Payday Loans

Keresés

A legújabb

Nemzeti Hírháló hírlevél 2015 december 06. PDF Nyomtatás E-mail
OLY KORBAN ÉLÜNK ABC
Nemzeti Hírháló hírlevél
2015 december 06.
Locations of visitors to this page
Csatlakozás az Országgyűléshez intézett felhíváshoz
GYORSMENÜ
Feliratkozás
Olvasás honlapon
Programajánló
Facebook
Levél Hírhálóra
Tetszik a Hírháló!
Támogatás-tagdíj
99Húszmillió!
ADVENT 2. VASÁRNAPJA
2. Keresztelő János személye /Lk 3,1-6./ 

Lukács evangélista politikai és vallási megnyilvánulással nyitja meg János és Jézus szolgálatának leírását. 
"Akkor elhangzott az Isten szava Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában."/Lk 1,2,/

Lukács evangélista politikai és vallási helyzetképpel tárja elénk János és Jézus szolgálatának leírását. 

A római birodalom legfőbb hatalmasságait említi. "Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik évében történt. Poncius Pilátus volt Júdea helytartója, Heródes Galileának, testvére, Fülöp, Itureának és Trakonitisz tartománynak, Lizániász pedig Abilinának volt negyedes fejedelme. Annás és Kaifás voltak a főpapok. Akkor elhangzott az Isten szava Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában." /Lk 3,1-2./ 

Lukács bemutatja ennek a területnek Uralkodóit, amely színhelyül szolgál Krisztus tanításának az evangéliumi prédikációi számára. 

A föld urainak egybehívása az evangélium elején, szembesítés és uralmukat fenyegető veszély jelzésére szolgál. 

A messiás nem azért jön, hogy megerősítse, hanem hogy trónjukról letaszítsa a földi királyokat és helyükbe állítsa az Isten országát: "Uralkodókat taszít le trónjukról, de fölemeli az alázatosakat." /Lk 1,52./ 

Lukács, a pogányok evangélistája, jelzi az evangélium és a népek történelmének kapcsolódási pontját. 

Nem örökíti meg János meghívásának módját, idejét, hivatásának érettségét. A bevezető mondat "elhangzott az Isten szava" /réma theon/ Jánoshoz, az előfutár az Ószövetség igehirdetői közé sorakoztatja. 

Keresztelő megjelenése Izrael számára "pusztában" történik, A palesztinai "puszta" növényzetben gyér, dombos, nem lakott vidék, gyakorlatilag a pásztorok, rablók, remeték, szerzetesek székhelye volt. 

A qumrámi leletek hozták napvilágra esszénus közösségeket a Holt tenger közelében nem messze attól a helytől ahol Keresztelő működött. 

E szegényes, kopár helyen nincs, ami elvonja az ember figyelmét, itt találkozhatik Istennel és tisztán hallhatja a hangját. 

A "Jordán, egész vidékét" említő puszták értesülése elénk tárja, hogy az előfutárnak nem volt szilárd székhelye, egyik helyről a másikra vándorolt, János a puszta prófétája. Bejárta a Jordán egész vidékét és bűnbánati keresztségét hirdetett a bűnök bocsánatára, amint Izajás beszédeinek könyvében olvassuk: "A pusztában kiáltónak ez a szava; készítsétek elő az Úr útját! Egyengessétek ösvényeit? /Lk 3.3-4./ 

A prédikációja, a keresztség igehirdetésnek központi témája a messiás eljövetelének meghirdetése, megtérés /metanoia/, a bűnök bocsánata /apheszisz/ és a keresztség. 

Az evangélium "Isten üdvössége" Krisztusban, János Izajás 40,3-5., által meghirdetett Próféta. 

A száműzetés idején egy névtelen próféta lép fel, aki meghirdeti, hogy a fogságnak vége van. A hazatérés ideje közel van, sürgős munkát igényelnek a pusztai átkelés előkészületei, ilyen helyzetben le kell hordani a dombokat, a homok halmokat felkellett tölteni a talaj mélyedéseit a gödröket. 

Keresztelő "az Úr utjának" javítására szólítja fel az embereket. 

Előkészíteni neki az utat, annyit jelent, eltávolítani az akadályokat, amelyek késleltetik vagy nehezitik, hogy az emberek szívébe férkőzhessen. 

János az utolsó óra prófétája. Vele fejeződik be a kivonulás, a száműzetés valóra válik a szabadulás. 

Lukács kiegészítette Izajás szövegét, mert a "dicsőség" /doxa/ szót az "üdvösség" kifejezéssel helyetesítette. 

Az "üdvösségről" jövendölt Zakariás. "Szabadulást ellenségeinktől s mindazoktól, akik gyűlölnek minket." /Lk..1,71./ 

"Hiszen már látták szemeim az üdvösséget." /Lk 2,30./ 

S ezt erősitette meg Simeon, és ez a üdvösség lesz Isten elérkezésének első áldása. 

