Payday Loans

Keresés

Magyar életrontás lexikon - 16.
NAGY MAGYAR ÉLETRONTÁS LEXIKON
Írta: Jenő   

NAGY JENCIKLOPÉDIÁM

MAGYAR ÉLETRONTÁS - ABC

ÁLLATORVOSI LÓ A POKOLBAN

BALGA, BOLDOGTALAN EMBER

Magyar életrontás lexikon – 16. (721-768.)

 

 

721.

Illyés Gyula

Egy mondat a zsarnokságról


Hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van
nemcsak a puskacsőben,
nemcsak a börtönökben,

nemcsak a vallató szobákban,
nemcsak az éjszakában
kiáltó őr szavában,
ott zsarnokság van

nemcsak a füst-sötéten
lobogó vádbeszédben,
beismerésben,
rabok fal morse-jében,

nemcsak a bíró hűvös
ítéletében: bűnös!
ott zsarnokság van,
nemcsak a katonásan

pattogtatott "vigyázz!"-ban,
"tűz!"-ben, a dobolásban,
s abban, ahogy a hullát
gödörbe húzzák,

nemcsak a titkon
félignyílt ajtón
ijedten
besuttogott hírekben,

a száj elé hulltan
pisszt jelző ujjban,
ott zsarnokság van
nemcsak a rács-szilárdan

fölrakott arcvonásban
s e rácsban már szótlan
vergődő jajsikolyban,
a csöndet

növelő néma könnyek
zuhatagában,
kimeredt szembogárban,

ott zsarnokság van
nemcsak a talpraálltan
harsogott éljenekben,
hurráhkban, énekekben,

hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van
nemcsak az ernyedetlen
tapsoló tenyerekben,

kürtben, az operában,
épp oly hazug-harsányan
zengő szoborkövekben,
színekben, képteremben,

külön minden keretben,
már az ecsetben;
nemcsak az éjben halkan
sikló gépkocsizajban

s abban,
megállt a kapualjban;

hol zsarnokság van, ott van
jelenvalóan
mindenekben,
ahogy rég istened sem;

ott zsarnokság van
az óvodákban,
az apai tanácsban,
az anya mosolyában,

abban, ahogy a gyermek
idegennek felelget;

nemcsak a szögesdrótban,
nemcsak a könyvsorokban
szögesdrótnál jobban
butító szólamokban;

az ott van
a búcsúcsókban,
ahogy így szól a hitves:
mikor jössz haza, kedves;

az utcán oly szokottan
ismételt hogy-vagy-okban
a hirtelen puhábban
szorított kézfogásban,

ahogy egyszercsak
szerelmed arca megfagy,
mert ott van
a légyottban,

nemcsak a vallatásban,
ott van a vallomásban,
az édes szó-mámorában,
mint légy a borban,

mert álmaidban
sem vagy magadban,
ott van a nászi ágyban,
előtte már a vágyban,

mert szépnek csak azt véled
mi egyszer már övé lett;
vele hevertél,
ha azt hitted, szerettél,

tányérban és pohárban,
az van az orrban, szájban,
hidegben és homályban,
szabadban és szobádban,

mintha nyitva az ablak
s bedől a dögszag,
mintha a házban
valahol gázfolyás van,

ha magadban beszélgetsz,
ő, a zsarnokság kérdez,
képzeletedben
se vagy független,

fönt a Tejút is már más:
határsáv, hol a fény pásztáz,
aknamező; a csillag:
kémlelő ablak,

a nyüzsgő égi sátor:
egyetlen munkatábor;
mert zsarnokság szól
lázból, harangozásból,

a papból, kinek gyónol,
a prédikációból,
templom, parlament, kínpad:
megannyi színpad;

húnyod-nyitod a pillád,
mind az tekint rád;
mint a betegség,
veled megy, mint az emlék;

vonat kereke, hallod,
rab vagy, rab, erre kattog;
hegyen és tenger mellett
be ezt lehelled;

cikáz a villám, az van
minden váratlan
zörejben, fényben,
a szív-hökkenésben;

a nyugalomban,
e bilincs-unalomban,
a zápor zuhogásban,
az égigérő rácsban,

a cellafal-fehéren
bezáró hóesésben;
az néz rád
kutyád szemén át,

s mert minden célban ott van,
ott van a holnapodban,
gondolatodban,
minden mozdulatodban;

mint víz a medret
követed és teremted;
kémlelődsz ki e körből?
ő néz rád a tükörből,

ő les, hiába futnál,
fogoly vagy, s egyben foglár;
dohányod zamatába,
ruháid anyagába,

beivódik, evődik
velődig;
eszmélnél, de eszme
csak övé jut eszedbe,

néznél, de csak azt látod,
mit ő eléd varázsolt,
s már körbe lángol
erdőtűz gyufaszálból,

mert amikor ledobtad,
el nem tiportad;
s így rád is ő vigyáz már,
gyárban, mezőn, a háznál,

s nem érzed már, mi élni,
hús és kenyér mi,
mi szeretni, kívánni,
karod kitárni,

bilincseit a szolga
maga így gyártja s hordja;
ha eszel, őt növeszted,
gyermeked neki nemzed,

hol zsarnokság van,
mindenki szem a láncban;
belőled bűzlik, árad,
magad is zsarnokság vagy;

vakondként napsütésben,
így járunk vaksötétben, 
s feszengünk kamarában,
akár a Szaharában;

mert ahol zsarnokság van,
minden hiában,
a dal is, az ilyen hű,
akármilyen mű,

mert ott áll
eleve sírodnál,
ő mondja meg, ki voltál,
porod is neki szolgál.

1950.
(Irodalmi Újság, 1956. nov. 2.)

