Payday Loans

Keresés

A legújabb

NETEN KERINGŐ-BOLYGÓ ZSIDÓ VICCEK - I.RÉSZ PDF Nyomtatás E-mail
VICC ÉS KARIKATÚRA

woody_allen

NETEN KERINGŐ-BOLYGÓ ZSIDÓ VICCEK - I.RÉSZ


Kohnt beviszik az ÁVH-ra, 
mert nem volt nála a személyi. 
Jól megverik, aztán megkérdik:
- Na, hol laksz, te disznó?
- Kérem, én a Síp utca 6-ban.
- Menjen csak ki két nyomozó - utasítja a tiszt a beosztottait -, 
és ellenőrizze!
Két bőrkabátos el, addig is verik Kohnt. 
Rövidesen visszajön a két ÁVH-s:
- Főnök, a megadott címen semmilyen Kohn nem lakik!
- Szóval hazudtál, te szemét!?
Kohnt egész éjszaka verik, 
de ő ragaszkodik ahhoz, hogy a Síp utcá-ban lakik.
És mivel nem merült fel ellene semmi, hajnalban elengedik.
Kohn kékre-zöldre verve befordul a Síp utcába, 
meglátja a házmester:
- Kohn úr, Kohn úr, tegnap kereste két ÁVH-s, 
de nem árultam el, hogy itt lakik...


Grünnek levelet kell írnia, de sehogy sem tudja elkezdeni. 
Barátja Kohn segíteni próbál:
- Szólítsd Mélyen tisztelt Uramnak!
- Ugyan kérlek, mélyen tisztelt? 
Hiszen ez a világ legnagyobb csirkefogója.
- Igazad van... Tudod mit? 
Akkor szólítsd egyszerűen így: Kedves kolléga úr...!


Kohn, az izraeli hadsereg újonca 
szenvedve a nagy melegtől, félmeztelenre vetkőzik, 
és ledől egy árnyat adó fa alá. 
A parancsnok észreveszi, és odamegy hozzá:
- Mit csinál itt, Kohn? Ki adott magának erre engedélyt?
- Jelentem uram, az angol királynő személyesen.
- Nem értem... 
Mi köze van az angol királynőnek a mi hadseregünkhöz?
- Tudja parancsnok úr, 
korábban zsoldosként az angol hadseregben szolgáltam, 
s egyszer ledőltem pihenni egy fa alá... 
Éppen akkor arra jött a királynő őfelsége, és azt mondta nekem: 
"Nézze, Kohn, ezt majd az izraeli hadseregben csinálhatja, de itt nem!"


Óriási sikere van 
a kilmarnocki cirkusz egyik mutatványának, 
a csinos kardnyelőnő szenzációs számának. 
Amikor befejezi, vastaps közepette indul tányérozni. 
Persze alig akad adakozó. 
Azt mondja a mély dekoltázst viselő hölgynek az egyik skót néző:
- Én nem akarom pénzzel megsérteni, inkább meghívom vacsorára. 
Itt a névjegyem.
- Ezer örömmel - mondja az artistanő, és továbbmegy.
- Megőrültél? - förmed a skótra a barátja - Vacsorára hívod? 
Sokkal olcsóbb lett volna, ha bedobsz a tányérba két pennyt.
- Ne hidd! - húzza ki magát a skót.
- Van otthon több száz használt zsilettpengém.


Kohn elmegy apja legjobb barátjához, Grün bácsihoz. 
Panaszkodik neki, hogy a munkahelyén szekírozzák a kollégái.
- Édes fiam, hallgasd meg az én világfelfogásomat: 
szerintem az emberek két csoportra oszthatóak. 
Az egyik felük kinyalhatja, a másik felük pedig le van szarva. 
Tetszik is az idea Kohnnak, de aztán megkérdezi:
- Szép, szép Grün bácsi, 
de én mint a legjobb barátod fia, melyik csoportba tartozom? 
- Édes fiam, te választhatsz...


Kohn egy cipőboltot nyit a két meglévő cipőbolt között. 
Az egyik boltos - megijedve a várható konkurenciától – 
kiírja a portálra: 
"Kitűnő olasz cipők érkeztek!"
A másik ezt a táblát teszi ki: 
"Különleges minőségű cipők, olcsó áron!"
Kohn gondolkodóba esik, 
majd nemes egyszerűséggel kiteszi az ajtajára a táblát: 
"BEJÁRAT"


Az arab sejk a halálán van, 
csak egy vérátömlesztés segíthet rajta. 
A baj csak az hogy, nagyon ritka vércsoportja van
és egész Arábiában nincs olyan ember, akinek ilyen lenne.
Feladnak egy hirdetést a világ összes országában, 
hogy donort keresnek, 
kivéve Izraelben, mert a sejknek zsidó vér nem kell. 
Sehol sem jelentkeznek, 
ezért a halálos ágyán a sejk kijelenti, 
hogy próbálkozzanak meg Izraelben is... 
Hogy - hogy nem Kohnnak éppen ez a vércsoportja 
és a busás fizetségre gondolván elküldi a vérét. 
A sejk megkapja és másnapra kutya baja... 
El is küldi az ajándékát Kohnnak: 3 rúd aranyat! 
Egy évre rá megint rosszul lesz a sejk, 
megint elküldet Kohn véréért, 
aki a tavalyi ajándékra gondolván, ismét elküldi a vért... 
A sejk megint felépül és küldi a csomagot. 
Kohn kibontja, hát mit lát benne? 
3 tábla BOCI csokit. 
Meghökkenésében el is megy a rabbihoz tanácsot kérni, 
aki bölcsen emígyen szóla:
- Ne csodálkozz Kohn, hogy idén csak ennyit kaptál:
1 éve a te véred folyik benne!


