Payday Loans

Keresés

A legújabb

I. Önéletrontó balgaságok - 2. PDF Nyomtatás E-mail
NAGY JENCIKLOPÉDIA

N A G Y J E N C I K L O P É D I A XXI.

MAGYAR ÉLETMINŐSÉG VIZSGÁLÓ ABC

Pokol vagy meny - boldog vagy boldogtalan

ÁLLATORVOSI LOVAK: címszógyűjtés/vázlat1- 480.

vakok breughel

Menőke Budárúl Bécsbe

Menj el, menj el szegény magyar! a kétség partjára,

Tekints az ingadozó reménység pólcára,

S te aki tűztűl, vastúl nem tudsz megborzadni,

Borzadj, mikor a vég-sors hideg jelt fog adni.

.

Vezettessed magadat szem-bekötve, vakon,

Elfajúlt testvéridtűl csinált áll-utakon,

Kik őseink hamvait rútúl megtapodták,

Arany szabadságunkat aranyon eladták.

.

Ott bontsák ki takaró-fedelit szemednek,

Ahol egy irtóztató méllység, reményednek

Alá van ásva, s nevet a kegyetlen here,

Mint zuhog a méllységben a kétség tengere.

.

Szakadoznak a partok, az oszlopok dűlnek,

A nem rég meleg vérrel buzgó szivek hűlnek.

Minát ásott alája s kemény tüzet vetett

A köz-jó bástyájának a maga szeretet.

.

A viz-ész négy nagy folyó-vizet megrekesztett,

Békozó lánc keríti a kettős keresztet.

Nyög ama Szent Szűzanya, és gyászba öltözött,

Csak alig csillog a sok kis csillagok között.

.

Te csak menj, nem újjak már a terh-viselések,

Engedj a végzéseknek, ha ugyan végzések;

Csak nyögj, és ha az egek segédedre jőnek

Ne virtusidnak köszönd, hanem az időnek.

.

Menj, add egy olyan kézbe szabadságod fékit,

Mely egyszer úgy betöltse a balsors mértékit,

Hogy meg érezd, amit még sokan nem éreznek:

A szabadság s a rabság, miben különböznek!

 

https://www.youtube.com/watch?v=kQr0y52G4z8

 

1.

KAMU ROKKANT

2.

PANDORA SZELENCÉJA
3.

ÖNMAGA ELLENZÉKE

4.

VISSZAFELÉ FEJLŐDŐ…

5.

TUDOMÁNYOS PÁRVÁLASZTÓ

6.

HOROSZKÓPRA NEMZŐ

7.

AKINEK MINDEN MINDEGY

8.

IGAZGYÖNGY KÓTYAVETYE

9.

BECSUKOTT SZEM – NEHOGY  LELKÉBE LÁSS

10.

CSAK MÁSRA NEM SZORULJ RÁ

11.

ÖNÉHEZTETŐ

12

A TUDÓS ADJON ÉLETCÉLT

 

 

***

 

 

13

A HURRÁ OPTIMISTA

14.

FELFEDEZI A MELEG VIZET

15.

RÁKMENETBEN - RÜKVERC

16.

AZ ELLENSÉGTŐL DAFKE NEM TANULÓ

17

ELVESZEL A RÉSZLETEKBEN

18.

A VASÁRNAP ISTENÉ, A TÖBBI AZ ÖRDÖGÉ

19.

NEGLIGÁLOD ÁLMAIDAT

20.

A SZÓRENDETLEN

21

A PERSZONA ÉS A MASZK

22.

A BENNE SZUNNYADÓ SZÖRNYET ETETŐ

23.

CSAK A LÉNYEGBŐL ENGEDŐ

24.

MINDENT/SEMMIT VÁLTOZTATÓ

 

 

***

 

 

25.

A MÁNIÁKUS HAZUDOZÓ

26.

AKI MÁST GONDOL, MOND, ÍR

27.

AZ ÁRNYÉKEMBER

28.

A KEZEDŐ, DE NEM VÉGZŐ

29.

ROSSZ KEZDÉS, FÉL KUDARC

30.

