Odüsszeusz Nyomtatás
Az én internetes könyvtáram
2014. április 16. szerda, 15:07

HOMÉROSZ


Odüsszeia


Fordította: Devecseri GáborTARTALOM


ELSŐ ÉNEK
AZ ISTENEK GYŰLÉSE 
ATHÉNÉ INTELME TÉLEMAKHOSZHOZ

MÁSODIK ÉNEK
AZ ITHAKAIAK GYŰLÉSE 
TÉLEMAKHOSZ ELUTAZIK

HARMADIK ÉNEK
PÜLOSZBAN

NEGYEDIK ÉNEK
LAKEDAIMÓNBANÖTÖDIK ÉNEK
ODÜSSZEUSZ TUTAJA


 

HATODIK ÉNEK
ODÜSSZEUSZ MEGÉRKEZIK A PHAIÁKOKHOZ

HETEDIK ÉNEK
ODÜSSZEUSZ BELÉP ALKINOOSZHOZ

NYOLCADIK ÉNEK
ODÜSSZEUSZ A PHAIÁKOK KÖZÖTT


KILENCEDIK ÉNEK
ODÜSSZEUSZ ELBESZÉLI KALANDJAIT ALKINOOSZNAK 
KÜKLÓPEIA

TIZEDIK ÉNEK
AIOLOSZ 
A LAISZTRÜGÓNOK 
KIRKÉ

TIZENEGYEDIK ÉNEK
NEKÜIA

TIZENKETTEDIK ÉNEK
A SZÍRÉNEK 
SZKÜLLA ÉS KHARÜBDISZ 
HÉLIOSZ TEHENEI

TIZENHARMADIK ÉNEK
ODÜSSZEUSZ ELHAJÓZIK A PHAIÁKOKTÓL ÉS MEGÉRKEZIK ITHAKÁBA

TIZENNEGYEDIK ÉNEK
ODÜSSZEUSZ LÁTOGATÁSA EUMAIOSZNÁL

TIZENÖTÖDIK ÉNEK
TÉLEMAKHOSZ MEGÉRKEZIK EUMAIOSZHOZ

TIZENHATODIK ÉNEK
TÉLEMAKHOSZ FÖLISMERI ODÜSSZEUSZT

TIZENHETEDIK ÉNEK
TÉLEMAKHOSZ HAZAÉRKEZÉSE ITHAKÁBA

TIZENNYOLCADIK ÉNEK
ODÜSSZEUSZ ÉS ÍROSZ ÖKÖLHARCA

TIZENKILENCEDIK ÉNEK
ODÜSSZEUSZ ÉS PÉNELOPÉ BESZÉLGETÉSE 
A LÁBMOSÁS

HUSZADIK ÉNEK
A KÉRŐK LEÖLÉSE ELŐTT

HUSZONEGYEDIK ÉNEK
AZ ÍJVERSENY


HUSZONKETTEDIK ÉNEK
A KÉRŐK MEGÖLÉSE

 HUSZONHARMADIK ÉNEK
PÉNELOPÉ FÖLISMERI ODÜSSZEUSZTHUSZONNEGYEDIK ÉNEK
BÉKEKÖTÉSJegyzetek
ÍRTA DEVECSERI GÁBOR

A hálózatos verzió megnyitása  Open the online version

Homérosz
Odüsszeia
MVGYOSZ hangoskönyvek

Szépirodalom, népköltészet/Antik irodalom
(ókori görög irodalom, eposz, hangoskönyv)

Fülszöveg

Tízévi ostrom után a görög seregek elfoglalták Tróját; kiirtották az ősz Priamosz egész házanépét, fölgyújtották a várost. Az üszkös, füstölgő falak tövében hajóra szálltak, és hazaindultak a várvívó hősök, köztük a győzelem furfangos szerzője, a leleményes Odüsszeusz. Gazdag hadizsákmányt visz tizenkét hajóján, nekivág a hazájába vezető tengernek, Ithaka szigete felé... s kezdetét veszi csodálatos ezerveszélyű, kalandos útja. Újabb tíz év, amíg számos varázslat, életveszély, haragvó és segítő istenek kénye-kedve közt hánykolódva s mindenen győzedelmeskedve, megtérhet hű felesége, Pénelopeia karjaiba - királyi palotájába.

odusszeusz


LAST_UPDATED2