Payday Loans

Keresés

A legújabb

Szocialista hétköznapok és ünnepek

Bevezető


Ebben a részben

arról a társadalmi rendszerről,

és a benne megvalósult életformákról

adunk néhány mozaikképet, ilusztrációt,

amiben életem - mai napig még - nagyobb,

de mindenképpen meghatárózóbb korszakait töltöttem...

A mindennapi életről, annak inkább a napos oldaláról,

a netán jó irányba is elinduló társadalmi reformokról,

a Hatalom dacára kezdett/megvalósult élhető kisvilágokról -

de ahol olyan káros szellemi sugárzások is értek minket,

amik maradandóbb deformálódást okozhattak lelkünkben,

mint a "proletárdiktatúra" önkényuralmi, zsarnoki embertelenségei...

(Persze a kettő elválaszthatatlanságát az "Egy mondat a zsarnokságról" példázza...)

Ahogy Deák Ferenc, a haza - áruló!? - bölcse fogalmazta egykor:

amit a sors, az erőszak elvesz az emberektől, azt a szerencse könnyen visszaadja,

de amiről az emberek önként mondtak le, azt bajos visszaszerezni...

Amilyen a JÓISTEN-hit, a HAZAszeretet, a CSALÁDközpontúság,

hogy épp a három létfontos értéket említsem...

Önként lemondtunk a szabadságról, a közéletről

cserébe a létbiztonságért, a magánélet viszonylagos védettségéért.

És a kicsiről is a kocsi, a hétvégi telek, az utazás stb. végett...

De a privátszférát befonták a csúcsra járatott besúgóhálózatok -

az emelkedő életszínvonal ára az örökös adósrabszolgaság lett,

s 1989 után végképp megszünt a munkához/létminimumhoz való jog...

(Mindebben sajnos kulcs-, katalizátor szerepet játszott

az áruló, a megalkuvásait kompromisszumnak álcázó értelmiség,

a nemzeti sorskérdéseket így-úgy feszegető, felszínen tartó népi,

és a szabadságjogokat számonkéregető urbánus-kozmopolita is...)


szerkesztés alatt!

 

 

 Tábortűznél... PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Jenő   
2015. november 03. kedd, 08:26

1. Te, ki csendben ülsz a sorban,
Gyere gondolkozz csak el.
Ez a föld itt minket illet,
S nem azt aki pénzt zsebel.

Refrén:
Törd a kerítést s a falakat át,
Miénk ez a föld, a tenger és az ég,
Jánosé, Tamásé, Katié.
Jánosé, Tamásé, Katié.

2. Hogyha erre jár egy pénzes,
Tán zavarja énekem.
Sima szája erre kényes,
Ne dalolja énvelem.

Refrén:

3. Hogyha kérded, itt e földön
Kezed téged illet-e?
Ha a kezed tiéd, hát miért
Nem tiéd, mit formálsz vele?

Refrén:

4. Te, ki csendben ülsz a sorban,
Gyere gondolkozz csak el.
Ez a föld itt minket illet,
S nem azé aki pénzt zsebel.

 

  1. Orfeo - Törd A Kerítést - Societas Baloldali Ifjúsági Mozgalom

   • 4 éve
   • 9 314 megtekintés
   Societas Baloldali Ifjúsági Mozgalom - Csatlakozz! - http://www.societas.hu 1. Te, ki csendben ülsz a sorban, Gyere gondolkozz ...
   • HD
  2. Varga András - Ay Cubano - Societas Baloldali Ifjúsági Mozgalom

   • 1 éve
   • 1 365 megtekintés
   Societas Baloldali Ifjúsági Mozgalom - Csatlakozz! - http://www.societas.hu.
   • HD
 
Ifjúsági kalandregények anno PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Jenő   
2015. november 02. hétfő, 10:41

2014. MÁJUS 2., PÉNTEK

Ellentmondásos múltunk - Dékány András I.szkúner, akár hőseink hajója, a Jadran

Nem is gondoltam, hogy ilyen nehéz lesz írni róla. És nem elsősorban azért, mert az idő sós-permetes hullámai elsodorták a könyveket: egyik sincs már lapozható távolságban, nem ül a polcon, a kézbe nem vetetheti nosztalgia. Hanem mert valóban ellentmondásos. A múltunk tényleg zavaróan parizer-ízű szendvicsébe haraptam, amikor elhatároztam: mégiscsak írni szeretnék Dékány András könyveiről – és (jobb híján) utána olvastam szerzőnek, könyveknek. A kiábrándítóan kompromisszumos ízű „anyagba” kóstoltam ismét… nekem leginkább ez jelentette a Kádár-kort: egy rész tejszínhab, egy rész szar, akkurátusan összekeverve, ugyanazon a tányéron. Mindazonáltal a kedvencem volt a szerző és számos munkája – és a legfontosabb inspirálója a hajózás felé ácsingózásomnak. Tehát ha megidézem gyermekkorom formáló könyveit, fel kell idéznem azt a pillanatot, amikor a fantáziám vitorláit először feszítette ki Dékány képzeletének szele.