KÉSŐN KEL, SZART SE LEL

31.

AKI ELFOJTJA ÖSZTÖNEIT

32.

AKIT CSAK ÖSZTÖNE VEZET

33.

AKI MAJOT VISZ OTTHONÁBA

34.

AKI KÍGYÓKKAL ALSZIK

35.

AKI OROSZLÁN SZÁJÁBA DUGJA FEJÉT

36.

AKI ÁTENGEDI ÁGYÁT A KUTYÁJÁNAK

 

 

***

 

 

37.

A CSALHATATLAN

38.

IDE LŐJETEK!

39.

A TÉNFERGŐ

40.

A LŐDÖRGŐ

41

AZ ELBITANGOLT

42.

AZ ÖNGYŰLÖLŐ

43.

AZ ÖNIMÁDÓ

44.

POTYALESŐ

45.

AZ ÖRDÖGNEK SZAVÁT ADÓ

46.

A SÍRÓ HARMADIK

47.

BOTOR - BOTORKÁL

48.

TÖKKEL ÜTÖTT

 

 

***

 

 

49.

ÖNGÚNYOLÓ

50.

AZ ERŐSEBBEL KEZD KI

51.

ÖNFOGLALKOZTATÓ TŰZOLTÓ

52.

FITTYET HÁNY A NYELV SZABÁLYAIRA

53.

CSAK RÉSZEGEN MOND IGAZAT…

54.

A PÁRT A TE MEGVÁLTÓD

55.

ISTENGYILKOS

56.

EGY HALOTT ISTENT IMÁDSZ

57.

AZ ELLENSÉGED VEZET (FÉLRE)

58.

SÚLYCSOPORT TÉVESZTŐ

59.

A TÖKÉLETES BŰNTÉNY

60.

APRÓPÉNZRE VÁLTOTT TALENTUM

 

*

 

61.

MAGAD ALATT VÁGOD…

62.

A SEGÍTŐ KÉZBE HARAP…

63.

BOHÓCOT CSINÁL MAGÁBÓL…

64.

AKI BEBSZÉLI MAGÁNAK, HOGY…

65.

GYEREKET LEHET BESZÉLNI A HASÁBA

66.

A GYÁVA VANDÁL

67.

PANCSER KÉSDOBÁLÓ ELÉ ÁLLÓ

68.

MEG NE FOGD A TEHÉN FARKÁT!

69.

HA PER, LEGYEN PER!

70.

INGED-GATYÁD A LÓVERSENYRE…

71.

TYÚKÉRT PEREL, DISZNÓT VESZÍT

72.

IDŐTÉKOZLÓ: MA SEM ÉPÍTETT

 

 

***

 

 

73.

CSAK ÜNNEPEN ÉNEKLŐ

74.

CSAK KÓRUSBAN SZAVALÓ

75.

MINDENKIVEL JÓBAN LEVŐ…

76.

NEM SZÖVETKEZŐ

77.

AZ ELLENSÉGGYÁRTÓ

78.

FIZETETT ELLENSÉGET TARTÓ

79.

A BOMBÁT BIRIZGÁLÓ

80.

A MINDENRE KÍVÁNCSI

81.

AZ ÖNÖREGÍTŐ

82.

A PLASZTIKAI SEBÉSZMŰ

83.

BARÁTOT IGAZSÁGGAL BUNKÓZÓ

84.

AZ ÖNIZOLÁLÓ-SZEPARÁLÓ

 

 

***

 

 

85.

A BÖRTÖNBE MENEKÜLŐ

86.

AZ IDEGENBEN VAKON MEGBÍZÓ

87.

A HIBAISMÉTLŐ AUTOMATA

88.

ÁGNES ASSZONY

89.

A MÁS VÉTKÉÉRT MAGÁT BÜNTETŐ

90.

AZ ÖNMÉRGESÍTŐ

91.

OSZTOGATNAK VAGY FOSZTOGATNAK?

92.

NEKI ÉTEK – NEKED MÉREG

93.

FILLÉRBEN BÖLCS – FORINTBAN BOLOND

94.