 

 

 

722.

TÉGED

SEM LEHET

(TÖBBSZÖR)

* Felbérelni

* Zsarolni

* Kisajátítani

* Leselejtezni

* Beskatulyázni

* Automatizálni

* Helyettesíteni

* Balekra venni

* Megfejteni

* Manipulálni

* Kizsákmányolni

* Infantilizálni

* Venni és eladni

* Heccelni, uszítani

* Tenyészteni

* Cserélni, kölcsönözni

* Elárverezni

* Hamisítani

* Tömeg-gyártani

* Lekoppintani

* Kényszeríteni

* Exkluzívan szerződtetni

* Elhallgattatni

* Elbirkásítani

 

 

 

723.

OLY KORBAN

ÉLEK ÉN E FÖLDÖN

Amikor egyik ember önkíméletbe, másik önkizsákmányolásba pusztul bele

Amikor a népszerű, médiasztár humoristák kormánykitüntetéseket vesznek át

Amikor sok úri kutya különbet vacsorázik mint sok szegény kisgyerek

Amikor a kétpárt-diktatúra az elemi közösségeket osztja meg s veri szét

Amikor a hagyományos magyar kereszt- ill. utónevek már nem elég "előkelőek"

Amikor a nők jobb esetben prűdek, a rosszabban trágárak, közönségesek...

Amikor a nők harminc éven túl erőlködnek, de még kisegér se születik

Amikor a kisgyerek mindent kérhet, csak kistestvért vagy apukát nem

Amikor a legtöbb ember csak olcsó mérgező testi-szellemi táplálékot vehet

Amikor a homoszexuálist, leszbikust felmagasztalják vagy lebuzizzák

Amikor naponta új könyv jelenik meg, de sok ember soha egyet se olvas el

Amikor az unalom ördögi kispárnáján ülő emberek halálfóbiától szenvednek

Amikor csak a naptárból lehet bizosan megtudni, hogy milyen évszak van

Amikor a fiatalok nem akarnak elszakadni, felnőni s így infantilizálódnak

Amikor a kortárs könnyű és a kortárs komoly zene egyként emészthetetlen

Amikor úgy lehet leérettségizni, hogy elemi politikai ismeretekkel sem bírsz

Amikor a lebutított és atomizált tömegnek kellene a demokráciát működtetni

Amikor az egy tányér leves és a fedél alatt alvás sem állampolgári jogunk

Amikor a multiknak kiszolgáltatott fogyasztókat egy-két megszállott védi

 

 

 

724.

TESTI, LELKI

ÉS SZELLEMI HIÁNYBETEG

Nem látsz színeket vagy semmit

Nem látod a szépet és a rondát

Nem hall, süket - nagyothall

Nem füle a  hangszínekre, muzsikára

Nem érzel illatokat, se szagokat, bűzt

Nem érzel ízeket - se sósat, se édeset

Nem érez se meleget és se hideget

Senki nem érint, simogat, ölelget

Nincs rövid- vagy hosszú távú emlékezeted

Csak a rosszra és rosszul emlékezel

Nincs hangod - néma vagy

Nem hallatod a hangod - nem énekelsz

Nem tréfálkozol - nincs humorérzéked

Nem tartasz igazi ünnepeket

Nem mozdulsz ki a házadból

Nem hívsz magadhoz társaságot

Nem termelsz, csak fogyasztasz

Nem élsz-élvezel, csak szenvedsz

Nem jártad be a szülőfölded

Kínzó hiány az otthon és a haza helyén

Nem tudod kifejezni érzéseidet

Nem tudod megfogalmazni gondolataidat

Képtelen önfeledten táncolni, szerelmeskedni

Nem volt még istenélményed

 

 

 

725.

KÖZVÉLEMÉNY-BÜNTETÉS

1. Kapcsolat megszakítása, kinézés.

Figyelemre nem méltatás,

szóba nem állás,

lenézést kifejező taglejtés használata,

a találkozás célzatos elkerülése,

a hátat fordítás,

a köszöntés mellőzése, ill. nem fogadása,

a kézfogás megtagadása,

a levél felbontatlanul való visszaküldése,

az ajtó szándékos becsapása,

kilépés abból a közösségből, amelynek az illető tagja,

vagy valamely személyi eszközének

(pl. Fonóban a rokkának, tanácskozásban kalapnak)

a kitétele stb.

Megnyilvánulási formái még:

a kitessékelés, a kimuzsikálás, kitáncoltatás.

 

2. megszólás, kibeszélés.

Ez történhetett titokban, négyszemközt,

de némely faluban szokásos volt a közvélemény-büntetés nyilvános kikiáltása.

Pl. A jászságban néhány helyen Szent György napján

a falu szélén kukoricaszárból máglyát raktak,

és ott mindenkit szabad volt nyíltan megszólni.

Kalotaszegen a szapulás második napján

bárkit szabad volt szidni, kibeszélni, megszólni. –

 

3. Csúfolás.

Sor kerülhetett rá szemtől szembe vagy hát mögött,

pl. Utána kiabálással, esetleg névtelen levél útján.

Ide tartozik a pástilus, a papírgolyó,

amelyre gúnyosan rá volt írva

az elítélendő magatartás vagy esemény,

s amelyet bedobtak a megszégyenített személy

ajtaján, ablakán vagy udvarába. –

 

4. Szitok, átok, eskü.

Legenyhébb a szitok volt,

a szómágia elvén alapuló rossz kívánása,

pl. „húzzon össze a vizes görcs”.

Ide tartozott az ördöggel vagy a fenével való fenyegetés.

Az átok (elkárhoztatás, kiközösítés) súlyosabb volt,

mert a nép hite szerint nem lehetett visszavonni,

és azt tartották róla, hogy előbb-utóbb beteljesül.

