Payday Loans

Keresés

A legújabb

A boldog élet bölcselete és poézise
ablak olvas erotika

Rudyard Kipling: Ha...

 

Ha nem veszted fejed, mikor zavar van,

s fejvesztve téged gáncsol vak, süket,

ha kétkednek benned, s bízol magadban,

de érted az ő kétkedésüket,

ha várni tudsz és várni sose fáradsz,

és hazugok között se hazug a szád,

ha gyűlölnek, s gyűlöltségtől nem áradsz,

s mégsem papolsz, mint bölcs-kegyes galád,

 

ha álmodol - s nem zsarnokod az álmod,

gondolkodol - s becsülöd a valót,

ha a Sikert, Kudarcot bátran állod,

s úgy nézed őket, mint két rongy csalót

ha elbírod, hogy igazad örökre

maszlag gyanánt használják a gazok,

s életműved, mi ott van, összetörve,

silány anyagból építsék azok,

 

ha mind amit csak nyertél, egyhalomban,

van merszed egy kártyára tenni föl,

s ha vesztesz és elkezded újra, nyomban,

nem is beszélsz a veszteség felől,

ha paskolod izmod, inad a célhoz,

és szíved is, mely nem hajdani,

mégis kitartasz, bár mi sem acéloz,

csak Akaratod int: „Kitartani",

 

ha szólsz a néphez s tisztesség a vérted,

királyokkal jársz, s józan az eszed,

ha ellenség, de jó barát se sérthet,

és mindenki számol egy kicsit veled,

ha a komor perc hatvan pillanatja

egy távfutás neked, s te futsz vígan,

tiéd a Föld és minden, ami rajta,

és - ami több - ember leszel, fiam.

 

(Kosztolányi Dezső fordítása)

junglebookcover


BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK

Nagy Jenő

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

20-222 01 58

1-387-37-16

network.hu
MÁRCIUS TIZENÖTÖDIKE
A boldog élet bölcselete és poézise
2018. március 13. kedd, 06:43

Képtalálat a következőre: „VASVÁRI PÁL”

Petőfi Sándor 
A MÁRCIUSI IFJAK 


Szolgaságunk idejében
Minden ember csak beszélt,
Mi valánk a legelsők, kik
Tenni mertünk a honért! 

Mi emeltük föl először
A cselekvés zászlaját,
Mi riasztók föl zajunkkal
Nagy álmából a hazát! 

A földet, mely koporsó volt
S benn egy nemzet a halott,
Megillettük, és tizennégy
Milljom szív földobogott. 

Egy szóvá s egy érzelemmé
Olvadt össze a haza,
Az érzelem "lelkesűlés",
A szó "szabadság" vala. 

Oh ez ritkaszép látvány volt,
S majd ha vénül a világ,
Elmondják az unokáknak
Ezt a kort a nagyapák. 

És mi becsben, hírben álltunk,
Míg tartott a küzdelem,
De becsünknek, de hirünknek
Vége lett nagy hirtelen. 

Kik nem voltak a csatán, a
Diadalhoz jöttenek,
S elszedék a koszorúkat,
Mert a szóhoz értenek. 

E sereg, mely, míg a harc folyt,
El volt bujva vagy aludt,
Igy zugott a diadalnál:
Mi viseltünk háborut! 

Legyen tehát a tiétek,
A dicsőség és a bér,
Isten neki... nem küzdénk mi
Sem dicsőség-, sem dijért. 

És ha újra tenni kell majd,
Akkor újra ott leszünk,
És magunknak bajt s tinektek
Koszorúkat szerezünk. 

Viseljétek a lopott hírt,
A lopott babérokat,
Nem fogjuk mi fejetekről
Leszaggatni azokat. 

Abban lelünk mi jutalmat,
Megnyugoszunk mi azon:
Bárkié is a dicsőség,
A hazáé a haszon! 

Pest, 1848. június

 

*

Képtalálat a következőre: „FORINYÁK GÉZA”

Képtalálat a következőre: „FORINYÁK GÉZA”

REVICZKY GYULA

MÁRCIUS TIZENÖTÖDIKÉN

Hívatlanul is megjössz minden évben,
Szép március, bilincsoldó tavasz!
De azt a régi márciust nem érzem;
A naptár mond csak annak; nem vagy az;

A hit kidőlt, a szívnek semmi lángja;
Fásúltan él a kor s eszmétlenűl,
Multon mereng a költő, és dalába
Villám s haragvó mélabú vegyűl.

Megalkuvás iránya most a kornak;
Ábrándnál egy kis állás többet ér,
Egy zsíros koncért százan marakodnak,
Hogy egynek jusson mentül több kenyér.


Az igazságot, elvet megtagadják,
S ki értük harcra kelne, nincs olyan,
Csak szóvirág ma a magyar szabadság
S az érte hősen ontott vérfolyam.

Nem, ez nem az a márciusi szellő!
Nem a szabadság éltető lehe,
Egy alvó népet új életre keltő,
Hogy százados rabláncát tépje le!


A nagy, a negyvennyolcas márciusnak
Nincs más emléke: néhány béna kar,
S távol, hol citrom és narancs virulnak,
Hónán kívül a legnagyobb magyar!

Ezért löktél hát annyit hősi sírba,
Hogy ami véred, ó, hon, megmaradt,
Mohó ajakkal, éhesen kiszívja
Egy ingyenélő parazitahad?...


Ezért áldoztál annyi vért, vagyont hát,
Hogy megtagadjanak gyáván előbb
S örököd' oszt' arcátlanul felosszák
Kétszínü, romlott, léha kegylesők?...

Csak vissza e sivár korból! Nem ég itt
Ember-méltóság tiszta ihlete!
Álmodjunk, hívjuk vissza azt a régit!...
S ha van még a magyarnak Istene:


Őt kérjük, adjon még egy csodakardot,
Büvös csapásitól hadd hulljanak
A hitvány léhütők, kik mint a barmok
Csak ettek-ittak és meghíztanak.

1887.

*

szalay02

Babits Mihály: Petőfi Koszorúi

"Avagy virág vagy te hazám ifjúsága"

Hol a szem, szemével farkasszemet nézni?
Ki meri meglátni, ki meri idézni
az igazi arcát?
Ünnepe vak ünnep, s e mái napoknak
Szűk folyosóin a szavak úgy lobognak,
mint az olcsó gyertyák.

Szabadság csillaga volt hajdan a magyar,
de ma már maga sem tudja hogy mit akar:
talány zaja, csöndje
és úgy támolyog az idők sikátorán,
mint átvezetett rab a fogház udvarán
börtönből börtönbe.

Ki ünnepli ŐT ma, mikor a vágy, a gond
messze az Övétől, mint sastól a vakond
avagy gyáván bújik,
s a bilincses ajak rab szavakat hadar?
Csak a vak Megszokás, a süket Hivatal
hozza koszorúit.

Óh vannak, koszorúk, keményebbek, mint a 
deszkák, súlyosabbak, mint hantjai kint a 
hideg temetőnek!...
Kelj, magyar ifjúság, tépd le a virágot,
melyet eszméinek ellensége rádob
emlékére - kőnek!

Kelj, magyar ifjúság, légy te virág magad!
Nem drótos fűzérbe görbítve - légy szabad
virág szabad földön!
hogy árván maradva megrablott birtokán
mondhassa a magyar: "Kicsi az én szobám,
kicsi, de nem börtön!"

Avagy virág vagy te?... légy virág, légy vigasz!
Legyen lelked szabad, legyen hangod igaz
az Ő ünnepségén:
Koporsó tömlöcét akit elkerülte,
most hazug koszorúk láncait ne tűrje
eleven emlékén!


Nyugat · / · 1923 · / · 1923. 1. szám


*

Képtalálat a következőre: „CSENGEY DÉNES”

Utassy József

Zúg március

Én szemfedőlapod lerántom:
kelj föl és járj, Petőfi Sándor!

Zúg Március, záporos fény ver,
suhog a zászlós tűz a vérben,

Hüvelyét veszti, brong a kardlap: 
úgy kelj föl, mint forradalmad!

Szedd össze csontjaid, barátom:
lopnak a bőség kosarából,

a jognak asztalánál lopnak,
népek nevében! S te halott vagy?!

Holnap a szellem napvilágát
roppantják ránk a hétszer gyávák.

Talpra, Petőfi! Sírodat rázom:
szólj még egyszer a Szabadságról!


(Tüzem, lobogóm, 1969)

Képtalálat a következőre: „szamizdat demokrata nagy jenő”

Képtalálat a következőre: „CSENGEY DÉNES”

 

 

 

 
Tiborc panasza és Bánk bán fogadalma - a nép szent java
A boldog élet bölcselete és poézise
2017. augusztus 20. vasárnap, 06:31

bank_ban

 

Tiborc panasza
Katona József: Bánk Bán

(részlet)

Képtalálat a következőre: „tiborc panasza”
Második szakasz
HARMADIK JELENET

Képtalálat a következőre: „tiborc panasza”

TIBORC (bizodalom s félelem közt besompolyog).
Bánk bán, nagyúr! jó reggelt.

BÁNK
Útonálló!

TIBORC
Igazán? lehet meglátni képemen?

BÁNK
Minek is becsület emberek között!

TIBORC
Való igaz; megőszült a fejem.

BÁNK
Miért?

TIBORC
Időm eljárt, jaj s panasz közt.

BÁNK
Azért teremtettem -

TIBORC
Köszönöm. Ma már
Nem háborogsz úgy, mint az éjtszaka.

BÁNK
Munkálkodó légy, nem panaszkodó -

TIBORC
Oh, istenem! tekéntenél csak egyszer
Hazámba - élve látnád a panaszt
Előtted. Mért valék becsűletes!
Holott gazember lévén, mostan is
Tied lehetnék.

BÁNK
Mely boldogtalan
Az, akinek bármely bilincsei
Boldogtalan módon oldóznak el!

TIBORC
Oh, mint örültem, hogy szabad levék!

BÁNK
Mikép örültem és bilincseimnek!

TIBORC
Hiszen való, hogy jó is az: de már
Mióta a merániak -

BÁNK
Hah! - oh!

TIBORC
Sok pénzre van szükségek: és mivel
Mi annyit adni nem tudunk, tehát
Sovány nyakunkra izmaelitákat
Ültettek - ez már égbe kiált.