A hatnapos háború idején 
vállalati párttaggyűléseken 
ítélték el Izrael agresszióját az arabok ellen. 
Egy ilyen taggyűlés végén kérték fel a tagságot, 
hogy szavazza meg az elítélő határozat szövegét. 
Az összes párttag megszavazta,
kivéve Kohnt, aki nemmel szavazott, a tagság megrökönyödésére. 
A taggyűlés után a párttitkár magához hivatta Kohnt, 
és így szólt hozzá:
- Kohn elvtárs, meg vagyok döbbenve a magatartásodon, 
te aki 30 éve vagy párttag, 
nem szavaztad meg a párttaggyűlési határozatot, miért?
- Párttitkár elvtárs - feleli Kohn - 
az igaz, hogy 30 éve vagyok párttag, 
de ne felejtse el, hogy 50 éve vagyok zsidó!


Gyónás:
- Atyám, vétkeztem. A háború alatt befogadtam egy zsidót a házamba.
- De fiam, ez nem bűn, hanem hősiesség.
- Igen, de én minden héten beszedtem az ellátás költségeit.
- Hát, fiam, ez már nem olyan pozitív dolog.
- Ezek szerint, akkor mondjam meg neki, hogy vége a háborúnak? 


A rabbi kihirdeti: 
Isten rendeltetése, 
hogy a vajaskenyér mindig a vajas oldalával essen a földre. 
Néhány nap múlva keresik a rabbit:
- Hallod-e rabbi.
Tegnap a másik oldalára esett a vajaskenyér. 
Hogy lehet az?
Mire a rabbi, hosszas gondolkodás után:
- Biztos, hogy jó oldalát kentétek meg a kenyérnek?


Kohn tanácsot szeretne kérni a rabbitól ezért felhívja telefonon. 
A rabbi személyes találkozót javasol a lakásán.
- Rendben - mondja Kohn -, de hogy jutok el a lakásodhoz?
- Dohány utca 12. 
Mikor itt vagy, a jobb könyököddel beütöd az 52-es kódot, 
a liftben a bal könyököddel megnyomod az 5-ös gombot, 
a folyosón balra, 
majd a csengőmet megnyomod egyszer a jobb könyököddel 
és már itt is vagy!
- Értem, de miért kell a könyökömmel nyomni a gombokat?
- Ejnye Kohn, tanácsot szeretnél, csak nem jössz üres kézzel!


A szegény Khon Avris, a város koldusa, 
az egész napos koldulás során, 
mindenhol csak egy szelet kenyeret kapott. 
A napvégén, utolsó próbálkozásként, 
a gazdag kóser hentes ajtaján kopogtat, 
ahol a háziszolga a kapu kisablakán kinézvén kérdezi:
- Jó napot! Mit akar?
Erre a szegény Khon Ávris azt mondja:
- Hát kérem, én csak egy kis alamizsnát kérnék.
Közben a ház úrnője odaszól:
- Mondja neki, hogy csak egész kenyerünk van itthon.
Mire a szegény Khon Ávris a zsákjába nyúlva visszakiabál:
- Nem gond! Tudok visszaadni!


A kis Salamon azt hallotta fizikaórán, 
hogy a testek a hőtől kitágulnak, 
és a hidegben összehúzódnak. 
De, mert nemigen hitte, 
megkérdezte a rabbitól, igaz-e ez az állítás.
A rabbi összevonta szemöldökét.
- Igaz fiam, pontosan így van. 
Az is bizonyítja, hogy 
nyáron hosszabbak a nappalok, télen meg rövidebbek.


Az elszegényedett Kohn perecet árul a tőzsde előtt, 
ebből próbálja fenntartani magát.
- És, hogy megy neked, Kohn? - kérdezi egy ismerőse.
- Amióta sikerült kiegyeznem a bankkal, 
nincs okom panaszra...
- Hm... Mi volt az egyezség?
- Én nem veszek tőlük értékpapírokat, 
ők nem vesznek tőlem perecet...


Két zsidó a kiránduláson szakadékba zuhan. 
Nagy hó van, ezért szerencsésen, 
szinte karcolás nélkül megmenekülnek. 
Pár óra múlva mentőexpedíció érkezik 
a felettük lévő hegycsúcsra, 
ahonnét lezuhantak. 
A vezető lekiált nekik:
- Halló, halló, itt a vöröskereszt!
A két skót egyszerre válaszol:
- Köszönjük, már adtunk!


A szegény zsidó elment egyszer a gazdaghoz és alamizsnát kért, 
de a gazdag ráförmedt:
- Ki a házamból, koldusfajzat! Semmit nem kapsz...
- Miért is kerestelek meg? - sóhajtott a szegény zsidó. 
- Az jöjjön hozzád máskor, aki engem küldött!
- Hát ki küldött téged? - kérdezte kíváncsian a gazdag.
- Hogy ki? Hát az éhség...


A rabbi bekukucskál az ablakon, 
s megdöbbenve látja, 
hogy - nem törődve a hosszúnappal – 
három bóher odabent dohányzik. 
Bemegy, és kérdőre vonja őket:
- Rabbi, bocsáss meg, 
elfelejtettem, hogy hosszúnap van - mondja az egyik.
- Rabbi, bocsáss meg, 
elfelejtettem, hogy hosszúnapkor nem szabad dohányozni.
- Rabbi, bocsáss meg - így a harmadik -, 
elfelejtettem behúzni a függönyt.


Újév szent napján 
nem akar megszólalni a sófár, a templomi kürt. 
A hívek tanakodni kezdenek, mit csináljanak.
- Mondjunk egy imát! - ajánlja egyikük.
- Be kell kenni olajjal - javasolja a másik.
- Ami biztos, biztos - dönt a rabbi. - Ima, olajjal!


