Payday Loans

Keresés

A legújabb

XII. Otthontalanok és hazátlanok - címszó lista 1. PDF Nyomtatás E-mail
NAGY JENCIKLOPÉDIA

NAGY JENCIKLOPÉDIA XXI.

Eugéniusz életminőség vizsgálatai

Boldog-boldogtalan, bölcs-balga ABC

A földi pokol, vagy a mennyei kor és hely

 

I.

Az alaptípusok közül:

 1. Otthontalanok
 2. Az otthon nem teremtők
 3. A családi hidegháborúzók
 4. A rosszul házasodók
 5. Az emancipált liberálisok
 6. A Tartuffe/tót befogadók
 7. A házatlanok-társtalanok
 8. A szegény nyomorgók
 9. A pénzhajhászó gazdagok
 10. A hajléktalanok
 11. A palotalakók
 12. A háziúr – a szegény rokon
 13. Árvácska, Édes Anna stb.
 14. A hazátlanok
 15. A hontalanok
 16. A menekültek
 17. A deportáltak
 18. A kitelepítettek
 19. Az idegenbe szakadtak
 20. A kivándoroltak
 21. A világcsavargók
 22. A gyökértelen bolygó zsidók
 23. A sehova nem tartozó kozmopoliták
 24. A totális államban/intézményben élők
 25. stb.

Ez csak néhány alapeset,

a lista alant tovább folytatódik,

főleg azzal, ami mi rajtunk múlik,

pl. hogy lakunkból életadó meleg otthon,

vagy lélekölő rideg hidegháborús csatatér lesz,

hogy szülőföldünk erőt adó táptalaján maradunk,

vagy messzi idegenben kiszolgáltatva hányódunk…

 

 

 

II.

Márai Sándor

HALOTTI BESZÉD

 

Látjátok feleim, szemtekkel, mik vagyunk:

Por és hamu vagyunk.

Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek...

Össze tudod-e rakni még a Margit szigetet?

Már minden csak dirib-darab, szilánk, avitt kacat,

A halottnak szakálla nő, a neve számadat.

Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak

Elporladnak, elszáradnak a szájpadlat alatt.

A pillangó, a gyöngy, a szív nem az már, ami volt,

Amikor a költő még egy család nyelvén dalolt,

És megértették, ahogy a dajkának énekét

A szunnyadó, nyűgös gyerek álmában érti még.

Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké,

A gyereknek Toldi-t olvasom, s azt feleli: oké!

A pap már spanyolul morogja koporsónk felett:

"A halál gyötrelmei körülvettek engemet..."

Az óhiói bányában megbicsaklik a kezed,

A csákány koppan, s nevedről lehull az ékezet,

A Tyrrén tenger zúgni kezd, s hallod Babits szavát,

Krúdy hárfája zengi be az ausztrál éjszakát...

Még szólnak és üzennek ők mély szellemhangokon,

A tested is emlékezik, mint távoli rokon.

Még felkiáltasz: Az nem lehet, hogy oly szent akarat...

De már tudod: Igen! Lehet!... És fejted a vasat

Thüringiában. Posta nincs. Nem mernek írni már.

Minden katorga jeltelen. Halottért sírni kár.

A konzul gumit rág, zabos, törli szemüvegét.

Látnivaló: untatja a sok okmány és pecsét.

Havi ezret kap és kocsit. A missis és a baby

Fényképe áll az asztalán. Mi volt nekik Ady?

Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene?

Arany szava? Rippl színei? Bartók vad szelleme?

Az nem lehet, hogy annyi szív... Maradj nyugodt, lehet!

A nagyhatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket.

Te hallgass és figyelj! Tudjad: már él a kis sakál,

Mely afrikai sírodon tíz körmével kapál.

Már sarjad a vad kaktusz is, mely elfedi neved

A mexikói fejfán, hogy ne is keressenek.

Még azt hiszed, hogy élsz... Nem... Rossz álom ez is!

Mert hallod a dörgő panaszt: Testvér testvért elad!

S egy hang aléltan közbeszól: Ne szóljon ajakad...!

Egy másik nyög: Nehogy ki távol sír a nemzeten...

Még egy hörög: Megutálni is kénytelen legyen...

Hát így. Keep smiling. És ne kérdezd senkitől, miért?

Vagy rosszabb voltam mint ezek? Magyar voltál. Ezért!

És szerb voltál, litván, román. Most hallgass és fizess!

Kimúltak az aztékok is. Lesz majd hát, ami lesz.

Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar leletet.

A rádióaktív hamu mindent betemet...

Tűrd, hogy ember nem vagy ott, csak osztályidegen!

Tűrd, hogy ember nem vagy itt, csak szám egy képletben!

Tűrd, hogy Isten tűri ezt, s a vad tajtékos ég!

Nem kell villámot gyújtani, hasznos a bölcsesség...

Mosolyogj, mikor a pribék kitépi nyelvedet.

Köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet.

Őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat,

S ne mukkanj, mikor a boss megszámolja fogad!

Szorongasd még rongyaid, a bugyrodat, szegény

Emlékeid: egy hajfürtöt, fényképet, költeményt...

