Payday Loans

Keresés

Wohl Janka Illem PDF Nyomtatás E-mail

trsaslet

Wohl Janka
IllemTartalom

Előszó

ELSŐ FEJEZET:
Az illem a múlt századokban. - Az udvariasság mint az élet tudománya. - A
jó modor szükségéről. - A jó modor jellege. - Az "úr", az "úri hölgy" - Az
etiquette szó eredete

MÁSODIK FEJEZET:
A magaviseletről. - A családban. - A templomban. - Feljebb valókkal és
alantabb állókkal szemben. - Az utcán. - Nyilvános helyeken. - A szinházban

HARMADIK FEJEZET:
A bemutatásról. - A megszólításról. - Ajándékok. - Fogadások

NEGYEDIK FEJEZET:
Látogatások

ÖTÖDIK FEJEZET:
A névjegyek használata

HATODIK FEJEZET:
A magatartás. - A járásról. - A köszöntésről. - Bókok

HETEDIK FEJEZET:
A társalgásról

NYOLCADIK FEJEZET:
Az öltözködésről. - A csín. - Mikor hogy kell öltözni: otthon, utcára,
látogatásra, utazásra, ebédre, estélybe, bálba. - Ékszer. - Menyasszonyi
öltözet. - Gyászöltözet. - Férfi divatok. - Gyermek divat

KILENCEDIK FEJEZET:
A virágok és azoknak jelentősége. - Illatszerek. - Szinek

TIZEDIK FEJEZET:
A levélírás. - Levélpapiros. - Levelek általában. - Hivatalos levelek. -
A megszólítás és befejezés. - Meghivók. - Címezések

TIZENEGYEDIK FEJEZET:
A házasság. - I. Az előzmények. - Az eljegyzés. - Mátkaság. -
Az ajándékok. - A nászkiséret. - A kelengye. - II. A lakodalom. -
Elutazás. - Társadalmi teendők a visszatérés után

TIZENKETTEDIK FEJEZET:
A háztartás. - A ház kormányzata. - A szobák berendezése. -
Az ebédlő. - Jó modor az asztalnál. - A szolgálat. - A fekete kávé. -
Még egy pár szó a szolgálatról

TIZENHARMADIK FEJEZET:
A keresztelő. - Az előzmények. - A komák. - Az ajándékok. -
A szertartás. - A bérmálás. - Első bemutatás a világban

TIZENNEGYEDIK FEJEZET:
Vendéglátás. - Érintkezés idegenekkel

TIZENÖTÖDIK FEJEZET:
Ebédek. - Reggélyek. - Öt órai theák

TIZENHATODIK FEJEZET:
Meghitt esték és jour fixe. - A játékasztal. - Estélyek. - Bálok

TIZENHETEDIK FEJEZET:
Vendéglátás falun. - A háziak kötelességei vendégeik iránt és viszont.
- Kerti mulatság és szüret

TIZENNYOLCADIK FEJEZET:
Sport. - Lovaglás. - Vadászat. - Korcsolyázás. - Dohányzás

TIZENKILENCEDIK FEJEZET:
Nyilvános mulatságok. - Nyilvános bálok. - Piknikek. - Álarcos bálok.
- Jelmezbálok

HUSZADIK FEJEZET:
Nyári mulatságok. - Táncvigalmak. - Majálisok és kirándulások

HUSZONEGYEDIK FEJEZET:
Műkedvelői előadások. - Charadeok. - Élő képek. - Szinielőadások

HUSZONKETTEDIK FEJEZET:
Faluhelyen. - Fürdőhelyen. - Utazáson

HUSZONHARMADIK FEJEZET:
A gyász. - Rögtöni teendők. - A temetés. - Látogatások. - A gyászmise

HUSZONNEGYEDIK FEJEZET:
Nemzetközi illem

HUSZONÖTÖDIK FEJEZET:
Különböző illemszabályok

HUSZONHATODIK FEJEZET:
Udvari etiquette

ZÁRSZÓ

Előszó

Bár nehány évvel ezelőtt már tetemesen bővítve jelent meg "Az Illem" 3-dik kiadása, jelenleg egy 4-dik kiadás vált szükségessé. Azonban e pár év alatt ismét annyi újjítás történt a társadalmi téren és közvetve az "etiquette" terén, hogy az egész művet alapos átdolgozásnak kellett alávetni. Eddig husz fejezete volt, most van huszonhat.

E kibővítés következtében kimeritőbben lehetett tárgyalni egyes kérdéseket, melyek naponta nagyobb fontosságra jutnak.

"Az illem" már eddig is sok ezer barátot számított az olvasó közönségben. Reméljük, hogy ezen új alakjában még az eddiginél is szivesebb fogadtatásban fog részesülni.

http://mek.oszk.hu/08600/08656/#