Kohn a heti vásáron kanalakat árul. 
Egyik ismerőse arra megy, és megkérdi tőle:
- Na, Kohn úr, hogy megy magának?
Kohn szomorúan válaszol:
- Akárcsak egy betegnek. Kétóránként egy evőkanál.


Grün szemrehányóan mondja a barátjának a vendéglőben:
- De Grün! Elegáns helyen étkezel, rákot és homárt rendelsz, 
francia pezsgőt iszol, s közben panaszkodsz, hogy nem megy a bolt.
- Igen - feleli Grün -, mert ha jól menne, a feleségemet is elhoztam volna.


A rabbi találkozik Kohnnal az utcán:
- Igaz, hogy te udvarolsz a Weiss lányának?
- Igen rabbi, igaz.
- De hát neked van feleséged.
- Igen rabbi, feleségem az van, de már köhög.


Kohn hot-dogot sütöget a Bank of America előtt. 
Odamegy hozzá Grün.
- Te Kohn, le vagyok égve, egy vasam sincs, éhes vagyok. 
Adnál egy hot-dogot? 
- Bocs, de nem tehetem. Megállapodtam a bankkal. 
Ők nem sütnek hot-dogot, én pedig nem adok hitelt.


A katolikus pap kérdi a rabbit: 
- Kedves rabbi! Miért van az, 
hogy a zsidó a kérdésre mindig kérdéssel válaszol? 
Rövid gondolkodás után a rabbi válaszol: 
- Hát már miért ne kérdezhetne az a szegény zsidó?
0

Kohnné meghal. 
A temetés után Kohn egy ötszázast dug a búcsúztató rabbi zsebébe, 
aki ezt nagyon kevésnek találja, s kissé bosszúsan mondja:
- Nem akarok erőszakos lenni, Kohn úr, 
de tudnia kell, hogy minél mélyebb a gyász, annál többet illik adni...
- Komolyan mondja? Akkor adjon vissza négyszázat!


Kohn magához kéreti a hitközségi elnököt, 
s így szól hozzá:
- Mivel gyengülök, közeledni érzem a halálomat, 
végrendelkezni akarok. 
Ötszázezer forintot hagyok a hitközségre, ötszázezret az öregek otthonára, egymilliót az árvaházra...
- Pardon, Kohn úr - szól közbe a hitközségi elnök -, 
van magának egyáltalán ennyi pénze?
- Ugyan, egy vasam sincs.
- Hát akkor, miért végrendelkezik?
- Hogy lássák, szívem, az van.


Kohn sertéshúst eszik a vendéglőben. 
Grün iszonyodva ráförmed:
- Tudod, hogy drágán megfizetsz ezért?
- Nekem mondod? - veti oda szomorúan Kohn - Láttam az étlapot!


Két zsidó találkozik a vonaton.
- Azt mondtad, nyakig úszol az adósságokban, 
mégis az első osztályon utazol?!
- Mit tegyek? 
A másodosztály tele van azokkal a szerencsétlenekkel, 
akiknek tartozom.


A zsidó ügyvéd felesége meghal. 
A férj megrendeli a sírkőt. 
Az elkészült sírkövön a következő szöveg áll: 
"Itt nyugszik Phyllis, McAdam ügyvéd felesége. 
Válóperek, adás-vételi szerződések, végrendeletek". 
Amikor az ügyvéd elolvassa a szöveget, 
hirtelen könnyek szöknek a szemébe, és elkezd sírni. 
A sírköves együtt érzőn megveregeti a vállát:
- Most jött rá, hogy Phyllis nincs többé, ugye?
- Nem, maga szerencsétlen, lehagyta a telefonszámot!


Grün már a tizedik menetet üli végig a körhintán. 
Láthatólag már nem bírja. 
Kékül, zöldül, minden baja van.
- Miért nem szállsz le, ha nem bírod? - kérdi Kohn.
- Tudod, a körhintás tartozik nekem kétszáz forinttal, 
és csak így tudom behajtani rajta a tartozást. 


- Józsi bácsi, a maguk falujában van antiszemitizmus?
- Nincs, de igény lenne rá...


Kohn magához hívatja a segédjét, hogy figyelmeztesse.
- Maga túlságosan sokat legyeskedik a feleségem körül!
- De főnök úr...!
- Semmi magyarázkodás! 
Nálam egy alkalmazottnak 
ne csak esze legyen, hanem jó ízlése is! 


Kohn és Grün beszélgetnek:
- Te, ez a Weisz mitől olyan sovány?
- A Weisz, szegény? 
Hát attól a sok orvosságtól, amit szednie kell.
- Na, ne beszélj! Nekem van egy sógorom, 
ő direkte hízik az orvosságoktól.
- Hízik? Az lehetetlen!
- Már miért lenne lehetetlen? A sógorom patikus.


Kohn úr, az optikus, egy jól menő üzlet tulajdonosa. 
Tanítja a fiát, hogyan kell kiszolgálni a vevőket:
- Ha elkészült a szemüveg, 
akkor mondd a vevőnek, hogy 10 dollárba kerül. 
Meglátod, hogy grimaszol-e vagy nem. 
Ha nem grimaszol, tedd hozzá: a keret, a lencse még 10 dollárba kerül. 
Ha még mindig nem változik az arckifejezése, akkor közöld vele: darabja.


Az özvegy Kohnné felkeresi a rabbit:
- Rabbi, én nem bírom elviselni az egyedüllétet!
- Menj férjhez újra! 
Tudok ajánlani egy nagyon rendes zsidó férfit, 
aki nem iszik, nem dohányzik, nem kártyázik.
- Nem jó! Akkor mit fogok én megtiltani neki?