AKI CSAK EGY – ÉGŐ – GYUFASZÁLAT DOB EL

95.

AKI CSAK EGYSZER NEM ZÁRTA EL A GÁZT

96.

AKI NEM FŐNIX MADÁR

 

 

***

 

 

97.

A HISZÉKENY VÁMSZEDŐI

98.

A ROSZ SÁFÁR

99.

AMIT NEM HASZNÁL, AZ ELVESZIK

100.

A SOKADSZOR IS FELÜLTETETT

101.

AKI NEM TUD LEJÖNNI A FÁRÓL

102.

AZ IDEGENT IMÁDÓ-GYŰLÖLŐ

103.

TÖREDÉK-TÖRMELÉK LÉK

104.

LÉKET KAPOTT ÉLETHAJÓ

105.

ÖNKÉNTES HAJÓTÖRÖTT

106.

A KIS ELLENSÉG LEBECSÜLÉSE

107.

SOSEM HAJT VÉGRE BRAVÚRT

108.

ÉLETÁTALVÓ

 

 

***

 

 

109.

A LÉLEKVESZTŐ

110.

A SODRÓDÓ

111.

A JÓNÁL IS JOBB

112.

GÖRÖG VAN A FALÓBAN

113.

ÉN VAGYOK JUPITER

114.

TERÍTETT BETLI

115.

NEM TUD TETTETNI

116.

AZ ÉTELEM AZ ÉLETEM

117.

AZ ENYÉM AZ, AMIT MEGESZEK

118.

AKI KERÜLI A VÁLTOZATOSSÁGOT

119.

KUDARC BE NEM ISMERŐ

120.

AZ ÖRDÖG NEM ALSZIK

 

*

 

121.

AZ ÖRDÖG LEBECSÜLÉSE

122.

MINDEN FÉNYEST GYŰJTŐ

123.

BALHITE HEGYEKET MOZGAT

124.

EGY BOLOND SZÁZAT CSINÁL

125.

AZ EMBERT ISTENÍTŐ

126.

VISSZAFELÉ SÜL EL TRÉFÁD

127.

MÁS MALMÁRA HAJTOTT VÍZ

128.

A FARKADDAL VERIK A CSALÁNT

129.

NAGY NEVETÉSED VÉGE

130.

A RÉMHÍR EVŐ

131.

HALAT KÉR, HÁLÓT NEM

132.

TORZ TESTBEN TORZ LÉLEK

*

133.

ELADÓ LÁNY – BEVÁSÁRLÓ…

134.

AZ EGYSZERI ALKALOM-MULASZTÓ

135.

SOHASEM VÁLOGATÓ

136.

ADDIG VÁLOGAT, MÍG HOPPON MARAD

137.

CSAK A TILTOTT GYÜMÖLCS…

138.

AMI ÁRT A SZÉPSÉGEDNEK

139

SEMMIHEZ SEM ÉRTŐ

140.

BÁRKIVEL BÁRMIN ÖSSZEVESZŐ

141.

A VAKMERŐ VAK

142.

CSAK A MORGÁS JOGA

143.

KÉT SZÉK KÖZT A PAD ALÁ

144

A KÉT ÚR SZOLGÁJA

 

 

***

 

 

145.

AZ ELFAJULÓ DIÁKCSÍNY

146.

A SÜLT GALAMBOT VÁRÓ

147.

A KÖLDÖKNÉZŐ

148.

A HIPERAKTÍV NYÜZSGŐ

149.

A FARKADNÁL FOGVA…

150.

FENT AZ ERNYŐ, NINCSEN KAS

151.

EGY SZÁJBÓL FÚJ HIDEGET-MELEGET

152.

HÁBOROGVA ÉRZI, HOGY LÉTEZIK

153.

ÖLELÉS HELYETT ÖN-ÖLŐ

154.

AZ ÖNMAGÁT ÖLELGETŐ

155.

DOBBAL FOGNA VEREBET

156.

A GYENGÉIT KIRAKATBA TEVŐ

 

 

*

 

 

157.

AKINEK ELMENTEK OTTHONRÓL

158.

