Payday Loans

Keresés

A legújabb

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve - 60.
A boldog élet bölcselete és poézise
2016. július 07. csütörtök, 14:07

Erdélyi.jpg

 

200 éve született Erdélyi János költő, kritikus, esztéta, filozófus, akadémikus.

ERDÉLYI JÁNOS: MAGYAR KÖZMONDÁSOK KÖNYVE

L.


4850.
Általugrotta az L-et.
L római számjegy, am. ötven. Ötvenen tul van.
Általugrotta az L-et,
Már háromszor meg is ellett. Gunydal.

4851.
Sári vári labancz. D. (4931.)
Haszontalan katona, minők valami sárfészekbe vonult labanczok voltak. D.

4852.
Hej Laboda, Laboda! Lábod ide nem oda.
Alkalmasint ily nevü embertől; megborosodottra mondják, kinek keskeny a legszélesebb utcza is. – Vörösmarty költői tárgyul használta szerencsésen.

4853.
Laczi konyha.
Ismeretes a magyar városokban, hol sátor alatt, sátor nélkül leginkább disznópecsenyét sütnek hentesnéink. Nevét közegyezés szerint II. vagy Dobzse László királytól vevé, ki nagyon elszegényedvén, ezen konyhákról hordatott ennivalót inasai által Budán.

4854.
Megy belé mint Ladányba a mennykő.

4855.
Ég Lagmacz.
Azokra illik, kik estve sok bort iván, korán reggel már kivánják a vizet, mintha meszet kellene oltaniok a lagmacziak példájára kik mészszel kiterjedt cserekereskedést üznek. – Lagmacz vagy Ladmacz, zempléni falu, a Bodrog partján.

4856.
Keresztben viszi a lajtorját erdőben. (3117.)

4857.
Lajtorján ment a sirba.
Akasztottra mondják. De mint km. olyat illet, ki magas polczra jutása által szerzé veszedelmét.

4858.
Akkor vet lakatot istállóra, mikor már kilopták a fakót.

4859.
Lakatot vetni szájára.
Azaz megvesztegetés által elhallgattatni valakit.

4860.
Vén aszony lakat a háznál.

4861.
Hideg lakatos. (2547. 3740.)

4862.
Szene sincs, mégis lakatos.

4863.
Czifra lakodalom, kevés jutalom.

4864.
Kész a lakodalom, de nincsen menyaszony.

4865.
Utczu bizony, lakodalom, magam is megházasodom.

4866.
Kinél lakol, annak törvényével élj. (7112.)

4867.
Tud hozzá mint Lantos a tiz parancsolathoz. D. (3275.)

4868.
Lapját élire fordítja. BSz.
Tüzesíti a vitatkozást. Ennek ellentéte:

4869.
Élit lapjára fordítja. BSz.

4870.
Ki laposon fekszik, le nem hengeredik. (2855.)

4871.
Megházasodott lapát, elvette a piszkafát. (2056.)

4872.
Lapáttal szórják neki. (12.)

4873.
Lapát hátával mér. (6597.)

4874.
Lassan járj, tovább jutsz. KV.
Lassan siess, tovább érsz.
Latin: Festina lente.
Német: Eile mit Weile.

4875.
Lassan mennek messzire.

4876.
Nem sokat nyom a latban.

4877.
Nincs egy latnyi esze.
Az egész agyvelőd nem teszen hat latot,
Bolond volt anyád, hogy ételre kapatott. Parlagi vers.

4878.
Latra vetni; latolgatni.

4879.
Lator latrul veszi hasznát.

4880.
Ki lator paripán ül, zabolábul itat.

4881.
Példás lator is szereti a jámbor nevet. K. (656.)

4882.
Néha lator is szomorkodik.

4883.
Latrok szerzették a jó törvényt. KV. (7928.)

4884.
Latornak arany láncz, jámbornak nehéz táncz. KV. (626.)
a) Lator a kisbiró.

4885.
Hitvány lazsnakért el ne hagyd ágyadat.

4886.
Ki a szomszéd lepedőjét nem őrzi, maga lazsnakját sem becsüli.

4887.
Lazsnakosnak pokróczos a társa. (1962.)

4888.
Sok láb nyomja addig a földet, mig utnak nevezik. (3276.)

4889.
Ne borulj lábához, ha fejéhez szólhatsz. (2698. a.)

4890.
Jobb lábbal megbotlani, mit nyelvvel.
Német: Es ist besser mit dem Fusze gleiten, als mit der Zunge.

4891.
Egyik lába mezitelen, a másikon semmi sincsen. (4002.)

4892.
Egyik lábod itt, a másik ott.

4893.
Magad lábán járj. (2679. a.)
Arra mondják, ki más lábára tapod; egyébiránt ily formában "maga lábán jár" "nem jár a maga lábán" jelenti azt, ki vélemények dolgában független, vagy nem független.