Kohn elmegy a hitelezőjéhez és azt mondja neki:
- Nem tudom megadni a tartozásomat. 
Kérlek, adj nekem még kilencven nap haladékot!
- Ajvé...
- Miért? Hát olyan sok az a kilencven nap?
- Nem, az nem sok. Hanem a kilencven álmatlan éjszaka!


A zsidó hitközségbe fiatal rabbit küldenek. 
A hívek megkérdezik a főrabbit, mi a véleménye róla.
- Ez a fiú egy személyben Salamon király, Mózes és Arisztotelész.
A hívek azonban azt tapasztalják, 
hogy az új rabbi könnyelmű, csélcsap és beszélni se tud rendesen. 
Kérdőre vonják a főrabbit, miért dicsérte előttük.
- Csak az igazat mondtam. 
Szoknyabolond, mint Salamon király, 
dadog, mint Mózes 
és úgy tud héberül, mint Arisztotelész.


A koncentrációs táborban a parancsnok:
- Hozzák ide a legkeményebb zsidót!
A katonák elmennek, 
majd egy koszos, rongyos, öreg zsidóval térnek vissza.
A parancsnok meg is jegyzi.
- Ez a legkeményebb zsidó a táborban?
- Ez, uram.
- Mindegy, vigyék a kazánba!
Mire a zsidó:
- Már megint?


Kohn és Grün találkozik:
- Szervusz Grün! Mi van mit vettél? 
Miért van annyi óvszer a kezedben?
- 25 darabot vettem! - válaszol Grün.
- De miért?
- Nézd, bementem a DM-be, 
és egy iszonyú jó begyes szőke eladó odalép, és megkérdezi: 
"Mit óhajt uram?".
- Kotont szeretnék vásárolni, válaszoltam.
- Megengedi, hogy méretet vegyek? - így a nő.
Elképedve válaszoltam, hogy természetesen. 
A nő elém térdel, előveszi, teljesen beveszi, leápol végig, 
majd száját megtörülve közli:
- Ez a méret van, mennyit parancsol belőle?
Ennyi jóért nem volt pofám néhányat mondani,
így kértem 25-öt. Na ez történt - mondja Kohnnak.
Kohn teljesen transzba jőve kérdezi:
- S ez így lesz, ha én megyek be???
- Persze.
Kohn elrohan a DM-be, ahol valóban ott a bomba nő.
- Kotont szeretnék vásárolni. - hadarja gyorsan az eladónak.
- Megengedi, hogy méretet vegyek önről? - kérdezi kéjes szájjal a hölgy.
- Természetesen!!!
A nő letérdel, előveszi, kiadóan leápolja, full extra, 
majd megkérdi Kohnt:
- Ez a méret van, mennyit parancsol belőle?
- ...köszönöm, egyet se, csak érdeklődtem...!


Haldoklik az öreg Kohn. Mondja a feleségének: 
- Asszony, ha meghalok, minden vagyonomat temesd el velem! 
Pár nap múlva a temetés után áll a sírnál Kohnné és a barátnője. 
Azt mondja a barátnő:
- Ugye, nem voltál olyan hülye, hogy minden vagyonát eladtad, 
vettél egy nagy gyémántot, és betetted abba a kis dobozba az urad mellé!?
- Ó, barátném, én mindig engedelmeskedtem az uramnak. 
Eladtam minden vagyonát, betettem a számlámra, 
írtam neki egy csekket, ha beváltja, beváltja, ha nem, nem...


Repülőgépen utazik két arab. 
Egyikük az ablak mellett ül, 
míg a másikuk a középső széken. 
Ekkor egy izraeli utas érkezik, 
és elfoglalja a mellettük levő, harmadik széket. 
Felemelkedik a gép, 
az izraeli kényelembe helyezi magát, leveszi cipőjét, 
kényelmesen kinyújtózva hátradől. 
Az egyik arabnak egy ötlete támad:
- Elnézést, uram, 
nem hozna nekem egy csésze teát? - kérdi az izraelitől.
Az izraeli furcsállva nézi, 
de aztán fogja magát, és mezítlábasan elmegy.
Az arab felkapja az egyik cipőjét, és beleköp. 
Kisvártatva megjelenik a cipő tulajdonosa a teával, 
ám ekkor a másik arab is megszólítja:
- Ne haragudjon, hogy most szólok, 
de hozna nekem is egy csészével?
Emberünk megfordul és ismét elmegy teáért. 
A másik arab beleköp a másik cipőbe. 
Az izraeli visszatér, 
az arabok megisszák teájukat, magukban jót mulatva. 
Amikor a gép leszálláshoz készülődik, 
az izraeli utas páros lábbal belelép cipőibe, 
és megdöbbenve konstatálja, valami nem stimmel velük. 
Félhangosan megszólal:
- Azért ez szörnyű! Mindannyian emberek vagyunk,
és itt szórakozunk egymással! 
Beleköpünk egymás cipőjébe, belepisilünk egymás teájába...