Mária a Magnificatban beszél "elvárásokról" az emberi vagy egyházi közösség életét hatalmi központok /hegyek/ és társadalmi egyenlőtlenségek /völgyek/ akadályozzák. 

Ezeknek meg kell semmisülniük, hogy helyet adjon a messiás üdvösségének. 

Jegyzetek. 
H.Sahlin, Studien zur. dritten Kapitel des Lukasevangeliums, Upssala, 1949. A. Loisy, L'Evvangile selon Luc, Paris, 1924.133.o. Gr.Ricciotti, Vita di Gesu Cristo, Roma, 1940.21-45.o. E.Gioia, La comunita di Qumrám, i.m.23-38.o. 
Kondor Katalin Karácsonyi Ima-levele

Beteg a világ, bizony, Uram, nagybeteg. Az olyan zseniális váteszek, mint Ady, már évszázada látták ezt. Mi meg azt látjuk, hogy azóta még betegebb. Mit tegyünk, Uram? 

Sohasem írtam neked levelet. Mert már gyermekkoromban úgy gondoltam, nekem a kérés nagy szégyen, pedig még nem is ismerhettem Nagy László versét. Most írok, és kérek. Sokak nevében, és alázattal. 
Ne büntess bennünket többé, Uram! Nézd el nekünk, hogy mi folyton csak várunk, ráadásul nem Rád, a Te eljöveteledre, hanem bizony a sült galambra, arra, hogy a dolgok maguktól rendeződjenek.. 
Végtelen a mi adventünk, Uram, és hitetlen. Nem bízunk már a magunk méltóságában; reményvesztettek vagyunk, és ostobák. Olyanok szavának hiszünk, akiknek nincs egy igaz gondolatuk sem. Pedig egy másik vátesz már régen megmondta: ,,Gyalázatos hazugok megrontották a szavak becsületét." Őt Karinthy Frigyesnek hívták. 
Kérlek, tehát Uram, hogy ebben a félelemre és megfélemlítésre alapított világrendben szállást találj a jó emberek szomorú szívében. Tudom, hogy érdemtelenek vagyunk a szeretetedre, mégis könyörületért esengek. Gyújts világosságot bennünk, és adj bátorságot nekünk. Mondd, hogy ne tűrjük tovább napi megaláztatásainkat, mondd, hogy kergessük el a kufárokat. Segíts nekünk kimondani, hogy elég volt! Elég a nemzet kiárusításából, elég a rablásból, az ország elszegényítéséből, beteggé tételéből, a szemkilövésekből, a jogtiprásokból, történelmünk ellopásából. 
Most az egyszer nem leszek szerény, Uram! Sokat kívánok. Adj erőt, hogy ne a tagadásodban legyünk szilárdak, hanem igenlésedben. Adj hitet, hogy lehetséges és érdemes embernek lenni, s hogy az életnek van értelme és célja. 
S ne haragudj azért sem, kirekesztettünk Téged Európából. Legalábbis a Nagy Átverés Globális Uniójából. Megvagy Te enélkül is, tudom, csak mi nem vagyunk meg Nélküled. Rád vár a világ, Uram, csak nem tudja, mert ostoba. Bocsásd meg ezt neki. S bocsáss meg nekünk, szegény magyaroknak is azért, hogy van itt néhány millió múltját, örökségét, kultúráját vesztett ember, akik kilátástalan, lelketlen világot akarnak utódaikra hagyni. Tudod, nekünk most legnagyobb ellenségünk a gyöngeségünk, ne haragudj ezért se. Van ennek is oka, de nem magyarázkodom. 
Adj tehát karácsonyi ajándékot nekünk, de ne satnya vágyainkat nézd, hanem hozz méltó életet! 


Mi készül itt kérem? Kérés nélkül is beavatkozna a Frontex a határokon
2015-12-06 Híradónapi.huOrigoBal-Rad888.hu

A nemzeti szuverenitást csorbítva az adott ország kérése és beleegyezése nélkül is átvehetne határőrizeti feladatokat bármely uniós tagországtól az Európai Unió határőrizeti ügynöksége (Frontex) az Európai Bizottság formálódó javaslata szerint, amelyet a brüsszeli testület már a következő uniós csúcs előtt, december 15-én bemutat - írta a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) című vasárnapi német lap.


A hetilap szerint az unió javaslattevő-végrehajtó intézménye a közös határvédelem megerősítésével kíván úrrá lenni a belső határellenőrzés nélküli schengeni övezet külső határának bizonyos szakaszain az európai menekültválság révén kialakult kaotikus helyzeten. Német és francia támogatással készülő terve szerint a Frontex fejlesztésével kialakítanak egy teljes körűen működőképes közösségi határőrizeti szervezetet, így bővítik az ügynökség pénzügyi forrásait és szélesítik munkatársai - a tagállamok által delegált határőrizeti szakemberek - jogosítványait. 

