Payday Loans

Keresés

Jeszenyin VERSEI PDF Nyomtatás E-mail
Jenő verses könyve - Jó, igaz, szép és nagy magyar vers


Szergej Jeszenyin


válogatott versei

 

TARTALOM

A BOSZORKA
A CIFRA SZEKÉR
A CSAVARGÓ
A CSAVARGÓ VALLOMÁSA
A FARKAS HALÁLA
A FEKETE EMBER
A FELHŐ, MINT CSIPKE
A FÖLD KAPITÁNYA
A HAJNAL A HAJNALT VÁLTJA
A JORDÁN GERLÉJE
A KECSKERÁGÓ VÉRFOLT
A KÉK TŰZESŐ
A KISDED JÉZUS
A KUTYA
A LÉLEK AZ ÉGBE VISSZAVÁGY
A MÉNES
A POSTAKOCSIS
A RÓKA
A TAVON
ABLAKOMBAN SZÉL SÍR
ÁBRÁND
AHOL MÉG A VADCSALÁN IS SENYVED
AKI ÉL
ALACSONY HÁZ, KÉK ZSALUGÁTEREK
ALKONY LÁGYÍT ÉLES SZÍNEKET
ALKONY SZŐ A TÓ FÖLÉ BÍBORTAKARÓT
ALVÓ PUSZTA
ANNA SZNYEGINA
ARANYLIK, ŐSZÜL
ARANYOS LEVELEK KAVAROGNAK
ÁRVA KÖLTŐ
AZ ÉGEN ÚJRA SZÉTTERÜLT
AZ ELVTÁRS
BALLADA A HUSZONHATRÓL
BEHAVAZOTT SÍKSÁG
BOKRAINK KÖZT
BÚCSÚ MARIENHOFTÓL
BUCSUSOK
BÚCSÚT MONDOK
CIGARETTAÁRUSOK
CSÉPLÉS
CSÓKOLJ ENGEM CSÓKOLÓN
DAL A KENYÉRRŐL
DALOK A NAGY HADJÁRATRÓL
DE JÓLESIK ALMAFA-LELKEM
DE ZSENGE, DE KÉK
DÖNG AZ ÉG-HARANG
DŰLŐK ÁLMODNAK
ÉBEN ÉJ
ÉBRESZD FIADAT
ÉG ÁLDJON, ÁRVA FÖLDEM
ÉG VELED, BARÁTOM
ÉG VELED, FIRDAUSZI KÉK HAZÁJA
EGY ÖRÖMÖM MÉG MARADT
ELINDULOK
ELLIK FELHŐ NYÁJA
ELMEGYEK E TÁJRÓL
ELMEGYÜNK EGY KICSIT MOSTAN INNEN
ÉLTÜNK CSUPÁN IGÉZŐ HAZUGSÁG
ELVIHÁNCOLT A TAVASZI ZÁPOR
EMLÉKDAL
EMLÉKEZEM
ÉN VAGYOK
ÉNEKELJ!
ÉNEKESKOLDUSOK
ERDŐN ÁTAL MENT ANYÁM
ESŐ ÉS FÖRGETEG HAZÁJA
ESTE, ESTE
EZ A BÁNAT EL SOSE MÚLHAT
FALUBAN
FALUSI KUNYHÓ
FALUSI SZERTARTÁSKÖNYV
FALUT SIRATÓ UTOLSÓ KÖLTŐ
FEJEM FELETT CSILLAG
FEJEM ILY FÁRADT SOHASEM VOLT
FEKETE ÉJ
FELHŐ ELLIK NYÁJBAN

FENN AZ ÉGI BOLTIVEK
FÉNYEK SZÁRNYA VERDES
FOJTOGATNAK KEGYETLEN ASZÁLYOK
FOLYÓ PARTJÁN
FOLYÓPARTON TŰZ LOBOG
FÖLDECSKÉM, TE, SZÜLŐFÖLDEM
FÖLDEM, SZOMORÚ, CSUPA SÍK TÁJ!
FURCSA AJTÓK VANNAK KHORASZÁNBAN
FÜRDŐ CSILLAGOK
FÜSTÖLÖG AZ ESTE
FÜTTYÖS SZÉL RONT
GYERE DRÁGA, ÜLJ LE MELLÉM...
GYERMEKEM, DE SOKAT SÍRTAM
HAJ, A SZÁN!
HALLOD, VÁGTAT SZÁNUNK
HALLOD - SZÁN CSILINGEL
HALOTT LIGET, PUSZTA RÓNA
HAMVASKÉK RUHÁCSKA
HARANGSZÓ
HAZATÉRÉS A SZÜLŐFÖLDRE
HIDEG HOLDFÉNY
HÓFÖRGETEG
HÓFÖRGETEG DÚL-FÚL
HÓ-GOMOLYAG ZUZIK
HOL AZ ÖRÖK TITOK SZUNNYAD
HOL VAGY, HÁZ?
HOLD REJTI A PAJTÁINK MÖGÉ
HOLD SZITÁLJA HŰVÖS ARANYÁT
HÓSZINÜ PÁNTLIKA
HUHOG ŐSZIESEN
HULLNAK A LOMBOK
HÚZZAD-NYÚZZAD, TE VÉN HARMONIKA
IFJU ÉVEK
IFJÚSÁGOD SZÉTHORDTA MÁS
IGÉZŐ BÚ
ILYEN GYÖNYÖRŰT SOSE KAPTAM
IME AZ ÖRÖK REND, A TÖRVÉNY
INGOVÁNYOS ERDŐ
ITTHON VAGYOK
JESZENYINHEZ
JÓCSILLAGOM, RAGYOGJ
JÓSZERENCSE, ÁLDD MEG
JÖTT-MENT VAGYOK ÉN A VILÁGBAN
KACSALOV KUTYÁJÁHOZ
KALÁSZ-SIRATÓ
KANCA-HAJÓK
KANTÁTA
KÁPOSZTÁK, ÜDE-ZÖLDEK
KARCSÚ KEZE FEHÉR HATTYUPÁR
KÉKEGÜ ESTBEN
KÉKLŐ MÁJUS, HAJNAL, LANGYMELEG
KÉKSÉG
KHORASZÁN KERTJÉN
KI VAGYOK?
KÓBORLOK A SZŰZI HAVON
KÓSZÁLOK A TISZTA HAVON
KÓSZÁLOK A VÖLGYBEN
KÖD SZÁLL
KÖDBE BORULT MÁR A TÁVOL
KÖNNYŰ ERDŐ
LÁPON, INGOVÁNYON
LEÁNYÉNEK
LELKEM, AZ ÉGBŐL SZÁMÜZÖTT
LEVÉL ANYÁMHOZ
LEVÉL EGY ASSZONYHOZ
LEVÉL HÚGOMHOZ
LILA MÁJUS
LOMBOK ZÖLD TEMPLOMA
LOMBTALAN JUHARFA
LÓSIRATÓ
MÉG FÖL SE SZÁRADT AZ A ZÁPOR
MEGYEK MEZÍTLÁB, SZŐRCSUHÁBAN
MÉLYRE CSÜGGESZTVE FEJÜKET
MIATYÁNK
MICSODA ÉJ
MICSODA ÉJ!
MINT A CIGÁNYHEGEDŰ
MINT BÁRKI, OLY EGYSZERŰ VAGY

