Payday Loans

Keresés

A legújabb

XIV. A nehéz iskolatáska - 1. PDF Nyomtatás E-mail
NAGY JENCIKLOPÉDIA

ciganyiskola valentiny_jnos

NAGY JENCIKLOPÉDIA XXI.

Eugéniusz életminőség vizsgálatai

Boldog-boldogtalan, bölcs-balga ABC

A földi pokol, vagy a mennyei kor és hely

A BÖLCSÖDÉTŐL

A BÖLCSÉSZKARIG…

De nehéz az iskolatáska

Rossz tanár/diák – rossz rendszer

Hogyan telik el életünk elejéből 8-12-17 év

Hogyan csinálunk csodagyerekből hülyét?

Hogyan konzerváljuk a társadalmi rendszert?

Hogyan gyártsunk nem ép testű-lelkű fiatalokat?

Az iskolaélet

Emlékfelidéző leíró kulcskifejezései

És a már értékelést tartalmazó címszavak

Rendszerré összeálló szabad ötletek listája

 

*

Mécs László:

Vád- és védőbeszéd

Én, Mécs, Isten szavának trombitája 
s mint költő, élő lelkiismeret: 
szétkürtölöm most minden égi tájra, 
hogy vannak züllött ifjú emberek, 
kikből nem lesz se szent, se honfi hős! 
S e fiúkért valaki felelős!

A kis királyfit rajongástul égve 
nagy mesterek védték a bűn elől, 
grófok, bárók s a pápa őszentsége 
is érdeklődött hogyléte felől 
– s ezekre nem vigyázott lelki csősz! 
E fiúkért valaki felelős!

E fiúknak nem volt gyerekszobájuk, 
hol mese-forrást rejtnek a zsaluk, 
lakásuk volt egy rossz szagú muszáj-lyuk, 
hol több család csókolt, pörölt, aludt! 
Vagy ólban nőttek s rájuk tőrt az ősz. 
E fiúkért valaki felelős!

Vagy műhelyekben, forgáccsal, csirizzel 
kavart habarcs volt álom-malterük. 
Az ételükben ember-jóság-ízzel 
nem találkoztak, bár az ég derűt 
szült, mert Istennel viselős! 
E fiúkért valaki felelős!

Pofozta őket mester, gazda, béres 
s rugdalta a kikent, kifent segéd: 
sokszor volt lelkük s hátuk alja véres, 
bőrük tetveknek vacsora s ebéd. 
A csontjuk vitriolos s nem velős. 
E fiúkért valaki felelős!

Csak ezt hallották mindég: „te gazember”, 
s ha többen voltak, akkor: „csőcselék”, 
irigy ebek a dús koncokkal szemben 
s a háborúban ágyútöltelék! 
Üvöltni kell, bár közhely, ismerős: 
e fiúkért valaki felelős!

Nem tudnak semmit ők a Bibliáról 
s hogy van Madách, Faust, lélek-asztagok! 
S csak annyit tudnak az Isten fiáról, 
hogy elítélt minden gaz gazdagot! 
Kinél szurony s arany van: az erős! 
E fiúkért valaki felelős!

Rothasztó testi-lelki rossz koszokból 
nem hámozta ki senki kincsüket 
s zenghet a jóság száz angyal-torokból, 
fülük az ég szavára már süket. 
Szívük gennyes, szemük nézése bősz. 
E fiúkért valaki felelős!

Ezeknek az lesz majd a messiásuk, 
ki forradalmat, pénzt és nőt ígér, 
a Múlt hulláján tánc lesz, kurjongatásuk 
világ-lángok között a Holdig ér. 
Jön a Halál, a mindent elnyelős: 
ítélet lesz s valaki felelős!

Forrás: Legyen világosság, 1933.

 

 

1. MAGAS TANDÍJ

2. MAKARENKÓI POFON

3. NAPKÖZIS DÉLUTÁNOK…

4. TANÉV – ZÁRÓVIZSGA

5. ÉVNYITÓ-ÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY…

6. NYÁRI VAKÁCIÓ

7. ÉVKÖZI SZÜNETEK

8. PUSKÁZÁS ÉS LEBUKÁS

9. BÜNTETŐ FELELÉS

10. DOLGOZAT ÉS RÖPDOLGOZAT

11. SZERTÁR

12. IGAZOLATLAN HIÁNYZÁS

 

***

 

13. ELEMI-ÁLTALÁNOS/KÖZÉP/FELSŐ

14. PÓTVIZSGA – NYÁRI TANULÁS

15. JUTALOMKÖNYV

16. AJÁNDÉKOZÁS

17.  OSZÁLYKIRÁNDULÁS

18. OSZTÁLYFŐNÖK

19. IRODALOM ÓRA

20. NYELVTAN ÓRA

21. TORNATANÁR

22. A DIÁK-ÖNKÉPZŐKÖR

23. FEGYELMEZÉS – ISKOLAI BÜNTETÉSEK

24. TESTI FENYÍTÉS/MEGSZÉGYENÍTÉS

 