Az eskü az asszonyok fenyegetőzése volt.

Az átokkal együtt járt sokszor a kitagadás. –

 

5. Eltemetés.

Akkor alkalmazták,

ha valaki rosszul kapálta meg a földjét

vagy szántatlanul hagyta azt.

A föld egyik végében sírdombot hánytak,

rá keresztet vagy egy-egy tengericsövet tettek

annak jelzésére, hogy talán meghalt a föld tulajdonosa,

és azért nem volt a földje megmunkálva.

 

6. A külső megváltoztatása.

Régen

hajlenyírással

büntették a tolvajt,

aki a vízimalomból lopott.

Még nemrégiben is

alkalmazták ugyanezt

a közös munkában részt vevő

és társaival szemben tolvajkodó személy ellen,

akit közösen – leginkább pokróc alatt – meg is vertek.

A teherbe esett leánynak a bába kontyot csinált;

ha pedig menyasszony lett,

párta és koszorú nélkül mehetett az esküvőjére

és elvesztette azt a jogát,

hogy a menyecskék között

első helyen álljon a templomban,

hátul a karzat alatt kellett állnia. –

 

 

7. Charivari, macskazene, zángózás,

csatrangolás(Körösnagyharsány), 

kikolompolás (Geszt, Almásmál).

A múlt század eleje óta ismert az a szokás,

hogy főleg fiatalokból álló kisebb csoport

felkeresi a házastársát elhagyó,

de később a házassági életközösséget visszaállító

nőt, ritkábban férfit,

és a ház előtt nagy csörömpölés, 

macskazene (dúdolás, éneklés, durrogás, fütyülés stb.)

kíséretében

házasságkötést utánzó szertartások között

kigúnyolja, megszégyeníti.

A szokás alkalmazására általában

a család egységének a megóvása érdekében került sor,

sokszor a közvélemény kényszereszközeként.

Máshol közvélemény-büntetést kapott,

aki házastársa miatti gyásza idejének letelte előtt

mással összeállt, házastársát megcsalta, vadházasságra lépett;

a lány,

aki férjet más faluból választott;

a szülők,

akik a megígért hozományt egy év után sem adták ki;

a legény,

aki a helyi szokás szerint

elrabolt(megszöktetett) leányt nem akarta feleségül venni.

8. Tuskóhúzás: vénlánycsúfolás ( még: átok, meghurcolás)

 

 

 

726.

ÉN NEM

VAGYOK FELELŐS

* Hiszen még olyan fiatal vagyok

* Nem tudtam, mit teszek

* Nem ismertem a tényeket

* Nem ismertem a törvényeket

* Engem nem iskoláztattak

* Engem nem neveltek jóra

* Engem hipnotizáltak

* Álmomban vagy alvajáróként...

* Engem manipuláltak

* A tömeghangulat befolyásolt

* Én tökrészeg voltam

* Én el voltam kábulva

* Nekem gyenge az akaratom

* Nekem az egy rossz napom volt

* Engem megszállt az ördög

* Parancsra tettem

* Nem láttam a következményeket

* A példaképem után mentem

* Nekem isten ezt sugallta

* Hirtelen felindulásban voltam

* Kényszeresen cselekedtem

* Kényszer hatására tettem

* Action gratuite

* A főnököm így utasított

 

 

727.

ROSSZUL

VESZI KI MAGÁT

Ha te dicséred saját magad

Ha a választáson magadra szavazol

Ha saját ügyedben bíráskodsz

Ha önmagadat osztályozod le

Ha magadnak osztasz jutalmat

Ha magadra tűzöl egy érdemrendet

Ha magadnak állítasz szobrot

Ha saját legendádat építed

Ha díjat alapítasz és magadnak ítéled oda

Ha dicshimnuszokat zengsz a tetteidről

Ha magadnak mindig rögtön megbocsátasz

Ha semmit nem tagadsz meg magadtól..

 

 

728.

MIÉRT

KERÜLNEK

AZ ISMERŐSEID…

Mert kölcsönt adtál neki és nem adta vissza

Mert kölcsönöd visszaadta, de ezért haragszik rád

Mert szegénytől nem akarja megkérdezni, miben segíthet

Mert szégyelli, hogy csak eszközként használt

Mert fél, hogy leleplezed élethazugságait, pótcselekvéseit

Mert nem akarja, hogy átvilágítsad megalkuvásait

Mert nem meri bevallani, hogy spicliként köpött rád

Mert nem vagy partner az elvált férj-feleség ócsárlásában

Mert számonkéred tőle ifjúkori nagy álmait, terveit

Mert nem vállalsz  néma cinkosságot disznóságaival

Mert téged elküldtek az őt üdvözítő gyülekezetéből

Mert túl nagyokat ígért, s most inkább lapul, kushad

Mert veled hogyan ossza meg drága utazása élményeit

Mert még nem tud beszélni zsidó identitási zavarairól

Mert veled nem lehet burkoltan-nyíltan "zsidózni"

Mert nem osztod a pártokat, politikusokat jóra-gonoszra

Mert meghalt a fiad, s ő nem tud a halállal mit kezdeni

Mert élő bizonyítéka vagy a kizökkent időnek

Mert - túl - magas polcra jutott és már "elfelejtett"

 

 

729.

AZ ÁLBARÁTOK

FELISMERHETŐSÉGE

Az ellenségemmel elbánok magam is,

a "barátomtól"védjen meg a Jóistenem...

Aki hízelgéssel kiénekli a sajtot a számból

Aki csak ugródeszkának használ engem

Aki csak kocsmai szesztestvér, de úgy tesz mintha...

