Payday Loans

Keresés

A legújabb

Zsidókatolikus hallelujah... PDF  Array Nyomtatás Array  E-mail
Zsidókérdések Magyarországon - Zsidókérdések Magyarországon

Hallelujah originally by Leonard Cohen

"Now I've heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
It goes like this
The fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled king composing Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew you
She tied you
To a kitchen chair
She broke your throne, and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

You say I took the name in vain
I don't even know the name
But if I did, well really, what's it to you?
There's a blaze of light
In every word
It doesn't matter which you heard
The holy or the broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

I did my best, it wasn't much
I couldn't feel, so I tried to touch
I've told the truth, I didn't come to fool you
And even though
It all went wrong
I'll stand before the Lord of Song
With nothing on my tongue but Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

https://www.youtube.com/watch?v=a3Fkuq5Lf0Q

 

*

AZ ESKÜVŐN ÉNEKLŐ ÍR PAP

https://www.youtube.com/watch?v=XYKwqj5QViQ

Akiknek tetszik a nászmisén

Leonard Cohen: Halleluyah című dalát

(egyébként nagyon szépen) éneklő ír pap dala,

azok kedvéért bemásolom ide azt a történetet, amiről a dal szól.

Döntsétek el ti, magatok,

hogy vajon szívesen hallanátok-e ilyet hasonló körülmények között:

Dávid és Betsabé

1 Egy esztendő múlva, abban az időben, amikor a királyok háborúba szoktak vonulni, elküldte Dávid Jóábot szolgáival meg egész Izráellel együtt. Pusztították az ammóniakat, és körülzárták Rabbát. Dávid azonban Jeruzsálemben maradt.


2 Egyszer estefelé, amikor Dávid fölkelt a fekhelyéről, és a királyi palota tetején sétált, meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdött. Az asszony igen szép termetű volt.


3 Dávid elküldött, és kérdezősködött az asszony felől. Ezt mondták neki: Betsabé ez, Eliám leánya, a hettita Úriás felesége.


4 Akkor követeket küldött Dávid, és magához vitette őt. Az asszony bement hozzá, ő pedig vele hált, aki éppen azelőtt tisztult meg tisztátalanságából. Azután hazament az asszony.


5 De az asszony teherbe esett. Ezért ezt az üzenetet küldte Dávidnak: Teherbe estem!


6 Akkor Dávid ezt üzente Jóábnak: Küldd hozzám a hettita Úriást! Jóáb el is küldte Úriást Dávidhoz.

7 Amikor Úriás megérkezett hozzá, megkérdezte Dávid, hogy jól van-e Jóáb, jól van-e a hadinép, és jól folyik-e a háború.


8 Azután ezt mondta Dávid Úriásnak: Menj haza, és mosd meg a lábadat! Úriás kiment a királyi palotából, és utána vitték a király ajándékát.


9 De Úriás a királyi palota bejárata előtt feküdt le urának a többi szolgájával együtt, és nem ment haza.


10 Amikor jelentették Dávidnak, hogy Úriás nem ment haza, ezt mondta Dávid Úriásnak: Hiszen útról jöttél! Miért nem mentél haza?


11 Úriás így felelt Dávidnak: A láda, meg Izráel és Júda sátrakban laknak; az én uram, Jóáb és uramnak a szolgái pedig a nyílt mezőn táboroznak. Hogyan mehetnék akkor én haza, hogy egyem, igyam, és feleségemmel háljak? Az életedre, a lelkedre mondom, hogy nem teszem ezt!


12 Akkor ezt mondta Dávid Úriásnak: Maradj itt még ma, és holnap elbocsátlak! Ott maradt tehát Úriás Jeruzsálemben aznap és másnap is.


13 Azután hívatta őt Dávid, hogy vele egyék és igyék, és leitatta őt. De este urának a szolgáival ment ki lefeküdni a fekvőhelyére, és nem ment haza.


Úriás halála

14 Reggel azután levelet írt Dávid Jóábnak, melyet Úriással küldött el.


15 Ezt írta a levélben: Állítsátok Úriást az arcvonalba, ahol legerősebb a harc, azután húzódjatok vissza, hogy levágják, és meghaljon!


16 Így történt a város ostrománál, hogy Jóáb Úriást arra a helyre állította, amelyről tudta, hogy ott kemény harcosok vannak.