KÖNNYEN IJESZTGETHETŐ

159.

EGY MUMUSSAL ZSAROLHATÓ

160.

AKI SZÉGYELL KÉRNI

161.

AKI SOSEM NŐ FEL

162.

AKI TTHON AKAR PRÓFÉTA LENNI

163.

AKI NEM ÉRZI, HOL SZORÍT…

164.

AKI CSAK TŰR, DE NEM REKLAMÁL

165.

AKI MINDENT BEMAGOL

166.

AKINEK MÁS ÍRJA SZERELMES LEVELEIT

167.

AKI CSAK HÓDÍTANI AKAR

168.

AKI NEHEZEN SZERZI ÉS KÖNNYEN VESZTI

 

 

***

 

 

169.

EGYNAPI… HOLTIG TARTÓ…

170.

AZ ELŐVIGYÁZATLAN - CSAPDÁK

171.

NEM ÓVJA EGÉSZSÉGÉT

172.

NEM ELŐZI MEG A BAJT

173.

TŐRBE CSALVA

174.

A TŰZZEL JÁTSZÓ

175.

SOHA NEM HEVERI KI

176.

NINCS IDEJE HALLGATNI

177.

NEM TANUL, CSAK TANÍT

178.

SEMMIÉRT EGÉSZEN

179.

SAJÁT LEVÉBEN FŐ

180.

A TÚL SOKAT TUDÓ

 

*

 

181.

AZ ÖNÁTKOZÓ

182.

NEM AGYTÖRŐ

183.

TOMPA ELMÉJŰ

184.

ESZÉT NEM ÉLESÍTŐ

185.

PÉNZÉRT JÓSOLTATÓ

186.

AZ ANAKRONIZMUS

187.

A LEJÁRT ÉLET

188.

A FANTAZMAGÓRIÁS

189.

CSAK BAJBAN ISTENHÍVŐ

190.

Ő ÖRÖKKÉ ÉLŐ

191.

KERÜLŐ – GÖRBE UTAS

192.

AZ UJJÁBÓL SZOPJA

 

 

***

 

 

193.

A RÉSZEGEN BÁTOR

194.

AZ ÉHEN KÓRÁSZ

195.

NINCS JOBBIK ESZE

196.

BESKATULYÁZOD MAGAD

197.

A FARKAST BÁRÁNYNAK NÉZŐ

198.

ESZED, AMIT FŐZTÉL: MOSLÉK

199.

A HOMLOKODRA ÍRVA

200.

AZ ARCOD NYITOTT KÖNYV

201.

NEM TART TITKOT

202

ŐSBIZALMATLAN

203

Ő NEM HIBÁZHATSZ

204

AKI HIBÁT HIBÁRA HALMOZ

 

 

***

 

 

205

A BÜSZKE BOLDOGTALAN

206

A VILÁÁGFÁJDALMAS

207

A MÁSRA NEM SZORULÓ KISISTEN

208

A GYENGE LÁNCSZEM

209

A KÖNNYEBB ELLENÁLLSÁ FELÉ

210.

A GYENGÉKKEL MÉRED MAGAD

211.

AZ ÖRÖKKÉ ELÉGEDETLEN

212.

A FELMELEGÍTETT SZERELMŰ

213.

MINDENKI KEDVÉRE TENNI

214.

MINDENT EGY KAPTAFÁRA

215.

JANCSI MIATT JÁNOS LAKOL

216.

AKI GYORSÍTVA „ÉL”-ÖREGSZIK

 

 

***

 

 

217.

KÖNNYEN JÖTT, KÖNNYEN MEGY

218.

BE VAN OLTVA… ELLEN

219.

AKI RÖSTELL KÉRNI-KÉRDEZNI

220.

SOEM KÉSZ, NEM KEZD ÉLNI

221.

NEM TUDJA JOBB KEZE

222.

DAFKE CSAVARGÓ

223.

A DACKORSZAK-NYÚJTÓ

224.

AZ ÚJÍTÁSI MÁNIÁS

225.

A KÉT MALOMKŐ KÖZÖTT ŐRLŐDŐ

226.