BÁNK
Piha!

TIBORC
Míg tűrhetém, tűrtem becsűletessen:
Most már gazember is lennék; de késő -!
Ősz fő, kiszáradt kar: hová megyek?

BÁNK
Haramia - nincs itt más kigázolás.

TIBORC
Ma éjtszakán először kezdtem el
Próbálni azt a mesterséget; oh
Hiszen beteg feleségem és öt éhes
Porontyaimnál szívem majd kiugrott.
De látja isten, hogy nem értem azt.
Lenn a királyi ház előtt soká
Ólálkodék. Vígan valának abban.
És sokszor azt vettem csak észre, hogy
Nyelvem kiöltém, mintha azt akarnám
Felnyalni, amit ott fenn ellocsoltak.
Akkor lopózkodtál be a kapun -
Hallám az őrzővel beszédedet -
Én is tehát utánad mentem, és
Mivelhogy azt meg tudtam mondani:
Ki me nt be oly titokba, mindenik
Azt hitte, hogy Bánk bánhoz tartozok. 

BÁNK
Pih! minden e szerént tehát hamis
S megcsal, - keresse bár az ember a-
Hol akarja - legtisztábbnak mutassa
Magát, de egyben mégis mocskos az.

TIBORC
Mért bélyegez meg a szükség vele!

BÁNK
De hogyha jól meggondolom: maga
A tiszta hívség, oh! - de, ej, mi meg-
Gondolni is való van itten? a
Hívség? Kisértet, melyről minden ember
Fecseg; de még nem látta se nki is. 

TIBORC
No, édes istenem! Ismét azt hiszem, hogy
Velem beszél. -

BÁNK
Beszélj, beszélj; igen
Jól hallom én panaszod; de magam
Panasza is beszél -

TIBORC
Uram teremtőm
Még a nagyúrnak is van? - No hát
Nem vétek a szegény Tiborcnak, egy
Titkos szövetségben hitét letenni.

BÁNK
Ha! - ezt hogy elfelejthetém - istenem!

TIBORC
Van más kigázolás? - vitézkedést
Ugyan ne várjanak tőlem; de hisz '
A háborúban szabad fosztani.
E gondolat legjobbnak látszatott. 

BÁNK (búsan néz ki az ablakon).
Magyar hazám! -


Képtalálat a következőre: „tiborc panasza”

TIBORC
A jó merániak
Azt háború nélkül is megteszik; mert
Hisz' a zsidók eleget fizetnek; a-
Kiket tulajdonképpen tán nem is
Lehetne embernyúzóknak nevezni,
Nyúzásra bőr kivántatik, holott
Azt a merániak magok lehúzták
Már csontjainkról; így tehát ezek
A húsba kénytelenek bemetszeni -
Igaz, hogy a metéltetett sikolt; de
Hisz' arra nem szükség hallgatni, csak
Haszon lehessen. - S a nagyasszony -?
(Keserű megvetéssel lódítja el a kezét.) 

BÁNK (fejét az ablakfához nyomván).
Oh!

TIBORC
Ő cifra és márványos házakat
Épittet; és mi - csaknem megfagyunk
Kunyhónk sövényfalai közt -

BÁNK
Átkozott!


Képtalálat a következőre: „tiborc panasza”
TIBORC
Ő csorda számra tartja gyűlevész
Szolgáit! éppenséggel mintha minden
Hajszála egy őrzőt kivánna; sok
Meránit, olykor azt hinné az ember,
Hogy tán akasztani viszik, úgy körül
Van véve a léhűtőktől, s mi egy
Rossz csőszt alig tudunk heten fogadni.
Ő táncmulatságokat ád szűntelen,
Úgy, mintha mindég vagy lakodalma, vagy
Keresztelője volna: és nekünk
Szívünk dobog, ha egy csaplárlegény az
Utcán előnkbe bukkanik, mivelhogy
A tartozás mindjárt eszünkbe jut.
A jó merániak legszebb lovon
Ficánkolódnak - tegnap e gy kesej,
Ma szürke, holnap egy fakó: - nekünk
Feleség- és porontyainkat kell befogni,
Ha veszni éhen nem kivánkozunk.
Ők játszanak, zabálnak szűntelen,
Úgy, mintha mindenik tagocska bennek
Egy-egy gyomorral volna áldva: nékünk
Kéményeinkről elpusztúlnak a
Gólyák, mivel magunk emésztjük el
A hulladékot is. Szép földeinkből
Vadászni berkeket csinálnak, a-
Hová nekünk belépni nem szabad.
S ha egy beteg feleség, vag y egy szegény
Himlős gyerek megkívánván, lesújtunk
Egy rossz galambfiat, tüstént kikötnek,
És aki száz meg százezert rabol,
Bírája lészen annak, akit a
Szükség garast rabolni kényszerített. 

BÁNK
Hogy úgy van!

TIBORC
Ők monostort, templomot
Építenek, hol úgy sípolnak, úgy
Megzengenek, hogy a zarándokok
Táncolni kénytelenek a sáros útcán;
Nekünk pedig nincs egy jó köntösünk,
Melyben magát az ember egy becs es
Védszent előtt mutathatná meg a
Templomban. 

BÁNK
Oh, buzogj vér! csak buzogj!

TIBORC
Hahogy panaszkodni akarunk, előbb
Meg kell tanulnunk írni; mert az ily
Szegény paraszt az úr elébe nem
Mehet be többé - úgy rendelte Béla
Király, s merániak hasznát veszik -
Hisz' öszvekarmolázná a sz egénynek
Patkója a szép síma padlatot!
S ha tán utolsó fillérünkre egy
Törvénytudó felírja a panaszt:
Ki írja fel keserves könnyeinket,
Hogy jó királyunk megláthassa azt. - - 

BÁNK
Te Isten!

TIBORC
El kellene pirúlniok,
Midőn ezüst-arannyal varrt övek
Verődnek a lábszáraikra, mert
Véres verejtékünk gyümölcse az.
Lelkemre mondom, egy halotti fátyolt
Kötnének inkább a hasokra, - leg-
Alább csak úgy külsőkép is mutatnák
A gyászt azon szegény nyomorúltakért
Kiket kiállhatatlan sajtolásaikkal
A sírba döntenek -

BÁNK
Tűrj békességgel -

TIBORC
Tűrj békességgel, ezt papolta az
Apáturunk is sokszor: boldogok
A békességesek, mert isten fiainak
Hívatnak, - úgy de tömve volt magának
A gyomra. Istenem! mi haszna! ha
Szorongat a szegénység: a poko lt
Nem féljük - a mennyország sem jön oly
Szép színben a szemünk elébe. 

BÁNK
Kirontjuk a korlátokat, lezúzzuk
A jó barátot, ellenséget; és
Aztán ha célra értünk, sírni kell csak:
Szánom keserveiteket, emberek!

TIBORC (nevetve).
Te szánsz nagyúr? oh a magyar se gondol
Már oly sokat velünk, ha zsebe
Tele van - hisz' a természet a szegényt
Maga arra szánta, hogy szülessen, éljen.
Dolgozzon, éhezzen, sanyarogjon és -
Meghaljon. Úgy van, úgy! ismérni kell
Az élhetetlenek sorsát, minek-
Előtte megtudhassuk szánni is.

BÁNK (haraggal teként reá, de szeme Tiborc homlokán lévő sebhelyen akad fel). 

TIBORC (észreveszi, s kevés hajával igyekszik eltakarni).
Huszonhat esztendő előtt vala ez
Még gyenge ifjonc voltál. - Jáderánál
Egy rossz velencei akart tégedet s
Atyádat - Ej, hisz' az régen vala!

BÁNK (Tiborc homlokát megölelvén, melléhez szorítja, majd egy
erszényt nyom a markába).
Engem s atyámat - menj, menj, menj Tiborc.

TIBORC
Szép pénz; de adhatsz-é hát mindenik
Szűkölködőnek? visszaadja-é
Ez a halottakért hullt könnyeket?
Ha mást nem adhatsz, úgy annál, kinek
Adsz, még szegényebb vagy. Vigyázz, hogy egy
Zsivány, tömött erszényeiddel együtt
Ne lopja el nagylelkűségedet.

BÁNK (méltósággal).
Tiborc! Tiborc! kivel beszélsz?

TIBORC (térdre rogyik).
Uram-


Isten! hisz' azt karom, hogy vesszek el.
Én nem vagyok gonosztevő - azért nem
Bátorkodom magamat elölni, mert az
Isten haragjától félek.

BÁNK
Tiborc!
Menj, menj; keresd fel asszonyomat, s ha meg-
Találtad, úgy jöjj, s várakozz reám.
Haza mentek - ott megmondhatod, hogy él
Még Bánk.

TIBORC
Igen - kedves szomszédok! él
Még Bánk, atyánk - fogom kiáltani.
(Sírva elmegy.)

BÁNK
Atya? - úgy - ez is még hátra van -
(Megáll a belökött ajtónál.)
Hah! fel,
Fel puha ágyadból gyermek, nehogy
Megvesztegessen udvarunk szele. (Bemegy.)

Képtalálat a következőre: „tiborc panasza”

 

Mint száműzött, ki vándorol
A sűrű éjen át,
S vad förgetegben nem lelé
Vezérlő csillagát,
Az emberszív is úgy bolyong,
Oly egyes-egyedül,
Úgy tépi künn az orkán,
Mint az önvád itt belül.
Csak egy nagy érzés éltetett
Sok gond és gyász alatt,
Hogy szent hazám és hős nevem
Szeplőtlen megmarad.
Most mind a kettő orvosra vár,
S míg itt töprenkedem,
Hazám borítja szemfödél
S elvész becsületem!
Hazám, hazám, te mindenem!
Tudom, hogy mindenem neked köszönhetem.
Arany mezők, ezüst folyók,
Hős vértől ázottak, könnytől áradók.
Sajgó sebét felejti Bánk,
Zokog, de szolgálja népe szent javát.
Magyar hazám, te mindenem!
Te érted bátran meghalok,
Te Szent Magyar hazám! ”


https://www.youtube.com/watch?v=6GlV5TqsCfs

Képtalálat a következőre: „hazám, hazám”

 

Képtalálat a következőre: „hazám, hazám”

 

 

 

 
Eugéniusz Testamentuma XXI. - Hivatások és hitvallások I.
A boldog élet bölcselete és poézise
2018. március 14. szerda, 08:39

Képtalálat a következőre: „értelmiségi hivatás”

Eugéniusz Testamentuma XXI.