Aki csak kontrasztnak visz magával

Aki közönségnek használ - előadja magát

Aki velem kísérletezik

Aki rajtam gyakorlatozik

Aki könyörgésre és kioktatva segít

Aki akkor ad, ha ez őt fényezi

Aki csak jó sorsomban osztozik, majd elpárolog

Aki kapcarongyként használ, majd eldob

Aki rabolja időm és leszívja energiáimat

Aki közelről lát,mégis irigyli sorsom

Aki féltékeny rám, titkos ellendrukkerem

Aki nem ismeri fel és el a teljesítményem

Aki a közös csíny után velem viteti el a balhét

Aki szégyell mások előtt

Aki - egyoldalúan - csak tőlem vár őszinteséget

Aki nemcsak elnézi, de rám hagyja hibáimat

Aki csak pumpol és élősködik rajtam

Aki az ő ízlését és programjait tukmálja rám

Aki folyton el akar nekem adni valamit

Aki érzelmileg zsarol

Aki butít, csúnyít, elront, rabbá tesz, elszegényít stb.

Aki a saját képére akar formálni

Aki mindent tudni akar rólam

Aki csak az ő szektájába akar "megtéríteni"

Aki élvezi, ha lelki kínjaimban vájkálhat

Aki magát nálam különbnek tartja

Aki még sosem kérte ill. Fogadta meg tanácsom

Aki előszobáztat és titkos a telefonszáma

Aki fölös és káros bűntudatot gyárt bennem

Aki addig nem bocsát meg, míg én nem kérem

Aki folyton vizsgáztat

Aki úgy kezel mint orvos a betegét

Aki úgy vallat mint nyomozó a gyanúsítottat

 

 

 

730.

ELVÁLT,

ELHAGYOTT

ASSZONYOKHOZ

Ne áldozzátok fel magatokat a gyerekeitekért!

A gyerek csak vendég a háznál - nem élethivatás, élettárs

10-20 évután tudjátok már meg, miért csalt meg az a gaz!

Féltek rájönni arra, mi volt veletek a baj a kapcsolatban?

Nem lepődtök meg, hogy ti azóta is egyedül vagytok?

Azt a férjet gyalázzátok, akitől több gyereket szültetek?

Felégetitek a hidat, amin a tékozló férj még visszajöhetne?

Csak "büszkeségből" nem kezdeményezed a békülést?

Belelovalod magad az önkizsákmányoló "hős anya" szerepébe?

Mit válaszolsz gyermekeid naponta kérdő tekintetére?

A gyerekek apját elüldözted vagy "csak" engedted elmenni?

Mindig is csak anya, elsősorban anya akartál lenni?

Csak a válóperben tudtad meg, mi volt ex férjed hiánya?

Most nem ugyanazért nem találsz magadnak senkit?

A gyereknevelés ürügy is - félsz a párkeresés kudarcától?

Akit nem szeretnek elhervad - hogyan őrzöd nőiességedet?

Becsapod magad - még mindig őt, az elsőt-utolsót várod?

Heroikus pótcselekvésekbe, vallásosságba stb. menekülsz?

Lakásod úgy van berendezve, hogy már nem vársz senkit?

Tényleg a gyerekeid miatt félsz "idegent" otthonodba fogadni?

Engeded, hogy a gyerekeid elűzzék az oly kevés jelentkezőt?

Mennyi energiát pazarolsz el, hogy úgy csinálj mint aki rendben van?

Ott sírsz, ahol senki se lát - máshol meg mosolygást erőltetsz?

Inkább megkerülöd a földöt, mintsem keresd az ismerkedéseket?

 

 

731.

Ö R D Ö G

I S M E R E T

Ne fesd a falra, mert megjelenik

Az ördög vén és nemigen alszik

Mint a népmesékben: a szavadon fog!

Serény az ördög a maga dolgában

Aki ördöggel lakik, ördöggé válik

Ott támad az ördög, ahol erősebb az ellenállás

A semmittevés az ördög párnája

Angyal képében is ördög

Beteg volt az ördög, barát akart lenni

Békét az isten, civódást az ördög szereti

Az ördög sokat ígér, keveset ad - az is keserű

Vén banya ördögök hadnagya

Amit istentől szánsz, elviszi az ördög

Büdös mint az ördög

Első feleség istentől, a második embertől, a harmadik ördögtől van

Fél mint ördög a tömjéntől, szenteltvíztől

Fekete mint az ördög

Negyven éves lánnyal ördög se táncol már

Az ördög az nagy kísértő

Nem csak egyféleképpen kísért az ördög minket

Szegény az ördög, mert nincs lelke

Az ördögnek tartoztál ezzel a (hiábavaló) úttal

A nyakassal az ördög se bír

Mivel az ördög a pokolban lakik, mást is oda kíván

 

 

732.

ÖRDÖG

CIMBORA/FAJZAT

EMBERI TÍPUSOK-FIGURÁK

* A "tudós nő"

* Amazon

* Anyámasszony katonája

* Aranyifjú

* Az "autista"

* Balek

* Bélpoklos, haspók

* Beszélő szerszám

* Botrányhős

* Buzgó "kiscserkész”

* Csodabogár

* Demegóg

* Életművész

* Epigon

* Fantaszta

* Gyáva nyúl

* Hazardőr

* Házi sárkány - jóka ördöge

* Hiéna, dögkeselyű

* Hipokrata, álszent

* Hiszti matyi

* Imitátor

* Intrikus

* Kalandor

* Krakéler

* Légvárépítő

* Madárijesztő

* Mártírkodó

* Mazochista - szadista

* Mekk mester

* Munkaalkoholista

* Nárcisztikus

* Ordas farkas

* Örökmozgó, nyüzsgő

* Parazita

* Pojáca

* Pozőr

* Ravasz rókas

* Rontó pál

* Selyemfiú

* Sopánka

* Svihák, szélhámos

* Szélkakas- kaméleon

* Szoknyabolond

* Utánzó majom

* Uzsorás

* Vészmadár

* Zsarnok

 

 

 

733.