Valóban járt Fiumében, az egykori Tengerészeti Akadémia utolsó évének valóban volt elsőéves hallgatója. Megérinthette a varázsa valóban; talán ezért varázsol el, minden túlzása és egyszerűsítése ellenére is. Én hiszek a fantáziában – hogy élményből hallatlanul összetett utakon bokrosodhat világot felismertető szöveg; de például Dékány Andrásnál pontosan érzem, hogy az (akár átfogalmazott-átértékelt) élmény mennyivel erősebben süthet a szövegből, mint a köré gondozott fikció. Azon aztán lehetne vitatkozni, hogy ez az írói tehetség korlátja-e, vagy alapjában így van; hogy az (akár elhazudott) élmény erősebb szövetet sző, mint a képzelet…

Az élmény íze volt – pedig – szerintem a ludas, hogy ráharaptam a csalira; azaz egy élmény jól érzékeltetett hangulata. Az élményé, amit épp akkor mosott el végképp az idő. Hiszen nagyjából az Első Világháborúval, a monarchia végével egy időben köszöntek el a tengerekről a hatalmas vitorlák. Akkoriban már csak elvétve járták a vizeket kereskedelmi vitorlások; néhány hosszújáratú bark (a híres P osztály, Preussen, Potosi, Pamir és társaik), s a szegényebb vidékek (mint amilyen a dalmát tengerpart is lehetett) helyi igényeit kiszolgáló kisparti hajók, trabaccolo-k, brazerrák maradtak mutatóba. Vitorlák... hiszen épp a gőzösök kora ért akkoriban véget; s alapozódott épp a dízel máig tartó uralma a vizeken. A vitorla megmaradt szórakozásnak, sportnak. Ahogy az író (partra vetett tengerész) is rábízta magát a szelekre – a tavainkon.

egy ma is aktív bark: a Szedov iskolahajó

A vitorla… a legtöbb könyvében azt fújja a szél. Írt persze mást is, Csínom Palkó című rádiójátékából még kalandfilm is forgott a hetvenes években. Vadászelbeszélései jelentek meg; az „Így élt…” sorozatnak megírta többek közt a cserkészet atyja: Lord Robert Baden-Powell életrajzát. És annyi mai ötvenéves első tudományos ismeretterjesztő könyve: A világ és az ember társszerzője is ő – nem lehetek érte elég hálás, mert tényleg képes volt izgalmasan „mesélni” a tudományt… a könyvei java viszont tengerésztörténet. Regénybe meséli (mégpedig meglehetősen hűen) a Titanic elsüllyedésének történetét, de meglepően remek folytatást kanyarít Defoe híres hajótöröttje: Robinson történetéhez is. Ezek a könyvek minden hozzáfűzés nélkül ma is tökéletesen működnek, mint kalandregények – némileg egyszerű világképpel, de remek stílusban megírt, élvezetes „akár így is történhetett” jellegű mesék. Megidézi legendás múltunkból (jóval nagyobb írói szabadsággal élve) Monostory Balázs, Kossuth Lajos tengerészének hányattatásait az Adrián és a világtengereken. Na, itt már olykor didaktikus, a kor politikai elvárásainak „odaszóló” elemek ismert halmazával operál – aki emlékszik, milyen hangsúlyokkal „emlékezett” a szocialista kultúrpolitika ’48-ra, az felismeri ezeket. És a számomra legfontosabb tengerészregény-sorozata e tekintetben ennél is problémásabb eset.

Dékány egyébként lehetett volna pária ’45 után – hiszen előzőleg Herczeg Ferenc köréhez tartozott, az Új idők szerzője, a Magyarság (sőt, az utód, a hangsúlyosabban jobbra hangolt Új Magyarság) belső munkatársa-szerkesztője, a magyar cserkészmozgalom egyik sokat dolgozó szürke eminenciása, „angliai tudósítónk” – ezekből akár egy is elég lehetett volna egy koncepciós per mellékszerepéhez, nemhogy az összes. De nem csak Jávor Pál volt a barátja-vendége-horgászcimborája. Egyfelől (a visszaemlékezések alapján) volt benne valami sokaknak tetsző, bajtársias keménység; másfelől a (fényesedő) szeleknek könnyen odahajló vitorlázóösztön. Tudta, mit kell mondania, hangsúlyoznia, másképp ejtenie; ha változtatásokat kértek tőle, mosolyogva megcsinálta. Csodálta az ellenállókat, de soha nem tartozott közéjük. És elsősorban ifjúsági regényeket írt – s a Móra berkeiben valahogy mindvégig megmaradhatott (a „szocialista nevelés” legsötétebb pillanataiban is) egyfajta egyetemes érték-közvetítést hangsúlyozó jámbor arculat nevében egy elnézőbb írókezelés (gondoljunk Fekete Istvánra…). A gyerekeknek mesélő írókat magukat is mintha kicsit gyereknek tekintette volna a hatalom…