AZ EMBERBEN VAKON BÍZÓ

227.

A VEZÉRT ISTENÍTŐ

228.

A KÁRTYÁRA TETT VAGYON

 

 

***

 

 

229.

NEM SZOKSZ, NEM SZÖKSZ

230.

A NAGY MELLÉNYŰ FELSÜLÉSE

231.

MÉZESMADZAG

232.

CSALIVAL CSALHATÓ

233.

AUTOSZTEREOTÍPIA

234.

AZ ÖNBETELJESÍTŐ JÓSLAT

235.

A SZAMÁR, AKI SZENVED

236.

A TÖLGY ÉS A NÁDSZÁL

237.

CSAK A SZOMSZÉD HÁZA ÉG

238.

AZ KIABÁL, AKINEK A HÁZA ÉG

239.

CSAK BECSÜLETKASSZA

240.

ELLENFELE ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ

 

***

 

241.

AKI BAJT KERES/TALÁL

242.

NE BOMOLJ

243.

AKI NEM VELEM, AZ ELLENEM

244.

A HELYTELEN ÍRÁSÚ

245.

AZ INDISZKRÉT

246.

A MÉREGFOGTALAN

247.

A KIHERÉLT

248.

ELEMEZ, DE NEM RAK ÖSSZE

249.

JÓ, MERT RÉGÓTA CSINÁLJA

250.

AZ ÖNSEBZŐ

251.

HA SOKSZOR MONDJA, IGAZ LESZ

252.

NAGYON JÓ SZÁNDÉK/ROSSZ KÖVETKEZMÉNY

 

 

***

 

 

253.

SE GYEREKTŐL, SE ÖREGTŐL NEM TANUL

254.

AHOL A PART SZAKAD

255.

A HÍDFELÉGETŐ

256.

A PÉNZBE SZERELMES

257.

A HÁTÁRA PÚPGYŰJTŐ

258.

A ROZSDÁSODÓ VASEMBER

259.

ARANYAD A KUKÁBAN

260.

A GYEREKED SZAVAZATI JOGA

261.

A PISZOK FÉL BETEGSÉG

262.

MINT TEHÉNEN A GATYA

263.

MINT TYÚK AZ ÁBÉCÉHEZ

264.

MATEK EGYES UTÁN HARAKIRI

 

 

***

 

 

265.

ADD MEG URAM, DE TÜSTÉNT

266.

MEGMÉRETVE, S KÖNNYŰNEK TALÁLTATVA

267.

CSAK A JÁRT/JÁRATLAN UTAKON

268.

URAKKAL EGY TÁLBÓL…

269.

A MÁSOK SZERENCSÉJE A TE KÁROD?

270.

A LEEHETETLENRE VÁLLALKOZÓ

271.

AKI ELENGEDI ISTEN LÁBÁT

272.

A NAGY URAKHOZ DÖRGÖLŐZŐ

273.

HA BEJÖN A BAJ, BECSUKOD AZ AJTÓT

274.

NEM TUDJA, MIT – NEM - TUD

275.

A ROSSZ IDŐGAZDÁLKODÓ

276.

ÁRNYÉKSZÉK TRÓNUSON

 

 

**

 

 

277.

CSÚNYA KÉZÍRÁS

278.

GRIMASZ ARCÁLLÁS

279.

A TÚLZOTT UDVARIASKODÓ

280.

SOKAT MARKOLNA…

281.

A HALNAK AD ÚSZÓLECKÉT

282.

JOBB ÜGYHÖZ MÉLTÓ BUZGALOM

283.

CSAK A PÉNZ IZGATJA FEL - KIELÉGÜLETLEN

284.

A BIZONYTALANT HAJSZOLVA VESZÍT BIZTOSAT

285.

A HAZÁT/SZÍVET CSERÉLŐ

286.

MINDIG MAJD HOLNAP

287.

UTOLSÓ SZÓ: IGENIS, DRÁGÁM!

288.

MINEK… HA ÚGYIS MEGHALOK!

 

 

**

 

 

289.

MINDIG IDEGEN PÁLYÁN

290.

