Payday Loans

Keresés

A legújabb

Erdélyi locsolóversek
A boldog élet bölcselete és poézise
2013. április 01. hétfő, 07:35


Megnyílt a hármas ég a sok csillagokkal,
Krisztus is feltámadt tanítványaival!
Ez a papok dolga, én nem magyarázom,
Öntözködni jöttem, a szót nem cifrázom!
Hajtsák le fejüket, kik lánynévvel bírnak,
Sutra az apraja, kik a víztől sírnak!!!
Szabad-e locsolni?
...

Én még kicsi vagyok,
Verset nem tudok.
Majd jönnek a nagyok,
Mondanak azok.
Ajtó mellett állok,
Piros tojást várok.
Ha nem adják párjával,
Elszökök a lányával!
...

Piros tojás, hímes tojás, piros százas jut nekem,
Eljöttem hát tehozzád is, szép viruló kedvesem.
Megöntelek, rózsaszálam, soha el ne hervadozz,
Nyuszi várja húsvét hétfőt, meglocsollak, mit kapok?
Jó reggelt, jó reggelt,
Kedves liliomszál,
Megöntözlek rózsavízzel,
Hogy ne hervadozzál.
...

Kerek erdőn jártam,
Piros tojást láttam,
Bárány húzta rengő kocsin,
Mindjárt ideszálltam.
Nesze hát rózsavíz,
Gyöngyöm, gyöngyvirágom.
Hol a tojás, piros tojás?
Tarisznyámba várom!
Korán reggel útrakeltem,
Sem nem ittam, sem nem ettem
Bejártam a fél világot
Kerestem sok szép virágot
A legszebbet most találtam
Hogy megöntözzem, alig várom !

Piros hajnal sütött házunk ablakára
Ragyogó verőfény omlik udvarára
Feltámadott Jézus,örömtüzek égnek
Örömünnepe van a földnek s a népnek.
Ez öröm ünnepén rózsavíz-hullással
Száljon ezer áldás minden kis leányra !

Kelj fel párnáidról, szép ibolya virág!
Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ!
Megöntözlek szépen az ég harmatával,
Teljen a tarisznyám szép,piros tojással!

Az éjjel oly szép álmot láttam,
Álmomban fent a Hargitán jártam.
Onnan láttam az egész világot
Közepiben szép Erdélyországot.
Erdélyország, édes hazám,
Itt nevelt fel édesanyám.
Mikor aztán felcseperedtem
A Firtos kútjából vizet merítettem
S azzal indultam el öntözni minden virágot,
Mindenkinek békét, egészséget és kellemes ünnepeket kívánok.

Harangoznak húsvétra,
Leszakadt a tyúklétra.
Kezdődik a locsolás
Nekem is jut egy tojás.

Ici-pici morzsalék
Eljöttem a tojásért.
Ha nem adnak piros tojást,
Ellopom a kicsi leányt.

Biciklivel jöttem,
A kapuban elestem,
S a verset elfelejtettem!

Hol kitérek, hol betérek,
Mindenütt egy tojást kérek.
Ha nem adnak, visszatérek!
Nagymamától kettőt kérek!

Húsvét másodnapján
Mi jutott eszembe
Csokros vizipuskát
Fogtam a kezembe
Elindultam véle
Pirostojást szedni
Ha vannak itt lányok
Meg szabad öntözni..?

A Kiserdön jártam
Bivalybikát láttam
Fel akart az döfni
Meg szabad öntözni?

Erdélyország szép tájiról,
Gyöngyharmatot szedtem,
Akit ezzel megöntözök,
Áldja meg az Isten!

Ünnep köszönteni szólnak a harangok,
Melyek azt hirdetik, Jézus feltámadott!
Nem fekszik a sírban, új életet kapott,
Támadj fel én népem, ne légy többé halott!
Van a székely népnek sok-sok hagyománya,
De még annál is több régi jó szokása.
Húsvét másodnapján locsolódni járunk,
Ezzel is egy régi hagyományt ápolunk.

Azt csicsergi a kis fecske,
Odakünn a házereszbe:
Itt lakik egy kisleányka,
Ingó-bingó rózsafácska,
Rózsavizet hoztam néki,
Engedjétek meglocsolni.
Nem kívánok érte mást,
Csak egy szép piros tojást.

Föltámad Jézus
Jámbor keresztények!
Locsolni indultak
A székely legények.
Illatos rózsámtól
Kértem rózsavizet,
Azt locsolom meg,
Aki engem szeret.

Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem.
Tarisznya nyomja a vállam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre épp most találtam,
Hogy megöntözzem alig vártam.
Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár egy puszi!

Piros hajnal sütött házunk ablakára,
Ragyogó verőfény omlik udvarára.
Feltámadt Jézus, örömtüzek égnek,
Örömünnepe van a földnek s a népnek!
Ez öröm ünnepén rózsavíz hullással,
Szálljon ezer s ezer áldás
Minden székely lányra!

E szép ajtón bekopogék,
Ha nem bánják, locsolkodnék
Öntök asszonyt lányával,
Várok tojást párjával.
Ha pedig sajnáljátok,
Mindjárt porrá áztok,
Mert kölni helyett
Vizet öntök rátok!

Itt vagyok,
Friss vagyok,
Máris sorba állok!
Csak egy kicsit meglocsollak,
Aztán odébbállok.

Patak mellett mentem, azt súgta egy harcsa:
Van e háznál kislány, hogy az Isten tartsa.
Meglocsolnám rózsavízzel, hogyha előjönne,
Akkor az a kicsi lány jaj de nagyot nőne !

Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem.
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy öntözzem, alig vártam.
Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár egy puszi.

Húsvét másodnapján régi szokás szerint
Fogadják szívesen az öntözőlegényt.
Én a legénységhez igen kicsi vagyok,
De öntözőlegénynek mégis csak felcsapok.
Minden esztendőben ilyenkor itt vagyok
Ha a locsolásért pirostojást kapok.

Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam,
Erdélyország kiskertjéből rózsavizet hoztam.
Na, te kislány, megöntözlek, ma van Húsvét napja,
Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.
Az illatos rózsavíztől virulnak a lányok,
Zsebembe kerülnek a piros tojások.