Boldog-boldogtalan, bölcs és balga

A földi/égi poklok és mennyországok

Képtalálat a következőre: „írástudó hivatás”

Értelmiségi hivatások és hitvallások – I.

Képtalálat a következőre: „petőfi festmény”

Petőfi Sándor
A XIX. SZÁZAD KÖLTŐI 

Ne fogjon senki könnyelműen
A húrok pengetésihez!
Nagy munkát vállal az magára,
Ki most kezébe lantot vesz.
Ha nem tudsz mást, mint eldalolni
Saját fájdalmad s örömed:
Nincs rád szüksége a világnak,
S azért a szent fát félretedd.

Pusztában bujdosunk, mint hajdan
Népével Mózes bujdosott,
S követte, melyet isten külde
Vezérül, a lángoszlopot.
Ujabb időkben isten ilyen
Lángoszlopoknak rendelé
A költőket, hogy ők vezessék
A népet Kánaán felé.

Előre hát mind, aki költő,
A néppel tűzön-vízen át!
Átok reá, ki elhajítja
Kezéből a nép zászlaját,
Átok reá, ki gyávaságból
Vagy lomhaságból elmarad,
Hogy, míg a nép küzd, fárad, izzad,
Pihenjen ő árnyék alatt!

Vannak hamis próféták, akik
Azt hirdetik nagy gonoszan,
Hogy már megállhatunk, mert itten
Az ígéretnek földe van.
Hazugság, szemtelen hazugság,
Mit milliók cáfolnak meg,
Kik nap hevében, éhen-szomjan,
Kétségbeesve tengenek.

Ha majd a bőség kosarából
Mindenki egyaránt vehet,
Ha majd a jognak asztalánál
Mind egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán:
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
Mert itt van már a Kánaán!

És addig? addig nincs megnyugvás,
Addig folyvást küszködni kell. 
Talán az élet, munkáinkért,
Nem fog fizetni semmivel,
De a halál majd szemeinket
Szelíd, lágy csókkal zárja be,
S virágkötéllel, selyempárnán
Bocsát le a föld mélyibe.


(Pest, 1847. január.)

Képtalálat a következőre: „értelmiségi hivatás”

*

 

Jót s jól, ebben áll a nagy titok –

és nekünk csak a legeslegjobb életmű elég jó

 

*

 

Mint a gyermek, a bolond és a részeg:

mi is csak az igazat mondjuk, a teljes igazat

 

*

 

Ha a borban van az igazság,

akkor – jó - bort prédikáljunk és bort is igyunk

 

*

 

Ha egy bolond – állítólag - százat,

akkor egy bölcs ember hány százezret csinálhat?

 

*

 

Mi nem vagyunk csalhatatlanok:

tévedéseink lehetőségét (ön)kritikával minimalizáljuk

 

*

 

A kipróbált meggyőződésünk szent:

nincs alku/végkiárusítás - alkalmi engedmény se…

 

*

 

Nem nyughatunk mindaddig, amíg

a Szellem napsugara nem süt be minden ház ablakán…

 

*

 

Igyekszünk jó papok módjára

holtig tanulni, mások és a saját hibáinkból is

 

*

 

A szólás-sajtó, a kutatás-tanítás stb.  

szabadságáért az utolsó töltényig küzdünk

 

*

 

Érezzük, hogy mikor van ideje

a láblógatásnak, és mikor a tengerátúszásnak

 

*

 

Sportemberek vagyunk, akik

jó példát mutatva törnek új/egyéni csúcsokra

 

*

 

Kiváló egyéni-csapat teljesítmény:

olykor egész népünkben tartjuk a lelket

 

*

 

Felállunk katedrára, szószékre,

hordóra: de csak akkor, ha van mondanivalónk

 

*

 

A nálunk jobbat őszintén és melegen

ajánljuk - akár még magunk helyett is

 

*

 

Az igazság bajnokaiként a hamisság

s hazugság előtt sohasem kapitulálhatunk

 

*

 

Igyekszünk üzeneteinket minél

egyszerűbben és közérthetőbben kifejezni

 

*

 

Nyilvános működésünket nem befolyásolja:

kitüntetnek vagy éppen – később - lecsuknak érte?!

 

*

 

A miránk bízott vagy tudomásunkra jutott titkokat

biztonságban megőrizzük a politikai rendőr elől is…

 

*

 

Nem lehetnek olyan titkaink,

amivel mi magunk esetleg zsarolhatók lennénk

 

*

 

Nemcsak bringázunk, de előnyeit

propagáljuk és lehetőségéért akciózunk is

 

*

 

Harag és részrehajlás nélkül

ítélkezünk az arab és zsidó stb. terrorizmuson

 

*

 

Szavainkra-műveinkre nyitott könyv

életünk-szenvedésünk az aranyfedezet

 

*

 

Sors, nyiss nekünk teret,

hadd tehessünk végre az emberiségért valamit!

 

*

 

Nem baj, ha más orozza el dicsőségünk,

egy a fő mindenek felett: ha a hazánk jó úton halad

 

*

 

Alkotva hass, gyarapíts, és akkor

családunk, kishazánk, nagyvilágunk fényre derül…

 

*

Kapcsolódó kép

 

*

 

Segíts az embereknek: fölös-káros

erőfeszítés helyett ésszel jobban, s tovább élni

 

*

 

A közért csak a saját bőröd

vidd vásárra, s ne más farkával verd a csalánt

 

*

 

Ötletes-hatásos eszközöket

találj ki elhallgatásos hazugságot kihangosítani

 

*

 

Egy életre megtanítjuk a rászorulókat

érdekeiket felismerni és hatékonyan érvényesíteni

 

*

 

Tűzoltók vagyunk: örök készenlétben

állva, de nem keresve az éles bevetést

 

*

 

Katona vagy: gyakorlatozó, hadra

fogható, de az örök békére törekevő

 

*

 

Vészkorban elhagyva elefántcsont-

tornyunk mentjük a legfőbb értéket, az embert

 

*

 

Cerberussal őriztesd - Csokonai V.

Mihállyal szólva - „áldott magánosságodat”

 

*

 

Ne hagyd magad piti csetepatéba

belerángatni: sas nem kapkod a legyek után

 

*

 

Szellemi munícióval párbajképes

bátor Dávid légy a Gonoszság Góliátja ellen

 

*

 

Hetvenhét nyelven kell értenünk:

a gyerek, a melós, a cigány, a prosti stb. „nyelvein”

 

*

 

A Noé bárkádon van a holnap hőse:

röhögjenek a részegépítőre/evezősre

 

*

 

Szertelenül megmámorosodni –

a korlátlan szellemi élvezetekben tobzódni

 

*

 

Gondolunk nem egy, de több merészet

és nagyot: és rátesszük egész életünket!

 

*

 

A rágalmazási per eshetősége

nem tart vissza: kimondom a mást terhelő igazam

 

*

 

Tudj visszhangtalanságban is működni,

de örökké keresd a legszigorúbb kritikát

 

*

 

Százszemű Árgusként figyeljük-

felemlítjük, hol csorbul az emberi méltóság

 

*

 

Akkor is magvakat vess s palántákat

gondozz, ha már nincs esélyed az aratásra

 

*

 

Őrizzük-védjük a bevált régi jó

szokásokat - kockázatosan kutatjuk a hiányzót

 

*

 

A testi-lelki bajokra kitalált szerekkel

elsősorban és először önmagunkon kísérletezünk

 

*

 

Egész népem próbálom népfőiskolai

fokon az igazra, a szépre és a jóra tanítani

 

*

 

Plusz talentumaink nemessége

minket minél több „arany” visszaadására kötelez

 

*

 

Összerakjuk, egyesítjük a széttörött egészeket:

pl. testet és lelket, reált és humánt, népiest és urbánust

 

*

 

A csendes többség és az elnémított

kisebbség szóló vagy kórus hangjai vagyunk

 

*

 

Leszoktatunk alattvalói hajlongásról

felbátorítva az öntudatos polgári tartásra

 

*

 

Beszélünk és írunk a dadogós Mózesek

mellett és az analfabéta Tiborcok helyett

 

*

 

Alázattal, de egyben kritikádon átszűrve

fogalmazd meg a honfitársaid jogos igényeit

 

*

 

Segítsd elő, hogy embertársad

majd nélküled is minél szabadabban dönthessen

 

*

 

Utógondozzuk a börtönből,

elmekórházból, intézetekből, menhelyről kilökötteket

 

*

 

Tudod, mikor a tőled telhető legtöbb,

ha – a nyomás dacára - tüntetően hallgatsz

 

*

 

Közkinccsé kell tennünk tudásunkat

a szarból aranycsinálás szellemi alkímiájáról

 

*

 

Megtanítjuk s ráneveljük gyermekünket

lelki egészsége, testi épsége értékelésére

 

*

 

Az alkotó-kreatív munkát mindenki

számára elérhető-elérendő célként mutassuk

 

*

 

Ritkán szólunk, de akkor nagyon

átgondolton és megfontoltan: annak súlya legyen

 

*

 

Az évezredes bölcsességeket

az új generációk nyelvéhez alkalmazkodva add át

 

*

 

Nagyobb erővel keressük-kutatjuk

tételünk, állításunk cáfolatát mint igazolását

 

*

 

Törekedj a megmérettetésre, ne bujkálj:

gördülj fel függöny, ítélj szakma és publikum!