A lóversenypályán Kohn észreveszi, 
hogy egy pap belopakodik az istállóba 
és megáldja az egyik lovat. 
Megjegyzi a lovat, majd csodálkozva látja, 
hogy a következő futamot 
az addig esélytelennek tartott ló toronymagasan megnyeri.
A következő héten futam előtt elbújik az istállóban. 
Jön megint a pap, megáldja az egyik paripát. 
Emberünk rohan a bukmékerhez, feltesz 5 dollárt a lóra, 
majd amikor tényleg a megáldott ló nyer, 
besöpri az 50 dollárnyi nyereményt.
A következő héten megint meglesi a papot, 
majd a sikeres fogadás után 20.000 dollárral lesz gazdagabb. 
A nagy sikeren felbuzdulva a következő hétre mindenét eladja, 
majd - miután ismét kileste a papot – 
minden pénzét ráteszi az akkor megáldott lóra. 
Azonban ez a ló teljesen lemarad, 
majd féltávnál összeesik és kileheli a lelkét.
Kohn felháborodva rohan a paphoz:
- Atya, miért tette ezt velem? 
Eddig ahányszor megáldott egy lovat, az 
nyert, ez meg most még a célba se tudott bevánszorogni!
A pap a fejét csóválja:
- Látod, fiam, ez a baj veletek, zsidókkal. 
Nem tudjátok megkülönböztetni az áldást az utolsó kenettől...


Kohnhoz így szól a barátja:
- Te, Kohn, annyi az adósságod... 
Ebből már csak úgy mászhatsz ki, ha hamar elveszel egy gazdag lányt.
- Azt már nem! Ha a hitelezőim pénzt akarnak, nősüljenek meg ők!Az indiánok elfognak egy angolt, egy németet és egy zsidót. 
Mindhármuktól megkérdezik, hogy hogyan akarnak meghalni, 
mert a bőrükből úgyis kenut készítenek. 
Az angol pisztolyt kér, megkapja, lelövi magát. 
A német fel akarja akasztatni magát, hát felakasztják. 
A zsidó hosszasan gondolkodik, majd egy villát kér. 
Megkapja, majd elkezdi magát szúrni a villával, 
és közben ezt kiabálja:
- Hogy süllyedjen el az a vacak kenutok!


- Hogy megy neked, Kohn?
- Nem panaszkodom, Grün. 
Tegnap is a világ egyik leggazdagabb emberénél ebédeltem.
- Nem igaz!
- De igaz. A McDonaldsnál...


Az utcán ellibeg egy dekoratív, ifjú hölgy:
- Ezt a nőt szeretném még egyszer az ágyamba vinni - jegyzi meg Kohn.
- Miért, egyszer már odavitted? - érdeklődik Grün.
- Nem, de egyszer már szerettem volna.


Lélekszakadva esik be három zsidó a rabbihoz:
- Képzeld rabbi, egy huligán megkergetett bennünket!
- De miért futottatok előle? - csodálkozik a rabbi – 
Hiszen ti hárman voltatok, ő meg csak egyedül.
- Mert nem tudtuk, hogy melyikünket kergeti.


Egy katolikus férfi benősül egy zsidó családba, 
ezért elhatározza, hogy felveszi a zsidó vallást is.
Egy éven keresztül tanulmányozza a könyveket, szokásokat, 
majd elmegy a rabbihoz. 
A rabbi így szól hozzá:
- Fiam, mielőtt elvégeznénk a szertartást, egy vizsgát kell letenned. 
Szeretném, ha most megbeszélnénk ennek a költségeit. 
Az én tiszteletdíjam 5000 dollár.
- 5000 dollár?! - kiált fel a jelölt – 
Az nagyon sok. 500 dollárnál többet nem adok érte!
- Gratulálok, átmentél a vizsgán!


- Doktor úr, kérem heréljen ki engem!
- Na de uram, ezzel nem szoktak viccelni!
- Ne kérdezzen semmit, csak heréljen ki!
- Egészen biztos benne, hogy ezt akarja?
- Igen, csinálja már!
- Na jó, nyissz-nyissz. Kész van. 
De most már árulja el, miért akarta?
- Hát tudja zsidó lányt szeretnék feleségül venni, 
és ő kérte, hogy heréltessem ki magam.
- Véletlenül nem körülmetélést mondott a menyasszonya?
- Á, de igen. Ez a pontos kifejezés!


Moritz Gottlieb Saphir, 
magyar származású osztrák humorista mondta: 
- A Hugenották a kedvenc operám. 
Azért szeretem hallgatni, 
mert a keresztények agyonverik egymást benne, 
s egy zsidó csinálja hozzá a zenét, a Meyerbeer.


Zsidó fiú az apjának:
- Papa, én megnősülök.
- Igen? És kit veszel el?
- A Bélát.
- A Bélát? De hiszen ő nem is zsidó!


Az öreg zsidó sétál a tengerparton egyetlen unokájával. 
Hirtelen egy hatalmas hullám elragadja a kisfiút. 
Az öreg felnéz az égre és így szól: 
- Ó uram, ő volt az én egyetlen unokám, 
hogy vehetted el tőlem ilyen borzasztó módon? 
A fiam és a felesége sose fogja mag túltenni ezen a veszteségen. 
Egy újabb hatalmas hullám visszalöki a kisfiút az öreg lábához.
A nagyapa felnéz az égre és így szól: 
- Volt rajta kalap is! 


Az öreg Kohn bácsi 
a reptéren Kólát akar venni az automatából, 
bedob egy dollárt és megnyomja a gombot. 
Semmi nem jön ki. 
Bedob még egy dollárt, megnyomja a gombot,
de megint csak semmi.
- Ügyes, nagyon ügyes - állapítja meg az öreg. 


A rabbi

Izmail házasodna, de nagy dilemmában van, 
felkeresi a bölcs rabbit:
- Rabbi! Házasodni akarok, de nagyon tanácstalan vagyok. 
Mondd, mit tegyek: 
vegyek el egy bomba jó nőt, 
aki egész életemben meg fog csalni fűvel-fával, 
vagy pedig egy rusnyát. 
Ez esetben tudom, hogy csak az enyém lesz örökre. 
Mire a rabbi:
- Nem jól teszed fel a kérdést, fiam. 
Mondd, mi a jobb: 
megosztani egy tortát a barátaiddal, 
vagy megenni egy kalap szart egyedül?