A FAS szerint a brüsszeli bizottság terve alapján a Frontexet kivételes esetekben akkor is be lehetne vetni, ha az érintett tagország egyáltalán nem igényli a segítséget. Ez jelentős mértékű beavatkozás lenne a nemzeti szuverenitásba. 


Jean-Claude Juncker bizottsági elnök azonban el akarja kerülni, hogy megismétlődjék a görög eset; Athén sokáig nem volt hajlandó elfogadni a határőrizethez felajánlott segítséget, és csak annak révén kért támogatást, hogy uniós partnerek kilátásba helyezték az ország kizárását a schengeni övezetből. Németország és Franciaország támogatja Brüsszel törekvését. 

Thomas de Maiziere német és Bernard Cazeneuve francia belügyminiszter egy csütörtöki közös feljegyzésben azt írta a bizottságnak, hogy "sürgősen tovább kell fejleszteni közös uniós külső határaink védelmét és az európai menekültügyi rendszert", mert meg kell őrizni a schengeni rendszert. Ezért a belső határellenőrzés nélküli övezet működését szabályozó schengeni határellenőrzési kódexet ki kell egészíteni, hogy a külső határok védelmében mutatkozó "súlyos hiányosságok" esetén, a Frontex által készített "kockázatelemzés" alapján gyorsan mozgósítható legyen az ügynökség, és "kivételes estekben" önállóan is kezdeményezhessen műveleteket. 

A Frontexet a mostani szabályok szerint csak akkor lehet mozgósítani, ha ezt valamely tagállam igényli, és az összes többi támogatja a kezdeményezést. 

Az Európai Bizottság több modellt fontolgat a kérés nélküli Frontex-műveletek megindításának szabályozására. Az egyik lehetőség, hogy az ügynökség akkor léphet, ha meghatározott időn belül nem tesz ellenvetést egyetlen ország sem, vagy a tagországok többsége nem szavazza le az adott műveleti tervet. Egy másik lehetőség, hogy a tagállamok többségi szavazata alapján mozgósítják az ügynökséget. A Frontex bevetése külön kérés nélkül egészen a legutóbbi időkig elképzelhetetlen volt 

Már az ügynökség megalapítása idején, 2003-ban készültek tervek arról, hogy a nagyrészt a nemzeti határvédelmi szervek koordinálását végző intézmény alapjaira felépítenek egy állandó uniós part- és határvédelemi testületet, de ezek a brüsszeli törekvések a tagállamok - kiváltképp Németország - ellenállása miatt elbuktak. Most viszont már szinte valamennyi tagállam a külső határok hatékonyabb védelmét követeli, és világossá vált, hogy egyes tagállamok, mint például Görögország és Olaszország nem tudnak, vagy politikai okokból nem akarnak megfeleli ezeknek a követeléseknek - írta a FAS. 
(napi.hu

Bal-Rad komm: "...a Frontex által készített "kockázatelemzés" alapján gyorsan mozgósítható legyen az ügynökség, és "kivételes estekben" önállóan is kezdeményezhessen műveleteket..." 

-Alakulgat "kicsi Schengen"! A selejtet-amire az eredeti közös piaci országoknak nincs szükségük-a nyakunkba fogják lökni, és vigyázznak majd rá, hogy oda vissza ne tudjanak menni! 

Ugyanakkor a magyar határok mind le lesznek kerítve, hogy INNEN AZTÁN TOVÁBB SEHOVÁ! Mármint a migránsok! Ennek garantálására még SZABADON BE IS AVATKOZHAT MAGYARORSZÁGON A FRONTEX! Közünk sem lesz hozzá! A magyar "határőrség" meg csak kérhet és jelenthet! 

Kapcsolódó: 
Születőben az új EU-s agyrém: a Frontex szó nélkül átvehetné egyes tagországok határőrizetét (kuruc.info
Frontex Announces Agreement with Greece to Expand Activity on FYROM Border (greekreporter.com
Európai határőrizeti ügynökség (europa.eu
A Frontex átvehetné egyes tagországok határainak védelmét (magyaridok.hu
Együtt elnöke: Orbán Viktor ne forduljon bírósághoz a betelepítési kvóták ügyében! (balrad.com
Szigetvári 15 ezer bevándorlót szeretne (888.hu) - Bonyhád, Budakeszi vagy Tapolca méretű tömeg! 
Lázár János állítása mentén Magyarországot teszik felelőssé a franciaországi terrorcselekményekért(titkolthirek) 
Kitálalt a berlini rendőrfőnök a bevándorlók által elkövetett titkolt bűncselekményekről (hirtop.in
Kik azok, akik idejönnek a népvándorlással? (888.hu
Tóth Gy. László: Európa árulói (kuruc.info
Csaknem 800 támadás menekültszállások ellen (mno.hu

Spöttle: A "Zöldek" folytatják a liberális ámokfutást...