 

*

 

Mert akarjuk/tudjuk különböztetni a hízelgő-

fizetett tapsot az érdek nélküli tetszésnyilvánítástól

 

*

 

Képtalálat a következőre: „értelmiségi hivatás”

 

*

 

Mint a jó vadász, oly hosszú türelemmel

ülünk felajzott íjjal, s várunk az ihletre, inspirációra

 

*

 

Esetleges, egyszeri pálfordulásaink hitelét

az – is - adja, hogy új hitünkkel rosszabbul járunk

 

*

 

Ha kitiltanak az iskolából-akadémiáról,

menj a piacra, agorára tudás-szülésnél bábáskodni

 

*

 

Hipnotikus erő sugárzik belőlünk:

az igazunkat szuggesztíven, hittel tudjuk átadni

 

*

 

Az igazság szabaddá tesz –

és szabadon szolgál a szellem jó ügyeket

 

*

 

Felmegyünk a hegyre és lemegyünk

a kazamatákba is a boldogságról tanítani…

 

*

 

A protestáns gályarabokkal szólunk:

itt állunk, gályázunk és nem tehetünk másként

 

*

 

Szellemi cirkuszművészként

végezz halálugrást, bűvészmutatványt és idomítást

 

*

 

Egyszemélyes intézményként is

működj, mint gondolkodó, író, kiadó és terjesztő

 

*

 

Minket senki nem nevezett ki

a helyünkre és így senki nem is válthat le onnan

 

*

 

Költői szabadsággal alkothatsz:

csak szabadon szolgáló szellem tehet csudákat

 

*

 

Csak az Isten áll felettünk, mástól

nem kell szólásra, írásra stb. engedélyt kérni

 

*

 

Nem rettent engem a szabadság, nem bújok senki-

semmi háta  mögé: nem félek felelni minden szavamért!

 

*

 

Nem vállalunk vétkes néma cinkosságot

semmilyen elnyomorító sötét rendszerrel

 

*

 

Ha kell, börtönbe megyünk és ülünk,

hogy hitelesen tudósíthassunk az alvilágból

 

*

 

Kifigurázzuk a mártírt játszót, de

ha dudások akarunk lenni, pokolra is kell menni

 

*

 

Nem foghatják be pörös számat:

se korbáccsal-szájkosárral, se mézesmadzaggal

 

*

 

Itt és most akarj jelen lenni,

de bármikor tudj külső-belső emigrációba is vonulni

 

*

 

Éppen annyira akarunk egyvalamiről

mindent, mint mindenről egyvalamit tudni

 

*

 

Az Evangélium potenciális apostolait

főleg az egyszerű halászok közt keressük

 

*

 

Fakó teóriákat, poros könyveket

könnyen tűzre dobok a lét aranyló zöldje láttán

 

*

 

Tudjuk, hogy mit tudunk és hogyan,

de még inkább azt, amit s ahogy nem tudunk

 

*

 

Tudjuk, hogy mit muszáj és érdemes

tudni és mi az, amit felesleges, sőt káros…

 

*

 

Tudjuk, hogy a legveszélyesebb

a rosszat jól csinálni, rossz ügyet jól védeni…

 

*

 

Demonstrálva, milyen sokra megy

a sok kicsi, éreztetem kis lépéseid fontosságát

 

*

 

Ha barbár invázió fenyegeti kultúránkat,

szellemi védegyletben vállvetve küzdünk a létért

 

*

 

Hangyaszorgalommal rakjuk le

mindazt, amit agyunk az ihletett órákban teremt

 

*

 

Tettünk-művünk sikerének

végső próbaköve: előmozdítja-e a bárki boldogságát

 

*

 

Tisztában vagyunk a szellem

hatalmával: csak jó ügyek értelmi szerzője legyünk

 

*

 

Anyafarkasként küzdjünk

a gyenge gyereklélekre támadó ordas eszmék ellen!!

 

*

 

Sosem vaklármázunk, ezért figyel oda

és rohan mindenki, ha Farkas!-t kiáltunk

 

*

 

A szellemi, biológiai, fizikai népirtásokat

megelőzendő leromboljuk a hamis mítoszokat

 

*

 

A lelkekben is feltámasztjuk a zsidó-

kereszténység által kiirtani próbált magyar tündérvilágot

 

*

 

Nem vagyunk önsanyargatók,

de pusztán kenyérféltésből nem engedünk a 48-ból

 

*

Képtalálat a következőre: „értelmiségi hivatás”

VÖRÖSMARTY MIHÁLY

GONDOLATOK A KÖNYVTÁRBAN

 

Hová lépsz most, gondold meg, oh tudós,

Az emberiségnek elhányt rongyain

Komor betűkkel, mint a téli éj,

Leírva áll a rettentő tanulság:

"Hogy míg nyomorra milliók születnek,

Néhány ezernek jutna üdv a földön,

Ha istenésszel, angyal érzelemmel

Használni tudnák éltök napjait."

Miért e lom? hogy mint juh a gyepen

Legeljünk rajta? s léha tudománytól

Zabáltan elhenyéljük a napot?

Az isten napját! nemzet életét!

Miért e lom? szagáról ismerem meg

Az állatember minden bűneit.

Erény van írva e lapon; de egykor

Zsivány ruhája volt. S amott?

Az ártatlanság boldog napjai

Egy eltépett szűz gyönge öltönyén,

Vagy egy dühös bujának pongyoláján.

És itt a törvény - véres lázadók

Hamis birák és zsarnokok mezéből

Fehérre mosdott könyvnek lapjain.

Emitt a gépek s számok titkai!

De akik a ruhát elszaggaták

Hogy majd belőle csínos könyv legyen,

Számon kivül maradtak: Ixion

Bőszült vihartól űzött kerekén

Örvény nyomorban, vég nélkül kerengők.

Az őrült ágyán bölcs fej álmodik;

A csillagászat egy vak koldus asszony

Condráin méri a világokat:

Világ és vakság egy hitvány lapon!

Könyv lett a rabnép s gyávák köntöséből

S most a szabadság és a hősi kor

Beszéli benne nagy történetét.

Hűség, barátság aljas hitszegők

Gunyáiból készült lapon regél.

Irtózatos hazudság mindenütt!

Az írt betűket a sápadt levél

Halotti képe kárhoztatja el.

Országok rongya! könyvtár a neved,

De hát hol a könyv mely célhoz vezet?

Hol a nagyobb rész boldogsága? - Ment-e

A könyvek által a világ elébb?

Ment, hogy minél dicsőbbek népei,

Salakjok annál borzasztóbb legyen,

S a rongyos ember bőszült kebele

Dögvészt sohajtson a hír nemzetére.

De hát ledöntsük, amit ezredek

Ész napvilága mellett dolgozának?

A bölcsek és a költők műveit,

S mit a tapasztalás arany

Bányáiból kifejtett az idő?

Hány fényes lélek tépte el magát,

Virrasztott a sziv égő romja mellett,

Hogy tévedt, sujtott embertársinak

Irányt adjon s erőt, vigasztalást.

Az el nem ismert érdem hősei,

Kiket - midőn már elhunytak s midőn

Ingyen tehette - csúfos háladattal

Kezdett imádni a galád világ,

Népboldogító eszmék vértanúi

Ők mind e többi rongykereskedővel,

Ez únt fejek - s e megkorhadt szivekkel,

Rosz szenvedélyek oktatóival

Ők mind együtt - a jók a rosz miatt -

Egy máglya üszkén elhamvadjanak?

Oh nem, nem! amit mondtam, fájdalom volt,

Hogy annyi elszánt lelkek fáradalma,

Oly fényes elmék a sár fiait

A sűlyedéstől meg nem mentheték!

Hogy még alig bír a föld egy zugot,

Egy kis virányt a puszta homokon

Hol legkelendőbb név az emberé,

Hol a teremtés ősi jogai

E névhez "ember!" advák örökűl -

Kivéve aki feketén született,

Mert azt baromnak tartják e dicsők

S az isten képét szíjjal ostorozzák.

És mégis - mégis fáradozni kell.

Egy újabb szellem kezd felküzdeni,

Egy új irány tör át a lelkeken:

A nyers fajokba tisztább érzeményt

S gyümölcsözőbb eszméket oltani,

Hogy végre egymást szívben átkarolják,

S uralkodjék igazság, szeretet.

Hogy a legalsó pór is kunyhajában

Mondhassa bizton: nem vagyok magam!

Testvérim vannak, számos milliók;

Én védem őket, ők megvédnek engem.

Nem félek tőled, sors, bármit akarsz.

Ez az, miért csüggedni nem szabad.

Rakjuk le, hangyaszorgalommal, amit

Agyunk az ihlett órákban teremt.

S ha összehordtunk minden kis követ,

Építsük egy újabb kor Bábelét,

Míg oly magas lesz, mint a csillagok.

S ha majd benéztünk a menny ajtaján,

Kihallhatók az angyalok zenéjét,

És földi vérünk minden csepjei

Magas gyönyörnek lángjától hevültek,

Menjünk szét mint a régi nemzetek,

És kezdjünk újra tűrni és tanulni.

Ez hát a sors és nincs vég semmiben?

Nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal

S meg nem kövűlnek élő fiai.

Mi dolgunk a világon? küzdeni,

És tápot adni lelki vágyainknak.

Ember vagyunk, a föld s az ég fia.

Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen,

S mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé,

Unatkozzunk s hitvány madár gyanánt

Posvány iszapját szopva éldegéljünk?

Mi dolgunk a világon? küzdeni

Erőnk szerint a legnemesbekért.

Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.

Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből

S a szellemharcok tiszta sugaránál

Olyan magasra tettük, mint lehet,

Mondhatjuk, térvén őseink porához:

Köszönjük élet! áldomásidat,

Ez jó mulatság, férfi munka volt!

 

Vörösmarty Mihály

1844 vége felé…

Képtalálat a következőre: „értelmiségi hivatás”

Képtalálat a következőre: „értelmiségi hivatás”

*

A Szent Hivatások

Nagy Jenciklopédiája előmunkálatai

Szerep és ars poétika – elhívás és megfelelés

Az isteni talentumok méltó kamatoztatása a köz javára

Szellemi és politikai vezetők, papok, tanítók és bölcselők

Tudósok, feltalálók, művészek, gyógyítók, nevelőszülők stb.

A nagyobb rész boldogságának áldott áldozatos munkálkodói...

Kapcsolódó kép

 

 
KERTÉSZ LESZEK
A boldog élet bölcselete és poézise
2018. március 13. kedd, 09:35

KERTÉSZ LESZEK


 F        C
Kertész leszek, fát nevelek,
Dm     Bb      F C F C
Kelő nappal én is kelek. Lá...

 F      C
Nem törődöm semmi mással,
Dm      Bb      F C F F
Csak a beolytott virággal. Lá...

Minden beolytott virágom
Kedvesem lesz virág áron.

Ha csalán lesz, azt se bánom,
Igaz lesz majd a virágom.