***

 

25 NYUGATON A HELYZET VÁLTOZATLAN

26 ISKOLA A HATÁRON

27 A KÉT LOTTI

28 A PATERNALISTA ISKOLA

29 A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG

30 A DIÁKÖNKÖRMÁNYZAT

31 A TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR

32 A PÁRTISKOLA

33. A MARXIZMUS-LELNINIZMUS EGYETEM

34. ANGI VERA

35. AGYMOSÁS ÉS INDOKTRINÁCIÓ

36. AZ OLVASÁS MEGUTÁLTATÁSA

 

***

 

37. A POROSZOS ISKOLA

38. EX CATHEDRA

39. ANDERSEN ISKOLAÉVEI

40. TOM SAWYER (ÉLET)ISKOLÁI

41A KIS BICEBÓCA

42A SZAMÁRPAD

43.AZ ÜLÉSREND - RANGSOR

44.AZ OSZTATLAN ISKOLA

45. CSENDBEN ÜLNI HÁTRATETT KÉZZEL

46.A BUKOTT DIÁK

47. AZ STRÉBER DIÁK

48. A KICSAPOTT DIÁKOK –

ÉS MÉGIS MOZOG A FÖLD…

 

***

 

49. NYILAS MISI

50.A KORREPETÁLÓ DIÁK

51.A SZENILIS-SZÓRAKOZOTT TANÁR

52.A BRATYIZÓS TANÁR

53. KOLLÉGIUM ÉS KARCER

54. BENTLAKÁSOS ISKOLA

55. A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM

56. A JAVÍTÓ-NEVELŐ INTÉZET

57. AZ ÁRVAHÁZ

58.AZ ESTI ISKOLA

59 ÜZEMLÁTOGATÁS

60 PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ

 

***

 

61.AZ ISKOLA WC

62. A KOEDUKÁLT ISKOLA/OSZTÁLY

63. MIT TILOS BEVINNI

64.AZ ELKOBZOTT TÁRGYAK

65. A LOPÁS AZ ISKOLÁBAN

66. NYOMOZÁS AZ OSZTÁLYBAN

67.AZ ISKOLA NÉVADÓJA

68.AZ ISKOLA HÍRES TANULÓI

69. ISKOLA CSAK ZSIDÓKNAK - HÉDER

70. GYERMEKOTTHON

71. A HÁZITANÍTÓ

72.A FRANCIA NEVELŐNŐ

 

***

 

73.A VASÁRNAPI ISKOLA

74.EGYHÁZI ISKOLA

75.MAGÁNISKOLA – ÁLLAMI ISKOLA

76.A HÉTFŐI SZABADEGYETEM

77.ANALFABÉTA

78.ÁLLAMPOLGÁRSÁGI VIZSGA

79.A GIMNÁZIUMI ÉRETTSÉGI

80.AZ ISKOLAI SZAKKÖR

81.A TECHNIKUM

82.A SZAKKÖZÉPISKOLA

83.AZ IPARI ISKOLA

84.A SZAKMAI GYAKORLAT

 

***

 

85.AZ ISKOLAKERÜLŐ

86.AZ ISKOLAPÉLDA

87.AZ ISKOLAKÖTELESEK

88.A NÉPISKOLA - KÖZOKTATÁS

89.AZ ELIT KÖZÉPISKOLÁK

90.A MAGÁNTANULÓ

91.AZ ÉRDEMJEGY

92.A BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS

93.A JUTALOMKÖNYV

94.AZ ISKOLAI TABLÓ

95.A BALLAGÁS

96.A KÖTELEZŐ ÉS A FAKULTATÍV

 

***

 

97.A BETŰVETÉS

98.A SZÉPÍRÁS – A HELYESÍRÁS

99.A TARTALOM ÉS A KÜLALAK

100.A MAGATARTÁS ÉS A SZORGALOM

101. OSZTÁLYFŐNÖKI DICSÉRET ÉS ROVÓ

102.AZ ELLENŐRZŐ FÜZET

103.A SZÜLŐI ALÁÍRÁS

104AZ ORVOSI IGAZOLÁS

105.A VEGYES ELEMI OSZTÁLY

106.A HOMOGÉN GIMNÁZIUM

FŐLEG A TOVÁBBTANULÓKNAK…

107. ISKOLAI UNIFORMIS

108. HAMAR BESKATULYÁZNAK

 

***

 