TE MITŐL FÉLSZ,

SŐT RETTEGSZ?

Felnőttként jössz rá, hogy anyád sohasem szeretett igazán

Az életed egy nagy filmforgatás volt, csak te nem voltál beavatva

Élsportoló voltál, s most tolókocsiba roskadsz

Még nem leszel szobatiszta, amikor már megint nem vagy az

Fogyatékos gyereked, unokád születik

Sokáig élsz magatehetetlen öregként, de nincs ki ápoljon

Amire feltetted életed, amiért mindent feláldoztál: délibáb

Elbőbb csak a hátam mögött, majd szembe is kiröhögnek

Földönfutó leszel és koldusbotra jutsz

Elveszíted szeretteidet vagy száműzve elszakítanak tőlük

Egy pillanatig sem lehetsz csendben és egyedül

Nagy szerelmedről kiderül, hogy kémkedni küldték rád

 

 

734.

ÜZENJÜNK AZ ISKOLÁKNAK...

Ahol a végén már nem kérdezel - válaszokat biflázol

Ahol a végén gyötrések után olvashatatlan a kézírásod

Ahol már közben meg se szeretsz, megutálsz könyvet olvasni

Ahol levagdossák vizuális és szociális fantáziád szárnyait

Ahol hamar és végleg beskatulyáznak, sínre tesznek

Ahol lefelé, a középszerhez nivellál a középszerű tanári kar

Ahol eltompítják társadalmi igazságérzeted - beverik a fejed

Ahol elsorvad a együttérzésed a fogyatékossal, cigányokkal

Ahol a stréberség és az öncélú renitensség közül választhatsz

Ahol a vadcsikót betörik és cirkuszi mutatványra idomítják

Ahol nem te írsz verset, játszol színműben - csak befogadsz...

Ahol a morgás jogát megtartó manipulálható alattvalóvá válsz

 

735.

ROBINSON GONDOK

* Ki vágja le a haját?

* Ki masszírozza meg a hátát, talpát?

* Ki szerezhet neki meglepetést?

* Kitől kaphat, kinek adhat ajándékot?

* Ki figyelmezteti rossz szokásaira?

* Kinek a tréfáin, ugratásain mulathat?

* Kivel gyakorolhatja a vitatkozást?

* Kivel csókolózhat, szeretkezhet?

* Kinek a tanácsát, ötleteit kérheti?

* Ki ápolja ha beteg - ki temeti el?

* Ki vigyázza az álmát?

* Ki figyelmezteti a veszélyekre?

 

 

736.

AMI

TÁRSSAL

- JOBBAN –

MEGY

* Gyermekcsinálás és felnevelés

* Veremből, mocsárból kikapaszkodás

* Ének és kórus, dalárda - kánon stb.

* Labdázni, zsonglőrködni - focizni

* Házat építeni - otthont teremteni

* Masszírozni és szálkát kihúzni

* Viceket mesélni és nevetni

* Egy hegycsúcsra felmászni

* Bűnt vallani, gyónni

* Önismeretre jutni - arcod látni

* Ellenséget legyőzni

* Szerelmesnek lenni

 

 

737.

FÉLRE- ÉS

MEG NEM ÉRTÉSEK

Ha tüntető hallgatásod beleegyezésnek veszik

Ha egy barátnak hitt ellenségre bízod titkaid

Ha sose derül ki, hogy voltaképpen te utálod a vermutot

Ha lelőnek, pedig te csak pénzért nyúltál zsebedbe

Ha társad csak az elváláskor mondja el, mi baja volt

Ha mosolyodat a vadállat vicsorgásnak veszi

Ha a földönkívüli nem érti, hogy békéses szándékaid

Ha amnesztiát kérsz, de helyette amnéziát kapsz

Ha a "beléd szerető" vendéglátó benyújtja a számlát

Ha egy átutazót nagyhatalmú revizornak néznek

Ha a "méreg" szót "étek" szónak hallod el

Ha nem a meséd, hanem az egyik veséd akarják átültetni

 

 

 

738.

HULLAFOLTOK

EGY GYÜLEKEZET TESTÉN

Ha az alapító nem adja át a szót, inkább szaporítja

Ha a talentumos emberek nem rúgnak labdába

Ha a hízelgő középszerűekből lesz a vezető belső köre

Ha nem kíváncsiak az újonnan jöttek véleményére

Ha nincs, aki szóljon: a királyon nincs ruha

Ha már csak a családtagok és lekötelezettek maradnak

Ha a gyülekezet nem egyesíti, de szétválasztja a családokat

Ha egyre homogénabb lesz - pl. Jómódú középosztálybeliek

Ha már csak díszként van egy-egy csonkabonka, cigány stb.

Ha önkényesen cenzúrázzák az iratterjesztést

Ha a rajongók lesznek a prédikátor kedvencei

Ha át nem láthatók a pénzügyek s pofára megy a támogatás

Ha minden nagy döntés egy - maga felé hajló - szent kézben van

Ha az elment, elküldött stb. Embereket a kutya sem keresi

Ha az evilági sikerességed bizonyítéka igaz és erős hitednek

Ha a nagyközösségi alkalmak minden mást kiszorítanak

Ha a gyülekezeti mozgolódások miatt elhanyagolod barátaid

Ha a vezető mimóza, és minden kritika merénylet élete ellen

Ha magába zárul a gyülekezet - a tagok üdvükért fényezik magukat

Ha istenkáromlás istentisztelet után feltenni egy rock&roll cd-t

Ha egyre több a szingli, a vénlány, az elvált, aki itt pótcselekszik

Ha titokban oly sokan a prédikátorba szerelmesek, s nem másba

Ha mindenkiben bűntudatot keltenek, ha nem elég "aktív"

Ha az aktívan kezdeményezőket leszerelik, lemosolyogják stb.