Matrózok, hajók, kapitányok

– A mai hajók, bah! Azok nem hajók! – dörgött Anton úr. – Micsoda hajó az, amelyiknek az árbocára nem kell felmászni és nincs is kötéllétrája? Bezzeg a Zrínyin, amikor a Sárga-tengeren elkapott bennünket a tájfun, az volt csak a tánc, gyerekek!... -
Ilyenkor a szertárban nem éjfélig, de hajnalig égett a lámpa. Ki törődött az igazgatói rendelettel – főleg nem Anton úr. Jólesett hallgatni az öreg tengerészt, aki még a lovagkor, a hajózás lovagkorának hőse volt, az igazi fregattok, korvettek, sorhajók szerelmese.
– Abban nincs semmi különös, ha gép dübörög a lábatok alatt, és a fejetek felett kémény okádja a füstöt – tett hitet a régi hajózás mellett az öreg tengerész. – Minden házon van kémény, és ha kell, hát füstöl is. De az már valami, ha a lábatok egy háromárbocos kormányállásán feszül, és a fejetek felett sok száz négyzetméternyi vitorla pattog a szélben...

Az élmény. Annyira erős, hogy elsőéves növendék válik a szótól a gyerekemberből a Nauticán, 1918-ban, az elvesző háború vége felé, a monarchia széthullásának előestéjén. Megtanulja becsülni a harmadéves Horváth Ferit, drukkol Zollernek, a legjobb cimborának; először csak idegenkedik tőle, a végén már szinte gyűlöli a simulékony, törpe lélek végzőst, Zanettát – és szinte átéli a lapokról, amikor Andrea (így, olaszosan az Andris) megismerkedik az életre szóló tanítást adó baráttal, a „született tengerész” Turkovich Jokkóval. Ez a könyv a legszebb illusztrációja, miért mondta a szerző József Attila-díja kapcsán a pályatárs (tengerésztörténetekben szintén utazó) Rónaszegi Miklós: Dékány András legnagyobb erénye, hogy komolyan veszi ifjú olvasóit. Pont eltalálja a hangot. Valahogy mindig azt meséli, és olyan részletességgel a korabeli tengerész-életből, hajókról, nézetekről, politikáról, amennyire egykori gyerekolvasóként magam is kíváncsi voltam. És nem kíméletes – kevesen engedtek meg maguknak ilyet, hogy egy sorozat első kötetének végét rögtön egy tragédiával koronázzák. (Persze, nem tudhatom, Dékány akarta-e akkor már a folytatásokat, avagy a jó kiadói ösztön, a fogadtatás követelte-e ki őket...) Hitelessé válik a könyv ettől a maszatmentes szigortól.

Holott volt ebben is apró, sztereotip csalás elég. Nem a szakmában – az szinte hibátlan, amit hajós-szemmel olvashat belőle bárki. De karaktereket már ebben is sablon szerint épített az író – néhány jellemző (és állandósuló) vonással megrajzolt, szinte egy-egy jelzővel jellemezhető hősi csapatot alkotva. Suttora, a mogorva világítótorony-őr, Sottomarina, az „Adria ökle”, Gommo, a „majomember”... jellemükben soha nem változó, állandó értékek. Akár a jelenleg működő „team-ek” az akciófilmben: az „ügyefogyott barát”, a „szakember”, a „nagy öreg” és a többiek… Dékány ezt Stevensontól és Fenimore Coopertől lesi el – és üríti ki sablonig az ott megrajzolt mintát (teszik máig elegen…). És egyszerűen szólva az aktuális hatalom szája íze szerint (és meglehetősen árnyalatlanul) jellemez. Aki rosszindulatú, az olasz, vagy legalábbis "elnyomó náció". Mondjuk itt még annyira nem zavaró…