    Bb       F
 Ha már elpusztul a világ,
     Dm     G
 Legyen a sírjára virág.
    Bb       G
 Ha már elpusztul a világ,
      C     F \
 Legyen a sírjára virág.

Tejet iszok és pipázok,
Jó híremre jól vigyázok.

Nem ér engem veszedelem,
Magamat is elültetem.

 Ha már elpusztul a világ...

Kell ez nagyon, igen nagyon
Napkeleten, napnyugaton.

Ha már elpusztul a világ,
Legyen a sírjára virág.

 Ha már elpusztul a világ...
 1. .. 
 2. Koncz Zsuzsa: Kertész leszek

  • 9 éve
  • 399 170 megtekintés
  Koncz Zsuzsa egy nagyon tehetséges művésznő. Ezt a számát nagyon szeretem, de nem csak azért mert már énekeltem is:)


 
Kösz, Apa!
A boldog élet bölcselete és poézise
2018. március 13. kedd, 06:03
SINKOVICS GÁBOR
SINKOVICS GÁBOR
2018.03.12 23:25 Frissítve: 2018.03.12 23:33

Kösz, Apa! – Sinkovics Gábor publicisztikája

 

Szakadt az eső, és Pityuka, a szentendrei fiúiskola focicsapatának balösszekötője sprintelt le s föl a csúszós, kopott talajon. A meccs 0–0-ra állt, és a rossz idő ellenére meglepően sokan állták körbe a pilisszentlászlói pályát.

„Sanyi, do toho, Sanyi, do toho!”

Képtalálat a következőre: „jönnek a csehszlovákok szepesi”

Pityuka az első félidő közepén figyelt fel arra, hogy a nézők többsége tót atyafi, akik nem magyarul biztatják az övéiket. Egy pillanatra az jutott eszébe, hogy ez itt a Magyarország–Csehszlovákia világbajnoki selejtező, és ő nem Sanyi meg Gyuri ellen játszik, hanem ott, az ellenfélnél a gúnyosan mosolygó Kvasnák és a nagyképű Adamec, akit Mészöly Kálmán egy madárfüttyös tavaszi délutánon egyszer egy felvidéki kocsmában széklábbal tángált el. Pityuka űzte-hajtotta az övéit, és bosszút akart állni a csehszlovákokon a marseille-i vereségért. Nem szerette őket. Gyerekkora egyik traumatikus élménye volt az a meccs. Később, sok-sok esztendővel később változott meg a véleménye valamelyest a csehekről, amikor elolvasta Milan Kundera A lét elviselhetetlen könnyűsége című könyvét, amelyben a cseh zseni azt írta egy cseh fürdővárosról: „Aztán végigmentek az összes utcán, volt ott Sztálingrád utca, Leningrád utca, Rosztovi utca, Novoszibirszki utca, Kijevi utca, Ogyesszai utca, volt ott Csajkovszkij szanatórium, Tolsztoj szanatórium, Rimszkij-Korszakov szanatórium, Szuvorov hotel, Gorkij mozi és Puskin kávéház. Terezának eszébe jutottak az orosz megszállás első napjai. Az emberek a városokban leszedték az utcanévtáblákat, az országutakról pedig eltávolították a helységnévtáblákat. az ország egyetlen éjszaka alatt névtelenné vált. Hét napig bolyongott az orosz hadsereg az utcákon, és nem tudta, hol van…” Pityuka ezt persze 12 esztendősen még nem tudhatta. 1970-et írtunk, és ez az esztendő megannyi felejthetetlen pillanattal ajándékozta meg őt. Először is a szentendrei HÉV-állomás tőszomszédságában lévő földes, agyagos kézilabdapályán, amelyen mindennap rúgta a lasztit a barátaival, először láthatta, érezhette s élhette át, milyen érzés, amikor a labda a hálóban „zizzen”. A helyi érdekű vasút vállalati bajnokságának keretében rendezték a Karbantartók–Kalauzok meccset. Gondosan felvonalazták a pályát, a kis kézilabdakapukra vadonatúj háló került, a csapatok pedig rendes szerelésben, bíró közreműködésével játszottak. Pityuka lenyűgözve nézte a férfias küzdelmet, a dresszek vidám színkavalkádját, de legnagyobb hatással az volt rá, amikor a labda, az ütött-kopott bőrfoci a hálóban landolt.

Néhány héttel később már igazi meccsen szurkolhatott. Az édesapja, aki szinte mindennap elmondta neki, hogy a Honvédnál csodálatosabb csapat nincs a földön, elvitte Kispestre. Május volt, verőfényes május, amikor a Honvéd és a Fradi futballistái kifutottak a pályára, s a Népsport másnap azt írta, hogy 25 ezren látták a találkozót, és még a salakpályán is ültek. Mámoros nap volt az, a Honvéd Pusztai és Pintér két góljával 3–0-ra nyert, Albert Flóri csak a kapufát találta el. Az utolsó hazai gól úgy esett, hogy Géczi kiszaladt a kapujából, ám az ifjú Pintér megelőzte őt, és úgy talált a hálóba. Ugyanabban az évben, ősszel kupameccsre ment az apjával, aki a HÉV-en azt magyarázta neki, hogy a skót Aberdeen 3–1-re nyert az első meccsen, és a Honvédnak legalább ugyanennyire kell diadalmaskodnia ahhoz, hogy ne essen ki a KEK-ből. A kispesti csapat vezetett is már 3–0-ra, amikor egy bizonyos Forrest lövése Ruzsinszky hátán megpattanva került a hálóba. Következett a hosszabbítás, majd jöttek a tizenegyesek, és Pityuka akkor már sírt az izgalomtól, s arra gondolt, ha a skótok jutnak tovább, soha többet nem megy iskolába, mert így már tulajdonképpen nincs is értelme semminek.

Az utolsó, mindent eldöntő tizenegyest Bicskei Bertalan lőtte – a Honvéd kapusa. S Berci, a drága Berci, ahogy apja emlegette, túljárt Clark eszén, a Honvéd ment tovább, hogy aztán a következő körben a Manchester City kettős győzelemmel búcsúztassa.

Pityuka akkor már pontosan tudta, hogy az apja szenvedélye, klubszeretete megfertőzte őt. A labdarúgás jelentette számára az élet értelmét. Ha olykor bekéredzkedett a szentendrei papírgyár sporttelepének öltözőjébe, pontosan úgy érezte magát, mint Alice Csodaországban. Sajátos illatuk volt a gondosan összehajtogatott dresszeknek, a kisuvickolt, szemmel láthatólag kopottas futballcsukáknak, az agyonhasznált, kifakult labdáknak. Pityuka várta a hétvégéket, amikor rendszerint a Körkapcsolást hallgatták a rádióban, de a hétköznapok is a játék jegyében teltek. A kisváros macskaköves útjain ballagva vagy esélyt latolgatott, vagy a főtéren lévő pipafüstillatú trafikban dianás cukrot és medvecukrot vett. De az is előfordult, hogy nem létező, saját csapatot állított össze a környék bohókás, furcsa figuráiból, amely így festett: Potyi – Nünüke, Lujlaci, Tranyó, Kissarkóczi – Nagysarkóczi, Linó, Fejenagy – Ipacs, Milicaöcsi, Gurgut.

Képtalálat a következőre: „bajnok a honvéd 1980”

 

Amikor 1980-ban Tichy Lajossal a kispadon hosszú-hosszú idő után a Honvéd bajnok lett, Pityuka apja már nem élt. Ő viszont sírva, nevetve, ugrálva ünnepelte az aranyérmet, és nem is sejthette, hogy az az évtized mennyi mámorító pillanatot tartogat a számára. Újabb és újabb Honvéd bajnoki címek, a kis Sallaival, Nagy Antival, Garaba Imivel a védelemben, Détári Dömével a középpályán, Dajka Lacival, Esterházy Marcival a csatársorban. Ha csak tehette, ott volt Kispesten, kiabált, ugrált és énekelt. De énekelt máshol is, például az Ikarus Művelődési Központban, azt a dalt, amelyik így szólt: „Egy kis piros bombázógépet akarok én, de nagyon szépet, egy kis piros bombázó-, egy kis piros bombázó-, egy kis piros bombázógépet, szépet…”, és ha kellett, táncolt is a Ganz-Mávag műv. házban, a Cure, a Smiths, a Clash muzsikájára. S közben rátalált a szerelem úgy, mint Tomásra, Kundera regénybeli főhősére: „Tereza egy gyerek, akit szurokkal kikent kosárban küldött le valaki a folyó vizén, hogy Tomás kihalássza az ágya partjára…” Az ő Terezája azóta is vele van, és elviseli, hogy Pityuka sohasem nőtt ki a futball iránti rajongásából, és ma is ott szurkol a kispesti pályán, szentségelve, reménykedve. S ahogy teltek az évek, egyre csak azt hajtogatta: egyszer, legalább egyszer szeretné újra átélni, milyen is bajnoki címet ünnepelni. És a 2017-es esztendő elhozta ezt a különleges, semmihez sem hasonlítható pillanatot a számára, és amikor a Honvéd az utolsó fordulóban a Videotonnal meccselt az aranyért.

Pityuka kivitte magával az asszonyt, és az idegességtől, az izgalomtól szinte végig a kezét szorongatta. Amikor a kispesti győzelem másnapján felfogta, hogy a sors meghallgatta a kérését, valóra váltotta az álmait, azt mondta a párjának, ez az ő születésnapi ajándéka a feleségétől kapott  Csepeli Hírmondó-előfizetés, és szégyen, nem szégyen, több tubus műfogsorrögzítő mellett.

A hatvanadiké.

Képtalálat a következőre: „pilisszentlászló kis rigó”

Néhány nap múlva Pilisszentlászlóra utaztak ünnepelni, ám mielőtt betértek volna a Kis Rigó vendéglőbe, kimentek a futballpályára, ahol annak idején tót atyafiak kiabáltak teli torokból, miközben zuhogott az eső, és Pityuka balösszekötőt játszott tízes számmal a hátán. Az asszony hallgatta férje meséjét, látta, ahogy az immár hatvanéves férfi újra gyerek lesz, kis futballista, aki nem akar mást az élettől, csak gólt lőni – minél több gólt lőni. S Pityuka csak mondta, mondta a magáét az üres pilisszentlászlói pálya szélén, beszélt az Aberdeen elleni meccsről, Kocsis Lajosról, a „Csikóról”; az Ajax elleni továbbjutásról az UEFA-kupában; a Panathinaikosz elleni csalásról szintén az UEFA-kupában, Pisont Pistáról, a kiesés fájdalmáról ott, a zalaegerszegi dombok között. És azzal zárta a hosszú monológot, hogy innentől kezdve bármi történhet a Honvéddal.