 

 

 

739.

MIT ÉRDEMEL AZ A BŰNÖS...

aki édes gyermekét gonosz mostohaként neveli?

akiben meg sem fogan a gyermek, ill. aki "megöleti" őt ?

aki pokollá teszi szülei életét, szegényházba-sírba viszi őket?

aki elássa vagy elpazarolja, aprópénzre váltja talentumait?

aki az irigység, gyűlölködés hidegháborús szellemét terjeszti?

aki még a feleslegéből sem ad a rászoruló embertársának?

aki rossz politikai döntésekkel dönt nyomorba százezreket?

aki tömeghipnózissal monopolhelyzetből butít el tömegeket?

aki nem kér, nem fogad el tanácsot, de boldogtalansága fertőz?

aki férjből papucsot, gyerekéből infantilis óriáscsecsemőt csinál?

aki feleségéből megalázott és megszomorított cselédet "varázsol"?

aki élethazugságainak élve elhanyagolja elemi kötelességeit?

 

 

740.

HÜLYE VICC

Kovácsnál este dörömbölnek az ajtón.

Kovács ajtót nyit,

és rémülten veszi észre,

hogy két bőrkabátos ÁVH-s áll az ajtóban.

Sarkon fordul és menekül.

Mire az egyik ÁVH-s méltatlankodva utánaszól.

- De elvtárs! Hát érted jöttünk, nem ellened!

 

 

 

741.

ROSSZ IMÁZS

A barát egy mesével folytatta

Volt egyszer egy malac,

aki arról panaszkodott a tehénnek,

hogy ő mennyire népszerűtlen.

„Az emberek mindig beszélnek

a te szelídségedről és szép szemeidről – mondta a malac –

Pedig én a tejnél és a túrónál többet adok nekik,

sonkát, szalonnát, sörtét.

A lábamat még meg is füstölik.

Mégsem szeret engem senki.

Miért van ez?

A tehén gondolkodott egy darabig, majd így felelt:

„Talán azért, mert én addig is adok, amíg életben vagyok”

 

 

742.

HOGYAN IS LEHETNÉL BOLDOG?

Ha csak magadra/másra hallgatsz

Ha képtelen vagy az elemi érdekvédelemre

Ha elásod vagy aprópénzre váltod talentumod

Ha folyton csak mentenéd, óvnád, kímélnéd magad

Ha berendezkedsz a gödörbe, s azt otthonosítod

Ha minimális kockázattól vársz maximális nyereséget

Ha oly sok mindenről oly korán végleg lemondtál

Ha az életed csak meg akarod úszni, ki akarod bírni

Ha csak kibicelsz és/vagy kukkolsz az „életjátékban”

Ha csak statisztálsz, dublőrködsz életjátékfilmedben

Ha egy másik ember életét éled – vagy kimazsoláznád azt

Ha idegen, ellenségeid által formált isten(kép)ed van…

Stb.

 

 

 

743.

NEM AZ IGAZI

* Barát helyett szesztestvér

* Öröklakás helyett albérlet

* Élő koncert helyett playback

* Pálinka helyett aromás szesz

* Gyerek helyett házi kedvenc

* Gyógyítás helyett tünetmentesítés

* Házi helyett bolti lekvár

* Ló helyett a szamár

* Ez még csak a próba, a kísérlet

* Citrompótló, citromlé, teaízesítő

* Kurva, guminő szerető

* A dilettáns színelőadás

* A konzerv gépzene

* A zaccból főzött kávé

* Az uraságtól levetett cipő

* A kiprovokált dicséret

* Az örökzöld művirág

* Igazságosság helyett jogszolgáltatás

* Stb.

 

 

744.

HAMIS

– HAMISÍTVÁNY

* Az állítás

* Az okmány

* Az aláírás

* Az igazolás

* A mosoly

* Az ékszer

* A bankjegy

* A festmény

* A jegy, a bérlet

* A zene

* Az orvosság

* A márkajelzés

* A meghatalmazás

* A diploma

* Az élelmiszer

* Stb.

 

 

745.

BALLADA

A HÁROM PATKÁNYRÓL

Ott, ahol a Ferencváros

hinti báját szerteszét 
egy pazar, nagy pince mélyén 
három patkány éldegélt. 
Három patkány, három testvér
pajkos, fürge és bohó
s mint az ifjusághoz illik 
folyton éhes és mohó. 
Volt a kedves pince mellett
egy csemege-bolt
ahol csupa elsőrangu 
finom holmi volt. 

Egyszer, éjjel a legelső 
fürge patkány útrakelt,
hogy a boltból átcsempésszen 
egy kis fínom eledelt. 
Lábujjhegyen járt a polcon 
elkerülve minden zajt
megevett egy adag sajtot 
rá volt írva "Gróji sajt". 
Föl is fordult nyomba tőle 
s lett belőle holt ¬-
mert a finom gróji sajt
az hamisítva volt! 

A második ifjú patkány 
bánatosan útra kelt,
hogy a boltból átcsempésszen 
ő is egy kis eledelt. 
Lábujjhegyen járt a polcon
mert a bölcs mindig vigyáz 
nekiesett egy gyümölcsnek 
rá volt írva "Ananász". 
Föl is fordult nyomba tőle 
s lett belőle holt - 
mert a finom ananász is 
hamisítva volt. 