Kalózok, bálnák, tengerek

… mint a második kötetben. Ahol Turkovich Danilo, a tudós kapitány felnőtt korba lépett, s immár tapasztalt tengerészlegényeinket a Marie Celeste rejtélyes roncsának felkutatására vezeti, a Jadran szkúner fedélzetén – a zord északi vizekre, bálnák és modern kalózok közé. Van bája, pont olyan, mint az első könyvnek; szeretnivaló szereplői, régiek és újak – de másképp zeng. Valahol álmodozás marad. Nincsenek a helyén a távlatai. S ez még erősebben érzik, amikor újra feltűnik Zanetta, a régi ellenfél – aki azóta rablóvá lett. Valahol az a baj ezzel a könyvvel, így, rögtön másodikra, ami a legtöbb túlgondolt sorozatot hazavágja Winnetou-tól a Batman-mesékig: amikor a beléjük foglalt „világ” szűken elférne egy nagyobb bérkaszárnyában. Egyszerűsítő csalás szűkre vonni egy-egy újra használható figura által a menazsériát – nem kell időt pazarolni a bemutatásra –, de visszaüthet: a hősök lehetőségeit, a cselekményvezetés mentén tehető lépéseket, a mozgásteret is szűkítheti. És valahogy elveszi az addig könnyedén köréjük álmodott tág (óceánnyi) tereket. Ennek az írói útnak a végletében általában változatos kalandok során át ugyanazt a történetet olvassuk újra meg újra. Van, aki szereti ezt; amikor olvastam, még én is ezt szerettem: hiszen ilyen az, amikor a kalandregény ringat álomba.

Pontosabban ezt nagyon szerettem. Csak ott mocorgott a kamasz-énemben valami kényelmetlen érzés a könyvvel kapcsolatban. Egy igen olvasmányos, jópofa kalandregénnyel kapcsolatban, amelynek azért számos erénye is akad. Dékány hallatlan érzékkel adagolja itt is a tudományos ismeretterjesztést, a hajózás történeti-technikai rejtelmeit a regénybe - a tengeri vontatástól az Északi-tenger állatvilágán át a nagy óceáni áramlatok frappáns bemutatásáig nagyon sok minden fér a könyvbe a történeten túl. A szerző elég sokszor mesélteti a tapasztalt vén tengeri medvéket - a szájtáti olvasó legnagyobb örömére. És azt kell mondjam, sok tekintetben még ma is helytálló megállapításokat tesznek a múltba, avagy a tudományba "révedő" hősök. Miközben a gonoszok (imperialista-kapitalista) hozzáállásának kizárólag a bírvágy az alapja, míg (koránt sem forradalmár) hőseink motivációinak tengelyében a köz és a tudomány szent szolgálata áll... - van egy mára igencsak magyarázatra szoruló rétege, na.

Folytatása következik…

http://www.antikvarium.hu/blogverseny-szavazas
Ha tetszett a bejegyzés, szavazz ránk az antikvarium.hu blogversenyén. Katt a képre!

A könyvek megtalálhatók az antikvarium.hu oldalán.
Matrózok, hajók, kapitányok
Kalózok, bálnák, tengerek

LAST_UPDATED2
 
Munkásnők, divat és kommunista erkölcs az ötvenes években PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Jenő   
2015. október 23. péntek, 20:14

Munkásnők, divat

és kommunista erkölcs

az ötvenes években

 

Valuch Tiborutolsó frissítés: 09:34 GMT +2, 2010. május 15.

"Örülünk a gyermekkocsi fölé hajló telt fiatalasszonynak, jól felépített stramm nőket szeretünk látni a darun."


Az 1948/49-es kommunista hatalomátvételt követően a politikai-ideológiai indíttatású változások az élet minden területére, így a divatra és az öltözködésre is kiterjedtek. A Nők Lapja 1949-ben megjelenő első számaiban praktikus tanácsokat adtak az újságírók az „avítt”, polgári ruhadarabok átalakításához hangsúlyozva, hogy „a mai nő öltözködése célszerű, egészséges és csinos. A nagy áruházak nem a divatkirályok esztelen hóbortjait, hanem a dolgozó nők érdekeit szolgálják.” 

A „dolgozó nők” igényeinek kielégítésére 1948/49 után már nem volt szükség divatszalonokra, egyediségre, feltűnést keltő szépségre. A többé-kevésbé uniformizált öltözködés korszaka következett 


a puritán munkáserkölcs felmagasztalásának jegyében.

A korabeli divatlap az állami konfekcióipari tízezer darabos sorozatokban készülő termékekeit dicsérte. A vásárlóközönség azonban nem lelkesedett túlságosan az egyenszabású ruhadarabokért.

Az ötvenes évek elejétől olyan mesterkélt és erőszakos emancipációs propagandakampány bontakozott ki, amelynek hátterében a női foglalkoztatottság gyors ütemű bővítését szorgalmazó politikai törekvések álltak. Ennek szellemében „csak” a valamilyen munkaviszonyban álló, lehetőség szerint a gyárakban, bányákban, üzemekben, a gépállomásokon traktorosként vagy a termelőszövetekben dolgozó nő minősült a társadalom hasznos tagjának. 

