Payday Loans

Keresés

A legújabb

Zsidóság - tradicionalitás és modernitás PDF  Array Nyomtatás Array  E-mail
Zsidókérdések Magyarországon - Zsidókérdések Magyarországon

Zsidóság - tradicionalitás és modernitás

 


Tartalom

Előszó
A. Gergely András: Karády és Mauss - antropológia és tudományprogram

Modernizáció és asszimiláció
Frank Tibor: Asszimiláció és konverzió a 19. század végi Közép-Európában
Konrád Miklós: A zsidó vallásváltások alakulása és indítéka 1896 és 1914 között
Prepuk Anikó: Kísérletek az izraeliták felekezeti jogainak szélesítésére az emancipáció után (1867-1892)
Schweitzer József - Schweitzer Gábor: Az Országos Rabbiegyesület megalakulása és működése a 19-20. század fordulóján
Köves Slomó: Az emancipáció és a zsidó vallási szakadás a nagymihályi rabbigyűlés tükrében
Fenyves Katalin: A magyar zsidó nő - a felekezeti sajtó nőképe a 19-20. század fordulóján
Laczó Ferenc: A magyar zsidó kettős identitás formái

Utak az elitbe
Erős Ferenc: A pszichoanalízis a budapesti egyetem orvoskarán 1918-1919-ben
Voigt Vilmos: Zsidó-magyar folklórkutatók
Hajdu Tibor: A tisztikar helye a polgárosuló Magyarország társadalmában (1867-1944)
Biró Zsuzsanna Hanna: Zsidók a magyar bölcsészkarokon és a tanári pályán (1890-1945)
Ujvári Hedvig: Zsidó újságírók és a magyarországi német nyelvű hírlapok kapcsolata a kiegyezés után
Nagy Péter Tibor: Zsidók a magyarországi reputációs elitben 1890-1930

A jogfosztás évei
Várdy Péter: Epitáfium Sjonny d'Hondt emlékére
Deák István: Cold Brave Heart
Kiss Endre: A folyamat maga...
Fazekas Csaba: Egy epizód Prohászka Ottokár közéleti pályafutásából
Kovács M. Mária: A numerus clausus törvény faji paragrafusának 1928-as módosítása: a rejtett zsidókvóta létrehozása
Zsigmond Anna: Zsidó jogászok jogfosztása a Horthy-korszak Magyarországán
Karsai László: A Szálasi-rendszer "zsidópolitikája"

Zsidó lét 1945 után
Pók Attila: A magyarországi "történészvita" lehetőségei és korlátai a rendszerváltás után
Hernádi Miklós: Csak diszkréten!
Gadó György: A képlet (nem is olyan) egyszerű
Kende Péter: A zsidó-magyar viszony mai állásáról
Kovács András - Szilágyi Anna: Variációk egy témára
Csákó Mihály: Budapesti serdülők a zsidókról (1991-2011)
Kovács Mónika: Kollektív emlékezet, társadalmi identitás és a holokauszt oktatása
Molnár Judit: "Egy kiállítás képei"
Toronyi Zsuzsanna: A mi szobánk. Zsidó élet Szombathelyen tegnap és ma
Kelemen Katalin: Visszaadni Istennek elvesztett szövetségesét

Kitekintés
Babits Antal: Szellemi hídépítők - az "Útmutatás" mesterei: Maimonidész vs. Karády
Gerő András: Német-osztrák identitás a századforduló Monarchiájában
Bányai Viktória: Zsidó oktatásügy Kárpátalján a két világháború között
Gidó Attila: Zsidó oktatásügy Kolozsváron a két világháború között
Gadó János: Az egyenlőtlen fejlődés újratermelődése 1948 után a Közel-Keleten
Miskolczy Ambrus: A Sebastian-szindróma
Hetényi Zsuzsa: Korczak és Mihoelsz énekese: Alekszandr Galics
Kenéz Péter: Jews and Soviet cinema