Mert ez maradt. Zsugorian nég számbaveheted

A Mikó utca gesztenyefáit, mind a hetet...

És Jenő nem adta vissza a Shelley kötetet...

És már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet...

És elszáradnak idegeink, elakad vérünk, agyunk...

Látjátok feleim, szemtekkel, mik vagyunk:

Ime, por és hamu vagyunk.

 

III.


„S amint úgy közelről néztem a kínban fetrengő négert és az ő rettenetes arcát, amelyről csorgott a verejték, hirtelen az a másik gondolatom támadt, hogy maga az Isten vezetett ehhez az emberhez. Mert lám, itt a szemem előtt és borzasztó kínok között vetéli el az ördögöt, aki bizonyosan tévutakon hordozta eddig, és megakadályozta abban, hogy ennek a világnak a dolgaiban tisztán lásson. De ha most meg tud szabadulni az ártó és zűrzavaros gonosztól, akkor tisztán az Isten lelkével fog válaszolni minden feltett kérdésre.
Tehát tőle fogom megkérdezni, hogy mi célra vagyunk a világon!
Egyszerre olyan nagy izgatottság vett erőt rajtam, amilyent soha nem éreztem. Odakaptam a homlokomhoz, amely forrón lüktetett, majd odakaptam a szívemhez, mely jobban táncolt, mint a legnagyobb szerelemben. Aztán gyorsan kimentem a fekete templom elé, s ott megálltam, hogy várakozzam a megtisztult négerre. Már azt hittem, hogy sohasem fog kijönni, pedig tíz percnél többet nem várhattam; de akkor a barátai között jókedvűen és vidáman kilépett az ajtón.
Mindjárt odamentem hozzá, megfogtam a kezét, és azt mondtam, hogy jöjjön velem néhány lépést, mert valami fontos dolgot szeretnék kérdezni tőle. Nagyon barátságos volt, és szinte táncolva jött velem. Amikor néhány lépést csakugyan félrementünk, a vállára tettem a kezemet, mélyen a szemébe néztem, és azt mondtam neki:
– A maga lelke most tiszta; mondja meg tehát nekem, hogy mi célra vagyunk a világon?
A négernek megmerevedett egy pillanatra az arca, majd hirtelen kacagni kezdett, s kacagás közben folyton azt mondta:
– Furcsa, furcsa, furcsa.
Aztán ismét megmerevedett az arca, mélyen a szemembe nézett, és így szólt:

– Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.

Ahogy ezt kimondta, ismét kacagni kezdett, de nem egészen úgy, mint az előbb, hanem a keserves és az örökké hontalan ember könnyes kacagásával. Még a térdit is csapkodta, miközben folytak a könnyei. Majd hirtelen azt is abbahagyta, újra a szemembe tekintett, utána pedig szaladni kezdett lefelé a hegyen. Úgy szaladt, mintha nem is ember lett volna, hanem valami fekete angyal.” 

Tamási Áron: Ábel Amerikában

című regénye a Magyar Elektronikus Könyvtárban. Részlet.

 

 

IV.

OTTHONTALAN - HONTALAN - IDEGENBE SZAKADT

1. ELSÖTÉTÍTÉS

2. LÉGÓ PINCE- LÉGIRIADÓ

3. EVAKUÁLNAK

4. KITELEPÍTENEK

5. TÖMEGSZÁLLÁS

6. KATONÁK BESZÁLLÁSOLÁSA

7. LAKTANYA - KÖRLETREND

8. KATONASÁTORBAN

9. LÖVÉSZÁROKBAN - BUNKERBEN

10. BEFOGADOD A TÓTOT, KITÚR…

11. TARTUFFE A TARTÓS VENDÉG

12. HÁROM NAP UTÁN VENDÉGEK

 

***

 

13. PÉNELOPÉ VENDÉGEI

14. A KITEHETETLEN PIMASZ VENDÉG

15. AZ INTERNÁLÓTÁBORBAN

16. STADION, MINT GYŰJTŐTÁBOR

17. EGY ZÁRT INTÉZET ZÁRT OSZTÁLYÁN

18. NEVELŐINTÉZETBEN FELNŐNI

19. S.O.S. GYERMEKFALU

20. ÁRVAHÁZAK

21. A MAGDOLNA HÁZAK

22. AZ ÁGYRAJÁRÓK

23. SZEMÉLYZETI KAJÜT A LUXUS LAKÓHAJÓN

24. EGY ÓCSKA LAKÓHAJÓ

 

***

 

25. MENEKÜLT TÁBOR

26. KITOLONCOLVA HAZÁDBÓL

27. HULLAREJTEGETÉS A LAKÁSBAN

28. KÉNYSZERTÁRSBÉRLET

29. A FURCSA PÁR – TERHÁNY/RENDMÁNIÁS

30. A SZERZETESI CELLA

31. LÉGKÖBMÉTER

32. CSALÁDI TŰZFÉSZEK

33. ÉLETTÉR HIÁNY - ZSÚFOLTSÁG

34. ÁLLANDÓ SZOBA-ROTÁCIÓ

35. HAVONTA KÖLTÖZNI

36. SZÁLLODÁK FUTÓVENDÉGE

 

***

 