4894.
Csak a lábát lógázza. (6352.)
Magyar ember e közmondást mindig igy képzeli: leül valaki a nagy ládára, honnan lógázza lábait. Azt a nagy ládát pedig pénzesnek hiszi örökleg; tehát a km. oly vagyonos embert ért, kinek már van elég, ha nem törekszik is.

4895.
Azt sem tudja, melyik lábára álljon. (3791. c.)

4896.
Nem akar jobb lábára állani. (2441.)


4897.
Lába szárán csapja a legyet. (2024. 4460. 4461.)

4898.
Lába szárába száradt/szállott az esze. (645.)

4899.
Lábát is alig emeli, mégis hopot mond. (3694.)

4900.
Három lábon jár./lábra szorult.
Népünknél is megvan a hires sphinxi talány, melyet rendesen igy tesz fel a magyar: találd ki, mi az: reggel négy lábon jár, délben két lábon, estve három lábon.

4901.
Lábbal föl, fővel alá. KV.

4902.
Leesett lábárul.

4903.
Levették lábárul.
Mondják leányra, ki elcsábíttatik; de legszebben férfira, ki vesztegetés vagy szép szó által bár, előbbeni gondolkozásmódjátul eláll.4904.
Nagyot szed a lába közé.
Nagyokat lép. Egyébiránt arra illik, ki sebesen, ugorva halad p. a hivatali rangfokozatokon.

4905.
Lábat ad neki.
Mintegy menő erőt; azaz elősegíti.

4906.
Lábat vet. (3053.)
Mikor valaki fut s nézi merre szaladjon, ha ilyenkor lábat tartunk lába elé: ő megbotlik s felbukik. A km. jelent megbuktatást. – Ettől különbözik a gáncsvetés. Ha két birkozó ölre kap, egymás derekát átölelvén, szokták használni a gáncsot, mely abból áll hogy a birkozók egyike, noha szemben vannak egymással, jobb lábát a másiknak jobb lába megé horgasan oda feszíti, ellenét hátra tolja, hátra töri, s igy rajta könnyen erőt vesz.

4907.
Jár a lába, mintha korongot hajtana.

4908.
Nem vagyok lába kapczája.

4909.
Senkinek sem leszek ám lábmosléka. KV.

4910.
Kacsólábon kivezették.
Tisztességesebb mint az "ebrudon kivetés." Kacsóláb az, mikor a gyermeket két karjánál vagy hónalj alatt fogva tovább viszik. Máskép igy mondják: ugy kimégy, lábod sem éri a földet.

4911.
Négy lábu is megbotlik. M.

4912.
Előbb volt a lábfogó mint a kézfogó. (2145. 2664.)

4913.
Lágyan fogja.

4914.
Jobb egy lámpás elül mint kettő hátul. Sz. (8311.)

4915.
Lámpással ámitják a verebeket.

4916.
Lámpás.
Igy hivják a borral teli üveget. "Itt a lámpás."

4917.
Várt lány várat nyer. F.

4918.
Nem mind lány, ki pártában jár. KV.

4919.
Czo fel, sárga! nem adják a lányt.

4920.
Csunya lánynak is szép a pénze.

4921.
Mindig készül mint az eladó lány.

4922.
Szép aszonynak szép a lánya.

4923.
Ki idős lánynyal hál, alamizsnát ad. ML.

4924.
Farsang után is elkel a jó lány.

4925.
Mely lány soknak ad kosarat, végre is ahoz megy, a ki elveszi. K.

4926.
Megérdemli mint szüz lány a koszorut.

4927.
Lányágra szállt jószág egy a bitanggal. (L.: leány.)

4928.
Néha reggel táncz, estve pedig láncz.

4929.
Nehéz lánczban tánczot járni.

4930.
Ördög mérte, elszakadt a láncza.
Hoszu mérföldre, aztán egyébre is mondják, a mi hoszu.