SOSE VOLT RÉGI IDŐK DICSŐÍTŐJE

291.

AMI ÚJABB, AZ A JOBB

292.

AKI NEM HAJT FEJET

293.

AKI NEM EMEL KALAPOT

294.

CSEBERBŐL VEDERBE

295.

KIS BŰNT KERÜLVE NAGYBA ESIK

296.

A SOHA NEM KÉTELKEDŐ

297.

AZ ÖRÖK SZKEPTIKUS

298.

A VITA HELYETT VESZEKEDŐ

299.

ELHALASZTOTT GYÖNYÖRÖK

300.

A HALÁL ELLEN ORVOSSÁGOT KERESŐ

 

**

 

301.

A GUGGOLVA KIBÍRÓ

302..

A KÉMÉNYBE KOROMMAL ÍRÓ

303.

A KLAUSZTROFÓBIÁS BÁNYÁSZ

304.

A TÉRISZONYOS ALPINISTA

305.

DRÁGA JEGY – POLITIKAI PANKRÁCIÓ

306.

ARCUL KÖPI MAGÁT

307.

POFON ÜTI MAGÁT

308.

FŐVESZTÉS TERHE MELLETT

309.

AKI NEM EGYSZER ÉL…

310.

AZ EVAKUÁCIÓT GYAKORLÓ

311.

A HÁZÁT ELSÖTÉTÍTŐ

312.

SZIVATTATOD – EGZECÍROZTATOD MAGAD

 

 

**

 

 

313.

ÁRVEREZED SZERVEIDET

314.

KIKIÁLTOD A FELESÉGED

315.

A KIRÁLYNAK ADOD GYEREKED

316.

HITELBEN ÉPÍTED SÍREMLÉKED

317.

PÉNZÉRT VENNE ÉLETET

318.

KIPRÓBÁLOD, HOGY TÚLÉLED-E…

319.

VÉRDÍJAT TŰZ KI A SAJÁT FEJÉRE

320.

ADAMOKLÉSZ KARDJA ALÁ KÖLTÖZŐ

321.

A DIDERGŐ KIRÁLY

322.

ARA BÜSZKE, HOGY SOSEM SÍR

323.

NEM URALKODIK MAGÁN

324.

AZ UTOLSÓ IMPULZUS IRÁNYÍT

 

 

**

 

 

325.

NEM SZÁLL KI A TOLÓ-KOCSIBÓL

326.

AKI LEROKKANTOSÍTJA MAGÁT

327.

MÉG A VÉCÉRE SEM GYALOG

328.

AKIT A SÉTA UNTAT

329.

AZ INKVIZITORT KÉRI HITE VIZSGÁLATÁRA

330.

AZ ELLENSÉGÉVEL IRATJA ÖNÉLETRAJZÁT

331.

A MÉRGEZETT EGÉR

332.

ÖN-ARZÉNOZÓ

333.

A HÁLÓSZOBA TITKOK

334.

A TÁVDIAGNOSZTIZÁLT

335.

AKI NEM MŰKÖDIK EGYÜTT AZ ORVOSSAL

336.

NEM BÍZOL ORVOSODBAN

 

 

*

 

 

337.

A LAKOMÁN ÉHEZŐ

338.

A PÁNIKBETEG

339.

A BEZZEG GYEREK

340.

A NEM KÍVÁNT GÍEREK…

341.

A HIBAHALMOZÓ

342.

AKI NEM BÁN SEMMIT

343.

AKI MINDENT MEGSZOKIK

344.

AKI NEM SZÓL, HOGY NEM ÉRTI

345.

AKI HAGYJA MAGÁT KINEVEZNI

346.

AZ ÖNJELÖLT

347.

AKI MAGA ELLEN FOGAD

348.

A NYÍLT LAPOKKAL PÓKEREZŐ

 

 

**

 

 

349.

A LELKI ÖNSTERILIZÁLÓ

350.

NEM BÍZOL MAGADBAN

351.

ÖSSZEEGYEZTETHETETLENSÉGEID

352.

ÖRÜL, HA MINDENT RÁHAGYNAK

353.