37. A BEJÁRÓNŐ KÉM

38. A BEJÁRÓNŐ BETEGESEN KÍVÁNCSI

39. AZ OTTHONOS HÁZMOTOZÁS UTÁN

40. A FELESÉGED PEDÁNS ASSZONY

41.A LAKÁSBAN KATONAI REND VAN

42.A LAKÁS EGY KUPLERÁJ

43. ANYÁD FELHOZZA A PASIKAT

44. A HÁZIÚR SZEMLÉT TART

45. AJÁNDÉKLAK ANYÓSELLENŐRZÉS ALATT

46. SZÍVESSÉGI LAKÁSHASZNÁLAT

47. A MEGTŰRT SZEGÉNY ROKON

48. FŰTHETETLEN/HŰTHETETLEN

 

***

 

49. A „NAGYBETEG” TERRORJA

50. LAKÁSBÓL ELFEKVŐ

51. HIPOCHONDER LAKÓTÁRS

52. BETEGSZOBA – CSEND ÉS SÖTÉT

53. EGY ÉJSZAKA A HULLAHÁZBAN

54. TÚLFŰTÖTT-PÁRÁS NÖVÉNYHÁZ

55. DUGIG TÖMÖTT MENEDÉKHÁZ

56. VADIDEGEN ÁGYSZOMSZÉD

57. VENDÉGFOGADÓ - RABLÓVESZÉLY

58. A SZOMSZÉDOD LESKELŐDIK ÉS LEHALLGAT

59.A LAKÁS BE VAN POLOSKÁZVA

60. DOLGOZÓSZOBA/GYEREKJÁTSZÓTÉR

 

***

 

61. A SZOMSZÉD KÖZVESÉLYES

62. „LAKÁLYOS” LEROBBANT ÜZEMCSARNOK

63. FÖLD ALATTI VEREMBEN BÚJKÁLÓ

64. SZÚNYOGOK ÉS TETVEK INVÁZIÓJA

65. PATKÁNYOK GARÁZDÁLKODNAK

66. AGRESSZÍV ROSSZINDULATÚ SZOMSZÉD

67. SZIBÉRIAI FOGOLYTÁBOR

68. GULÁG HALÁLTÁBOR

69. ÚSZÓ JÉGSZIGETEN SÁTOROZÓ

70. ÓCEÁNON HÁNYKÓDÓ ’LAKÓHAJÓ’

71. EGY SUFNIBAN BERENDEZKEDNI

72. A RUHÁID NEDVESEK, PENÉSZESEK

 

***

 

73. BUJKÁL – MINTHA ITTHON SEM LENNE

74. ALIG VAN OTTHON - HÁLÓKAMRA

75. MÁS RENDEZI BE A LAKÁST

76. HITELBE VETT LAK – DAMOKLÉSZ KARD

77. TÚSZUL EJTVE

78. EMBERRABLÓK FOGSÁGÁBAN

79. MAGÁNZÁRKA - SÖTÉTZÁRKA

80. HÁZIŐRIZETBEN

81. KAMIONFÜLKE BELAKÁS

82. ROMHÁZ-FOGLALÓ

83. VÉSZKOR – ÖSSZEPAKOLVA VÁRAKOZÓ

84. LEFALAZOT FÜLKÉBEN REJTEGETVE

 

***

 

85. A KILAKOLTATÁS KÖZELEG

86. LEPRASZIGET-LAKÓ

87. MINDENHOL CSAK ÁTUTAZÓ

88. A BOLYGÓ ZSIDÓ

89. A HAZÁTLAN VILÁGPOLGÁR

90. CSAK GYÜTTYMENT MARADSZ

91. ÁRVÍZ UTÁNI PUSZTULÁS

92. TORNATEREMBEN ELHELYEZVE

93. ÖRÖKÖS TÁRSASHÁZI PERPATVAROK

94. A MEGALÁZOTT ALBÉRLŐI HELYZET

95..A SZOBAKIADÓ TILALMI LISTÁJA

96. A SZOT ÜDÜLŐ HÁZIRENDJE (KABARÉ)

 

***

 

97. A LAKÓTÁRS HEGEDŰN GYAKOROL…

98. A SZOMSZÉD ÉJSZAKAI ÁLLAT

99. A SZOMSZÉD VEGYIFEGYVEREI

100. A SZOMSZÉD FÜSTTEL MÉRGEZ

101. TÁNCSICS MIHÁLY UNDERGROUND

102. KIKAPCSOLT VILLANY

103. LOPOD A VILLANYT, GÁZT STB.

104. HŐGUTA – BEÁZÁS - JÉGVEREM

105. NEM VAGY BIZTONSÁGBAN

106. BÁRKI RÁD NYITHAT

107. NEM MARADHATSZ EGYEDÜL

108. TILOS BEZÁRNI AZ AJTÓD

 

***

 