17 Amikor kitörtek a városbeli férfiak, és megütköztek Jóábbal, néhányan elestek a hadinép közül, Dávid szolgái közül. Meghalt a hettita Úriás is.


18 Jelentést küldött azért Jóáb Dávidnak az ütközet egész lefolyásáról.


19 Ezt parancsolta a küldöncnek: Ha elbeszéled az ütközet egész lefolyását a királynak,
20 és ha a király haragra lobban, és ezt mondja neked: Miért mentetek harc közben olyan közel a városhoz, hát nem tudtátok, hogy a várfalról lelőhetnek benneteket?


21 Ki ütötte agyon Abimeleket, Jerubbeset fiát? Egy asszony dobott rá a várfalról egy malomkövet, és ezért halt meg Tébecben. Miért mentetek olyan közel a várfalhoz? Akkor így válaszolj: Szolgád, a hettita Úriás is meghalt.


22 A küldönc tehát elment, és amikor megérkezett, jelentette Dávidnak mindazt, amit rábízott Jóáb.


23 A küldönc ezt mondta Dávidnak: Először erősebbek voltak nálunk azok az emberek, ránk törtek a mezőn, de mi visszaszorítottuk őket a kapu bejáratáig.


24 A várfalról azonban lövöldözni kezdtek szolgáidra az íjászok, és meghaltak néhányan a király szolgái közül. Szolgád, a hettita Úriás is meghalt.


25 Akkor ezt parancsolta Dávid a küldöncnek: Mondd meg Jóábnak: Ne tartsd ezt olyan nagy bajnak, mert a fegyver hol ezt, hol azt pusztítja el. Harcolj még erősebben a város ellen, és rombold le! Így biztasd őt!


26 Amikor meghallotta Úriás felesége, hogy meghalt a férje, Úriás, elsiratta az urát.


27 A gyász letelte után érte küldött Dávid, palotájába vitette; az pedig a felesége lett, és fiút szült neki. De az Úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett.

() Varga B. Tamás ()

 

Magyar szöveggel:

Gallai Péter-Halleluja+Dalszöveg

https://www.youtube.com/watch?v=ERlKVt7v4IE

Most hallom, hogy szól egy titkos akkord,
mit Dávid játszott, s az Úrnak szólt,
de nem hiszem, hogy ez a zene érdekel téged.
A négy után jön az ötödik,
a moll szűkített, a dúr kinyit,
a király zavartan írja: halleluja...
Halleluja, halleluja! Halleluja, hallelu-ja!

A hited erős, de a biztosat vártad,
mikor a tetőn őt ázni láttad,
a lány szépsége megbabonázott.
Lekötözött egy konyhaszékre,
aztán hajadat nyírta még le,
s a szádból kihúzta, hogy halleluja...
Halleluja, halleluja! Halleluja, hallelu-ja!

Hiába vettem a számra nevét,
sose tudhattam, hogy mi az a név,
s ha tudtam is, mondd, mit jelent neked?
A fény ragyogása van minden szóban,
már az se fontos, hogy melyiket mondtam,
szent volt, vagy hamis a halleluja?
Halleluja, halleluja! Halleluja, hallelu-ja!

Én megtettem mindent: ennyit tehettem;
nem éreztem: tehát megérintettem,
az igazat mondtam és nem hazudtam, értsd meg.
Kicsit rosszabb volt persze, mint lehetett várni,
az Ének Istene elé fogok állni,
ajkamon semmi mással: halleluja!
Halleluja, halleluja! Halleluja, hallelu...
Halleluja, halleluja! Halleluja, hallelu-ja!

*

Kulka János

https://www.youtube.com/watch?v=lXH9BwLVvp0

*

Hallottam egy titkos dallamot,
Az Úr örömére Dávid játszott
de téged nem igazán érdekel a zene, igaz?
Csak megyünk fel, negyedik, majd ötödik
Lezuhanunk majd felemelkedünk
Az elveszett király halleluját énekel
Hallelujah!

Erős volt a hited, de bizonyíték kellett
A tetőn láttad őt fürdés közben
Gyönyörű volt a holdfényben
És ott ragadtál a konyhaszéken
Ledöntötte a trónodat, levágta a hajad
De az ajkaidból zengnie kellett: hallelujah!
hallelujah!

Baby, voltam már itt ezelőtt
Jártam ebben a szobában, jártam a padlón
Egyedül éltem mielőtt megismertelek volna
Láttam a zászlód a diadalíven
de a szerelem nem egy győztes hadszíntér
hallelujah zeng megtörve, ridegen
hallelujah!