A kötet szerzői


Előszó

Jelen tanulmánykötet annak a tudományos konferenciának az előadásain alapul, melyet 2011. december 14-16. között tartottunk az akkor 75. születésnapját ünneplő Karády Viktor tiszteletére. A program, valamint az előadásokról és a vitákról készített videók a következő linken érhetők el: http://archive.org/details/karady75_0

A konferencia tematikus fókuszának kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy az ünnepelt kutatási területei közül melyik az, amellyel mind hazai, mind nemzetközi színtéren komoly elismerést szerzett. Így esett a választásunk a zsidóság-kutatásokra, ami igen széles spektrumát kínálta a lehetséges kutatási témáknak. Ez a sokszínűség a kötet tartalomjegyzékéből is már érzékelhető.

A konferencia videóra rögzítése - így utólag - azért tűnik különösen értékesnek, mert dokumentálja azt, amit a kötetben értelemszerűen nem jeleníthettünk meg: Karády Viktor hozzászólásait a konferencián elhangzott előadásokhoz, valamint a bőséges vitákat. A felvételt mindazok figyelmébe ajánljuk, akik a zsidókérdés és az antiszemitizmus hazai diskurzusa iránt érdeklődnek.

A konferenciaszervezés megkezdésekor nem éreztük feljogosítva magunkat arra, hogy eldöntsük, ki mindenki tiszteli/tisztelheti Karády Viktort, de attól is óvakodtunk, hogy a kiválasztott témakör szakértői közül csak azok figyelmét hívjuk fel e lehetőségre, akiknek munkásságát magunk is figyelemmel kísértük. Ezért "mechanikus módszerességgel" jelöltük ki a meghívandók körét a nemzeti bibliográfiák (OSZK MNB, MATARKA) felhasználásával. Minden olyan kutató meghívást kapott, aki a 2000-es években tudományos munkát jelentetett meg olyan címmel, amelyben a 'zsidó' szó előfordult. A meghívandók listájára jelentős részben azok neve került fel, akikre eleve számítottunk, de nagy örömünkre szolgált, hogy e módszernek köszönhetően néhány ígéretes fiatal kutatót is sikerült e területen felfedeznünk.

Már az első megkeresésünkkor vagy harminc kutató jelezte részvételi szándékát, majd a későbbiekben - terjedvén a hír - további kutatók kerestek meg minket. Az eredetileg kétnaposra tervezett konferencia programja így háromnapossá duzzadt, miközben az előadásokra szánt idő a felére zsugorodott - így egy adott pillanatban le kellett zárnunk az újabb jelentkezések fogadását. Sajnálattal kellett konstatálnunk, hogy fontos előadások a konferencián elmaradtak - bár az eredeti programban szereplő, de előadást végül nem tartó kutatók közül néhányan a kötet szerzői között feltűnnek. Természetesen arra is volt mód, hogy valaki csak konferenciaszereplést vállaljon. Mindezzel együtt maradt néhány igazán kiváló képviselője a hazai zsidóságtörténetnek, akiket sem a konferenciának, sem a kötetnek nem tudtunk megnyerni. A kötet ennél fogva nem adhat teljes körképet a témáról.

A háromnapos konferencia befogadója az a két felsőoktatási intézmény volt, melyek az utóbbi években Karády Viktor hazai és nemzetközi kutatásainak hátterét adták, és eredményeinek publikálásában is fontos szerepet vállaltak (CEU/WJLF). Jelen kötetet sem hozhattuk volna létre a Wesley János Lelkészképző Főiskola támogatása nélkül. Köszönet érte, mint ahogy minden munkatársunknak, akik a kötet szerkesztésében közreműködtek.

A szervezői és szerkesztői buzgalom azonban mit sem ért volna, ha nincs erős késztetés a résztvevőkben arra, hogy tiszteletüket fejezzék ki az ünnepelt Karády Viktor előtt - így a kötet létrejöttéért végső soron őt illeti köszönet.

Biró Zsuzsanna Hanna - Nagy Péter Tibor

 

LAST_UPDATED2