109. DUGULÁS ÉS PENETRÁNS BŰZ

110. A LAKÁSMAFFIA KARMAI KÖZÖTT

111. SOHA NEM SÜT BE A NAP

112. GANGRA NÉZŐ, KÜLSŐ WC-S LAKÁS

113. CELLA – KÖZÖS, MOCSKOS WC

114.MOSDATLAN EDÉNYEK ÉS SZEMÉLYEK

115.PÉNZBEHAJTÓK VERIK SZÉT A LAKÁST

116.A PECH: HÁZADBÓL KI -

A SZEMKÖZTI MŰHELYBE KÖLTÖZTETVE

117.A SZOMSZÉD ÉJJEL-NAPAL ÉPÍTKEZIK

118. ALATTAD EGY MŰHELY – FLEX STB.

119. SZÜKSÉGLAKÁS

120.A HAJLÉKTALAN SZÁLLÓ

 

***

 

 

121. LAKATLAN SZIGET

122. BESÚGÓ VAN A CSALÁDBAN

123. CSELÉDSZOBÁBAN LAKSZ

124. A KOMORNYIK DIKTÁL

125. HYPPOLIT, A LAKÁJ

126. MAGÁNLAKSÉRTÉS

127. BIRTOKHÁBORÍTÁS

128. LAKÓHÁZBÓL OSTROMLOTT VÁR

129 VIZESÁROK ÉS SZÖGESDRÓT-KERÍTÉS

130. BESURRANÓ TOLVAJOK

131.AMIT NEM ESZEL MEG, AZ ELTŰNIK

132. ANNA FRANK NAPLÓJA

 

***

 

133. SZÉGYELLED A LAKHELYED

134. ÁLLATKERT A LAKÁSBAN

135. MENHELY AZ UDVARON

136. MAJOM A HÁZI KEDVENC

137. A TÉVÉ IS NÉZ TÉGED

138 A NAGY TESTVÉR FIGYERL

139. AMIT NEM ZÁRSZ EL, AZ ELTŰNIK

140. SEMMI NEM MARAD A HELYÉN

141. ANYÓS LAKÁSÁBAN TÚLÉLNI..

142. DRÁGA A LAKBÉR

143. A FÉLIG KÉSZ HÁZBAN LAKNI

144. FELESÉGED FOLYTON SZERELTET

 

***

 

145. OTTHON IS CIPŐBEN, ÖLTÖNYBEN

146. CSAK A KERTBEN GYÚJTHATSZ RÁ

147. LEÉG A LAKÁS – LEÉGSZ TE IS…

148. ÁTJÁRÓHÁZAT CSINÁLSZ…

149.NYILVÁNOS KLUB

150. FALUSI ORVOS LAKÁS-RENDELŐJE

151. EGY SZOBA-KONYHÁBA ÖSSZEZSÚFOLVA

152. AZ ISKOLA A MÁSODIK OTTHON

153. CSAK A PADON LEHET ALUDNI

154. A NYILVÁNOSSÁGBA VETVE

155 NEM LEHET SZEMÉLYES HOLMID

156. CENZÚRÁZZÁK A KÖNYVTÁRAD

 

***

 

157. INTÉZETI RUHA ÉS EGYENBÚTOR

158.NAPKÖZBEN TILOS LEFEKÜDNI

159. BARALANGLAKÁS KOMFORT

160.VIZET A KÖZKÚTRÓL KELL HOZNI

161.ÉLETVESZÉLYESÉ NYILVÁNÍTOTT HÁZ

162.REPED A PLAFON, HULLIK A VAKOLAT

163. BEHATOLÓ IKV ELLENŐRÖK

164.A HÁZINÉNI TERRORIZÁL

165.A GONDNOK KELLEMETLENKEDIK

166.A HÁZMESTER FELJELENTGET

167.BÁRMIKOR KIRAKHATNAK

168.A KOLLÉGIUMI KÖZVÉLEMÉNY ZSARNOKSÁGA

 

***

 

169.A MUNKÁSSZÁLLÓ SZAGA-RICSAJA

170.RELAXÁCIÓ HELYETT NEGATÍV STRESSZ

171.OTTHON IS TELJESÍTMÉNYKÉNYSZER

172.AZ ÁGYBAN IS DRUKKBAN

173. AZ ÖRÖKKÉ ZSÖRTÖLŐDŐ HÁZASTÁRS

174. REMEGŐ GYOMORRAL MÉSZ HAZA

175. SOSEM TUDOD, MIRE ÉRSZ HAZA

176. BELELÁTNAK A LÁBOSODBA

177. A BOLONDOK HÁZA

178. A FELKELŐ NAP HÁZA – KUPI

179. A NYILVÁNOS HÁZ – PIROS LÁMPA

180. ODAHAZA IS BESZÉLGETÉSKÉNYSZER

 

***

 

181. A ZAKLATÓ BECSENGETŐK

181. IDEJÁRNAK TELEFONÁLNI

182. IN FLAGRANTI ÉRED A PÁROD

183. MEGSZENTSÉGTELENÍTETT CSALÁDI LAK

184. A LAKÁSBAN BŰNÖS TITKOKAT REJTEGETŐ

185. CIGÁNYPUTRIBA ZSUPPOLVA

186. CSAK ENGEDÉLLYEL: NASS, FÜRDÉS STB.

187. CSAK SUTTOGVA BESZÉLHETSZ

188. MINDIG ÉPPEN ALSZIK VALAKI

189. EGY ÁGY – VÁLTOTT MŰSZAK

191. AZ ÉJJELI MENEDÉKHELY

192. NINCS PRIVÁT KUCKÓD

 