Volt idő mikor megmutattad,
hogy mi történik bennünk legbelül
de ma már nem mutatsz semmit
de emlékezz mikor megjöttem hozzád
a szent gerle is fenn repült
és hallaluját zengett minden lélegzetünk
hallelujah!

Talán van egy Isten felettünk
de a szerelemtől csak azt tanultam,
hogyan bántsam meg, ki többet ad nálam
ez nem sírás amit hallasz ma éjjel
ez valaki, aki játszik a fénnyel
hallelujah zeng megtörve, ridegen
hallelujah!


*


Marosi Lajos
Alleluja 

A Dávid titka hárfa volt,
Mondják, az Úr örült, ha szólt.
Nagy ügy neked a dal, s a húrok húrja?
Csak jön, mint itt, a kvart, a kvint,
A lágy esés, s a dúr megint,
Királyi vétkes zengi, alleluja!
Alleluja, alleluja,
Alleluja, alleluja! 

Erős hited is jelre várt,
A nő medencevízbe szállt,
Legyűrt, a holdas éj mögé lapulva,
A konyhaszékre rákötött, 
Lenyírt, a trónról ellökött,
S az ajkaidról szívta: alleluja.
Alleluja, alleluja,
Alleluja, alleluja! 

Korábban jártam itt talán,
Köszönt a kő szobád falán.
Magány után veled születtem újra.
A címer, láttam, büszke rád ¬
Nem édes-győztes út a vágy,
De hűvös és rekedtes alleluja.
Alleluja, alleluja,
Alleluja, alleluja! 

Először hagytad: tudjam én,
Hogy is megy itt, a földtekén,
De nem mutatod azt nekem meg újra?
Hogy énem benned testesült,
A szent galamb fölénk repült,
S volt minden sóhajunk egy alleluja.
Alleluja, alleluja,
Alleluja, alleluja! 

Lehet, van Úr az égbe fent...
Szerelmi sorsom mondja lent:
„Te lőj előbb, ha gyors a másik ujja!”
Az nem sikoly, mit hord az éj,
Nem úgy kiált, kit ért a fény –
Az hűvös és rekedtes alleluja.
Alleluja, alleluja,
Alleluja, alleluja!
Alleluja, alleluja,
Alleluja, alleluja!
Alleluja, alleluja,
Alleluja, alleluja!

*

Leonard Cohen: Halleluja

Hallottam egy titkos akkordról
Melyet Dávid játszott, s az Úr örült
De téged nem igazán érdekel a zene, igaz?
A negyedek, s az ötödök
A moll és a dúr váltakoztak
Az összezavarodott király megírta a Halleluját

Halleluja…

Erős volt a hited, de bizonyítékra volt szükséged
Láttad őt fürdeni a tetőn
Szépsége, s a holdfény magával ragadott
Hozzákötözött a konyhai székhez
Feldöntötte a trónodat és levágta a hajad
S azt olvasta le az ajkaidról, „Halleluja”

Halleluja…

Lehet, hogy van odafent egy isten
De a szerelemből csak annyit tanultam
Hogyan bántsunk meg valakit, mielőtt ő bántana meg minket
Nem sírás az, mit éjjel hallasz
Nem a férfi hangja, ki látta a fényt
Ez csak egy hideg, megtört halleluja

Halleluja…

Jártam már itt korábban
Ismerem ezt a szobát, jártam ezen a padlón
Magányosan éltem, amíg meg nem ismertelek
Láttam a zászlót a márványoszlopra tűzve
De a szerelem nem egy győzelmi menet
Hanem egy hideg, megtört halleluja

Halleluja…

Volt idő, mikor tudattad velem
Mire vágyik tested
Ám mostanában sosem mutatod ki, nem igaz?
De emlékezz csak rá, mikor szeretkeztünk
S a Szentlélek velünk együtt mozgott
És minden lélegzetünkkel azt suttogtuk, „Halleluja”

Halleluja…

Mindent megtettem, amit tudtam, de nem volt elég
Képtelen voltam érezni, így próbáltam megérinteni
Elmondtam az igazságot, nem azért jöttem, hogy bolondot csináljak belőled
S bár mindent elrontottam
Itt állok a Dal Istene előtt
S nem mondhatok mást, csak azt, „Halleluja”

Halleluja…

LAST_UPDATED2