Mindez ellentétes volt a még széles körben elfogadott, hagyományosan családcentrikus női szerepfelfogással. A városi munkáscsaládokban könnyebben vált elfogadottá a kétkeresős család modellje. A falvakban, pedig a mezőgazdasági munka ciklikussága által megszabott rend, a hagyományosan „férfias dominanciájú szokásjog” gátolta ezt a változást. Az erőltetett emancipáció az élet szinte valamennyi területére kiterjedt. A korabeli sajtó beszámolt a „munkaversenyben is kiemelkedő, a férfiak teljesítményét túlszárnyaló” munkásnők és a szövetkezetekben dolgozó asszonyok portréi mellett 


az ideálisnak tekintett nőkkel

szemben támasztott elvárásokról is. „A női ideál szerencsére megváltozott. Nem kötelező már nádszálkarcsú, légies tüneményként járkálni a világban. Az esett vállú, kígyózó modernség már senkinek sem tetszik. Örülünk a gyermekkocsi fölé hajló telt fiatalasszonynak, jól felépített „stramm” nőket szeretünk látni a darun, s az sem baj, ha a SZIT-es kislány majd kicsattan a duzzadó élettől.” 

Munkásnők cigarettázni tanítják egymást az 1970-es évek elején. Tasnádi Jánosné tulajdona


A negyvenes-ötvenes évek fordulóján az egyre ritkábban megrendezett divatbemutatókon manökenek helyett munkáslányok léptek a kifutókra. “Nem a külön célra kitenyésztett és lefogyasztott, múmiává aszalt próbakisasszonyok viselték a ruhákat, hanem az egészséges termetű fiatal lányok, asszonyok, dolgozó nők.” 

A nyilvánosság korlátozódásával párhuzamosan a külföldi és hazai divateseményekről szóló beszámolók ritkultak, de a Nők Lapja 1950-es számainak többségében a hátsó oldalt még a divatnak, az öltözködési és ruhakészítési ötleteknek szentelték. 

Lelkes ajánlás adta hírül, hogy a flanel a divat. A fizikai foglalkozásúak átlagkeresetéhez viszonyítva azonban ez már korántsem volt olcsó. Az új divatlap, az Ez a divat 1950-51-es összevont számában a „Divathíradó” című rovat szerkesztője úgy vélte, hogy 


az egyszerűség a divat aktuális irányzata,

még az anyagok kiválasztásában, szabásában, a színösszeállításában és a díszítésében is. Ezt jelzi az is, hogy a nők körében a téli divat nagy slágere a kötényruha volt. 

Nomenklaturisták Marosvásárhelyen. '50-es évek vége, '60-as évek eleje


Az ötvenes években az öltözködés erőltetett egységesítése is a társadalmi változásokat volt hivatott kifejezni. Politikai és ideológiai elvárássá vált, hogy a külső megjelenésben is kifejezésre jusson a szakítás a régi, polgári világgal. „Mindenki” overallt, munkásruhát, lódenkabátot vagy egyszerű vászonruhát hord. Sokan egyfajta presztízsveszteségként élték meg, ha kedvenc kalapjuk helyett micisapkát kellett feltenni, ha az egyszerű, de tiszta vászonöltöny helyett munkásruhát volt célszerű ölteni esetenként a munkahelyen kívül is. 

1950-re már nemcsak az „öncélú divatozás” vált elítélendővé, de „elvetendő burzsoá, kispolgári szokássá” minősítették a lakkcipő, a kalap és a nyakkendő viseletét, a női ruhák fodrot vagy a mélyebb dekoltázst, a rúzs és a körömlakk használatát is. 

A követendő női és férfi ideált a munkásnő és -férfi öltözéke jelentette. A városi férfiak öltözködésében a tipikus ruhadarabok közé tartozott a zöld vagy szürke lódenkabát, az úgynevezett micisapka és a svájcisapka, a nők többsége kartonruhát, szoknyát és kockás flanelblúzt viselt. Az overall és a lódenkabát egyhangúságát 


csak az úgynevezett „jampecdivat”

(csőnadrág, színes ing, mintás nyakkendő, vastag talpú cipő, szűk szoknya) próbálta megtörni, felemás sikerrel. Az egyéni tervezést háttérbe szorította az állami keretek között zajló, összevont divattervezés. A divatirányító szalonok helyébe 1950-től a Ruhaipari Tervező Vállalat (később Magyar Divat Intézet) lépett. 

Ezzel egyidejűleg a ruházati kereskedelem rendszere is átalakult. 1948-ban hozták létre az Állami Áruházak Vállalatot, amely egy évvel később a kiskereskedelmet is elérő államosítási hullám következtében már 13 egységből álló áruházlánccá vált. Az üzletek száma fokozatosan növekedett, 1963-ban, amikor a vállalat nevét Centrum Áruházra változtatták, már 35 egységből állt. 