A hatvanadik születésnapjára kapott bajnoki cím akkor is vele s benne lesz, ha kemény, agyagos föld kopog majd a koporsóján.

Képtalálat a következőre: „a lét elviselhetetlen könnyűsége”Képtalálat a következőre: „a lét elviselhetetlen könnyűsége”

 

 
A legszebb kutyatörténetek
A boldog élet bölcselete és poézise
2016. július 01. péntek, 07:56

Durrell, Gerald: A legszebb kutyatörténetek

Posted by ambrusa - 2014. október 14.

Szerző: Durrell, Gerald (1925-1995) | Előadja: Gépész
Fordította: Révbíró Tamás, Bori Erzsébet, Kállai Tibor
Megjelenés: Pesti Szalon, Budapest, 1994, 326 oldal | ISBN: 963-834-020-7
A felvétel készült: 2014 | Játékidő: 08:08:06 (488 perc) | Bitráta: 192 kbps / 44 kHz / stereo
Winamp lejátszóval letöltés nélkül is meghallgatható: menu.m3u
A hangoskönyv letölthető (data.hu): .ZIP
A hangoskönyv letölthető regisztráció nélkül: .Rar1.Rar2.Rar3
Megjegyzés: Kereskedelmi forgalomba nem kerül.

 

Gerald Durrell előszava: Azt hiszem, a kutya egyike az ember legsikeresebb háziasítási kísérleteinek. Voltaképpen magán a természeten is túltettünk, mivel mesterkedéseink nyomán több olyan kutyafajta jelent meg, mint amennyi a természetben található. A legelképesztőbb variációit mutatják a színek, formák, méretek tekintetében, az ír farkaskutyától és a masztifftól a kínai palotapincsiig és csivaváig. Tokájuk van, ráncosak, a fülük lekonyul vagy felfelé mered, megkurtított a farkuk vagy szőrpamacsként ide-oda lengő. Léteznek barnák, feketék, aranyszínűek vagy pettyezettek, akár a fürjtojás – mint például, a dalmata. Egy azonban, légyen bármilyen sokféle is a külsejük, közös bennük: rendkívül fejlett személyiségek. Nincs két kutya, amelyik egyforma lenne, mint ahogyan ezek a nagyszerű történetek is bizonyítják majd.

 
Eugéniusz testamentuma XXI. - Az evilági poklok leírása – I.
A boldog élet bölcselete és poézise
2018. március 12. hétfő, 08:44

Képtalálat a következőre: „magyarország felfedezése”

Eugéniusz testamentuma XXI.

A gonosz birodalma és a préda ember

Állatorvosi lovak a legrosszabb világban

Képtalálat a következőre: „magyarország felfedezése szociográfiai sorozat”

A megélt és képzelt evilági poklok leírása – I.

Képtalálat a következőre: „magyarország felfedezése”

Illyés Gyula

Óda egy hivatalba

lépő afgán miniszterhez 

Nem lopsz te többet! Ami még lopható
s egyáltalán mi még emelhető vala:
magas elődeid már mind elemelék -
Kongó puszta honod! Reménytelen egén

kifordított zsebek gyanánt lobognak a
felhők s mögöttük mint a forgalomból rég'
kiment tallér méláz antik fénnyel a nap -
nem váltható fel ő... hunyorog arcátlanul.

Szegény haza! nincs más dísze már csak amit
költői raknak rá: az őszi lomb nehéz
aranya, a folyók ezüstje s hölgyei
gyémánt szeme... de te tudod mindez mit ér!

Te a valóságot fürkészed gondteli
arccal s objektíven! s meg nem téveszthetőn -
A helyzettel, papa, te számolni akarsz
mesterséged finom szabályai szerint...

Látod ami van... és - elhiszem - szived
búsong! Mit messziről édes oázisnak
véltél: délibáb volt! szélhordta homok és
állathulladékok buckán ülsz merengve...

Értem keserved én! Ezért volt hát vitéz
könyökforgatásod az ősi mód szerént?
Ezért hajlongásod? Ilyen pályadíjért
nyaltál miként csiga útat e polc felé?

Ah, eljő majd a kor, tudod akárcsak én,
eljő a nap midőn minden tolvaj felel,
remegve állsz te is köztük, - ártatlanul!
szégyenkezve dicső eleid közt: kontár!

korcsa ivadék, aki már lopni sem tudott...

Kapcsolódó kép

*

A származásod miatt leszel priuszos

Elzabrálják a házad – családod kitelepítik

*

Beszámoznak – nem vesznek emberszámba

Veled már nem kell elszámolni, le lehet selejtezni

*

Koholt vádakkal elítéltekkel

töltik fel a kényszermunkatábort

*

Az egy-pártnak tett hűségeskü

alapján stabil kontraszelekciós rendszer épül ki

*

Az utolsó atomcsapás katasztrófa után

te egyedül maradsz életben ezen a Földön

*

Amikor kitartasz igazad, az igazság mellett,

te leszel a kipellengérezett elsőszámú közellenség

*

Egy törpe vagy, aki nem menekülhet

az ellenséges óriások körbezárt földjéről

*

Gyermekkorod ízei végleg eltűntek:

a tápos gyári csirke halízű stb.

*

A Sárkány telhetetlen:

egyre követeli a fiatal szűz leányáldozatokat

*

A Vár nappal épült falai

éjjel leomlanak, ha szeretteinket nem öljük bele

*

Valaki egyfolytában

a fülembe sugdossa: bele se kezdj, add fel!

*

Szociális süllyesztőben:

minden járható út csak még lejjebb visz

*

A szexből neked csak

a kukkolás jut, s még jól el is vernek érte

*

Gyötör a képzelt-valós szívbaj:

nyilall, szúr, kihagy, a torkodban dobog stb.

*

Egy szuperhatalom elsőszámú

közellensége vagy, szuper vérdíjas

*

Derült égből villámcsapás:

tőből amputálják a lábad, a kezed

*

Amikor csak zavarnál, altatnak,

ha kell az élő védőpajzs, felélénkítenek

*

Mást se hallasz mint hogy

„Nekünk erre nem telik, arra nem telik…!”

*

Vétlenül gázolsz, s megölsz

vagy megnyomorítasz egy fiatalembert

*

Családi tragédiád után

teljes részvétlenséget, elhúzódást tapasztalsz

*

Gyermekekkel köztereken

skandáltatnak bemagoltatott politikai jelszavakat

*

Nem elég, hogy elestél és

megsérültél, de pofon vágnak és leszúrnak

*

Agyvérzéstől bénultan

tapasztalod: mielőbbi halálodat várják

*

Elhagynak és elveszítenek,

elfelejtenek és senkinek nem hiányzol

*

Nem kapsz bocsánatot, bánt a lelkiismeret

kínpadra von és lelked nem talál nyugalmat, békét

*

Egy háború, ahol foglyokat nem ejtenek,

vagy kínozzák, vagy halálra dolgoztatják

*

Nem alhatsz nyugodtan:

felmetszhetik a hasad, elvághatják a gigád

*

A mindennapi apró-cseprő

gondok liánként befonnak, hínárként lehúznak

*

Csak úgy menekülhet meg lányod

a nagyobb bűntől, hogy te magad ontod életét…

*

Mint gazfickót keresztre

feszítenek: leköpködve-kigúnyolva szenvedsz ki

*

Az otthonod műszaki

berendezései is csak pénzbedobásra működnek

*

Ha egyszer késel a munkából,

úgy rúgnak ki, hogy a lábad sem éri a földet

*

Szegény ember vagy,

akit még az az ág is húz, amire fellógattak

*

Elveszíted az egyensúlyérzéked:

csak tántorogsz, dülöngélsz, elzuhansz

*

A napi taposómalom, mókuskerék

egykedvűvé, enerválttá és fásulttá tesz

*

Bárhova mész, a fejedben

mindig dobol, zakatol, dübörög valami

*

Elapadnak a források,

kiszáradnak a tavak és a patakok, a folyók

*

Megalázó, méltatlan módon

kényszernyugdíjaztatva törzsgárdatagság után

*

Senki se vár, ha hazamész

s nem ölel át két puha kéz – magánzárka

*

Egy pacifista, szemüveges gyerekként

egy poroszos, drilles katonai iskolába adnak

*

Mindenből csak annyit kapsz,

hogy munkaerőd éppenhogy újratermelhessed

*

Nincs oldószer, pedig síró-

görcsbe merevedtél s csupa könny a szobád

*

Sokkal gyorsabban lep el

a kosz, a mocsok mint ahogy eltakaríthatod

*

Alapos emberismerettel,

személyre szólóan idegesítenek, kikészítenek

*

Már nincs fa, fém vagy kő,

csak műanyag tárgy, műszálas ruha, műbőr cipő

*

A lehető legtermészetellenesebb

az időbeosztás és a térkihasználás

*

Az állam hamis pénzeket nyom

és „békekölcsönökre” kényszerít

*

Senki nem alkalmazkodik hozzád,

a te igényeidet nem veszik figyelembe

*

Csak rémeket álmodsz, s ez valóra válik:

pl. halálra üldöznek és nincs hova bemenekülni

*

Mint dedósnak, úgy magyaráznak,

mégsem érthetsz ebből egy kukkot sem

*

Nagy erők gonosz játékának eszköze

vagy: életed csak megtörténik veled…

*

Jéghideg vízben kihűtenek,

majd az újraélesztést gyakorolják rajtad

*

Olyan a testhelyzeted, hogy

elzsibbad a karod és begörcsöl a lábad

*

Közösséged üvöltve vérbosszúra sarkall,

a „daimon”, a belső tiszta hang halkan óva int ettől

*

Akármilyen szépet is gondolsz,

csak rothadt frázisok jönnek ki belőled

*

Gyilkos konkurenciaharc

folyik a Pocsék Áruk Fórumának díjaiért

*

Kénytelen vagy hangosan

kacagni a főnök ócska, disznó viccein

*

Tüzesen süt le a nyári nap sugára,

s többé már nem is nyugszik le a nap

*

Semmi nem marad ott,

ahova raktad: elgurul, elpárolog, „lába kél”

*

Nincs kegyelem, azt kapjuk,

amit érdemlünk: akasztófakötelet

*

Többen halnak meg, mint

akik – már eleve betegen – születnek

*

Se megelőzni, se gyógyítani

nem lehet az új járványos paralízist stb.