***

 

193. A HÁZTARTÁSI ALKALMAZOTT

194. A NEMI ÉLETED IS SZINTE NYILVÁNOS

195. A CSŐLAKÓ – A CSÖVES

196. AZ ALAGSORBAN MEGHÚZNI MAGAD

197. BEVAGONÍROZOTT DEPORTÁLTAK

198. EGYMÁS ELŐŐT VETKŐZNI, MOSAKODNI

199. AHOL A WC SINCS SZEPARÁLVA

200. EGY KIN ŐTT LAKÁSBAN VEGETÁLNI

201. A LAKÁS KÉNYSZERMEGOSZTÁSA

202. AZ ELLENSÉGGEL EGY FEDÉL ALATT

203. NEMI ERŐSZAK/MOLESZTÁLÁS VESZÉLY

204. KÖNNYŰ TESTI SÉRTÉS – FILM

 

***

 

205. AZ ELTÖRT POHÁRÉRT POFON

206. A KATONAI FOGDA

207. ÉJJEL IS ÉG A LÁMPA A PRICCS FELETT

208. FEGYVERESEK ŐRZIK AZ ÁLMOD…

209. A RENDŐRSÉFGI FOGDA

210. ELŐZETESBEN

HÓNAPOKIG ÖSSZEZÁRVA SÖTÉT ARCOKKAL

211. BEJÁRATOS FOGLALÓ-VÉGREHAJTÓ

212. KLEPTOMÁN A BEJÁRÓNŐ

213. NÖVEKVŐ FORGALOM – UTCAZAJÁRTALOM

214. ROSSZ SZOMSZÉD – FÜLEMILE PER

215. LEVEGŐTLEN, FÜSTÖS ODÚ

216. HALOTTASHÁZ JELLEG

 

***

 

217. HIDEGSÉG ÉS RIDEGSÉG

218. AGGLEGÉNY LAK – ASSZONY KÉZ HIÁNY

219. A CSONTVÁZ A SZEKRÉNYBEN

220. AZ ELVARÁZSOLT KASTÉLY

221. IDEGESÍTŐ SZÍNEK ÉS FORMÁK

222. SZEDETT-VEDETT/EKLEKTIKUS BÚTOROK

223. LAKÁSISKOLA – KORREPETA

224. HÉTKÖZBEN ISKOLAOTTHONBAN

225. A HÉTVÉGÉN ROKONINVÁZIÓ

226. AZ EGÉSZ LAKÁS „TISZTASZOBA”

227. CSAK A KONYHÁBAN LEHET ENNI

228. A SZOBÁBAN MÉG KÁVÉZNI IS TILOS!

 

***

 

229. ISTEN HOZTA, ŐRNAGY ÚR!

230. A VENDÉG LESZ A CSALÁDFŐ

231. FIZETŐVENDÉG – KIKÖLTÖZNI A SUFNIBA

232. JAVÍTÓ-NEVELŐ INTÉZET

233. KARANTÉN

234. VESZTEGZÁR A GRAND HOTELBEN – FILM

235. ÖLDÖKLŐ ANGYALOK - FILM

236. KATONAI HÁZI/KÖRLETREND

237. RUHÁBAN ALUDNI - HARCKÉSZÜLTSÉG

238.ÚTTÖRŐTÁBOR LAKÓK

239. IDEGEN INVÁZIÓ

240. MESE HABBAL – REGÉNY/FILM

 

***

 

241. KÉNYELMETLEN/VESZÉLYES BÚTOROK

242. KIFŰTHETETLEN KASTÉLY TERMEK

243. LAKÓHODÁLY – ÓRIÁSLAK

244. LILIPUTI LAK/BERENDEZÉS

245. KÍSÉRTETKASTÉLY

245. KONYHASZAG – BOMLÁS, ROHADÁS

246. KÖNYVTÁRLAKÁS

247. CSAK ÁLLÓHELYEK VANNAK

248. KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM

249. NEKED KELL MÁSOKHOZ IGAZODNI

250. LAKÁSBAN KÉZMŰVES MŰHELY

251. LAKÁSBAN ÜZLET – NON STOP BOLT

252. A BUJKÁLÓ LAKBÉRHÁTRALÉKOS

 

***

 

253. A LAKÓKOCSIS VÁNDORÉLET

254. SEHOL NEM ENGEDNEK LETELEPEDNI

255. FOLYAMATOS ÜZETÉSBEN

256. A VÍZ ALATTI BÖRTÖN

257. KÍGYÓK KÖZÖTT ALSZOL ÉJJEL

258. MINDEN MOZOG – VASÚT, HAJÓ, REPÜLŐ

259. A LÉGHAJÓN LAKÓ

260. HANGSZIGETELÉS HIÁNY

261. MINDENKIT TÚLORDÍTANI - ZSIBONGÓ

262. A SZOBATÁRS HASZNÁLJA RUHATÁRAD

263. MINDENES CSELÉD – ÉDES ANNA

264. MINDIG ÚTRAKÉSZ, ÖSSZECSOMAGOLT

 

***

 