Egy "Zöld-párti" politikusnő pár napja azt mondta, hogy az lesz az ideális állapot, ha a németek lesznek számbeli kisebbségben Németországban, mert akkor megvalósul az igazi "szuper multikulturális társadalom". Elnézve ezt a fotót, már jó irányba haladunk mivel minden 12.-ik másodpercben belép egy illegális migráns az Európai Unióba. 
Merkelt pénteken sokan kinevették a Bundestag ülésén, amikor azt állította, hogy az EU csak úgy őrizheti meg az arculatát, ha minden tagállam összefog és elfogadják a kvótarendszert. 
Szerintem, már nem is hallja saját magát, hogy mit beszél. 
Éppen ezért fogjuk elveszíteni a nemzeti és a közös európai kulturális és vallási identitásunkat, mert ránk akarnak erőszakolni egy idegen, nem "eurokonform", radikálisan gondolkodó és viselkedő tömeget. 
a párizsi események és a legújabb londoni machetés támadás a földalattiban is ezt bizonyítja. Az "ezt Szíriáért" kiáltással az utasokat megvágó radikális is bizonyítja, enorm megnőtt és percről-percre nő a terrorveszély országainkban. 
Winfiried Kretschmann (Zöldek), Baden-Württemberg miniszterelnöke Merkelt erősíti a "Die Weltnek" adott interjújában. 
A politikus szerint Merkel egy "elképesztő stabilitási faktor Európában". Kretschmann szerint sátorvárosokat kell építeni Németország szerte, mert nem elfogadható az az érvelés, hogy nincs kapacitás további migránsok ellátására. Azt is kifejtette, hogy több regisztrációs központra is szükség lesz az elkövetkező hetekben. Kretschmann sem látja a valós veszély és a reális helyzetet, hogy Németország nem képek kontrollálni a beléptetést és a regisztrációt. 3-400 000 illegális határátlépő kószál az országban és a hatóságok semmit nem tudnak róluk... 
Leszállnak a határokról, a regisztrációs központok felé indított vonatokról és eltűnnek a hatóságok látóteréből. 
Sokan továbbmennek a Skandináv országokba, vannak akik illegálisan munkát vállalnak és félő hogy sokan vagy bűn, vagy terroristaszervezetekhez kapcsolódnak majd. 
Ha jól belegondolunk szánalmas, hogy Európa nem tudja megvédeni határait és az Unió biztonságát. Egyedül a magyar kormány ismerte fel a veszélyt és cselekedett megvédve polgárait. Ellopták a Karácsonyt
Judi Tamara 2015. december 1. kedd Magyar Idők

A migránsválság miatt Európa-szerte extrém tervek születnek a sikeres integrációra, azonban sok esetben a fogadó országok identitását sodorja veszélybe az érkező embertömeg. Németországban a diáklányok nem hordhatnak rövid szoknyát, a svéd közintézményekben sorra levonják a nemzeti lobogót, legutóbb pedig egy olasz iskolában próbálták eltörölni a karácsonyi ünnepséget, nehogy a muszlim diákok rosszul érezzék magukat.

Matteo Renzi olasz miniszterelnök is kikelt az általános iskolai igazgató ellen, aki a multikulturalizmus nevében betiltotta az oktatási intézmény éves karácsonyi koncertjét. A 63 éves Marco Parma a párizsi terrortámadások miatt döntött úgy, hogy nem akarja hergelni a rozzanói iskolába járó muszlimokat, így a diákok idén nem emlékeznek meg Jézus születéséről, helyette téli koncertet adnak majd, kizárólag nem vallásos dalokkal. "A kisebbségekkel való párbeszéd nem azt jelenti, hogy a politikai korrektség nevében elfojtjuk az identitásunkat. 

Az olaszok, legyen szó nem vallásos vagy keresztény emberekről, sosem mondanak le a karácsony méltó megünnepléséről" - nyilatkozta Renzi a Corriere della Sera olasz napilapnak. Az ügy miatt egyébként lemondott iskolaigazgató nem először próbálta meghiúsítani a keresztény ünnepet, pár hete két anyának tiltotta meg, hogy az ebédszünetekben karácsonyi énekeket tanítson a diákoknak. Parma szerint a tanulók húsz százaléka nem keresztény vallású bevándorlók gyermeke, a multikulturális környezetben pedig probléma, ha a diákokat bizonyos szokások átvételére kényszerítik. A karácsonyi koncert eltörlése az olasz politikai elit körében is felkorbácsolta a kedélyeket, Matteo Salvini, az Északi Liga radikális olasz párt vezetője egyenesen badarságnak nevezte, hogy az iskolaigazgató hagyományok megsemmisítésével akar békét teremteni. "Az Iszlám Állam bolondot csinál belőlünk" - véli Salvini. 