LAKÁSOD CSATATÉR

354.

LAKÁSOD KUPLERÁJ

355.

LAKÁSOD RAKTÁR

356.

LAKÁSOD KÓRHÁZ

357.

LAKÁSOD ELFEKVŐ

358.

LAKÁSOD ÁTJÁRÓHÁZ

359.

LAKÁSOD TÖMEGSZÁLLÁS

360.

ROSSZ ÉLETTÁRSAT VÁLASZTÓ

 

**

 

361.

ÜVEGHÁZBA KÖLTÖZŐ

362.

A SZERETETRE KÉPTELEN

363.

SÓTLAN ÉTEL ÉS ÉLET

364.

NEM NÉZ MAGÁRA KÍVÜLRŐL

365.

ROSZ FORMAIDŐZÍTŐ

366.

TRANSZPARENS EMBER

367.

CSAK PARANCS VAGY ENGEDELEM

368.

NEM KÉPES EGYENRANGÚ KAPCSOLATRA

369.

TÚL HÍG, TÚL SŰRŰ-TÖMÉNY

370.

SOK HŰHÓ SEMMIÉRT

371.

A TÖRPE PROBLÉMA ÓRIÁSIVÁ DAGAD

372.

MEGOSZTANAK ÉS LEURALNAK

 

 

**

 

 

373.

AZ INDIREKT ÖNVÁDLÓ

374.

KIREKESZTED MAGAD

375.

ELKÉNYEZTETED MAGAD

376.

MÉLTATLANRA PAZOROLT IFJÚSÁG

377.

A SZELLEMI MOSLÉKEVŐ

378.

A SZENNYCSATORNA FOGYASZTÓ

379.

HÍVATLAN VENDÉG

380.

A SZEGÉNY ROKON

381.

OLYAN SZEKÉR UTÁN FUTSZ…

382.

A BŰNÉVEL DICSEKVŐ

383.

MEGTERÍTESZ AZ ÖRDÖGNEK

384.

ELŰZÖD AZ ÖRDÖGŰZŐT

 

 

**

 

 

385.

AKI NEM KÉR, CSAK KÖVETEL

386.

AKINEK ELÉG, HA NEM BETEG

387.

NEM MEGY KI A SZABADBA

388.

CIBÁLOD AZ OROSZLÁN BAJUSZÁT

389.

A FELFUVALKODÓ-KIPUKKANÓ BÉKA

390.

ROSSZKOR ROSSZ HELYEN

391.

IDEGEN TOLLAKKAL ÉKTELEN

392.

A HÜLYÉSKEDŐ HÜLYE MARAD

393.

MINDIG ALULMÚLOD MAGAD

394.

RASZKOLNYIKOV TÉVEDÉSE

395.

MINTHA HÁZI ŐRIZETBEN…

396.

A KÁRTYAVÁR ÉPÍTŐ

 

 

**

 

 

397.

ÖNVESZÉLYES HŐBÖRGŐ

398.

ÖNKÉNTES KÍSÉRLETI ALANY

399.

ÉLETVESZÉLYES SZÁGULDOZÓ

400.

SEBESSÉGMÁMOR-FÜGGŐ

401.

MESTERKÉLT IZGALMAK HAJSZÁJA

402.

ALVÁS HELYETT EVŐ

403.

VÉGLEGES LEMONDÁSAID

404.

A BETEGSÉG TITKOLÓ

405.

A BETEGSÉG SZÉGYELLŐ

406.

AZ EMBERKERÜLŐ

407.

AZ ÖNMAGA ELŐL BUJKÁLÓ

408.

A CSATÁJA ELŐTT MEGFUTAMODÓ

 

**

 

 

409.

A KEDÉLYBETEG

410.

AZ ÖNMAGÁT RÁGALMAZÓ

411.

BEMAGOLT KÖZSZEREPLÉS

412.

A KUTYÁK DALA

413.

AZ ÁTVERT FARKAS  

414.

BOROTVAÉLEN TÁNCOLÓ

415.

AZ ÉSZT ISTENÍTŐ

416.