A pap, meg a zsidó rabbi egymás mellett laknak, 
ugyanolyan Trabantjuk van, 
és az autók is egymás mellett állnak a garázsban. 
Egyik nap lemegy a pap, hogy lemossa az autóját, 
de mikor készen lesz, akkor veszi észre, 
hogy a rabbi autóját mosta le.
Mindegy - úgy hagyja. 
Másnap megy le a pap a garázsba, 
és látja, hogy a rabbi fűrészeli az autóját. 
Kérdezi a pap, hogy - mit csinálsz rabbi? 
A rabbi erre azt mondja:
- Te tegnap megkeresztelted az autómat, 
én ma körülmetélem a tiédet.


Egy zsidó panaszkodik a rabbinak:
- Aj, rabbi, segítsen rajtam! 
Nagy bajban vagyok a vejemmel! 
Se inni nem tud, se kártyázni!
- De hisz az jó dolog!
- Mi az, hogy jó?! 
Nem tud inni és mégis iszik, 
nem tud játszani, mégis játszik!


Ortodox zsidó fiatalember készül az esküvőjére. 
Megkérdezi a rabbit:
- Rabbi, igaz, hogy tilos az esküvőn a férfiaknak a nőkkel táncolni?
- Igen, mert ha együtt táncolnának, az kísértésbe viheti őket.
- Én sem táncolhatok a saját feleségemmel?
- Nem - mondja a rabbi.
- És mi a helyzet a szexszel a nászéjszakán? Azt szabad?
- Hát persze, a házasság célja az utódok nemzése.
- Mindenféle pózban?
- Hát persze!
- Úgy is, hogy a nő van felül?
- Persze, miért ne?
- Teljesen meztelenül is szabad?
- Természetesen!
- Még az asztalon is?
- Miért ne?
- És állva?
- Ó, NEM, azt nem szabad!
- Miért nem?
- Mert az tánchoz vezethet.


Egy öreg zsidó férfi 
feleségül vesz egy gyönyörű fiatal lányt. 
Az esküvő után, 
pontosabban a nászéjszakán kiderül azonban, 
hogy az öreg már korántsem akkora virtuóz az ágyban, 
mint hitte, 
és nem tudja kielégíteni fiatal feleségét. 
Elmennek a rabbihoz tanácsot kérni. 
A rabbi a következőket javasolja:
- Keressetek egy fiatal, jó erőben levő férfit 
és kérjétek meg, hogy miközben ti szeretkeztek, 
ő egy törülközővel legyezze mindkettőtök testét. 
Meglátjátok, a kívánt öröm nem fog elmaradni. 
Keresnek is egy jóképű fiatalembert, 
aki hajlandó segíteni nekik. 
Legyezi is őket a törülközővel becsülettel, 
az öreg is igyekszik tevékenykedni asszonyán nagyon, 
de a kívánt hatás sajnos elmarad. 
Másnap ismét a rabbihoz mennek elújságolni a szomorú hírt. 
A rabbi a következőket tanácsolja: 
- Próbáljátok ki a szerepcserét, 
és most te legyezd öreg őket a törülközővel, 
míg ő az asszonyodat próbálja boldoggá tenni.
Megbeszélik a fiatalemberrel, aki vállalja is a feladatot. 
Most az öreg legyezgeti őket a törülközővel, 
míg a fiatal próbálja boldoggá tenni az asszonyt. 
Nem is kell sok idő, 
az asszony falakat rengető orgazmusra tesz szert. 
Ekkor az öreg így szól a fiatalemberhez: 
- Látod fiam, így kell ezt a törülközőt lengetni.


Kohn és Grün 

Kohn és Grün pereskedik. 
Kohn pervesztésre áll, kérdi az ügyvédjét:
- Nem segítene, ha küldenék a bírónak egy hízott libát?
- Meg ne próbálja, 
ennél a bírónál akkor biztosan elveszti a pert ! - mondja az ügyvéd.
Két hét múlva találkoznak. 
Az ügyvéd boldogan közli Kohnnal, hogy megnyerték a pert. 
Mire Kohn:
- Na látja, mégis csak jó volt, hogy küldtem a bírónak egy hízott libát.
- Maga?!
- Én bizony, de a Grün névjegyével.


Kohn fagylaltozót nyit és kiírja az ajtóra: 
" Zsidókat nem szolgálunk ki! "
Meglátja ezt a Grün és berohan:
- Te aljas szemét, megtagadod a hittestvéreidet, megyek a rabbihoz!
Mire Kohn:
- Te Grün, ettél te az én fagyimból?!


3 ember utazik a vonaton. 
Ketten megállás nélkül zsidó vicceket mesélnek. 
A harmadik egy fél óra után megszólal:
- Uraim, ezt nagyon gyorsan abbahagyják, mert lecsukatom magukat. 
A másik kettő megszeppen, csönd lesz. 
Úgy negyed óra múlva egyikük megkérdezi a sértődékeny utastárstól:
- Elnézést uram, néger viccet szabad mesélni?
- Azt szabad.
- Két néger találkozik. Egyik így szól: "Te Kohn..."


Kohn bácsi minden ebédidőben bezárja boltját, 
a szelet kenyerével és a heringkonzervjével 
átballag a szemközti étterem mellé. 
Leül a konyha mellé, előveszi az ebédjét, 
és a finom kiáramló ételszagot szagolgatva 
elfogyasztja egyhangú ebédjét.
Feltűnik ez az étterem vezetőjének, 
aki bírósághoz fordul, pénzt követelve.
- Ez az ember minden nap 
a mi éttermünk ételeinek illatát fogyasztja – 
kezdi a vádaskodást a menedzser. 
- Ezzel komoly élvezeti értékhez jut, 
amiért fizetnie kell nekünk!
A bíró a vádlotthoz fordul:
- Mit tud erre felhozni?
Kohn bácsi nem szól semmit, 
csak előhúz a zsebéből egy halom aprópénzt, 
és a menedzser elé tartja.
- Maga meg mit csinál? - kérdi a bíró csodálkozva.
- Bíró úr, kiegyenlítem a tartozásom. 
A felperes is szagolgathatja egy ideig a pénzemet...