A bevándorlók hatékonyabb integrációjára Európa-szerte akadnak szélsőséges példák. Októberben a stockholmi Eva Brunne állt elő merész ötlettel az Európába érkező muszlimok szívélyes fogadtatására. A világ első leszbikus püspöknője a kelet-stockholmi kikötőben található Tengerészek templomából szerette volna eltávolítani a keresztet, hogy "a templom nyitva tudjon állni más vallások követőinek is". A javaslat a svédek heves ellenállását váltotta ki, Kiki Wetterberg, a szóban forgó templom igazgatója úgy fogalmazott: ha bemegy egy mecsetbe, ő sem várja el a a muszlimoktól, hogy eltávolítsák vallási szimbólumaikat. Svédországban ezelőtt is megfogalmazódtak merész tervek, hogy a muszlimok jobban érezhessék magukat az északi országban. 

Egy halmstadi iskola igazgatója az intézményben található összes svéd zászlót leszedette, hiszen azok "sértők lehetnek egyes diákok számára". Bár az iskolában még sosem történtek etnikai vagy vallási alapú összetűzések, az igazgató szerint megelőző lépésről van szó, így a lobogó használata ezentúl csak nemzeti ünnepeken indokolt. A halmstadi diákokhoz hasonlóan az ausztrál tábori lelkészeknek is meg kell válniuk bevett szimbólumuktól, hiszen a katonalelkészek jelvénye és a rajta található mottó - állítólag - offenzív az országban élő muszlimok számára. Az "E jelben győzni fogsz" felirat sokak szerint a keresztes hadjáratokat idézi, így nincs helye a papok által használt szimbólumrendszerben. 

Szintén a párizsi terrortámadás miatt gondolta újra irányelveit az Oxford University Press vállalat, amely az általa kiadott gyermekkönyvek íróinak megtiltotta a sertések ábrázolását. A kiadó egy szerzőjének küldött levélben hivatkozott arra, hogy a sertés vagy sertéshús könyvekben való szerepeltetése sértő lehet a muszlim és zsidó olvasók számára. 

Tolerancia miatt marad el a karácsony

Miközben az Iszlám Állam tömegesen végzi ki a keresztényeket Irakban és Szíriában, addig Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban már sok helyen nem lehet áldott karácsonyt kívánni, csak "happy holidays"-t. - Szikszai Péter témábavágó jegyzetét ITT olvashatja

Kapcsolódó: 
Megnyílt Budapesten egy muszlim bolt. Nem reklám, hanem sajnos a trendi! (albarakah.hu
Az ISIS szimpatizánsai tüntettek Ausztráliában"Lefejezzük, aki megsérti az Iszlámot" írták a táblára (hirtop.in
Botrány: Lebegtetett darwinizmus, antiszemita olvasat az új tankönyvben (index.hu
Az új évezred hamis prófétái: Mark Zuckerberg (mediavadasz.infoNéhány napon belül bombázhatja a török harckocsikat Oroszország!

Hakim al-Zamili az iraki védelmi bizottság elnöke az Al-Araby internetes újságnak elmondta, hogy Irak Oroszország segítségét fogja kérni amennyiben a pénteken Irak területének szuverenitását megsértő török tankok nem hagyják el az ország területét.

Pénteken török tankok és 150 török katona vonult be az iraki Moszul környékére állítólag azért, hogy segítse a Peshmerga egységeinek kiképzését az Iszlám Állam ellen. 

Fuad Masum iraki elnök azt üzente Ankarának, hogy azonnal vonják ki a csapataikat Iraki területről különben Oroszország segítségét fogják kérni. 

Forrás: sputniknews.comhirtop.in

Kapcsolódó: 
Naponta több millió dollár bevétele volt az IÁ-nak olajkereskedelemből (karpathir.com
Irak felszólította Ankarát, hogy katonái vonuljanak ki az országból (orientalista.hu
Négy nappal a 14 halálos áldozatot követelő San Bernardinó-i mészárlás után Obamánál betelt a pohár(karpathir.com
Irak nagyobb ISIS elleni feladatot adna Oroszországnak, mint az amerikai volt (huffingtonpost.com
Törökország megpróbálja kirobbantani a harmadik világháborút! Török csapatok vonultak be Irakba(adatlistazo.hu
Putyin: "Ha a küzdelem elkerülhetetlen, akkor te mérd az első ütést" (ujvilagtudat.blog) 
Lavrov-Kerry: le kell zárni a török-szír és a török-iraki határt (oroszhirek.hu
Az ukrán hadsereg nincs megelégedve az amerikai fegyverekkel (hidfo.ru
Szíria a NATO gépeket leszedi a levegőből az orosz S-300-as légvédelmi rendszerrel - jelentette be Asszad a tévében (youtube.com


NATO hadihajók érkeztek Fekete-tengerre, hogy biztosítsák a "békét és stabilitást"
2015. december 06. Orosz Hírek

Három NATO-fregatt és egy amerikai romboló érkezett a Fekete-tengerre - értesült az orosz sajtó. Az amerikai haditengerészet tájékoztatása szerint a hadihajók a NATO-tagállamok támogatásának jeleként és a regionális stabilitás biztosításáért érkeztek.


