Várt lány várat nyer. F.

4918.
Nem mind lány, ki pártában jár. KV.

4919.
Czo fel, sárga! nem adják a lányt.

4920.
Csunya lánynak is szép a pénze.

4921.
Mindig készül mint az eladó lány.

4922.
Szép aszonynak szép a lánya.

4923.
Ki idős lánynyal hál, alamizsnát ad. ML.

4924.
Farsang után is elkel a jó lány.

4925.
Mely lány soknak ad kosarat, végre is ahoz megy, a ki elveszi. K.

4926.
Megérdemli mint szüz lány a koszorut.

4927.
Lányágra szállt jószág egy a bitanggal. (L.: leány.)4928.
Néha reggel táncz, estve pedig láncz.

4929.
Nehéz lánczban tánczot járni.

4930.
Ördög mérte, elszakadt a láncza.
Hoszu mérföldre, aztán egyébre is mondják, a mi hoszu.

4931.
Lári fári. (4851.)

4932.
Kun László szekerére szorult. Sz. (389.)
Történeti km., am. elszegényedett. – Kun László király idejében annyira elkoldusodott a föld népe, hogy két kerekü taligáit, igavonó marha nemlétében, maga huzná. Innen Kun László szekere am. taliga.

4933.
Lengyel László kis királyunk. D.
Ha valaki nagy terveket emleget, mint általa kiviendőket, mondhatni reá: "Lengyel László kis királyunk," azaz ugy nem fogsz belőle nagyot csinálni, mint nem vitt véghez nagy dolgokat Lengyel László.

4934.
Örül mint vak László a félszemének. (3177.)

4935.
Felült neki Laczkó.
Azaz hüvösre ment a nyári munkaidőn, nem győzi a dolgot. Hihetőleg László napjátul, mely van jun. 27-én.

4936.
Annyira lát, mennyit tapint.

4937.
Látom én, a mit látok.

4938.
Ha látják, tréfa, ha nem látják, valóság. D.

4939.
Lássa meg a sehonnai ember.

4940.
Látás után mosolygás. (7154. a.)
Latin: Ex aspectu nascitur amor.

4941.
Lehet nagy ur, ha Lázárnak hivják is.

4942.
Minden koldusnak Lázár a neve.
Lázár név am. nyomorult, ügyefogyott, ki magával jól tehetlen. Azért mondják, ha koldus jő: adjatok a szegény Lázárnak. Ez a bibliai szegény Lázárra való viszszaemlékezésből ered.4943.
Egy vén leány annyit ér mint egy megirott s el nem küldött levél.

4944.
Vén leánynak kurta mindig a farsang.

4945.
Vén leány ha férjhez mén, egybe öreg aszony. (6138.)

4946.
Vén leány mindenre későn érkezik.

4947.
Vén leány rózsán sem igen kap.

4948.
Nem sokat tehetni fel oly leány szüzeségére, ki mindig a katonákkal jár. K.

4949.
Nagy leány testamentoma.
Oly dolog, mi sokára készül el, mint a vén leány végrendelete, ki még mindig fiatalnak hivén magát, messze hiszi a halált, s igy szükségtelennek a testamentomot. Tehát am. még most akar élni.

4950.
Negyven éves leánynyal ördög se tánczol már.
Zemplén megyében egy boszorkánypörben is előfordul e km., hol egy vén leány mellett, ki szinte bevádoltaték, mint a tokaji hegynek egyik boszorkány táncsosnéja, ezt hozá fel mentségül az elmés megyei jegyző. Sz.

4951.
Könnyebb a leányt fölnevelni mint férjhez adni.

4952.
Sok veje, kinek leánya szemtelen.

4953.
Farsangon kivül is esik leányvásár.

4954.
Gazdag leánynak böjtben is esik farsangja.

4955.
Megnő a leány, ha pad alatt is.

4956.
Leányának szólott, menye is érthet róla. (2776.)

4957.
Kérkedékeny leány, tudod, tánczba mint jár. K.

4958.
Elég szép a leány, ha jó.
Legszebb a jó leány.

4959.
Okos ember, leánya van.
Vitézi léleknek, a férfi élet függetlenségének vagy családi gőgnek vagy általánosan emberi természetnek tulajdonitsuk, mindegy: elég az hozzá hogy a magyar ember igen nagyra van vele, ha legelsőben fia születik. Az oly atyákra már, kiknek először leányuk van, feltalálták azt a mentséget hogy okos embernek leánya születik előbb, ki aztán a fiut dajkálni fogja.

4960.
Czifra mint az eladó lány.
a) Fürge leány mint a pereszlény.
b) Leányvásárnak táncz a vége. (L.: lány.)