265. ALATTAD ÉJSZAKAI MULATÓ

266. A HÁZ ELŐTT PROSTIK ÁCSOROGNAK

267. MÚZEUMLAKÁS - EMLÉKSZOBA

268. SEMMIHEZ NEM ÉRHETSZ HOZZÁ…

269. ÖREGSZAG – LEPUKKANT LAKÁS

270. ÉLETVESZÉLYES VILLANYBUHERÁLÁSOK

271. ELADÓ LAKÁS – BÁRKI BEJÖHET

272. NINCS PIHENŐHELY/IDŐ

273. NEM DÖNTHETSZ: TV-RÁDIÓ MŰSOR

274. ÁRVÁCSKA SZÁLLÁSA

275. KONYHÁBAN/FOLYÓSON ALUDNI

276. AZ ÓVÓHELYEN RESZKETNI, DIDEREGNI

 

***

 

277. PISZOK, RUMLI ÉS VÉCÉSZAG

278. A LAKÁS A BETÖRŐK UTÁN…

279. LAKÁSRAKTÁR - GYŰJTŐHELY

280. RENDŐRI FELÜGYELET ALATT

281. ROBBANÁSVESZÉLY

282. ROSSZ ELRENDEZÉS/BEOSZTÁS

283. A FÜRDŐ/WC MINDIG FOGLALT

284. SAKKBAN TART EGY VÉREB

285. SE ABLAK, SE AJTÓ – CSAK TETŐ

286. KALYIBA - LOMBSÁTOR

287. NEM VÍZHATLAN SÁTOR

288. HÁBORÚS ÖVEZET – NEMI ERŐSZAK

 

***

 

289. SIRALOMHÁZ

290. SOK ROSSZ EMLÉK FŰZ IDE

291. SZERETETOTTHON/VIPERAHÁZ

292. DEPRESSZIÓS ÖREGOTTHON

293. FALUVÉGI SZEGÉNYHÁZ

294. SZOBAFOGSÁGRA ÍTÉLVE

295. ANYÁD KERÍTŐ ÉS SZOBÁZTAT

296. SZOLGÁLATI LAKÁS

297. ŐRTORONY – TENGERI FÚRÓTORONY

298. ŰRÁLLOMÁS LAKÓ

299. A TÁVOL NEM TARTOTT DUHAJ APA

300. ALKOHOLISTA, BRUTÁLIS CSALÁDFŐ

 

 

***

 

301. ANYÁD ELŐL NEM ZÁRHATSZ SEMMIT

302. A MAGÁNLEVELED SEM KAPOD KÉZBE

303. ELLENŐRZIK: MASZTURBÁLSZ-E

304. BE KELL MUTATNI A SZÉKLETED

305. KOLOSTOR, RENHÁZ, ZÁRDA

306. ISKOLA A HATÁRON

307. KATONAI KOLLÉGIUM

308. SEMMI TITKOD NEM LEHET

309. BEÜLŐ TÉVNÉZŐ SZOMSZÉDOK

310. TÖMEGNYOMOR

311. ÚJ FELESÉG A RÉGI MELLÉ

312. EGYÉVES UTAZÁS A MARSRA

 

***

 

313. AKIKÉSŐN JÖN, NEM KAP ENNI

314. MINDENKI MÁSKOR FEKSZIK/KEL

315. ÜGYELETES ORVOS, TŰZOLTÓ, MENTŐ

316. VAGONLAKÁSOK - KITELEPÍTETTEK

317. ÜRES FALAK, EGY CSUPASZ VILLANYKÖRTE

318. VÁLÓPER KÖZBEN

319. DEMARKÁCIÓS VONAL A LAKÁSBAN

320. PERMANENS HIDEGHÁBORÚ

321. ELVÁLTAK KETTÉOSZTOTT LAKÁSA

322. TITKOSSZOLGÁLATI FEDŐLAKÁS

323. A MÁSOK ÉLETE - FILM

324. KOMMUNA LAKÁS – „ANARCHIA”

 

***

 

325. „KAOTIKUS ÁLLAPOTOK”/BÖRTÖNREND

326. OTTHON IS

MINDENT KI KELL ÉRDEMELNI

327. AHOL A HAJLÉKTALANOK

A SZÜKSÉGÜKET VÉGZIK – SZÜKSÉGLAKÁS

328. AZ ISTÁLLÓ FÖLDJE ÉS LÉGTERE

329. KÓRTEREM HALDOKLÓKKAL

330. FÉLSZ ELALUDNI, RÁD TÖRHETNEK

331. HÁZAD ELŐTT RENDŐRAUTÓ PARKÍROZ

332. KOEDUKÁLT TÖMEGSZÁLLÁS

333. NINCS KÜLÖM NŐI-FÉRFI WC

334. MOSZKVAI „KOMMUNA”: KÖZÖS KONYHA

335. BÁRMIKOR HIPPIS, TESTMOTOZÁS

336. MÉG A WC SEM ZÁRHATÓ

 

***

 