A USS Ross amerikai rombolót spanyol, portugál és egy kanadai fregatt kíséri. A USS Ross amerikai romboló december 3-án érkezett a Fekete-tengerre, hogy biztosítsa a békét és a stabilitást a térségben - közölte az amerikai haditengerészet sajtóosztálya. 

A török média megjegyezte, hogy a NATO hadihajók akkor érkeztek a térségbe, amikor a legfeszültebb a viszony Oroszország és Törökország között. Közben november 30-án a NATO főtitkár Jens Stoltenberg a török kormányfővel folytatott tárgyalásán elmondta, hogy teljes mértékben támogatja Törökország azon jogát, hogy megvédje határát és légterét. 

Így fogadták a szélsőséges románokat a sepsiszentgyörgyi székelyek december 1-jén
2015. december 3. itthon.ma

Az Új Jobboldal Párt (Noua Dreapta) idén is Sepsiszentgyörgyön vonult fel a román nemzeti ünnepnap alkalmával. A szélsőséges szervezet tagjai Székelyföld létezését el nem ismerő rigmusokat skandáltak. A székelyek sem hagyták magukat, tudatták a románokkal, hogy "Székelyföld nem Románia". Lorand Csaba Nemeth: Kedves barátaim! 

Nézzétek ezt a tömeget, minden nappal egyre többen vagyunk,egyre többeknek világosabb a kép: 
a totális kontrollé és megfélemlítésé. 
Az emberek feletti totális hatalom szörnyképe látszik a maga egyre ocsmányabb valóságában. 
Szörnykép, amiben a RMDSZ arca is felsejlik. 
Ezt ki kell mondani. 

Még egyszer kérünk mindenkit, hogy álljon már ki magáért,gyerekeiért,jövőjéért, hazájáért,mert ha nem elvesztek! 

Ki kell tartani, tudjuk, hogy nagyon fárasztó, nagyon nehéz,de megéri! 

Az igazságért, a szabadságért,emberhez méltó életért! 

István politikai játszmák áldozata is,SRI segédlettel, többek fejében ez a puzzle rakódott ki. 

Hiányoljuk a magyarországi média hiányát. 
Egyre duzzad a tömeg, de az anyaország részéről méltánytalan ez a hozzáállás. 

Elvárnánk, mint a véreinktől, hogy végre mellénk álljatok! 

És ki fognak állni értünk, mert tüntetni fogunk, ha nem máshol, a "politikusaink" háza előtt. 
Békésen, de tüntetünk! 

Mert nem lehet az, hogy nyilvánvaló hazugságok, amik romba dönthetik ma István családját, holnap talán a tiéteket, csak úgy szó nélkül maradjanak. 

Úriemberként viselkedtünk,ma még véletlenül sem emlegettük a politikumot. 
Elvárjuk ezért a méltányosságot és az RMDSZ politikusainak kiállását ezen igaz ügy mellett... 
Mert ha nem, nagyon kiéleződhet a helyzet, ami lehet, hogy nem éppen az érdekük. 

Kérünk benneteket,álljatok ki holnap is az igazságért, a szabadságért, az igaz ügyért! 

A megtévesztő információknak ne dőljetek be, a konspiráció, diverzió gépezete beindult. 
Ne hagyjátok magatokat, tartsatok ki! 
Krisztus urunk is 14 stációt járt be értetek. 
Ti is járjatok be egy párat a gyerekeitekért! 
Az ők derűsebb jövőjéért. 

Holnap du 4 órakor újra találkozunk, és nem engedjük magunkat megfélemlíteni! 

A holnapi megmozdulásunkra minden magát komolyan vevő embert várunk! 
Várjuk Székelyföld, de akár Erdély bármely szegletéből az igaz embereket. 
Nagyon nagy szeretettel várunk benneteket, kedves barátaink! 

Mindenki hozzon magával még egy embert! 

* * *

Fejet hajtok emberi nagyságotok előtt! 

Nem mindennapi bátorságról és kitartásról tesztek tanúbizonyságot nap, mint nap. 
Bátrak vagytok, mert egy civil kezdeményezés első hívó szavára rögtön összezárjátok soraitokat és mint éles ék, ahogy telnek a napok egyre nagyobb mélységeiben hasítjátok ketté a hazugság és megfélemlítés sziklakemény falait. 

A békés demonstrálók száma naponta hatványozottan növekszik. 
Növekszik és színesedik, hisz a székelyek mellett a mai napon román barátaink is szép számban képviseltették magukat. 
Nekik külön köszönet ezért! 
Úgy látszik, hogy üzenetünk célba ért. 
Megértették, hogy közös ellenségünk ellen harcolunk! 

Megkülönböztetett tiszteletünk övezi mindazokat, akik Erdély különböző pontjairól érkeztek hozzánk, pénzt, paripát, időt nem sajnálva egy olyan ügy mellé álltak,ami az ő szívügyük is. 

Nem utolsó sorban hálánkat fejezzük ki ez úton is azon tömegeknek , akik ma nem tudtak részt venni közös, békés felvonulásunkon,de lélekben velünk vannak és értünk imádkoznak. 