A divat és az öltözködés időről-időre – így ebben a korszakban is – illemtani és erkölcsi kérdéseket is felvetett. "Fesse-e magát a dolgozó nő, és dohányozzék-e?" A korabeli válasz az volt, hogy mindez egyéni probléma, mindaddig, amíg a közízlés határait nem sérti. 

A szoknya hossza, a nők nadrágviselete, a jampecek öltözködése ilyen, gyakran éles vitákat keltő probléma volt. "Télen, munka közben helyénvaló a nadrág. Hogy nyáron viseljük-e, az ízlés és divat dolga. 

Páros tánc az 1960-as évek második felében. 
Takács Károlyné tulajdona
Egy bizonyos: színházban, szórakoztató helyen nevetséges és ízléstelen a nadrágviselet." A zártabb falusi közösségekben a női nadrágviselet ekkor lényegében még fel sem merült, miként a test nyilvánossága is jóval szigorúbb megítélés alá esett. A szokásokon alapuló szabályok ellen vétőket 


„megszólták” vagy „kibeszélték”.

Az áruhiány okozta nehézségek áthidalására is születtek praktikus divattanácsok. “A pepita tavaszra (…) minden korosztálynak megfelel. A mama egyszerű, szép kimenőruhát kap a szövetből (…) Fiatal lányokon üde viselet a mellény ingblúzzal vagy tavaszi kiskabáttal, kockás szoknyával. Az általános iskolásnak kötény készül pepita kartonból, vászonból: csinos is, és megkíméli a szép matrózruhát.” 

1953 júniusát, Nagy Imre kormányra kerülését követően már az áruhiánnyal és a minőséggel kapcsolatos kritikus észrevételek is megjelenhettek. A különféle ruhaanyagok rossz minőségét, ízléstelen színösszeállítását, a fantáziátlan mintákat és fazonokat tették szóvá. A női- és divatsajtó lelkesen üdvözölte az anyag- és áruválaszték bővülését. 

Jellemző a korra, hogy a Belkereskedelmi Minisztérium Ruházati Kereskedelmi Központja által negyedévenként kiadott áruforgalmi tájékoztató közlemények titkos iratoknak minősültek. Ezekben arról is tájékoztatták a kereskedelmi vállalatokat, hogy a pelenka minősége az eddigieknél jobb lesz. (…) 

Pártiskolai tanulók a '40-es évek végén, az '50-es évek elején


Az 1953-ban bekövetkezett politikai változások után 1954-1955 folyamán – a korábbi időszakhoz képest − már valamivel nagyobb figyelmet szenteltek a lakossági fogyasztásnak. „Ruházati vonalon az áruellátás terén 


a hiánycikkek minimálisra csökkentek,

de azért most is voltak és vannak olyan cikkek, amelyekből a vásárlók igényeit csak részben tudjuk kielégíteni. Ilyenek a könnyű fésűs szövetek, ágynemű garnitúra, brokát paplan, pehelypaplan, gyapjú női és férfiruhák, valamint gyapjú felsőkötöttáru, olcsóbb rózsaszín és fehérvászon, emprimé selymek, goldsol kombinék, habselyem női fehérnemű, gyermek, női és férfi bőrkabátok, irhakabát. Zavarokat okozott a gyermek guminadrág hiánya is. Ezen cikkekből csupán sürgetésünkre, lökésszerűen szállított az ipar, s így az egyes áruk és méretek már a beérkezés napján kifutottak.” 

Sörözés a gyárban, 1969 május 24. Eperjes Pálné tulajdona


Egy 1956. augusztusában készített jelentés szerint Magyarországon a munkás és alkalmazotti családokban az átlagjövedelemből a családfő két és félévente vásárolhatott magának egy 870 Ft-os öltönyt, tíz és fél év után cserélhette le 1000 Ft-os beszerzési áron a télikabátját, és évente vásárolhatott magának egy pár cipőt 260 Ft-ért. Felesége szintén tízévente vehetett magának télikabátot, háromévente bővíthette ruhatárát egy 400 Ft-os szövetruhával. Évente vehetett egy olcsónak számító, 150 Ft-os kartonruhát és 


félévente meglephette magát egy pár harisnyával.

1956-57 fordulóján a divatban is jelen levő ideológiai kötöttségek enyhültek, a puritánság mint kötelező ideál fokozatosan vesztett jelentőségéből, a nőiesség, az egyéniség vállalása egyre kevésbé minősült politikai kérdésnek. Miután a hazai ipar képtelen volt az igények kielégítésére, a divatos ruhadarabok – nejlonharisnyák, nejlonblúzok és orkánkabátok – többnyire az ötvenes évek végén is „csempészáruként”, a magánimport keretében kerültek be az országba. 