337. AZ UTCAN ÉLNI, LAKNI ÉS ALUDNI

338. A LEGALACSONYABB KOMFORTFOKOZAT

339. A LAKÓTÁRSAD

NAPPAL ALSZIK, ÉJSZAKA TIVORNYÁZIK

340. A BELÜGYES HÁZMESTER TERRORJA

341. A TREHÁNY ÉS CSALÓ KÖZÖS KÉPVISELŐ

342. A TÁRSASHÁZ BELSŐ HIDEGHÁBORÚJA

343. A MEGOSZTOTT ÉS LEURALT LAKÓK

344. A KITEHETETLEN ALBÉRLŐ

345. A LÉPCSŐHÁZBAN BEVACKOLÓ

346. LEHALLGATOTT LAKÁSBAN SZERETKEZŐ

347. AKASZTOTT EMBER HÁZA

348. A HÁZBAN NEMRÉG EMBERT IS ÖLTEK

 

***

 

349. EGY ERKÖLCSÖS ÉJSZAKA - FILM

350. A KIRAKATBAN ÉJSZAKÁZNI

351. IKV HÁZ – TANÁCSI LAKÁSOK

352. A TÖRPÉKRE MÉRETEZETT HÁZIKÓ

353. BECSEMPÉSZNEK EGY LAKÁSBA…

354. SENKI NEM LÁTOGATHAT MEG

353. A SZÉL FÜSTÖT ÉS BÜDÖSET HOZ

354. BETELT A PÖCEGÖDÖR

355. ELÖNT A HÁZTARTÁSI SZEMÉT/SITT

356. MÉG HIDEG VÍZ SINCS A HÁZBAN

357. EGYMÁS FÜRDŐVIZÉT HASZNÁLNI

358. A LAK ÉS BERENDEZÉSE CSAK DÍSZLET…

359. HELYETT KELL CSERÉLNI A DISZNÓKKAL

360. ERŐVEL FERTŐTLENÍTIK

A KIS LAKOD, ÉS UTÁNA TÉGED

***

 

361. A LEPUKKANT LAKÓTELEP

362. NINCS ÉLÉSKAMRA, PINCE, RAKTÁR

363. NM ÉRTIK A NYELVEDET

364. NEM ÉRTIK A SZOKÁSAIDAT

365. MINTHA MOSTOHA GYEREK LENNÉL

366. BETESZNEK EGY HORDÓBA…

367. EGY NÉPES CSALÁD TELEPSZIK RÁD

368. NEM ÉRT MEG A HÁZIORVOS

369. NINCS CÍMED – NEM JÖN A POSTA

370. NEM TÉLIESÍTETT WEEK END HÁZ

371. BEZÉRT KUTYA NYÜSZÍT A FAL MÖGÖTT…

372. CSUPÁN NÉGY SZOMORÚ SZÜRKE FAL

 

***

 

373. OLY TÁVOL, MESSZE VAN HAZÁM

374. SZÍVET CSERÉLJEN, AKI HAZÁT CSERÉL

375. IDEGENNEK, JÖVEVÉNYNEK A SORA…

376. IDEGEN ILLATOK ÉS ÍZEK

377. NEM ISMERŐS A TÁJ

378. TÁVOLSÁGTARTÓ EMBEREK

379. A VILÁGVÁROSI KÖZÖNY

380. NEM VÁRNAK HAZA

381. MEGSZAKADÓ GYEREKORI KAPCSOLATOK

382. A MUNKA MIATT FOLYTÖN KÖLTÖZNI

383. MÉG A BÚTOR IS ÚJ AZ ÚJ BÉRLAKÁBAN

384. SEMMI NM ÁLLANDÓ, CSAK A VÁLTOZÁS

 

***

 

385. VALAHOL OROSZORSZÁGBAN…

386. AUSZTRÁL NYÁRI KARÁCSONY

387. NINCS MEGHITT CSALÁDI LÉGKÖR

388. NINCS CSALÁDI SZENTÉLY

389. NINCS CSALÁDI ÜNNEP

390. NEM JÖNNEK VENDÉGEK

391. KIHALT A HÁZ – NINCS KACAGÁS

392. A LAKÁSREZSI KIFOSZT

393. SPÓROL: SÖTÉTBEN-HIDEGBEN

394. MIRE ISMERKEDNÉL, MÁR ÁTHELYEZVE

395. UNDORÍTÓ ÉTELT TUKMÁLNAK BELÉD

396. EL KELL FOGADNI A FELKÍNÁLT NŐT

 

***

 

397. ITT FÉLREÉRTIK A GESZTUSAIDAT

398. NEM TÖRŐDNEK VELE, HA BETEG VAGY

399. NEM TUDSZ ELIGAZODNI A KÖRNYÉKEN

400. NEM TUDSZ EGY VÁSÁRLÁST ELINTÉZNI

401. NEM ÉRTED, MIÉRT NEVETNEK KI

402. TŰRNÖD KELL, HA MEGALÁZNAK

403. MINDENHOL CSAK IDEIGLENESEN

404. CSAK NEKED NINCSENK JOGAID

405. HA REKLAMÁLSZ, KIRÚGNAK

406. HA PANASZKODSZ, MEHETSZ HAZA

407. ITT A KUTYÁNAK IS JOBB DOLGA VAN

408. A BEVÁNDORLÓKAT NEM VÉDI SENKI

 

***

 