Mindannyian közösen harcolunk azok ellen, akik meggyalázzák emberi méltóságunkat, semmibe veszik személyiségi jogainkat, 
és a szabadságunkat. 

A közös ellenségünk céljai eléréséhez, mint annyiszor a történelem folyamán ártatlan emberéleteken gázolt át! 
Nem volt és most sincs tekintettel senkire és semmire... 

A sötét erő mindig talált ehhez árulót mindkét nemzet soraiban. 

De minket már nem lehet elhallgattatni, nem tudják belénk folytani a szót,mert nem csak nézünk, hanem látunk is és a megtalált igazság,mint búvópatak mindig a felszínre kívánkozik! 

Holnap du.4 órakor ismét próbára tesszük állóképességünket, ami a székelyeknek évszázadok óta legmeghatározóbb, legjellemzőbb közös vonása... 
Nem véletlenül maradtunk meg a történelem viharaiban ezeken a festői tájakon. 

Közös küzdelmünkhöz a holnapi napon is mindenki hozzon magával még egy embert! 

Jelmondatunk: 
Csak a gyáva hal meg nap mint nap, a bátor csak egyszer! 

Hajrá Székelyföld, hajrá székelyek! 

Kapcsolódó: 
Román miniszterelnök-helyettes: sajnálatos a sepsiszentgyörgyi incidens a zászlóval (itthon.ma
A románok Európa egyik legalacsonyabb IQ-jával rendelkeznek (harcunk.info
Leonyid Kucsma ukrán elnök felkínálta Kárpátalját - Dr. Dányi László: Miért mondott le az Antall-kormány és az Országgyűlés a történelmi Kárpátaljáról? (mvsz.hu
Erdély nem a románoké, hanem az ott lakóké! (foter.ro
2004 december 5. A magyar szégyen és gyalázat napja! Ne féljetek, nem megyünk haza... (youtube.com


Közalkalmazottak fekete karácsonya: Több százezren nem kaptak fizetést!
2015. dec. 4. Blikk

Magyarország - Több százezer ember nem kapott fizetést az egész országban, mert nem működik olajozottan a Magyar Államkincstár új bérszámfejtő rendszere. Százezrek fizetése akadt el az államkincstárban.


Magyar Államkincstár

Már hónapokkal ezelőtt be akarták vezetni, de a tesztüzem során akadozott, összeomlott, tologatták az indulást, végül novemberre tették. 

Mindösszesen 900 ezer ember fizetését utalja az intézményeknek a kincstár ezen a rendszeren keresztül, köztük rendőrök, tanárok, tűzoltók, orvosok, ápolók bérét, ők nem jutottak hozzá a fizetséükhöz. Egyes kórházakban egy hónapos késéssel utalták az októberi fizetést. 

Nehéz úgy beosztani a fizetést, ha nem érkezik meg

A botrányról hírt adó Index szerint ennél is rosszabb lesz a helyzet, január elején több százezren lesznek, akik nem kapják meg a teljes decemberi fizetésüket, mert a rendszer csak a december 25-ig keletkezett béreket fogja bérszámfejteni. A kieső egy hetet pedig majd hozzácsapják a februári fizetéshez. 

Kapcsolódó: 
Segítségre szoruló idősek ezreitől veszi el a gondozást a minisztérium (index.hu
A legelesettebbek valódi segítése a cél az idősgondozásban (kormany.hu
Elfelejthetik az idősek az ingyen segítséget (index.hu
Harrach Péter: életforma, ha a gyerek éhesen megy iskolába (propeller.hu
Chikán Attila: "Magyarországon folyamatos lecsúszás van" (nol.hu
Megdöbbentő ábrák azoknak, akik Paks jövőjére esküsznek (portfolio.hu

Orbán Ráhel az École Hoteliere Lausanne 2015-ös évfolyamára nyert felvételt. Az iskola meglehetősen borsos árat kér az egyéves kurzus díja 59 ezer svájci frank. 

Igaz Ráhel férjének Tiborcz Istvánnak remek állása van, s családja is jól menő vállalkozást üzemeltet. (59 ezer svájci frank = 14 millió forint) (Facebook

Orbán felesége: Én egyszerű háziasszony vagyok
Felcsút szállodát és repülőteret kap


Meghökkentő ügyek derültek ki a bedőlt Buda-Cashnél
2015.12.05., szombat Napi.hu

Köddé vált állampapírok, a számlatulajdonosoknak sokmilliós kárt okozó tranzakciók kísérik a Buda-Cash Brókerházhoz kirendelt felügyeleti biztos tevékenységét. A károsultak feljelentést tettek - írja a Népszabadság.


Az érintett ügyfelek azt követően fordultak a laphoz, hogy az megírta: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felszámolócége, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSF) által a brókerházakhoz kijelölt biztosok felhatalmazás nélkül zártak olyan nyitott ügyleteket, amelyeknek a fedezete beazonosíthatóan megvolt az ügyfelek számláján. A három bajba jutott társaságnál ez a kár 100 millió forint körüli lehet, de most az ügyfelek azt állítják: csak a ­Buda-Cashnél a kár megközelíti a félmilliárdot. 