109.RÁSZOKTATNAK A HAZUDOZÁSRA

110. KIKÖZÖSÍTENEK A GAZDAG TÁRSAK

111.KIGÚNYOLJÁK A TÁJSZÓLÁSOD

112.ELBÁTORTALANÍTANAK A KÉRDEZÉSTÕL

113.A MAGÁNÉLETEDBEN VÁJKÁLHATNAK

114.IGAZSÁGTALANUL OSZTÁLYOZNAK

115.KEVÉS AZ ELHIVATOTT PEDAGÓGUS

116.CSAK A TANÁRNAK LEHET IGAZA

117.MINDEN TILOS VAGY KÖTELEZÕ

118. MINDENBEN A GYEREK DÖNTHET

119. SUMMERHILL – LIBERÁLIS ISKOLA

120.EGYMÁS ELLEN VERSENYEZTETNEK

 

***

 

121. DESTRUKTÍV RIVALIZÁLTATÁS

122. KEVÉS AZ EGYÜTTMÛKÖDÉSI ALKALOM

123. TÁRSADALMI HÁTRÁNYOK

MÉG MEG IS NÖVEKEDNEK

124. REPRODUKCIÓ – BOURDIEU

125. NINCSENEK EGYENLŐ ESÉLYEK

126.A VERBÁLIS KÉSZSÉGEK SZÁMÍTANAK

127. SOSEM DERÜL KI, MIBEN VAGY JÓ

128.BETÖRIK A FIATAL VAD CSIKÓKAT

129 CSAK HALMOZOD

A KUDARCÉLMÉNYEKET

130. CSODAGYEREKBŐL HÜLYEGYEREK

131. ADOTTNAK VESZIK,

AMIT MEG KÉNE TANÍTANI

132.AZT TANÍTJÁK,

AMIT MÉR RÉGEN/JOBBAN TUDSZ

 

***

 

133.A CIGÁNYOKAT

KISEGÍTÕ OSZTÁLYOKBA GETTÓSÍTJÁK

134. EGY CIGÁNYGYEREK

LEHETETLENNÉ TESZI A TANULÁST

135. A LEGBUTÁBB GYEREK LESZ A SZINT

136. HA LEMARADSZ, VÉGLEG LESZAKADSZ

137.NEM ISMERIK CSALÁDI KÖRNYEZETED

138 MÁR NINCS CSALÁDLÁTOGATÁS

139. A MUNKAERŐPIACRA TERMELNEK…

140. SZÉGYELNED KELL

OTTHONRÓL HOZOTT KULTÚRÁD

141. MAGYAR SZAVAKKAL,

MÉGIS IDEGEN NYELVET BESZÉLNEK

142.BELESZÜRKÜLSZ AZ ÁTLAGBA

143. NEM FIGYELNEK

EGYÉNI PROBLÉMÁIDRA

144. KONTRAPRODUKTÍV

A SZÉPÍRÁS TANÍTÁSA  - MACSKAKAPARÁS..

 

***

 

145. MUMUS LESZ

A CSODÁS MATEMATIKÁBÓL

146. A MATEK TANÁR

DÉLUTÁN KORRPETÁLÁST VÁLLALL

147. A SZABADIDŐBEN IS

FOLYTON KECKÉT ÍR, MAGOL

148. A FRUSZTRÁLT TANÁROK

AGRESSZIÓJJA CSAP LE RÁD

149. A TANÁR SZERET TÉGED: PEDOFIL

150. A TORNATANÁR, AZ EDZŐ

SZEX ZAKLATÁSA, MOLESZTÁLÁSA

151. MÁR NEM VERNEK,

DE MEGSZÉGYENÍTENEK

152.A TORNAÓRA UTÁN

IZZADTAN, PISZKOSAN ÜLSZ A PADBA

153. NINCS TORNATEREM – NINCS SPORTPÁLYA

154. A TORNATANÁROK

NEM SZERETIK/UTÁLJÁK A FOCIT

155 A FALIÚJSÁGOT, ISKOLARÁDIÓT  

A TANÁROK SZERVEZIK – CENZÚRÁZZÁK

156. ELKOBZOTT-FELOLVASOTT LEVELEK…

 

***

 

157 EGYMÁS BEKÖPÉSÉRE BIZTATNAK

158 A STRÉBER LESZ A PÉLDAKÉP

159 FEGYELMEZÉSI GONDDAL

KÜSZKÖDNEK A TANÁROK

160 NAPIRENDEN A TANÁRVERÉS

161 KORODNAK

NEM MEGFELELÕ    

IRODALMAT ERÕLTETNEK

162 NEM ÍRSZ/ÉLVEZED,

CSAK ELEMZED VERSET

163 A "HITTAN", "FILOZÓFIA"

HIÁNYCIKK VAGY KÜLÖNÓRA

164 A LEGFONTOSABB DOLGOKRÓL

MAX. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁN VAN SZÓ

165 AZ ISKOLÁNAK TANULSZ

166 A JÓ DIÁK A TANÁR KEGYEIT KERESI

167 LEPUSZTULT ISKOLAÉPÜLET,

SIVÁR, LELAKOTT OSZTÁLYTERMEK

168 AZ EGYIK TANÁR CSAK SZIGORÚ,

A MÁSIK MEG MINDENT MEGENGED

 

***