Ünnepség a gyárban, 1960-as évek második fele. Csengődi László felvétele


1957-től részletes tudósítások számoltak be a párizsi és londoni divatbemutatókról, többek között Christian Dior legújabb kollekciójáról.Rotschild Klára 1957 augusztusában, az Ez a divat oldalain beszámolt kéthetes párizsi tanulmányútjáról. A látottak alapján úgy vélte, hogy a magyar nőknek nincs mit szégyenkezniük, „megállják a helyüket a szépség és az elegáncia nemzetközi versenyében,” ahol az egykor olyannyira kedvelt csontosság, a fiús alkat helyett ismét a kerek formák, a nőies nő ideálja került előtérbe. A hiánycikkek természetesen nem szűntek meg egycsapásra, de a boltok árukínálata és választéka is lassan javult. Az ötvenes évek végétől a divatban, az öltözködésben és a ruházati ellátottságban is fokozatosan új korszak kezdődött.

 LAST_UPDATED2
 
Szocialista szexpolitika PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Jenő   
2015. április 18. szombat, 21:28

"Inkább a szexről beszéljenek, mint az áremelésről"

2014. július 15. 11:33 Tóth Eszter Zsófia

Mivel a Kádár-kor Magyarországa – leszámítva az ideológiai hátraarcot – semmiben nem különbözött a korábbi évtizedek/évszázadok Magyarországától, az e rendszerben élők is ugyanúgy vágytak az intim együttlétekre, mint felmenőik. A rendszer idővel felismerte, hogy a magyarok is/még mindig szeretik a szexet, és ezt bizony kezelni kell: muszáj ellenőrzött keretek közé terelni az erről folyó disputát, vagyis beszélni kell róla. A felvilágosítandók célcsoportja a vérbő szocialista ifjúság volt, ők 1965-től az Ifjúsági Magazin hasábjain értesülhettek arról, hogyan kell „őszintén beszélni” a szerelemről. A pornó és a homoszexualitás kérdése továbbra is tabutéma volt. Jancsó Miklós fedetlen keblű színésznői viszont „kapóra jöttek”. Mindenkinek jobb volt, ha ez volt a téma, és nem az áremelés.Miben tért el a maitól a szocialista időszak viszonya a szexualitáshoz? Alapvetően két szempontból: a jelenhez képest teljesen más kommunikációs csatornák határozták meg a szexualitásról való tudást és az ismerkedés módjait. Ugyanis pornográf tartalmat csak az országba csempészett külföldi magazinokból ismerhettek meg az állampolgárok. Így nem csoda, ha az 1980-as évek végének bécsi bevásárlótúráin sokan pótolták ezt a hiányosságot azzal, hogy videomagnón lejátszható szexkazettát is vásároltak, s próbálták átcsempészni a határon. Bár a szexuális felvilágosítás az iskolai tanterv része volt – így anatómiai szempontból az emberi szaporítószervek működésével, valamint a szocialista erkölcsi elvárásokkal mindenki tisztában lehetett –,azzal már kevésbé, miként lehet valóban élvezetes szexuális életet élni. Azért a hivatalos segítség e tekintetben sem maradt el: aMagyar Ifjúság és az Ifjúsági Magazin cikkeiben az évtizedek elteltével egyre merészebben és nyitottabban beszéltek a szexről és a szexualitásról. Nemcsak dr. Veres Pál a tanácsadó rovatában, hanem neves pszichológusok – többek között Ranschburg Jenő – is meglepően nyíltan és felvilágosodott szellemben írtak a témáról.„A szűzhártya átszakításának legkíméletesebb módja az, ha megfelelő szerelmi előjáték után, az erotikus izgalom kellő fokán a nő a hátán fekszik, széttárja kissé felhúzott lábait, a férfi pedig fölötte, térdére és fél könyökére támaszkodva hímvesszőjét másik keze irányításával felülről a hüvely elülső fala irányában vezeti be” – olvashatjuk az intim intelmeket Aszódi Imre és Brencsán János – több kiadást is megért – A házasélet abc-je című kötetének 53. oldalán. Azt persze nem tudhatjuk, hogy az újdonsült férjek szántak-e időt ezen útmutató átlapozására a nászéjszaka előtt, az azonban biztos, hogy az állami szándék megvolt arra, hogy a helyes mederbe tereljék az emberek szexuális viselkedését.

Tabuügyekről nyilvánosan cikkben Ranschburg Jenő arról írt – a lap hasábjain először, 1977-ben –, hogy a 14-15 éves fiúk önkielégítést végeznek, azonban sokuknak tévesen bűntudatuk van emiatt: attól félnek, hogy hátgerincsorvadást kapnak tőle, vagy alkalmatlanok lesznek a nemi életre, ugyanis ezzel ijesztgetik őket. Buda Béla hangsúlyozta, hogy a maszturbálás elítélése a valláserkölcsből következő tévtan volt, és nagy károkat okozott: „Sok ember életét keserítette meg, hogy szexuális feszültségének nem tudott ellenállni, és nagyon rossz lelkiismerettel, bűntudattal önkielégítést végzett. Az örömöt azután lelkiismeret-furdalás, önbizalom-csökkenés követte. Jött a fogadkozás: soha többet. A szándék egy ideig kitartott, de azután ismét erősebb lett a gerjedelem.”