Két zsidó találkozik: 
- Tegnap este kis összejövetel volt Grünéknél - mondja az egyik 
- Épp akkor jött egy távirat, hogy meghalt a Grün anyósa. 
Eleinte egy kicsit nyomott volt a hangulat, de aztán…


Találós kérdések 

Hogy mondják másképp: 
három zsidó hulla úszik lefelé a folyón, hónuk alatt két fenyőfával?
- Tripla leszúrt Rittberger dupla lúccal.


- Mi a zsidóknál az előjáték?
- Két óra alkudozás.


Hogy becézi a fiát a zsidó?
- Dávid, Csillagom.


- Miért van a zsidóknak nagy orruk?
- Mert a levegő ingyen van.


Hogyan végződnek az orosz-zsidó filmek?
- Konyec fityma.


Miért nem tud a zsidó megtanulni autót vezetni? 
- Mert amikor az oktató azt mondja, hogy gáz, rögtön kiugrik a kocsiból.


- Álarcosbál lesz az iskolában papa, 
mit vegyek fel? - kérdi a zsidó gyerek az apjától. 
- Nem szórjuk a pénzt drága jelmezekre. 
Teszel a fejedre egy diót, és te leszel a diós metélt. 


Hogy hívják a zsidó tetováló művészt?
- ÁBRA-HÁM!


- Hogy hívják a gyors zsidó papot?
- MihamaRABBI.


- Miért szomorú a zsidó plasztikai sebész?
- Nem tudja hogyan lehet az elefántormányt körülmetélni.


Mi hiányzott egy zsidó marhavagonból a második világháborúban?
- 10 kiló fityma.


Fity tegnapelőtt... 
Fity tegnap .. 
Fityma. 


- Mi következik a fitytegnap után?
- Fityma.


A körülmetélési ünnepségre 
megérkezik a családhoz a távol élő nagybácsi is. 
- Nos, kihez hasonlít a kicsike? - kérdik tőle. 
- Honnan tudnám? Először vagyok Krotocsinban ! 


Egy férfi látott egy nagy órát lógni egy üzlet előtt. 
Gondolta, hogy órás, és mivel rossz volt az órája, bement. 
- Jó napot, jöttem megcsináltatni az órámat.
- Kérem, ez nem egy óraüzlet. 
Én sachter vagyok, a rabbi helyettese, én csinálom a körülmetélést.
- Akkor miért tett ki cégérnek egy órát?
- Miért, hát mit tettem volna ki cégérnek?


Napjainkban bekopognak egy zsidó családhoz.
- Ki az?
- Adolf!
- Milyen Adolf?
- Ilyen hamar elfelejtetted?


Kohn titkos megbízatást kap, 
ejtőernyővel átdobják a frontvonalon, 
hogy szétszórjon az arabok között egy nagy táskányi röplapot. 
Fel is száll a repülő, és átdobják Kohnt a frontvonalon. 
Eltelik egy nap, eltelik a második, de Kohn nem érkezik vissza. 
Harmadik nap jelentkezik a felettesénél.
- Hol volt maga ennyi ideig? 
Azt a táska röplapot egy óra alatt szét lehetett volna szórni.
- Hát, szétszórni igen, de eladni?


A zsidó este 6-kor bezárja a boltját, beszáll a tankjába 
és elindul az övezetbe palesztinokat vadászni. 
Minden jól megy, a házak dőlnek össze, egyik a másik után, 
asszonyok sikítoznak, gyerekek menekülnek, 
amikor egyszercsak egy Rambó szerű palesztin harcos 
géppuskával a kezében lőni kezdi tankot, mint állat. 
A golyók ugyan nem sok kárt tesznek a tankban, 
mégis mindenki hősként ünnepli a bátor embert, 
mikoris az egyszercsak földhöz vágja a puskáját.
A zsidó erre kinyitja a tetőt és kiszól: 
- Mi van, öreg? 
- Elfogyott a lőszerem. 
- És nem akarsz venni? 


A zsidó származású Pistike katolikus gimnáziumban tanul. 
Az egyik órán a tanár azt mondja, 
hogy kap 500 forintot, aki megmondja, 
hogy ki volt a legnagyobb ember a világon. 
Az egyik gyerek: 
- Szerintem Leonardo da Vinci. 
- Jó, jó, de én nem rá gondoltam. 
A másik gyerek: 
- Talán Einstein? 
- Még jobb, de meg mindig nem rá gondoltam. 
Erre Pistike: 
- Jézus Krisztus. 
- Úgy van Pistike, itt az 500 forint. 
De én úgy tudom, hogy te zsidó származású vagy. 
Neked nem inkább Mózest kellett volna mondanod. 
Mire Pistike: 
- Mózes az Mózes, az üzlet meg üzlet. 


A zsidó a halálos ágyán szólítja a családját:
- Itt vagy, édes feleségem? 
- Itt vagyok, édes férjem. 
- Itt vagy, édes fiam? 
- Itt vagyok, édes apám. 
- Itt vagy, édes lányom? 
- Itt vagyok, édes apám. 
- Ha mindenki itt van, akkor ki van a boltban? 


- Mi a zsidók két ünnepe?
- A Hanuka és az Oscar-díj átadás.


