Payday Loans

Keresés

A legújabb

Boldog-boldogtalan magyarok édenkertjei és poklai

bruegel_pieter_icarus_-_hi_res

Tisztelt ifjú és szépkorú olvasók!

Mindenkit üdvözlök, aki jóhiszeműen a honlapra "tévedt",

s csak remélni merem, hogy visszatérő vendég lesz nálunk.

Elég vonzónak találja az ingyenes és bő szellemi kínálatot,

és lesz elegendő, elég nagy lelki bátorsága szembenézni

jobbítandó önmagával és a pusztuló nemzet sorskérdéseivel...

diogenesz_m_3

Üdvözlettel: Nagy Jenő (1952-)

Elérhetőségem: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


ferenczy krtnc


Országok rongya! könyvtár a neved,
De hát hol a könyv mely célhoz vezet?
Hol a nagyobb rész boldogsága? - Ment-e
A könyvek által a világ elébb?

Rakjuk le, hangyaszorgalommal, amit
Agyunk az ihlett órákban teremt.

Mi dolgunk a világon? küzdeni,
És tápot adni lelki vágyainknak.
Ember vagyunk, a föld s az ég fia.
Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen,
S mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé,
Unatkozzunk s hitvány madár gyanánt
Posvány iszapját szopva éldegéljünk?

Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből
S a szellemharcok tiszta sugaránál
Olyan magasra tettük, mint lehet,
Mondhatjuk, térvén őseink porához:
Köszönjük élet! áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi munka volt.

 

Vörösmarty Mihály

Gondolatok a könyvtárban


ablak olvas erotika

MÉDIUMAJÁNLAT:

Álmos Király Televízió

hiszek_egy_istenben

 Egy hasztalan élet kéjmámorai PDF Nyomtatás E-mail
2012. április 05. csütörtök, 20:00

capricco 2

Bölcs-balga, boldog-boldogtalan ember

Életminőségünk őrzése, javítása és rontása

ABCD


NAPI ÉLETMINŐSÉG VIZSGÁLATOK – 14.

A készülő füzetek nyersanyaga-mellékterméke

Petőfi Sándor

Sors, nyiss nekem tért...

 

Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek

Az emberiségért valamit!

Ne hamvadjon ki haszon nélkűl e

Nemes láng, amely úgy hevit.

 

Láng van szivemben, égbül-eredt láng,

Fölforraló minden csepp vért;

Minden szív-ütésem egy imádság

A világ boldogságaért.

 

Oh vajha nemcsak üres beszéddel,

De tettel mondhatnám el ezt!

Legyen bár tettemért a díj egy

Uj Golgotán egy új kereszt!

 

Meghalni az emberiség javáért,

Mily boldog, milyen szép halál!

Szebb s boldogítóbb egy hasztalan élet

Minden kéjmámorainál.

 

Mondd, sors, oh mondd ki, hogy így halok meg,

Ily szentül!... s én elkészítem

Saját kezemmel azon keresztfát,

Amelyre fölfeszíttetem.

 

*

 

Fokozatok – variációk

Pl. abortusz

Tiltakozom is ellene

Nyíltan nem csinálom

Titokban nem csinálom, elszabotálom

Tiltakozom, de titokban mégis ugyanúgy…

Kerülöm a lehetőséget, hogy csinálni kelljen

Csak végszükségben – pl. az anya megmentéséért

Csak plusz pénzért, de azután meggyónom…

Én nem csinálom, de másokkal nem törődök

Titokban csinálom, de más lebeszélek

Nem csinálom és mást is nyíltan elítélek

Stb. stb. stb.

 

*

 

Rendőrvicc

Két rendőr barkochbázik.

- Férfi?

- Igen.

- Fekete haja van?

- Igen.

- Szemüveget hord?

- Igen.

- A munkatársam?

- Igen.

- Rákérdezhetek?

- Igen.

- Ki az?

 

*

 

Az a jutalmam,

hogy teljesíthetem kötelességem

hogy betölthetem küldetésemet

hogy elvégezhettem szolgálatomat

(a szabadság, csak szükséges eszköz ehhez,

mert: „szabadon szolgál a szellem”)

 

*

 

Az idegenek és a balek magyarok

 

"Ámde a könny illik ide inkább, mint a beszéd,

ha már, az egész magyar nép nagy és örök szégyenére,

elborult tekintettel ugyan, de mégis kénytelen vagyok

szemlélni nyomorúságunknak, ínségünknek,

szégyenletes tudatlanságunknak és közönyösségünknek

végtelen tengerét

és azt a letörölhetetlen szégyenfoltot, hogy

csaknem minden technikai kérdésben

idegenekhez folyamodunk,

de nem annyira fegyveres erőszak,

és nem is annyira rabság miatt,

mint egykor a zsidók,

akik ekevasukat és kapájukat

a filiszteusok táborába voltak kénytelenek vinni élesítésre,

hanem a magunk hibájából, csupa álomkórságból,

úgyszólván teljes meggondolatlanságból;

szamár tunyaságunk és tudatlanságunk miatt,

mely nemhogy egy országnak,

de egy értelmes embernek is szégyenére válnék;

elkábult és kiégett öntudatunk miatt,

mely nem érzi a nyomorúságot,

és - hogy röviden kimondjam, ami a nyelvemen van -

vakságunk miatt,

mellyel az Isten ver bennünket,

hogy meg ne lássuk pőreségünket,

ínségünket,szegénységünket.

Hazudnék,

ha nem volna idegen nálunk

az építőmester, idegen az ágyúöntő és tűzszerész,

idegen a fazekas, asztalos, posztókészítő, kőfaragó,

órás és minden másfajta mesterember,

idegen annyira, hogy csaknem

minden szerszámunkat az ő műszavaikkal jelöljük.

Röstelkedjünk hát végre

ilyen nagymérvű tudatlanságunkon!

Érezzük már egyszer szégyennek,

ha ezek az idegenek továbbra is

barbároknak, bárgyúaknak, nehézfejűeknek, faragatlanoknak

hívnak bennünket!

Mi jót hozhat az ránk,

ha az idegeneknek örökké

csak jóízű nevetésre adunk alkalmat?

Nevetnek rajtunk, és igazuk van!

Hiszen énnekem is nevethetnékem támad,

ha a tapasztalatlan magyarokra úgy sózzák rá áruikat,

ahogy akarják,

ha ravaszul elcsalják pénzüket,

mialatt valósággal érzik,

mint híznak kövérre a mások szegénységén."

Apáczai Csere János

 

*

 

Részegek

A kötekedő, agresszív részeg/másnapos,

A goromba pokróc, a családterrorizáló dúvad,

És az az illuminált, aki keblére ölelné az egész világot

És persze, ha lehet, akkor mindenki az ő vendége

 

*

 

Ihaj-csuhaj

Tivornya

Duhajkodás

Bacchanália

Dorbézol – dombéroz

Kicsapongó mulatozás

Féktelenül mulat

 

*

 

Alkoholisták

Van, aki vizet prédikál, de bort iszik

A képmutatás legalább hódolat az erény előtt

De amikor a bűn tüntetően erénynek akar látszani..

Ilyenek pl. a munkaalkoholista szenvedélybetegek,

Rajtuk aztán tényleg nagyon nehéz segíteni,

hisz nem tudják, hogy bajban vannak, sőt..

 

*

 

Két krajcárom volt, azt elástam,

Fölszáradt a torkom, fölástam.

Így jár, aki mindig bort iszik,

Még a temetőbe nem viszik.

 

*

 

Csúfolkodás

Leánycsúfolók – legénycsúfolók

Vénlánycsúfolások és Csokonai Dorottyája

 

*

 

Adj helyet a tótnak és kitúr a házadból

 

*

 

Petőfi Sándor

Mit nem beszél az a német...

 

Mit nem beszél az a német,

Az istennyila ütné meg!

Azt követeli a svábság:

Fizessük az adósságát.

Ha csináltad, fizesd is ki,

Ha a nyelved öltöd is ki,

Ha meggebedsz is beléje,

Ebugatta himpellére!...

Ha pediglen nem fizetünk,

Aszondja, hogy jaj minekünk,

Háborút küld a magyarra,

Országunkat elfoglalja.

Foglalod a kurvanyádat,

De nem ám a mi hazánkat!...

Hadat nekünk ők izennek,

Kik egy nyúlra heten mennek.

Lassan, német, húzd meg magad,

Könnyen emberedre akadsz;

Ha el nem férsz a bőrödbe',

Majd kihúzunk mi belőle!

Itt voltatok csókolózni,

Mostan jöttök hadakozni?

Jól van hát, jól van, jőjetek,

Majd elválik, ki bánja meg.

Azt a jó tanácsot adom,

Jőjetek nagy falábakon,

Hogy hosszúkat léphessetek,

Mert megkergetünk bennetek.

Fegyverre nem is méltatunk,

Mint a kutyát, kibotozunk,

Úgy kiverünk, jobban se' kell,

Még a pipánk sem alszik el!

 

Pest, 1848. május

 

*

 

A Rotschild-ház és a magyar történelem

http://www.youtube.com/watch?v=1o1E6WdJ-30

 

*

 

Fele sem tréfa

Felépítettek egy négyszintes házat.

Az átvevő bizottság kiszállt, hogy átvegye az épületet.

Mindent rendben találnak, és már majdnem átveszik,

amikor valaki észreveszi, hogy nincs az épületben WC.

Előkerítik a tervezőt, aki így védekezik:

- Az első szinten bölcsőde lesz, ők a pelenkába csinálnak.

- A második szinten a püspökök lesznek, ők Rómában székelnek.

- A harmadik szinten a zsidók lesznek,

ők a szarból is pénzt csinálnak.

- A negyedik szinten pedig MSZP irodák lesznek,

ők meg minden szart egymásra kennek…

 

*

 

Magyar Örökség Díjazottak

http://www.magyarorokseg.hu/dijazottak_tablazata

 

*

 

Kő és kenyér

Ha kenyeret kér gyereked, nem adsz neki követ

Ha megdobnak kővel, mindig kenyérrel dobsz vissza?

 

*

 

Az éhség a legjobb szakács

Éhes ember nem finnyás, nem válogat, nem turkál…

Farkaséhesen azt is megenném, amit más a tányérjába hagy…

 

*

 

E terra spectare naufragium.

(Cicero)

= Szárazföldről nézni a hajótörést.

(biztos helyről figyelni a veszélyt)

 

*

 

E vinculis sermocinantur. (Tacitus)

= Bilincsek között szónokolnak.

(A szabadságért lelkesülők nem rettegnek.)

 

*

 

Ea caritas que est inter natos et parentes

dirimi nisi detestabili scelere, non potest. (Cicero) =

Szülők és gyermekek között

a szeretetet csak szörnyű vétek tépheti szét

 

*

 

Egy tel-avivi iskolában

a tanító bácsi megkérdezi a nebulóktól:

No gyerekek, ki tudja megmondani, ki volt Mózes?

Áron jelentkezik:

Egy balfácán.

No de Áron! Nem szégyelled magad,

így beszélni nagy ősünkről, Mózesről?

De igenis tanító úr kérem, egy balfácán volt,

mert miután átkelt a Vörös-tengeren, balra fordult.

Ha jobbra fordult volna,

most a sok kőolaj mind a miénk lenne…

 

*

 

Vasárnap bort inni,

Hétfőn nem dolgozni,

Hej, kedden lefeküdni,

Szeredán felkelni.

Csütörtökön írni,

Pénteken számolni,

Hej, szombaton kérdezni:

Mit fogunk dolgozni?

Bár mindig úgy volna,

Hogy vasárnap volna,

Hej, minden szegény legény

Kedvére mulatna!

Haragszik a gazda,

Készül a vásárra.

Hej, haragszik a gazda,

Hogy nincs kész munkája.

Haragszik, nem bánom,

Nem félek én tőle,

Hej, megjön Szent György napja,

Majd elmegyek tőle!

 

*

 

CÍMSZÓ:

Chochmecolás

SZÓCIKK:

Chochmecolás (j.), okoskodás, rabulisztika, szőrszál hasogatás.

Magyar Zsidó Lexikon

 

*

 

[ 1 ] Rabulisztika

a vitatkozásnak az a módja,

mely szerint valamely ellenfél mindenáron azt akarja

- még tisztességtelen eszközök árán is -

hogy neki legyen igaza.

 

[ 2 ] rabulisztika

körmönfont érvelés, szócsavarás,

nyakatekert ügyvédi okoskodás, szőrszálhasogatás.

Nagy mestere a rabulisztikának.

Melléknévi formája a rabulisztikus.

A latin rabula ('perpatvarkodó ember; jogcsavaró ügyvéd')...

www.netlexikon.hu

 

*

 

Kós Károly

híres-hírhedt megjegyzése jut eszembe.

Bukarestbe hívták az erdélyi magyar írásbeliség csoportnyi képviselőjét,

s a teremben többek között felszólalt egyik fő,

gátlástalan ügyesünk, túlbuzgó, csattogó nyelvű előadással.

Károly bácsi időnként elragadtatással dicsérte:

Nagyszerű! Remek!

Szünetben a kollégák lerohanták:

„Károly bátyánk! Mi tetszett Neked a felszólalásban, az Istenért!?”

„…Volt Bánffyhunyadon hajdan egy zugügyvéd – felelte.

-- Ilyen rabulisztikát azóta sem hallottam!”

(Diurnus)

 

*

 

Rabulisztika

(lat.)

Szócsavarás, a szavak szándékos kiforgatása valódi értelmükből.

A hamis érvelést, a körmönfont okoskodást, az értelemcsúsztatást

is így nevezi a retorika.

A szónoklat egyik fajtája, amelynek irodalmi megjelenése:

Mikszáth Kálmán: A Noszthy-fiú esete Tóth Marival c. művében

Liszy ügyvéd.

Azt akarja bebizonyítani, hogy miért kell bizonyos dolgokat,

melyek az egyik állami szerv feladatai,

más szerveknek átvállalni, ha amazok képtelenek.

„A bivaly bizonyára erős, uraim,

de ha teszem azt olyan merészet ugrana, mint a macska,

hát okvetlenül kitörné a nyakát, míg a macskának semmi baja sem esik. ...

Azért tehát a merész ugrásokat a macskára kell bízni. ...

A parlamentnek felelős miniszterek nem ültetnek olyan fákat,

melyek hosszú esztendők múltán tartanak árnyékot vagy hoznak gyümölcsöt,

pedig a jövendőkre is illik gondolni egy jól vezetett államban,

valamint nem szüntetnek meg olyan bajokat, mik kicsinyek,

melyekhez hozzányúlni kényelmetlen, vagy személyükre nézve veszélyes –

inkább áttolják a jövendő kormányokra,

akkorra, midőn már a bajok nagyra nőnek

és magára az államra nézve lesznek veszélyesekké.

(Fazekas Enciklopédia)

 

*

 

Rabulisztika?

Beszédében azzal vigasztalja szegény sorsú híveit a rabbi,

hogy akik a földi életükben szűkölködnek,

azok a másvilágon gazdagok lesznek,

aki most gazdag, az pedig szegény lesz odaát.

A beszéd után odalép hozzá egy koldus:

Te gazdag vagy rabbi, én meg szegény, kössünk hát üzletet.

Adj nekem ezer aranyat kölcsön,

és a másvilágon, ahol gazdag leszek, megadom duplán,

ami nagyon jól jön majd neked, mivel ott te leszel a szegény.

Nem tehetem – mondja a bölcs –,

mert amilyen ügyes vagy,

képes lennél az ezer aranyból

itt a Földön hatalmas vagyont szerezni,

így a másvilágon mégis szegény lennél,

és nem adhatnád vissza nekem a kölcsönt!

 

*

 

E tenui casa saepe vir magnus exit.

= Szerény hajlékban igen gyakran nagy ember születik

 

*

 

E pluribus unum. =

A sokaságból egység lett.

(Az USA címerének jelmondata.)

 

*

 

E duobus malis minus est eligendum.

= Két baj közül a kisebbet kell választani.

 

*

 

„1946. évi II. törvény

Károlyi Mihály érdemeinek törvénybeiktatásáról

1. § Magyarország Nemzetgyűlése

Károlyi Mihálynak,

a Magyar Népköztársaság volt elnökének

kimagasló érdemeit,

amelyeket egy emberöltőt meghaladó

államférfiúi működése során

a magyar népnek az évszázados elnyomatástól való

megszabadítása és földhözjuttatása,

a magyar állam függetlenségének kivívása,

a demokratikus államrendszer megvalósítása,

a szabadság, az egyenlőség és az emberiesség

örökérvényű eszméinek

diadalra juttatása érdekében,

félelmet és csüggedést nem ismerve,

a számkivetés keserű éveiben is lankadatlan lelkesedéssel

folytatott munkásságával szerzett:

a magyar nép soha el nem múló hálájának kifejezéséül

ezennel törvénybe iktatja.

2. § Magyarország Nemzetgyűlése megállapítja,

hogy azok a bírói ítéletek,

amelyek az ellenforradalmi

és népellenes rendszer negyedszázados uralma idején

Károlyi Mihályt méltatlanul és igaztalanul megbélyegezték,

ellenkeznek a történelmi igazsággal

és a magyar nép jogi meggyőződésével.

Ezeket az ítéleteket ennélfogva hatálytalannak

és olyannak kell tekinteni, mintha meg sem hozták volna.

Az említett ítéletek végrehajtásával

Károlyi Mihálynak okozott vagyoni sérelmet

a magyar köztársaság olymódon igyekszik jóvátenni,

hogy részére az államháztartás helyzetéhez képest

visszajuttatja azt a vagyont, amelytől méltatlanul megfosztották.

Minthogy Károlyi Mihály nemes önzetlenségével ellenkeznék

a magyar nép földhözjuttatásának mindennemű csorbítása

és az, hogy fekvő jószágait az éppen általa kezdeményezett

és az ő szellemében megvalósult földreform elől elvonják,

a demokratikus Magyarország földreformja

Károlyi Mihály birtokaira is kiterjed.

Károlyi Mihály elévülhetetlen érdemeinek méltánylásaként

azonban Magyarország Nemzetgyűlése a jelen törvénnyel

mentesíti részére azt a legnagyobb kiterjedésű birtokrészt,

amelynek kimagasló hazafias érdemek címén való

érintetlenül hagyását

a fennálló jogszabályok megengedik.

3. § A jelen törvény kihirdetésének napján lép hatályba,

haladéktalan végrehajtásáról

és a 2. § második bekezdésében foglalt mérték meghatározásáról

a minisztérium gondoskodik.”

 

*

 

A művész hazája a nagyvilág?

A lány, aki kivetette magát az erkélyről

http://hvg.hu/elet/20120402_kim_corbisier_kepzomuveszet_ongyilkossag

 

*

 

Világutazó

A világ egy könyv,

És aki nem utazik, az csak egy lapját olvassa el

(Szent Ágoston)

 

*

 

Aki magyar, velünk tart

Az összetartozás élménye – pl. 1956

 

*

 

A horkolás

Az ön- és közveszélyes dolog

 

*

 

Magyar-zsidó együttélés

 

"A megyénkben tanyát vert sok zsidó,

valamint az iparkodással egyben köttetett erkölcsiségnek

valóságos mételye,

úgy a földmívelő népnek,

amellyel legszorosabb egybenköttetésben él,

súlyos ostora,

a bővölködésének telhetetlen sírja, iparkodásának

rothasztó nyavalyája.

Ezen népcsoport,

kit vallásának különössége,

nyelvének minden mások előtt érthetetlen volta,

az elnyomattatás érzéséből származó

oldozhatatlan szoros együttartás

századok óta megtartott anélkül,

hogy azon nemzeteknek, kiknek közepette,

mint a növény tápláló nedveit elszívó gomba él,

egybenolvadott,

vagy a nationalizmushoz csak egy gondolattal közelített volna,

ezen boldogtalan nép,

mely Istenünknek szép teremtett világán

egy talpalatnyi földet magának nem nevezhet,

s kitörülve a nemzetek sorábul

egy irtódzást gerjesztő bélpoklosként,

utáltatva tévelyeg a föld lakosi között,

kit 1647-iki országgyűlésünk 91-ik törvénycikkelye

lélekesméret nélkül szűkölködő gazembereknek kiált ki,

kit polgári törvényeink

az emberiség s társaságos élet szebb jussaitól megfosztottak,

s előtte a becsület s tisztelet ösvényét örökre elzárva,

már bölcsejében a többnyire csalárd, ritkán becsületes

fortélyokbul leendő alacsony élelemre kárhoztatták,

ezen szerencsétlen nép,

midőn lételének fenttartozását

csak a mások megrontásán gondolja építhetni,

s ön gondatlanságunk s haszonkeresésünk által megerősített

bódult tévelygését anyjának tápláló tejével szívja bé,

keserves bosszút áll becstelen sorsáért."

"A zsidókat tehát nem lehet emancipálni,

mert vallásuk politicai institutio theocráciai alapokra fektetve,

amely a fennálló országlási rendszerrel politicai egybehangzásba nem hozható"

Kossuth Lajos

 

*

 

Puciné

– változat magyar népdalra –

 

Volt nekünk is ingünk, gatyánk,

Pucinénál mind ott hagyánk.

De jó korcs/márosné!

Puciné, Puciné,

De jó korcs/márosné!

Por az élet, rossz levespor,

csúszik rá a híg veresbor.

Puciné, Puciné,

De jó korcs/márosné!

Egy világ fent, egy világ lent,

ez itt régtől a világrend.

Puciné, Puciné,

De jó korcs/márosné!

Aki sminkes, alapozzon,

a koldus meg kalapozzon!

Puciné, Puciné,

De jó korcs/márosné!

Szánd a tisztes szegényt, Atyánk,

hadd váltsuk ki ingünk, gatyánk!

Puciné, Puciné,

 

*

 

Döglégy for Prezident

Zolee:

Mindenhol gáz van, mindenhol a ramazuri

Az amiknál ott van Gore, Peruban Fujimori

Gerillák, tüntetés, háborúk, válság

Nem tudják a parasztok, hogy mi a királyság

Dopeman:

De mi lesz velünk, baszdmeg ki a mi emberünk?

Csakis a Döglégy elnök úr kell nekünk!

Zolee:

Itt vagyok, add le a szavazatod, mert különben baszhatod,

Na ki a legnagyobb?

Bevezetem a kurvaszolgálatot,

Hogyha nincsen farkad, kötelező lesz szopnod

Két- három év és utána szabadok a pinák

De először kényeztetik a Döglégy papát

Mert nálunk az első baszás joga az elnöké

Az állam meg én vagyok, Zozi a legnagyobb

Az új forinton Döglégy képe ragyog

És legalizálni fogom a motyót

A parlamentet meg ellepik a lotyók

Az országgyűlés is mehet a picsába

A miniszterek programja, egész nap tivornya

Mindent feloszlatok, mindenkit kirúgok

Az enyéim kapnak meg minden fontos posztot

Úgyhogy ha jót akarsz, szavazz csak rám

Döglégy az eredeti magyar gyártmány

Ref. Döglégy for prezident- magyar gyártmány

Nagyobb mint Paraguayban Stroessner volt

Amikor bekövetelte öcsém a csapatba Romerót

És kegyetlenebb mint Pinochet Santiagóban

Mikor hazabaszta Alliendét a stadionban

Lobogó rőzsével, mint Mario Kempes

78-ban, a Monumentalban

De ha nincsen szavazatom, akkor is enyém a hatalom

Mert erőszakkal átveszem és mint pók a falon

Úgy futhat mindenki szanaszét a faszba

Aki most a kormányt a kezében tartja

De nem sokáig van ez így, mert tutti avanti!

Szétcsap köztetek Dög a briganti

Tolvajok vagytok baszdmeg, hazudoztok mindenkinek

Átbasszátok a népet és tele a zsebetek

Én is rabló lennék, de én nem hazudoznék

Egy tökös magyar gyerek, eszem a szívetek

Hogyha támogattok gyerekek, a választás a tietek

De az se baj ha nem, hát nálunk is van stadion

Ott végzi majd az összes antipati majom

Már van is egy listám, öt-hat név rajta

Úúúúúúúúúúúúúú! Aki majd az első pár sorozatot kapja

Ünnepi kivégzés, cirkusz a népnek

Az igazság pillanata, pusztulnak a férgek

Döglégy a prezident, a magyarok álma

Aki velünk van maradhat, aki nem hess picsába!

Enyém a hatalom és tiéd a figyelem

Enyém az akarat és tiéd a fegyelem

Én vagyok az aki elkezdi a tüzet és aki nem

Figyeli a lépteit, az életével fizet

Fehérseggű Döglégy újra itt van köztetek

Eljött hófehérke hogy megmondja mit tegyetek

Aki nem velünk az kapja be a (faszomat)!

De neked jobb lesz, vegyed a (szavamat)!

hasidim

LAST_UPDATED2
 
Mindennapos hazugság - ez a létezés formája... PDF Nyomtatás E-mail
2012. április 06. péntek, 13:24

apocryph

Bölcs-balga, boldog-boldogtalan ember

Életminőségünk őrzése, javítása és rontása

 

ABCD


NAPI ÉLETMINŐSÉG VIZSGÁLATOK – 15.

A készülő füzetek nyersanyaga-mellékterméke


 

Szakrális népköltés

Glória, dicsőség,

Egekben áldassék.

Földön embernek békesség,

Hozzánk eljött nagy kegyesség.

Mi üdvözítőnk,

Mi üdvözítőnk.

+

1. A fényës nap immán elnyugodott,

A főd szintén sötétbe maradott.

Nappali fény éjjelre változott,

Fáradtaknak nyugodalmat hozott.

2. Mindën állat mëgy nyugodalomra,

Az Istentől kirendëlt álomra.

De jén, Uram, úgy mënyëk ágyamba,

Mintha mënnék gyászos koporsómba.

3. Midőn ágynak adom a testëmët,

Dëszka közi zárhatom éltëmët.

Hosszas álom érheti szëmëmët,

A kakasszó hozhatja végemët.

4. Vessünk számot hát, édës Istenëm,

Hogy lelkëmët ne këlljën féltenëm!

Hogy lehessën bátrabban szólanom,

Midén mëg këll elétted állanom.

5. Színyëd elétt mindën nap elesëm,

De te lëttél Atyádnál kezesëm.

De mëgbocsáss, mer szivemből szánom,

Kënyvek miatt szëmëmbe nincs álom

6. Az ágyamba zokogva költëzëm,

Vánkosomot könyvemvel ëntëzëm.

Ha mëgtartasz hónapi napodra,

Nem fordítom azt megbántásodra.

+

1. Szomorú a halál a gyarló embernek,

Halál követitől mindenek rettegnek.

Kiváltképpen, kik e világbann örülnek,

Nehéz a világtól megválni ezeknek.

2. Holott ennek minden napjai jajjokkal

Teljessek, testünket kínzó fájdolmokkal.

Mely boldog az, aki ott az angyalokkal

Él, nem vesződik a világi bajokkal

+

Paradicsom kőkertibe,

Arany széna leterítve,

Abba vajon aranybűcsű,

Abba nyugszik Urunk Jézus.

Jobb kezébe aranyalma,

Bal kezébe aranyvessző,

Fel-felhajtsa, le-lecsapja,

Fel-felhajtsa, le-lecsapja.

Én olyan fát nem es láttam,

Mint Úrjézus keresztfája,

Met ő vérvel virágozik,

Szent lelkekvel gyümülcsözik.

Temetőbe cserdítének,

Az angyalok legyűlének,

Aranymisét hallgatának,

Egy olvasót elmondának.

 

*

szolzsenyicin

"Mindennapos hazugság

nálunk

nem a züllött jellemek szeszélyéből fakad,

hanem ez a létezés formája,

bármely ember mindennapos boldogulásának előfeltétele.

A hazugság nálunk része az államrendszernek,

az egyik legfontosabb összetartó kapocs,

milliárdnyi egymásba kapaszkodó kis horogból áll,

úgyhogy mindenkire jut vagy néhány tucat.

A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust

még nem produkált a történelem.

Cinizmusuk, szemtelenségük, hataloméhségük,

gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk,

kultúra- és szellemellenességük

elképzelhetetlen

minden más, normális, azaz nem kommunista ember számára.

A kommunista

nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot,

és fogalma sincs arról,

amit a keresztény etika így nevez: lelkiismeret.

A kommunista eltorzult lélek!

Egészséges szellemű európai ember nem lehet kommunista!

Nincs olyan vastag bőrt igénylő hazugság,

amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne mondana,

ha azt a mozgalom érdeke

vagy az elvtársak szermélyes boldogulása így kívánja."

Szolzsenyicin

 

*

 

Was gesagt werden muß

 

(Amit el kell mondani)

„Nem hallgatok többé,

mert elegem van a Nyugat képmutatásából;

remélem, hogy sokan megszabadulnak a hallgatástól,

a felismerhető veszély okozóját

az erőszakról való lemondásra szólítják fel,

és egyúttal megkövetelik,

hogy az izraeli atompotenciál,

és az iráni atomlétesítmények

akadálytalan és állandó ellenőrzését

végző nemzetközi testület működését

mindkét ország kormánya engedélyezze.”

Günter Grass

 

*

 

A kereszt, mint jelkép és ereklye

 

Dávid Katalin Széchenyi-díjas művészettörténész

legújabb könyvében,

A kereszt teológiai és ikonográfiai értelmezése az első évezredben

címűben

azt elemzi, miért lett a kereszt az 1. század közepétől a dicsőség jele.

Dávid Katalin, az ikonográfia tudósa elmondta,

őskori leletek bizonyítják:

a kereszt az emberiség legkedveltebb szimbóluma.

Formája alapján útkereszteződés, égtájak jelzője, átöleli a világot,

sokfelé amulettként viselték.

„Egy dologban különbözik a többi kereszt a kereszténység jelétől,

és ez az, hogy nemcsak jelkép,

hanem valóságos tárgy, jelkép és ereklye egyszerre.

Onnan ered keresztényi elfogadása,

hogy a keresztre feszítették fel Jeruzsálemben a rómaiak

a Betlehemben született názáreti Jézust”

 

*

 

Az áruló menthetetlen?

 

"Az emberi perben,

amikor csak lehet,

felmentő ítéletet kell hozni.

Csak akkor nem,

ha a vádlottat lassan és hidegen kitervelt

árulás bűnében találod bűnösnek.

A gyilkosnak hamarabb meg lehet bocsátani, mint az árulónak.

A gyilkos legtöbbször indulatban cselekszik,

s egész sorsával fizet érte.

A gyilkos és az áldozat legtöbbször kötve vannak egymáshoz,

valamilyen érthetetlen törvény szerint.

A gyilkos legtöbbször bitóra megy.

De az áruló a kezed szorongatja,

az áruló a szemedbe néz,

terveid faggatja, veled sóhajt, fogadkozik és nyög.

Az árulónak ne bocsáss meg soha!

Az árulónak ne irgalmazz!

Aki egyszer elárult, legyen az akárki, mindegy –

annak számára nincs többé vizsga, mentség, feloldozás.

Száműzzed életedből. részvét nélkül nézzed sorsát.

Közösségben és magánéletben,

mindenben, mindig ő az utolsó ember.

AZ ÁRULÓ RÉSZÉRE NINCS MENTSÉG!"

 

Márai Sándor

 

*

Zavaros a Tisza

 

Zavaros a Tisza

Nem akar tisztulni

Az a híres Bogár Imre

által akar menni

Által akar menni

Csikót akar venni

Kecskeméti nagy vásáron

pénzt akar cserélni

Nézz ki, Marcsa, nézz ki

Ablakid firhangján

Most kísérik Bogár Imrét

aranyszőr paripán

Arany a kantárja

Ezüst a zablája

Az a híres Bogár Imre

annak a gazdája

Harangoznak délre

Fél tizenkettőre

Most kísérik Bogár Imrét

a vesztőhelyére.

Harangoznak délre

pont tizenkettőre

Hóhér mondja: Bogár Imre

álljon fel a székre

Fölállott a székre

Fölsóhajt az égre

Jaj istenem, sok rablásim

Most jutnak eszembe

Megöltem egy legényt

Százhúsz forintjáért

beledobtam a Tiszába

Piros pejlováért.

 

Más szövegváltozatokkal:

Széljáró Balladás - Bogár Imre

https://www.youtube.com/watch?v=haddMElz5Gg

+

Csurgó zenekar

https://www.youtube.com/watch?v=c-fdvU6TKbI

 

*

 

Isten nem ver bottal

Kicselezett vagy megúszott

ún. földi igazságszolgáltatás helyett:

A lelkiismeret kínpadján

A levehetetlen égető Nessus ingben…

 

*

 

Cicamosakodás

Csak ott takarítani, ahol a papok táncolnak

 

*

 

Viszonyulások a bűnhöz

Nem is volt bűn, csak csíny…

Nem is én követtem el, csak rám kenték

Elkövettem, de már régen volt

Elkövettem, de nem derült ki

Elkövettem, de végszükség volt…

Bűn volt, de mások is így csinálják

 

*

Smile

Zátonyra fut egy hajó,

mindenki meghal, csak két férfi és egy nő marad életben.

Kivetődnek egy lakatlan szigetre,

szépen berendezkednek a körülményeknek megfelelően.

Egy hónap múlva a nő előveszi a revolverét:

- Én nem bírom tovább ezt a fertőt – főbe lövi magát.

Második hónap végén megszólal az egyik pasas:

- Én nem bírom tovább ezt a fertőt, inkább ássuk el.

Harmadik hónap végén:

- Én nem bírom tovább ezt a fertőt, inkább ássuk ki!

 

*

 

Rabszolgák

Anno egy hajcsárnak kellett minden rab mögött állnia,

Hogy a kényszermunkáját ravaszul ne sumákolja el stb.

Ma már odáig fejlődtünk, hogy te vagy a hajcsárod,

Az adósrabszolga maga magát zsákmányolja ki,

Egy lopott percnyi szusszanást sem engedélyezve…

 

*

 

csillagok csillagok szépen ragyogjatok

csillagok csillagok szépen ragyogjatok

ennek a kislánynak utat mutassatok

mutassatok utat a sűrű erdőbe

hogy a szeretője jöjjön ki elébe

jaj annak a fának kit fejszével vágnak

jaj annak a lánynak kit sűrűn gyaláznak

engemet is gyaláz egy semmire való

ássa ki a szemét két fekete holló

 

*

 

Büntetőtörvények

Amik rövidek, velősek és jól érthetők,

Mert számon kérhetők akarnak lenni,

Melyek megsértése komoly szankciókat von maga után,

Hisz vagyonoddal, szabadságoddal, életeddel „játszol”,

S amik jól tükrözik az adott kor erkölcsi állapotát,

Hisz nyilván azt kellett szigorúan tiltani,

Ami enélkül egyre bevettebb napi gyakorlat lehetett volna…

 

*

 

Isten szeme mindent lát, el ne lopd a léniát

Fegyverrel megszerezni, ésszel megtartani

Szuronyok hegyén nem lehet uralkodni

Ideig-óráig lehet erővel érvényt szerezni akaratodnak,

De hosszú távon csak úgy működik az új rend, rendszer,

Ha a résztvevők neveléssel magukévá teszik a szabályokat.

Ha belátják, hogy azok a közösség létének axiómái,

S szégyellik és bánják, ha megszegik azokat.

A vallás ezeknek még plusz erőt, pátoszt tud adni,

Egészen, kitéphetetlenül a szívbe gyökereztetve…

 

*

 

Tízparancsolat

Képzeljük el, hogy meglátogatjuk barátunkat,

És a következő tábla fogad minket a bejáratnál?

Itt ne lopj, ne kívánd meg asszonyom,

Ne tégy ellenem hamis tanúbizonyságot stb.

 

*

 

Méltó

Csodálatra méltó

Említésre méltó

Figyelemre méltó

Tiszteletre méltó

Elismerésre méltó

 

*

 

Való

Szemrevaló

Látnivaló

Ennivaló

Innivaló

Tudnivaló

Belevaló

Nekem való

 

*

 

Kiebrudal

Kirak – kirúg – kitessékel

Kizsuppol – kitoloncol – kirekeszt

Kiutál – kiközösít – kipenderít – lapátra tesz

 

*

 

Szabadságkorlátok

Kiskorúság

Gyámkodás – gondnokság

Szabadságvesztés – büntetés letöltés

Közélettől eltiltás – kényszerlakhely

Állampolgári kötelességek

Törvényi előírások – anyagi akadályok

Testi adottságok – fogyaték – betegség

Szellemi szint – lelki állapot - testhelyzet

Tudatlanság és társtalanság

Erőszak – emberrablás, túsz

Szélhámosság, átverés, becsapás

Lelki baj, depresszió, szenvedélybetegség

Istentelenség, fanatizmus, lelki rabság

Diktatúra, zsarnokság, terror

Bűn és bűntudat

Zsarolhatóság – manipulálhatóság

Érdek nem ismerés/érvényesítés

 

*

 

Szabaddá tételek

Megváltás

Felszabadítás

Rabszolga-felszabadítás

Zsidó emancipáció

Felnőtté válás – avatás

Nagykorúsítás

Felvilágosítás

Szabadon engedés

Liberalizálás

Egyenjogúsítás

Meggyógyítás

Megtérés

Megvédés

Kioktatás – kiokosítás

 

*

 

kolozsvári kaszárnya

kolozsvári kaszárnya

oda leszek bezárva

gyere rózsám váltsál ki

ne hagyjál a kolozsvári kaszárnyába hervadni

kiváltalak ki-ki-ki

nem hagylak elhervadni

eladom a jegykendőm

kiváltom a kolozsvári kaszárnyából a szeretőm

https://www.youtube.com/watch?v=1zwLxzYX4ns

 

*

 

A Szórád-ház

A film ismertetése:

Magyarország, a rendszerváltás utáni évek.

Idősebb Szórád Imre hosszas tépelődés után

nagy elhatározásra jutott.

A kárpótlási jegyeket nem osztja szét a gyermekei között,

hanem gondoskodik róla,

hogy arra fordítsa a család, amiért kapta.

Felajánlja, hogy az a gyermeke,

aki hajlandó az ősi Szórád-földeket

visszavásárolni és műveli is azokat,

egy összegben megkapja a kárpótlási jegyeket,

és az azért kapott tulajdont mind a nevére írják.

A családban senki nem örül a hírnek.

Imre, a legidősebb gyermek a városban él,

művezetőként dolgozik egy gyárban.

Második házasságában boldog,

feleségével kislányukat nevelik.

Imre úgy érzi, ezért őt eleve kizárták a családi vagyonból.

Teréz, a második gyermek a falu közjegyzője,

férjével, Tónival, a volt tsz gépszerelőjével

szülei portájára építkeztek,

és itt laknak az öregekkel.

Tóni most munkanélküli, de nem vállalkozó fajta,

még a saját kárpótlási jegyével sem tudja, hogy mit kezdjen.

Géza, a legfiatalabb fiú most nősült, felesége gyermeket vár.

Építkeztek, és vállalkozásuk, a település egyik kis boltja

még a megélhetésüket sem nagyon fedezi.

Imre inkább jönni-menni, kereskedni akar,

eszébe sincs a földet túrni.

Az unokák még kicsik, mind tanulnak.

A nagyapa pedig nem gondolja meg magát,

abban reménykedik, hogy valamelyik gyermekének

mégis megjön a kedve a földműveléshez?

http://port.hu/a_szorad-haz/pls/fi/films.film_page?i_perf_id=17994101&i_topic_id=1

 

*

 

Major anekdota

Suka Sándor fiatalon albérletben élt,

és bement Majorhoz fizetésemelést kérni.

Major megtagadta.

Erre Suka Sándor arra kérte,

hogy legalább mondjon valami biztatót.

Mire Major :- Hajrá, Sukuci !

 

*

 

Eadem mensura metiri. =

Ugyanazon mértékkel mérni.

 

*

 

Eandem tundere incudem diem noctemque. (Cicero) =

Éjjel-nappal ugyanazt az üllőt verni

(mindig egy nótát fújni).

 

*

 

Ebrietas et amor secreta produnt. =

A részeg és a szerelmes kifecsegi titkait.

Ebrietas frangit quidquod sapientia tangit. (Binder) =

A részegség semmibe veszi a józan ész szavát.

Ebrietas nihil aliud, quam insania voluntaria est. =

A részegség nem egyéb szántszándékos bolondságnál.

 

*

 

kimentem a zöld erdőbe

kimentem a zöld erdőbe

baltát fogtam a kezembe

belevágtam egy nagy fába

hadd szakadjon rám az ága

ezt az árvát ne bántsátok

tiszta szívből sajnáljátok

mert kinek nincsen pártfogója

még a szél is jobban fújja

s úgy elmennék ha mehetnék

ha szabad madár lehetnék

szabad madár nem lehetek

családommal kell hogy éljek

 

*

bukarest-zsini

Szocialista Románia: Váltságdíj a zsidókért

http://www.szombat.org/politika/4079-szocialista-romania-valtsagdij-a-zsidokert


+

ima egy bzkaresti zsinagogaban web.JPG

A ROMÁN ZSIDÓK KIÁRUSÍTÁSA

http://www.szombat.org/hirek-lapszemle/a-roman-zsidok-kiarusitasa


 

*

 

„A gyermeknevelés

veszélyes dolog:

ha sikerül,

rengeteg küzdelem és gond az ára,

ha nem sikerül, fölülmúlhatatlan fájdalom.”

(Démokritosz)

 

*

ciganyok_01 tablo big

A cigányokról

"Amíg ezen emberfajtának megengedik,

hogy fényes nappal házaljon,

hogy ajtókat, zárakat, lakatokat fürkésszen, kolduljon,

mindenféle mesterkedéssel zsebeket nyisson,

pecsétnyomókat véssen,

és hegedűvel, cimbalommal meg hárfával

a falu előkelőinek házánál

névnapi szerencsekívánatokat komponáljon,

óh! jam satis est! addig ez az emberfaj nem javul meg.

És ez Szarvason 1807-ben még inkább így van, sőt 1820-ban is.

Miféle szerencse lehet az,

amit egy derék, becsületes embernek

neve napján vagy újévkor egy csapat feslett cigány kívánhat?

Inkább fordítva!

A becsületes embernek, ahol és ahogyan tudja,

át kell alakítania a cigányt

dolgos, tevékeny, derék emberré, szolgává, cseléddé,

családapává és családanyává,

és csak azután

kívánhatnak egymásnak kölcsönösen szerencsét,

és örülhetnek szerencséjüknek.

Nem kellene-e a magyar közönségnek

oly sok körözött rendelet után

egy egyértelműen hozott határidőre komolyan megfogni a dolgot,

s ezt az állam terhére, kárára és szégyenére szolgáló csavargófajt

végre a köznek hasznára,

csatorna-, híd-, zsilipépítésnél, vízszabályozásnál alkalmazni,

és ezáltal az emberi társadalom hasznos tagjává fogadni?"

 

(Tessedik Sámuel, 1820)

 

*

 

Orbán Viktor legyőzi Chuck Norrist-t!

- Orbán Viktor genetikai adottságai miatt

mindig igazat mond!

- Orbán Viktornak nincs szüksége szövetségesekre.

Ő maga a szövetség!

- Orbán Viktor rá tudja beszélni Chuck Norris-t,

hogy legyen öngyilkos!

- Orbán Viktor még nem veszített el választást,

csak hagyta, hogy azt valaki elcsalja!

- Mikor Orbán Viktor ezer forintossal fizet,

húszezrest kap vissza.

Ezzel 2 új munkahelyet is teremt!

- Orbán Viktort gondolatával

képes lenne elpusztítani az egész világot,

de Orbán Viktor sose gondol rosszra!

- A világon a 3 leggyakoribb örömforrás:

a szerelem, a szülői szeretet és Orbán Viktor!

- Orbán Viktor negatív adót vetett ki

országára a középkorban.

Akkor kellett eltörölnie,

amikor már nem fért több arany a királyi kincstárba!

- Orbán Viktor nem szereti,

ha a gépeket a gyárban készítik.

Ő a földben termeli meg őket!

- Orbán Viktor azért nem játszik

a Magyar Labdarúgó Válogatottban,

mert nem akar csalódást okozni

a világ összes többi nemzetének!

- Orbán Viktort nem azért szereti önmagát,

mert beképzelt,

hanem mert maximalista!

- Orbán Viktor egyszer azt gondolta,

hogy minden háztartásba ingyen bevezeti a sört.

Aztán úgy döntött, hogy nem,

mert Orbán Viktor csak olyan dolgot vezet be,

amit mindenki szeret!

- Orbán Viktor semmit sem tud elrontani.

Nem tanították meg rá!

- Az emberi agynak csak 10%-át használjuk.

A maradékot Orbán Viktor használja helyettünk!

- Orbán Viktor nem csupán vallásos.

Ő maga a vallás!

- Orbán Viktor nem tanulni járt iskolába.

Felmérte a terepet, hogy hol fognak róla tanítani!

- Isten magára hagyta a földet.

Tudta, hogy Orbán Viktor mellett nem lenne dolga!

Orbán Viktor egy dobásból megnyeri

a Gazdálkodj okosan!-t.

Kétszer.

 

*

 

verd meg isten verd meg azt

verd meg isten verd meg azt

kinek szíve nem igaz

mert az enyém igaz volt

mégis megcsalatkozott

verd meg isten azt a szívet

aki kettőt-hármat szeret

mert én csak egyet szeretek

azér is sokat szenvedek

 

*

 

Rendőrvicc

Pistike kimegy a piacra és almamagot árul.

Odamegy a rendőr:

- Mit árulsz, fiacskám?

- Almamagot. Nagyon jót tesz az agyműködésnek!

- És mennyibe kerül?

- 500 forint egy zacskóval, 10 db van benne.

A rendőr meg is veszi és elmegy, de aztán 5 perc múlva vörös fejjel jön vissza:

- Te büdös kölyök, átvertél!

Ennyi pénzért annyi almát vehettem volna,

amennyiben többször ennyi mag van!

- Látja milyen gyorsan hat az almamag?

 

*

 

Álmos Király Akadémia 13.:

Bogár László: A globalizáció és ellenszere

http://www.youtube.com/watch?v=2JVbrS3dkl4 &feature=youtu.be

 

*

 

Álmos Király Akadémia 13.:

Pap Gábor: A szkíta erkölcs és utóélete a népi műveltségben

http://www.youtube.com/watch?v=INm-tZswN7Y&feature=relmfu

 

*

 

Ének a madéfalvi veszedelemről

Mennybéli nagy Isten hozzád kiáltunk

Keseredett szívvel hozzád foljamodunk

Mert veszedelmünkben nincs hová fogjunk

Mert veszedelmünkben nincs hová fogjunk.

Meg sem gondolhatjuk a mi elménkkel

Föl sem gondolhatjuk a mi szívünkkel

Mennyi veszedelem támadt reánk fel

Mennyi veszedelem áradt reánk fel.

Mint a bő árvizek ugyan áradnak,

Rettegés félelem el nem távoznak

Sem éjjel sem nappal békét nem hagynak

Sem éjjel sem nappal békét nem hagynak.

Ugyan elfáradtunk a nagy bánatban

Megepedett szívünk a nagy kárvallásban

Csakhogy még nem fekszünk a koporsóban.

Csakhogy még nem fekszünk a koporsóban.

Kíméletlen azért minket rontottál,

Mi ellenségünkkel elpusztíttattál

Mint a bárányokat megszaggattattál

Mint a báranyokat megszaggattattál.

Megalázál Isten s a földhöz verél

Minden vígasságot tőlünk elvevél

Gonosz bűneinkért a tűzbe vetél

Gonosz bűneinkért a tűzbe vetél.

Nincs nekünk a földön semmi örömünk,

Nagy keserűséggel mi rabok lettünk

Nyomorúságunkban szólni sem merünk

Nyomorúságunkban szólni sem merünk.

Kérünk nagy Úristen támadj mellettünk

Ne dicsekedhessék mi ellenségünk,

Ne mondják hogy nincsen senki mivelünk

Ne mondják hogy nincsen senki mivelünk.

siculicidium

LAST_UPDATED2
 
... mert méltó a munkás a maga bérére! PDF Nyomtatás E-mail
2013. április 03. szerda, 10:52

bujdoso avagy a szegeny legeny

Bölcs-balga, boldog-boldogtalan ember

Életminőségünk őrzése, javítása és rontása

 

ABCD


NAPI ÉLETMINŐSÉG VIZSGÁLATOK – 16.

A készülő füzetek nyersanyaga-mellékterméke


Kárpátia - Szél viszi messze

Intro (tisztan):
Bm /

Bm F#
Szél viszi messze a fellegeket
Em - F# Bm
Felette lángol az ég
Bm F#
Nyújtsd ide édes a kis kezedet
Em - A D
Ki tudja látlak-e még


Bm Em
Ki tudja ölel-e a két karom,
A D - F#
Ki tudja csókol-e szád galambom
Bm F#
Ki tudja mely napon mely hajnalon
Em A Bm
Indul
a század tovább - Add tovább!


Bm F#
Bármerre járok a csillagos ég
Em - F# Bm
Nevetve tekint le rám
Bm F#
Bármerre járok a föld kerekén
Em - A D
Mindenütt te nézel rám


Bm Em |
Járhatok síkon vagy a hegyek tetején 
A D - F#
Süvíthet száz zivatar galambon
Bm F#
Szívemnek te vagy az örök remény
Em - A Bm
Tehozzád száll ez a dal


http://www.gitartabok.hu/gitarkotta/karpatia-szel-viszi-messze-gitartab

 

*

 

Útravaló a tanítványoknak


Lk 10,1-12

Ezek után az Úr kiválasztott más hetvenkettőt,

és elküldte őket kettesével maga előtt

minden városba és helységbe, ahova menni készült.

Azt mondta nekik:

,,Az aratnivaló sok, de a munkás kevés.

Kérjétek azért az aratás Urát,

küldjön munkásokat az aratásába.

Menjetek!

Íme, úgy küldelek titeket,

mint bárányokat a farkasok közé.

Ne vigyetek erszényt, se tarisznyát, se sarut,

és az úton senkit se köszöntsetek.

Ha valamelyik házba bementek, először ezt mondjátok:

,,Békesség e háznak!''

Ha a békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek;

ha pedig nem, visszaszáll rátok.

Maradjatok ugyanabban a házban,

egyétek és igyátok, amijük van,

mert méltó a munkás a maga bérére.

Ne járjatok házról-házra.

Ha valamelyik városba betértek, és ott befogadnak titeket,

egyétek, amit elétek tesznek.

Gyógyítsátok meg az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik:

,,Elközelgett hozzátok az Isten országa.''

Ha pedig egy városba betértek, és nem fogadnak be titeket,

menjetek ki az utcára, és mondjátok:

,,Még a port is lerázzuk nektek,

amely a ti városotokban lábainkra tapadt;

tudjátok meg azonban, hogy elközelgett az Isten országa.''

Mondom nektek:

Szodomának könnyebb lesz a sorsa azon a napon,

mint annak a városnak.

 

*

 

A szerelmeskedés

és a zavaró külső-belső tényezők


túl józan vagy túl részeg vagy

nincs egy intimitást biztosító hely

hallgatóznak vagy lehallgatnak

egy szögesdrótkerítés van köztetek

féltek, rettegtek a teherbeeséstől

nagyon figyelni kell: coitus interruptus

fennáll az AIDS fertőzés veszélye

máshol már kielégült a szex étvágyad

kedvtelenül - házastársi kötelesség

csak azért, hogy mással ne csinálja

az egyik fél csak a pénzért megy bele

teljesítménykényszer alatt – verseny

illúzióromboló szavak, mozdulatok, pózok

jégveremben fagyoskodva

zavaró fények, szagok, zajok

nagyon akarod jól csinálni – bizonyítani

ezzel az aktussal akarod visszaszerezni

hasmenés, köhögés, szellentés, csuklás stb.

titokban, a lebukástól rettegve

fél óra sincs a ráhangolódásra és utójátékra

mosdatlanság, gusztustalanság, bűz

sötétszobában ismeretlen partnerrel

már/még nincs köztetek szerelem

nem tudsz feloldódni - átadni magad

egy nagykönyvből puskázol közben

csak fogadásból, dacból mész bele

félsz, hogy különben elveszítenéd

bármikor rátok nyithatnak

közben folyton elemzed, amit csinálsz

eleve rettegsz a felsüléstől

már a legutóbb is nevetségessé tettek

valaki máson akarsz ezzel bosszút állni

közben megy egy izgalmas krimi

holtfáradt vagy és zúg a fejed

illúzióromboló a társ szaga, obszcenitása

semmi gyöngédség, semmi figyelem

lelkiismeret-furdalással, bűntudattal

a 2x2 józanságával

stb. stb. stb.

 

*

 

Ki a legszegényebb?

Az a koldus, aki már semmit sem tud adni

(bár lehet, hogy dúsgazdag, de jégszíve nem viszi rá)

 

*

 

Emberlét

Isten és ösztön

Jóistennek, rosszistennek se keze, se lába

Nélküled-helyetted egyik sem tud lépni, ügyködni

(az állatok ösztönösen – stb – követik a törvényeket)

 

*

 

A rajongó és a cinikus

A fanatikus hívő és a mindenből kiábrándult

 

*

 

Felfuvalkodás

Te vagy a te néped, fajod kiválasztott,

Mindenki másnál eleve és örökre különb,

Mindenki más neked alárendelt, téged szolgál

 

*

 

Homogenizálódás

Akit nem ismersz, azt hogyan is szerethetnéd

A kisiskolás koromban még heterogén osztályba jártam,

Ahol volt ép és fogyatékos, szegény és gazdag, cigány stb.

 

*


Pusztába kiáltott szó

Gyöngyöt szórni a disznók közé

 

*


Konspirálni

Megszervezni egy meglepetés születésnapi partit

Mindenki mindent tudjon, csak az érintett semmit

 

*


Mentsvár

Ahol már nem ér a neved

Ahol már nem érhet bántalom

Ahova bemenekülhetsz az üldözők elől

 

*


Otthontalan – hontalan

Kódorgó, kóborló, csavargó, kallódó

Számkivetett, kivándorolt, vendégmunkás

Mostohagyerek, árvaházlakó, intézetis, Árvácska

Albérlő, munkásszállós, éjjeli menedékhely, híd alatt

Szükséglakás, házfoglalás, kilakoltatás, elárverezés stb.

 

*

 

A szellem hatalma

Amikor egy félmeztelen koldus próféta,

Amilyen pl. az önsanyargató Keresztelő János volt,

Nyilvánosan bűnösnek nevezi a mindenkori Heródest,

És akinek ettől igen komoly csorbát szenved tekintélye…

 

*


Fabula te rasa

A mese rólad szól

Ismerd meg magad és változtasd meg éltedet

 

*


Redisztribúció

A Központ mindent elvon, begyűjt, kifoszt,

Majd kedvétől-kegyétől függően ide-oda osztogat…

 

*


Moslék

Keverjünk egy masszává minden fogást,

Úgyis egy helyre megy, ahol összekeveredik,

S ezzel még időt is nyerünk – essünk túl rajta

 

*


Muzsikus lélek

A kimondhatatlan öröm kifejezése

Kiénekelve csökkenő bánat és a növekvő öröm

Még egy erősebb fokozat, ha mindezt kórusban…

 

*


Kezd, folytat és befejez

Evés közben jön/jöhet meg az étvágy

Minden kezdet nehéz – közben megjön a munkakedv

 

*


Kosztolányi Dezső: Ébredés

Reggel ha ébredsz s harsonáz feletted
ez a mindennapos föltámadás,
már megtudod, nem él sok-sok szeretted,
ki éjjel élt s szivedbe bánat ás,

de mert álmodba mindezt elfeledted,
oly frissen-új, ködös a számadás,
hogy percekig nem fáj, mint régi heg fed
s nézed magad, minthogyha volna más,

üres közönnyel. Még kacagni is mersz,
min sirni szoktál, majd mindent megismersz,
hogy ez tiéd, eldobni nem lehet

és - mit tehetsz? - mint szennyes, unt ruhádat
magadra öltöd csöndesen a bánat
bilincseit, viszed a végzetet

 

*


Üveges szem

A szem a lékek tükre

Ezért takarják le/ki a név nélkül nyilatkozókét

 

*


Bátorságpróba

Át mersz-e úszni egy vad folyón?

Le mersz-e ugrani egy magas fáról a vízbe?

És túlbizonyító „gyáva” – lásd: A repülő osztály

 

*


Katonaviselt

Mi még voltunk katonák – én majd’ egy évig

Anno nem is számított férfinak, beavatottnak…

 

*


Távolság

Hallótávolság – látótávolság – lőtávolság

Ha nincs rajtam szemüveg, csak orromig látok

 

*


Jótanács

Minden napra egy alma

az orvost tőled távol tartja!?

(amikor kalács helyett tanácsot kapsz)

 

*


Élet és halál ura

Kitoloncolom, elűzöm vagy agyoncsapom a hangyát

 

*


Átjáróház

Amikor a szamizdatos időszakban

Szinte bárki bármikor jöhetett hozzád

Bejelentkezés nélkül, ismeretlenül is…

 

*


Üvegház és üvegzseb

Nincs intimszféra se – nem lehet titkod

 

*


Anna örök

Sződligeten születtem

Színésznőt is szerettem

(„persze” viszonzatlanul)

Vajda János, Juhász Gyula, Babits Mihály

 

*

viaticum spirituale

Teológus-filozófus

Sub specie aeternitatis

Az örökkévalóság szemszögéből nézni

 

*


Életveszélyben

Amikor még csak magzat voltam,

Ott függött a – tiltott- abortusz Damoklész kardja

 

*


Végszükség

Szükség törvényt bont

Jól meg kell válogatnom utastársaimat,

Hisz lehet, hogy meg kell ennem valamelyiket

 

*


Vizipisztoly

Le vagyok fegyverezve

Csak öklöm, bunkócskám és vasvillám van

(gyerekkoromban játék-kardom és csúzlim is volt)

 

*


Revolverezés

Aki Sztálin elvtársra szavaz,

Az már leteheti az egyik kezét

 

*


Magának való

Se kutyám, se macskám?

Az előbbi szinte mindig, az utóbbi is sokáig

 

*


Későn érő típus

Még a másodlagos nemi jellegek is

(a katonaságnál túl korán kezdtem borotválkozni)

 

*


Albérlet

Igazi házi nénis/uras albérletben sose laktam

Mindig Budán és minden önálló lakást béreltünk

(ill. részben szívességi lakáshasználatok…)

 

*


Vidék és főváros

Madaras, Mélykút, Sződliget, Budakalász

Albertfalva, Római fürdő 1-2., Solymárvölgy

 

*


1x

Kassák Klub látogatása

Sebő Ferenc és a táncház-mozgalom

(a mai napig is hallgatom őt a Bartók rádión)

 

*


Mezaliansz

Pető Jenő kitagadta anyámat – rangon aluli férj

Mivel neki fia nem született, a nevére akart venni

(ebből csak a - mára zsidós/cigányos - Jenő maradt)

 

*


Két álmodozó

Két álmodozó bolyongott az úton,

Az egyik Te a másik pedig én
Dallamokat játszottunk a húron,

Az arcunk csupa mosoly, csupa fény

A lehetetlent legyőzhettük volna,

A világ csak egy intésünkre várt
De addig néztünk fel a csillagokra
Míg elfutott a perc s időnk lejárt

Az a két álmodozó

Ma már álmodni nem mer
Az a két álmodozó
Ma csupán két álmos ember

A dallamok már elhaltak a húron

Az őszi kertben nincsen több virág
A lehetőség erre járt az úton
S mi hagytuk azt, hogy elmenjen tovább

http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/

33729/horvath-attila/ket-almodozo-zeneszoveg.html

 

*


Cinizmus

Az értelmiségi előtt két út áll

Az egyik az alkoholizmus – a másik nem járható

(Minél távolabb kerül az eszménytől, annál többet iszik)

 

*


Kitagadás

Mit kell tennie ehhez ma egy gyereknek?

Minimum egy apagyilkossági kísérlet vagy kevesebb?

És az örökségből is kizárható – vagy van köteles rész?

 

*


Reményik Sándor:

Vagy-vagy

 

Vagy egy nagy mű, – vagy egy nagy szenvedély. 
Vagy égő nyár, – vagy gyémántfényű tél.

Vagy az Úristen, – vagy az emberek. 
Vagy a kolostor, – vagy fészek-meleg.

Vagy a csúcsok nagy, edző hidege, 
Vagy egy asszony simogató keze.

Vagy fent, vagy lent, élőn, halálra-váltan, 
Jaj, csak ne felemásan, felemásan! 

 

*


Nullára kijönni

Egy hétig vered, szidod, alázod stb. a feleséged

Egy hétig meg tejben-vajban fürösztöd, ajnározod

 

*


Azt mindig keveselled, amit a hazád tett érted

Azt meg mindig sokallod, amivel te tartozol neki

 

*


Barkochba

Én gondolok valami személyt, tárgyat, fogalmat,

Te meg ki kell, hogy találjad: „igen – nem - is” válaszból

Mintha valaki mindent értene, de csak biccenteni tudna

(mert vagy megnémult – vagy tilos/lehetetlen szólnia)

 

*


Nem mindegy!

Veréb vagy véreb

Szezon vagy fazon

Cinikus vagy cinkos

Amnézia vagy amnesztia

Alvajárás vagy kísértetjárás

Felfüggesztve vagy felakasztva

Kecsesen ingó vagy recsegve fingó  

 

*


Wink

Áprilisi tréfa

Vásárolj olimpiai bajnok géneket

A Velonews című amerikai kerékpáros magazin

tréfája az volt,

hogy bemutattak egy új vállalatot,

A vállalkozás lényege az volt,

hogy a két bajnok 250 ezer dollárért

áruba bocsátja spermáját vagy a petesejtjén

(1 millióért mindkettőt),

hogy ezzel olimpiai bajnok gyereket lehessen „előállítani".

A társaság álszóvivője azt hangoztatta,

hogy azok a párok, akik olimpiai bajnokot akarnak nevelni,

nem nélkülözhetik az olimpiai bajnok géneket.

Bár ez is áprilisi tréfa volt,

sokan komolyan érdeklődni kezdtek a lehetőség iránt.

 

*


Test és lélek

Az elpiruló arc, fül

Agyadra megy a jólét

Sokat grimaszolsz? Vigyázz, így maradsz!

A szemed és az arcod – járásod – a lelked tükre

 

*


Legális bűnszövetkezet!?

Ahogy a gyógyszergyár és az orvos,

És a matektanár és a korrepetáló összedolgozik

(Emlékszünk még Chaplin Kölyök c. kisfilmjére,

ahol a kissrác ment előre betörni az ablakokat,

majd nemsokára feltűnt a szolgálatkész üvegező…)

 

*


Engem ne sajnáljon senki,

Inkább legyen sok-sok ellenségem és irigyem…

 

*


Írás

Határidő naplós bejegyzés

Emlékezetsegítő – bolti cédula

Egy arctalan/névtelen feljelentés

Amikor át kell hidalni a távolságokat

Amikor tilos a börtönből telefonálni

Amikor szégyellném a szemedbe mondani

Amikor nem mondhatom el senkinek – vers

 

*


Civilizáció és kultúra

Ma már sokféleképp írhatunk levelet,

De már még karácsonykor sem küldünk,

S amit összecsapunk, bepötyögünk stb. stb.,

Abból nem lehet majd egy leveleskönyvet kiadni

 

*


Összebeszélés

A gyanúsítottakat elkülönítve őrzik

Mi meg önként izoláljuk egymástól magunkat

 

*


Háború és a – fekete - humor

Svejk – Tóték – 22-es csapdája

 

*


Katonásdi

Sorkatonai szolgálat

Behívó és verbunkos

Menetszázad – frontharcos

Háborús veterán – hadirokkant

Hősi halált halni – katonatemető

 

*


Ki szelet vet, vihart arat

Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát

 

*


Én vagyok az, aki nem jó,
fellegajtó nyitogató.
Nyitogatom a felleget,
sírok alatta eleget.

Kinek nincs kedve itt lakni,
menjen mennyországba lakni,
építsen az égre házat,
ott nem éri semmi bánat

https://www.youtube.com/watch?v=GMzY4LiT1pY

 

*

466px-dore_ridinghood

Wink

Piroska ballag az erdőben.

Karján kosárka, benne uzsonna a nagymamának.

Az erdő virágos rétjén megáll,

és elkezd virágot szedni a nagyinak.

Ám hirtelen megjelenik a farkas.

- Szia Piroska! Mit csinálsz itt?

Piroska megfordul, és így szól:

- Elmész te a jó büdös francba, farkas.

Ne szórakozz velem, mert csupasz kézzel megnyúzlak,

és kiterítem a bundádat a nagymama ágya elé lábtörlőnek!

A farkas megszeppenve dünnyögi:

- Jé, hogy megváltozott ez a mese! 

 

*


Megörökítés

Felírom korommal a kéménybe

Belerajzolom a tengerparti homokba

Rákaristolom a szívet egy vastag fa törzsébe

 

*


Háromszor jártam

a régi Szabadság téri TV székházban

1. kérdőívezés Bánó András sportriporterrel

2. Záróra felvétel Krassó Gyuri kis csapatával

3. egy munkamegbeszélés (Római Robi – Gulyás tesó)

 

*


Wink

Az élő adás varázsa

Régen,

még a TV hőskorában,

esténként a bemondónők olvasták fel az esti mesét.

Egyszer a bemondónő megbetegedett,

és az egyik szakállas férfi kollégának kellett

helyettesítenie.

- Szervusztok gyerekek, Fecske anyó vagyok...

A korabeli felvételen látszik,

hogy az operatőr megbillenti a kamerát a röhögéstől.

- Épp a tojásaimon ülök... - folytatta a nagy darab férfi.

Ekkor az összes jelenlévő - díszletes, kellékes, stb. –

halkan kiosont a folyosóra, és ott fetrengtek a röhögéstől.

Utolsónak az operatőr maradt,

aki a következő mondat után volt kénytelen elhagyni a stúdiót.

- A fészekből kilóg a szép villás farkam...

 

*


Varázsdoboz

Turn on: kinyitom a rádiókészüléket,

És eljön hozzám, nekem zongorázik Bartók Béla

 

*


Havonta egyszer

Utalják a szociális segélyt

Jelentkezni kell a családsegítő központban

 

*

 

Vicsorgás szünet

Hogyan tudnak veszekedni a süketnémák,

Ha leoltják a villanyt és nem érik el egymást?

 

*


Nyitott kapu

A kertkapunk mindig nyitva van,

S csak egy-két kutya szokott hívatlan bejönni

(de azok is csak vacak maradékát keresik-találják)

 

*


Röviden fogalmaz,

Aki már csak a vérével írhat a falra,

Akire a kivégzőosztag a fegyverét emeli

 

*


Ásítás

Amit elfojtasz, amit elrejtesz

Ami fertőző és ami lehet tüntető

 

*


A priori logika

A tények makacs dolgok

Tényekről nem lehet vitatkozni

 

*


Szánalmas és nevetséges

Leginkább mi nem szeretnél lenni?

 

*


Szabadság és hűség paradoxona

Nemhogy kizárja, de egyenesen feltételezi egymást?

 

*


Benedek Elek: Szeresd a fát


Szeresd a fát, hisz ő is érez,
Gyengéden nyúlj a leveléhez.
Ágát ne törd, lombját ne tépjed
Hagyd annak ami, épnek, szépnek
Szeresd a fát !

Ő is anya, minden levele
Egy-egy gyermek, gonddal nevelve,
És gyermek minden ágacskája,
Szeretettel tekints föl reája,
Ne bántsd a fát !

Édes gyümölcsét várva várod
S te mégis letörnéd a virágot?
Szegény virág gyorsan elszárad
S te bánkódnál majd, késő bánat,
Ne bántsd a fát!

Megtépett fának nincs virága,
Mint a vak, úgy néz a világba,
Oly bús a fa, a tördelt, tépett,
Mint anyád, ha elvesztene téged.
Szeresd a fát!

az v fja

LAST_UPDATED2
 
Magyarország azér jó, ritkán üres a hordó PDF Nyomtatás E-mail
2013. április 04. csütörtök, 18:42

ciganykaravan barabas

Bölcs-balga, boldog-boldogtalan ember

Életminőségünk őrzése, javítása és rontása

ABCD


NAPI ÉLETMINŐSÉG VIZSGÁLATOK – 17.

A készülő füzetek nyersanyaga-mellékterméke


Elindultak a cigányok kapálni

(Szilágyság)


elindultak a cigányok kapálni

megálltak a sor végébe csudálni

sárga zsinór óralánc a zsebibe

nem illik a kapanyél a kezébe

özvegyasszony fűzfa a nyoszolyája

ha ráfekszel recseg mind a négy lába

nyomd be rózsám nyoszolyádat a falig

nálad hálok kivilágos virradtig

nyomd be rózsám nyoszolyádat a falig

tied leszek kivilágos virradtig

szegényember mit csinál bánatába

felakasztja magát az asszonyára

karabélból két golyót a szivibe

halva találják az árok szélibe

hosszú szárú laboda nem termettem dologra

hosszú szárú laboda nem termettem dologra

kezem-lábam a táncra szemem a kacsintásra

jaj istenem de szégyellem

hogy a babám másat szeret nem engem

addig iszok mulatok addig iszok mulatok

bizony isten gatya nélkül maradok

jaj istenem de szégyellem

hogy a babám másat szeret nem engem

https://www.youtube.com/watch?v=0YmGdEFQL90&list=PL427B1706331A2CE5

 

*


Boldog lehet az az ember


aki hisz a teremtő-gondviselő Szent Szellemben:

egy csillag vezérli


akinek szent a meggyőződése

és szívében az erkölcsi törvény


aki úgy néz magára,

ahogy csodagyerekre és -felnőttre nézni illik


aki teremtményi alázattal

rendeltetésszerűen "használja el" magát


aki a maga épülésére

és embertársai javára kamatoztatja talentumait


aki olyan merészet és nagyot gondol,

amire érdemes feltennie életét


akinek van édes otthona

és szép hazája és újra is teremti azokat


aki tud és szeret is játszani,

s a munkájába is játékosságot vinni


aki a világ megismerésén-megszeretésén

keresztül jut önismeretre-önszeretetre


aki felismeri és megbecsüli a jóbarátait,

de az ellenségeitől is tanul


aki az arany középúton jár,

fényévnyire minden középszerűségtől


aki tud és akar is kompromisszumokat kötni,

de meg nem alkuszik


aki felmerészkedik a humor magaslatára

s leereszkedik mélységébe


akinek élete pozitív élményekben gazdag


aki tud a hátrányból előnyt,

a szarból is aranyat csinálni


akinek van munkája,

ami egyben vagy legalább részben a hivatása is


akire rámosolyog a szerencse, s akit ez nem szédít el


aki megteszi mindig a Nap Kötelességeit,

mégsem ilyen ízű az élete

 

*


Utolsókból első

Szemétdombon dülöngélő gebéből táltos paripa

Tornából felmentettből élsportoló, olimpiai bajnok

Matekból kegyelemkettessel átcsúszóból nagy fizikus

 

*


Táltos

Amire születni kell, amit nem lehet tanulni

Amit nem lehet átadni, ami nem is lopható el

Amire a képességet csak isten adhatja és ő veheti el

 

*


Anyanyelv

Az ember teremti, találja ki a nyelvet,

Sok minden konvenció, megállapodás benne,

(ahogy a kultúra mindaz, ami máshogy is lehetne).

De ha egyszer megalkottunk egy „játékot”,

Onnantól fogva ő hozza létre magát a dolgot,

Be kell tartani a foci szabályait, előírásait-tiltásait,

Hogy másokkal együttműködve és kreatívan űzzük…

 

*


Ki viszi át,

a fogaiban tartva

a szerelmet a túlsó partra?

 

*


Antropomorf

Én vagyok Isten hasonmása, gyermeke

Avagy én teremtem a magam képére az istent?

 

*


Izolálódás

Ha egyedül, magadra szeretnél maradni,

Akkor egy jó recept a folyamatos-intenzív önsajnáltatás,

Ha egy két lábon járó jó vastag panaszkönyv vagy,

S akinek nálad több és nagyobb baja van, az csal…

 

*


Örök elégedetlen

Rossz időben, rossz családba, rossz sorrendbe,

Rossz országba-városba, rossz sorsra születtél

Bezzeg milyen könnyű másoknak, egyeseknek,

Akik burokban születtek és tálcán kaptak mindent,

Neked meg semmit nem adtak ingyen…!?

 

*


Elromlik

Elfajul – elvetemedik - elkorhad

Eltörik – elenyész – elkedvetlenedik

Elázik – elrozsdásodik – elfásul – elveszik

Elfelejt – elesik – elvásik – elég – elmúlik

 

*


A házasság intézménye

egy próbálkozás azon  a problémáknak a megoldására,

amelyek a házasságkötés nélkül létre sem jöhettek volna

 

*


Ha jó lesz a házasságod, boldog leszel

Ha nem menny, de pokol lesz, akkor meg bölcs

 

*


Nevelni annyit tesz, mint emberré tenni.

De ehhez az kell, hogy a nevelő is a gerincesek közé tartozzék.

Juhász Gyula

 

*


Jótanács

Nesze semmi, fogd meg jól!

Ha megnősülsz megbánod – ha nem, azt is megbánod

 

*


Időpocsékoló/húzó

Élsz vagy inkább: éldegélsz csendes unalomban,

vagy azon vagy, hogy a hátralevő időt guggolva is kibírjad

(ezzel legalább nem okozol kárt másnak, mint pl. az időrabló?)

 

*


Távoljövő

Majd egyszer jó lesz

De addig meg kell húzni a nadrágszíjat

Nem szabad levágni az aranytojást tojó tyúkot

 

*


Laughing

"Meg kell szervezni

azoknak a problémáknak a megoldását,

amelyek más problémák megoldása közben keletkeznek"

(Leonyid Brezsnyev)

 

*


Mit jelent?

Zsidózni

Magyarkodni

Disznólkodni

Rosszalkodni

Egzecíroztatni

Nagyfaszoskodni

 

*


Bukméker

Fogadás és erkölcs

Mire és mibe nem szabadna fogadni?

Pl. arra, amiben te teljesen biztos vagy

Pl. arra, hogy sikerül elcsavarni egy lány fejét…

 

*


Tét és lét

Nem lehet csak úgy próbálkozgatni

Ha elbuksz a próbán, akkor a fejedet veszik

Ha kiállod, akkor tiéd a királylány és az ország fele

 

*


Álbeszélgetés

Úgy tűnik, mintha dialógus lenne,

S egymásnak kérdésre kölcsönösen felelgetnénk,

De igazából ő monológot ad elő, amihez közönség kell

 

*


Vendég

Akit én hívok meg

Akihez vendégbarátsággal vagyok

Akit ki is utasíthatok, ha megsérti a normákat

(aki három nap után már büdös – kívül tágasabb)

 

*


Személyi igazolvány

Amit arra illetékesek elkérhetnek

Amit olykor le kellett tenni letétbe!?

Amiben személyes adatok szerepeltek:

De olyan is, mint munkahely, végzettség, család….

 

*


Falfirka

Hülye, aki ezt olvassa

Aki utoljára hagyja el a Földet, az oltsa le a villanyt

Isten halott! (Nietzsche) --- Nietzsche halott (Isten)

 

*


Tér

(mint igei szófajú)

Nézeteltérítés

Eltér az úti céljától

Betér egy kisvendéglőbe falatozni

Rosszon jártál, s most jó útra tértél

Kitér a hitéből – más hitre tér-térít át

 

*


Kalamajka

Mégis huncut a német - kuruc nóta

ej menjünk innen el
mer itten megvernek
ne menjünk addig el
amíg hegedülnek
hozz bort a magyarnak
pálinkát a tótnak
sört a németnek

ne higgy magyar ne higgy
ne higgy a németnek
bárhogy ígérgetnek
bárhogy hitegetnek
hozz bort a magyarnak
pálinkát a tótnak
sört a németnek

+

Attila Lehel Árpád
elhunyt dicső unokák
nem hallik a magyar név
oda a boldogabb év
gyászba borult Hunnia
mert nincsen Hunyadija
idegen nép van ma ott
hol régen magyar lakott

mégis huncut a német
hogy a fene enné meg
a tüdejét a máját
minden oldalbordáját
ha azt mondja das ist gut
akkor csal meg a huncut
mégis huncut a német
hogy a fene enné meg

+


Csujogatások

ha a magyar szomorkodik
bánatában jó bort iszik
bort iszik az nem is vizet
sörér csak a német fizet

míg a hírét elviszik
hogy a magyar bort iszik
ha megitta jól tette
talán megérdemlette

Magyarország azér jó
ritkán üres a hordó
ha kiürül megtöltik
véle kedvünket töltik

megállj német mert megbánod
hogy a magyart egzekválod
bőrödből csinálok dudát
azon fújom ezt a nótát

https://www.youtube.com/watch?v=uadqkWxtkcw

 

*


Sarkítás

Túlzó leegyszerűsítés

Ami nem azonos a szimplifikálással

 

*


Kép

Jelkép

Képzet

Képírás

Íráskép

Képalkotás 

Képződmény

Képesség

Kiképzés

Beképzelt

Képes - képtelen

Képesítés – képzettség

Képzelet – elképzelés

Képzőművészet

Pillanatkép – összkép – látkép 

 

*


Drákói szigor

Elrettentő példa

Szemet szemért – fogat fogért…sőt!

Amikor a tyúktolvajnak levágják a kezét

 

*


Funkcionális analfabéta

Valaha az iskolában még tudott írni, olvasni,

Még meg tudott írni egy fogalmazást, egy életrajzot,

Elolvasni és megérteni egy mesét, balladát, drámát stb. –

De nem szerettették meg vele, nem lett életszükségletévé…

 

*


Gyakorlat teszi a mestert

Szeress minden nap – szeretkezz minden harmadnap

 

*


Aranyfedezet

Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni

Szenvedéstörténet, passió nélkül nincs megváltó mű

 

*


Igehirdetés

Üresen csengnek a szavak sorsfedezet nélkül

(mint amikor a pénznek nincs meg az aranyfedezete)

 

*


Papírja van róla

Aki mindig mindent jobban tud

(Aki nem hiszi, az járjon utána…)

 

*


Térítők

Vödörben halászni?

A „tévelygőket” újrakeresztelni?

A régi pogány magyarokat is megtéríteni?

(Válaszd Rómát és tiéd az ország…)

 

*


Kínzómester

Aki ismeri, hol fáj a legjobban az embernek

De aki engem régóta ismer, az még jobban tudja

A legközelebbi hozzátartozód, élettársad ismeri,

Mi az, ami leginkább testi és lelki fájdalmat okoz…

 

*


Akire még a kiskutyámat se bíznám

 

*


Időablak

Még nem jó – már nem jó

Addig üsd a vasat, amíg meleg

Addig faragd a gyereket, míg puhafából van

 

*


Laughing

- Tudsz hegedülni?

- Nem. Sosem próbáltam…

- És ha megfizetünk?!

- Hááát…

 

*


VARGA B. TAMÁS:

STOHLPÁNY VEZÉR DALA

Magyarok! Férfiak és asszonyok!
Hallgassátok Stohlpány vezért!

Nem kértem én a nyált mámma a számba!
Nem kétlem én: Alföldi volt!
Csak annyit kérdezek, a válaszra várva:
Kólából van-e csíkotok?

Nem kérdezem, miért porzik az orrunk!
Lehetnénk új kétharmadok!
Csak annyit kérdezek, a válaszra várva:
Kólapor van-e nálatok?

Szállj be az árokokba!
Szétszívott fejjel szállj!
Másfél gramm csíkja orrba!
Szállj el! Szabad ma már!

Szállj messze, szállj magasra!
Széles nagy orrcimpán!
Új cuccok hírét vidd el!
Szállj el! Szabad ma már!

Nem kérdem én, azt hogy miért vagy bezárva!
Tudom, a sors ostora volt!
Csak annyit kérdezek, a válaszra várva:
Kólából van-e csíkotok?

Nem kérdem én, meddig jár erre dealer!
Ha elfogy, úgyis mindig kapok!
Csak annyit kérdezek, a válaszra várva:
Kólapor van-e nálatok?

Szállj be az árokokba!
Szétszívott fejjel szállj!
Másfél gramm csíkja orrba!
Szállj el! Szabad ma már!

Szállj messze, szállj magasra!
Széles nagy orrcimpán!
Új cuccok hírét vidd el!
Szállj el! Szabad ma már!

 

*

mikestomi

Beszervezési karton

Amikor az elvtársak kitöltötték

a Hálózati Nyilvántartó Adatlapot,

mindig maguk felé hajlott a kezük.

Ez azt jelenti, hogy a főnökeik előtt villogni akartak

a fizetésemelésért,a prémiumért.

Nem szabad elfelejteni, hogy a 3-as csop. főnökség is

egy átlagos szarul fizető magyarországi munkahely volt,

ami ugyanúgy (mondom, ugyanúgy) működött,

mint az összes többi szar melóhely.

Nem akarom elbagatellizálni a kérdést,

de tényleg éppolyan volt!

(Miklós György, beszervezett)

 

*


Hazafias alapon besúgó

A Magyar Népköztársaság Alkotmánya

tiltja a rendőri fizikai és pszichikai kényszer alkalmazását

Tehát soha nem írhatták le az igazságot,

hogy mondjuk hülyére vertünk valakit, mielőtt beszerveztük

(vagy:"bebasszuk magát a sittre

8 büdöslábú cigány közé 3-4 évre",

vagy:" A barátnőjét bebasszuk néhány órára

a köztörvényesek közé, ahol ketten-hárman megerőszakolják" 

 

*


Hályogkovács

Amikor megmutatták neki, milyen bonyolult a szem,

Hogy milyen apró hibával milyen végzetes bajt okozhat,

Akkor már megremegett a keze, s nem mert tovább segíteni…

 

*


Cion bölcseinek jegyzőkönyve

Valószínű, hogy az orosz titkosrendőrség hamisítványa

De ami abban le van írva, az a XX. században megvalósult…

 

*


Sorrend

Előbb mérni, azután vágni

Ha fordítva teszed, visszacsinálhatatlan a dolog

(ahogy a kolbászból sem lehet már újra élő disznó)

 

*


Nemzethalál vízió

Spengler: A Nyugat alkonya

A népek életciklusa és küldetése

A magyar nép megvédte Európát a töröktől, majd elsorvad

(anno Herder jósolt hasonlót, akiről rangos díjat neveztek el)

 

*


Érdem és kegyelem

Hányan vannak, kik úgy hiszik, többet érdemelnének,

Holott ha azt kapnánk, melyikünk kerülné el az akasztófát?

Az ember így teheti magát tartósan és végleg boldogtalanná,

Hogy így örökké elégedetlen lesz a sorsával, eredményeivel,

Hisz nem éli meg, milyen kegyelem, hogy egyáltalán még élhet,

S hogy mi mindent kapott őseitől, a családjától, a kortársaktól,

Amiért míg él, csak hálás lehet, és sosem fogja tudni törleszteni!

 

*


Dögevők

Élve lenyelt béka

Minden húsevő ember

Dögkútban matató cigányok

Holló a hollónak nem vájja ki a szemét

 

*


Allergia

Azok vannak ennek legjobban kitéve,

Akik túl sok mindent fojtanak el - túlfrusztráltak,

S azután egy virágporra meg túlreagálnak - „lebetegednek”

 

*


Szabó Lőrinc: 

Piszkosságok

Sokszor elszörnyedek magamtól,
hogy egy-egy rossz óra alatt
mi minden megfordul fejemben,
mennyi förtelmes gondolat;

s ha visszanézek tíz-húsz évre,
bűnökre – mennyi tévedés! -
majdnem revolvert ad kezembe
a kései szégyenkezés.

És lassan mégis belenyugszom:
ilyen voltam, hát mit tegyek?
Akárhogy bánom is ma ezt, azt,
megváltoztatni nem lehet.

És ez a megváltoztathatatlan,
amit most már vállalni kell,
azzal vezekeltet a rosszért,
hogy sohase felejtem el;

de vigasztal is, jóra oktat:
szeretni, ami emberi -
piszkosságaimból tanultam
másoknak megbocsátani.

1933

 

*


Ideális

A tökéletes nőt/férfit keresed,

S nem éred be ennél kevesebbel, „félmegoldással” –

Akkor lepődnél meg igazán, ha kapnál egy angyalt,

Mert azok – ahogy Rilke megverselte – kegyetlenek

(csak a gyarlóságának tudatában levő ember irgalmas)

 

*

 

Laughing

Egész életeden át sikerült eltitkolni, mit tudsz

 

*


Holt nyelv - élő szellem

Calumniare audacter, aliquid semper haeret

(Rágalmazz bátran, valami mindig megmarad)

+

Sed audiatur et altera pars

(De hallgattassék meg a másik fél is).

 

*

laura_petrarca

"A könyvek barátaim;

társaságuk végtelenül kellemes nekem.

Ők minden korból, minden országból valók.

Kitüntették magukat a tanácskozószobákban éppúgy,

mint a csatamezőn,

s nagy méltóságokat nyertek el tudományukért.

Könnyű hozzájuk férnem, mert mindig készek szolgálatomra,

s akkor engedem őket társaságomba,

akkor engedem el őket társaságomból,

amikor kényem-kedvem tartja.

Sohasem esnek terhemre,

ellenben tüstént felelnek, ha kérdezem őket.

Olyik a múlt korok eseményeit adja elém,

olyik a Természet titkait fedi föl nekem.

Némelyik megtanít, hogy kell élnem,

némelyik viszont, hogy kell meghalnom.

Egyik élénkségével elhessegeti gondjaimat és földeríti a lelkem,

másik megizmosítja, fölbátorítja a szellemem;

megtanít, mi a legfontosabb;

hogy kell vágyaimat rakoncára fognom,

s mint kell magamat egyedül önmagamtól függővé tennem.

Egy szó mint száz:

megnyitják előttem

a művészetek és tudományok legkülönbözőbb utait

és fölvilágosításukra mindenkor rábízhatom magam.

Szolgálataik viszonzásául nem kívánnak egyebet,

mint valami alkalmatos zugot szerény hajlékomban,

ahol békén nyugodhatnak,

mert e barátaim

inkább találják gyönyörűségüket a visszavonultság csöndjében,

semmint a társaság lármájában."


Petrarca

 

*


Közvélemény-büntetés!?

avagy vénlánycsúfuló magyar népi szokások

Amikor még nem harsogták a szingliség öngyilkos eufemizmusát

 

*


Vénlány dal – pikáns átköltés

https://www.youtube.com/watch?v=l79C7qWeMHI

 

*


Vénleány nótája

Mostan leültömbe egy dolgot mondanék,

Dolgom iránt arra igen reáérnék,

Ha a fonó sereg meg nem haragudnék,

Ha a fonó sereg meg nem haragudnék.

Közpéldába szokták a fonók mondani,

Hétfőn, kedden, szerdán sohase jó fonni.

Azon a napokon nem jó matollálni,

Mert az olyan fonal nem szokott megkelni.

Csütörtök éjjelre magyarázat vagyon,

Hogy aki este fon, ördög örül azon.

Rettenetes zörgést támaszt a padláson,

Sok üres orsókot hán bé az ablakon.

Pénteken kenderrel sohase jó bánni,

Ki fon, keze-lába meg fog kucorodni.

Szombaton a guzsalyt úgy el szokták dugni,

Hétfün, kedden, szerdán érje meg keresni.

Ha én az orsómot mindig dúdolgatom,

Orsóm, guzsalyamot korcsomára hordom.

Még a matollám is áruba bocsátom,

Borból szőtt istrángra magam felakasztom.

Ó, álmos Rebeka, ne szunnyodj a padkán,

Jobb volna, farodot riszálnád a rokkán.

De anyád se kapott mint te, az orsócskán,

Aluvásba meghót a száraz padocskán.

Farsang, farsang, de hiába telél,

Hogy én a farsangon férjhez nem meheték.

Elszaggattam harminchárom pártát,

Negyvenhárom szedettes rokolyát,

Mégse láttam a lúgzóba gatyát,

S a gagyába csevegő madárkát.

Ha még egyszer farsangot érhetnék,

Lapiból egy csepszet tennék,

Pénzzel es egy legényt vennék,

Úgy es férjhez mennék.

vnlny

LAST_UPDATED2
 
Fölszállott a páva vármegye házára... PDF Nyomtatás E-mail
2013. április 06. szombat, 09:00

Bölcs-balga, boldog-boldogtalan ember

Életminőségünk őrzése, javítása és rontása

ABCD


NAPI ÉLETMINŐSÉG VIZSGÁLATOK – 18.

A készülő füzetek nyersanyaga-mellékterméke


Nagy Gáspár:

38 sor profán dalszöveg Csengey Dénes testvérünkért


"Az ember azért kapja az
életet, hogy eldönthesse,
milyen testhelyzetben érje a halál."
(Pentti Saarikoski)

Ez most már visszavonhatatlan tény lesz:
nem imádkoztam veled és nem beszéltem
az alkohol-lehelettel erdőket fölégető
finnről sem aki csöndben megtalálta a
maga halálát - nyomában gyáva és irigy kis vadorzók! -
csak refrénként dúdolgattam egyszer rohanó autódban
egy szelídebb dél-szaki költőmet s lám újra
dúdolom: "nem zsoldosok ügye a forradalom".

Most is az éj közepén már túl
de a hajnal partjain még innen
gitár vijjog érted
betűzöm hangonként a refrént
hírt hoz felőled
kiszöksz kiszökkensz a jó álom
légteréből
- valahai farmeres stoppos -
Paks és Szekszárd között
szépen leintesz.

És benne vagy a legsötétebb labirintban
örök futó az örök kanyarban: győzhetnél is éppen!
s Ő szól utánad: valamit elvétve botlottál Testvér
ha ily szégyennel érsz a reggeli állomásra
ahol fény kerül minden homályra
de nem úgy világosul meg ahogy szeretnéd
arcod és szép szemed tüzétől
a kínban kipréselt mondat
hitted-e ezt a sunyi kis világot? -
már majdnem egyedül vagy!

Mert Ő szabadon engedett felnőtté ütött hamar
győzzél és tévelyegj csak a hajnal bozótosában
ha álmodat befogta már egy kiéheztetett radar.

Mit álmodhattál mit szóltál ellene
hogy eddig ívelt a fény finom szikéje
s barbárul fölhasogatta mégis
földrésznyire nőtt szívedet érte?!

És nem lángban nem gyertyafényben
köröző csukló s kézfej éjjelében
mindig kigyúlnak cigarettacsonkjaid: - hajnalodik.

(1991. április idusán)

 

*

 

Cseh Tamás - Csengey Dénes: Valami itt

Valami itt, valami most,
valami már, vagy valami még
nincsen,
nem van,
így van.

Már Benke se jár, az Egyetem
hamar bezár, zárolt
ez az idő, ezt üzenem
édes barátom.

Elmegy a nyár, aztán az ősz,
Aztán a tél, de megint a nyár,
Nincsen tavasz, na hova lett,
Na hova tűnt az évszakunk?
Mit mondasz erre?

Benkével lesz, alighanem
összeszűrték ők a levet,
nekünk meg itt a tetőzetet
a Szentlélek tartja a fejünk felett,
vehetted észre.

És ragacsos ing, ragacsos ágy,
ragacsos beszédek, ragacsos ég,
egy ragacsos konyhában, ragacsos délben
ragacsos kenyérhez babfőzelék!
Edd meg, ha bírod!

És Benke a tavasszal, ezzel a ringyóval
ott hentereg a hegyek mögött,
mi meg itt együtt, jól itt felejtve,
üres pohár, üres zsebek
és egyáltalán,
na ugye nincs más?
Nincs.

https://www.youtube.com/watch?v=xilBBGZNWK8

 

*

 

A(z) (ön)kínzók emberismerete

alvásmegvonás

bizonytalanságban tartás

buta és aljas parancsoló

irtózatos, penetráns bűz

dögunalom

égetés és fagyasztás

elállatiasítás

elzsibbasztás

értelmetlen munka

gerinced megtörése

gonosz tréfa

hangártalom – zajártalom

állandó idegesítés

időérzék vesztés

ijesztgetés, rémisztgetés

incommunicado

ingerszegénység

intim tér hiánya

izoláció, szeparáció

magánzárka – sötétzárka

abszolút játéktilalom

komforthiány – fakírlét 

koszfészek – mocsok

légszomj – fojtogatás

megalázó motozás, tapizás

megalázó és fájó verés

militáris kőkemény rend

monotónia - egyhangúság

értelmetlen babra munka

lélekbetegítő aljas bérmunka

mosdatlanság – vízhiány

nyilvánosságba vetés

önbecsülésed elvétele

összeugrasztás – gladiátorharc

mostoha ridegség, hidegség

rossz, bántó-fájó-sértő szavak

rossz-romlott mérgező étel

sokkolás – elektrosokk

sorstárstalanság

spicliskedésre bírás

szellemi alultáplálás

hamis bűntudatkeltés

szellemi fölény leépítése

szeszélyes bánásmód

szexnyomor

szobatisztátlanság

teljesítményhajsza

tétlenségre kárhoztatás

tömegnyomor

stb. stb.

 

*

 

Evés és ivás - zavaró tényezők

kényszertáplálnak - megtömnek

csak az van, amit pont a legjobban utálsz

versenyezve, szintidőre kell zabálni

beleköpnek az amúgy finom levesedbe

már jóllaktál, de illendőségből még eszel...

be kell tartani a spanyol etikett ezer szabályát

melletted gusztustalankodnak, hánynak stb.

kinézik a szádból a falatot

tudod, hogy más elől eszed el

csak titokban, lopva tömheted magadba

moslék: úgyis egy helyre megy

fejjel lefelé lógatva

zaklatnak, lökdösnek

vagy sós vagy sótlan az étel

ami amúgy édes, az most savanyú (csokoládé)

túl drága vagy nem tudod kifizetni

megtűrt vagy kinézett vendég vagy

nem érzel ízeket, illatokat

saját szedésű gombát eszel...

félsz, hogy meg akarnak mérgezni

egy száguldó autóban szorongva

ha most eszel, holnap nem lesz

ugyanazt eszed hetek óta

végszükség: csak dögöt ehetsz

végszükség: kannibalizmus

minden órában egy kanállal kapsz

mintha rókaként lennél a gólya vendége

nyersen vagy agyonfőzve

oda nem illű fűszerezés

ami forrón jó, az jéghideg

büdös a hely, mocskos a szakács

piszkos az asztal, az evőeszköz

üldöznek és bújkálnod kell

nagyon mardos a bűntudat

vitából veszekedés lesz az asztalnál

a kutya melletted különbet vacsorál

stb. stb.

 

*

 

MENNY VAGY POKOL

 

A szent ember egy nap Istennel beszélget.

- Uram, szeretném megtudni,

hogy milyen a Paradicsom és milyen a Pokol.

Isten odavezeti a szent férfit két ajtóhoz.

Kinyitja az egyiket és megengedi a szent embernek,

hogy betekintsen...

A szoba közepén egy hatalmas kerek asztal volt

és az asztal közepén egy nagy fazék, benne ízletes raguval.

A szentnek elkezdett csorogni a nyála.

Az emberek, akik az asztal körül ültek

csont soványak és halálsápadtak voltak.

Az összes éhezett.

Mindegyiknek egy hosszú nyelű kanál volt a kezében,

odakötözve a kezéhez.

Mindegyikük elérte a ragus tálat és vett egy kanállal.

De mivel a kanál nyele hosszabb volt, mint a karjuk,

nem tudták a kanalat a szájukhoz emelni.

A szent ember megborzongott nyomorúságukat,

szenvedésüket látva.

Isten ekkor azt mondta:

- Amit most láttál az a Pokol volt.

Majd mindketten a második ajtóhoz léptek.

Isten kitárta azt

és a látvány, ami a szent elé tárult,

ugyanaz volt, mint az előző szobában.

Ott volt egy nagy kerek asztal,

egy fazék finom raguval,

amitől ismét elkezdett folyni a szent ember nyála.

Az emberek az asztal körül

ugyanúgy hosszú nyelű kanalat tartottak a kezükben.

De ez alkalommal az emberek jól tápláltak, mosolygósak voltak

és nevetve beszélgettek egymással.

A szent ember ekkor azt mondja Istennek:

- Én ezt nem értem!

- Ó, pedig ez egyszerű - válaszolja Isten –

ez igazából csak 'képesség' kérdése.

Ők megtanulták egymást etetni,

míg a falánk és önző emberek csak magukra gondolnak..

 

*


Hová megy ma éjjel az Uránváros?
Fizetésnap van és van kocsma számos
Számtalan presszó és vidám lányok
Zenekar játssza a legújabb számot
De a legjobb hely ma a bányászt várja
Az Olympia Szálló ragyogó bárja
Várja a bányászt s a pénztárcáját
Ki kéne próbálni az Olympia bárját

Nem sötét bánya az Olympia bárja
Ott minden nő csak a bányászt kívánja
Pezsgőben gyöngy van fényes pohárban
Príma dobos van az Olympia bárban
És príma lányok, fülükben ékszer
Ha egyszer eljössz, jössz még hetvenhétszer
S még hetvenhétszer, s még hetvenhétszer
Vagy itt maradsz mindig és többé nem mész el

Nagyon jól tudja az Uránváros
Hogy rövid az élet s a határidő záros
De egyetlen éjjel az Olympia bárban
Megkapok mindent mit az élettől vártam
Mert ott úgy érzed, sosincs záróra
És minden szép nő ugrik egy szóra
Mert itt ma minden a bányász várja
Pedig nem bánya az Olympia bárja

Nem sötét bánya az Olympia bárja
Ott minden nő csak a bányászt kívánja
Pezsgőben gyöngy van fényes pohárban
Príma dobos van az Olympia bárban
És príma lányok, fülükben ékszer
Ha egyszer eljössz, jössz még hetvenhétszer
S még hetvenhétszer, s még hetvenhétszer
Vagy itt maradsz mindig és többé nem mész el

https://www.youtube.com/watch?v=X6JPJrBdME8

 

*

 

A rosszul szerető és a hamis szerető

 

Te nem - feltétlenül és jól - szeretsz engem,

Te istenigazából nem - is - az én javamat akarod


Csak a felesleg, maradék időd „áldozod” rám

Csak a javamat akarod, és el is veszed

Csak abban dicsérsz, amiben te jobb vagy

Csak addig kellek, amíg jobbra nem cserélhetsz

Csak addig tartasz ki, amíg eltartalak

Csak addig vagy velem jóban, míg elv-társ vagyok

Csak akkor adsz tanácsot, ha mindig megfogadom

Csak akkor állsz ki mellettem, ha nem kockáztatsz

Csak akkor értékelsz, ha már elveszítettél

Csak akkor keresel, ha neked van rám szükséged

Csak akkor törődsz velem, ha kiérdemlem

Csak amíg tanítani tudlak, addig hallgatsz meg

Csak az fényemben akarsz sütkérezni

Csak azért ajándékozol, hogy lekötelezz

Csak azért figyelsz: felírd: mi van a rovásomon

Csak azért hívsz, mert nincs otthon ezermestered

Csak azért mondod meg az igazat, hogy lebunkózz

Csak azért ragaszkodsz hozzám: szebbnek tűnj

Csak azt akarod, hogy örökre a beteged legyek

Csak be akarsz szervezni gyülibe, hálózatba stb.

Csak egy részemre van szükséged, az egészre nem

Csak egy szadista vagy, aki talált egy mazochistát

Csak egy ürügy vagyok neked, hogy kimentődj

Csak el akarsz nekem adni eszmét vagy árut

Csak életfogytig magadhoz akarsz láncolni

Csak fejhető tehénnek/pumpolható baleknak látsz

Csak háttered vagyok, hogy villoghass

Csak hozzám köt téged a közös ellenségünk

Csak ideális partner vagyok áldozathozatalodhoz

Csak istenpótlék vagyok, akit „imádhatsz”

Csak itt-most kihasználod kiszolgáltatottságom

Csak jólneveltségből, tűkön ülve hallgatsz meg

Csak kapcarongynak előveszel a talonból

Csak kell egy mindenes cseléd, ugráltatható csicska

Csak kell valaki, akivel holtodig anyáskodhass

Csak kiélvezed, hogy én feltétlenül szeretlek

Csak kihasználod, hogy egy jótét lélek vagyok

Csak kísérleti alanyod vagyok

Csak kíváncsi vagy rá, hogy ki visel el téged

Csak közönség kell, aki díjazza szerepléseidet

Csak lakomámhoz, s nem betegágyamhoz tülekedsz

Csak lassan, kikérdezve és kioktatva segítesz ki

Csak magadon akarsz segíteni az én „segítésemmel”

Csak megkívántál, s ha ez kielégült: eldobsz

Csak négyszemközt dicsérsz, hátam mögött szidsz

Csak nem akarsz haragban lenni a szomszéddal

Csak rajtam akarod élezni az eszedet

Csak rajtam mint próbababával gyakorlatozol

Csak samesznak nevelsz, nehogy túltegyek rajtad

Csak szeretnél már magadnak gyereket szülni

Csak szükséged van egy jó munkaerőre

Csak szükséged van rám mártírkodó játszmáidhoz

Csak távolról csodálsz, ám közelről nem kedvelsz

Csak te tudhatod igazán, hogy mi a jó nekem

Csak tudod, hogy jóba kell lenni a főnökkel

Csak ugródeszkád vagyok, ahonnan dobbantasz

Csak úgy szeretsz, mint ragadozó a prédáját

Csak velem akarod bizonyítani a „Jóságodat”…

Csak velem akarod igazolni létezésed értelmét

Csak zongoracipelőnek tartasz, hogy brillírozhass

Stb. stb. stb.

 

*

 

Szesztestvériség

A kocsmában mindenki a barátod,

Mindenki a keblére ölel, pláne amíg fizetsz,

De melyikőjük lenne kezesed egy kölcsönnél,

Vagy ki jönne el közülük melletted tanúskodni,

Vagy ki fogadna be egy napra is, ha kilakoltatnak?

 

*

 

Genezis és érvényesség

Mindegy, hogy honnan tudod

- „istentől”, a tanár bácsitól, holt bölcstől -,

Az a lényegi kérdés, hogy igaz- e vagy sem,

Hogy tudod-e igazolni, bizonyítani!

(A tekintélyre hivatkozás nem érv…)

*

Tudni, érteni és élvezni

Mindent tud a humor történetéről,

Csak nem érti, s főleg nem élvezi a tréfát -

Elméletet alkotott az emberi humorról,

De képtelen hatásosan elmondani egy viccet…

 

*

 

Adottság és érdem

A zseni 1% tehetség, 99% szorgalom

(Edison)

Ha nincs meg a tehetség, hiábavaló a törekvés

(arab mondás)

 

*

 

Rend a lelke mindennek

Akkor van szabadság szülte rend,

ha minden/mindenki a helyén van -

mint ahogy most feleségem, aki jegykiadó automata,

és az ő férjeura, aki udvari segédmunkás, utcaseprő stb.

És ez nem talentumai elásása, de kamatoztatási feltétele…

 

*

 

Úristen, hol vagyok,
hát mikor váltottam menetjegyet,
hogy velem egy vonat robog...
Úristen, hol vagyok
Úristen miben vagyok?
Hát mikor szegődtem én ide,
Ahol csak félig vagyok!?
Fél, fél, félig vagyok
Itt nem is én vagyok.
Hisz helyettem is
valaki játssza csak azt,
hogy ez én vagyok.

https://www.youtube.com/watch?v=YwpoJ0s5TeU

 

*

 

Kincs

Ami ritka és egyedi, pótolhatatlan

Szemünk fénye – és a gyermek, mint a ~

 

*

 

Szem

Szemet szúr

Szembeszökő

Nem lát a szemétől

Majd kiveri a szemét

Szemtől szembe állni

Szemesnek áll a világ

Nem bántja a szemét a szemét

 

*

 

Szemle

Szemre vesz – szemre vételez – megszemlél

Szemügyre vesz – szemez – szempillantást vet rá

Szemlesütve – szemet hunyva – szembekötve

A szemét legelteti rajta – Mindent a szemnek, semmit…

 

*

 

Blaszfémia

Istenkáromlás, káromkodás.

"Az apáca örült,

hogy társnéjával együtt elmenekülhetett

e fúria (= őrjöngő nő) gőzköréből,

mely terhes volt a blaszfémiától (Jókai)

görög szó (tkp. "ártó beszéd"), választékos, régies.

 

*

 

Ötlet

Felötlik – megvizsgálom – megtartom/elvetem

Ideje van az ötletezésnek - brainsorming

(Ötletzuhatag, ötletzivatar, ötletvihar, ötletgyártás,

mely gyakran csoportos jelleget ölt)

 

*

 

A 100. éjszaka

A negyedik éjszakán
mentem utcák során,
tócsában fényes gyöngy,
zsebemben munkakönyv.

Az ötödik éjjelen
volt már albérletem,
főbérlőm férfi bár,
mégis fiúkkal jár.

A hatodik éjjelen
valami rossz helyen,
egy nőnek - nem is tudom -
volt egy ajánlatom.

Hárman jöttek nekem
azon az éjjelen,
orrcsontom eltörött
a múzeum mögött.

Egy hirdetés kéne egy ház falán,
jut nekem még jobb főbérlő talán,
egy hirdetés, csupán az kéne még,
s felhozhatnám Pestre Vetró Irént.

A tízedik éjszakát
nővel aludtam át,
a körmöm eltörött,
úgy szorítottam őt.

A huszadik éjszakán
egy ház bejáratán
- nem lehet tévedés -
ott volt a hirdetés.

Szemembe úgy akadt,
hogy untam a ráncokat
igazoltatás során
egy rendőr homlokán.

"Ez az, Vetró Irén"
mondtam magamban én,
"a századik éjszakát
már velem alszod át."

https://www.youtube.com/watch?v=TR4E34VtoWM&list=PL02F730B820C310BA

 

*

 

Tapintat

Miért baj az, ha egy kisgyerek igazat mond,

S a vonaton közli a szemben ülő nénivel, hogy csúnya?

 

*

 

Kegyes csalás

Amikor úgy ítélem meg,

Hogy a beteg gyógyulási esélyeit növeli,

Ha némileg bagatellizálom, hogy mi baja van

 

*

 

Hazugság

Amikor a saját érdekemben, a másik ellenében,

Szándékosan mondok vagy elhallgatok valami fontosat,

Aminek a tudatában ő egész másként ítélne, döntene stb.

 

*

 

Tüntető

Egy köpés

Egy menet

Egy távollét

Egy megjelenés

Egy transzparens

Egy jelkép-jelvény

Egy gesztus – egy fintor

 

*

 

Diliflepni

Nagy ára van annak a szólásszabadságnak,

Amit a falu bolondjává nyilvánításoddal érsz el:

Mondhatsz/tehetsz „bármit”, de nem lesz súlya…

 

*

 

Politikai pszichiátria

Ha a politikai ellenfelet bíróság elé állítják,

s akár koholt vádakkal köztörvényesként elítélik,

annak a büntetésnek egyszer vége van,

jöhet változás, elengedés, amnesztia stb.,

de bolonddá nyilvánítva egy életre ellehetetlenítenek…

 

*

 

Ha úgy érzem,

szent meggyőződésem,

ami naponta visszaigazolódik,

hogy Isten engem is kiválasztott,

hogy van küldetésem ezen a Földön,

akkor én nem vagyok normális?

(Az is bolond, aki poéta lesz Mo.-n?)

 

*

 

Paranoia

Jelenleg elsősorban

olyan téveszmék megnevezésére használják,

amelyekben az érintettet üldözi valaki.

A tipikus paranoid tévhitek közé tartozik,

amikor valaki úgy érzi, üldözik, megmérgezték,

valaki (általában egy híres ember) titokban szerelmes belé

(de Clerambault szindróma),

beteg vagy parazitái vannak, Isten kiválasztotta,

a gondolatait vagy a cselekedeteit távolról befolyásolják.

A hétköznapi életben gyakran használják a kifejezést

mindenféle túlzott félelemre,

például a posztjukért túlzottan aggódó politikusokra

vagy az összeesküvés-elméletek hívőire.

 

*

 

Prokrusztész ágy

Amikor a katonát szabják a ruhához

Amikor téged szabnak az adott méretű ágyhoz

Ha rövid vagy, nyújtanak, ha hosszú, lefaragnak

 

*

 

Mindig magasabbra

Felkelni – felemelkedni

Lábujjhegyre állni – nyújtózkodni

A társunk nyakába, vállára ülni/állni

Sámlira, székre vagy létrára állni

A fára felmászni – hegyre felmenni

A házat megemelni – emeleteket építeni

Bábel tornyot rakni – felhőkarcolót felhúzni

A levegőbe emelkedni – felrepülni, felszállni

 

*

 

Mi lehet a fejeden?

Haj – sapka – kalap – cilinder

Korona – babérkoszorú – bukósisak

Fejfedő – kipa – püspöksüveg – turbán

Kendő – csuklya – vaskalap – szalmakalap

 

*

 

Visszaható ige

Önvizsgálat – önbecsapás – önkielégítés

Önkizsákmányolás – önfeljelentés – önkínzás

Öngyilkosság – önleértékelés – önszuggerálás stb.

 

*

 

Fejszámoló-művész a cirkuszban

avagy a talentumok aprópénzre váltásának vétsége

 

*

 

A sas nem kapkod legyek után

 

*

Ady Endre

Fölszállott a páva

„Fölszállott a páva a vármegye-házra,
Sok szegény legénynek szabadulására.”

Kényes, büszke pávák, Nap-szédítő tollak,
Hírrel hirdessétek: másképpen lesz holnap.

Másképpen lesz holnap, másképpen lesz végre,
Új arcok, új szemek kacagnak az égre.

Új szelek nyögetik az ős, magyar fákat,
Várjuk már, várjuk az új magyar csodákat.

Vagy bolondok vagyunk s elveszünk egy szálig,
Vagy ez a mi hitünk valóságra válik.

Új lángok, új hitek, új kohók, új szentek,
Vagy vagytok, vagy ismét semmi ködbe mentek.

Vagy láng csap az ódon, vad vármegye-házra,
Vagy itt ül a lelkünk tovább leigázva.

Vagy lesz új értelmük a magyar igéknek,
Vagy marad régiben a bús, magyar élet.

„Fölszállott a páva a vármegye-házra,
Sok szegény legénynek szabadulására.”

LAST_UPDATED2
 
Egyszerű mondatok a létromlásról: K-Z PDF Nyomtatás E-mail
2014. június 09. hétfő, 10:23

pulp fiction

Bölcs-balga, boldog-boldogtalan ember

Életminőségünk őrzése, javítása és rontása

 

ABCD

 

NAPI ÉLETMINŐSÉG VIZSGÁLATOK – 21.

A készülő füzetek nyersanyaga-mellékterméke

 

Kábán – kábultan eltöltött évek - kóma

Kabátlopási ügybe keveredni

Kabátlopási ügybe keveredtem

Káin és Ábel

Káin és Ábel - testvérgyilkosság

Kákán is csomót kereső

Kakas – úr vagy a szemétdombon

Kakievés, pisiivás

Kakukktojást költesz ki

Kalácsot kérőnek tanácsot, kioktatást adni

Kamaszkori dacod nem tudod kinőni: úgy maradsz

Kaméleon – szélkakas – „pálforduló”

Kamikáze repülő és mini tengeralattjáró

Kánikula. Dögszag és romlott húsleves

Kannibalizmus -végszükség

Kapcarongy

Kapcarongy szerep

Kapcarongyként rángatlak elő, amikor bajban vagyok

Kapcarongynak, citromként használlak

Kapsz enni, de olyat, ami neked ehetetlen

Kapzsi és telhetetlen önkényúr talpnyalója

Karácsonyfatűz adja az ünnep melegét

Karanténben

Kard ki kard – véres kard

Karinthy: A független ember

Káromkodni és köpködni

Káromkodsz, köpködsz és fütyörészel…

Kárörvendők körgyűrűje

Kárpótlás nélkül elveszik: régi üzem, üzlet

Kártalanítás nélküli államosítás

Kártyavár (újra)építő

Kárvallottak, szégyent vallottak

Kasztráció, sterilizálás

Kasztrendszer

Katasztrófa

Katasztrófapolitika

Katasztrófasújtotta

Katasztrófasújtotta terület

Katonás vezényszavakra

Katonásan kell kérdezni-felelni

Kecske és káposzta

Kecskére bízza a káposztát

Kegyelmet kérsz, s feltételeket szabsz?

Kegyetlen gyerekcsúfolók

Kegyetlen gyerekek

Kegyetlen s pedofil lánykád tornaedzője

Kegyetlen világ

Kegyetlen, megalázó beavatás

Kegyetlen, mint egy angyal

Kegyetlenkedő őrök

Kegyúr-kényúr szeszélyeinek kiszolgáltatva

Kegyvesztés

Kegyvesztettség

Kéjgyilkosok szabadlábon

Kell a francnak a rohadt kapád!

Kell a francnak a rohadt kapád!

Kellemetlen meglepetés

Kellemetlenkedő

Kelleted, riszálod magad

Kelletlenség - kényszeredettség

Kémek, spiclik „barátkoznak” veled!

Kentaur – alul állat, felül ember

Kenyeres pajtásomtól megvont élet-étel

Kenyértörésre kerül a dolog

Kényeztetés - kegyetlenség,

Kényeztetéssel, vagy gonosz mostohaként rontalak

Kényszeredett társalgást folytatni

Kényszergyógykezelés

Kényszerházasság és tilos a válás

Kényszerlakhely – hatósági kilakoltatás

Kényszermosdatás és hajvágás

Kényszermunka – nem kell elszámolni vele

Kényszermunkatábor

Kényszerpálya - lélekölő munka

Kényszerpálya - pályatévesztés

Kényszersterilizálás

Kényszertáplálás

Képzelt beteg - rossz orvos

Képzelt és pánikbetegségek s a "valódiak",

Képzelt veszély miatt valódira nem figyel

Képzelt veszélytől fosol- s még be is következik

Kérdések nélkül rágják át magukat könyvhegyeken

Kerékbe tör – kettőbe tört pálya

Kereskedő, kalmár, kufár szellem hegemóniája

Keresztbe tesz, gátol, akadályoz, gáncsol

Keresztülhazudni magad az igazságig

Kertedből szemétlerakat és pöcegödör

Kerülhetetlen bajon jajgat, jajveszékel

Keserű pohár

Keserű szájízzel megverve

Későn tudod meg, hogy ki gyereked apja

Késve indul, sose éri utol magát

Készületlenül ér a hirtelen halál

Két bénából nem lesz egy ép lábú ember

Két kézzel versenyezni a géppel

Két kutya a hasadon-nyakadon: nem eresztenek napokig

Két lábon járó panaszkönyv

Két nyelven egymás mellé beszélő

Két szék között a pad alá esel

Kétbalkezes – Mekk mester

Kétballábas

Kétéltű - skizofrén

Kétéltű skizofrén

Kétkulacsos - kétszínű

Kétlakiság - kétnejűség

Ketrecben mutogatott falu bolondja

Kétségbeejtő-kilátástalan helyzet

Kétségbeesés

Kétségbeesés, krízisállapot,

Kettős látás

Kettős mérce - kettős nevelés

Kevés nyelvet ismersz, keveset érsz

Kevés, sok vagy ártó információk

Ki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli

Ki kardot ránt, kard által vész el

Ki kell vágni a gyümölcsfákat és a szőlőtöveket…

Ki mint él, úgy ítél

Ki mint él, úgy ítél: a rosszat tételezi fel

Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát

Ki nevet a végén

Ki van lehányva?

Ki van lehányva?

Kiállítanak koldulni, majd mindent elvesznek

Kialszik a pislákoló remény

Kibeszéled, amit tenni készülsz…

Kibírhatatlan kánikula és vízhiány, locsolási tilalom

Kibírhatatlan, csillapíthatatlan fogfájás

Kibírni éberen egy éjszakát – az álompor dacára, amikor majd leragad a szemed…

Kicsapongás

Kicsapongás, tivornya, görbe út

Kicseszések eltussolása

Kicsi rakás nagyot kíván

Kicsiben orvosság, nagyban méreg

Kicsit nem becsülő

Kiderül: a gyerek nem a tied

Kiégett

Kiégett segítő

Kiéheztetve – szomjaztatva - szorongatva

Kiengesztelhetetlenül

Kiérdemelni akarja, ami szerencse dolga

Kificamodás - ízlésficam

Kifigurázás, nevetségessé tétel

Kifigurázás, nevetségessé tétel

Kifogás kereső

Kiforgatják, elferdítik a szavaidat

Kiforgatnak a vagyonodból

Kifürkészik hálószobatitkaid, s azzal zsarolnak

Kigolyózva a kaszinóból

Kigyót melengető kebel

Kígyót melengetsz kebleiden

Kihányod a beled is - okádék

Kihasználom tudatlanságod vagy hiszékenységed

Kihasznált diákmunkás – átverés, levonások

Kiherélve, sterilizálva - kényszerabortusz

Kihez hasonlítod magad: örök frusztráció

Kihord, fájdalommal szül, de sose látja

Kihozza a helyzetből a maximumot!!!!

Kihúzod a gyufát

Kihúzzák a méregfogad – kiherélnek

Kihúzzák a méregfogadat

Kihűlni – lefagyni - megdermedni

Kikaparják a szemed

Kikapcsolhatatlan néprádió

Kiköszörülhetetlen csorbát szenved jó hírneved

Kiközösített, kirekesztett kisgyerek

Kiközösítve - kiátkozva

Kiközösítve, kirekesztve

Kilakoltatva - földönfutás

Kilesem és kiteregetem családi szennyesed

Kilöknek a családi fészekből és sorsodra hagynak

Kilöknek a robogó vonatból

Kimaradsz, kiszorulsz, kizáródsz

Kimaradt gondataln gyerekkor

Kíméletlenség – könyörtelenség – kegyetlenség

Kimerültség, végkimerültség

Kínai használati utasítás

Kincstári optimizmus,

Kinézem a szádból az ételt

Kinézik a szádból az ételt

Kinézik a szájából az ételmaradékot is

Kínhalál

Kínjában érett paradicsom

Kínjában érett paradicsom az étked

Kínos családi szcéna

Kínos élethelyzetek

Kínos magyarázkodás: izzadtságszag

Kínpadon akármit bevall vagy megtagad

Kínvallatás - kínhalál

Kínzás és megalázás

Kínzás és önkínzás

Kínzó bizonyossággal érezni a kudarcot

Kínzó emlékek felidézése – terápia nélkül

Kiöntenek a lukadból mint egy ürgét

Kipellengérezés

Kipreparálva

Kipróbáltad: inkább koldus mint királyfi!

Királynői allűrök - sztárallűrök

Királyok civakodnak, népek háborúznak

Kirekesztés - kiátkozás

Kis házikód körbeépítik toronyépületekkel

Kis jégkorszak - egy évszak

Kisajátítják a kis kerted, házad – nuku kárpótlás

Kisebbik rosszat nem választó

Kisegítő osztályba raknak, akiket már leírtak és ti is lehúzzátok egymást

Kisemmizett elvált férjek és apák

Kísérleteznek veled- újra próbára téve

Kísérleti alany

Kísérleti patkány

Kísértetkastély a Kárpátokban

Kísértetkastélyban lakó

Kisistenként a saját képemre formálnálak

Kiskorú veszélyeztetése miatt feljelentve

Kiskorúak börtöne - kivégzése

Kislányod a megrontásával vádol

Kisujjaddal lemosni az egész testedet

Kiszámíthatatlan időjárás – nem tudod, hogy öltözz

Kiszámíthatatlanság - tervezhetetlenség

Kiszáradás vagy vizesedés

Kiszolgáltatott öreg elmebeteg