Payday Loans

Keresés

A Rossz kis- és nagyszótára
pandora.jpg

Itt egyelőre még "csak" szép lassan, de biztosan
gyűjtögetem a lehetséges, amúgy magukban is beszédes címszavakat -
ha "neadjisten" feltölttött tartalmuk is van, arra majd külön
"*" jel is utalni fog

Egyszerű és összetett szavak, állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások,melyekkel sokszor átvitt értelemben, metaforikusan stb. leírjuk és/vagy fel is fedezzük a Gonosz Szellem nyílt/rejtett természetét-működését az emberi lélekben/társadalomban

Maga a szócikk lehet majd meghatározás, rövidebb gondolatmenet, esszé, vagy példabeszéd, mese, novella stb.

attól függően, hogy esetlegesen nekem itt és most mi áll rendelkezésemre, vagy hogy milyen súlya van az adott címszó által lefedni kívánt életjelenség körének...

A szócikkek alkotta fogalomtár amúgyis a lajstromozás ill. a szabad ötletek jegyzéke kiegészítéseként pótolná azok egyik fő hiányosságát: súlyozna...

x-ray-crowd

1 A MAGÁNYOS TÖMEGEMBER
2 ABORTUSZ ÉS ~ SZINDRÓMA
3 ÁBRÁNOZÓK, FANTASZTÁK - FÖLDHÖZRAGADTAK
4 ABSZURDISZTÁN
5 ÁLALTERNATÍVÁK RABSÁGÁBAN
6 ALKALOM MULASZTÁS
7 APARTHEID - NEGATÍV DISZKRIMINÁCIÓ
8 ÁRVAHÁZ - JAVÍTÓ/NEVELŐ INTÉZET
9 ASZÁLY - ÖZÖNVÍZ
10 ÁTKOZOTT FÉLTÉKENYSÉG
11 AZ EMBERI MÉLTÓSÁG SÉRELME
12 BÁBEL TORNYA
13 BECSÜLETVESZTÉS
14 BŰNTUDAT - LELKIISMERETFURDALÁS
15 CINIZMUS ÉS RAJONGÁS
16 CSALÁDI HIDEGHÁBORÚ
17 DEPRESSZIÓ ÉS MÁNIA
18 DESTRUKTÍV RIVALIZÁLÁS
19 ÉLETMŰVÉSZKEDÉS
20 ELSÖTÉTÍTÉS - NAPFOGYATKOZÁS
21 ÉRDEKVÉDTELENSÉG
22 FELELŐSSÉG HÁRÍTÁS - BŰNBAK
23 FÉRFIA NŐK - NŐIES FÉRFIAK - HERMAFRODITÁK
24 GENOCIDIUM - POLITIKAI NÉPIRTÁS
25 GICCS - ÍZLÉSFICAM
26 GULÁG - HALÁLTÁBOR
27 GYERMEK: ÁLDÁS HELYETT ÁTOK
28 HÁZASPÁRBAJOK
29 HIÁNYGAZDASÁG - JEGYRENDSZER
30 HONTALAN - TÖRVÉNYENKÍVÜLI
31 HULLAGYALÁZÁS - TEMETETLEN HOLTAK
32 IGAZSÁGTALANSÁG SZOLGÁLTATÁS
33 INFANTILISEK - MAMAHOTEL
34 INTÉZMÉNYES ROSSZHISZEMŰSÉG
35 ISTENTELENSÉG, ISTENTAGADÁS - PSZEUDO VALLÁSOK
36 JANICSÁR-KOLLABORÁNS ELIT
37 JÁTÉKHIÁNY - JÁTÉKTILALOM
38 KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS
39 KÉPMUTATÁS, HIPOKRÍZIS
40 KÉPZELT ÉS PÁNIKBETEGEK
41 KÍNVALLATÁS - KÍNHALÁL
42 KONTRASZELEKCIÓ
43 KÓROS ÉS KÁROS TITKOLÓZÁS/NAGYDOBRA VERÉS
44 KUKKOLÓ, KIBIC, STATISZTA
45 LANGYOS HÍVŐK - FANATIKUS SZEKTÁK
46 MAJOMORSZÁG
47 MERITOKRATIZMUS
48 MESTERSÉGES MUNKAMEGOSZTÁS
49 MESTERSÉGES, MESTERKÉLT, MŰVI
50 MONOPÓLIUMOK ÉS PRIVILÉGIUMOK
51 MOSTOHAANYA - ÁRVAHÁZ
52 MOTOZÁS, HÁZKUTATÁS - LETARTÓZTATÁS
53 MUNKAALKOHOLIZMUS
54 NOMINALIZMUS - ÁTKERESZTELÉS, RÁOLVASÁS
55 NYILVÁNOSSÁGBA VETVE - MAGÁNZÁRKA
56 ÖKÖLJOG - ÖNBÍRÁSKODÁS
57 ÖNSORSRONTÁS - ÖNGYILKOSSÁG
58 ÖRDÖGI KÖRÖKBEN
59 ÖRÖK HÁBORÚ - IDEIGLENES FEGYVERSZÜNET
60 OTTHONTALANSÁG - IDEGENBEN
61 PATERNALIZMUS - KISKORÚSÍTÁS
62 PERMANENS SZÜKSÉGÁLLAPOT
63 RABLÓGAZDÁLKODÁS
64 RESTSÉG, MUNKAISZONY
65 ROSSZUL TUDÁS - HIÁNYZÓ, FELESLEGES VAGY KÁROS
66 SÁRGA IRIGYSÉG - ROSSZ MÁJ
67 SÓTLAN-BORSTALAN ÉTEL ÉS ÉLET
68 SPICLIK, BESÚGÓK, KÉMEK PARADICSOMA
69 SZABAD RABLÁS - ÁLLAMOSÍTÁS
70 SZADIZMUS - MAZOCHIZMUS
71 SZÉLSŐSÉGEK - POLARIZÁLT TÁRSADALOM
72 SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK - KÓROS FÜGGŐSÉGEK
73 SZEXUÁLIS NYOMOR
74 SZEXUÁLIS PERVERZIÓK, ABERRÁCIÓK
75 SZIRÉNHANG - SZIRÉNSZIGET
76 SZORONGÁS, FÉLELEM - FÓBIA
77 TÁJÉKOZATLANSÁG - DEZINFORMÁLTSÁG
78 TERMÉSZETI KATASZTRÓFA
79 TESTI, LELKI ÉS SZELLEMI FOGYATÉK
80 TÖMEGPROPAGANDA - AGITÁCIÓ
81 TŰZVÉSZ - JÉGKORSZAK
82 ÜLDÖZÉS ÉS MENEKÜLÉS
83 ÜLDÖZÖTT - MENEKÜLT
84 UNALOM, DÖGUNALOM
85 UTÁNZAT, HASONMÁS - EPIGON
86 VANITATUM VANITAS
87 VÉRBOSSZÚ - LEX TALIO
88 ZSARNOKSÁG - ZSAROLHATÓSÁG