- Tudod-e, hova járnak a zsidók egyetemre?
- Hát a közGÁZra.


Egy szép zsidó lánynak már régóta udvarol az ifjú Kohn. 
A lány egy idő után megunja, és így szól: 
- Maga feleségül akar venni, vagy mit?
- Vagy mit!


Egyszer egy haláltáborban 
vetélkedőt rendeztek a rabok, 
hogy ki tudja a legtöbb szöget beverni a falba a fejével. 
A zsidó 2 szöget vert be, utána elterült. Az olasz 3 szögig bírta. 
A lengyel már a kilencedik szögnél tartott, 
mikor valaki felhívta rá a figyelmét, 
hogy fordítva tartotta a szögeket. 


II. világháború. Zsidó háza. Kopognak.
- Ki az?
- Barátok.
- És hányan vagytok?
- Fünf.


Vízilabda mérkőzés, 
Hitler a bíró. Behívja a csapatokat: 
- Baloldalt fehérben a zsidók, jobboldalt feketében a krokodilok. 


Hitler megkérdez egy zsidó kisfiút: 
- Mi szeretnél lenni? 
- Autószerelő. - mondja a fiú. 
- Nem úgy kérdeztem: szappan vagy mosópor? 


A lágerparancsnok sétál a koncentrációs táborban 
és odamegy egy kisfiúhoz. 
- Hogy hívnak fiacskám? 
- Tomi. 
- Na gyere! Sztárt csinálok belőled! 


Hitler megint megkérdez egy másik kisfiút: 
- Hány éves vagy? 
- Két hónap múlva kilenc. 
- A kis optimista.


Hitler futóversenyt indít Auschwitz-ban, 
azzal a kikötéssel, hogy az elsőt és az utolsót lelöveti. 
És azt mondja: 
- Jöhet az első páros! 


Egy munkatáborban 
Hitler beszélget az emberekkel, 
a magasugrás jön szóba. 
Elrendeli, hogy mindenki kapjon annyi szelet zsíros kenyeret, 
ahány métert tud ugrani.
Megkérdez egy zsidót: 
- Hány métert tudsz ugrani? 
- Egyet. - Meg is kapja az egy szelet zsíros kenyeret. 
Kérdez egy másikat: 
- Én kettőt. - Kap két szeletet. 
Megkérdez egy cigányt is, 
aki fondorlatosan, hogy sokat kapjon, sokat mond: 
- Én hat métert is ugrok! - Erre felordít Hitler: 
- Azonnal lelőni! Át tudja ugorni a kerítést! 


Gázkamra
A zsidó dörömböl a gázkamra ajtaján:
- Nyissák ki!
Kintről egy kéjes hang:
- Nyitom már, nyitom (ssszzzz.....). 


A zsidók ott sorakoznak a gázkamra előtt. 
A lágerparancsnok fel-alá sétál mellettük. 
Egyszer csak odamegy egy kisfiúhoz:
- Mondd, szeretnél tovább élni? 
- Igen! 
- Akkor állj a sor végére. 


Hitler kiáll a lágerben a zsidók elé:
- Emberek, magukat ma elengedjük.
- Éljen, éljen, köszönjük.
- A kéményen át.


Hitler sétálgat egy szakadék peremén, 
előtte sorban álló emberek. 
Odaszól az elsőnek:
- Hajoljon előre!
Az ürge így tesz. 
Hitler nézi egy pillanatig, majd belöki a szakadékba. 
Odamegy a második emberhez:
- Hajoljon hátra!
Pillanatnyi gondolkodás után őt is lelöki. 
A harmadiknak is odaszól:
- Tárja szét a kezét!
Majd őt is lelöki. 
Egyszer csak a házból kiszól Eva Braun:
- Adolf, jöhetnél ebédelni, ha befejezted a tetris-t.


Hitler odaszól a zsidóknak:
- Diszkó lesz a kohóban!
- És ki játszik?
- A 100 fok Celsius!


Hitler megkérdezi a kis zsidót: 
- Mi leszel ha nagy leszel? 
- Katona! 
- Nem úgy kérdeztem, papucs vagy szandál. 


Hitler megkérdi a lágerben egy zsidó fiútól. 
- Hány éves vagy fiam? 
- 18 leszek. 
- Az nem olyan biztos! 


Reggel azt mondja Hitler a zsidóknak:
- A fele társaság hazamehet!
Örülnek a zsidók, mire:
- De derékban felezünk!


Hitlernek jó napja van és azt mondja a zsidóknak:
- Aki átússza ezt a medencét az szabad!
Neki is lát az első zsidó, de az egyharmadánál elsüllyed. 
Jön a második zsidó.
Ő már a feléig elúszik, majd elsüllyed. 
Jön a harmadik zsidó, 
neki már csak két karcsapás van hátra, majd ő is elsüllyed. 
Ekkor Hitler megszólal:
- Na, már azt hittem, hogy saválló!


Hitler:
Zsidók, ma nem lesz vacsora. Elromlott a vetítőgép.


Találós kérdések 

- Miért nem tud a zsidó megtanulni autót vezetni? 
- Mert amikor az oktató azt mondja, hogy gáz, rögtön kiugrik a kocsiból.


Miért van az Auschwitz-i lágerban a zuhanyrózsának tizenegy lyuka?
- Mert a zsidónak csak tíz ujja van !


- Mi a különbség a kenyér és a zsidó között?
- A kenyér nem dörömböl a kemenceajtón.


- Hogyan bújócskáztak a zsidó gyerekek a második világháborúban?
- Ajtón be, kéményen ki.


- Mi az abszolút rehabilitáció?
- Szappanból zsidót csinálni.
LAST_UPDATED2