*

Akire csak ránézel, arról már

tudod, hogy mikor és miben fog meghalni

*

Tébolydába zárnak, ahol szadista

smasszerek gyorsítják hospitalizálódásodat

*

Sztahanovista munkaversenyben

kell lapát kezeddel tűbe cérnát fűzni

*

Annyira legyöngítik immunrendszered,

hogy a széltől is óvnod kell magad

*

Kivilágítatlan kerékpárral kell

éjszaka részegen az úton szlalomoznod

*

Az alvás- és ébrenléti időd

percnyi pontossággal évekre beosztva

*

A legrészletesebben, aprólékosan szabályozott

a napirend, az önkifejezés, és a szexuális élet is…   

*

Szexuális nyomorba döntenek:  

csak az önkielégítés, vagy a fajtalankodás maradna…

*

Egy hülye, hisztis, klimaxos főnök

naphosszat pattog, toporzékol stb.

*

Patyomkin faluba vezényelnek,

ami csak egy messziről szép díszlet

*

Kedvesed testszaga és lehelete

irreverzibilisen orrfacsaró büdös lesz

*

Szégyenszemre vénlány,

agglegény maradsz: nem kellesz senkinek

*

Mindig mindent máskor

és máshogyan kell csinálnod, hogy csinálhasd

*

Csak akkor kapsz munkát, s lesz kenyered,

ha mindenes cselédként egy életre eladod magad

*

Te vagy a beugró: más helyett

mész a seregbe, a börtönbe, a bányába

*

Viharban hánykolódik a hajó

kormány és vitorlák nélkül „szabadon”

*

Környezetedben mindenki

szenvedélybeteg: pia, drog, játék, munka stb.

*

Szüleid, nagyszüleid, testvéreid,

rokonaid: egymást szeretik, téged nem

*

Hiábavaló munkába kell

egyre nagyobb százalékban belerokkannod

*

Nincs válás, se távolságtartás, pedig férjed

iszik, kártyázik, megcsal és bántalmazza gyereked

*

Olyan világba cseppensz,

ahol semmi nem szent, minden profán…

*

A vevőket ott vágják át,

ahol tudják, s nincs fogyasztóvédelem

*

Már csak érdek- és üzletemberek vannak,

a barátság kiszenvedett, az ő ideje végleg lejárt….

*

Nem válogathatod meg,

hogy kit engedsz be házadba, vendégszobádba

*

Automata már a szerelem is:

bedobod a pénzt, s kijön, amit kérsz

*

Nem csukhatod és zárhatod a kapukat

és ajtókat: éjjel-nappal nyitott a házad

*

A Nap fivértől már csak

napszúrást, bőrbajt és bőrrákot kaphatsz

*

Hazugságra programoznak,

de mindig lebuksz és rád pirítanak

*

Már pénzért sem kapsz semmit,

ha nincs homlokodon a Jel, bőrödön a stigma…

*

Plasztikai sebész, sminkes stb.

vesz kezelésbe: világcsúffá varázsolnak

*

Grimaszba torzulnak az elátkozott

az arcok, és már nem tudnak visszasimulni

*

Tréfát nem ismerő, ostoba,

kőkemény hústorony pénzbehajtók a nyomodban

*

Testi hibás, fogyatékos cigány

gyerek vagy egy állami nevelőintézetben

*

Csúfolnak a hajszíned,

a fülformád, az alakod, a ruhád stb. miatt

*

Mesterséges karambolokkal

veled tesztelik az új autókat – próbabábú

*

Képtalálat a következőre: „magyarország felfedezése szociográfiai sorozat”

ILLYÉS GYULA

EGY MONDAT A

ZSARNOKSÁGRÓL

Hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van
nemcsak a puskacsőben,
nemcsak a börtönökben,

nemcsak a vallató szobákban,
nemcsak az éjszakában
kiáltó őr szavában,
ott zsarnokság van

nemcsak a füst-sötéten
lobogó vádbeszédben,
beismerésben,
rabok fal morse-jében,

nemcsak a bíró hűvös
ítéletében: bűnös!
ott zsarnokság van,
nemcsak a katonásan

pattogtatott "vigyázz!"-ban,
"tűz!"-ben, a dobolásban,
s abban, ahogy a hullát
gödörbe húzzák,

nemcsak a titkon
félignyílt ajtón
ijedten
besuttogott hírekben,

a száj elé hulltan
pisszt jelző ujjban,
ott zsarnokság van
nemcsak a rács-szilárdan

fölrakott arcvonásban
s e rácsban már szótlan
vergődő jajsikolyban,
a csöndet

növelő néma könnyek
zuhatagában,
kimeredt szembogárban,

ott zsarnokság van
nemcsak a talpraálltan
harsogott éljenekben,
hurráhkban, énekekben,

hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van
nemcsak az ernyedetlen
tapsoló tenyerekben,

kürtben, az operában,
épp oly hazug-harsányan
zengő szoborkövekben,
színekben, képteremben,

külön minden keretben,
már az ecsetben;
nemcsak az éjben halkan
sikló gépkocsizajban

s abban,
megállt a kapualjban;

hol zsarnokság van, ott van
jelenvalóan
mindenekben,
ahogy rég istened sem;

ott zsarnokság van
az óvodákban,
az apai tanácsban,
az anya mosolyában,

abban, ahogy a gyermek
idegennek felelget;

nemcsak a szögesdrótban,
nemcsak a könyvsorokban
szögesdrótnál jobban
butító szólamokban;

az ott van
a búcsúcsókban,
ahogy így szól a hitves:
mikor jössz haza, kedves;

az utcán oly szokottan
ismételt hogy-vagy-okban
a hirtelen puhábban
szorított kézfogásban,

ahogy egyszercsak
szerelmed arca megfagy,
mert ott van
a légyottban,

nemcsak a vallatásban,
ott van a vallomásban,
az édes szó-mámorában,
mint légy a borban,

mert álmaidban
sem vagy magadban,
ott van a nászi ágyban,
előtte már a vágyban,

mert szépnek csak azt véled
mi egyszer már övé lett;
vele hevertél,
ha azt hitted, szerettél,

tányérban és pohárban,
az van az orrban, szájban,
hidegben és homályban,
szabadban és szobádban,

mintha nyitva az ablak
s bedől a dögszag,
mintha a házban
valahol gázfolyás van,

ha magadban beszélgetsz,
ő, a zsarnokság kérdez,
képzeletedben
se vagy független,

fönt a Tejút is már más:
határsáv, hol a fény pásztáz,
aknamező; a csillag:
kémlelő ablak,

a nyüzsgő égi sátor:
egyetlen munkatábor;
mert zsarnokság szól
lázból, harangozásból,

a papból, kinek gyónol,
a prédikációból,
templom, parlament, kínpad:
megannyi színpad;

húnyod-nyitod a pillád,
mind az tekint rád;
mint a betegség,
veled megy, mint az emlék;

vonat kereke, hallod,
rab vagy, rab, erre kattog;
hegyen és tenger mellett
be ezt lehelled;

cikáz a villám, az van
minden váratlan
zörejben, fényben,
a szív-hökkenésben;

a nyugalomban,
e bilincs-unalomban,
a zápor zuhogásban,
az égigérő rácsban,

a cellafal-fehéren
bezáró hóesésben;
az néz rád
kutyád szemén át,

s mert minden célban ott van,
ott van a holnapodban,
gondolatodban,
minden mozdulatodban;

mint víz a medret
követed és teremted;
kémlelődsz ki e körből?
ő néz rád a tükörből,

ő les, hiába futnál,
fogoly vagy, s egyben foglár;
dohányod zamatába,
ruháid anyagába,

beivódik, evődik
velődig;
eszmélnél, de eszme
csak övé jut eszedbe,

néznél, de csak azt látod,
mit ő eléd varázsolt,
s már körbe lángol
erdőtűz gyufaszálból,

mert amikor ledobtad,
el nem tiportad;
s így rád is ő vigyáz már,
gyárban, mezőn, a háznál,

s nem érzed már, mi élni,
hús és kenyér mi,
mi szeretni, kívánni,
karod kitárni,

bilincseit a szolga
maga így gyártja s hordja;
ha eszel, őt növeszted,
gyermeked neki nemzed,

hol zsarnokság van,
mindenki szem a láncban;
belőled bűzlik, árad,
magad is zsarnokság vagy;

vakondként napsütésben,
így járunk vaksötétben,  
s feszengünk kamarában,
akár a Szaharában;

mert ahol zsarnokság van,
minden hiában,
a dal is, az ilyen hű,
akármilyen mű,

mert ott áll
eleve sírodnál,
ő mondja meg, ki voltál,
porod is neki szolgál.

1950.
(Irodalmi Újság, 1956. nov. 2.)