A harmadik ifjú patkányt 
lesujtotta a dolog. 
Sírni kezdett: "Nem élem túl 
én is inkább meghalok.
Társak nélkül, egymagamban
így az élet mit sem ér?" 
S hősiesen patkánymérget 
vett a boltba háromér'. 
Ez a patkány ma is él még
hogyha meg nem holt
mert a patkányméreg is csak 
hamisítva volt!

HELTAI JENŐ

 

 

746.

FELBOSSZANTÓ

ha pofátlanul rabolják az időm

ha vég nélkül fossák a szót

ha kakafón zene bömböl védtelen füleimre

ha az pumpol, kéreget és tarhál, aki nálam jobban él

ha hülyének néznek, balekra vesznek

ha disznók elé szórtam igazgyöngyöket

ha mohón bezabálok, s utána bután-tompán emésztek

ha tudom, hogy átvernek, mégis hagyom, nem ellenkezek

ha legdrágább kincseimből elkótyavetyélek

ha hibát követek el és nem tudom jóvátenni

ha nem tudok kitörni a hidegháború ördögi köreiből

ha kontraszelektált senki gazok kerülnek vezető pozíciókba

 

 

747.

AZ ÉLET ISKOLÁJA

ha nincs úttörő nyakkendőd, hazaküldenek

ha nincs leckéd, egyest kapsz

ha puskázol, megszégyenítenek

ha beszélgetsz, kiküldenek

ha nevetgélsz, felállítanak

ha hiányzol, orvosi papírokat követelnek

ha nem magolsz, pótvizsgázhatsz

ha nagy a szád, pikkelnek rád

ha játékot hozol, elkobozzák

ha nincs tettes, spicliskedésre bírnak rá

ha diákcsínyt teszel, az egész osztályt büntetik

ha lopáson érnek a boltban, meghurcolnak az isiben

 

 

748.

VERSENYSZELLEM

Melyik gyermekem szeret engem a legjobban?

Ki nyeri meg a lottó ötöst?

Ki a legokosabb gyerek az osztályban?

Kinek van a legdrágább autója?

Ki fektette le eddig a legtöbb nőt?

Ki lesz idén a pünkösdi király?

Ki nyeri meg a tanulmányi versenyt?

Ki csinál az életből is lóversenyt?

Ki választja meg a szépségkirálynőt?

Hány győztese lehet a gladiátorviadalnak?

Mit lehet kvantifikálva összehasonlítani?

Mi lesz a gazdasági szabadverseny veszteseivel?

 

 

 

749.

DOLOGI JAVAK

egy időben csak egy személy birtokolhatja

a hiánya és a bősége is gondot jelenthet

ellopható: volt, nincs

megeszi a moly, marja a rozsda

elromlik s egy idő után már nem javítható

kölcsönadod, s aggódsz, milyen kárt tesznek benne

elavul s kidobhatod

lehet eleve egyszer használatos

mindig van belőlük újabb, divatosabb

a dolgoknak ára van – olykor túl magas

sok dolog agyonzsúfolttá teszi a lakásodat

időt is rabol a dolgok pakolása, tisztogatása stb. stb.

 

 

750.

TÚLÉLŐMŰVÉSZ

száraz kenyéren és vízen is eltengődik évekig

rabságban is szaporodik (nem válogat)

túléli szerettei pusztulását (még magát is)

visszatér a haláltáborokból, a Gulagról

a Föld bármelyik helyére „átültethető”

kibírja egyedül, de nagy tömegben is megmarad

egész nap lehet ültetni vagy álltatni

éveken át jól tűri a monoton munkavégzést

etióp bérekből svéd áraknál is életben marad

nem pusztul el rekkenő hőségben, dermesztő fagyban

50 évet lehúzni ugyanazzal a nővel a pokolban

szennyezett környezet, ellenséges társadalom + önpusztítás

 

 

751.

HA GAZDAG VAGY

minden ajtót zársz (többszörösen)

otthonodból börtönt, erődöt alakítasz

rettegsz, mikor rabolnak ki

rengeteg veszítenivalód van

tudják, hogy téged érdemes zsarolni

minden reklám egy új kísértés

állandóan titkolózol: mid van s miből

elszótlanodsz, nehogy elszóld magad

ahol a kincsed, ott a szíved

a gondolataid mindig a tőzsdén stb. járnak

téged csak a pénzedért szeretnek…?

lehet neked igaz szerelmed és barátod?

 

 

752.

ZSEBTÖMŐ

Meztelenül jövünk és megyünk,

a halottas ruhán nincsen zseb -

ha sokat harácsoltunk és sokáig élünk,

jó eséllyel végignézhetjük,

ahogy örököseink elprédálják, eltékozolják

(És közben rádöbbenünk: sokáig, de keveset éltünk)

 

 

753.

SÁRKÁNY-PAPUCS

Miért mindig a nők azok a mesékben,

akinek semmi nem elég, akik telhetetlenek,

mint annak a halásznak a felesége,

aki kifogta a tengerből az aranyhalat,

és akitől egyre többet és többet kér,

mert küldi az asszony -

míg el nem veszítik a mértéket,

s most már úgy jutnak vissza oda, ahol voltak,

hogy már tudták, milyen fent...

De miért ilyen papucs a férj?

 

 

754.

VÉSZJELTELENÜL

Sok a néma gyilkos, az alattomos betegség,

ami akkor ad "életjelt", amikor már szinte késő:

ez önmagában is elgondolkodtató azt illetően,

hogy az ember jól lett e "megteremtve" -

netán belekontárkodva elfuseráltuk a világot?