MINT HEGEDŰSZÓ, JAJGAT AZ ORKÁN
MIT ZSONGSZ, TE DALOM SEBE FÁJVA?
MOCSÁR SÓHAJT
MÚLTBA TŰNŐ OROSZORSZÁG
MÚZSÁM, KECSES BARÁTOM
NE GYÖTÖRJ KÖZÖNYÖD HIDEGÉVEL
NE KINOZZ KÖZÖNYÖDDEL ENGEM
NE NÉZZ REÁM OLY SZEMREHÁNYÓN
NE SZIDJATOK
NEGYVENNAPOS ENGESZTELÉS
NEM AZ, MI VOLT, SZERETETEM
NEM JÁRTAM AZ ARANYSZARV-ÖBÖLBEN
NEM SIRATLAK
NEM SÍROK MÁR, MIT SE BÁNOK-SZÁNOK
NEM SZERETSZ
NÉZD AZ OSTOBA SZERENCSÉT!
NOVEMBER
NYÍRFA
Ó, RÉTEK, RÉTEK, RÉTEK!
Ó, MENNYI A MACSKA
Ó, OROSZHON, DRÁGA FÖLDEM
ÓH BALGA SZIVEM, NE VERDESS!
OLVADT SÁR SZIKKAD A LEJTŐN
OROSZHON, A KÉK
OROSZORSZÁG
OTT, HOL ÖRÖK TITOK FÖLDJE
ÖRÖK VÁNDOR, ELMEGYEK
ŐSZ
PANTOKRATOR
PAPKERT ÉS PIHÉS ZENGÉS
PEREC SÁRGUL A SÖVÉNYEN
PORHAVAT ZUDÍT A FERGETEG
PORHÓ
PORHÓ KAVARDUL
RÁDNÉZEK, S SZÍVEM ELSZORUL
RÁDNÉZNI KÍNZÓ FÁJDALOM
RÉG ISMERŐS EZ AZ UTCA
RÉGI VIDÁM CIMBORÁKAT
RINGATÓ
RÓLAD ÁLMODOM, SZÜLŐFÖLD
SAGANE
SOSE VOLTAM ENNYIRE FÁRADT
SŰRÜ TÖMÉNY VERITÉKSZAGU HON
SZÁNTÓ, LIGET LETAROLVA
SZÉL HINTÁZ A RÓZSAKERTEKEN
SZÉL, SZÉL, TE HEVES, TE HAVAS SZÉL
SZÉP JÓ REGGELT!
SZÉP KAMILLA-KOSZORÚBAN
SZIKKADOZ A MÉLYÚT ÁRKA
SZIVÁRVÁNY-ÍV, KÉK ÉGKUPOLA
SZOVJET-OROSZORSZÁG
SZÜLŐFALUM
SZÜLŐFÖLD, SÍVÓ HOMOK
TÁN ÖRÖKTŐL ÍGY RENDELTETETT EL
TÁNYA SZÉP VOLT
TAVASZ
TE DALOLD EL
TE VIHAR, TE VIHAR
TÉL ÉNEKEL
TI DALOK, TI DALOK
TÖREDÉKEK
TÚL A KISERDŐ
ÚJHOLD SZARVA
ÚJRA ISZNAK...
UTAM
ÜLJ LE MELLÉM
VAD SZIVEM
VÁDLÓN NE KUTASS A SZIVEMBEN
VAN BOLDOGSÁG, HISZEM, HISZEM!
VIDÁM TÁRSAKRÓL TÜNŐDVE
VÍGSÁG A DURVÁK ÉLETE
VIRÁGOK
ZENG ZSIVAJA VEREBEKNEK
ZENGŐ SZÓZAT
ZÖLD TEMPLOMBAN, TÚL A HEGYEN

LAST_UPDATED2