409. MINDIG TE VAGY A GYANUSÍTOTT

410. NEKED MINDIG BIZONYÍTANI KELL

411. BELEROKKANSZ, HOGY KIFEJEZD MAGAD

412. NEM ISMERED A SZOKÁSJOGOKAT

413. NEM AVATNAK BE A JÁTÉKSZABÁLYOKBA

414. BÁRMIKOR LECSERÉLHETŐ VAGY

415. CSAK A PISZKOS MUNKÁRA KELLESZ

416. NEM KOPOG BE A SZOMSZÉD

417. NEM HÍVNAK MAGUKHOZ A KOLLEGÁK

418. NEM TALÁLOD KEDVENC ÉTELEIDET

419. NEM ÉLVEZED A HELYI RÁDIÓADÁST

420. A FILMEKEN NINCS MAGYAR FELIRAT

***

421. MAJD NYUGDÍJASKÉNT HAZA…

422. ELCSATOLT ORSZÁGRÉSZ LAKÓJA

421. BÜNTETVE ANYANYELVHASZNÁLATÉRT

422. A HIVATALBAN NEM ÉRTIK A NYELVED

423. NINCS TOLMÁCS A BÍRÓSÁGON

424. A KÜLKERESKEDŐ HÁNYÓDÓ GYEREKE

425. A LAKOSSÁGCSERE

426. ÚJ HELYEN NULLÁRÓL ÚJRAKEZDENI

427. ELVESZIK A HÁZAD, FÖLDED - FÖLDÖNFUTÓ

428. A MINDENÜTT IDEGEN VEZETŐ

429. AZ ÓCEÁNJÁRÓK SZEMÉLYZETE

430. POLITIKAI EMIGRÁCIÓ – HOLTODIGLAN?

431. AZ IDEGENLÉGIÓBA JELENTKEZŐ

432. A FELESÉG KIPERLI ALÓLAD A LAKÁSOD

 

***

 

433. KÜLFÖLDRE NŐSÜLŐ-FÉRJHEZ MENŐ

434. INTERPOL – KÖRÖZÖTT BŰNÖZŐ

435. KÜLFÖLDI EGYETEM - ÖSZTÖNDÍJAS

436. KÜLFÖLDÖN KÓRHÁZBA KERÜLŐ

437. VILÁGJÁRÓ, SZÁLLÓLAKÓ MŰVÉSZ

438. VÁNDORCIRKUSZ

439. KÉTLAKISÁG - INGÁZÁS

440. NYÁRI IDÉNYMUNKA - SUMMÁSOK

441. POLITIKAI MENEKÜLT

442. ÁLNÉVEN BÚJKÁLÓ

443. IDEIGLENESEN HAZÁNKBAN ÁLLOMÁSOZÓ…

444. A MALENKIJ ROBOT…

 

***

 

445. KÜLSZOLGÁLAT - DIPLOMATA

446. MULTI CÉG VILÁGPOLGÁRA

447. VENDÉGTANÁR, KUTATÓ STB.

448. A HOLDRA SZÁMŰZVE

449. A MISSZIONÁRIUS

450. A KULTURÁLIS ANTROPOLÓGUS

451. MIKES KELEMEN KESERŰ KENYERE

452. AMERIKÁBA KITÁNTORGÓK SEREGE

453. GYÖKÉRTELEN DISSZIDENSEK

454. A NOMÁD VÁNDOROK

455. A PROFI ÉLSPORTOLÓ

456. A FEKETE KOLOSTOR – INERNÁTUS

 

***

 

457. A VENDÉGMUNKÁS ZOKSZAVA

458. A BÉKEFENTARTÓ KATONA KÍSÉRTÉSEI

459. A BÚJDOSÓ SZEGÉNYLEGÉNY

460. A BETYÁRBÚTOR - BETYÁRÉLET

461. ÁLLAMPOLGÁRSÁGTÓL MEGFOSZTVA

462. HAZÁDBAN IN EFFIGIE FELAKASZTVA

463. HONTALAN ÚTLEVÉL

464. NINCS BEFOGADÓ CALÁD/ORSZÁG

465. TARTÓS KIKÜLDETÉS ÉS A VÁLÁS

466. A KAMIONSOFŐR CSALÁDI/HÁZASÉLETE

467. A KONKVISZTÁDOR – FÖLDRAJZI FELFEDEZŐ

468. RABLÓBARLANG – ZSIVÁNYTANYA

 

***

 

469. A BÓKOD SÉRTÉSNEK VESZIK

470. MÁSODOSZTÁLYÚ ÁLLAMPOLGÁR

471. A LAKÓKÖRNYEZET ELLENSÉGES

472. AZ IDEGEN LESZ A BŰNBAK

473. A HADÜZENET UTÁN TÚSZKÉNT TARTVA

474. A HÁZADBAN KAKUKKFIÓKA

475. ILLEGALITÁSBA KELL VONULNOD

476. KÉT NAGYCSALÁD EGY KIS HELYEN

477. AZ ÖSSZEKÖLTÖZÉSSEL

MEGROMLÓ VISZONYOK

478. HÓFEHÉRKE A TÖRPÉKNÉL

479. A RÓKA-GÓLYA VENDÉGSÉG

480. A KUTYÁNAK HÁZA,

A FARKASNAK SZABADSÁGA…

****