A nevük mellőzését kérő ügyfelek dokumentumokkal tudják igazolni: a kirendelt felügyeleti biztos működése alatt a számláikról értékpapírok tűntek el. Ez ahhoz hasonlítható, mintha valakinek a folyószámlájáról tűnne el pénz - olvasható a Népszabadságban. ­Ebben az esetben diszkont-kincstárjegyekről (dkj), vagyis állampapírokról van szó. A számlakivonat, amelyet a lap munkatársa megtekintett, arról tanúskodik, hogy több mint 20 millió forintnyi dkj vált köddé egyik napról a másikra. 

Megdöbbentő módon a "hiányt" mutató számlakivonaton egyetlen ügyletet sem találnak, amely utalna arra, hogy az értékpapírokkal mi történt. Csak az a biztos: a papírok eltűntek, annak ellenére, hogy az ügyfél semmiféle tranzakcióra nem adott megbízást. Ilyet nem is tehetett volna, mivel ezt a brókercég tevékenységi engedélyének felfüggesztését követően a felügyelet megtiltotta. Tehát az értékpapíroknak meg kellene lenniük. 

Azzal kapcsolatban, hogyan tűnhettek el ügyfélszámláról értékpapírok, a Buda-Cash felszámolóját, a PSFN-t és az MNB-t is megkereste a napilap, de csak annyi választ kaptak: minden információt megtalálható a PSFN internetes oldalán. Ezen azonban a lap munkatársa nem akadt olyan információra, amely feleletet nyújtott volna kérdéseikre. 

Kapcsolódó: 
Orbán csak a Buda-Cash-ben tárolt pénzek kivételére adott utasítást? (atv.hu
Bajban a Buda-Cash ügyfelei, de mit tesz Orbán és Matolcsy? (civilhetes.net


Részvétnyilvánítás a Buda-Cash áldozatául esett önkormányzatok polgármestereinek 


A kecskeméti malom meggyilkolása (magyarno.com)Megbüntették a mikulást a szülőnek álcázott adóellenőrök
2015. december 6. Tények

Kihívták egy házhoz, hogy lepje meg a gyerekeket, majd mivel a műsor után a Mikulás nem adott számlát, az ellenőrök felfedték magukat és megbírságolták. Akár kétszázezer forint is lehet a Mikulás büntetése.


A Mikulás egy budapesti családot látogatott meg, miután felhívták, hogy szeretnék, ha meglepné a gyerekeket. Az is elmondták neki, hogy hogyan viselkedtek a gyerekek az elmúlt évben. Felvette a piros ruháját és elment a lakásra. A Tényeknek azt mondta: bementek, nevettek, énekeltek, boldogok voltak, még közös fotó is készült. Aztán amikor elértek a lifthez, és épp megkapta volna a pénzét, de visszahívták a lakásba, azt mondták neki: a konyhában még szívesen mutatnának valamit. Ez a valami pedig a NAV igazolványuk volt. 

Mivel a Mikulás nem adott a műsor után számlát és vállalkozói igazolványa sem volt, az ellenőrök megbírságolták. Hogy mennyit kell fizetnie, azt még nem tudja, de akár 200 ezer forint is lehet a bírság. A férfi azt mondta: mivel egy évben csak egyszer tudja ezt csinálni, nem gondolta volna, hogy ebből baj lehet. 

Szerződni kell a Mikulásokkal

Megkerestünk egy céget, ahol lehet kérni, hogy a Mikulás meglepjen családokat vagy elmenjen rendezvényekre. Azt mondták: ahhoz, hogy mindent szabályosan csináljanak, szerződést kell kötniuk minden Mikulással és minden látogatás után számlát kell adniuk. 

A decemberi razzia része

Megkerestük az adóhatóságot is, ők e-mailben válaszoltak, amelyben azt írták, hogy a konkrét üggyel kapcsolatban nem nyilatkozhatnak, viszont az általánosságban igaz, hogy a bírság kiszabásakor minden körülményt figyelembe vesznek és ha indokolt, akár el is tekinthetnek tőle. Azt is írták még, hogy decemberben ellenőrzik azokat a szolgáltatókat és kereskedőket, akik az adventtel és a karácsonnyal kapcsolatban árulnak, így aztán a szaloncukor árusoktól a síkölcsönzőkig mindenkit. 


Videó: interjú a Mikulással, akit megbüntetett a NAV

Kapcsolódó: 
Kaláka munka vagy egyszerűsített foglalkoztatás (ado.hu
A NAV szemmel tartja a szüretet (szabadfold.hu
Rászállt a lakáskiadókra a NAV, milliós büntetés is lehet (nepszava.hu
Trafikmutyi: NAV-ellenőrzést kapnak a vesztesek (pecsistop.huHonlapLeiratkozás