Képtalálat a következőre: „magyarország felfedezése szociográfiai sorozat”

*

Pont a féktávolság határán

kell a mozdony elé állnod a síneken

*

Minden lenyelt falatnál

arra kell gondolnom, hátha megmérgeztek

*

A Vezér púpos és sánta:

az ő képére faragnak át mindenkit

*

Mindenki valaki mást

parodizál, karikíroz – és úgy marad…

*

Ha a fene fenét eszik,

akkor is csak az lehetsz, ami apád volt

*

Bármilyen foglalkozást választhatsz,

csak az édesapádét nem folytathatod tovább…

*

„Magad vagy!” – mondják,

bár én velük lettem volna boldogan

*

Egy katonai puccs utáni teljhatalommal  

totálisan militarizálják az államot és a társadalmat

*

Jéghideg cellában kőkemény priccsen

egy csupasz égő villanykörte alatt korgó gyomorral…

*

Indoklás nélkül letartóztathatnak,

előállíthatnak, őrizetbe vehetnek, kitoloncolhatnak…

*

Ha ezer veszéllyel dacolva

nem csempészel, az szinte biztos éhhalál

*

Nincs járda, csak autópálya -

a száguldó autók között járókelek

*

Egy ízlésficamos császár diktálja

az egyen-divatot, a formatervezést,a városképet…

*

Az egyik blama, felsülés,

leégés és pofára esés követi a másikat

*

Legfőbb vágyam, hogy rögtön nyíljon

meg a föld s elsüllyedjek szégyenemben

*

Már nem is adják-veszik az embert,

hisz egy fabatkát sem ér a robothoz képest

*

Minden bíróság elfogult

és statáriális – nincs apelláta, nincs fellebezés…

*

A teljhatalmú zsarnokot

senki és semmi nem fékezi ámokfutásában

*

Nem tudsz úgy jót lépni, hogy

ne tartsanak be, ne gáncsoskodjanak

*

Mindenkit megfertőz a mindennapos

agyvérszegénység és „szívelégtelenség”

*

Minden hajnalban, még félálmodban

kipenderítenek a meleg ágyikódból jégverembe…

*

Csak akkor írhatsz bármit is,

ha előbb minden könyvet végigolvastál

*

Beutalnak egy lakótelepre, ahol mindent

áthallasz az idegen és idegesítő szomszédtól

*

Minél jobban igyekszel kiemelkedni,

annál jobban lesüllyedsz a mocsárba

*

Egyszer lehet bepótolni mindent,

és így jó eséllyel betegre-halálra zabálod magad

*

Minden virtuális: interneten keresztül

„focizunk”, „kerekezünk” és „szeretkezünk”

*

Bábel tornya után kötelező lesz

a primitív eszperantó nyelven beszélni és írni

*

A látható, tapintható és hallható művilág,

amit ember észlelhet: giccs, praktikus, „avantgard”

*

Monopóliumok diktálnak:

megszűnik a verseny, nem számít a fogyasztó

*

A kicsinek nem mesélnek, énekelnek,

de bölcsőde-előkészítőbe, megőrzőbe járatják

*

Beoltottak lelki érzéstelenítővel:

már nem bánkódsz, de már nem is örülsz

*

Feleséged csak halálos ágyán

mondja el nászéjszakái, mézeshetei panaszait

*

Szemesnek áll a világ,

illetve szemtelen piaci legyek urainak

*

Még ki sem virágoznak

a lágy rózsabimbók, már el is hervadnak

*

Varázsitallal elbűbájolnak,

s egy szamárba leszel fülig szerelmes

*

„Megáll az idő”: elátkozott

Csipkerózsika vagy a megváltó csók nélkül

*

Egy eltérített repülő a világ,

amit egy amatőr, kontár pilóta vakon vezet

*

Ha bármiben megbetegszel,

koncként vetnek oda az éhes farkasoknak

*

Ha egy kicsit lemaradsz,

végleg leszakadsz s leszel gyógypedagógiai eset

*

Mindig eggyel kevesebb

szék van, mint ahány holtfáradt köröz

*

Gyakori bombariadó,

de nem tudható, melyik a vaklárma

*

Feltüzelt, megvadított bandák

garázdálkodnak, fosztogatnak, öldökölnek…

*

Az éjszakai kórtermekben

egy „fekete angyal” oszt „kegyes halált”

*

Váratlan pillanatokban

és veszélyes helyeken az ájulás környékez

*

Nem mersz otthonról kimozdulni

az epilepsziás rohamtól való félelmedben

*

A sors nem nyit neked teret

és így te is „tele kofferral” lépsz le a világszínpadról

*

Nem lehet ablakot, ajtót nyitni,

s elromlik még a klímaberendezés, a hűtőgép is

*

Profin, aljasul rágalmaznak,

és a te védőd többet árt, mint használ neked

*

Akit itt és most éppen megszeretsz,

az megbetegszik, elsorvad és elpusztul

*

Annyira elkényeztettek, hogy

már csak a gonoszkodásban leled kárörömed

*

Mindenből mindig csak

vagy túl keveset, vagy túl sokat kapsz

*

Idő előtt mindent

kipróbáltatnak veled: unatkozol, csömöröd van

*

Az ördögfióka megkaparintja

a csodafurulyát és a halálba táncoltat

*

Az ávósutódok a csikket

az arcodon nyomják el, tépkedik a körmeidet

*

Az ágynak dőlsz és nem itatnak,

nem ágytálaznak, nem babusgatnak

*

Mihelyst a szádhoz emelsz egy falatot,

éhező gyermekek sóvárogó szemmel néznek rád

*

Mindenért fizetni kell:

levegő, napfény, járdahasználat, éneklés stb.

*

Veszett kutya harap, marcangol

és észrevétlen sok-sok kullancs fúródik bőrömbe

*

Kudarcai után fiad „felfedezi”

ferde hajlamait és fiúkkal jár, hál

*

Kihűlő-félben a Nap:

már alig melegít s éppenhogy pislákol

*

Földalatti városban

vakond-életmódra berendezkedve vegetálsz

*

A talpfákhoz kötöznek,

s fejed felett robog át a villamos, a vonat

*

Nagy vihar előtti nyomasztó

csend vagy mennydörgős égiháború van

*

Édesanyád még a halálos

ágyán sem bocsát meg végre neked

*

Egy életen át úgy néznek rád,

mint nem ill. a pokolba kívánt gyerekre

*

Nem tudod, mi baj(od) van:

akaratod ellenére titkolóznak előtted

*

Csak a csupasz kezed, öklöd van

s rád uszítják a felhergelt harci kutyákat

*

Alighogy eltervezel valamit

s elindulsz, már el is felejted célod

*

Mindent átrendeznek és átneveznek:

elcsavargok és többé már nem találok haza

*

Hamis vádakkal szerzetesként

bedutyiznak, a rabtársak „köcsögnek” használnak

*

Túl sok pénzt nyersz a lottón:

minden kapcsolatoddal az életed is tönkremegy

*

Kényszer-beutaló Nagyfára

egy szocialista állami alkoholelvonó kúrára

*

Ha zavarod a zsarnok köreit,

mindörökre száműz hazádból (s még ez a jobb eset)

*

Ha a rokonoknak kéne a szép és nagy lakásod,

elintézik a beutalást az öregek elmeszociális otthonába

*

Az ígéreteket és a szerződéseket

büntetlenül lehet be nem tartani/megszegni

*

Korrupt a rendőr, a bíró, a tanár,

az adószedő, a hivatalnok, az ellenőr, a politikus

*

Beteg, tüdőbajos a kisgyereked,

de nincs pénzed orvosra, orvosságra, szanatóriumra

*

Titkos feketelistán vagy,

senki nem akar neked szak/segédmunkát adni

*

Kapcsolódó kép

 

Illyés Gyula

Haza, a magasban

 

Jöhet idő, hogy emlékezni

bátrabb dolog lesz, mint tervezni –

bátrabb új hont a mult időkben

fürkészni, mint a jövendőben –?

 

Mi gondom! – áll az én hazám már,

védőbben minden magasságnál.

Csak nézelődöm, járok, élek,

fegyvert szereztem, bűv-igéket.

 

Már meg is osztom, ha elmondom,

milyen e biztos, titkos otthon.

Dörmögj, testvér, egy sor Petőfit,

köréd varázskör teremtődik.

 

Ha új tatárhad, ha kufárhad

özönli el a tiszta tájat,

ha útaink megcsavarodnak,

mint giliszta, ha rátapodnak:

 

te mondd magadban, behunyt szemmel,

csak mondd a szókat, miktől egyszer

futó homokok, népek, házak

Magyarországgá összeálltak.

 

Dühöngő folyók kezesedtek,

konok bércek – ezt ne felejtsed,

ha megyünk büszke szájjal vissza,

mint várainkba, titkainkba.

 

Mert nem ijeszt, mi csak ijeszthet,

nem ölhet, mi csak ölne minket,

mormolj magadra varázsinget,

kiáltsd az éjbe Berzsenyinket.

 

Míg a szabad mezőkön jártál,

szedd össze, pajtás, amit láttál,

mit szívvel, ésszel zsákmányoltál,

vidám vitáknál, leányoknál.

 

Mint Noé a bárkába egykor,

hozz fajtát minden gondolatból,

ábrándok árvult szerepét is,

álmaid állatseregét is.

 

Lapuljanak bár ezredévig

némán, mint visszhang, ha nem kérdik,

szavaid annál meglepőbbet

dörögnek majd a kérdezőknek.

 

Figyelj hát és tanuld a példát,

a messzehangzóan is némát.

Karolva könyvem kebelemre,

nevetve nézek ellenemre.

 

Mert ha sehol is: otthon állok,

mert az a való, mit én látok,

akkor is, ha mint délibábot,

fordítva látom a világot.

 

Igy maradok meg hírvivőnek

őrzeni kincses temetőket.

Homlokon lőhetnek, ha tetszik,

mi ott fészkel, égbemenekszik.

 

*

Képtalálat a következőre: „magyarország felfedezése”

P.s.:

POKOLKÉPEK

Életminőségünk romlása/rontása

Rossznak tartott korban-helyen születni-halni

A halmozottan hátrányos adottságok-helyzetek

Ördögi zsarnokság – mindenki szem a láncban!?

Népnyomorító és népirtó, életellenes rendszerek

Bűnös szellem, rendszer, politika, állami terror

Hidegháborús családi, rokoni tűzfészkek

Balszerencsés/katasztrofális helyzetek

Az írástudók árulása/pokoljárása

Mostohagyerek-sorsok

Ragadozók és prédák

Stb.

p.s.:

De hát senki sem

– csupán – vétlen áldozat,

A balsors peches, balszerencsés alanya-tárgya,

Hanem szellemi-társadalmi súlyával arányban

Aktív-passzív közreműködő, cinkos bűnpártoló,

Aki segíti-hagyja, hogy így legyen, maradjon…!

És aki nem is próbál a szarból aranyat csinálni…

Boldogtalansága okát külső körülményekben keresi,

Saját felelősségét pedig minimalizálja, sőt: hárítja:

Pedig a legtöbbet ő árthat magának és szeretteinek…

Képtalálat a következőre: „magyarország felfedezése”

 

 

 

 

 
További cikkeink...