Payday Loans

Keresés

KRASSÓ GYÖRGY SZÜLETÉSNAPJÁRA PDF Nyomtatás E-mail

hun_flag

Krassó György
EGY IGAZ KORMÁNYRA


(„Igazat szólunk” Idézet Kádár 1956. XI. 11-i beszédéből)


Magyar forradalmi Munkás-Paraszt Kormány:
Kádárt és Münnichet hívják ilyenformán.
Ez az elnevezés meggyőzően mutatja:
Téved, ki nálunk az ámítást kutatja.

Magyar ez a kormány: magyarul beszélnek,
S magyar a nevük is, vajon nem elég ez?

S forradalmi, hiszen forradalom szülte
Néphatalmat fojtott könnybe, vérbe, tűzbe.

S Munkás-Paraszt! Igen! E kormányra szárad,
Vére harmincezer parasztnak, munkásnak!

Végül: ha nem lenne kormány ez a kormány,
Hogy oszlathatná fel a törvényes kormányt?
Kormány tehát nyilván! De ki a kormányos?
Moszkvai gazdáid, bitang Kádár János!


*


Krassó György
MÁJUSI HAJNAL


Gyűjtő. Kisfogház. Halk kopácsolás.
Rácsot, vak ablakot tavasz legyint.
„Az udvaron akasztás lesz megint.
Folyik tovább, pajtás, a gyilkolás.”

„Gyújts rá, barátom!” Mély szelíd harang
kong messziről „Egy hét és nyolc kötél.
Ki megy ma –– Angyal, Kósa, Szente, Szél?”
Egy zárka nyílik s felsüvít a hang:

„Fiúk... Hazánkért... Isten veletek...
Erdősi búcsúzik most tőletek.”
Valaki sír. Lépések. Lánc kocog.

Kinn: „Éljen a szabadság! Gyilkosok...”
Aztán csönd. Társam így szól: Már nem él.”
S kezemben ég a cigaretta még.

LAST_UPDATED2