Payday Loans

Keresés

A legújabb

Arabok Izraelben PDF  Array Nyomtatás Array  E-mail
Izrael és a cionizmus

Az írás alapját képező történetet maga Réz András, zsidó származású filmesztéta mesélte nekem évekkel ezelőtt a Godot Dumaszínházban. Ő úgymond az ősök földjét meglátogatni utazott Jeruzsálembe. Ahol viszonylag kis idő elteltével, kevés szuvenírrel bőröndjében, de annál nagyobb csalódottsággal szívében tért haza, Magyarországra.
() Varga B. Tamás ()

VARGA B. TAMÁS: ARABOK IZRAELBEN
2011. november 20. vasárnap, 18:49
2011.08.12.

VARGA B. TAMÁS: ARABOK IZRAELBEN

Sokan azzal rágalmazzák meg a Izrael Államot, tehát az izraeli zsidókat, hogy országukban a palesztinok másodrendű állampolgárok. Ezt az aljas pletykát egyszer, s mindenkorra vissza kell, hogy utasítsam! Bár nem kértek tőlem védelmet, én azonban mégis kötelességemnek érzem, hogy eloszlassam az ilyesfajta, alaptalan rémhíreket! Mindjárt meg is teszem! Íme:

ELSŐRENDŰ IZRAELI ÁLLAMPOLGÁR:

Az a zsidó anya szülte, hithű zsidó, kinek ősei Lengyelországból, vagy Oroszországból (esetleg Magyarországból, Dániából, vagy Belgiumból) települtek Izraelbe. Belterjesen házasodnak, nem nyitnak egyetlen más rassz felé sem. Köreikbe kerülni csak beszületés útján lehet. Ők az állam az államban. Ők Izrael feje.

(E kaszt egyes tagjai nem Izraelben élnek, hanem a Föld számos más országában. Ezekben az országokban politikai, gazdasági, vagy kulturális irányító szerepet töltenek be, az adott állam vezetőinek tudtával és beleegyezésével.)MÁSODRENDŰ IZRAELI ÁLLAMPOLGÁR:

Minden olyan, zsidó anya szülte, hithű zsidó, kinek ősei Európa más részéből települtek Izraelbe. Szintén belterjesen házasodnak, és ők sem nyitnak egyetlen más rassz felé sem. Felfelé azért nem, mert lehetetlen, lefelé azért nem, mert számukra elképzelhetetlen. Köreikbe kerülni szintén csak beszületés útján lehet. Ők alkotják Izrael gerincét.HARMADRENDŰ IZRAELI ÁLLAMPOLGÁR:

Az a nemrégiben Izraelbe települt illető, aki születési jogán zsidó származású, ám nem tartja ősei hitét. Bár komolyan nem veszik őt, de mivel sorkatonai szolgálatra és adófizetésre kötelezett, mégis megbecsült tagja az izraeli zsidó társadalomnak. Ők Izrael törzse.

(Érdekesség, hogy, amíg az első és másodrendbeliek olyannyira elítélik a homoszexualitást, hogy a családból való azonnali kiközösítéssel (nem ritkán halálra kövezéssel (igen, ez most komoly – vbt), vagy véletlen balestnek álcázott gyilkossággal szabadulnak meg ettől az illetőtől, addig a harmadrendűek között a homoszexuálisok aránya az egész világon a legmagasabb.)

(További, igen figyelemre méltó tény, hogy az állampolgársági kérelem benyújtásakor az izraeli hatóságok a nácikéval mindenben megegyező procedúra során derítik fel, hogy az illető, leendő állampolgár milyen ágon, hányad részben zsidó?)NEGYEDRENDŰ IZRAELI ÁLLAMPOLGÁR:

Az az illető, aki születési jogán ugyan nem zsidó, de áttért a zsidó hitre. Ők, újkori farizeusokként, még a hithű zsidóknál is komolyabban tartják és tartatják be a Tóra és a Talmud betűit. Csak önmaguk között házasodnak. Illetve, ha valaki nem zsidó hitűvel akar frigyre lépni, akkor annak minden esetben át kell térnie a zsidó hitre. Ők Izrael bárkire lesújtó keze.