De még többünket fenyegetnek azok a bajok,

amik életfontos társas kapcsolatainkat veszélyeztetik,

s amik szintén csak akkor lesznek nyilvánvalóak,

amikor már megállíthatatlan a rosszindulatú burjánzás,

a hazugságok lavinája elsöpri a házasságot...

Mert gyávák voltunk idejében szembenézni az igazsággal,

s mert nem voltak igaz barátaink, akik tükröt tartottak volna...

 

 

755.

KISAJÁTÍTÁS

Egy telket vagy egy embert

Magántulajdonommá tenni

Amivel majdnem bármit meg tehetek

Mindenes ingyen cseléd

Nem volt a Szása egy moszkvai nagy dáma,

Nem volt a Szása csak egy kiscigányleány,

Hites feleségnek és törvényes cselédnek,

Vitte őt …. Egy kozák atamán.

 

 

756.

ZÖLDSZEMŰ SZÖRNY

Átkozott és áldott féltékenység

Te még csak féltékeny sem vagy rám?

Te akkor nem is szeretsz engem?

A féltékenykedéssel pokollá tett házasélet.

 

 

757.

CSAPDA

Az is baj,

ha van a katona fején sapka,

az is, ha nincs –

valamibe mindig bele lehet kötni,

mindig az elöljárónak állhat feljebb,

bármikor lecsaphatna rád,

húzd be füled, farkad,

örülj, hogy luk van a fenekeden,

ne kér, pláne ne követelj semmit…

 

 

758.

A HALÁL JÁTÉKA

Milyen kíváncsi lennék rá,

hogyan fogadnák ismerőseim a halálhíremet,

ki milyen nekrológot írna,

ki hogyan bánná színleg,

hogy éltemben részvétlen vagy ellenséges volt -

de azért mégsem játszhatom el, hogy meghaltam...

(És ha más tévedésből a halálhírem költi?)

 

 

759.

PRÓBA ALÁ VETVE

Hogy igazi-e az arany, a gyémánt,

annak vannak próbái -

ugyancsak vannak a barátságnak, szerelemnek,

de ezt nem lehet mesterségesen előállítani,

nem szabad emberekkel kísérletezgetni...

De ha egy olyan fájó igazságot kell közölnöd,

aminek elhallgatása barátod romlásba döntené,

de ami a kapcsolatotok szakadásához vezethet…

 

 

760.

ÉRDEM ÉS KEGYELEM

Felkészülhetsz a meccsre,

jól időzítheted a formád,

mindent beleadhatsz s jó mehet a játék,

s mégsem következik mindebből,

hogy akár egyetlen gólt is fogsz lőni...

(S ebben az esetben végleg felhagysz a focival)

 

 

761.

BOLONDFALVA

Egy rossz alma megrontja

a mellette levő sokszázat,

ezért azt mindig ki kell venni -

ki kell venni és meg kell enni:

így mindig csak a rossz almát esszük...

 

 

762.

FIGYELMEZTETŐ

„az mind esztelen ember,

ki más valamire vesz föl kölcsönt,

és nem ollyanra,

a’ miből ki tudja teremteni,

viszszabirja fizetni”,

amiért is

„ha még eddig nem tapasztaltátok volna,

probáljátok

mikor a’ zsidó hitelben kinál

valami csecsebecsével

és ne vegyétek meg:

ez sokkal nagyobb örömötökre,

megnyugvástokra szolgál

mint a hitelben vett gunya”. 

Táncsics Mihály - 1842. „Népkönyv”

 

 

763.

TÜKÖRHIÁNY

Akin úgy áll az új ruhája,

mint a tehénen a gatya,

De nincs, aki szóljon neki,

hogy a háta mögött kinevetik

 

 

764.

ELBIZAKODVA

Akik azt hiszik,

hogy egyszer s mindenkorra kigyógyultak,

pedig életük végéig szenvedélybetegek,

s így óvatlanság miatt könnyen visszaesnek

 

 

765.

SZERENCSEJÁTÉKOS

Akik minden lehetséges lottószámot megjátszanak,

hogy teljesen biztosak legyenek: övék lesz a főnyeremény

 

 

766.

VÉDŐPÉNZELŐ

Akik minden istennek,

minden oltáron áldoznak,

hátha mégis van benne valami,

s akkor az egyik csak bejön

 

 

767.

MINDENKI

jó vagy rossz - filozófus

Akik nem is mernek szembenézni

az élet-halál kérdéseivel,

azt hiszik,

akkor megússzák a válaszadást,

pedig dehogyis...

(így legfeljebb nem tudják:

a rossz válaszokkal élnek holtukig)

 

 

768.

AZ ÖREG KÚNNÉ

Tíz gyermeket hozott világra,
Küzdésre, búra, de vitézül,
Szalmás tetőjü kunyhójában
Az öreg Kúnné halni készül.

Benn az ember göthöl a padkán,
Tüdőjének, mint a rossz sípnak,
Meg-megcsuszik lélekző hangja.
Künn vad, téli szelek sivítnak.

Két elviselt, nyomorult ember
Nézi egymást kínnal, haraggal
S meglegyinti a szalmás kunyhót
Szárnyával az ős végzet-angyal.

Sohse örültek s itt maradtak,
Gyermek-haduk fut elszéledve
Szerte e szomorú világban
S ím, kiszáradt életük nedve.

Kunyhó, olaj-mécs, munka, éhség,
Gyermek, rongy, szégyen és a többi
S végül a legnagyobb parancs jött:
Tessék a tüdőt kiköhögni.

Az öreg Kún a multra gondol,
Eszébe jut a lakodalma.
Ölni szeretne. A mécs pislog
S a vénasszony ránevet halva.

ADY ENDRE