Tóth Eszter Zsófia teljes cikkét keresse a Múlt-kor történelmi magazin nyári számában

LAST_UPDATED2
 
Hol nyaraltak Kádárék? PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Jenő   
2015. április 18. szombat, 21:25

Hol nyaraltak Kádárék?

2014. július 25. 09:50

A külvilágtól elzárt pártüdülő, Aliga a szocialista pártelit kedvenc nyaralóhelye volt - de csak miután lakóit elköltöztették és "felesleges" épületeit elbontották. Rákosi szigorúan őrzött villáját kerítéssel választották el a többitől, és ha úszni ment, csónakon követték az őrök. A hétvégéket szinte mindig a balatoni nyaralóban töltő pártvezér mellett később Rajk és Kádár is kapott villát Aligán, ahol az egykori szovjet blokk vezetői - Castrótól Brezsnyevig - sűrűn adták egymásnak a kilincset.


h

Aliga, a kisajátított falu

Majtényi György történész a magyar kommunista funkcionáriusok kiváltságos helyzetével foglalkozó könyvében (K-vonal: Uralmi elit és luxus a szocializmusban, 2010) megemlíti, hogy a pártvezetők a korai időkben többnyire Balatonaligán kaptak nyaralót, amelyeket a káderek személyes igényei szerint építettek át. Ennél valamivel kisebb rangot jelentett az őszödi üdülőbe szóló beutaló, amelyet a Minisztertanács tagjai vettek igénybe.

Az aligai fürdőtelep a századelőn gyors fejlődésen ment át, s ekkor elsősorban a művelt középosztály nyaralóhelyéül szolgált, majd a második világháborút követően egyre gyakoribbá vált a gyermekek és munkások üdültetése. Népszerűségét elsősorban annak köszönhette, hogy ez volt a fővároshoz legközelebb eső fürdőtelep a "magyar tengernél", ráadásul a harmincas években villanyvasutat is építettek, meggyorsítva a nyaralni szándékozóknak a lejutást.

Majtényi György szerint állítólag Vas Zoltán, az Országos Tervhivatal elnökének hitvese, az orvosszakszervezet üdülőjében gyakran megforduló Vas Zoltánné fedezte fel Aligát, amely hamarosan megtetszett a pártfunkcionárius ismerősök feleségeinek is. Balatonaliga sorsa ezzel megpecsételődött: az állandó lakosokat - akiknek a száma 1944-ben százharminc volt - a környező falvakba telepítették, a jobb állapotú házakat, villákat megtartották és korszerűsítették - a községházat például étteremmé alakították - a többit pedig elbontották. Így zajlott az "aligai honfoglalás", a fürdőtelepnek az új uralmi elit kénye-kedve szerint való teljes átalakítása.

A lezárt pártüdülővé lett fürdőtelep népszerűsége tovább nőtt. Itt pihente ki fáradalmait 1948-ban Rákosi Mátyás, a Magyar Dolgozók Pártjának főtitkára, Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter, Rajk László külügyminiszter, Vas Zoltán, valamint Nagy Imre mártír-miniszterelnök, az Országgyűlés akkori elnöke. Balatonaliga Rákosi szívéhez nőtt, s annyira megtetszett neki a fürdőtelep, hogy májustól októberig alig akadt olyan hétvége, amikor nem a párt által kisajátított faluban töltötte hétvégéit feleségével.

Rákosi mellett a többi között Rajk és Kádár is kapott villát Aligán. Rákosi szigorúan őrzött villáját kerítéssel választották el a többitől, és ha úszni ment, csónakon követték az őrök. A Rákosi-nyaralón két reflektor pásztázta a Balaton vizét, hogy nehogy onnan közelítsék meg az épületet. "Sztálin legjobb tanítványának" nyugalmát semmi sem zavarhatta meg.

Az aligai területet két részre osztották: Aliga I-en - ahol a kőépületek mellett fabungalókat is kialakítottak - a pártalkalmazottak vehették igénybe az ingyenes üdülést, míg az Aliga II. egy géppisztolyos őrökkel védett, a párt vezetői számára fenntartott elzárt terület volt, őket modern villákban szállásolták el. A legmagasabb fokú biztonság miatt itt a felszolgálás előtt külön orvosok ellenőrizték az ételek minőségét. A kettő között tilos volt az átjárás.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 Következő > Utolsó >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL