Payday Loans

Keresés

Zsidókérdések Magyarországon

magyar zsidk isidor_kaufmann

 

LÖWY ÁRPÁD

A MAGYAR NEMZET JÖVŐJE

 

Mottó:

 

(Egy dunántúli kalendáriumból.)

Tiszántúl, Dunántúl, mind a négy gránicig,

Kilenc felekezet adósságra iszik:

S mikor elúsztatta az apai jussát,

A józan zsidónak szídja a Krisztusát.

- * -

Ki jövőbe látni tud:

S ahhoz nem is oly sok kell,

Tisztában lehet már ma is

A főbb eseményekkel.

 

Nyissuk csak a szemünket ki,

Mik voltunk ötven éve?

Rabláncra vert provincia,

Letörve, összetépve.

 

Úr és paraszt volt a magyar,

És gőgös mind a kettő,

Hős volt, ha kell, de nem tudta,

Hogy mi a kétszerkettő.

 

S eljött a próza korszaka:

Mit a vasút hozott meg,

De nem kellett a pudli, s rőf,

Hős, dicső nemzetünknek.

 

Ne adj' Isten! - azt képzeltük,

Hogy megalázó volna,

Ha Zoltán, Géza, "Urffy" a

Boltban vásznakat pakolna.

 

Szegény mamának a szíve

Megtört volna búvába':

Hogy fiacskája "Eminens"

Egy "Ipariskolába" (!)

 

Aztán jött egy kevésbé hős,

De élelmes faj árja,

S a jelszó: "Mi van eladó?"

Az egész Hont bejárja.

 

Ötven esztendő telt el és

Arra ébredtünk szépen,

Hogy a lenézett, rongy zsidó

Boldogul mindenképpen.

 

S ha mint zsidó nem boldogul,

A keresztvíznek áll ki,

S ötven krajcárért Széchenyi

Lehet ma már akárki.

 

Maholnap Kohn-ivadék lesz

Magyar miniszterelnök,

S x-lábú snájdig őrnagyért

Rajonganak a delnők.

 

Zsidó fiú kispapnak áll

(Ősei bóvlit mértek):

S idők múltán Goldstein-utód

Az esztergomi érsek!

 

Bank, színpad és redakció

Ővelük van már telve:

S kilökni az utolsó gójt,

Ez mindnyájuknak elve.

 

S mi deklamálunk, hősködünk,

S iszunk a Honhazáért,

S nem látjuk, hogy a sok beszéd:

Kutya veres faszát ér...

 


Azt nehéz lenne vitatni,
hogy a kiválasztott nép döntő szerepet játszott a történelem alakulásában,
a mi hazánkéban meg kiváltképpen, pláne a kiegyezés óta,
amikortól létszáma is nagyságrenddel nőtt a kapitalizálódó Monarchiában.

De ennél nyilván fontosabb a minőség, a fajsúly -
egy társadalom életében a stratégiai pozícióik betöltése:
a kereskedelem, a pénzügyek, a nagyvállalkozások,
az orvosi, jogászi-ügyvédi, s - később - egyházi stb. pályák,
a nevelés-oktatás, a tudomány, a művészet, az újságírás,
a sajtó, a könyvkiadás, a filmgyártás, a rádió, a tévé stb. területei,
majd 1918/19-ben, illtve 45 után a politika(i rendőrség) kulcshelyei.


Ha csak az elmúlt 150 év "zsidó megszállása" főbb trendjeit nézzük,
ismét bőven van okunk a nem túl távoli nemzethalál vizionálására.
Mi jelzi a honi uzsoracivilizáció, kommunizmus/vadkapitalizmus idejét?
Istentelenség, hazátlanság, család- és életellenesség, elfajzás.
Tömeges kivándorlás, elképesztő országcsonkulás, agyelszívás,
a népességfogyás, az elszegényedés, a testi-lelki lebetegedés,
a múlt - jó - hagyományainak törlése, a tömeges elhülyülés,
az életszínvonal/életminőség folyamatos romlása stb.


Ezért azok az emberek, körök, társadalmi csoportok jobban felelnek,
akik a nagy politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális döntéseket hozták,
és hozzák a mai napig, akiknek kiemelten jó az érdekérvényesítése.
Nem az a baj, hogy többségükben zsidók voltak,
hanem az, hogy egy ördöginek nevezhető programot hajktottak végre,
s közben átprogramozták a balek birkák agyát,
akik amúgy szintén nem vétlenek a nagy romlásban...
(és akik között nagyon sok - kis - zsidó ember lehetet/volt!)


A ragadozó, az élősködő, illetve a préda stb. szerepek
csak az állatvilágban eleve elrendeltek, fajhoz kötöttek -
ahogy a Biblia, ami nekünk a nem manipulált evengélium, tanítja:
nelünk szellemiségekkel, s nem hús-vér emberekkel van "csatánk".
(Persze az Ótestamentum sokfelől gyűjtött "vendégszövegeiben" is
sok egyetemes érték, építő igazság, lélekemelő bölcs történet van,
hisz pl. József "keresztényien" bánt az őt eláruló testvéreivel,
csak éppen az őt befogadó egyipomiak nyakára ültette őket,
s Jehova szellemében az egyiptomi köznépet adósrabszolgásította...)


De az a csiki-csuki nem megy,
hogy mindig csak akkor zsidó valaki, ha áldozat,
ha meg lebukott elkövető, akkor csak egy - magyar - ember,
akinek zsidóságát firtatni durva és aljas antiszemitizmus,
amiért - lassan? - már börtönbe is csukhatják a "rágalmazót"...


Az antiszemitázás
- értsd: zsidó embert gyűlölni, bántani a zsidósága miatt/ürügyén -,
az éppen akkora bűn, mint alaptalanul valakit ezzel gyanúsítani...
Ezt én a humoralista Sándor Györgytől hallottam úgy 1990 körül,
aki tervezte Csengey Dénessel a nyílt zsidó-keresztény párbeszédet
(ami Cs.D. halála/öngyilkossága/meggyilkolása miatt elmaradt,
s lényegében azóta is várat magára,
helyette csend, elhallgatás, vagy önigazolás, vádaskodás, hidegháború van )


Én azért is nyitottam a "zsidókérdésnek" ekkora teret a honlapomon,
mert annyira hiányolom erről a tiszta beszédet, pláne a párbeszédet.
A terep elaknásított, a kérdés nehéz és kényes,
és nem csak emberi tisztességével, szakmai hitelével
- és sajnos állásával, sőt megélhetésével is - "játszik" a hozzászóló,
de akár még szabadságát, büntetlen előéletét is elveszítheti...

Amikor
antikommunista szellemű
szabadsajtót adtam ki szamizdatban,
akkor ez utóbbi veszély komolyan egyre kevésbé fenyegetett,
igaz, akkor még fel sem fogtam, hogy alapjában rossz ügyet szolgálok,
hisz a nyugati típusú kapitalizmus és demokrácia szállását rendeztük be,
ami ugyanannak a rossz világszellemnek és szervezkedésnek a terméke.
(A harmadik utas megoldásokkal csak kacérkodtunk,
és a Szent Korona nekem ugyan nem volt micisapka,
de a királyságot azért muzeális dolognak tartottam...)

Szellemi embernek
be kell töltenie küldetését,
gyakorolnia kell szent hivatását
akkor is, ha ünneplik,
akkor is, ha ütik-vágják
ugyanazért ugyanazok...

Ezek a fenti kérdéskörök tényleg húsbavágóak,
és nemcsak a magyarság, de a világ jövője is azon múlhat,
hogy tisztesen, komolyan, de félelem és megalkuvás nélkül
akarunk, tudunk és merünk e rájuk itt és most válaszolni.

Szerencsére
a magyar szellemi elitből is nem egy van már,
aki - legalább neten elérhető nyilvánossággal - beszél ezekről,
igaz - sajnos - még nem párbeszél, inkább csak monologizál,
vagy hasonló gondolkodású társsal cserél eszmét.
Gondolok itt Bogár László, Tóth Ferenc, Pap Gábor,
Szántai Lajos, Bakay Kornél, Géczy Gábor, Tompó László,
Balczó András, Siklósi András stb. előadásaira...

E bevezető nagyon hosszúra nyúlt,
tekintsük egyelőre nyersfogalmazványnak,
am sok helyen pontosításra, kiegészítésre stb. szorul -
de arra alkalmanak tartom, hogy értelmes vita indulhasson.

Ezzel nem lehet várni, ha olyan időket élünk,
amikor egy elit középiskola irodalomtanára leantiszemitáz,
mert (!) én - sokat!? - foglalkozok az ún. zsidókérdéssel,
ami igazából nincs is. Hisz csak ilyen, meg olyan ember van...
(Ugyanakkor az egyetlen - zsidó apától származó - gyeremeke elmenekült,
mert minálunk szerint üldözik, vagy nemsokára üldüzni fogják a zsidókat)


szerkesztés alatt!

   Tételek # 
1 Tompó László: Bangha Béla
2 A numerus clausus és a magyar katolikus sajtó 1919–1920
3 Ébredés Purim után
4 Hitler, a zsidóság megmentője
5 A zsidó önkritika hiánya
6 Zsidókérdés napjainkban
7 Zsidó reformkor - a magyarországiból magyar zsidóvá válás története
8 MTDA - Zsidókérdés
9 Nem fantomnép
10 Magyar zsidó asszimiláció
11 Zombilét: zsidónak lenni otthon
12 Kapedli és kokárda
13 Jávor és az erger-bergerezés
14 Koszorús Ferenc, a zsidómentő
15 A tiszaeszlári vérvád - Egy filmes verzió, 1981.
16 Trianon versus Holokauszt?
17 Magyar-zsidó viszony a XX. századi Erdélyben
18 Móricz a zsidó újságírókról
19 A tiszaeszlári per a magyar irodalomban
20 Örök pörök: Solymosi Eszter
21 Márai az antiszemita, Márai az antiantiszemita
22 Magyarság és zsidóság
23 Zsidó utcaseprők!?
24 Zsidókérdés Magyarországon 1944 után
25 A zsidóság tragédiája és mi
26 Embermentés a vészkorszakban
27 A zsidóság Közép- és Kelet-Európában
28 Mikszáth zsidó-figurái
29 Szálasi és a magyar zsidók
30 Zsidó? Keresztény? Zsidó-keresztény? Magyar? Izraeli?
31 Zsidók keresztény álarcban
32 Egy pszichiáter útja a zsidósághoz
33 Kohnból Kovács
34 Kertész Imre digitalizált művei
35 A zsidó szellem hanyatlása
36 A nem cionista zsidóság
37 Magyar zsidó kabaré
38 Zsidók Kárpátalján
39 A magyarországi zsidók a számok tükrében
40 - Csönd, te zsidógyűlölő!
41 Zsidó - származású - professzorok
42 Felvidék 1938-45
43 A NEMZETKÖZI ZSIDÓ
44 Első zsidótörvény
45 Parasztok és zsidók
46 A liberálissá vedlett Kosáry
47 Zsidókatolikus hallelujah...
48 Révész Sándor: A zsidó zongora
49 Szerzetes tanár kontra zsidó újságíró egy ifjú lelki üdvéért
50 Az antiszemitizmus, az anticionizmus és az Izrael ellenesség
51 Kossuth és a zsidó emancipáció
52 Jászi Oszkár és a zsidókérdés
53 „Keresztény-Zsidó Társaság”?
54 Az eltitkolt kép: Munkácsy Mihály – Zsidó vérgyilkosság (1883
55 Értelmiségi antiszemitizmus
56 Miért nincs magyar-zsidó megbékélés?
57 Ismerjük őket?
58 Standeisky Éva: Antiszemitizmus
59 A magyar fajvédelem úttörői
60 Kiss Sándor: Fajunk védelméről
61 Én zsidó vagyok?
62 Zsidó bocsánatkérés
63 Zsidó Habsburgok
64 Magyarországi antiszemitizmus
65 Antiszemita Horthy-korszak?
66 A „zsidó-kereszténység”
67 A Felvidék és a zsidóság
68 A zsidók rémuralma Magyarországon
69 Lefitymálva
70 A zsidó tanács árulása
71 Az antiszemitizmus atyja
72 Zsidó sportegyesület
73 Tiszaeszlár és korrobori ma
74 Van-e magyar zsidó képzőművészet?
75 TISZAESZLÁR
76 Élősködő uzsorás anno
77 Őrségváltás - Hegedűs listája
78 Zsidóság - tradicionalitás és modernitás
79 A domináló zsidó szellem
80 ZSIDÓ VAGY?
81 Magyar - zsidó . ávósok
82 Zsidó kommunisták
83 Miért hullott zsidó karokba Ady Endre?
84 Miért hullott zsidó karokba Ady Endre?
85 Magyar zsidó polgári családregény
86 Einstand
87 Hatvany Lajos "zsidókérdése"
88 A pesti zsidónegyed
89 Zsidó zsarnokság
90 Volt egyszer volt egy kis zsidó
91 Dr. Fejér Lajos: Zsidóság
92 Miért nem bírok zsidó lenni
93 Cionista Világkongresszus
94 Cionizmus és a világháborúk
95 Cionizmus és a világháborúk
96 Zsidók Budapesten
97 Az erdélyi zsidók tragédiája
98 A zsidó diktatúra
99 A zsidó világszövetség veszedelme az emberiségre
100 Aposztázia és kitérés a zsidóságból
101 A magyar-zsidó asszimiláció regénye
102 Zsidó önkritika?
103 Madarat tolláról, "zsidót", cigányt, magyart istenéről
104 Zsidó bűn és bánat
105 Urak és zsidók fekete bojtára
106 Zsidókérdés és uzsora
107 Cigányok, zsidók - mit mondasz a gyereknek?
108 Zsidó-emancipáció
109 Dövényi Nagy Lajos
110 ZSIDÓ ANEKDOTÁK
111 A magyarság és a zsidó pénzhatalom
112 Zsidó kabaré
113 A magyarság és a - zsidó - bankárok
114 Haynau, a zsidó fattyú
115 A pénz és a bosszú szelleme
116 Babits zsidó ábrázolása
117 A MAGYAR KASSZANDRA
118 A HATODIK KOPORSÓ
119 Keresztény és zsidó uzsorások Magyarországon anno
120 A magyar-zsidó együttélés
121 A Zsidó És Az Úristen
122 Kivilágos kivirradtig
123 Zsidók, keresztények és a pénz
124 "Zsidó" vagy keresztény Európa?
125 Az antiszemitizmus kétélű fegyvere
126 Zsidó emancipáció Mo. XIX-XX.
127 Jósika Miklós: Eszther (regény)
128 Szabó Dezső és a magyar zsidóság
129 Erdélyi magyar zsidóság
130 AZ ÖRÖK ZSIDÓ
131 Kopátsy Sándor: A magyar marslakók titka
132 A megsemmisítés és az antiszemitizmus...
133 Vári György: A Reménység gyermekei
134 Petri György:Apokrif
135 Vitray Tamás: Kiképzés.(HK)
136 A napfény íze, 1999-2011.
137 Bitó László: A névtelen evangéliuma
138 A szociális politika nélkülI antiszemitizmus, kereszténykedés és magyarkodás - Szabó Dezső
139 Jogok nélkül – A zsidó lét Magyarországon, 1920-1944.
140 A magyar zsidó családregény
141 Pogromok és rendszerváltások
142 Louis Braham - "A fasiszta népirtás magyarországi szakértője"
143 Antiszemitizmus - antiszemitapárt
144 Zsidó-keresztény székelyek
145 ANTISZEMITA KÁTÉ, 1884. - III.rész
146 ANTISZEMITA-KÁTÉ, 1884. - II.rész
147 ANTISZEMITA-KÁTÉ, 1884. - I. rész
148 Regény a magyar zsidókról, 1846.
149 Zsidókérdés - az mtd@ archívuma
150 Magyarországi zsidó irodalom
151 Petíció a magyar zsidósághoz, 1946.
152 Az uzsora és a zsidóság
153 A Tóra és/vagy a Talmud népe
154 Rosenberg: Zsidó dilemmák - 1995.
155 Hitvédelem, hazaszeretet, zsidóság
156 Antiszemitizmus - sulinet 2011.
157 TGM: Zsidók, konzervatívok, próféták
158 Balczó András: Mo. zsidó gyarmat
159 Uzsora, irgalom, szerelem, igazság
160 Szilárd Klára festőművész - Záróra
161 Meleg ortodox zsidók
162 Zsidó nők a rituális fürdőben
163 Dzsentrik kontra zsidók a pénzöntő pályákon...
164 Üveges Jancsi - zsidóábrázolás 1845.
165 Marx Károly: A zsidókérdéshez (1843)
166 Eötvös József: A zsidók emancipációja
167 Esterházy János: zsidómentő antiszemita?
168 „A dísz-zsidónál rosszabb szerepet nehéz elképzelni” - Ranschburg Jenő
169 Magyar zsidó színház 1944.
170 Erdélyi magyar zsidó sors
171 A holokauszt krónikája (1933-44)
172 Az antiszemitizmus és a fajkérdés - történelmi materialista közelítés
173 A zsidóság térfoglalása Magyarországon
174 Bartha Miklós: Kazárföldön
175 Dr. Fejér Lajos: Zsidóság
176 Dövényi Nagy Lajos: Tarnopolból indult
177 Magyar zsidó-keresztény együttélés
178 A magyarországi zsidók története
179 A zsidóság Magyarországon
180 Antiszemitizmus, zsidókérdés a két világháború közti Magyarországon.
181 Marschalkó Lajos "Országhódítók" I.
182 A Fideszes zsidó, a nemzeti érzés nélküli anya és a mediáció
183 Holokausztok és mai vitathatóságok - Perge Ottó kontra Karsai László
184 "Budapest az európai antiszemitizmus fővárosa” - Spiegel/Konrád György
185 A titkos kapcsolat – Bosnyák Zoltán az ÁVH fogságában
186 Konrád György: Zsidó-magyar számvetés
187 Akit nem avattak Boldoggá: Bernovits Vilma hitoktató
188 A muzsika és a zsidókérdés
189 Ki volt Wagner? - Egy művész vallása
190 KONZERVATIVIZMUS ÉS ZSIDÓSÁG
191 Bosnyák Zoltán: Istóczy Győző élete és küzdelmei
192 Bosnyák Zoltán: Szembe Judeával!
193 Hannah Arendtről, a gonosztevőről és a gonoszról - Heller Ágnes elmélkedései
194 Hannah Arendt: A vádlott (Eichmann)
195 Bosnyák Zoltán élete és titokzatos halála
196 Ungváry Krisztián: Értelmiség és antiszemita közbeszéd
197 “A cionizmus ellentétes a zsidósággal”
198 Erdély Miklós: Verzió, 1979
199 Kászonyi Dániel: Solymosi Eszter, a tiszaeszlári véráldozat.
200 Provokátorok és/vagy kirekesztők - II. Mocsárba rántották a magyarság lelkét
201 Provokátorok és/vagy kirekesztők I. - Solymosi Eszter, mint nemzeti hős?
202 A protestáns antiszemitizmus gyökerei
203 Róbert Péter: Egyenlő jog a hősi halálra
204 Róbert Péter: Egyenlő jog a hősi halálra
205 A világhírű tiszaeszlári bűnper 1882-83
206 A világhírű tiszaeszlári bűnper 1882-83
207 Bary József: A tiszaeszlári bűnper
208 Bary József: A tiszaeszlári bűnper
209 Bary József: A tiszaeszlári bűnper
210 Létezik-e zsidó psziché?
211 Borbély Szilárd: A csoda
212 Sanders Iván: A zsidótól idegen a játék?
213 Sanders Iván: A zsidótól idegen a játék?
214 Várj reám... - Töredékek Popper Péterről és abszurd barátságunkról
215 Antiszemitizmus Magyarországon
216 Félelem és reszketés a Filozófiai Intézetben
217 Valljanak végre színt!
218 Tova Mayer, 56-os szabadságharcos
219 Prohászka Ottokár ellenségei
220 Bangha Béla: A zsidókérdés
221 Zsidótlanítás a magyar zsidó irodalomban
222 Mikszáth Kálmán: A SZEGEDI ZSIDÓK
223 Történelemhamisítás és a zsidó önkritika hiánya
224 Raffai Ernő: Szabadkőművesség és Trianon
225 Raffai Ernő: Szabadkőművesek Trianon előtt
226 Francis Dorff: A rabbi ajándéka
227 Numerus clausus
228 NETEN KERINGŐ-BOLYGÓ ZSIDÓ VICCEK - I.RÉSZ
229 Balogh Judit NÉHÁNY GONDOLAT BARLAY Ö. SZABOLCS PROHÁSZKÁRÓL ÍROTT KÖNYVE KAPCSÁN
230 „Zsidónak lenni ténykérdés” - Interjú Kis Jánossal
231 Konferencia az antiszemitizmusról
232 Konferencia az antiszemitizmusról
233 Ungvári Tamás: Elmaradt találkozás - Freud és Herzl
234 Ungvári Tamás: Hétköznapi és tudatos antiszemitizmus
235 Miért nem kellett Herzl a magyar zsidóknak?
236 Zsidók és magyarok
237 Vörös Kati: Judapesti Buleváron
238 Cion bölcsei - Wikipédia
239 Dobszay Károly: Cion bölcsei és egyéb furcsaságok
240 CION BÖLCSEINEK JEGYZŐKÖNYVEI
241 Szilágyi Ákos ÚJABB LAPOK A SZITTYA-SZÓTYÁRBÓL
242 Szilágyi Ákos SZITTYA-SZÓTYÁR
243 Zsidó betelepítés Magyarországra
244 A pesti zsidónegyed közösségi élete
245 ZSIDÓK, KERESZTELKEDJETEK KI!
246 Csoóri Sándor zsidókérdései
247 Korszakváltás és a zsidókérdés
248 Kosztolányi Dezső "ZSIDÓ KÖZTÁRSASÁG"
249 Értelmiségi antiszemitizmus a Kádár-korszakban
250 Szekfű Gyula Három nemzedék
251 Egy „ismeretlen” a magyar vészkorszak nyitányáról: Szilágyi Ernő memoárja
252 Tiborc panasza a zsidókra (is)
253 Az antiszemitizmus jutalma: Tormay Cécile és a Horthy korszak
254 Az antiszemitizmus jutalma: Tormay Cécile és a Horthy korszak
255 Kolosváry-Borcsa Mihály
256 Kolosváry-Borcsa Mihály: A zsidókérdés magyarországi irodalma
257 Prohászka Ottokár: Zsidókérdés Magyarországon
258 Prohászka Ottokár: Zsidókérdés Magyarországon
259 A zsidókérdés magyarországi irodalma III. rész
260 A zsidókérdés magyarországi irodalma IV. rész
261 A zsidókérdés magyarországi irodalma II. rész
262 A zsidókérdés magyarországi irodalma I. rész
263 A tiszaeszlári per két megítélése: Wikipédia kontra Metapédia
264 A tiszaeszlári per két megítélése: Wikipédia kontra Metapédia
265 „A költő vátesz szerepe egyszerre zsidó és kelet-európai hagyomány”
266 A zsidó népirtásról
267 Róbert Bácsi, a szélhámos
268 Szilágyi György: A tolsztojánus Feinsilber
269 A keresztény-zsidó párbeszédről
270 Negyvennyolc zsidósága, a zsidóság negyvennyolca
271 A zsidók a szabadságharcban
272 A holokauszt utolsó fejezete
273 Magyarok, zsidók - magyar zsidók: február. 8.
274 Kabarématiné - KABOS LÁSZLÓ
275 A MAGYAR ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE
276 Gergely Jenő: Az izraelita felekezet és a zsidókérdés Magyarországon
277 Helmeczi István: A ZSIDÓKÉRDÉS
278 Ahasvérus és Shylock
279 Ahasvérus és Shylock
280 Zsidó lélek?
281 Időszerű elmélkedés Pelle János: Az utolsó vérvádak című könyvéről
282 A törzsi háború természetrajza a rendszerváltás Magyarországán
283 Bangha Béla Magyarország ujjáépítése és a kereszténység
284 NAGY ENDRE
285 F. M. Dosztojevszkij: A ZSIDÓKÉRDÉS
286 Magyar zsidó históriák
287 ZSIDÓ VICCEK
288 ZSIDÓ VICCEK
289 Költők a - magyar - zsidó szellemről, lélekről
290 Bernstein Béla: 1848 és a magyar zsidók
291 HAHN ISTVÁN: ZSIDÓ ÜNNEPEK ÉS NÉPSZOKÁSOK
292 EÖTVÖS JÓZSEF: A ZSIDÓK EMANCIPÁCIÓJA
293 BIBÓ ISTVÁN: ZSIDÓKÉRDÉS MAGYARORSZÁGON 1944 UTÁN
294 Kikeresztelkedés I.
295 Kikeresztelkedés I.
296 A bennünk élő zsidó
297 A bennünk élő zsidó