MEGKERGÜLT

417.

A RABLÓNÁL KOLDUL

418.

A BAKLÖVŐ

419.

A BŰNTUDATOS ÁLDOZAT

420.

AZ ÖNÖREGÍTŐ

 

 

421.

AZ ÖNCÉLÚ KÜLÖNC

422.

AKI CSAK TENG-LENG

423.

FELESLEGES-KÁROS TUDÁS

424.

MA FUKAR, HOLNAP PAZARLÓ

425.

ELTORZULT ALKAT

426.

CSAK EGY NAP A VILÁG

427.

MINIMÁLIS FOGYASZTÁS, MAXIMÁLIS BERUHÁZÁS

428.

A JÓPONTGYŰJTÖGETŐ

429.

ÖNFESTŐ - ÖNFÉNYEZŐ

430.

HIÁBAVALÓ ÁLDOZAT

431.

AZ ÖNKÍMÉLŐ-ÖNELVESZTŐ

432.

A TERHÁNY RENDMÁNIÁS PÁRJA

 

**

 

433.

AZ ESZMÉLETLEN

434.

AZ ÁJULT RAJONGÓ

435.

ERŐN FELÜLI SZIMULTÁN

436.

HA NEM PRŰD, AKKOR TRÁGÁR

437.

PAPÍRPÉNZBŐL REPÜLŐT HAJTOGATÓ

438.

A SZIMULÁNS ZSAROLÓ BALEKJA

439.

ÉLETFOGYTIG INKOGNITÓBAN

440.

SZÜKSÉGES, DE NEM ELÉGSÉGES

441.

IZGÁGA, NYUGHATATLAN

442.

AZ ÖNTELT LÁZONGÓ

443.

A LELKI BÉKÉTLEN

444.

A NAP KÖTELESSÉGÉT ELHANYAGOLÓ

 

***

 

 

445.

A HŐSKÖDŐ NEMECSEK

446.

A BIZONYÍTÁSI KÉNYSZERES

447.

CSAK HÉJ, SEHOL MAG

448.

KÜLCSÍN A BELBECS ROVÁSÁRA

449.

KIÜL ARCODRA A LELKED

450.

GUMICSONTON RÁGÓDÓ

451.

A ROSSZABBIK RÉSZT VÁLASZTÓ

452.

A KISEBBIK ROSSZAT NEM VÁLASZTÓ

453.

NEM ADJA KISUJJÁT, ELVESZTI ÉLTÉT

454.

ÉLJ VESZÉLYESEN!?

455.

TŰRŐKÉPTELEN

456.

AKI SOSEM ÍRT-SZAVALT VERSET

 

**

 

457.

A TÚLVILÁGI JUTALOM HAJT

458.

A PRÓBABÁBU - TESZTEMBER

459.

A BŰN LAVINÁJA

460.

Ő NEM SZÍNÉSZ, Ő NAPÓLEON

461.

FÜLEMÜLI PERES

462.

A KORPA KÖZÉ KEVEREDŐ

463.

A KICSIT NEM BECSÜLI

464.

A NAGYOT NEM ÉRDEMLI

465.

A HARAG A TANÁCSADÓJA

466.

A MÁS MOCSKOLVA TISZTULÓ

467.

A BOLDOGSÁGPIRULA HABZSOLÓ

468.

A HONTALAN-OTTHONTALAN ZSIDÓ

 

**

 

469.

A VÁLTOZÁSFÓBIÁS

470.

AZ ÚRHATNÁM POLGÁR

471.

HYPPOLITE, A LAKÁJ

472.

AZ UTÁNZÓ MAJOM

473.

A JÓSZEREBCSE SZÉDÍTETTJE

474.

A LAKÁSÁTRENDEZÉSI DÜH

475.

HA LOTTÓ ÖTÖSÖM LENNE

476.

A DILIHÁZ VÉDETTSÉGE…

477.

NEM ÉR A NEVED?

478.

FEKETE ÜVEGSZEM

479.

EGY PITIÁNER MEGALOMÁN

480.

AZ ÖNMEGERŐSZAKOLÓ

***