(Érdekesség, hogy az Izrael ortodoxok lakta területén található zsinagógákba, felvett zsidó vallásuk ellenére sem léphetnek be, valamint, haláluk után nem kerülhetnek zsidó temetőbe.)ÖTÖDRENDŰ IZRAELI ÁLLAMPOLGÁR:

Az a hithű zsidó nő, aki gój (nem zsidó) férjet választott magának a kaukázusi népcsoport valamely alfajából. Ehhez tudni kell, hogy a Tóra szerint azt nevezzük zsidónak, akit zsidó anya szült. Tehát a zsidóság anyai ágon öröklődik. Ezt az sem befolyásolja, ha az illető gój férfi, a házasság előtt áttér felesége hitére. Ezen kijelentést egy egyszerű példával tudom megvilágítani: tételezzük fel, hogy ők, ketten, gyermekeket nemzenek. Békében és boldogságban élnek, amíg a feleség meg nem hal. Természetesen eltemetik őt a zsidó temetőben. Ugyanis Izrael minden településén három temető található: egy zsidó, egy gój, és egy arab temető. Nomármost! Ha meghal a férj, nem temethetik felesége mellé a zsidó temetőbe, hiszen nem zsidó. Akkor sem temethetik oda, ha időközben áttért a zsidó hitre. Mikor a gyermekeik is jobb létre szenderülnek, ők is az anyjuk mellé kerülnek, a zsidó temetőbe, ha csak máshogy nem rendelkeznek. De apjuk mellé akkor sem kerülhetnek, mert Izrael Állam törvényei tiltják zsidó emberek gój temetőben való elhelyezését, és viszont.

(Hogy e kaszt tagjai miért foglalnak el mégis ilyen, viszonylag előkelő helyet a ranglistán, annak egyetlen magyarázata van: a kaukázusi típusú gój férfiak nem rínak ki annyira zsidó környezetükből. Így a látszat megmarad, bár a közösség erős ellenszenvétől kísérve. Természetesen, ennek okán, e házaspár gyermekei már csak saját kasztjuk szülötteivel léphetnek frigyre. Illetve, a rabbi engedélyével (!), és a másik család tudtával, hithű zsidó párt is választhatnak maguknak, lemosva ezzel a családjukat ért szégyent, és nyomatékosítva zsidó voltukat.)HATODRENDŰ IZRAELI ÁLLAMPOLGÁR:

Izraelben élő gój. Igazából az esetek 99,9%-ában nem kap izraeli állampolgárságot az a személy, aki sem származására, sem vallására nézve nem zsidó. De a sajtónak szánt propaganda céljából, minden évben van pár száz olyan személy, akinek megadják az állampolgárságot. Természetesen, jelentős állami hivatalt nem tölthetnek be, sem pediglen az állam erőszak-szervezeti egységeiben nem számíthatnak jelentős karrierre.HETEDRENDŰ IZRAELI ÁLLAMPOLGÁR:

Ezt a nem annyira megtisztelő helyet az etióp zsidók birtokolják. Mivel rasszukat tekintve negroidok, születési joguknál fogva viszont, vitán felül zsidók, ezért ők Izrael állatorvosi lovai. Az utcaseprőnél, házi szolgánál (v.ö. rabszolga - vbt) magasabb posztot soha nem tölthetnek be. Csak maguk között házasodhatnak. Ellenkező esetben igen gyakran halállal büntetik őket (természetesen indirekt módon, nem törvényi keretek között). Bár szavazati joguk elméletben van, de munkaadóik (uraik) a választás napján, mondvacsinált indokokkal ellehetetlenítik őket, s így az izraeli választások mindegyike az ő szavazataiktól mentes. Tehát sem vallási, sem politikai értelemben nem szólhatnak bele Izrael Állam működésébe.NYOLCADRENDŰ IZRAELI ÁLLAMPOLGÁR:

Az a hithű zsidó férfi, aki gój (nem zsidó) feleséget választott magának a kaukázusi népcsoport valamely alfajából. Minden igaz rá, ami az ötödrendű izraeli állampolgárokra, azzal a kitétellel, hogy, mivel, mint már írtam volt, a zsidóság anyai ágon öröklődik, ezért születendő gyermekeik nem lesznek formai értelemben zsidók. Állampolgárságuk ettől még megmarad. De minden jelentős nyilvántartásban oda kerül a nevük mellé egy jelzés, amelynek értelmében karrier-lehetőségük erősen korlátozott lesz.KILENCEDRENDŰ IZRAELI ÁLLAMPOLGÁR:

Az a hithű zsidó férfi, aki gój (nem zsidó) feleséget választott magának a negroid, vagy mongoloid népcsoportok valamely alfajából. Ugyanaz vonatkozik rájuk, mint a tizenegyedrendű állampolgárokra. Így, e párok száma Izraelben a nullához konvergál.TIZEDRENDŰ IZRAELI ÁLLAMPOLGÁR:

Izraelben élő arab (legyen az palesztin őslakos, vagy más sivatagi törzs tagja). Ők Izraelen belül egy teljesen zárt közösséget alkotnak. Egyrészt, mert a zsidók már eleve kiközösítik őket maguk közül, másrészt, mert ők sem kívánnak közösködni semmilyen értelemben a zsidó megszállókkal. Mivel számuk, az ország lakosságának alig 5-6%-át éri el, ezért soha, semmilyen körülmények között, semmibe nincs beleszólásuk. Tulajdonképpen jogaik sincsenek, hiszen rájuk még a keresztény gójoknál is jobban alkalmazzák a Talmud gyalázó szavait, s törvényeit. Mert, habár Izrael Állam, államformáját tekintve alkotmányos demokrácia, de a kibucokban, a kisebb városokban, és a nagyvárosok hászid-lakta területein nem az állami bírók, hanem a rabbik, és más „szent emberek” szava, a szokásjog, valamint a hagyomány dönt.TIZENEGYEDRENDŰ IZRAELI ÁLLAMPOLGÁR:

Az a hithű zsidó nő, aki gój (nem zsidó) férjet választott magának a negroid, vagy mongoloid népcsoportok valamely alfajából. Minden igaz ezen pont képviselőjére, amely az ötödik kasztban említve volt. Azzal a kiterjesztéssel, hogy az ilyen pár szinte soha nem éri meg, hogy gyermekei lehessenek. Sőt! Gyakorlatilag még a nászút végét sem. Ugyanis, a legtöbbször „cserbenhagyásos gázolás” áldozatai lesznek, vagy megöli őket „egy palesztin orvlövész” eltévedt golyója. Esetleg autójuk alatt „palesztin bomba” robban. Tehát megöleti őket az uralkodó hatalmi gépezet. A hithű zsidók ugyanis (Izrael első két kasztja) semmilyen formában nem tolerálják a bőrszínek, rasszok ilyetén való keveredését. Pláne, hogy a születendő gyermekek formailag zsidók lesznek. Így minden eszközzel meg kell akadályozniuk, hogy ez megtörténhessen. Ezen okok miatt, Izraelben nem találni ilyen házaspárt.TIZENKETTEDRENDŰ IZRAELI ÁLLAMPOLGÁR:

Az a hithű zsidó férfi, aki arab feleséget választott magának. Mivel esetükben is erősen valószínű, hogy még a gyermekvállalás előtt balesetnek álcázott gyilkosságnak lesznek áldozatai, így e párok Izraelben nem élhetnek meg. Ha vannak is ilyenek, házasságuk nem Izraelben köttetett, és ezen párok távol is maradnak Izraeltől mindörökre. Így, a katonai gyakorlatok, az adófizetés, és más kötelezettségek elmulasztása miatt, egy éven belül elveszítik állampolgárságukat, Izraelben hagyott teljes vagyonuk pedig, az állam kezébe kerül.TIZENHARMADRENDŰ IZRAELI ÁLLAMPOLGÁR:

Az a hithű zsidó nő, aki arab férjet választott magának. Izrael Államban ezt tekintik minden tett legaljának. Ugyanis, bár formailag születendő gyermekeik, születési joguknál fogva zsidók lesznek, de az arab vérrel való keveredés egyszerűen elképzelhetetlen szentségtörés. És nem csak az ortodox, vagy ultra-ortodox zsidók körében, hanem a liberálisabban gondolkodóknál is.

(Érdekesség, hogy Izrael településeinek utcáin (különösen a szórakozóhelyek környékén) úgynevezett „vallásőr kommandók” portyáznak. Ezek civil csoportosulások, s céljuk az, hogy a vegyes identitású párokat ellehetetlenítsék, közös szórakozásukat meggátolják, intim perceikben megzavarják őket.)- * -Mindezek tudatában, bátran állíthatom, hogy az izraeli arabok másodrendű állampolgárságáról szóló állítások nem fedik az igazságot.

Őrhalom, 2011, augusztus 11. Varga B. Tamás